PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad må du, når du er sygemeldt?

Selvom du er sygemeldt, kan du stadig have lov til at tage på ferie. Det er netop slået fast med en ny dom fra Vestre Landsret. Se her, hvad du ellers bør være opmærksom på som sygemeldt.

Hvad må du, når du er sygemeldt?

Det kan være svært at finde ud af, hvad du må og ikke må, hvis du er sygemeldt fra dit arbejde. I en ny dom har en sygemeldt mekaniker netop fået en erstatning på 80.000 kr. – blandt andet for en uberettiget fyring. Han var taget på skiferie, selvom han var sygemeldt, og blev derfor opsagt af sin arbejdsgiver. Men det var ifølge Landsretten ikke i orden. Medarbejderen havde nemlig allerede tilbudt at udføre lettere opgaver på arbejdspladsen, men havde fået afslag af sin arbejdsgiver.

Her gennemgår vi tre ting, du bør være opmærksom på, hvis du er sygemeldt.

 

Må jeg tage på ferie?

Det korte svar er: Spørg om lov, inden du tager på ferie under din sygemelding. Din kommune eller arbejdsgiver kan måske have indsigelser, fx hvis ferien er med til at forhale dit sygdomsforløb.

Og hvis du tager på ferie uden at have fået grønt lys, kan du risikere, at du ikke længere kan modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn.

Må jeg lave, hvad jeg vil i min fritid?

Du må ikke lave fuldstændigt, hvad du vil i din fritid, hvis du er sygemeldt. Igen handler det om, hvorvidt dine aktiviteter forhaler sygdommen eller ej. Det er fx et problem, hvis du er sygemeldt med rygproblemer og alligevel fortsætter med at spille fodbold i den lokale klub.

Du må heller ikke fortsætte et bijob under din sygemelding – også selvom din arbejdsgiver i sin tid har givet dig tilladelse til at have et job ved siden af. Hvis du fx står og vender plader til fester i weekenden, kunne du måske også tage telefonen eller lave andre lettere opgaver på din sædvanlige arbejdsplads.

 

Kan jeg blive fyret under min sygdom?

Ja, det kan du godt. Sygdom er ikke i sig selv en hindring for at blive opsagt. Hvis du bliver fyret, skal det dog stadig være med en saglig begrundelse – eksempelvis at der er lange udsigter for en tilbagevenden, og at din nøgleposition er svær at fylde med en vikar. Det kan også være, at virksomheden må skære ned på grund af økonomiske vanskeligheder. I så fald har du stadig ret til dit normale opsigelsesvarsel.

Er du ansat som funktionær, og har du været syg i mere end 120 dage, skal du være opmærksom på, at du kan blive opsagt med et kortere opsigelsesvarsel. Det skal dog stå i din ansættelseskontrakt for at være gældende. Hvis du brug for hjælp, kan du altid kontakte din lokale advokat fra Advodan og få rådgivning. 

Indsender formularen...

Brug for rådgivning om din sygemelding eller sygdomsforløb?

164 kommentar

Malene

Hej Trine. Jeg var begyndt at søge nyt arbejde for en måneds tid siden, da mit nuværende arbejde er udsigtsløst på sigt pga. rygproblemer.. Jeg fik dog ikke dette job. En uges tid efter bliver jeg sygemeldt pga. en skade til fritids-sport. Jeg kan ikke udføre mit arbejde, da jeg skal holde mig i ro, og min arbejdsgiver kan ikke finde administrative opgaver til mig. Jeg har derfor været fuldtidssygemeldt i 21 dage, og har nu fået lov til at starte deltid med administrative ting. Jeg har dog søgt et andet job under min fuldtidssygemelding, men er nu blevet i tvivl om dette er okay? Jeg er jo ikke i kontakt med kommunen endnu. Og det forventes jeg er raskmeldt igen indenfor den kommende måned.

Trine Binderup

Man må som sådan ikke søge jobs, når man er sygemeldt, og det kompliceres lidt af, at du nu er i en deltidssygemelding. Jeg kan ikke sige at der er et helt korrekt svar til hvordan du lige håndterer det bedst, men mest korrekt er nok at afvente til du er fuldt raskmelding med at skifte job, selvom jeg dog ikke tror at nogen vil forfølge det, hvis du siger din stilling op for at overgå til en anden fuldt raskmeldt. Det er dog en chance at tage. Med venlig hilsen

Phillip

Hej Trine Jeg har en rygskade, jeg bor på Fyn og har en kæreste der bor på Nordsjælland. Må man godt tage hen og besøge hende, når man er sygemeldt? Jeg har ladet vær med det fordi jeg er bange for og ryge af sygemeldingen da jeg ikke er rask, men føler det er mærkeligt hvis jeg ikke må tage over og besøge hende.

Mypho

Hej Trine, jeg er sygemeldt med stress, men skal i retten. Må jeg godt det, under min sygemelding?

Msw

Jeg har er spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe. Jeg har været udsat for en hændelse på mit job , som pædagogmedhjælper der har gjort, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke har kompetencer til dette arbejde med udsatte børn der udad reagerende. Jeg blev sygemeldt fra mit arbejde, da jeg ikke har kompetencer til de børn og har fået en belastningsreaktion. Er dog i gang med en selvbetalt uddannelse 1 dag i ugen. sygedagpengekontoret har lukket min sag pga. uddannelse. Trods lægen har vurdere jeg er i stand til at passe uddannelsen , men ikke de arbejdsopgaver/miljø. Er heldigvis blevet fyret med virkning fra 31.3.23, men må ikke modtage sygedagpenge. Må de stoppe sygedagpenge?

Barbara

Hej Trine Jeg er fra Færøerne, har boet i dk siden januar i år. Og har arbejdet i min special børnehaven fra august af, jeg sagde op i mit arbejde dato 28/11-22. jeg er blevet sygemeldt i 14 dage (med lægeerklæring) fra dato 11/12-22. Jeg er så taget tilbage til Færøerne den 14/12-22. Problemet er at nu har min chef ringet og sagde at hun ville gerne at jeg kom på arb. at sige farvel til nogle af forældrene. Jeg fortalte min chef at det kunne jeg ikke da jeg var taget til Færøerne. Nu siger min chef at det må jeg ikke og om jeg kunne holde nogle af mine ferie dage nu, så at jeg ikke bliver trukket i løn. Fordi jeg er taget til Færøerne. Må hun det? hvilke rettigheder har jeg?

Helene

Hej Trine En elev har en chef, som seriøst mobber, og kalder til samtale igen og igen. Intet kan udføres godt nok. Elev kan ikke sove om natten, og har ondt i maven over at skulle på arbejde. Det har stået på flere måneder. De andre elever (som er ansat af en anden chef) har ikke disse problemer. Til sidst sygemelder eleven sig, efter endnu en tjenstlig samtale - SKAL man så tage sin arb.telefon, når chefen ringer? Sygemeldingen har varet fra tirsdag til fredag. Elevens læge har givet en 14 dages sygemelding i første omgang, men dette er ikke oplyst til lærepladsen. Eleven havde et slemt coronaforløb for 1/2 år siden med 2 ugers fravær, og da ringede chefen ikke. Er udlært om 9 måneder.

Trine Binderup

Hej Helene Ved sygemelding skal man som udgangspunkt give sin arbejdsgiver information herom med det samme. En arbejdsgiver må herefter gerne kontakte den sygemeldte fx med opfølgning på, hvornår vedkommende regner med at komme tilbage på arbejde, men er imidlertid ikke berettiget til at vide, hvad vedkommende fejler. Med venlig hilsen

Sara

Hej Trine - mit spørgsmål er baseret på min sygemelding, hvor jeg er under et ressourceforløb, hvor jeg hertil ønsker at sælge mine personlige ejendele ud og sælge produkter på hobby-plan, kan dette fortsat meldes ind som b-indkomst uden konsekvenser for mit ressourceforløb?

Trine Binderup

Hej Sara Når der er tale om indtægter, skal disse som udgangspunkt fradrages i ressourceforløbsydelsen. Nogle indtægter er dog undtaget herfor, jf. Aktivlovens § 33. Da salg af personlige ejendele samt andre produkter ikke er omfattet af bestemmelsen, vil du derfor kunne risikere, at det vil have betydning for din ressourceforløbsydelse. Med venlig hilsen

Ninna

Hej Trine. Jeg har desværre pådraget mig en arbejdsskade pr. 1/9 (denne er blevet godkendt) og er pt. sygemeldt grundet denne de næste mange uger. Inden skaden så jeg et meget interessant jobopslag, som jeg ville søge - nu er jeg i tvivl, om jeg kan komme i klemme på nogen måde? Kan jeg blive ramt økonomisk og må jeg opsige min stilling inde i en sygemeldingsperiode? Jeg har været i min pædagogstilling i lidt over 6 år og arbejdsskaden er ikke stressrelateret.

Trine Binderup

Hej Ninna Hvis du ønsker at skifte job under en sygemelding, er der en række ting du skal være opmærksom på. Hvis du eks. lider af en sygdom, som din læge vurderer, forhindrer dig i at være i stand til at søge andre job, kan du miste retten til sygedagpenge, hvis du gør dette alligevel. Hvis du derimod vurderes at kunne søge andre job, kan det være en fordel at afstemme dit sygdomsforløb med din nye arbejdsgiver. En potentielt ny arbejdsgiver kan annullere din ansættelse, hvis det viser sig efterfølgende, at du lider af en sygdom, der gør, at du ikke kan udføre det job du har fået jf. helbredsoplysningsloven. Grundlæggende må det siges, at der ikke som udgangspunkt er noget til hinder for, at man som sygemeldt kan opsige sin stilling. Generelt vil jeg anbefale dig at udvise rettidigt omhu i forbindelse med sygemelding. Dette kan ske ved lægelig konsultation o.l., for at undgå at din nuværende arbejdsgiver ikke efter et potentielt jobskifte sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt du faktisk var syg i din ansættelse hos denne. Hvis du ønsker mere konkret rådgivning er du velkommen til at kontakte mig på mail. Med venlig hilsen

Petra

Hej Trine Jeg er sygemeldt grundet depression. Ugen inden jeg blev sygemeldt havde jeg sagt op pr. 30/9, da jeg havde fået nyt arbejde 1/10, som jeg ville kunne passe, selvom jeg har depression. Så nu er jeg sygemeldt resten af tiden. Stopper sygemeldingen automatisk, når jeg skifter job? Eller skal min nuværende leder melde mig rask? Mvh.

Tina

Hej Trine Jeg har været Sygemeldt med kræft og depression. Kan man sige op under sygemelding? Hvad har det får konsekvenser for mig?

Anna

Hej, Jeg er sygemeldt fuldtid pga. graviditet efter opfordring fra bl.a. arbejdsgiver. Jeg har gennem min ansættelse hos arbejdsgiver drevet selvstændig virksomhed. Arbejdsgiver har hele tiden været bekendt hermed uden problemer. Må jeg fortsat være aktiv på min egen virksomheds sociale medier - blot markedsføring og kundehåndtering/svare på beskeder? Ingen behandlinger eller indtjening. Dernæst; må arbejdsgiver trække samtykke til at drive min virksomhed tilbage? De er nu pludselig blevet i tvivl om, om min egen virksomhed spiller overens med ‘holdningen i koncernen’. Virksomheden er altså godkendt én gang, men godkendelsen trækkes nu tilbage. Kan de kræve jeg lukker min virksomhed?

Trine Binderup

Hej Anna Som udgangspunkt er svaret nej – du må ikke drive din virksomhed under din sygemelding. Det skal dog understreges, at spørgsmålet beror en konkret vurdering. Hvis du (evt. på baggrund af lægelig dokumentation) kan påvise, at du fortsat ikke kan udføre dit job hos arbejdsgiver, men samtidigt kan passe småopgaver i din virksomhed, uden dette forringer din tilstand, kan du i nogle situationer få dispensation. Du kan med fordel afstemme spørgsmålet med din arbejdsgiver. Arbejdsgiver vil potentielt argumentere for, at du ved at passe din virksomhed, samtidigt tilkendegiver, at du også kan passe dit almindelige job. Hvorvidt de kan kræve din forretning lukket, afhænger meget af jeres indbyrdes aftale. Spørgsmålet er svært for mig at svare på, når jeg ikke kender omfanget af aftalen. Som udgangspunkt vil jeg dog sige, at aftaler indgået korrekt på rimelige vilkår er bindende for begge parter og kan ikke uden videre ophæves.

Stefanie

Hej Trine Jeg er studerende og usikker på om jeg må tage på ferie i udlandet mens jeg er sygemeldt. Jeg modtager SU under min sygemelding og er sygemeldt grundet psykiske udfordringer, som jeg også modtager behandling for. Min ferie vil ikke gå udover min behandling. Men er dog alligevel usikker på, om jeg overhovedet må tage på udlandsferie som SU-berettiget sygemeldt studerende.

Trine Binderup

Hej Stefanie Hvorvidt du må tage på ferie under din sygemelding, er op til en konkret vurdering af dit sygdomstilfælde. Du kan med fordel afstemme med din læge. Hvis denne vurderer, at din sygdom ikke forhindrer eller forringes af en rejse, men derimod fortsat umuliggøre dit arbejde/studie, er det ikke usandsynligt, at du kan rejse og forsat modtage din SU. Du kan også med fordel afstemme med din sagsbehandler, inden du tager afsted.

Anette

Hej Min arbejdsgiver melder først min sygdom til kommunen mere end 3 måneder efter min først sygedag og jeg mister derved 10 ugers support fra jobcenteret og ender derfor nu i et jobafklaringsforløb. Jeg har fere gange bedt dem om at melde det men uden held., kan man som ansat gøre noget når firmaet har trukket tiden og ikke opfyldt forpligtelserne mht. deres medarbejders sygemelding?

Trine Binderup

Hej Anette Arbejdsgiver har en forpligtelse til at anmelde sygdom i rette tid, så jeg vil tro, at der er handlemuligheder fra din side. Det er dog et spørgsmål, der kræver nogle undersøgelser for at kunne give et specifikt svar. Du må endelig kontakte mig, hvis du ønsker konkret bistand i sagen med af undersøge og afklare dine handlemuligheder.

Charlotte

Hej Trine, min kæreste er ansat i en stilling der kræver man har en vagt ordning en uge om månd. Han blev desværre syg med corona uden før vagten skulle begynde men ringer mandag da han er klar igen, han fik dog besked på at blive hjemme da begge børn stadig var syge. Nu har de taget hans vagttillæg da han jo var sygemeldt den uge men kan man godt det ? Det er jo ikke ham der har valgt han skulle blive hjemme og han viste ikke at man ikke fik sin fulde løn hvis man var syg under vagten Mvh Charlotte

Maja

Hej Trine. Jeg er pt sygemeldt med en depression. Jeg passer mine psykologtider og medicin og alt det til punkt og prikke. I forbindelse med mit arbejde med depressionen er jeg blevet bevidst om at mit selvværd er meget påvirket af min overvægt. Jeg vil derfor gerne have foretaget en gastric sleeve operation. Ville jeg kunne få foretaget denne imens jeg er sygemeldt med depressionen ( så længe psykolog tider mm. Bliver passet som før)? Det vil være en fordel at få den lavet uden at skulle sygemelde mig ydereligere efter mit sygdomsforløb samt vil kunne hjælpe på at kurere min depression. Jeg er i tvivl om jeg “pådrager mig sygdom” ved at få operationen samtidigt? Hilsen Maja

Trine Binderup

Hej Maja Det vil jeg tro, at du kan, men jeg vil altid anbefale dig at drøfte det med din arbejdsgiver hvis du er i ansættelse og ellers kommunen. I øvrigt vil det være en god idé at få lægen til at lave en skrivelse om at det vil være hensigtsmæssigt med operation, og at det ikke vil forhale dit øvrige sygdomsforløb. Din situation kræver dog konkret rådgivning, så det er ikke muligt at give dig konkrete svar.

Winie

Min arb pl har probl med mobning og dårlig trivsel. Har været i dialog m leder uden handling på arb miljøet og mobbekulturen. Er tilbudt 2 x 1 time coaching ellers er der intet gjort. Sidst i nov gik jeg ned psykisk, blev sygemeldt m psykisk stress. Har været jaget da min chef ønsker mig retur på arb. Har under sygemelding fået tilbudt jet andet job den 31 og sagde så mit job op da både min læge og psykolog har sagt fra start at jeg ikke skal retur til samme arb pl. Kan den nye arb pl få adgang til info om min sygemelding og kan de nægte mig ansættelse? Må min gl chef give negativ reference?

Trine Binderup

Hej Winie Det er vanskeligt at svare på dit spørgsmål uden at kende nærmere til din sag. Men udgangspunktet er i hvert fald, at din gamle chef ikke må udtale sig omkring helbredsmæssige forhold angående dig i en reference. Jeg kan heller ikke se, at der skulle være mulighed for eller hjemmel til at din nye arbejdsplads kan eller må få adgang til informationer om din sygemelding. Der kan dog være undtagelser, men det kræver at jeg sætter mig nærmere ind i din sag. Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for konkret bistand.

Sonja Celander

Hejsa Må man tage på kursus hvis man er deltids sygemeldt ?

Yasmin

Må en arbejdsgiver tvinge sin medarbejder til at afholde et arbejdsrelateret møde på trods af at medarbejderen har meldt sig syg?

Palle

Hvis man er sygemeldt i sin opsigelses periode pga. Skam for sine kolleger. Kan man så arbejde på b kort andet sted?

zia

Jeg er deltidsansat og tager samtidig en erhvervskandidat. Grundet et sammenfald af dødsfald i familien og en modul eksamen blev jeg vejledt i at afmelde eksamen og søge dispensation om reeksamen hvilket krævede en lægeerklæring da det ikke falder i kategorien "nært familie". Denne lægeerklæring om uarbejdsdygtighed har en varighed af 14 dage og er sendt til udd. institutionen, ikke arbejdspladsen. Mit spørgsmål er vedrører mit arbejde. Er jeg ligeledes juridisk bundet af at være sygemeldt fra min arbejdsplads i de 14 dage. Det er nu en uge siden dødsfaldet, begravelsen har fundet sted og jeg er psykisk og fysisk igen ovenpå.

Isabella

Hej Trine. Jeg ville høre dig, om det er korrekt, at arbejdsgiver kan kræve, at man står til rådighed (telefonisk opringning) under sygemelding? Jeg har læst følgende: "Din arbejdsgiver må gerne ringe til dig under sygemelding, men du er ikke forpligtet til at tage telefonen". Jeg er sygemeldt og oplevede ved jul at få voksen-skæld-ud af min chef. Uheldigvis opdagede jeg ikke opkaldet i tide, på min første "feriedag". Jeg var sygemeldt forinden og regnede med under. Dagen efter fik jeg ringet tilbage: her fik jeg at vide, at ved ferie må arbejdet ikke ringe, men ved sygemelding står man i princippet til rådighed for arbejdet og er forpligtet til at tage telefonen. Bedste hilsner Isabella

Trine Binderup

Hej Isabella Da dette spørgsmål ikke er prøvet i domstolsregi, kan det naturligvis ikke siges med sikkerhed hvordan retsstillingen vil være. Det er dog klart min vurdering, at man ikke er forpligtet til at stå klar på telefonen ift. henvendelser fra arbejdsgiver. Selvfølgelig har man en loyalitetsforpligtelse under sygdom, hvorfor man også loyalt ringer tilbage, når man kan se at der er et opkald fra arbejdsgiver, men man har ikke nogen forpligtelse til at ”stå klar” under sygdom. Ovennævnte afhænger selvfølgelig også af sygdommens karakter, der kan spille ind i vurderingen.

Jette

P.t. er jeg sygemeldt og har været det siden ultimo april 2021. Jeg er opsagt fra min stillling med virkning fra februar 2022. Sygedagpengekontoret siger at mine 22 uger er ved at være opbrugt og jeg vil derfor overgå til ressourceforløb, når tiden er. Jeg får fuld løn under sygedom og arbejdsgiveren får refusion fra sygedagpenge, Foreløbigt er der ikke udsigt til en raskmelding og jeg vil derfor også være sygemeldt den dag jeg bliver ledig og evt et godt stykke ud i fremtiden. Iflg. sygedagpengekontoret er jeg efterfølgende ikke berettiget til 22 uger med sygedagpenge, da jeg lige har brugt ugerne. Hvordan kan jeg bruge 22 uger, når jeg ikke har fået sygedagpenge endnu.?

Kirsten

Må man som skolelærer tjekke PersonaleIntra (læse beskeder osv) når man er langtidssygemeldt?

Trine Binderup

Hej Kirsten Hvad man må som langtidssygemeldt, afhænger af årsagen til din sygemelding. Dette beror på en konkret vurdering, typisk foretaget af din praktiserende læge. På et mere praktisk plan, er det også en fordel, at du undgår en situation, hvor din arbejdsgiver ikke tror på, at du reelt har grund til at være sygemeldt. Dette kan nemlig føre til konflikter.

Fm

Jeg er sygemeldt pt. Hvor jeg venter på psykisk udredning. Jeg har fået af vide, at jeg ikke må arbejde imens udredningen står på. Min ægtemand og svigerfamilie bor i udlandet. Må man gerne besøge dem under en sygemelding? Ellers er der desværre lange udsigter, før mig og mine børn kan se dem.

Trine Binderup

Du har som udgangspunkt ikke ret til at afholde ferie når du modtager sygedagpenge. Dog kan det i nogle tilfælde være muligt at tage midlertidigt ophold i et andet EU-land og stadig modtage sygedagpenge. Disse situationer skal aftales med jobcentret. Du kan med fordel tage kontakt til dit lokale jobcenter og afstemme med dem.

Katrine

Må man tage ud og spise når man er sygemeldt med stress? Vh Katrine

Camilla

Hej Jeg er ledig, gravid og fuldtidssygemeldt. Men mit Holding selvskab har lidt overskud. Må jeg gerne modtage overskuds deling på de 56.500 om året ? Og må jeg også modtage den efter min barsel er begyndt ? Jeg er forsat ledig når jeg kommer ‘tilbage’ efter endt barsel og vil igen være på dagpenge fra a-kassen.

Dorte

Jeg er sygemeldt med stress på fjerde måned. Jeg får løn og min arbejdsgiver modtager refusion. Kan jeg sige mit job op og overgå direkte til sygedagpenge fra kommunen? Er der noget jeg i så fald skal være opmærksom på? Venlig hilsen Dorte

Trine Binderup

Som udgangspunkt er man ”selvforskyldt ledig”, når man opsiger sit job, og opnår derfor ikke retten til dagpenge. Lidt anderledes kan det være, når opsigelsen skyldes sygdom. Din ret til dagpenge beror formentlig på en konkret vurdering af dit sygdomsforløb. Du kan med fordel afstemme spørgsmålet med kommunen.

Mich

Hej Trine Lige nu arbejder jeg som nattevagt på et psykiatrisk hospital. Rent arbejdsmiljø- og helbredsmæssigt, kan jeg desværre ikke klare dette længere. Jeg har arbejdet nattevagt i mange år, men de sidste 3 måneder er min krop begyndt at få nogle voldsomme symptomer som manglende søvn, fysisk utilpashed, hukommelsesbesvær og svært ved at spise - jeg har dog ikke været syg i perioden, da der skal rigtig meget til, før jeg sygemelder mig fra arbejde. Men jeg har været i kontakt med min læge flere gange som fortæller mig, at jeg skal stoppe mine nattevagter. Jeg har derfor fået nyt job i en anden kommune, som ergoterapeut i dagvagt fra d 1.8 2021, hvilket jeg håber og tror på, har en god indflydelse på mit helbred. Min nuværende leder er klar over grunden til min opsigelse, men har ikke mulighed for at give mig min afspadsering pga. manglende personale i afsnittet, selvom hun ved hvor presset jeg er. Mit spørgsmål er: kan jeg sygemelde mig den sidste periode af mit arbejde da symptomerne er taget til? Samtidig vil jeg gerne være oplagt, når jeg starter mit nye job op. Kan jeg sygemelde mig frem til at jeg starter mit nye job d 1.8 og skal jeg raskmelde mig inden, jeg starter det nye job??

Emma

Hej, Jeg er blevet diagnosticeret med depression og min læge rådgiver mig til at sygemelde mig fra mit deltidsjob på det kontor, jeg arbejder på. Jeg går på samme tid på HF Online (hvilket vil sige at jeg selv læser derhjemme og selv skemalægger mine dage ift HF). Mit spørgsmål er så om jeg kan sygemelde mig fra mit job, men samtidig fortsætte min uddannelse og stadig modtage SU?

Jannie

Hej Jeg er delvist raskmeldt, kan jeg opsige min stilling fx midt i juli og fortsætte den delvise raskmelding indtil 1. September?

Trine Binderup

Hej, Det kommer an på om kommunen ud fra en lægelig vurdering fortsat vil vurdere, at du er delvis sygemeldt. Det afhænger af hvad du fejler og sammenhængen med den arbejdsplads du er ansat på. Du skal desuden være opmærksom på, at du risikerer måske en karantæne, hvis du selv siger din stilling op, da du jo så er blevet delvist selvforskyldt ledig. Det bør du i hvert fald nok få afdækket ved din A-kasse inden du går videre med det.

S

Hej, hvis man er sygemeldt imens man er på uddannelse og man få SU må man gerne arbejde?

Trine Binderup

Hej S Når man er sygemeldt under uddannelse, betragtes sygdommen som værende af en sådan art, at den reelt har gjort pågældende ude af stand til at studere på fuld tid og dermed forsinket uddannelsen. Såfremt studiet finder ud af, at man har arbejdet ved siden af, er det risiko for at SU skal tilbagebetales ud fra en betragtning om, at den sygemeldte alligevel ikke være ude af stand til at studere på fuld tid. Det er derfor min anbefaling ikke at arbejde under sygemelding på uddannelse, hvor der modtages SU.

Dennis

Hej. Min kæreste er sygemeldt, da hun venter på en udredning for ADHD. Og ikke kan klare et fuldtids arbejde. Må hun gerne starte egen virksomhed som negletekniker, hvor hun ikke arbejder fuldtid.

Trine Binderup

Hej Dennis Der kan være risiko for, at kommunen betragter drift af egen virksomhed som en raskmelding. Derfor er det vigtigt, at din kæreste afstemmer dette med kommunen først. Det er i visse tilfælde muligt at drive selvstændig virksomhed ved siden af et sygeforløb, men der vil næsten altid foretages en nedsættelse af sygedagpenge mv.

Michael

Hvis man er sygemeldt som man timelønnet. Har ens chef så tilladelse til at slette ens vagter på pågældende dage?.

Trine Binderup

Hej Michael Det kommer an på en række forhold, herunder om du er omfattet af en overenskomst samt hvad der er gældende i henhold til dette, om du er funktionær og hvad der er nedfældet i din kontrakt. Retten til løn under sygdom vil fremgå af det ovenfor nævnte, hvis du som ansat i den pågældende virksomhed skulle have ret hertil.

LeAnn

Hej. Jeg er sygemeld pga af arbejdsrelateret stress. Må jeg genre fortsette på mit net baseret studie som er i aften timer eller weekender 1-2 gang om uge? VH LeAnn

Trine Binderup

Hej LeAnn Det er min formodning, at du sagtens kan fortsætte på det nævnte studie, forudsat at du ikke modtager SU eller lignende. Der er dog altid risiko ved at beskæftige sig ved siden af en sygemelding, navnlig i forhold at man kan betragtes som raskmeldt hvis man har beskæftigelse under sygemelding af et vist omfang.

Tim

Hey Et spørgsmål jeg vil stille er som vi sidder og diskutere Hvis man er sygemeldt pga stress og er på medicin behandlinger og fysiske lidelser..... og til dagligt sidder på kontor ... må man så godt tage et job som formand fx ( ikke betalt,men frivilligt) Også hvis man ikke kan gøre daglige ting ....pga sin sygedom . Vi sidder og diskutere om det er i orden . Nogen mener det er ok i mens andre siger nej da hvis man ikke kan håndtere sit eget arbejde men netop er sygemeldt fra det . Håber i kan hjælpe

Trine Binderup

Hej Tim Er du på sygedagpenge, er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde. Som sygemeldt skal man dog være opmærksom på, at det frivillige arbejde ikke må forsinke dit helbred og må heller ikke stå i vejen for dit samarbejde med kommunen. Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis kommunen mener, at dit frivillige arbejde betyder, at du forsinker dit helbred. Det er derfor en god idé at tale med din sagsbehandler, inden du går i gang med det frivillige arbejde som formand.

Philp

Jeg blev pr 23/3 opsagt fra mit arbejde med 3 måneders opsigelse, da jeg i dag 26/3 mødet op på arbejde kunne jeg slet ikke klare at være der og efter aftale med min tillidsrepræsentant gik jeg hjem og er blevet sygemeldt, jeg har sidste dag 30/6 og da jeg er lære har jeg ikke afholdt min ferie endnu da største delen ligger 1/7-1/8, hvordan er jeg stillet, kan min arbejdsgiver tvinge mig til at holde ferie i min sygdoms periode, går de tabt eller vil de I sidste ende blive udbetalt.

Trine Binderup

Kære Philp Sygedagpengelovens begreb om uarbejdsdygtighed er ikke foreneligt med ferie, hvorfor du som udgangspunkt ikke kan rejse på ferie eller afholde ferie i en sygemeldingsperiode. Hvis du får ferie med løn skal den ferie, som du ikke når at afholde i stedet indbetales som feriegodtgørelse til din FerieKonto. Udgangspunktet er at dine 5 uger fastsættes som 12,5% af din årlige ferieberettigede løn. Dit ferietillæg på 1% er indeholdt i de 12,5% og indbetales derfor ikke til FerieKonto. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål.

J

Hej, Jeg er lige blevet sygemeldt med stress. Jeg er 10 dage inden sygemeldingen blevet opsagt på mit arbejde, med en fritstilling i udsigt ved udgangen af maj Må jeg godt søge nyt arbejde ifht sygemeldingen? Og vil jeg i så fald blive erklærer rask af kommune?

Trine Binderup

Kære J Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder lovgivningsmæssigt for at du søger andet arbejde. Dog vil jeg ikke anbefale dig at søge andet arbejde, mens du er sygemeldt uden forinden at have afklaret det med kommunen, da det kan blive vurderet som at du ikke længere er sygemeldt. Såfremt du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Eva Mørck

Jeg er sygemeldt med psykiskarbejdsrelateret stres på 3 die år, jeg har siden, jeg blev opsagt pga sygdom, modtaget ressourceforløbsydelse. Jeg er i behandling hos psykiater, og håber på en udredning her af begrænsninger i min ageren som følge af min stres. Hvordan kan kommunen fratage mig sygedagpenge, når de acceptere, at jeg tilstadighed er for syg til at deltage i enhver form for aktivitet og tilstadighed er under behandling / udredning hos behandler ?

Henrik Huus

Hej sa ... Min datter er på sygedagpenge efter en hjerneblødning i 2016 og er nu indstillet til pension da hun ikke kan komme tilbage på arbejdsmarked mere. Hun har så søgt Frederiksberg kommune om at få lov til at holde ferie en uge men da hun ikke har optjent noget ferie (pga sygedom) så har hun fået afslag på det ... Hun har fået lov af sin sagsbehandler da hun mener at det vil gavne hende med lidt ferie... men det er ydelsekontoret der har begrundet afslagen med at hun ikke har optjent ferie. Og hun må heller ikke holde ferie på egen regning siger de... ferien er betalt af mor og far .. så økonomisk er det ikke noget tilhindre for det ... ?????

Tanja

Hej Jeg er sygemeldt af lægen i en lille uges tid, pga. stress, og har derved fået tilbud af min kæreste, der bor i Norge, at komme op til ham i nogle få dage, så han kan tage sig af mig. Kan det have nogen betyding?

Trine Binderup

Hej Tanja Udgangspunktet er som du måske har set via en del andre svar i forbindelse med artiklen, at man ikke må rejse udenlands, når man er sygemeldt. Jeg vil derfor altid anbefale dig at rådføre dig med din læge, som måske vil vurdere, at det vil have et rekreativt formål for dig. Jeg vil også anbefale, at du giver din arbejdsgiver besked herom inden du tager afsted, for at undgå unødige misforståelser.

Sanne

Jeg er butikschef og må nu desværre sygemelde mig med stress/depression. Jeg har været ansat i 7 måneder. Kan jeg blive fyret pga min sygemelding? Jeg er ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse før til oktober, så jeg er meget nervøs for, hvad jeg skal leve af, hvis jeg bliver opsagt.

Lise

Må man søge job, når man er arbejdsløs, men på sygedagpenge?

Trine Binderup

Kære Lise Det står ikke angivet lovgivningsmæssigt, at du ikke må søge job mens du er sygemeldt, men det er dog således, at hvis du søger et nyt arbejde, risikerer du at kommunen vurderer dig rask i forhold til det generelle arbejdsmarked og derved stopper udbetalingerne af sygedagpenge. Jeg kan derfor ikke anbefale dig at søge nyt job uden at have talt med kommunen herom. For nærmere rådgivning af din sag, er du velkommen til at kontakte mig.

Maria

Hej med dig/jer. Jeg står i den situation at jeg har været sygemeldt i snart 120 dage. Derved har min arbejdsgiver meddelt at pga. økonomiske grunde, så er de nødt til at opsige mig. I min kontrakt står der intet om 120-dages-reglen. Har været ansat i næsten 2 år hvilket betyder jeg har 3 mdr. opsigelse (det står i min kontrakt). I kontrakten står der også at ansættelsen ikke er omfattet af kollektiv overenskomst. I og med at det "bare" var 2 sabbatår jeg ville holde så meldte jeg mig ikke ind i en fagforenig. Spørgsmålet er nu: Har de egentlig ret til at fyre mig via 120 reglen når den ikke er dokumenteret? + hvis de ikke har er det så bare almindelig fyrring også har jeg ret til de 3 mdr. istedet for 1 mdr? Mvh Maria.

Trine Binderup

Kære Maria 120 dages reglen skal være skriftligt aftalt mellem lønmodtager og arbejdsgiver, førend den kan finde anvendelse. Derfor vil jeg som udgangspunkt ikke mene, at de kan fyre dig med forkortet varsel. På baggrund af ovenstående vil de med rette kunne fyre dig med det legale opsigelsesvarsel - forudsat at opsigelsen er saglig begrundet som eksempelvis i økonomiske forhold. For at kunne vurdere hvorvidt opsigelsen er saglig begrundet har jeg brug for konkret viden om din sag. Såfremt du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Tommy Wøldike

Hej. Min læge vil sygemelde mig pga stress på mit ordinære job, jeg har også et bi-job som spinningsinstruktør og det mener lægen at jeg vil have godt af at beholde da det får min stress lidt ned og ikke mindst får mit velvære og humør til ikke at dykke for meget. Der er tale om både deltidssygemelding eller fuldtid, min fagforening "Lederne" mener jeg skal fuldtidssygemeldes men må jeg så stadig bi-jobbe i FitnessWorld hvis jeg er fuldtidssygemeldt. Hvad er jeres opfattelse af dette, juristen i Lederne er i tvivl, min læge ikke, men jeg vil ikke ende i den der "uden løn" eller bortvist eller noget andet skidt, Jeg er blevet væsenlig vilkårsændret på mit job som leder og har takket nej tak, og bliver så betragtet som opsagt af min stilling, (6 måneders varsel) Min arbejdsgiver blev så sur over jeg takket nej at jeg er blevet "jaget vildt" med næsten daglige beskyldninger for alt fra snyd med løn indberetning både for mig selv og de øvrige ansatte og mange mange andre beskyldninger og han overholder ikke reglerne og betaling af et tillæg jeg har haft i de sidste 12 år. men alt i alt, ville det hjælpe mig meget hvis I vil komme med jeres besyv omkring sygemelding og bi-jobbet, da det jo ikke er bi-jobbet der gør mig syg men hovedjobbet jeg har fundet dette på nettet Med venlig Hilsen Tommy Wøldike Fundet på nettet : Spørgsmålet giver anledning til først at fastslå, at man som udgangspunkt har ret til at have bibeskæftigelse både som selvstændig og som ansat. Se mere herom på www.jordemoderforeningen.dk. Hvis man har to job, kan man som udgangspunkt godt være syg i forhold til det ene job, men ikke nødvendigvis syg i forhold til det andet. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø i det ene job kan eksempelvis resultere i en sygemelding, mens det ikke påvirker arbejdsevnen i det andet job. Men – og der er jo altid et men. Ifølge højesteretspraksis er man som ansat forpligtet til at vurdere, om man er i stand til at udføre en del af ens normale arbejde i det job, man er sygemeldt i, eller om man kan udføre andre arbejdsopgaver i jobbet. Og man skal samtidig gøre sin arbejdsgiver opmærksom herpå. Man skal altså ”stille sin restarbejdsevne til arbejdsgiverens disposition”. Hvis ikke man gør det, vil det kunne betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet. Så i din situation vil jeg anbefale dig at drøfte med din arbejdsgiver, om der er arbejdsopgaver, du kan varetage i din sygdomsperiode, eksempelvis opgaver af administrativ karakter, idet du jo kan varetage sådanne i din egen virksomhed. I øvrigt kunne det være relevant at gøre brug af mulighedserklæringen - afløseren for den tidligere lægeerklæring - hvor man aftaler, hvilke arbejdsfunktioner, man kan udføre under sin sygdom, hvis ens helbred giver mulighed herfor.

Stine

Jeg har ADHD men er godt gift, har børn og uddannelse og job. Siden nytår har jeg været sygemeldt med stress, angst og depression. Udløst dels af arbejde, dels af forhold på hjemmefronten (et handicappet barn). Jeg har i min sygdomsperiode arbejde meget med mig selv og hvad der skal til, for at jeg igen kan varetage mit job/et andet job. I den proces har jeg fundet ud af at det vil være godt for mig at skifte spor og tage en anden uddannelse. Nu har jeg været til møde på kommunen Idag. Der siger de, at jeg hverken må søge ind på en uddannelse eller søge et nyt job men s jeg er sygemeldt. Jeg kan forstå det med et nyt job; set er jo tegn på at jeg kan være arbejdsdygtig. Men kan det være rigtigt at jeg ikke må søge en anden uddannelse?

Trine Binderup

Kære Stine Det fremgår af sygedagpengebekendtgørelsen, at der kan ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet; når der højst er 6 timers undervisning pr. uge, når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Det vil være en god idé at kontakte kommunen med henblik på endelig afklaring, således du ikke fratages retten til sygedagpenge. Ønsker du konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Lone

Hej Trine. Jeg fik et stykke papir på at opsige til mit job af helbredsmæssige årsager men efter det jeg kunne mærke at det gik for hurtig og et pres fordi er ikke klar til at opstarte noget som helst arbejde. Jeg skulle så melde mig rask også sige op. Det havde jeg gjort da jeg snakker med min chef så fandt vi en løsning men vi sidder nu her og prøver på at finde ud af om den gamle sygemeldning kan genåbnes og det også mit spørgsmål kan det det.- det skal siges der kun gået en uge siden. min gamle sagsbehandler sagde nu har du meldt dig rask så har du også være i stand til at arbejde så måske det bliver svært at indstille dig til sygedagpenge - jeg har ikke arbejdet overhovedet nogle af disse dage.... det vi ved fra min læge er at vi skal begynde helt forfra og de skal betale de 30 dages sygedage penge ( uden at jeg har arbejdet) kan dette passe.. Hilsen den forvirret og triste sjæl....

anja

Hej. Grundet voldsom stress niveau samt pasning af syge barn hjemme, var ikke i stand i at drive min forretning siden september 2017. Jeg har ikke forsikring som kunne sikre mig sygedagpenge, heller ikke medlem af a-kasse da jeg havde tanken om at begynde afvikling/lukning af forretningen efter juli/august 2017. Jeg havde ikke tænkt over mulighed om sygemelding da jar meget stresset og optaget af flere sager ude ved statsforvaltning, kommunen, politiet. Først i januar 2018 oprettede jeg en sygemelding på Nemrefusion.dk, men fik afslag fra komunen med begrundelsen om at jeg ikke har haft drevet min forretning måneden forud for sygemelding. Er det mulighed for at gøre noget. Hvilken slags økonomisk støtte jeg er berretiget til i min situation. Jeg er i behandling mod angst og depression siden december. Er der hjælp i min situation? Mvh anja

Helle Flensted

Hej. Hvis man er sagt op og har sygemeldt sig efterfølgende, må man så godt arbejde i sit eget firma i syge/opsigelsesperioden?

Trine Binderup

Hej Helle Det vil afhænge af hvorfor man er sygemeldt, og hvorvidt du har haft firmaet samtidig med at du har udført dit job tidligere. Selvom man har sagt op, er det fortsat et krav, at man ikke må forhale sygdommen, hvilket selvstændig virksomhed eventuelt kunne medføre. Hvis kommunen vurderer at man forhaler sin sygdom, vil sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver blive stoppet. Dette får konsekvenser for din arbejdsgiver, og kan samtidig få det for dig. Din sag kræver nærmere gennemgang før jeg kan give et mere tydeligt svar, du er velkommen til at kontakte mig.

Tina

Hej. Jeg er opereret og sygemeldt 6 uger. Modtager ledighedsydelse, da jeg er visiteret til fleksjob. Udover, at jeg har gener fra operationen, har jeg store rygproblemer, opstået under operationen (i forvejen dårlig ryg) og symptomer på mavesår, af smertestillende medicin. 2 timer efter sygemelding modtog jeg sms fra jobcenter, om at jeg skulle møde næste dag, på jobbcenter, til 2 timers møde, med fotosession, hvor man ville tage billeder af mig, og "udstille" mig på nettet, som jobsøgende. Jeg meddelte, at jeg ikke kunne møde, at det måtte være en fejl, da jeg lige havde sygemeldt mig (kastede kraftigt op også). Fik besked på, at jeg havde pligt til, at møde, og det kunne få konsekvenser for udbetaling, hvis ikke... Jeg kunne ikke møde, grundet min tilstand. Jeg er igen indkaldt til møde i morgen, knap 3 uger efter operation, selvom jeg er sygemeldt i 6 uger. Kan I fortælle mig: 1. Om jeg har pligt til, at møde op, under min sygemelding, inden udgangen af 8. uge, som det fremgår af beskæftigelsesministeriets side? (Har forespurgt her, men ikke modtaget svar). 2. Kan kommunen kræve, at jeg stiller op til fotosession, således at de kan lægge billeder ud af mig på nettet, som jobsøgende? Jeg føler dette aldeles krænkende! Jeg skal, i følge kommunen møde i morgen. Jeg var sidst til møde 16. December. På forhånd mange tak, for svar! Mvh Tina

Trine Binderup

Hej Tina Jeg vil generelt altid anbefale, at man møder op til de møder man bliver indkaldt til hos kommunen under en sygemelding, hvorvidt der konkret er et krav om det i dit tilfælde vil kræve nærmere undersøgelser. Jeg mener ikke at kommunen kan kræve at et portrætbillede af dig skal lægges ud offentligt, det vil kræve et udtrykkeligt samtykke af dig. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret rådgivning.

Hans Zhou

Hej Jeg er tirsdag blevet sygemeldt med stress i 2 uger, fredag bliver jeg opsagt pga. nedskæringer. er dette i orden? For 2 uger siden var jeg til samtale ang. mine timer da arbejdsgiver mente de ikke passede, dette kun jeg modbevise, så der var ikke mere i denne sag.

Trine Binderup

Kære Hans Som udgangspunkt kan du godt blive afskediget, mens du er syg, medmindre andet fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Spørgsmålet omhandler hvorvidt opsigelsen er saglig, hvilket kræver en juridisk vurdering. For at udarbejde en sådan juridisk vurdering, vil kræve, at jeg ser nærmere på din sag. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Tanja

Hej. Jeg er selvstændig. Og gik fuldstændig ned med stress, angst og depression siden august. Har ikke noget forsikring. Har spurgt min læge hvordan jeg sygemelder mig med stress i min tilfælde. Det vidste hun ikke. Men jeg kan ikke tage mig af min forretning selv om der er ikke nogen aktiviteter , stadigvæk skal der mange ting passes. Hvad må jeg eller ikke må? Pt i behandling hos psykolog. Mvh. Tanja.

Trine Binderup

Kære Tanja Du skal anmode om sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion på www.borger.dk. Fristen for at anmode om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag. Det er således din kommune, som udbetaler dine sygedagpenge. Yderligere vejledning er på følgende hjemmeside: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/Sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig. Du er velkommen til at kontakte mig for konkret rådgivning.

Lars Lindebjerg Pedersen

Hej.. Er pt sygemeldt med stress og er i gang med at få lavet tænder i udlandet og det er noget jeg har været igang med inden jeg bliv sygmeldt.. Nu er problemet, at jeg skal have gjort der færdigt ( isat implantater) og har tid i Ukraine her midt i min sygeperiode. Må jeg rejse ned og få sat implantater i uden at miste mine sygedagpenge. ? MVH Lars

Maja

Hej Jeg er pt sygemeldt med depression + belastningsreaktion. Jeg er i praktik 20 timer om ugen. Min læge anbefaler en forlængelse af min praktik (8uger yderligere) og håber derefter på at jeg når op på 37 timer og dermed en raskmelding. Min psykolog og praktiksted er enige om at det bedste vil være en forlængelse, så jeg ikke ender med at gå helt ned igen. Jeg blev ringet op af min sagsbehandler i mandags som sagde, at da jeg har revurdering sidst i feb. skal jeg enten selv raskmelde mig ellers ville de raskmelde mig, da de vurderer at jeg er klar til det brede arbejdsmarked (lagerjob). Jeg får dog stadig hovedpine sidst på dagen (20timer om ugen) og sover 2-3timer hver eftermiddag når jeg har fri. Jeg er i praktik, hvor jeg kun har opgaver som ikke omfatter en computer, som ikke er stressende eller på anden måde belastende og jeg kan stadig kun klare 20 timer. Jeg er uddannet indenfor bank + økonomi. Hvad kan jeg gøre? Jeg er ikke klar til en raskmelding, men jeg frygter at blive raskmeldt eller smidt ud af systemet? Kan kommunen se bort fra lægen anvisning og undlade at spørge psykolog eller praktiksted hvordan det går? Jeg håber meget i kan hjælpe. Tak

Annette

Hej Jeg er deltids sygemeldt med brud på ryghvirvlen, der hvor jeg arbejder er der ferielukket i uge 7 hvad gør jeg.? skal jeg holde ferie eller skal jeg sygmeldes heltids? Hilsen Annette

Trine Binderup

Kære Annette Udgangspunktet er, at selvom du er deltidssygemeldt kan du ikke afholde ferie. Tillige er det så udgangs-punktet, at du skal raskmeldes og få udbetalt feriepenge i stedet for sygedagpenge i uge 7. Mange arbejdsgivere har ikke været glade for denne løsning, idet en raskmelding betyder, at virksomhe-den starter forfra på en 30-dages periode i forhold til at få refusion for den sygemeldte. Løsningen vil dog eventuelt kunne være, hvis du og din arbejdsgiver kontakter din kommune, inden ferien starter og aftaler det, der kaldes en ”teknisk raskmelding”, og det betyder, at din arbejdsgiver ikke starter på en ny arbejdsgiverperiode, når ferien er slut, hvis du kommer tilbage fra ferie og fortsat er syg. Det er dog vigtigt at huske, at kommunen kun vil indgå aftalen, såfremt ferien ikke forhaler eller forværrer helbredet, og som nævnt kræver det en konkret aftale med kommunen.

Anette Holm

Når man er sygemeldt fra 1/1-18 til engang i marts, hvor man forventes at være udredt med sygdommen, må man så godt påtage sig frivilligt arbejde i denne periode. MVH Anette

Letka Pedersen

Må jeg opholde hos min børn i andrer kommuner mens jeg får sygedagpenge .?jeg har adresse i Kbh og bor hos min veninde ,men på grunder trapperne og kan ikke lyfte min ben på grunder fejl operation er meget sammen min børn og venner og sover hos dem når de henter mig . Job center siger til mig så må de kommuner jeg opholder mig skal betale min sygedagpenge .Jeg har ringet til de kommuner jeg opholder mig man de siger nej fordi jeg har ikke folkeregister hos dem .Hvad gøre jeg forkert ,har fået brave fra Kbh .kommune de vil ophøre at betale min sygedagpenge .Jeg har boet i Kbh i 35 år og arbejde i Kbh i 35 år .Ønsker ikke at flytte fra Kbh .Jeg kan bo hos min veninde , har min seng og tv og tøj,man problemet er jeg kan ikke komme ud og går en lille tur får at træne min muskler og får frisk luft.

Sheila Ann Langsted

Hej mit spørgsmål går på efter min hjerteoperation d.18/9 2017 hvor jeg har været sygemeldt indtil i fredags. Dvs de sidste to uger har jeg været på job 6 timer ugenligt. I denne uge hedder det 10 timer og en delvisraskmelding. Jeg tænker må man have et bijob i en fridtidsklub en time når man er delvisraskmeldt??

Trine Binderup

Kære Sheila Idet du, på nuværende tidspunkt, udfører lette opgaver på dit arbejde, er det som udgangspunkt også legalt at udføre lettere arbejde i dit bierhverv. Det er dog en lægelig vurdering, som skal afklare, hvad du er i stand til arbejdsmæssigt. Bijobbet må ikke forhale eller forværre din sygdom, hvorfor det altid vil bero på en konkret vurdering om du må udføre bierhverv. Har du brug for konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Cecilie M.

Hej, Jeg er sygemeldt fra mit studie med stress og modtager SU. Er der noget i vejen for jeg rejser til udlandet, uden andet formål end at slappe af i den periode jeg er sygemeldt? Mvh. Cecilie

Vivi Sahl

Jeg er sygemeldt med en brækket skulder der er vokset sammen - jeg er stadig sygemeldt med genoptræning (fra den 2. Januar) af min skulder. Kan jeg rejse til Dubai den 13-20 januar og stadig være sygemeldt. Vh Vivi Sahl

Trine Binderup

Kære Vivi Så længe du er sygemeldt og modtager sygedagpenge, er udgangspunktet, at du hverken må afholde ferie eller rejse på ferie, da ferie er uforeneligt med sygedagpengelovens krav om uarbejdsdygtighed. En eventuel ferie kan få betydning for udbetaling af sygedagpenge, så jeg vil derfor ikke anbefale dig at rejse til Dubai. Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål.

Christine

Hej Jeg er pt sygemeldt med stress, som Butikschef (funktionær) så reglen med de 120 sygedage er i min kontrakt. Jeg skal tilbage til januar. Den butik jeg har haft er givet til en anden, så min nærmeste leder vil som opstart gerne have jeg tog en stedfortræder kontrakt. - selve funktionerne som dette ville være en okay start. Men så vil de ændre min kontrakt og lade mig gå 1/3 del ned i løn. Ved de ikke har ret til dette - men kan det virkelig være rigtigt at jeg skal gå ned i løn pga. Stress som er arbejdsrelateret? Jeg har nu bedt min leder om at finde noget der svare til min nuværende løn og så må jeg se om jeg kan klare den hårde opstart. De burde hjælpe en med at komme tilbage i ro og ikke i stress. Har arbejdet der 10 år. Og har aldrig været sygemeldt før. Vil ikke miste mit job, men heller ikke mig selv. Det hårdt at forhandle løn med stress. Og skal man virkelig det? Mvh Christine

Trine Binderup

Kære Christine Som udgangspunkt vil dine ændringer formentlig være en væsentlig stillingsændring. Der er nogle varslingsregler, som arbejdsgiver skal overholde i forbindelse hermed. Men for at yde dig konkret juridisk rådgivning, har jeg brug for flere oplysninger og se nærmere på din sag. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Lena

er sygemeldt p.gr af en uforskyldt ulykke, er startet op med 2-3 timer, hvor timer skal øges med en 1/2 til en time hver dag i januar, jeg er ikke rask, men er bange for at blive fyret ved 120 dages reglen. jeg har været sygemeldt i 2 mdr på fuld tid. En ferie er indlagt her i januar, er blevet bestemt, inden jeg kom ud for ulykken, men har ikke ønsket om at holde ferie nu. Arbejdskiver siger nu, at ferien godt kan holdes nu, er jeg forpligtig til holde den? Jeg er medlem at HK fagligt, men syntes ikke, de giver klare svar samtidig kan jeg hellere ikke få svar på regnestykket hvordan man regner ud, hvordan timer bliver regnet ud ved opstart med timer. mvh L

Trine Binderup

Kære Lena Mens du er sygemeldt eller delvis sygemeldt er det min opfattelse, at du kun kan holde ferie hvis det forinden er aftalt med kommunen og din arbejdsgiver, idet ferie er uforeneligt med sygedagpengelovens krav om hhv. fuldt eller delvist uarbejdsdygtig. Du er velkommen til at kontakte mig for nærmere rådgivning om din situation.

Tina

Hej Jeg har et spørgsmål. Hvis man er delvis sygemeldt på nuværende arbejdsplads og er tilbudt et nyt job. Skal man så raskmelde sig fuldt for at kunne tage det nye job?

Nanna

Hej. Min mand har været sygemeldt med stress. Rent arbejdsbetinget. Han har i sin sygemelding for at få det bedre tænkt tanker og 'arbejdet' lidt med at starte sin egen virksomhed. Han ansættelse ophørte d. 30.06.17. Der er i øjeblikket en konflikt med den tidligere arbejdsplads i forhold til udregning af lønnen under sygdom. Den tidligere arbejdsplads nægter at indgå forlig med min mand, fordi han har skrevet en e-mail til erhvervsstyrelsen d. 06.06.17 for at spørge, hvordan han skulle forholde sig i forhold til hans nye virksomhed. Der var ikke aktivitet i min mands virksomhed før ansættelsen ophørte. Er det 'ulovligt' og kan de nægte at indgå forlig og påstå at han ikke har været syg? Venlig Hilsen Nanna

Jeanette Munch Jul Rasmussen

Godaften Hvis jeg som guldsmed er deltids sygemeldt med stress, må jeg så i min fritid lave et smykke som er en gave til en kær ven? = tjener intet

Trine Binderup

Kære Jeanette Udgangspunktet er, at du ikke må foretage dig noget, som forhaler eller forværrer sygdommen. Umiddelbart vil det nok ikke forhale eller forværre sygdommen at lave ét smykke, men det beror trods alt på en lægefaglig vurdering set ud fra hele dit sygeforløb, og jeg kan ikke givet dig et konkret svar uden at have set på din sag.

Susanne Ring Andersen

Hej. Jeg har egen virksomhed og er sygmeldt lige for tiden. Jeg får sygedagpenge, da jeg har tegnet en privat sygeforsikring for selvstændig. Mit spørgsmål er: Må jeg opsige mit virksomhed mens jeg er sygemeldt? Og stadig få sygedagpenge?

Louise

Jeg har været sygemeldt i snart 3 uger med fuld løn under sygdom. Forinden min sygemelding søgte jeg et nyt job og dette er først endeligt afklaret i min sygeperiode. Jeg skal derfor opsige mit nuværende arbejde den 30/11 til udgangen af december. Kan jeg opsige min stilling imens jeg er sygemeldt og starte nyt job 1/1.

Trine Binderup

Kære Louise Udgangspunktet er, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at du opsiger din stilling med gældende varsel for dit ansættelsesforhold. Hvis du skal modtage sygedagpenge i opsigelsesperioden, kan kommunen dog risikere at vurdere dig raskmeldt i forhold til det generelle arbejdsmarked. Det kan være en god idé at rådføre dig med kommunen. Såfremt du ønsker konkret rådgivning, har jeg brug for flere oplysninger i din sag. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Pernille

Hey Er sygemeldt med stress og har sagt min stilling op. Jeg arbejder som pædagog. Jeg har der sidste års tid læst ved siden af arbejdet. Deltidsstudie der giver mig energi og flow i kroppen, og som på sigt giver mig jobmuligheder væk fra pædagogfaget. Jeg er overbevist om at jeg ville have fået sebejdsrelateret stress selvom jeg ikke havde læst, da det er forholdene i den børnehave jeg arbejder i der ikke er optimale, normeringer, børn der ikke får den rette hjælp mm. Mit spørgsmål er, må jeg videre mens jeg er sygemeldt? Jeg har 2 undervisningsdage indtil min opsigelsesperiode stopper. Jeg er overbevist om at det ikke forlænger min sygdom, men skal jeg have lægen til at sige det også?

Trine Binderup

Kære Pernille Det fremgår af sygedagpengebekendtgørelsen, at der kan ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet; når der højst er 6 timers undervisning pr. uge, når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Som udgangspunkt vil det altid være en god idé at have lægens vurdering på, at det hverken forværrer eller forhaler dit stress. Jeg kan ikke konkret vurdere hvorvidt ovenstående er opfyldt i din situation, og jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen for nærmere afklaring i din konkrete situation.

Benny

Der står ikke noget i ansættelskontrakt hvad jobbet indebærer kun som sælger og arbejdssted så i princippet er det arbejdsstedet der er afgørende for arbejdet vil jeg mene

Trine Binderup

Kære Benny Udgangspunktet er, at det er en konkret vurdering, hvorvidt en opsigelse er saglig. Uanset om opsigelse skyldes sygdom eller fx nedskæring, skal arbejdsgiver opfylde funktionærlovens og overenskomstens varslingsregler. For at yde dig konkret rådgivning i din sag, er jeg nødt til at have flere oplysninger og således kigge nærmere på din sag. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Benny

Hej jeg vil høre hvordan gyldig opsigelsesregler er for hvis man pga af sygdom ikke må køre bil og man pga sit nuværende arbejde har behov for at skulle bruge det som opsøgende sælger og derpå ikke kan opfylde jobbets indhold? Kan firmaet opsige uden at opfylde dansk overenskomst regler pt har jeg 6 mdr opsigelse hvis firmaet vil opsige mig

Benny

Der står opsigelse efter funktionærloven står der på min ansættelseskontrakt

Mette

Hej. Min er selvstændig og sygemeldt med stress. Han får sygedagpenge. Vi skal på en feire til Caribien som har været planlagt længe. Min mands læge og psykolog vil gerne skrive under på at ferie er rehabiliterende i fht min mands stress. Hvordan skal vi forholde os til kommunen som synes det er uhørt og desuden ikke kendte til reglerne på området? Mvh Mette

Gitte

Hvis man er sygemeldt pga. Stress, må man så godt tage på ferie? Jeg vil jo mene, at det kan fremme den gode helbredelsesproces..

Lizette Persson

Hej Må vi svigerdatter have sit barn hjemme, hvis hun bliver sygemeldt i sin graviditet pga kvalme og opkast i mange måneder.

Else

Hej....jeg er sygemeldt og går i terapi to gange om ugen. Havde i samråd med lægen, besluttet at sige mit job op, og det stoppede her med udgangen af september. Min sygedagpenge-periode på de 22 uger udløber her i slutningen af november. Jeg vil høre, om jeg kan få sygedagpenge (efter november), når jeg er startet på at læse et deltidsstudie hver 14. aften - det er ikke SU-berettiget, og jeg har selv betalt for det? Mange hilsner Else

Trine Binderup

Kære Else Det fremgår af sygedagpengebekendtgørelsen, at der kan ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig ud-dannelse påbegyndes under sygefraværet; når der højst er 6 timers undervisning pr. uge, når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Hvis du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Rasmus

Jeg undrer mig over så mange, der ved de har "arbejdsrelateret" stress. Det er vel ofte en kombination af arbejde og fritid, der gør folk stressede? Og jeg føler med de mennesker, der har stress når det bliver en fribillet til en sygemelding (og nej - jeg er ikke læge). I alle de indlæg jeg har læst er der ikke et eneste, hvor der (fra advokaten) stilles spørgsmål ved den ansattes "sygdom" - fx pga. en fyring, eller stress, mobning mv. Men de kan godt passe "bijob", hjælpe børn med studiestart eller passe deres heste... Eller vil gerne på ferie ned til varmen, for det vil være dejligt at slappe af. Jeg oplever som arbejdsgiver en række personer, der pludselig er syge, når der er noget som tilsyneladende går dem på - det kan fx være en opsigelse. Det er et skråplan og jeg synes både I advokater og læger skulle se lidt kritisk på om der reelt er tale om sygdom - eller det bare er mere belejligt. Heldigvis er der også modne mennesker, der forstår at en opsigelse kan være et udfald af en ansættelse. Så dette er bare et opråb - meld dig syg, hvis du er syg. Og hvis det bare er træls at gå på arbejde - må du enten gå på arbejde eller selv sige op.

louise

hej jeg har en lidt mærkelig og noget omvendt situration. jeg har været sygmeldt og meddelt min chef, at jeg starter på job igen mandag, men kan se idag på min vagtplan, at jeg er sat på som sygemeldt hele næste uge, kan chefen sygemelde mig forud når jeg egentlig har raskmeldt mig?

Ida Gram

Hvis jeg nu er blevet fyret pga. nedskæring. Jeg er ikke blevet fritstillet og har 6 mdr. opsigelse. Jeg kan slet ikke holde ud at være der, og overvejer at sygemelde mig. Må jeg søge arbejde imens jeg er sygemeldt? eller hvordan er jeg stillet hvis jeg pt. har sendt ansøgninger afsted og så sygemelder mig?

Trine Binderup

Kære Ida Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder lovgivningsmæssigt for at du søger andet arbejde. Dog vil jeg ikke anbefale dig at søge andet arbejde, mens du er sygemeldt uden forinden at have afklaret det med kommunen, da det kan blive vurderet som at du ikke længere er sygemeldt. Såfremt du har brug for konkret rådgivning, kontakt mig gerne.

Helle Nielsen

Hej Da jeg går sygmeldt med en dårlig skulder og er blevet operaet,og er på sygeløn, og er blevet fyret fra mit job,men mit spørgsmål er så ,vi har bestildt en ferie til thailand afrejse D 30-01-2018. og jeg har ikke brugt nået af min ferie ,må jeg så tage af sted hvis jeg ikke er blevet raskmeldt til den tid,kh Helle

Trine Binderup

Kære Helle Udgangspunktet er, at du hverken må afholde eller rejse på ferie under en sygemeldingsperiode. Det kan betyde, at kommunen fratager dig retten til sygedagpenge, og det kan tillige være misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis det aktuelt sker i perioden før du fratræder. Men det er således muligt at få udbetalt feriepenge, såfremt du har været forhindret i at afholde ferie – uden at de vil blive modregnet i dine sygedagpenge. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen og din sagsbehandler af hensyn til den konkrete situation.

Trine Binderup

Kære Helle Udgangspunktet er, at du hverken må afholde eller rejse på ferie under en sygemeldingsperiode. Det kan betyde, at kommunen fratager dig retten til sygedagpenge, og det kan tillige være misligholdelse af dit ansættelsesforhold, hvis det aktuelt sker i perioden før du fratræder. Men det er således muligt at få udbetalt feriepenge, såfremt du har været forhindret i at afholde ferie – uden at de vil blive modregnet i dine sygedagpenge. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen og din sagsbehandler af hensyn til den konkrete situation.

Ole Palle

Kan jeg stadig modtage sygedagpenge hvis jeg selv siger op i sygedoms perioden...?? Eller hvis jeg bliver opsagt...?

Trine Binderup

Kære Ole Hvis du vælger at opsige din stilling under en sygdomsperiode, kan du risikere karantæne og endvidere at miste retten til sygedagpenge. Som udgangspunkt er der intet til hinder for at en arbejdsgiver kan opsige dig under en sygemelding, men det må dog ikke være en usaglig opsigelse. Sygdom er lovligt forfald, men omfanget af sygdom kan være så betydeligt, at det berettiger en opsigelse. Hvorvidt sygdom berettiger en opsigelse, vil bero på en konkret vurdering. Jeg har for få oplysninger til at vurdere, hvordan du skal forholde dig i din situation. Derfor vil det kræve, at jeg ser nærmere på din sag. Du er velkommen til at kontakte mig.

Karin

Hej. Jeg vil blive glad hvis du kunne fortælle mig om mine rettigheder... Er for tiden sygemeldt på grund af stress. Kan jeg i sygedoms perioden tillade mig at søge nyt job.....? Kan jeg stadig modtage sygedagpenge hvis jeg selv siger op i sygedoms perioden...?? Eller hvis jeg bliver opsagt...? Mvh Karin

Trine Binderup

Kære Karin Det står ikke angivet lovgivningsmæssigt, at du ikke må søge job mens du er sygemeldt, men det er dog således, at hvis du søger et nyt arbejde, risikerer du at kommunen vurderer dig rask i forhold til det generelle arbejdsmarked og derved stopper udbetalingerne af sygedagpenge. Jeg kan derfor ikke anbefale dig at søge nyt job uden at have talt med kommunen herom. For nærmere rådgivning af din sag, er du velkommen til at kontakte mig.

Anders rasmussen

Hejsa. Jeg har igennem det sidste halve år søgt læreplads som vvs'er. Idag hvor jeg sidder i bussen på vej til sygehuset for at blive opereret ringer min tlf og jeg bliver tilbudt en læreplads. Nu er mit spørgsmål så om jeg kan sige mit nuværende job op mens jeg er sygemeldt (3 uger) Jeg er medlem af HK/privat

marianne kristensen

hej jeg er pt sygemeldt med stress . jeg er ansat som kok og er ikke berettiget til dagpenge fra kommunen da jeg efter de nye regler om sygdom trådte i kraft den 1/7 min arbejdsgiver har betalt 30 dage fuld løn og hun har på borger dk udfyldt et skema hvor hun oplyser at jeg får fuld løn under sygdom og at lønudbetalingen fortsætter men efter de ny regler kan hun ikke få refusion da jeg først startede februar i år.mit spørgsmål er så kan hun nægte at udbetale løn når hun nu har oplyst kommunen om at jeg får løn under sygdom på forhånd tak

Trine Binderup

Kære Marianne Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at betale de første 30 dage, hvorefter man normalvis vil være berettiget til sygedagpenge. Men idet din arbejdsgiver på borger.dk oplyser, at du får fuld løn under sygeperioden, er det min overbevisning, at din arbejdsgiver dermed også forpligtes til at udbetale dette. Såfremt du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Dorte

Jeg har været deltids sygemeldt (50%) i 22 uger men bliver det beregnet som hele uger??? Hvad hvis jeg bliver syg i igen altså fuldtidssyg er jeg så berettiget til sygedagpenge ??

Trine Binderup

Kære Dorte Som udgangspunkt beregnes delvis sygdom som de faktiske timer, du har været sygemeldt. Hvis du bliver fuldtidssygemeldt, vil du være berettiget til sygedagpenge, såfremt du opfylder nogle betingelser. Du kan se nærmere vedrørende sygedagpenge på borger.dk på følgende link: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/Sygedagpenge-hvis-du-er-loenmodtager. Ønsker du konkret rådgivning, så kontakt mig venligst.

Pia Juhl

Hejsa, Jeg er sygemeldt med en overrevet achillessene og har længe før jeg kom til skade bestilt en forlænget weekend i udlandet. Jeg har af lægen og kommunen fået lov til at tage afsted. Dog vil refusionen til min arbejdsgiver ophøre i de dage, jeg er afsted og jeg vil ikke modtage løn (jeg er funktionær). Jeg er ansat på en måde, så jeg ikke har nogen feriedage (de er indregnet i de uger jeg har fri- jeg arbejder 2 uger med 166 timer og har 3 uger fri). Så jeg skal med andre ord selv betale de dage, jeg er afsted (fra lør-tirs). Så mit spørgsmål er om jeg bliver trukket lør, søn, man og tirs eller kun man og tirsdag? Pft Pia

Tina Aal Nielsen

Jeg er sygemeldt pga "psykisk syg i fam" ... Jeg har en søn med dyssocial lidelse og borderline, og han har i forbindelse med en psykose væltet mig totalt... Min datter som bor i Malaga mangler min hjælp. Hun skal igang med 3. år på uni i Malaga men står pludselig uden tag over hovedet. Jeg vil rigtig gerne ned og hjælpe hende, trænger til solen, men kan ikke få lov som sygemeldet... Er der noget jeg kan gøre ?

Richard Russell

Hej, Jeg er desværre også sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Nu kommer min arbejdsgiver retur og siger de ikke kan finde en plads til mig i organisationen længere og vil vende tilbage med en løsning for hvordan vi afslutter det hurtigt. Jeg er funktionær ansat og har været ansat i 3 år+. Jobcenter for sygedagpenge har forsikret at jeg har sygedagpenge indtil 31/12. Jeg kender ikke mine rettigheder og hvad jeg kan tillade mig at forlange og er 'kun' i A-kasse dog med lønsikring gældende fra marts2017. Håber det giver mening og I kan rådgive mig Bedste hilsner Ricky

Pedersen

Jeg er i behandling for stressrelateret depression pga mit arbejde. Har håndteret det i det skjulte og akkurat holdt næsen over vandet, uden at det har medført sygedage eller er gået ud over min arbejdsindsats, i håbet om at jeg kunne arbejde mig ud af det, og det er gået den rigtige vej. Jeg har passet mit arbejde til punkt og prikke, og har løbende fået ros af min nærmeste chef. Nu er jeg gået helt ned med flaget, da jeg uventet og uden nogen som helst forvarsel er blevet præsenteret for en opsigelse. Jeg er tyndslidt og overvejer en sygemelding...KAN ikke fortsætte de næste 3,5 md. Jeg har ikke prøvet at være sygemeldt før. Jeg har løn under sygdom. 1. I hvilken udstrækning kan min arbejdsgiver kræve, at jeg stiller op til div. samtaler? 2. Må jeg søge andet arbejde i perioden? Det hjælper ikke på min sindstilstand passivt at vente på at arbejdsløsheden indfinder sig. 3. Må jeg udføre frivilligt, ulønnet arbejde i perioden? Jeg får det kun værre af at sidde herhjemme og glo. 4. Hvordan foregår en sygemelding, rent praktisk? På forhånd tak

Trine Binderup

Kære Pedersen Det er i henhold til loven muligt for arbejdsgiver at indkalde dig til en samtale inden 4 ugers sygdom. Der kan imidlertid også fremgå anden procedurer for sygesamtaler i arbejdsstedets personalepolitikker. Udgangspunktet er at du skal møde op til disse samtaler, medmindre du er for syg til det, hvilket så nok kræves dokumenteret af arbejdsgiver. Der er ikke noget til hinder lovgivningsmæssigt for at du må søge andet arbejde, men du kan risikere at kommunen vurderer, at du er raskmeldt i forhold til det generelle arbejdsmarked, hvilket kan betyde at din arbejdsgiver mister sygedagpengerefusion, og kunne evt. udløse en ansættelsesretlig sanktion. Ift. frivilligt arbejde er udgangspunktet, at dette godt må udføres, såfremt det ikke forhaler eller forværrer sygdommen. Hvorvidt det forhaler eller forværrer, er en lægefaglig vurdering. Rent praktisk skal du melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt, og senest to timer efter at din arbejdstid er begyndt, med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære eller lignende. Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage. Hvis du ikke længere har ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen. Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger i den digitale løsning NemRefusion. Du kan finde en fyldestgørende vejledning på borger.dk.

Helle Andersen

Hej. Jeg er gennem min læge blevet sygemeldt med stress der er relateret til mit arbejde. I min fritid læser jeg til zonetreapeut - er på skole 1 aften om ugen men har pt ferie fra skolen frem til uge 34. Jeg har under min uddannelse haft 2-3 prøveklienter - hjemme. Mit spørgsmål lyder på om jeg må fortsætte med at have prøveklienter mens jeg er sygemeldt, da det ikke er det der stresser mig, tværtimod. Og så vil jeg høre om jeg må starte op på skolen igen i uge 34 hvis jeg stadig er sygemeldt? Mvh Helle

Gitte

Hej Jeg opsagde min stilling den 14.8. til fratrædelse pr. 31.8. på grund af uoverensstemmelser. I min opsigelsesperiode er jeg blevet chikaneret af min arbejdsgiver, hvilket har gjort at jeg d.d. er blevet sygemeldt resten af opsigelsesperioden. Må jeg rejse til et EU land i perioden 27.8-31.8 uden det får konsekvenser for min løn i opsigelsesperioden? Jeg er funktionær.

Trine Binderup

Hej Gitte Nu er det jo få dage der er tale om, kort før fratrædelse, men som du kan se at mine tidligere svar i denne tråd, som er hovedreglen, at man ikke kan rejse udenlands under sygdom, uden samtykke fra arbejdsgiver, og det kan få ansættelsesretlige konsekvenser herunder få konsekvenser for din lønudbetaling.

Henrik

Hej, Jeg er sygemeldt fra mit arbejde, men har fået tilbudt et arbejde i udlandet. Må jeg arbejde i en prøveperiode i udlandet, for at se om jeg kan holde til det - imens jeg er sygemeldt i DK?

Henny

Hej - jeg har en veninde som er sygemeldt med uhelbredelig cancer. Hun er på sygedagpenge på andet år, men kan muligvis godt blive tilkendt pension. Hun er dog økonomisk presset med rækkehus og bil, som betyder meget for hende, og jeg frygter hun ryger på kontanthjælp om et halvt år, og bliver tvunget til at skille sig af med huset og bilen, som betyder alt for hende. Hvordan kan hun blive stillet bedst økonomisk? Vil hun få mest ud af at forsøge at få sygedagpenge forlænget, eller ved at forsøge at søge en pension? Vil hun blive økonomisk bedre stillet med et flexjob, eller er der andre muligheder? Mvh Henny

Trine Binderup

Kære Henny Kommunen kan i nogle tilfælde forlænge sygedagpengeperioden, men det kræver dog, at din veninde opfylder betingelserne herfor. Din veninde har endvidere også muligheden for at søge om førtidspension, men skal også her opfylde nogle særlige betingelser, førend hun kan få tilkendt dette. For at yde konkret rådgivning, er jeg nødt til at se nærmere på sagen. Såfremt du ønsker det, er du meget velkommen til at kontakte mig.

mick møller jensen

Må man tage en tur til berlin i 3 dage Når man er syg med skuler?

Carsten

Hej Jeg har været ansat på en døgninstitution i knap 2 år de første 1 1/2 år på halv tid og havde og har stadig vikar job på en anden lign institution. Nu har jeg så haft nogle uheldige hændelser på mit job som handler om trusler bøvl og ledelse, derfor haft nogle sygeperioder. Jeg valgte så at opsige mit job hvor jeg stopper d. 31-07-17 og nu begynder de med trusler om advokat fordi de mener sygeforløbet startede på det andet job hvilket det ikke gjorde iflg min læge. Men vigtigst af det lige nu er at de skriver til mig at jeg ikke har oplyst om det andet job som der står i kontrakten jeg skal. Det er en fej beskyldning pga jeg er sygemeldt og sagt op. Jeg har det ikke på skrift så hvordan skal jeg kunne bevise det er korrekt?? Ud over de burde vide det når jeg kun var på halv tid og selvfølgelig havde job ved siden af. Håber på hjælp med et kvalificeret bud. 😀 På forhånd tak. Vh. Carsten

Trine Binderup

Kære Carsten Såfremt det står angivet i din ansættelseskontrakt, at du skal oplyse om andet job, er det som udgangspunkt et accepteret vilkår i ansættelsen, idet du har underskrevet kontrakten. Det er dog således, at arbejdsgiveren som udgangspunkt skal have en saglig begrundelse for at indskrive et forhold som dette i kontrakten. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker, at jeg kigger nærmere på din sag.

Bent Jensen

Er sygemeldt fra job, kommune vil raskmelde mig, selvom jeg ikke kan varetage job, dog er jeg ikke for syg til et andet slags job, dog ikke på nuværende arbejdsplads, oprettet en sag i arbejdsskadestyrelsen, så vidt jeg kan forstå har arbejdsgiver ikke forpligtelser overfor mig efter 7~8 uger, er timelønnet, overenskomst 3f lager og logistik. Jeg kan ikke vende tilbage til job, og vil derfor være fanget mellem kommune og arbejdsgiver, er ikke blevet fyret ej heller selv sagt op endnu. Er medlem af akasse og fagforening, men jeg er jo heller ikke ledig endnu. Hvad ville det næste skridt være, skal jo også have en indkomst

Trine Binderup

Kære Bent Kommunen vil formentligt raskmelde dig, idet de vurderer, at du godt kan varetage andet job. Hvis dette sker vil du formentligt blive opsagt, såfremt du fortsat ikke er i stand til at arbejde på nuværende arbejdsplads. Jeg kan imidlertid ikke give dig mere konkret svar, uden at have set på din sag. Du må kontakte mig hvis du ønsker rådgivning.

heidi

Hej Jeg er sygemeldt med stress/depression...Må jeg godt tage ophold i udlandet, det hjælper i min proces i forhold til varme, sol og totalt afslapning (rekreation)? Kan min egen læge eller lægen ude i psykiatrien hvor jeg pt er tilknyttet, give grønt lysuden arbejdsgiver kan sige nej? Det vil jo gavne min situation at få totalt fred og ro, hvilket er meget svært hjemme, da der er tusind ting at skulle tage stilling til hele tiden. På forhånd tak for svaret Med venlig hilsen Heidi

Trine Binderup

Kære Heidi Hvis din læge ordinerer, at du skal tage ophold i udlandet af rekreative/helbredelsesmæssige formål mens du er sygemeldt, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke modsætte sig det. Det er dog vigtigt, at du får en skriftlig udtalelse fra lægen herom. Det er også vigtigt, at du forinden har godkendelse fra din kommune, således at der ikke opstår komplikationer omkring sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver.

Tina Mikkelsen

Kan man som sygemeldt kræve 3 ugers ferie i forlængelse af sygemeldingen?

Trine Binderup

Kære Tina I praksis skal arbejdsgiver medvirke til, at man kan afholde sin 3 ugers hovedferie så hurtigt som muligt efter ophør af sygdom, særligt hvis man fortsat er i hovedferieperioden. Det skal dog altid planlægges i samråd med arbejdsgiver, og er der reelle driftsmæssige begrundelser der taler for det, kan det betyde, at de 3 uger ikke kan afholdes i forlængelse af sygeperioden.

Trine

Hej. Må man besøge sin famile andetsteds i dk i weekenden når man er sygemeldt på kontanthjælp.

Tommy Hansen

Hej Må man tage på en weekend-tur til Norge (lørdag-søndag), når man er sygemeldt pga. stress fra abejdet. Hvordan gør jeg dette rigtigt iforhold til sygedagpenge ? Jeg er fuldtidsansat og har været syg i 6 uger nu. mvh Tommy Hansen

Trine Binderup

Kære Tommy Udgangspunktet er, at du hverken må afholde ferie eller rejse på ferie. Det er dog ikke sikkert, at en weekendtur er at betragte som ferie, men du bør få en godkendelse af kommunen. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte kommunen og forelægge dem sagen, hvorefter de kan give godkendelse/afslag til din tur.

C

Hej igen Rita, Glemte at spørge i forhold til mit ovenstående spørgsmål mht undervisning på sygedagpenge, om man har ret til/kan få sygedagpenge hvis man tager privat uddannelse som er fjernstudie på under 20 timer om ugen. (3 timer om ugen i gennemsnit)

Rita

Hej C Du skal stille dine spm til Trine B. Larsen. Vh Rita

Trine Binderup

Kære C Det fremgår af sygedagpengebekendtgørelsen, at der kan ydes sygedagpenge, hvis en erhvervsmæssig uddannelse påbegyndes under sygefraværet; når der højst er 6 timers undervisning pr. uge, når uddannelsen er forenelig med sygebehandlingen og ikke forhaler helbredelsen, og når uddannelsen ikke udskyder iværksættelse af erhvervsmæssig revalidering. Antallet af studietimer er som udgangspunkt uafhængig af studiemetoden og vil formentligt også gælde for fjernstudium. Det kan være fornuftigt at kontakte kommunen for endelig afklaring i din konkrete situation.

C

Kære Rita, Jeg er ikke på sygedagpenge/dagpenge men har alligevel er spørgsmål. Jeg ved at hvis modtager dagpenge, må man godt ved siden af tage en privat uddannelse hvis undervisningen er under 20 timer om ugen, men har man også ret til sygedagpenge/må man modtage sygedagpenge hvis man tager en privat uddannelse hvor undervisningen er på under 20 timer om ugen.(3 timer om ugen). Tak for svar

Rita

Jeg er gået ned med arbejdsrelateret stres. Min jobkonsulent vil ikke give mig optjent ferie selvom min læge har skrevet brev til kommunen, hvor i hun skriver at det vil være gavnligt, jeg kommer på ferie i de 14 dage jeg har ønsket. Jeg er stadigvæk forsat ansat i en mdr efter jeg kommer tilbage fra min ferie. Jeg har ønsket en "teknisk sygemelding" så arb.pladsen ikke kommer i klemme. Hvad sker der hvis jeg tager på den planlagte ferie med henvisning fra lægen. Vh Rita

Mikkel buhl

Hej. Jeg er ungarbejder og har brækket foden ude for arbejdstiden. Mit spørgsmål er så om jeg stadig har krav på sygedagpenge da jeg er sygmeldt

Heidi

Hej. Jeg er sygemeldt med stres fra mit arbejde som pædagogmedhjælper i en vuggestue. Jeg kunne godt tænke mig at påbegynde en uddannelse som laborant. Må jeg søge om optagelse selv om at jeg er sygemeldt? Vh Heidi

Heidi Lindgaard

Hej. Jeg har været sygemeldt pga stress, med alle de symptomer der hertil følger lige siden 21. maj 2016. Jeg blev fyret fra mit arbejde i november 2016 og kom i virksomhedspraktik den 1. jan. 2017. Er stadigvæk i praktik, men er slut i uge 26. Skal til møde ved kommune man. den 19. juni sammen med min psykolog. Jeg er tæt på målet men mangler lidt mere tid. Så håber på en forlængelse og ikke ryge i jobafklaring. Jeg har mulighed for at blive i praktik hvor jeg er nu. Men problemet er at de har ferielukket i uge 28,29,30. Jeg har sagt jeg nok selv skal betale de 3 uger, men kommunen har tænkt at jeg må et andet sted de 3 uger, hvis jeg får forlængelse. det magter jeg bare ikke. Det er at sende mig nogle skridt tilbage igen. Kan jeg søge om teknisk raskmelding eller hvad?? Har selv fundet min praktikplads.

Trine Binderup

Kære Heidi Jeg håber, at du fik afklaret dine spørgsmål til mødet i går. Såfremt du ønsker teknisk raskmelding, skal du, jf. retspraksis, aftale det med din arbejdsgiver og meddele kommunen det. Det vil som udgangspunkt betyde, at du kan afholde selvbetalt ferie i ugerne 28, 29 og 30. Hvis du har brug for konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Janus

Hej, Må en arbejdsjgiver i forbindelse med jeg har været syg en dag, ringe mig op og specifikt bede mig om at blive væk fra et "arbejds"relateret event der finder sted om aftenen, uanset om jeg har fået det bedre eller ej? Jeg havde ingen planer om at komme og kom heller ikke, men fandt det meget forstyrrende og mistroisk at chefen specifikt ringede mig op og bad mig om ikke at komme, fordi det kunne sende et forkert "signal". Mvh Janus

Trine Binderup

Kære Janus Udgangspunktet er, at når du er sygemeldt og modtager fuld sygedagpenge, må der ikke udføres noget arbejde, da du betragtes som uarbejdsdygtig. Derfor er der umiddelbart ikke noget i vejen for, at din arbejdsgiver meddeler dig, at de helst ser du udebliver fra event, og dermed henstille din deltagelse til tiden, hvor du er arbejdsdygtig igen.

Pia

Jeg har været sygemeldt med stress siden d. 15 maj 2017. Jeg er sygemeldt grundet min teenage søn er suicidal og ikke kan sove, dette har stået på længe og den manglende søvn og hans psykiske situation gør at jeg jo heller ikke kan fungere. Har været indkaldt til omsorgssamtale mhp at lave en mulighedserklæring. Min egen læge skriver i denne, at jeg er sygemeldt i første omgang 1 mdr. hvorefter det måske kan være muligt for mig at vende tilbage på delvis sygemelding, men han skriver også at det kan være svært at sige helt konkret. Jeg er nu til indkaldt til tjenestelig samtale mhp at indlede en fyring. Det skal siges, at kommunen arbejder på, at jeg skal have plejeorlov til min søn, hvilket min chef er klar over, men de siger at fravær forud for min sygemelding ikke har haft relevans for den nuværende situation, hvilket jeg jo ikke er enig i, da mit stressniveau jo stille og roligt er steget i takt med, at sønnen er blevet mere og mere dårlig, og jeg har derfor været mere modtagelig for infektioner (forkølelser og lign) og har haft hovedpine, hvilket jeg ser som en klar sammenhæng i forhold til den hjemmelige situation. Må de skelne i situationen under de omstændigheder der gør sig gældende? Med venlig hilsen Pia

Trine Binderup

Kære Pia Umiddelbart mener jeg ikke, at der er noget til hinder for, at der skelnes mellem øvrige sygedage og den nuværende sygemeldingsperiode, da din arbejdsgiver ikke nødvendigvis besidder en lægelig vurdering af, at de øvrige sygedage er af samme årsag som sygemeldingsperioden. For at yde konkret rådgivning, er jeg nødt til at kigge nærmere på din sag. Du er velkommen til at kontakte mig.

MM

Hej. Jeg er gravid i uge 16 og er sygemeldt grundet bækkenløsning/dårlig ryg. Jeg har en rejse til august grundet en veninde der skal giftes i England. Jeg kan ikke få andre opgaver på mit arbejde da jeg er handicaphjælper og har 12 timers vagter. Spørgsmålet er så om (hvis jeg stadig er sygemeldt) jeg må tage turen til England under min evt. sygemelding? Og hvis jeg da ikke er blevet fyret grundet sygedom.

Svend olsson

Må jeg rejse til udlandet i en weekend mens jeg er sygemeldt? Virksomheden modtager refusion, jeg modtager fuld løn, som funktionær, under min sygdom. Virksomheden er oplyst om hvornår jeg er rask meldt igen, som er 14 dage efter den pågældende weekend?

Trine Binderup

Kære Svend På trods af, at du som funktionær, ikke modtager sygedagpenge men fuld løn, har du som udgangspunkt ikke ret til at afholde eller rejse på ferie, idet din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen. Jeg vil anbefale dig at tale med din arbejdsgiver og kommunen herom.

Svend Olsson

Kære Trine Jeg vil blot være sikker på jeg forstår dit svar korrekt. Mit spørgsmål om udlandsrejse i en sygemeldt periode gælder kun en rejse Lørdag/Søndag, altså ikke "normale arbejdsdage. Tillægs spørgsmål: Skal jeg ligeledes indhente tilladelse til en smuttur samme dag ud og hjem til Tyskland?

Trine Binderup

Kære Svend Udgangspunktet med at du hverken må afholde ferie eller rejse på ferie, gælder i hele sygeperioden. Det er dog ikke sikkert, at en weekendtur er at betragte som ferie, men du bør få en godkendelse af kommunen. En endags køretur er nok ikke at betragte som ferie, men du må generelt ikke foretage dig noget der forhaler eller forværrer sygdommen. Det er således en lægelig vurdering ud fra din diagnose, hvorvidt en endags køretur vil forhale eller forværre sygdommen.

Christian

Hej Min Kone var sygemeldt sidste år pga. af hendes hænder. Hun er frisør, vi var på ferie imens hun var syge meldt her i DK, hvor vi var på Camping i 3 uger. Hun lavede intet ud over at passe vores barn, som hun også gør derhjemme. Er det noget forkert i dette? selv om hun var sygemeldt og fik sygepenge? Hvis hendes chef fandt ud af dette, var det så noget han kunne bruge imod hende? Hilsen Christian

Trine Binderup

Kære Christian Hovedreglen er således, at man ikke må afholde ferie i sygemeldingsperioden, hvilket jeg umiddelbart forstår, at I har gjort, da I er taget 3 uger på camping. Reglerne gælder både for ferie i Danmark og i udlandet. Det kan i værste fald betyde, at din kone kan miste retten til sygedagpenge, hvis adfærden strider mod reglerne. Dog er det altid en god idé at lade sig rådføre af kommunen forinden.

Lene

Jeg er sygemeldt for 8 dage siden. Just startet i nyt job 1. maj. På prøve i 3 mdr. Sygemeldt på grund af, at jeg har kapituleret ift mit høretab, konstateret for 20 år siden, hvor jeg efterflg. i egenbetaling har betalt 40.000-50.000 kr. for at kunne klare mit job og for livskvalitet. Høretabet større og større, og jeg indser nu, at jeg ikke længere kan klare job i støjfyldt miljø. Jeg er udbrændt og magter ikke mere på grund af nederlag gennem så mange år. Endnu ikke opsagt. Men bestilt ferie - 6 dage i udlandet - den 10. juni. Må jeg tage afsted på ferien, man kan vel ikke sige, at disse 6 dage forværrer mit høretab/min lidelse. Jeg er 100% bakket op af hørekonsulent i kommunen, at jeg må kapitulere ift støjmiljøer, og at handicapjobkonsulent skal på banen. En ferie vil gøre mig så godt for at komme på afstand af alle disse høretabsproblematikker gennem alle disse år. "Dit døve spektakel" - "du er jo døv" - "nå ja, du er jo hørehæmmet"! Jeg står i et vadested, men jeg har sådan brug for at komme væk med en god ven, der 100% accepterer mit høretab og tager hensyn hertil. Væk fra udbrændthed, stress ift høretab, angst for gennem 20 år ikke at slå til. Hvad gør jeg? Min læge er på banen ift min sygemelding og bakker mig også op. Sygemeldt på ubestemt tid. Hilsen Lene

Henning Duvall

Kære Advodan, jeg er blevet bekendt med, at der i min kirkes menighedsråd sidder et medlem, der har været sygemeldt i ca. 4 år, og modtager sygedagpenge eller anden form for offentlig 'syge' ydelse. Må han gerne bestride dette, godt nok frivillige, men offentlige hverv? Jeg ved, at han har udbedt sig at blive fjernet fra referater? Synes, at det lyder lidt uldent, specielt når der stod 'friske' kræfter, der gerne ville til. Jeg har gjort menighedsrådsformanden opmærksom på dette, men hun siger, at de ikke gør noget forkert? Hilsen Hennnig D.

Julius

Hej, Jeg er sygemeldt på grund af stress. Men jeg er begyndt at få det bedere. Jeg har Fundet ud af jeg ikke vil tilbage til mit nuværende job, og derfor lyst til at prøve noget andet. Jeg vil derfor sige op her i Juni 2017. Jeg vil gerne starte på et AMU-kursus til August 2017. Så mit spørgsmål er om jeg godt kan tilmelde mig dette kursus til august NU mens jeg er sygemeldt? Der er nemlig kun få pladser tilbage. Eller skal jeg vente til jeg har sagt op. Staten skal nemlig betale for noget af kurset da jeg ikke har en videregårende uddannelse. Mvh Julius

Kim Pham

Hej! Jeg er sygemeldt med en dropfinger/skinne og forbinding i 6 uger. Har aftalt med arbejdsgiver at jeg bliver hjemme til d.12/6-17 hvor skinnen skal af.Helt ok med dem da fingeren ikke skal overbelastes. Mit spørgsmål er om jeg må rejse til Vietnam i ca.3 uger og selvfølgelig er hjemme igen d.12/6-17???? Mvh.Kim Pham

Karina

Hej. Jeg har været ansat som salgskonsulent og efter længere tids sygemelding pga. stress og depression har jeg set mig nødsaget til at sige op. Jeg var fortsat sygemeldt, da jeg sagde op i starten af marts med fratrædelse ultimo april. I forbindelse med at jeg lagde min opsigelse blev jeg bedt om også at medbringe arbejdstelefon, computer, arbejdstøj mm. Desuden medbragte jeg en lægeerklæring løbende til primo april og jeg gjorde opmærksom på, at de måtte give mig besked, hvis de ville have lægeerklæring for den sidste del af perioden. Det er jeg dog ikke blevet bedt om. Der blev skrevet til mine kollegaer, at jeg havde sagt op og ville være sygemeldt til jeg fratrådte. På mine to sidste lønudbetalinger har jeg ikke modtaget mit biltilskud, der ellers er en del af min løn i henhold til min kontrakt. På min sidste lønseddel er jeg ydermere blevet trukket for 8 feriedage, som jeg ikke har afholdt. Jeg har i marts måned afholdt ferie og brugt feriedage på det, på trods af min sygemelding, da jeg jeg havde brug for at komme væk fra de vante omgivelser. Dette var godkendt af min arbejdsgiver. Hvordan skal jeg forholde mig i en sag som denne? Mvh. Karina

Trine Binderup

Kære Karina, Som udgangspunkt er det din arbejdsgiver som skal kræve en lægeerklæring, men du kan godt være sygemeldt indtil fratræden uden en lægeerklæring. Med hensyn til ferie er det klare udgangspunkt, at ferie ikke kan placeres på dage, hvor der foreligger en feriehindring, fx sygdom, hvorfor jeg ikke umiddelbart mener, at virksomheden er berettiget til at trække dine 8 feriedage. Det er dog en mere kompliceret sag med mange problemstillinger, som vil kræve at jeg kigger nærmere på den for at rådgive dig bedst muligt.

Antonette

Hej, Min mor er sygemeldt med brystkraeft siden oktober sidste aar og har i april maaned afsluttet sin behandling. Hun har i sidste uge faaet en forlaenget sygemelding paa 3 maaneder af sin laege, da hun endnu ikke er i stand til at begynde sit arbejde som Sygehjaelper. Er det muligt at hun tager til udlandet for at besoege sin datter, paa trods af sin sygemeldning? Mvh Antonette

Trine Binderup

Kære Antonette, Det klare udgangspunkt er, at man ikke må rejse på ferie i udlandet eller afholde ferie, mens man er sygemeldt. Dette gælder uanset formål med rejsen eller familiære gøremål. Jeg vil mene at din mors rejse for at besøge sin datter vil være at betragte som ferie. Din mor kan risikere at miste retten til sygedagpenge, hvis hun rejser af sted. Det vil dog være en god idé at tale med kommunen herom.

Johnnie Jacobsen

Jeg blev kørt ned sidste sommer og kæmper med at få førligheden tilbage i en brække ankel. Nu vil man havde mig i virksomheds praktik, men jeg kan gå eller sidde oppe i en time og så hæver foden op og må sidde med benet højt hævet i en time, så det giver ingen mening i at være i job praktik når man ikke er klar i nu.

Trine Binderup

Kære Johnnie, Det er nedfældet i sygedagpengeloven, at kommunen så vidt mulig skal indgå aftale med din arbejdsplads om gradvid tilbagevenden til jobbet, eller fx indgå aftale om virksomhedspraktik. Kommunen kan have fundet det nødvendigt at gennemføre en virksomhedspraktik med henblik på at klarlægge din arbejdsevne - enten for at du kan vende tilbage til job eller få forlænget sygedagpengeperioden. Jeg vil råde dig til at tage kontakt til kommunen og jobcenteret med informationer om din sygdom. Såfremt du ønsker, at jeg kigger nærmere på din sag, er du velkommen til at kontakte mig.

Nicolas

Hejsa! Min kære hustru er blevet sygemeldt for 4 uger til at starte med. Nu har min more spurgt om hun, og vores datter, vil med en uge sydpå. Jeg har prøvet at forklare dem at det næppe er den bedste idé. Men nu så jeg andetsteds at rejser indenfor EU godt kan lade sig gøre - hvilket jeg synes lyder underligt. En rejse er vel en rejse. Vi skulle tale lidt om det i aften, og jeg ser egentlig helst at pigerne kan tage lidt væk og få dagligdagens trummerum lidt på afstand. Men jeg har heller ingen interesse i at fruen pludselig mister sit job pga. det. Skal hun melde sig rask først? Hvis hun beslutter at de gerne vil med? Skal hun tage chancen og så bare droppe facebook og hvad der ellers er? (Det ved jeg godt man ikke må opfordre til! Ups ) :o) PFT

Trine Binderup

Kære Nicolas, Udgangspunktet er, at din hustru hverken må afholde ferie eller rejse på ferie under sygemelding. Generelt må din hustru ikke foretage sig noget, der forværrer eller forhaler sygdommen. Jeg kan derfor ikke anbefale, at hun rejser på ferie, uden først at spørge arbejdsgiver og kommune herom, da de kan have indsigelser. Endvidere kan hun risikere at miste retten til sygedagpenge.

Mette

Jeg er sygemeldt i et arbejde som socialpædagog og skal til at bestille en friattest i morgen. Min sygedagpengeydelse går snart i gang. I weekenden har jeg et bijob, som skal udføres. Må jeg det? Jeg har sendt en ansøgning til et andet job og fået svar. Skal til samtale om en uge. (Da jeg sendte ansøgningen og fik svaret, var jeg raskmeldt.) Men dagen efter blev jeg syg igen. Må jeg søge job i det tilfælde?

Trine Binderup

Kære Mette, Først og fremmest må bierhvervet ikke forhale eller forværre din sygdom, hvorfor det altid vil bero på en konkret vurdering om du må udføre bierhverv. Det er en lægelig vurdering, som skal afklare, hvad du er i stand til arbejdsmæssigt. Idet du, på nuværende tidspunkt, er fuldtidssygemeldt i din hovedbeskæftigelse, vil jeg ikke råde dig til at udføre bierhverv uden at rådføre dig med læge og kommune. Der intet til hinder lovgivningsmæssigt for at søge nyt job. Problemet i praksis er, at du kan risikere at blive vurderet rask i forhold til det generelle arbejdsmarked og dermed også miste retten til sygedagpenge.

Pia Jørgensen

Jeg er sygemeldt med stress, og lige begyndt at vende tilbage på jobbet 12 timer om ugen. Min læge forventer det kan tage et par mdr. før jeg er tilbage på fuldt tid. Nu er der + om ferie... Kan jeg holde 1 uges ferie i Juni (ikke godkendt), og de 3 uger jeg har fået godkendt i Juli? vh, Pia

Trine Binderup

Kære Pia, Når du er sygemeldt, er det som udgangspunkt ikke muligt hverken at afholde ferie eller rejse på ferie, førend du er raskmeldt. Såfremt du afholder ferie, kan det få konsekvenser for din ret til sygedagpenge. Jeg vil anbefale dig at rådføre dig med kommunen eller lade mig kigge nærmere på din konkrete sag.

Vibeke

Hej! Jeg er unden revalideringsydelsen og mine børn har bestilt en rejse - men får desværre af vide fra min sagsbehandler at jeg ikke må rejse indenfor de 12 måneder. Dog synes lægen og psykiatren at det kunne være godt for mig at komme lidt væk. Mit spørgsmål er; er der intet at gøre?

Trine Binderup

Kære Vibeke, Grunden til at din sagsbehandler siger, at du ikke må holde ferie eller rejse på ferie inden for de første 12 måneder, er, at i løbet af de første 12 måneder, du modtager revalideringsydelse, optjener ret til 4 ugers ferie. Det betyder, at hvis du ikke har modtaget ydelsen i 12 måneder, har du endnu ikke ret til ferie. Såfremt du alligevel rejser, kan du risikere at miste retten til din revalideringsydelse. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt mig gerne.

Betina

Jeg er sygemeldt på grund af stress, og vil sige mit job op inden d. 1. Uanset om jeg får karantæne eller ej fra min a-kasse, og har således en måneds opsigelse. Jeg har en lægeerklæring som siger, at jeg ikke kan arbejde i den måned opsigelse periode er, men jeg vil af helbredsmæssige årsager gerne afholde ferie i de sidste 2 uger af opsigelses periode og rejse til udlandet inden for EU. Jeg vil så foreligge over for min arbejdsgiver, når de får min sygemelding og opsigelse, at jeg raskmelder mig når de første uger af opsigelses periode er gået, og bruger optjent ferie i den sidste tid af opsigelses periode , således, at arbejdsgiver og kommune ikke belastes, og jeg er hermed også klar til at begynde eller søge nyt arbejde, når opsigelse periode og ferie er slut. Må jeg det?

Trine Binderup

Kære Betina Hvis du vælger at opsiger din stilling under en sygdomsperiode, kan du, som du selv skriver risikere karantæne og endvidere at miste retten til sygedagpenge. Det er muligt at undgå selve karantænen, såfremt man har en gyldig grund. Idet du har helbredsmæssige problemer, der er lægeligt dokumenteret, kan dette være en gyldig grund. Det vil derfor være en god idé at rådføre dig med din læge, og få ham til at lave en udtalelse om at du bliver syg af stillingen mv. Udgangspunktet med afholdelse af ferie er således, at du ikke må afholde eller rejse på ferie, når du er sygemeldt. Hvis du vælger at raskmelde dig 14 dage inde i en opsigelsesperiod, skal du som udgangspunkt møde på arbejde, medmindre du kan indgå en aftale med arbejdsgiveren omkring afholdelse af ferie, de resterende 14 dage. Jeg vil derfor anbefale dig, at lave en skriftlig aftale med arbejdsgiveren herom, hvis du vælger at opsige din stilling. I øvrigt vil det være fornuftigt at lade dig rådføre af kommune og læge mv. vedr. din konkrete situation inden du opsiger stillingen.

Bo Larsen

Min oprindelige 6 mdr opsigelse fra 31.jan til 31 juli, er den 11. april blevet lavet om til en fritstillelse (uden nogle fastsatte betingelser overhovedet) Da der er 3 mdr og 19 dage til opsigelsesdagen, formoder jeg arbejdsgiveren vil være af den opfattelse at jeg kommer til at afholde min hovedferie (3 uger) i fritstillelsesperioden (der er længere end 3 måneder) Men hvad med "øvrige feriedage". Må de først varsles efter hovedferien er afholdt, eller kan de varsles tidligere, således mine "øvrige feriedage" kommer i umiddelbar forlængelse af hovedferien (hvilket jeg mener forkert) Ferielovens § 16, stk 2, forvirrer mig lidt i denne sammenhæng, men denne "arbejdsfri periode svarende til feriens længde". Kan du forklare den for mig, ud fra dette aktuelle eksempel. Med venlig hilsen Bo

Trine Binderup

Kære Bo Ferielovens § 16, stk. 2 siger, at du som fritstillet som udgangspunkt anses for at have afholdt den ferie, som du har til gode, såfremt den kan varsles med ferielovens regler. Varsel ved hovedferien er 3 måneder og varsel ved restferie er 1 måned. Hele varslet og ferieperioden skal kunne placeres inden for fritstillingsperioden, dvs. fra den 11 april til den 31. juli. Varslet på 3 måneder plus din ferieperiode på 3 uger kan ikke placeres inden for fritstillingsperioden, hvorfor denne ikke kan afholdes. Restferien med varsel på 1 måned kan godt afholdes inden for fritstillingsperioden. Får du nyt arbejde inden du har afholdt din ferie, har du ret til at tage din ferie med dig. Såfremt du har brug for yderligere rådgivning til de komplekse ferieregler og din sag, er du velkommen til at kontakte mig.

Karin Christiansen

Jeg har en veninde som er sygemeldt med en depression og får syge dag penge fra kommunen og hun bliver 60 år den 1. maj og vi havde bukket en ferie til Kreta for en uge, men jobcentret siger nej, kan det være rigtigt? med venlig hilsen Karin Christiansen

Martin Sørensen

hejsa. har lige et spørgsmål. er sygemeldt med en overbelastning i min ene skulder og ledig på 5 uge. står og gerne skulle på ferie fra d anden maj også 4 uger frem til filippinerne skal ned og giftes. har optjent feriepenge til det sidste år. må jeg det? venlig hilsen. Martin Sørensen.

Kim

Hej Jeg er sygemeldt med stres, men har for lang tid siden købt en rejse til udlandet i ugen efter påske. På det tidspunkt har jeg været sygemeldt i 4 uger. Kan jeg tage afsted på denne ferie? Skal min arbejdsgiver give mig lov til dette?

Trine Binderup

Kære Kim Udgangspunktet er, at du ikke kan holde ferie, eller rejse til udlandet, når du er sygemeldt. Desuden skal det bemærkes, at du generelt ikke må foretage dig noget, der forværrer eller forhaler sygdommen. Jeg vil anbefale dig, at du rådfører dig med kommunen, eller lader mig se nærmere på din sag og de konkrete omstændigheder. Du er velkommen til at ringe til mig.

Kim Kristensen

Jeg er sygemeldt pga dårlig ryg fra mit arbejde som freelance fotograf og derfor også sygemeldt til kommunen. Nu har firmaet jeg har kontrakt med spurgt om jeg kan komme til it-træning med en ny tablet som skal bruges. Kan jeg det uden at miste sygedagpenge? Fysisk kan jeg jo godt oplæres i en ny tablet som ikke involvere det som har skadet min ryg, hvilket er en stor teleskop-mast som bruges i arbejdet.

Trine Binderup

Kære Kim Udgangspunktet er, at når du er sygemeldt og modtager fuld sygedagpenge, må der ikke udføres noget arbejde, da du betragtes som uarbejdsdygtig. Såfremt du udfører arbejde under din sygemelding, kan du risikere at blive erklæret rask og dermed miste retten til sygedagpenge. Jeg vil derfor anbefale at rådføre dig med kommunen.

Marianne

Hej Jeg er blevet fyret pga arbejdsrelateret stress pga. psykisk dårligt arbejdsmiljø. Blev fyret i dec 2016. Er stadig sygemeldt. Min arbejdsgiver er gået med til en fritstilling, men da jeg er stadig er syg og i psykologbehandling kan jeg ikke påbegynde min fritstillingsperiode. Min psykolog og læge vurderer at jeg ville være klar til nyt job maj-juni mdr 2017. Så spørgsmål lyder. Kan jeg søge job mens jeg er sygemeldt? vh Marianne

Trine Binderup

Kære Marianne Det står ikke angivet lovgivningsmæssigt, at du ikke må søge job mens du er sygemeldt, men det er dog således, at hvis du søger et nyt job, risikerer du at kommunen vurderer dig rask i forhold til det generelle arbejdsmarked og derved stopper udbetalingerne af sygedagpenge. Jeg vil derfor anbefale dig at vente med jobsøgningen til, at din psykolog og læge har vurderet dig rask til at starte på job.

Nana Larsen

Hejsa Jeg er delvist sygemeldt fra min arbejdsplads. Jeg er skolelærer, men er blevet sygemeldt fordi jeg har problemer med stemme og mine stemmelæber. Jeg er tidligere opereret, men nu har de i en længere periode svigtet. Jeg er i samarbejde med min leder blevet enig om at komme på arbejdet 8-9 timer om ugen og klare praktiske opgaver, uden at deltage i undervisning, hvor jeg bruger min stemme unødvendigt. I min fritid har jeg været håndboldtræner, men er selvfølgelig stoppet med dette, da min stemme har haft brug for en pause. Mit spørgsmål kommer her: Jeg har et bijob ved siden af, hvor jeg laver mad til 9 børn på en opholdsted en gang imellem i weekenderne - altså ikke noget som clasher med mit fuldtidsjob. Mit spørgsmål er så nu: Må jeg overhovedet det. Jeg står i køkkenet og fører kun rolige samtaler med maks 2 børn af gangen. Jeg skal til møde på kommunen sidst på måneden og jeg er bange for at det går ud over min dejlige arbejdsplads, hvis jeg har handlet forkert i denne sag. Hvis jeg ikke må vil jeg selvfølgelig kontakte dem dags dato og stoppe. Min arbejdsgiver og jeg er blevet enige om at lave en mulighedserklæring og lave en trinvis plan for at satse på at jeg kan vende tilbage med delvis styrke efter sommerferien (ikke som en sygemelding, men en prioritering fra min side, for at spare stemmen lidt). På forhånd tak for svar. Nana

Trine Binderup

Kære Nana Idet du, på nuværende tidspunkt, udfører lette opgaver på dit arbejde, er det som udgangspunkt også legalt at udføre lettere arbejde i dit bierhverv. Det er dog en lægelig vurdering, som skal afklare, hvad du er i stand til arbejdsmæssigt. Bijobbet må ikke forhale eller forværre din sygdom, hvorfor det altid vil bero på en konkret vurdering om du må udføre bierhverv. Har du brug for konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

isabella

hvis man har været sygemeldt pga. depression, og man så i starten af sin sygemelding,(og ikke vidste at man ikke måtte rejse til udlandet) (14 dage efter sygemeldingen) tager en uge til tyrkiet for at få opereret sin næse, pga for tæthed i næsen, kan det så passe at man skal betale altt en sygedagpenge tilbage som man har fået siden 1 dec 2016 . til nu ??? det kan jeg jo ikke, det er jo sindssygt....

Trine Binderup

Kære Isabella Det er korrekt, at du ikke må rejse til udlandet eller på ferie, når du er sygemeldt – uanset din manglende viden herom. Det er derfor altid en god idé at rådføre dig med kommunen og arbejdsgiver, forinden du foretager dig noget under en sygemelding. Da jeg ikke kender de nærmere omstændigheder i din sag, kan jeg ikke sige hvorvidt det er berettiget eller ej, at kommunen kræver sygedagpenge retur, det vil kræve, at jeg ser nærmere på din sag. Hvis du har brug for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Idabella

Ok, kan man søge om fri proces til at få kigget på sagen, for jeg går jo fra hus og hjem, og har 2 børn... det kan virkelig ikke passe

Trine Binderup

Du kan søge fri proces til førelse af en retssag, men ikke alene til gennemgang af en sag. For at få fri proces, kræver det, at du opfylder nogle økonomiske betingelser. Du skal som enlig ansøger fx have et indtægtsgrundlag på 315.000 kr. eller mindre. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er der nok også mulighed for at få offentlig retshjælp til den første del af gennemgangen af din sag. Der kan også være mulighed for at søge om dækning til din sag via en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring er typisk en del af en almindelig indboforsikring. Kontakt mig endelig, hvis du har brug for rådgivning til at søge fri proces eller retshjælp

Katy

Hej, hvad det ske hvis min chefen råbte på mig flere gange og send mig hjem? Chefen har sagte til min fagforening at jeg har selv sagt op og at jeg har ikke interesse i mit arbejde.Hun gav mig til at gøre ulovlige ting, og jeg gjorde ikke og det derfor hun var sure på mig og råbte helle tiden.Min fagforening vil ikke finde af en løsning fordi de siger at det har ikke en skriftlig dokumentation at hun har fyret mig eller jeg har opsagt selv.Jeg vil gerne arbejde med hun har ingen respekt for mig eller mit arbejder.Hvad skal jeg gøre? Med venlig hilsen Katy