PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til udlejer: Disse udgifter til drift og forbrug må du opkræve ud over lejen

Må du som udlejer opkræve penge for renovation, trappevask, snerydning eller vandforbrug ud over den aftalte leje? Det er mange i tvivl om, og det kan betyde tabte penge. Her får du svar på, hvordan du som udlejer sikrer dig bedst muligt.

”Vi ser et stigende antal sager, der handler om opkrævning af udgifter ud over den aftalte leje. Tvivlen handler om, hvilke udgifter man må opkræve fra sine lejere, og hvordan man skal dokumentere og opkræve dem. Det er rigtigt ærgerligt, fordi udlejer risikerer at miste en indtægt. Samtidig er det opslidende for både udlejer og lejer, hvis der opstår tvister,” siger advokat Camilla Kisling fra Advodan Helsingør.

Her giver hun en guide til, hvad du som udlejer skal være opmærksom på over for både privatpersoner og virksomheder.

 

1. Skeln mellem erhverv og privatbolig

Først og fremmest skal du være vide, at der gælder forskellige regler alt efter, om du udlejer til virksomheder eller til privatpersoner. For erhvervslejemål kan lejer og udlejer frit lave en aftale om betaling af forbrug og drift ud over lejen. Derimod er der en grænse for, hvad udlejer må opkræve af udgifter fra sine private lejere.

 

2. Specifér udgifter over for virksomheder

Udlejer du et erhvervslejemål, kan du ifølge Camilla Kisling kræve betaling for alle drifts- og forbrugsudgifter ud over den fastsatte leje. Du skal dog altid kunne dokumentere udgiften og specificere typen af udgift over for din lejer. Det kan fx være i et bilag til erhvervslejekontrakten.

Du skal samtidig anslå, hvad lejers andel af den samlede udgift udgør. Her skal du holde tungen lige i munden og være så nøjagtig som muligt, da du ellers kan miste retten til at opkræve pengene.

 

3. Forbrug i boliglejemål

Når du udlejer en lejlighed til privat, er reglen, at du må opkræve udgifter til forbrug af varme, vand, el og afkøling. Det kommer dog an på, om du kan måle forbruget for den enkelte lejlighed eller ej.

For eksempel skal lejer betale for varme, selvom forbruget ikke kan måles for den enkelte lejlighed. Udlejer må stadig gerne fordele varmeudgifter efter areal eller rumfang og såkaldte haneandele. Omvendt skal udgifter til vand, el og afkøling kunne gøres op for lejemålet, ellers kan du ikke opkræve udgifterne som en udgift ud over lejen. Du må heller ikke opkræve særskilt betaling for driftsudgifter til fx renovation, trappevask, vinduespolering, snerydning, forsikringer samt PBS- og Netsgebyrer.

 

4. Få udgifter med i lejen

Ifølge Camilla Kisling behøver udlejer dog ikke at stå med regningen selv. Løsningen er, at udgifterne inkluderes i huslejen i stedet for at blive opkrævet særskilt. I småhuse kan lejen blive nedsat hvis det vurderes, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi. For ejendomme med omkostningsbestemt leje kan de nævnte udgifter medtages i det omkostningsbestemte budget afslutter Camilla Kisling. 

4 kommentarer

tom nielsen

hej jeg har et hus jeg lejer ud til lalandia.. kan jeg trække mine udgifter fra der også dem der gælder driften af huset..??? mvh Tom Nielsen

Camilla Kisling

Kære Tom Tak for din mail. Der er en nogle nuancer i de skatteretlige regler for udlejning af sommerhuse, som jeg vil forslå dig at søge bistand til en afklaring af, så du får et korrekt svar. Spørgsmålet ligger for langt væk fra det lejeretlige til at jeg kan svare dig. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Mette Hansen

Boet til leje , lejekontrakten lød på lejebeløb, og a conto : el, vand og varme. Da jeg flyttede ind, fik nøgle af udlejer, bad jeg om fælles aflæsning .udlejer sagde der ikke kunne aflæses. Og jeg fik ikke svar på hvorfor andet end at der kun var hovedmålere. Udlejer har restaurant i den største del af huset og der var ud over mig , en lejer på 1. Sal. Nu er jeg flyttet og har bedt udlejer om slut regnskab / opgørelse på el, vand, varme, men udlejer reagerer ikke herpå. Jeg har regnet på det og kan se , efter standard normer, varmeværkets tal , talt med en energikonsulent , osv, at jeg har betalt for meget vedr forbrug - ikke mindst da der i sommermåneder var lukket for varme , og jeg har været en del væk fra lejemålet, og dermed haft et minimalt forbrug. Har jeg ikke krav på en opgørelse - der står i kontrakten , at varmeregnskabet, vandregnskabet, el - begynder pr indflytterdato, og må jo så slutte pr udflytterdato. Hvad gør jeg hvis jeg ikke får en opgørelse - får returneret beløb ? Mvh Mette Hansen

Ilse Engstrøm

jeg ejer en ejendom, som jeg selv har beboet i mange år. Efter min mands dødsfald har jeg set mig nødsaget til at udleje til 31.12.2017, idet jeg netop havde omlagt til 3-årig rentetilpasning, da min mand døde i 2015. Jeg har tænkt mig at sælge ved udløb af lånet 31.12.2017. Bliver jeg beskattet ved salg af ejendommen?

Finn Petersen

Hvis du har beboet lejligheden/huset en del af den tid du har ejet den, skal du ikke betale skat ved salg. Hvis du derimod kun har haft lejet ud, men aldrig boet der selv, så falder hammeren.

Camilla Kisling

Kære Ilse Det er min umiddelbare opfattelse, at du, som ægtegælle til ejeren og bosiddende i huset i mange år, IKKE skal betale skat af avancen ved et salg. Loven siger, at fritagelsen for skat af avance omfatter ejendomme, der har tjent som bolig for "ejeren eller dennes hustand". Til "husstand" hører bl.a. ægtefælle. Jeg forudsætter i svaret, at husets grund er under 1400 m2 eller, hvis grunden er over 1400 m2, at der ikke kan udstykkes fra grunden. Det er selvfølgelig vigtigt for dig at kende det helt rigtige svar inden du sætter huset til salg og derfor vil jeg anbefale dig at undersøge spørgsmålet om skat af avancen konkret for dit hus. Med venlig hilsen Camilla Kisling

Andrea Engel-Christensen

Jeg bor i en lejlighed på 63 m2 hvor køkkenet er fra 60-70'erne. Det stinker og både låger og skuffe sektion er ved at skille ad og falde ned. Udlejer mener, at det er mig der skal betale for at der skal sættes nyt køkken op. Så han mener at min husleje skal stige med 275 kr pr måned. Der står intet om istandsættelse i min kontrakt og han har ej heller varslet huslejestigning. Hvordan skal jeg forholde mig ? På forhånd tak

Camilla Kisling

Kære Andrea Tak for din mail. Hvis udlejer udskifter dit køkken til et nyt kan det godt være en forbedring. Foreligger der ikke en aftale mellem jer om forhøjelsen skal udlejer varsle forbedringsforhøjelsen med 3 måneder. Udlejer skal også varsle adgang til din lejlighed med mindst 6 uger. Du kan gøre indsigelse mod forhøjelsen, der så af udlejer skal indbringes for Huslejenævnet til afgørelse. Med venlig hilsen Camilla Kisling