PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvem får forældremyndighed og bopælsret?

Efter separation eller skilsmisse forsætter den fælles forældremyndighed som udgangspunkt. Men I skal tage stilling til spørgsmålet om bopælsret. I skal altså finde ud af, om børnene skal have fast bopæl hos en af jer, eller om I skal have delt bopæl.

Forældremyndighed

Forældremyndighed har som udgangspunkt ikke noget at gøre med samvær eller bopæl. Har du børn, har du ansvaret for at forsørge dem lige meget om du har forældremyndigheden eller ej. Hvis du selv har den fulde forældremyndighed, bestemmer du alle forhold i børnenes liv. Deler du forældremyndighed med børnenes anden forælder, skal I nå til enighed om en række beslutninger – præcis hvor mange afhænger af, om I har delt bopæl eller ej.

Fælles forældremyndighed

I har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn; også når I går fra hinanden. Det betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i børnenes liv – men ikke alle beslutninger.

Hvis den ene af jer er bopælsforælder, kan vedkommende selv afgøre, hvilken daginstitution børnene skal gå i, og hvor i landet børnene skal bo – dog ikke Grønland og Færøerne. Er der tale om flytning til udlandet, skal I være enige om det, hvis I har fælles forældremyndighed.

 

Fuld forældremyndighed

Ønsker en af jer fuld forældremyndighed, skal det aftales med den anden forælder. Kan I ikke blive enige, skal I kontakte Familieretshuset. Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer til enighed, men lykkes det ikke, kan I bede om at få sagen i retten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe afgørelse i denne type sager. Det sker dog sjældent, at retten giver den ene forælder fuld forældremyndighed, da dette kræver særligt tungtvejende grunde.

Vi står klar med rådgivning, hvis du har en sag om forældremyndighed på vej til retten eller vil kende dine muligheder, hvis du overvejer at søge om fuld forældremyndighed.

Har I børn sammen uden at være gift, får moderen som udgangspunkt fuld forældremyndighed. Ønsker I, at den skal være fælles, skal I registrere faderskabet på borger.dk.

Når barnet er født, skal I begge underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring og sende den sammen med fødselsanmeldelsen til personregisterføreren i det sogn, hvor I bor. Får I ikke gjort det, og går I senere fra hinanden, kan det få konsekvenser for faderens mulighed for at træffe beslutninger om vigtige ting i børnenes liv.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem børnene skal have bopæl hos, kan en anmodning om bopælen indsendes til Familieretshuset, som herefter behandler sagen.

Bopælsret

Når I går fra hinanden, skal du aftale med din tidligere partner, hvem jeres fælles børn skal bo hos i fremtiden. Er du ikke bopælsforælder, har jeres børn ret til samvær med dig, og du er derfor ”samværsforælderen”. Det kan du læse mere om her. Den forælder, der skal have børnene boende i fremtiden, har bopælsretten.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem børnene skal have bopæl hos, kan en anmodning om bopælen indsendes til Familieretshuset, som herefter behandler sagen.

Når den ene forælder først har bopælsretten, kan det være svært at ændre den. Hvis det er muligt, bør du henvende dig til en skilsmisseadvokat, før du flytter fra jeres fælles bopæl uden børnene. Er du først flyttet fra dine børns adresse, kan det nemlig være svært efterfølgende at få bopælsretten. Vi kan rådgive dig om din situation, hvis du overvejer at flytte.

 

Bopælsforælder og forældremyndighed

Forældremyndighed og bopæl behøver ikke nødvendigvis at have noget med hinanden at gøre. Der er forskellige muligheder for, hvordan det kan kombineres.

I kan fx have fælles forældremyndighed, hvor enten den ene af jer er bopælsforælder, eller I har delt bopæl. Det kan også være, at en af jer har fuld forældremyndighed og

  • denne person er bopælsforælder
  • den anden af jer er bopælsforælder
  • I har delt bopæl

 

Delt bopæl eller bopælsforælder?

Når I går fra hinanden, skal det besluttes, hvor børnene skal bo. Hvis den ene af jer har fuld forældremyndighed, er det den person, der bestemmer. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige.

Det er ikke nødvendigt at involvere Familieretshuset, hvis I kan blive enige om, hvor børnene skal have bopæl – så anbefales det blot, at I selv laver en skriftlig aftale. Har I flere fælles børn, behøver det ikke være samme forælder, som er bopælsforælder for alle børnene.

I skal i fællesskab beslutte, hvor børnene skal have bopæl; om nødvendigt med hjælp fra Familieretshuset.

Det er også muligt at lave en ordning med delt bopæl. I så fald er begge forældre bopælsforældre, og I skal blive enige om alle overordnede beslutninger i barnets liv. Dette sætter dog meget store krav til forældrenes samarbejde, da I som forældre dermed vil være fælles om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv.

 

Familieretshuset og Familieretten kan ikke træffe afgørelser om delt bopæl. Laver I sådan en ordning, skal I altså selv indgå aftalen. Det bør I gøre skriftligt, og kun hvis I er på god fod til fælles at kunne tage både større og mindre beslutninger på jeres børns vegne. Hos Advodan har vores familieretsadvokater stor erfaring med aftaler omkring delt bopæl. Selvom I vælger at have delt bopæl, har børnene stadig kun én folkeregister adresse.

Du kan læse mere om delt bopæl her.

 

Hvor skal børnene bo?

Udgangspunktet er, at det er bopælsforælderen, der bestemmer, hvor barnet skal bo. Uanset om I har fælles forældremyndighed, eller den ene af jer har fuld forældremyndighed, har både bopælsforælder og samværsforælder pligt til at oplyse den anden forælder om flytning senest 6 uger i forvejen (også indenfor Danmarks grænser). Dette bør gøres skriftligt, da det skal kunne bevises, at varslingen er sket indenfor fristen.

Hvis den ene af jer har den fulde forældremyndighed, er det denne person, som bestemmer, hvor børnene skal bo. Er det den forælder, der ikke har forældremyndighed, som er bopælsforælder, er det altså i dette tilfælde samværsforælderen, som bestemmer børnenes bopæl. I langt de fleste tilfælde vil bopælsforælderen dog være den, som har den fulde forældremyndighed.

 

Hvor finder vi hjælp?

Familieretshusets hjemmeside kan I ansøge om ændringer eller fastsættelse om forhold som forældremyndighed, bopælsret og samvær. Her skal du vælge ansøgning alt efter, om du og den anden forælder er enige eller uenige.

Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med en sag i Familieretshuset. Særligt hvis du og din partner ikke kan blive enige, kan en advokat være en god hjælp og støtte gennem forløbet. Læs mere her.

 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til

Vis alle ydelser