PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

En gavmild kæreste kan udløse skattesmæk ved boligkøb

Kærestepar med fælles bolig risikerer en ekstra regning fra SKAT, hvis den ene skyder flere penge ind i en bolig end den anden. Det kan nemlig betegnes som en gave, og så skal der betales gaveafgift, siger SKAT. Løsningen er i stedet at oprette et lån og skrive det ind i en samejeoverenskomst.

SKAT kan kræve, at du skal betale gaveafgift af det beløb, som din kæreste indskyder mere end dig i jeres fælles hus. Det kan fx være, at han eller hun har en opsparing eller en arv, som vedkommende vælge at bruge, fortæller advokat Mie Rahbek Thomsen fra Advodan i Slagelse.

Hun råder derfor alle kærestepar, der overvejer at købe hus sammen til at tænke sig rigtigt godt om.

”Hvis I vil købe hus sammen, og en af jer skyder flere penge ind i handlen end den anden, så bør I forholde jer til, om det beløb skal karakteriseres som en gave eller et lån. Hvis det er en gave på mere end 59.800 kroner (2014 tal) – og I har boet sammen i mere to år, skal der betales gaveafgift. Og hvis I har boet sammen i mindre end to år, skal der betales helt almindelig indkomstskat af det fulde beløb,” siger Mie Rahbek Thomsen.

 

Lav et gældsbrev

Fremfor at kalde indskuddet for en gave, bør I aftale, at det er et lån imellem jer, forklarer advokaten. Men det kræver, at I laver et gældsbrev – gerne som en del af en samejeoverenskomst.

”Fordelen ved at lave et gældsbrev er, at I får et sikkert bevis for, at der ikke er tale om en gave. En anden fordel er, at den af jer, der har indskudt flest penge, kan få de penge tilbage, hvis I en dag vælger at gå fra hinanden og sælge huset, ” siger Mie Rahbek Thomsen og fortsætter:

”Rent teknisk kan det også løses, så den af jer, der låner af den anden, ikke skal have penge op ad lommen hver måned. Der gør man i praksis ved blot at nedskrive gældsbrevet med afgiftsfrie gavebeløb, som man hvert år må give samlever. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng ikke at aftale netop denne løsning på forhånd eller samtidig med oprettelsen af gældsbrevet, for så vil SKAT anse hele beløbet som en gave – uanset at der er oprettet en samejeoverenskomst – og dermed kunne kræve gaveafgift. ”

 

Ny dom fra Østre Landsret

Ifølge Mie Rahbek Thomsen har SKAT ikke stort fokus på problemstillingen, men det er ikke utænkeligt, at det vil ændre sig i fremtiden. Hun henviser en dom fra Østre Landsret i maj, hvor slog SKAT ned på et kærestepar, hvor den ene person havde givet sin kæreste en bil til 400.000 kr., som der ikke var betalt gaveafgift på 15 pct. af. I denne sag slog Landsretten fast, at kæresten skulle betale gaveafgift til staten for modtagelsen af bilen.

 

Sådan undgår I gaveafgift til staten:

  • Kæresteparret Anne og Michael køber en bolig til 1.000.000 kroner.
  • Michael indskyder 500.000 kroner og Anne 0 kroner
  • Michael og Anne optager et realkreditlån på 500.000 kroner
  • Hvis Michael og Anne skal stå som om, de indskyder lige meget i ejendommen, skal Michael i stedet for at indskyde alle sine kr. 500.000 låne Anne halvdelen af pengene (250.000 kroner), som hun så indskyder i ejendommen.
  • Med hjælp fra en advokat opretter de et lån, som de skriver ind en samejeoverenskomst.
  • Herefter betaler Anne hvert år af på gældsbrevet med det beløb, som hun må modtage afgiftsfrit af Michael.

Vil du vide mere?

Mie Rahbek Thomsen

Advokat, partner og direktør
Læs mere om Mie

25 kommentarer

Sylvia

Jeg ejer et hus alene og har et lån i det på ca 1.4m Jeg mener at boligen kan på nuværende tidspunkt sælges til ca 1.9m. Min kæreste vil gerne købe sig ind i boligen. Hvordan gør vi det bedst (billigst) rent økonomisk, kan han fx overtage halvedelen af mit lån eller lign (han kommer på både låb og skøde). Hvordan sikrer jeg mig bedst muligt i det tilfælde at vi går fra hinanden, sådan at vi ikke skal dele alt overskuddet 50/50 da jeg har ejet boligen alene i noget tid inden han køber sig ind i den?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sylvia Hvis din kæreste skal købe sig ind i din ejendom, vil man typisk gøre det, at han bliver noteret som meddebitor på gælden. Samtidig vil han skulle betale halvdelen af friværdien til dig. Efter tinglysningen vil I eje ejendommen i lige sameje, og hæfte for gælden sammen. Friværdien kan betales kontant til dig, eller der kan udstedes et gældsbrev, hvor han skylder dig beløbet. Går I fra hinanden, vil du kunne kræve gældsbrevet indfriet. Hvis I begge ejer ejendommen, vil den til den tid værende friværdi dog skulle deles mellem jer 50/50, men han vil jo også have betalt/lavet gældsbrev for halvdelen af friværdien.

Sarah

Kan man oprette et gældsbrev EFTER huskøbet er foretaget? Min kæreste har lagt en udbetaling i modsætning til mig, men vi var ikke bekendte med problematikken. Hvis vi en dag bliver gift, er det så stadig et problem, at vi ikke var det på tidspunktet for huskøbet?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Sarah I kan sagtens lave et gældsbrev nu, så du skylder din kæreste halvdelen af det betalte indskud. Hvis I gifter jer skal I overveje, om der skal laves en ægtepagt, så tilgodehavendet bliver særeje for ham. Så længe I ikke er gift, skal I overveje at lave et testamente, idet I ikke arver hinanden som ugifte samlevende. Et ægteskab vil afhjælpe det, men har I børn, skal de arve halvdelen. Det kan begrænses i et testamente, hvis det måtte ønskes. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Lars

Hej Advodan Jeg har været sammen med min, nu, ekskæreste i 3 år - og vi købte sammen et hus for 1,5 år siden. Til indskuddet betalte hun ca. 700.000 kr., hvor jeg betalte ca. 200.000. Hun var ikke interesseret i at lave et 'dokument' på hendes del af indskuddet, hvis vi ikke skulle være sammen længere, selvom jeg foreslog det. Vi hæfter fælles for lånet, og har afdraget lige meget begge to. Huset kan potentielt være steget i værdi med 2 mio. kr., men det er et lidt usikkert område grundet grundforholdene mv. så det er svært at afgøre medmindre huset rent faktisk bliver solgt. (vi fik det selv til en god pris selvom hus og beliggenhed er attraktivt, da det kræver en høj udbetaling). Nu er vi desværre i den situation, at vi ikke længere er sammen, og jeg har i den forbindelse 2 spørgsmål. 1. spørgsmål: Jeg vil meget gerne blive boende i huset, men får svært ved at få lov til at tage et lån på den størrelse det kræver. Er der mulighed for at oprette specialaftaler, hvor jeg 'lejer' hendes del (inkl. afdrager på hendes del af lånet), og på den lange bane køber hende ud enten løbende eller om eksempelvis 3-5 år . Og hvis det er, vil det så være til nuværende friværdi eller til den værdi huset har når det sælges? Jeg bekymrer mig om, at en eventuel aftale bliver lavet med en for høj friværdi, og hvordan man overhovedet gør sådan noget. 2. spørgsmål: Hvis vi, mod mit ønske, bliver nødt til at sælge huset. Hvordan skal opdelingen så foregå? Får vi (hvis vi antager friværdien er på 2 mio.) 1 mio. hver, eller skal jeg betale hende 700.000 - 200.000 kr. = 500.000 kr.? Og et ekstra spørgsmål. Er der mon en helt 3. løsning på situationen? På forhånd mange tak for hjælpen. Lars

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lars Uanset at I ikke har lavet en aftale om hendes indskud, vil hun have god mulighed for at få beløbet retur af salgsprovenuet, hvorefter resten af provenuet deles ligeligt mellem jer. Hvis du skal overtage ejendommen, vil det bedste selvfølgelig være, at du også overtager lånet. Der kan så laves et gældsbrev og pant ift. din ekskæreste, hvis hun er villig til det. Hvis I fortsætter med at eje ejendommen i fællesskab, er det en ulempe for hende. Samtidig vil hun blive beskattet af en huslejeindtægt fra dig – uanset om du betaler husleje eller ej. Uanset udfaldet bør I tage udgangspunkt i markedsværdien her og nu, så I begge ved, hvad i skal forholde jer til rent økonomisk. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Grethe

Kære Advodan. Jeg har gennem 3 år været kæreste med min kommende samlever. Min kæreste ejer sammen med sin ex et hus. Min kæreste kan ikke selv få lov at overtage huset, trods de har været skilt i 6 år. I alle årene har min kæreste afholdt alle udgifter på huset og betalt alle afdrag. Grunden til at min kæreste ikke må overtage huset selv, er at de udover huset har et lån på 140.000kr og et lån på 280.000kr. Det lille lån har pant i huset og det afdrager min kærestes ex på sammen med min kæreste. Det store lån er et privatlån(uden pant i huset), som min ex for nylig har overtaget selv. Dette da min kærestes ex er bipolar og ikke har betalingsevne, udover den betalingsevne hun yder på det lille lån. Gælden er primært opstået grundet ex’ens bipolar. Nu vil jeg så gerne flytte ind, men ønsker en del forbedringer inden. Jeg vil dog ikke ligge en masse tid og penge i et hus, som ikke er mit. Huset er vurderet til 1.300.000kr som også er pålydende på RD gælden. Jeg ønsker som indskyder at købe halvdelen af huset til halvdelen af værdien. RD mener, at det vil være dårlig rådgivning af dem, hvis de lader mig træde ind i huset i stedet for min kærestes ex. De ønsker en afklaring omkring hvad der skal ske hvis: 1. Vi går fra hinanden - hvordan er jeg så sikret? 2. Hvis min kæreste dør - hvordan er Jeg så sikret? - Min kæreste har testamenteret sin livsforsikring på godt 900.000kr til mig. - Min kæreste har livsforsikring på sit privatlån. 3. Synliggørelse af gæld? - Min kæreste afdrager som nu med. - Indtil nu har der været afdragsfrihed på lånet, men fra næste måned skal der afdrages på gælder. Endvidere vil vi til foråret igang med at istandsætte huset, hvorfor huset også løbende vil blive mere solvent. Hvordan griber vi det an, hvis jeg skal få RD’s godkendelse? Vil det her være svar nok? Indtil fornyelig var privatlånet et boliglån med pant i huset, som min ex nu har lavet om, så jeg ikke kommer til at hænge på noget og så RD nemmere vil godkende min overtagelse af ex’ens del i huset. På forhånd tak for svaret. G

Mie Rahbek Thomsen

Hej Grethe RD´s bekymring går jo på, at du overtager en ideel andel af en ejendom, som er overbehæftet. I hvert fald med det lille lån. I kan ikke frit bestemme, at du ikke skal hæfte på det pantebrev, medmindre kreditor accepterer din indtræden og lader hæftelsen hvile på din kærestes idelle andel af ejendommen. Derfor bliver du stillet dårligt, hvis du køber dig ind i ejendommen. Samtidig vil et salg af huset kunne medføre et tab, da salgsværdien kan blive mindre end vurderingen, og da salgsomkostningerne skal fratrækkes. RD ønsker formentlig, at du er klar over den risiko, som du påfører dig ved at overtage en ideel andel af huset. Hvis ikke det lille pantebrev kan indfries af din kæreste og hans ekskæreste, vil en overtagelse ikke kunne anbefales. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Birthe

Hej. Min søn købte hus for 2 1/2 år siden sammen med sin kæreste og de står begge på skødet (50/50 ). Kæresten skød intet i købet, hvorimod min søn lagde udbetaling og alle omkostninger ved købet - ialt ca. 500.000kr. Hun har ingen indkomst haft(som i ingen) i den tid de har boet sammen, da hun studerer på 7. år, har opbrugt sin SU og har 2 delebørn fra tidligere forhold. Så min søn har forsørget dem i hele perioden. Nu går de fra hinanden og huset skal sælges. Vil hun skulle have del i et evt. overskud fra hussalget? Hvis hun modsætter sig et salg, hvad gør min søn så?( hun har stadig ingen indtægt, så det er udelukket at hun kan overtage boligen). Vh en bekymret mor

Michael Jacobsen

Hej Birthe, I relation til din søns kontante indskud på kr. 500.000 bemærkes, at halvdelen heraf kan betragtes som enten et lån eller en gave til samleversken. Det er et spørgsmål om hvem, der kan bevise, at der er tale om det ene eller andet. Uden yderligere oplysninger er det mig ikke muligt at give et kvalificeret bud på udfaldet af sådan en sag. Hvis det betragtes som et lån, vil din søn have ret til de første kr. 500.000 af salgsprovenuet. Den resterende del af provenuet vil formentlig skulle deles ligeligt mellem dem, også selvom samleversken ikke har bidraget til ejendommens udgifter. Denne type af tvister vil typisk kunne undgås, hvis man indgår en skriftlig samejeoverenskomst i forbindelse med købet, hvor man indgår aftale om vilkårene i forbindelse med købet, driften og en evt. afvikling af samejet, f.eks. i forbindelse med en samlivsophævelse. Jeg skal venligst opfordre din søn til at søge rådgivning hos en advokat med speciale i fast ejendom og familieret. Med venlig hilsen Michael Jacobsen

Martin

Hej! Jeg købte et hus med min eks, som jeg har renoveret, mens vi boede sammen i huset. Hun betalte halvdelen af udbetalingen, og så fik vi den anden del af udbetalingen af hendes forældre. Nu er vi gået fra hinanden, og huset skal sælges, eller min nye kæreste skal overtage. Hun mener, at hun har ret til det fulde beløb af udbetalingen - har hun det? Vi har intet på skrift. Derudover har jeg arbejdsløn for eget arbejde på 200.000 i huset. Jeg har ikke tidligere tænkt over udbetalingen som en gave, før jeg læste dette opslag. Men skal det betragtes som en gave? Er der overhovedet nogen af os, der kan gøre krav på at få udbetalingen eller lønnen for eget arbejde? Mvh. Martin

Phillipp Quedens

Tak for din mail. Vedr. udbetalingen er der som du beskriver det ikke oprettet nogen dokumenter vedr. hendes forældres betaling og der er ikke indleveret gaveanmeldelse til Skat. Udgangspunktet er derfor at det er et lån til hende, som hun sammen med sit eget indskud kan kræve udbetalt forlods. Du har mulighed for at kræve, at dine timer eller arbejdsværdien heraf fastsættes og at du har et krav overfor samejet på dette beløb. Dette vil antageligt kræve en retssag for at få afklaret. Jeg vil her foreslå, at i anvender mediation ved en af den lokale byret udpeget retsmægler / mediator som i finder på rettens hjemmeside eller at i selv finder en konfliktmægler. Dette vil nok give den bedste og hurtigste løsning. Resten af provenuet ved salget skal deles imellem jer, idet jeg forstår din mail således, at i begge ejede halvdelen af ejendommen og hver har betalt løbende i forhold hertil. Ovennævnte viser hvorfor det altid er godt med en skriftlig aftale.

Nina

Hej :) Jeg er flyttet ind i min kærestes hus. Han har eget det i 5 år. I forbindelse med at lægge lånet om, har vi så snakket om at få mig med på skødet og lånet. Jeg vil komme på banklånet, men skal ikke indbetale noget. Tilgengæld skrives der i forbindelse med skødet at den friværdi der ligger i huset nu, tilfalder ham hvis vi skulle gå fra hinanden. Anses det så som en gave, således at jeg vil blive beskattet af husets værdig? Mvh. Nina

Phillipp Quedens

Tak for din mail. Hvis du får halvdelen af ejendommen og herved halvdelen af friværdien uden at skulle betale herfor, ja så er det en gave, der vil udløse afgift. Det dokument du henviser til er formentligt en samejeoverenskomst, der bla. indeholder en aftale om fordelingen af et provenu ved et salg. Du får således ikke en gave og der er derfor ingen gaveafgift. I bør overveje et testamente i denne situation.

William

Hej Advodan, Ifm med køb af et hus sammen med min kæreste, vil jeg høre hvordan I vil anbefale, at det skal foregå, så jeg er bedst sikret i tilfælde af, at vi går fra hinanden, når konditionerne er således: Huset koster 1,4 mill. Vi forestiller os, at vi begge skal stå på skødet. Jeg vil betale min halvdel kontant (700 t.), hvorimod min kæreste er nødt til at låne 4-500 tusind, for at ku få råd til sin halvdel. Vil jeg i øvrigt få et problem her mht SKAT? Rundt regnet vil det koste hende ca. 50 tusind i låneomkostninger mv. før hun kan indskyde samme beløb som jeg. Hun mener, at jeg skal betale halvdelen af disse lånomkostninger, er det rimeligt/normal process? Jeg vil ikke hæfte for hendes lån, men hvis hun optager lånet i sin del af huset, vil jeg så alligevel hæfte solidarisk i tilfælde af, at vi går fra hinanden og hvordan sikrer jeg dokumentation for, at de 700 t jeg indskyder ikke er “tabt” - dvs skal deles med hende ved salg, fordi vi begge står på skødet? På forhånd tak. Mvh. William

Phillipp Quedens

Tak for din mail. I skal gøre følgende: 1: få lavet en samejeoverenskomst, der internt regulerer jeres økonomiske forhold 2: du vil skulle acceptere, at din kæreste reelt belåner din halvdel af ejendommen (hun vil i praksis ikke kunne få et lån alene i sin halvdel). 3: Låneomkostningerne er hendes udgift og kan antageligt inkluderes i lånets hovedstol. 4: lånet bør alene afvikles af hende, der så også har "rentefradraget". 5: Du hæfter ikke for lånet, men vil reelt have stillet din halvdel som sikkerhed for lånet og hvis i går fra hinanden og ejendommen sælges vil lånets restgæld blive indfriet af provenuet. Det er særligt her at samejeoverenskomsten får betydning, idet denne skal angive, at du, ved et salg på 1.4 mill eller derover først skal have dit indskud, at hun skal have sit indskud (halvdelen med fradrag af lånets indfrielsesbeløb) og at resten deles. Er der underskud deles dette lige. Er underskuddet så stort at halvdelen heraf det ikke kan dækkes af hendes friværdi er der alene dig til at betale. 6: I bør endvidere overveje et testamente. 7: Hvis i bliver gift så husk at ændre et evt. testamente og overvej en ægtepagt 8: der er ikke i dit spørgsmål skattemæssige problemer.

Christian Rasmussen

Hej Spændende artikel og rigtig fin tjeneste med at kunne stille spørgsmål. Tak for det. Min situation og spørgsmål ligger tæt på et tidligere stillet spørgsmål (af Harboni den 17/9/18) med nogle få nuancer. Min kæreste gennem mange år og jeg har for nyligt købt hus sammen og vi står begge på både skøde og realkreditlån som ligeværdige ejere og låntagere. Vi har i flere år hver især indbetalt et beløb til en budgetkonto, men har i forbindelse med huskøbet fået mere fællesøkonomi, hvor alle vores indtægter og udgifter går ind på og tages fra en og samme konto. Jeg har lagt ca. 700.000 kr. mere til udbetalingen end min kæreste. Er der risiko for, at hun kan komme til at betale gaveafgift? Vi ser det begge som et lån, men vi har ikke oprettet gældsbrev. Et spørgsmål i forlængelse heraf er, om vi nu, altså efter huskøbet, kan oprette et gældsbrev for, at gøre låneforholdet formelt? Venlig hilsen Christian

Phillipp Quedens

Tak for dit spørgsmål. Det korte svar er, at i bør oprette i hvert fald et gældsbrev på beløbet indeholdende en aftale om, at det forfalder til betaling ved påkrav og hvis huset sælges. Dette kunne med fordel kombineres med en egentlig samejeoverenskomst dækkende også andre forhold vedr. ejendommen. Endeligt bør i, som konsekvens af samlivet og de store involverede værdier, overveje dels et testamente og dels en krydsende livsforsikring.

Mette

Jeg har bygget et hus med min ekskæreste, hun smed 375.000,- pga en arv hun havde. Vi er nu gået fra hinanden, og huset står til salg. Min nye kæreste, vil her efter et år gerne overtage min ekskærestes navn i huset. Hvad skal der ske med de penge, som min ekskæreste smed i huset? Vi skrev ikke en samejeoverenskomt. Er det en såkaldt gave, som jeg skal betale gaveafgift af eller hvordan? Hun forlanger at få hele beløbet igen.

Phillipp N. Quedens

Tak for din mail. Det er et ofte forekommende problem, som normalt løses som følger: 1: parterne bliver enige om, at udtrædende ejer sælger til indtrædende ejer 2: værdien af ejendommen fastsættes af 1 - 2 lokale mæglere / valuarer med mindre parterne er enige om en pris 3: der udarbejdes en overdragelsesaftale hvor indtrædende køber halvdelen af ejendommen for halvdelen af værdien 4: købesummen sammensættes som halvdelen af indestående gæld (realkreditlån, husk gældsovertagelse) og en udbetaling svarende til resten. 5: Halvdelen af lånet kr. 375.000,00 eller kr. 187.500,00 er et lån til dig som du skal tilbagebetale uanset om ejendommen er faldet eller steget i værdi. Dette udløser ikke skat. 6: Hvis værdien af ejendommen er faldet skal halvdelen af tabet fratrækkes hans del af indskuddet kr. 187.500,00 og resten skal han have udbetalt (dvs. at han har risikoen for værdiudsving på ejendommen). 7: Resten af indskuddet tilbagebetales til din ekskæreste kontant eller, evt. ved et pantebrev. Er værdien steget skal han have hele beløbet, evt. på et pantebrev / gældsbrev. 8: I må særskilt aftale, om der skal udstedes et gældsbrev eller tinglyses et pantebrev. I bør når i er enige have en advokat til at lave aftalen. Når din nye kæreste er flyttet ind kan der ikke tegnes ejerskifteforsikring og der vil ikke blive indhentet en tilstandsrapport.

Ethilia

Hej Min kæreste og jeg har valgt at flytte sammen i hans andelsbolig og det er her meningen at jeg skal købe halvdelen af denne, for en arv jeg tidligere har fået. Min kæreste har et pantebrevs-lån til banken med en god rente på andelen, men desværre også en del anden gæld ud over andelsboligen. Derfor er planen at det beløb jeg betaler, som er halvdelen af andelskronen, skal bruges på først at udrydde den højtforrentede gæld og det som er tilbage skal som udgangpunkt bruges på de forbedringer som andelen mangler at få lavet. Det vil derfor sig at min halvdel for andelen ikke går ind på andelslånet. Jeg vil fremover ikke betale yderligere, hverken i forbindelse med banklånet på andelsboligen eller andre lån, idet at min del er betalt. Vi vil jo reelt set ikke hverken kalde det for et lån eller en gave, men et køb af halvdelen af andelsboligen og jeg bliver sat på skødet. Hvordan forholder vi os så vi ikke ender ud med et skattesmæk? Og i så fald at anbefalingen bliver et gældsbrev, kan man så lave et sådan med en nul-rente? Bedste hilsner Ethilia

Ethilia

Det skal der ud over siges at restegælden i andelsboligen overstiger det beløbet svarende til halvdelen af andelsboligens nuværende andelskrone og min købspris.

Phillipp N. Quedens

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan ikke anbefale, at du foretager et køb af andelen som beskrevet. Hvis du køber som du beskriver ved at betale halvdelen af andelskroneværdien i forhold til det seneste regnskab og udbetaler alle pengene til din kæreste direkte har du reelt ydet ham et "blancolån" på beløbet, dvs. et lån uden sikkerhed. Selv om du kommer med på andelsbeviset som medejer af halvdelen vil andelen fortsat være behæftet med hele hans lån og derved helt uden friværdi ! Hvis i går fra hinanden vil du ikke kunne få pengene tilbage, med mindre han kan opnå et andet lån til at betale dig. Banken vil forventeligt kræve, at du som medejer skal hæfte også for banklånet (uanset at du har betalt) og hvis andelen herefter sælges til maksimalprisen og hvis lånet som du beskriver er større end værdien vil du hæfte personligt for hele restgælden (sammen med din kæreste) via den solidariske hæftelse. Selv om i internt har aftalt at du ikke skal betale mere hæfter du således overfor banken. Der er således ikke tale om en gave, men et køb, og du får ikke noget "skattesmæk". Når jeg anbefaler ikke at gennemføre din plan er det fordi alene får "papir på" halvdelen af andelen, der er fuldt pantsat (og mere til) og således reelt ikke får nogen værdi for din betaling. Det er simpelthen alt for usikkert for dig.

Ethilia

Hej Phillipp Tak for dit svar - Din varsel er jeg fuld ud klar over, og en risiko jeg er villig til at løbe i forbindelse med at det vil gøre en stor forskel i vores hverdag med hensyn til rådighedsbeløb. Skulle vi gå fra hinanden er der friværdi i andelen, men ikke hele det beløb jeg har skudt ind. Så det er korrekt at jeg satser nogle penge - Måske jeg ikke helt fik skrevet, så det var til at forstå. Andelskronen er Kr. 2.500.000,- Og når alt anden gæld er betalt ud vil der være Kr. 1.750.000,- tilbage på andelsboliglånet. Derfor vil der være Kr. 500.000,- som der ikke er dækning for så frem at han og jeg skulle gå fra hinanden i nærmeste fremtid og jeg skal have min andel ud. Vi har talt med banken og jeg hæfter ikke for min kærestes lån og det ville som du kan se også blive indfriet ved et salg - Det er udelukkende risikoen i at jeg vil kunne miste 500.000,- at vi taler om. Men spøgsmålet går på om min kæreste vil få et skattesmæk for at sælge halvdelen af andelsboligen til mig? Og i så fald, hvad kan vi gøre for at undgå dette? Bedste hilsner Ethilia

Phillipp Quedens

Tak for din mail. Jeg kan ikke af din mail se, hvor mange penge du indskyder. Hvis du indskyder kr. 500.000,00 køber du halvdelen af lejligheden for halvdelen af andelskroneværdien kr. 1.250.000,00 med en udbetaling kr. 325.000,00 og en retsgæld kr. 875.000,00. Halvdelen af retsgælden til banken er kr. 875.000,00, således at dit køb blot deles op i et andelskøb for halvdelen for halvdelen af værdien kr. 1.250.000,00, restgæld kr. 875.000,00 og udbetaling kr. 375.000,00 og resten af dit indskud er herefter teknisk et lån til din kæreste (usikret, medmindre i etablerer yderligere pant i andelen via et ejerpantebrev med underpant kr. 175.000,00). Hvis du indskyder et større beløb forhøjes lånet og sikkerheden blot tilsvarende. Du kan på den måde maksimalt få sikkerhed for kr. 750.000,00 (kr. 2.500.000,00 - lånet kr. 1.750.000,00) Der er i denne ekspedition intet gavemoment og herefter ingen risiko for, at der udløses skat. Du kan således blive ejer for halvdelen af lejligheden og sikre dit lån ved en pantsætning.

Ethilia

Hej Phillipp Andelskronen er Kr. 2.500.000,-, derfor betaler jeg Kr. 1.250.000,- for min halvdel af andelen. Som det ser ud nu er der Kr. 1.750.000,- tilbage på andelsboliglånet, som er et pantebrevslån til banken. Fordi at vi vælger at udrydde et par andre lån i stedet for at betale ned på andelsboliglånet, vil der fortsat stadig skyldes Kr. 1.750.000,- i andelen efter mit køb - hvorfor at der ikke, ved et salg ind for kortere tid ikke vil være dækning/fribeløb til at jeg vil kunne tage hele min andel ud, men vil mangle Kr. 500.000,- Da det er et pantebrevslån og banken derfor vil få sine penge før jeg gør, har jeg stillet spørgsmålstegn ved om udgifterne til oprettelse af yderligere et pantebrev er der værd i det at det vil være yderligere et stykke papir uden reel værdi?

Ethilia

Jeg skal ikke ud og låne nogen steder og indskyder fulde Kr. 1.250.000,-

Phillipp N. Quedens

Tak for din mail. OK, nu er alle tallene fremme. Du bør sikre dit indskud med et ejerpantebrev kr. 750.000,00 med pant i den samlede lejlighed, Hvis andelskroneværdien er kr. 2.500.000,00 er der, teoretisk, en friværdi kr. 750.000,00 som du derved kan sikre dig (og hvoraf halvdelen er din egen). Ja, banken bliver betalt før dig ved et salg, da den har en bedre prioritetsstilling for sit pantebrev, men det er den bedste måde du kan sikre dig på. De fleste andelsboliger sælges til andelskrobeværdien, så jeg ville ofre det nødvendige for at etablere sikkerheden. Ja, hvis værdien er kr. 2.500.000,00 er du "usikret" for kr. 500.000,00. Dette er reelt et lån til din kæreste da han ikke nedbringer sit eget lån og du bør derfor udstede et gældsbrev til hans underskrift.

Ethilia

Hej Phillipp Ok - det giver lidt mere klarhed. Og så tænker jeg at man vel kan skrive i gældsbrevet at han nedskriver/afdrager månedligt via hans månedlige afdrag på andelslånet?

Phillipp N. Quedens

Tak for din mail. Ja, men kun for halvdelen (den halvdel han nedbringer din halvdel af lånet med). Husk at du skal have bankens accept af, at han sælger halvdelen af lejligheden til dig uden at du bliver medhæftende for lånet.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Harboni Jeg mener ikke, at I skal være bekymrede for gaveafgift. Det er helt sædvanligt at indrette sig således, som I gør. Som ægtefæller er det slet ikke noget problem, da I vil have gensidig forsørgelsespligt og mulighed for at give gaver afgiftsfrit. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Harboni

Hej Mig og min samlever gennem mange år, har købt vores første bolig sammen. Vi har taget fælles lån på realkredit og banklån. Vi har begge hver sin konto i samme bank, hvor hun overfører (fast overførsel) hver måned et beløb på min konto, til de faste udgifter. Hendes beløb er mindre end det jeg selv indbetaler på den budgetkonto som er oprettet under min bankkonto. Jeg tjener også mere end hende. Jeg har selv indbetalt de 5% som er ca.120.000 kr. Vi kommer begge på skødet, dvs. 50/50 ejerskab. Bør hun bekymre sig for gaveafgiften eller ej? Synes det er lidt forvirrende med det regler når man er ikke gift! Vi skal også snart giftes (inden for 6 måneder).

Persheng

Hej Jeg vil købe halvdelen af min kærestes hus, hvordan gør jeg det? Hvad skal jeg være opmærksomme på?

Lars Emde Poulsen

Kontakt din bank og en advokat, der kan rådgive derom. Banken skal godkende gældsovertagelse, advokaten kan udarbejde købsaftale/skøde, samejeoverenskomst og rådgive om testamente osv.

Dorte

Hej Min samlever har en stor forbrugsgæld 500.000 kr- hvor meget må jeg hjælpe ham økonomisk? Uden at kunne få et skattesmæk? Vi bor i min andels lejlighed og han ejer intet af værdi.

Lars Emde Poulsen

Du kan altid hjælpe ham økonomisk. Du vil ikke få et skattesmæk. Han kan i visse tilfælde blive beskattet af gaven, men du kan yde et lån til ham i stedet.

A.J

Hej. Jeg skriver vedr. at jeg har købt et hus sammen med min kæreste for et år siden hvor vi havde en udbetaling på ca 250-300 tusind kroner, kæresten betalte ca. 1/6 del og jeg betalte 5/6 del. Vi fik lavet en seddel hvor der stod at vi fik udbetalt 30% af husets værdi, hvor hun udbetalte 5% og jeg udbetalte 25% af huset, og når en dag huset bliver solgt så vil hun får de 5% og jeg vil får de 25% og de resterene 70% deles lige over mellem os 2, og denne seddel har vi begge skrevet under. Er det nok med at vi begge skrev under på sedlet eller skal den bekræftes på et eller andet måde? Håber at høre fra jer. Mvh. A.J

Lars EMde Poulsen

Der er tale om et gældsforhold, som er blevet noteret på skrift. Et gældsbrev tinglyses ikke. Der kan evt. oprettes pant for dit tilgodehavende i huset ved tinglysning, men det er alene til ekstra sikkerhed og således ikke en nødvendighed.

Tina

Hej Jeg er flyttet sammen med min kæreste i hans lejlighed og nu vil vi gerne gøre det således at jeg køber mig ind i hans lejlighed. Som priserne er nu er ca. ½ af gælden tilbage på værdien af lejligheden og jeg vil så købe mig ind på 1/4 del af totalværdien (halvdelen af restgælden). Vi havde tænkt at oprette en samejeoverenskomst uden at sætte mig på skøde eller lån, da banken skal have ca. 14.000 kr for at jeg kommer på restgælden. Havner vi i skattemæssigt uvejr eller kan det godt lade sig gøre således?

Lars Emde Poulsen

Såfremt du ikke skal stå på skødet, så køber du ikke 1/4 af lejligheden. Du skal stå som delejer på skødet, såfremt du ønsker at være ejer. Ellers må det anses som at du låner penge eller giver en gave til din kæreste, da du ikke får nogen modydelse. Du kommer nok ikke uden om at skulle igennem en gældovertagelse. Så længe I bruger markedsværdier, så vil I ikke komme i skattemæssigt uvejr. Markedsværdien svarer til hvad en uafhængig ville betale. Hvis du køber 1/4 af lejligheden, så skal du betale hvad enhver anden ville betale for denne andel. Godt med en samejeoverenskomst nu når I ikke er gift.

Line

Hej, Min kæreste og jeg har taget et fælles lån til en andelsbolig, men kun hans navn kunne komme på kontrakten pga. andelsforeningens regler for ventelisten. Nu står jeg altså og har betalt halvdelen af lånet men kan først komme til at eje halvdelen af lejligheden, når jeg har haft adresse der et år. Risikerer vi at blive beskattet af det beløb, jeg har lånt i banken (det finansierer jo halvdelen af min kærestes lejlighed) eller af den halve lejlighed, han kommer til at overdrage til mig om et år? Findes der udover det en kontrakt, vi kan lave, der er gældende det år, hvor jeg ikke juridisk er ejer? Mvh. Line

Lars Emde Poulsen

Jeg forstå det således, at du hæfter for halvdelen af lånet. At du har fået udbetalt lånet er ikke skattepligtigt. Som jeg ser situationen, så har du lånt din kæreste en del penge til at købe lejligheden for. Du får på et tidspunkt halvdelen af lejligheden som "tilbagebetaling" af lånet. Husk at lave et lånedokument.

Mads B.

Ok... hvis der er optaget et fælles lån til en andelsbolig, som kun den ene ejer for en periode, skal der så laves et anfordringsgældsbrev på den fulde halvdel af det lån, begge har optaget? Eller skal der i stedet laves et gældsbrev, hvori man anfører de løbende afdrag og så ved siden af en erklæring om, at den, der ejer boligen, hæfter for den andens restgæld til banken i tilfælde af samlivsophør?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Mads I min optik vil den bedste løsning være, at der udstedes et rente- og afdragsfrit gældsbrev med ejeren af andelsboligen som låntager. Skal långiver have sikkerhed for lånet, skal der lyses pant i andelsboligen. Parterne kan ikke aftale, at kun én af dem hæfter i banken. Den aftale vil ikke gælde for banken. Når långiveren skrives på skødet, kan gældsbrevet og pantet annulleres igen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Mads B.

OK. Men hvilket beløb skal gældsbrevet så indeholde? Vi laver et gældsbrev på vores respektive indskud og på kontantindskud i forbindelse med forbedringer etc. Den tricky del er afviklingen af gælden til banken. Skal den, der ejer andelslejligheden via et rentefrit anfordringsgældsbrev låne det fulde beløb den, der ikke ejer andelslejligheden, hæfter for over for banken (halvdelen af det fælles optagne andelsboliglån), eller skal anfordringsgældsbrevet alene lyde på de faktiske, månedlige betalinger til andelens værdi (dvs. halvdelen af den månedlige ydelse på det fælles optagne andelsboliglån), så gældsbrevets værdi opskrives hver måned. Vi har fået divergerende meninger fra forskellig kant, bl.a. pga

Nadia

Min kæreste og jeg købte hus sammen for 3 år siden. Vi står begge på lånet. Hver måned overfører jeg et mindre beløb til hans budget konto og han indbetaler alt på lån, forsikringer osv. og jeg står for alt indkøb osv. i hverdagen. (Han tjener væsentligt mere end mig) Jeg har hørt, at jeg kan risikere at han vil kunne få hele overskuddet ved evt. uvenskab og hussalg, da han alene har indbetalt på lånet og kan dokumentere det. Det samme skulle gøre sig gældende ved dødsfald, - at hans børn ville kunne gøre krav på hele friværdien og ikke kun hans halvdel (Vi har ikke testamente, men er krydsforsikret på vores livsforsikringer)

Mie Rahbek Thomsen

Hej Nadia Som udgangspunkt vil I skulle dele friværdien efter ejerandele, altså med halvdelen til hver, hvis I går fra hinanden. Der er nogen tilfælde, hvor man har skævdelt provenuet ved samlivsophævelse, fordi man indfortolker en slags lån, hver gang den ene betaler mere end den anden til terminer. Hvis du betaler et beløb til husets driftsudgifter og til husholdningen, så er der måske ikke den store forskel, når det kommer til stykket. I så fald vil der ikke være tale om skævdeling. I kan eventuelt skrive ned, at provenuet skal ligedeles, såfremt I måtte gå fra hinanden. Så har I allerede taget stilling til, at der ikke er tale om lån, og så har du ikke nogen risiko. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Louise

Min kæreste og samlever igennem 4 år har fået gældssanering på 5 år. Han har 15.september afbetalt 3 år - og skylder nu "kun" 200.000 DKK. for 18 og 19 Vi står i en situation hvor vi har fundet et hus vi gerne vil købe - det kan han selvfølgelig ikke fordi han har gældssanering. Jeg har 200.000 DKK som jeg gerne vil forære ham (eller låne ham men kun hvis vi ender med at gå fra hinanden, eller skal jeg jo ikke bruge dem), så vi kan købe drømmehuset. Hvordan gør man det - banken vil ikke rådgive omkring det, men de vil gerne låne os til huset hvis han får slettet sine 200.000 DKK.

Lars Emde Poulsen

Det vil umiddelbart ikke være misligholdelse af gældssaneringen, såfremt gælden indfries på én gang. Få en bekræftelse fra kreditorerne, så I kan vise banken, at kæresten er gældfri (og tjek om han står i RKI). I bør også oprette et gældsbrev, så det kan bevises, at kæresten ikke havde egne midler til at indfri, men at han måtte låne.

danni

hej håber i kan svare :) jeg har sendt et gældsbrev afsted. han bor i kbh og jeg i Aalborg så blev nødtil at sende det via facebook da han ikke ville gi hans email. han har printet det ud og underskrevet. han har så taget et billede af det med sin mobil og underskrevet dokumentet og sendt til mig. han var sur og ville ikke sende med post eller scan ind og via mail så jeg kunne kun tage det billede og printe ud og så sætte min underskrift også så mit spørgsmål er om det er brugbart?

Lars Emde Poulsen

Det bedste ville være at få det originale dokument - det vil fogedretten også spørge efter. Der er risiko for, at fogedretten vil afvise sagen, når du ikke har det underskrevne originale dokument. Du kan evt. medsende en frankeret svarkuvert til ham, så er der vel større chance for at han sender det tilbage.

danni

men han vil hverken give hans email eller adr. han blev sur og sagde han havde brugt nok tid nu (på at printe og skrive under) skal lige siges at de penge han skylder egentlig er stjålet fra mit kort brugt til hans poker odds konto det er sket tilbage i 2009 så der kan ikke gøres noget da sagen er forældet jeg fik ikke nogen hjælp dengang og fik a vide at jeg ikke kunne gøre noget da jeg selv gav ham lov til at låne 200kr han endte så med at trække mig i minus 14.000 hvad gør jeg?

Lars Emde Poulsen

Som du selv skriver, så er forholdet forældet, medmindre du kan få ham til at anerkende gældsforholdet ved at underskrive på et gældsbrev. Der findes enkelte løsninger, hvor man kan skrive under elektronisk (med NEM-ID), men disse metoder skal nok du have en professionel rådgiver til at hjælpe med - og det betyder yderligere omkostninger for dig.

danni

ja men han valgte nok at skrive under for at købe lidt tid til at smutte igen. han ved nok godt at det ikke kan bruges. nu er han løbet fra aftaler i flere år

danni

hej. en gammel kammerat brugte mit kort på hans spilkonto og stjal egentlig 14.000 efter han lånte det til at indsætte 200. der var ikke rigtig nogen hjælp dengang og stolede på at han ville betale tilbage. nu er der gået flere år og sagen er egentlig forældet men har fået fat i ham efter han gik i skjul. har sagt at jeg vil have et gældsbrev med begge vores underskrifter og beløb 14.000. har fundet en skabelon på nettet. er det så ligetil at det bar skal udfyldes af os begge? og hvad hvis han ikke overholder vores afdragsordning som har været forsøgt mange gange?

Lars Emde Poulsen

Et gældsbrev kan godt være meget enkelt i sin udformning, så det kan godt være, at skabelonen på internettet opfylder betingelserne. Hvis du kan få ham til at anerkende gælden ved at underskrive gældsbrevet, så har du et dokument du kan bruge til at indbringe sagen for fogedretten, hvis han ikke betaler. Fogedretten kan hjælpe med at inddrive beløbet, eller evt. foretage udlæg i aktiver som skyldner ejer.

danni

tak. han sagde at han vil gå med til det men tror han er væk og har skiftet nr inden der er skrevet noget under. jeg har sendt det til ham og han har ikke svaret

Johan

Hej Min kæreste og jeg ejer en ejerlejlighed sammen, hvor hun har indskudt væsentligt flere penge end jeg. Vi har oprettet et gældbrev på forskellen mellem vores indskud. Vi har begge et RK-lån, som vi har 50/50. Såfremt vi vælger at sælge lejligheden med gevinst, deles denne så 50/50 efter gældsbrevet er tilbagebetalt eller vil gevinsten deles forholdsmæssigt efter indskud? Jeg bærer vel samme risiko tænker jeg? Mvh Johan

Lars Emde Poulsen

Hvis I ikke har aftalt andet - og ejer lejligheden 50%/50% - så deler I også et resultat ligeligt. Dette uagtet om gældsbrevet er tilbagebetalt eller ej. Men såfremt det ikke er tilbagebetalt, så består gældsbrevet jo også efter at lejligheden er solgt.

Carina Pedersen

Hej Vi har 2 unge som gerne vil flytte sammen i den enes andelsbolig og oplever uenighed omkring det med gaveperspektivet. Den ene part tilbydes af økonomiske årsager at købe sig i ind for halvdelen af den købsværdi andelen havde ved købet i 2013, så den værdistigning der er tilgået 2013-2016 tilskrives nuværende andelsejer. Vi tænkte at oprette en samejeoverenskomst for at sikre begge deres respektive - således at det fremgår, at de har 50/50 % andel i værdi af 2013, værditilskrivning fra 2013-2016 tilfalder første part og værdistigning fra sammenflytningsdato 2016 samt forbedringer fra den dato tilfalder parterne med 50/50 %. Er det tilstrækkeligt og muligt at oprette en sådan samejeoverenskomst, så der ikke er tvivl om at der ikke er tale om en gave? På forhånd tak Mh Carina

Lars Emde Poulsen

Jeg har ikke selv lavet en sådan samejekontrakt. Hvis man skal købe sig ind i andelsboligen, kan det måske være en bedre løsning at købe sig ind til fulde 50%, og så kan parterne lave et gældsbrev på halvdelen af værdistigningen fra 2013-2016.

Carina Pedersen

Hej Lars Vi vil gerne udgå gældsbrev. Jeg har ringet til ADVODAN tidligere i dag og har talt med advokat som havde erfaring med samejekontrakt. Takker Mh Carina

Jan Hansen

Hej Jeg ejer en bolig (ejerlejlighed) med friværdi, og overvejer om jeg skal tage et lån for at betale min kæreste bankgæld fra et tidligere forhold. Hun vil skulle betale (lånet tilbage ca. 0,3 mio. kr. til kreditforeningen) de løbende ydelser. Hvordan sikre jeg mig, bedste muligt hvis fremtiden og vores forhold ikke kan holde og hun ikke betaler ydelserne? Vh Jan

Lars Emde Poulsen

Du skal lave et gældsbrev mellem dig og din kæreste, hvori låneforholdet er beskrevet, herunder tilbagebetalingsbetingelser osv. Bemærk dog, at såfremt det alene er dig, som optager lånet med sikkerhed i friværdien, så hæfter du alene for gælden overfor kreditforeningen, uanset om de kæreste betaler i henhold til gældsbrevet eller ej.

jan Hansen

Hej Lars Tak, Hvis vi begge optager lån i kreditforeningen (Hun skrives på pantebrevet), og vi opretter et gældsbrev efterfølgende, vil jeg så være stillet bedre i en eventuel retssag og kunne gøre krav på mine penge.

Lars Emde Poulsen

Der vil sandsynligvis være solidarisk hæftelse ved lånet hos kreditforeningen, hvilket vil sige, at kreditforeningen kan kræve det fulde beløb fra dig, såfremt din kæreste ikke betaler i henhold til betingelserne. Og du kan så kræve pengene fra hende. Så længe I har et gældsbrev, hvor de korrekte oplysninger er skrevet, så vil du være sikret bedst muligt. Jeg går ud fra, at din kæreste ikke ejer aktiver af værdi som du kan få sikkerhed i. Hvis din kæreste vitterligt ikke har penge til at betale, så kan du ikke få penge, uanset hvor godt du har sikret dig.

jan Hansen

Hvilken type gældsbrev bør jeg anvende?

Lars Emde Poulsen

Det kommer an på din kærestes økonomiske situation, men umiddelbart vil det være et anfordringsgældsbrev - også henset til, at det er denne form for gældsbrev, som SKAT anerkender, hvis der f.eks. ikke skal betales rente.

jan Hansen

tusind tak Lars Hvad ville det koste at oprettet et sådant hos Advodan?

Lars Emde Poulsen

Ring til mig for at få oplyst pris - 57864611. Det afhænger af omstændighederne.