PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

En samejeoverenskomst sikrer jeres boliginvestering

Køber I som ugifte samlevende bolig sammen, skal I være opmærksomme på, at der er begrænsede regler der regulerer, hvordan I er stillet i forhold til hinanden. Dette kan give problemer, hvis I bliver uenige om boligen, eller hvis I går fra hinanden og må sælge boligen.

Hvad er et sameje?

Et sameje er, når du ejer noget sammen med en anden person. Et sameje kan bestå af flere forskellige konstellationer. Det kan fx være at du har købt et hus sammen med din partner, hvor I ejer lige meget af huset. Det kan samtidig også være, at du ejer 40 % af huset, mens din partner ejer 60 % af huset. Uanset hvordan jeres sameje er fordelt, er det en god idé at udarbejde en samejeoverenskomst.

Ved sameje skal de to personer, der ejer noget sammen, være enige om alle beslutninger vedrørende den fælles ”ejendel”. Kan der ikke opnås enighed, må samejet opløses.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst – også kaldet en samejekontrakt - er et skriftligt dokument, der regulerer i detaljer, hvordan du og din partner kommer ud af et sameje. Det kan enten være ved, at boligen sælges, eller ved at den ene part overtager det pågældende hus, lejlighed eller sommerhus. I begge tilfælde er der i samejeoverenskomsten taget højde for, hvordan det skal foregå.

Hvorfor lave en samejekontrakt?

Ved sameje skal de to personer, der ejer noget sammen, være enige om alle beslutninger vedrørende den fælles ”ejendel”. Kan der ikke opnås enighed, må samejet opløses. Det er særligt problematisk, hvis samejet vedrører en bolig. Er der ikke enighed om vilkårene for salg og beboelse af boligen, medfører det i sidste ende et salg på en frivillig auktion. En frivillig auktion er meget uhensigtsmæssig, idet den er forbundet med store udgifter samt risiko for et økonomisk tab på boligen. Med en samejekontrakt sikrer man sig mod den situation, idet man fra starten aftaler vilkårene for den fælles bolig (og for opløsning af samejet) på en juridisk bindende måde.

Samejekontrakten kan tillige være særlig fordelagtig i de tilfælde, hvor enten du eller din partner har betalt flere penge end den anden, da boligen blev købt. Uden en samejeoverenskomst skal man nemlig dele overskuddet ligeligt i forbindelse med et salg.

Sådan hjælper kontrakten

En samejekontrakt kan hjælpe jer, hvis I en dag skal flytte fra hinanden. Den kan sikre:

  • At I får klarhed over, hvordan I kommer ud af samejet
  • At I ikke er tvunget til ligedeling af overskuddet ved et salg
  • At I individuelt kan underskrive alle dokumenter
  • At der er mulighed for, at enten du eller din partner kan overtage boligen

En samejekontrakt er en sikkerhed

Hos Advodan anbefaler vi, at I opretter en samejekontrakt, hvis I køber bolig sammen. Her kan I anføre, hvordan udgifter til drift og vedligeholdelse skal fordeles mellem jer.

Det er også en god idé, at samejeoverenskomsten forholder sig til, hvordan praktiske opgaver i relation til boligen fordeles mellem jer, og om der skal være begrænsninger i jeres indbyrdes disposition over boligen.

En samejekontrakt sikrer, at du og din samlever undgår unødvendige stridigheder. Anfører I, hvordan I vil dele bolig og værdi mellem jer, er der nemlig klare rammer, hvis I går fra hinanden.

Som en ekstra sikring er det altid en god idé, at I sørger for, at begge jeres navne står på købskontrakt og skøde, ligesom I skal tænke på at eje så meget af indboet som muligt i fællesskab.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?