PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sophia Dankelev

Advokat

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

10
års erfaring fra Danmarks Domstole
Fører sager for Ungdomskriminalitetsnævnet
Beskikket som medlem af Udlændingenævnet

Om Sophia

Jeg er advokat i vores privatteam hos Advodan Glostrup København. Jeg er specialiseret i familie- og strafferet. Jeg har mange års erfaring med behandling af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, ligesom jeg har væsentlig erfaring med internationale børnebortførsler og sager om tvangsindgreb over for børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnet og hos Børn og Ungeudvalgene.

Derudover opretter jeg testamenter, ægtepagter og bistår i skilsmissesager mv.

Jeg er endvidere en erfaren forsvarsadvokat og har således været beskikket i sager bl.a. om drabsforsøg, røveri, fysisk og psykisk vold, sædelighedskriminalitet, narko, våben og helt almindlige færdselslovsovertrædelser.

Jeg har en fortid hos Danmarks Domstole, hvor jeg i over 10 år dagligt fungerede som retsformand i alle slags civile sager og straffesager. Jeg har således en meget bred juridisk erfaring.

Specialist i familieret – med fokus på børn og unge

Mit kerneområde er sager, der involverer børn. Jeg varetager mange højkonfliktfyldte sager og har stor forståelse for og indsigt i den meget vanskelige situation, klienten ofte står i fx på grund af alvorlige beskyldninger fra modpartens side. Uanset konfliktniveauet hjælper jeg altid klienten med at få et overblik over processen og holde fokus på, hvad næste skidt i sagen er, ligesom jeg støtter klienten i at søge de løsninger, der i sidste ende er bedst for barnet. Jeg hjælper herunder klienten med at forholde sig både realistisk og kritisk til de svære valg, klienten står over for at skulle træffe.

Jeg har i flere sager om internationale børnebortførsler haft succes med at bistå forældre i at få bragt deres barn tilbage til deres hjem. Jeg varetager i den forbindelse kontakten til både ministeriet, politiet og den udenlandske advokat, ligesom jeg hjælper min klient med at holde fokus og få overblik over den typisk meget overvældende proces.

Som repræsentant for enten barnet eller forældrene i sager om tvangsanbringelser mv. gør jeg endvidere meget ud af at forklare min klient om sine muligheder på en let forståelig måde og sikre, at min klients synspunkter bliver formidlet loyalt til Børn og Ungeudvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet. Jeg er i den forbindelse optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der er særligt egnede til at føre sager for Ungdomskriminalitetsnævnet.

 

Passioneret strafferetsadvokat

Jeg har desuden solid erfaring som strafferetsadvokat, hvor jeg fungerer som forsvarsadvokat i alle former for strafferetssager fra helt små bødesager til sager, hvor anklagemyndigheden påstår langvarige fængselsstraffe, behandlingsdomme og udvisning af landet mv. Mit indgående kendskab til domstolssystemet gør, at jeg altid ved præcis, hvordan sagens svage punkter belyses på en måde, der er mest gunstig for min klient, og hvilke oplysninger retten vil tillægge særlig betydning.

Jeg gør meget ud af at sikre en optimal proces, og jeg ser det som min fornemste opgave at sikre, at hver enkelt af mine klienter får en retfærdig rettergang. Jeg forholder mig således altid kritisk til politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen. Det er i den forbindelse vigtigt for mig at yde en realistisk rådgivning, der gør, at min klient får kendskab til sine muligheder og risici i sagen.

Vis mere

Mere om Sophia

Andre arbejdsområder

Medlem af

Tidligere erfaring

Andre arbejdsområder

Forældremyndighed, bopæl og samvær
Børnebortførelser
Børn og unge sager for kommuner i Storkøbenhavn
Deltagelse i møder hos Familieretshuset
Testamenter og fremtidsfuldmagter
Ægtepagter og samejeoverenskomster
Adoption og plejetilladelser

Medlem af

Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Danske Familieretsadvokater
Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Tidligere erfaring

10 års erfaring fra domstolene, hvor jeg dagligt har fungeret som retsformand i alle typer sager
Projektchef hos SKAT med ansvar for sager om økonomisk kriminalitet og varetagelse af tværfagligt samarbejde med politi- og anklagemyndigheden
Jurist hos Ejendomsforeningen Danmark, hvor jeg rådgav om lejeretlige problemstillinger
Jurist hos ALKA Forsikring
Advokat hos TRUST Advokater med speciale i strafferet, lejeret og inkasso