PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skal I have en samværsaftale?

Hvis dine børn ikke bor hos dig, efter at du og din partner er gået fra hinanden, har børnene ret til samvær med dig. Det bedste for jeres børn er, hvis du og din tidligere partner selv kan nå til enighed om samværets omfang.

Hvad er en samværsaftale?

En samværsaftale er en aftale om, hvor meget samvær børnene skal have med den forælder, som de ikke bor sammen med. Hvis dine børn har fast adresse hos din tidligere partner, er dette bopælsforælderen, og du er samværsforælderen – og I har begge ret til samvær med børnene.

Samværsaftaler er vidt forskellige. Hvad der er bedst for dine børn, afhænger af mange forskellige faktorer. Som udgangspunkt er det helt op til dig og din tidligere partner at vurdere, hvor meget samvær I hver især skal have med børnene. Det er trods alt jer, der kender børnene bedst.

Som udgangspunkt er det helt op til dig og din tidligere partner at vurdere, hvor meget samvær I hver især skal have med børnene.

Hvordan laver vi en samværsaftale?

Uanset om I er enige om samværets fordeling eller ej, anbefaler vi, at I indgår en skriftlig samværsaftale. Er I på god fod, kan I i princippet godt indgå en mundtlig aftale, men bliver I senere uenige, er den umulig at håndhæve i praksis. Med en skriftlig aftale sikrer I klare linjer, så I efterfølgende undgår uenighed omkring samværet.

 

 

Hvis I er enige om samværet

Ligesom I selv kan bestemme samværsordningen, kan I også selv udforme samværsaftalen. Gør I det, er den lige så bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset eller Familieretten. Hvis I er nået til enighed om, hvordan samværet skal forløbe, er der ingen grund til at inddrage Familieretshuset og Familieretten. Dog bør jeres samværsaftale altid indeholde en fuldbyrdelsesklausul. På den måde kan den håndhæves i familieretten, hvis den ene forælder ikke overholder aftalen.

Advodan kan hjælpe jer med at udarbejde en aftale, som både du og din tidligere partner kan skrive under på. I kan til enhver tid ændre samværsaftalen, hvis I er enige om ændringerne.

Hvis I er uenige om samværet

Kan I ikke blive enige om omfanget af samvær, kan du henvende dig til Familieretshuset. De tilbyder gratis rådgivning og konfliktmægling ved en børnesagkyndig. Det skal hjælpe dig og din tidligere partner til at komme frem til en løsning, som er god for jeres børn.

Vi kan rådgive dig, hvis du skal til møde i Familieretshuset og gerne vil kende dine rettigheder og muligheder på forhånd.

 

Ønsker du at ændre på jeres samværsaftale, og kan du ikke blive enig med din tidligere partner, kan du indgive ansøgning til Familieretshuset.

Har I allerede indgået en skriftlig samværsaftale, kan Familieretshuset og Familieretten normalt kun ændre den, hvis ansøgeren kan vise, at forholdende har ændret sig væsentligt, eller hvis der er grund til at tro, at en ændring af samværet vil være bedst for barnet.

Hvilken betydning har forældremyndighed? 

Mange tror, at samvær og forældremyndighed er knyttet sammen – men det er det ikke nødvendigvis.

Forælderen med forældremyndighed kan lige såvel være samværsforælder som bopælsforælder. Hvis du vil vide mere om forældremyndighed og bopælsret, kan du læse mere her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til