PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sophia Dankelev

Advokat / Landsret

Sophia Dankelev

Advokat / Landsret

Sophia Dankelev

Advokat / Landsret
Ring op

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

10
års erfaring fra Danmarks Domstole
Fører sager for Ungdomskriminalitetsnævnet
Beskikket som medlem af Udlændingenævnet

Om Sophia

Jeg er advokat i vores Privatteam hos Advodan Glostrup København. Jeg er specialiseret i familie- og strafferet, hvor jeg har mange års erfaring med behandling af begge sagstyper.

Inden for familieretten er jeg særligt specialiseret i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, mens jeg inden for strafferetten beskikkes som forsvarer i alle typer sager, fra større nævningesager om f.eks. drabsforsøg, voldtægter, våben, røveri og lignende til sager om f.eks. vold, trusler, narko, økonomisk kriminalitet samt færdsels- og andre særlovsovertrædelser.

Jeg har herunder væsentlig erfaring med internationale børnebortførelser samt sager om tvangsindgreb over for børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnet og hos Børn og Unge-udvalgene.

Derudover opretter jeg testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter, ligesom jeg bistår med rådgivning i skilsmissesager, hvor jeg bl.a. deltager i vilkårsforhandlinger og udarbejder bodelingsoverenskomster.

Jeg har en fortid hos Danmarks Domstole, hvor jeg i over 10 år dagligt fungerede som retsformand i alle typer af civile sager og straffesager. Jeg har således en meget bred, juridisk erfaring.

Specialist i familieret – med fokus på børn og unge

Mit kerneområde er sager, der involverer børn. Jeg varetager mange højkonfliktfyldte sager og har stor forståelse for og indsigt i den meget vanskelige situation, forældrene ofte står i.

Uanset konfliktniveauet hjælper jeg altid min klient med at få et overblik over processen og holde fokus på, hvad næste skidt i sagen er, ligesom jeg støtter klienten i at søge de løsninger, der i den konkrete situation synes bedst for barnet og min klient.

Jeg hjælper herunder min klient med at forholde sig både realistisk og kritisk til de svære valg, som klienten står over for at skulle træffe.

Jeg har i sager om internationale børnebortførelser stor erfaring med at varetage kontakten til både ministeriet, politiet og den udenlandske advokat, herunder bistå med at fremme processen og sikre relevant belysning af sagen. Jeg hjælper i den forbindelse min klient med at holde fokus og holde overblik i den typisk meget overvældende proces.

Som repræsentant for enten barnet eller forældrene i sager om tvangsanbringelser mv. gør jeg endvidere meget ud af at forklare min klient om sine muligheder på en let forståelig måde og sikre, at min klients synspunkter bliver formidlet loyalt til Børn og Unge-udvalget eller Ungdomskriminalitetsnævnet. Jeg er i den forbindelse optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der er særligt egnede til at føre sager om tvangsanbringelser af børn.

 

Passioneret strafferetsadvokat

Jeg har solid erfaring som strafferetsadvokat, hvor jeg fungerer som forsvarsadvokat i alle former for strafferetssager, fra helt små bødesager til sager, hvor anklagemyndigheden påstår langvarige fængselsstraffe, behandlingsdomme og udvisning af landet mv.

Mit indgående kendskab til domstolssystemet gør, at jeg altid ved præcis, hvordan sagens svage punkter belyses på en måde, der er mest gunstig for min klient, og hvilke oplysninger retten vil tillægge særlig betydning.

Jeg ser det som min fornemmeste opgave at sikre, at hver enkelt af mine klienter får en retfærdig rettergang. Jeg forholder mig således kritisk til hvert enkelt led i processen, fra efterforskningens start og frem til sagens afslutning, enten i form af påtaleopgivelse eller i form af rettens dom.

Det er i den forbindelse vigtigt for mig at yde en realistisk rådgivning, der gør, at min klient får kendskab til sine muligheder og risici i sagen.

Mere om Sophia

Andre arbejdsområder

Medlem af

Tidligere erfaring

Andre arbejdsområder

Forældremyndighed, bopæl og samvær
Børnebortførelser
Børn og unge sager for kommuner i Storkøbenhavn
Deltagelse i møder hos Familieretshuset
Testamenter og fremtidsfuldmagter
Ægtepagter og samejeoverenskomster
Adoption og plejetilladelser

Medlem af

Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Danske Familieretsadvokater

Tidligere erfaring

10 års erfaring fra domstolene, hvor jeg dagligt har fungeret som retsformand i alle typer sager
Projektchef hos SKAT med ansvar for sager om økonomisk kriminalitet og varetagelse af tværfagligt samarbejde med politi- og anklagemyndigheden
Jurist hos Ejendomsforeningen Danmark, hvor jeg rådgav om lejeretlige problemstillinger
Jurist hos ALKA Forsikring
Advokat hos TRUST Advokater med speciale i strafferet, lejeret og inkasso