PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vores ejendomsadministration

Hos Advodan Glostrup København har vi administreret boligejendomme i mere end 20 år.
 • Vi er stolte over at kunne sige, at vi har loyale kunder. En stor del af vores boligforeninger har vi samarbejdet med i mere end 10 år og hvert år siger velkommen til nye kunder. Oftest er vi blevet anbefalet af bestyrelsesmedlemmer eller beboere, der kender os og er flyttet til en anden boligforening. 

  Vi fokuserer på, at vores kunder, både bestyrelser og de enkelte beboere, kan komme i kontakt med os telefonisk eller via mail og få hurtige og klare svar. Vi har ikke begrænsede telefontider i ejendomsadministrationen, og kan kontaktes alle ugens hverdage i kontorets normale åbningstider. 

  Hos ADVODAN Glostrup København har hver forening deres egen faste ejendomsadministrator, som har den direkte og daglige kontakt til bestyrelsen og kendskab til beboerne og ejendommen.

  Foruden foreningens faste ejendomsadministrator er der en advokat tilknyttet hver enkelt forening, som f.eks. kan rådgive om mere komplicerede juridiske forhold som forsikringstvister og vedtægtsændringer m.v. Det er advokaten, som deltager på foreningens årlige generalforsamling - gerne som dirigent, hvis det ønskes.  

  Administration
  En god administrator er et "must" for enhver velfungerende boligforening. Der skal være styr på den løbende drift og økonomi, regninger skal betales til tiden og bestyrelsen skal holdes orienteret. 

  Vi administrerer over 70 andelsboligforeninger, ejerforeninger samt grundejerforeninger, ejerlaug og parcelforeninger og vi har derfor stor erfaring i både den løbende daglige administration og samtidig være foreningens sparingspartner til overvejelser omkring eksempelvis vedtægtsændringer, vedligeholdelsesplanlægning og forhold som husordenssager, eksklusion i andelsboligforeninger, fremleje mv.

  Vi tilbyder byggesags-administration og vi rådgiver om låneomlægning og optagelse af nye lån, indhenter tilbud på byggefinansiering og evt. fælleslån, rådgiver om entreprisekontrakter og hjælper med planlægning af projektforløbet, rådgiver om juraen, indhenter forsikringstilbud og meget mere.

  Når der sælges andelsboliger og ejerboliger, har administrator desuden en væsentlig rolle i at sørge for, at der hurtigt kan leveres informative og korrekte informationer til ejendomsmæglere, banker, købere og køberrådgivere, så en potentiel handel ikke falder til jorden.

  Vores baggrund som advokatvirksomhed gør, at vi har fokus på, at vi til enhver tid kan give vores foreninger en uafhængig rådgivning.   

  Vi kan henvise til firmaer eller personer, som kan tilbyde foreningen f.eks. kompetent byggeteknisk rådgivning, ejendomsservice, rengøring, o.l., men vi tilbyder ikke selv disse tillægsydelser som en del af vores administrationspakke.

  Foreningens hjemmeside
  Vi tilbyder som en del af administrationen at oprette og vedligeholde markedets bedste hjemmesideløsning til jeres forening. Det giver store fordele for såvel bestyrelsen som for de enkelte beboere.

  På hjemmesiden uploader vi som administrator dagligt dokumenter, så alle foreningens vigtigste dokumenter som f.eks. regnskaber, generalforsamlingsreferater, forsikringsoplysninger, vedtægter m.v. altid er samlet et sted online - og tilgængelige 24 timer i døgnet.  

  Såvel administrator som foreningens bestyrelsen kan redigere og lægge oplysninger, billeder m.v. ud på hjemmesiden - meget enkelt.  Det er helt ukompliceret selv for personer uden flair for IT. 

  Hjemmesiden giver desuden mulighed for enkel og effektiv kommunikation med medlemmerne. Man kan bl.a. sende nyhedsbreve, referater ud til alle beboere med et enkelt klik, ligesom der kan sendes sms og holdes vejledende afstemninger og meget mere.  

  Tilbud på administration
  Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på administration, som vi tilpasser individuelt efter jeres behov og ønsker.

  Når vi afgiver tilbud, tager vi gerne et møde med bestyrelsen for at drøfte rammerne for et eventuel samarbejde - gerne ude hos jer, så vi samtidigt kan se jeres bygninger.  

  Et administratorskift til ADVODAN Glostrup København er ikke besværligt. Vi undersøger vedtægten for at se, om administratorskiftet er en beslutning som bestyrelsen kan træffe, eller om det et forslag, som skal behandles på generalforsamlingen.  

  Bliver vi valgt som ny administrator, tager vi kontakt til den fragående administrator i god tid inden samarbejdet begynder, så alle foreningsdokumenter kan overdrages og skiftet ikke opleves som en gene for beboerne.

  Prisen for vores administration af foreningen fastsættes i administrationsaftalen. Vores honorar reguleres herefter årligt efter nettoprisindeks.

  De administrationsydelser, som foreningen vil have brug for i et sædvanligt driftsår, vil som alt overvejende hovedregel være indeholdt i den faste pris.

  For andre og mere lejlighedsvise ydelser opkræves der honorar efter medgået tid, men kun efter forudgående aftale. Det kan f.eks. være for:

  • Assistance til større byggesager
  • Retssager, hvor foreningen er part
  • Rådgivning om og udarbejdelse af lejekontrakter til bolig og erhverv
  • Eksklusionssager i andelsboligforeninger

  I forbindelse med salg af boliger bliver der opkrævet et honorar (typisk hos sælger) for de særlige administrationsydelser, som knytter sig til salgsprocessen, som f.eks.

  • Besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmæglere
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og afregning med panthavere

  Se vores prislister for særlige ekspeditioner herunder:

Torben Thomasen

Advokat / Partner / Adm. direktør 46 14 50 01 40 32 70 60 Advodan Glostrup København

Hans Christian Færch

Advokat / Partner / Landsret 46 14 50 20 61 69 35 82 Advodan Glostrup København

Mette Lamut

Bogholderi- & administrationschef 46 14 50 17 Advodan Glostrup København

Christina Andersen

Ejendomsadministrator 46 14 50 22 Advodan Glostrup København

Julie Donskov Ertel

Ejendomsadministrator 46 14 50 16 Advodan Glostrup København

Jonatan Nielsen

Ejendomsadministrator (EA) 46 14 50 28 Advodan Glostrup København

Erik Vittrup Nielsen

Ejendomsadministrator 46 14 50 11 Advodan Glostrup København

Line Petry Andersen

Ejendomsadministrator 46 14 50 38 Advodan Glostrup København

0 kommentar

0 / 700 tegn