PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Regler om konfirmations- og beklædningsbidrag

I mange familier er konfirmationsforberedelserne allerede godt i gang, og i nogle familier bringer det økonomiske udfordringer med sig – især i skilsmissefamilier. Mange skilsmisseforældre oplever nemlig, at de bliver uenige om, hvem der skal betale for hvad, når der både skal holdes fest, købes nyt tøj og meget andet. 

Advokat med speciale i familieret Mie Rahbek Thomsen gennemgår reglerne om konfirmationsbidrag her:

 

Konfirmationsbidragets størrelse

Konfirmationsbidraget i 2024 er på 4.110 kr. Det svarer til tre gange det normale beløb, der betales i børnebidrag.

Før reglerne blev lavet om i sommeren 2014, var det muligt for Familieretshuset at fastsætte et forhøjet konfirmationsbidrag set ud fra bidragsbetalerens indkomstgrundlag, men den mulighed findes ikke mere.

Det har heller ingen betydning, om bidragsbetaleren har en dårlig økonomi og kan have svært ved at betale bidraget. Bliver bidraget ikke betalt til den dato, som Familieretshuset har fastsat (normalt datoen for konfirmationen), kan bidragsmodtageren anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget.

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan bidragsbetaler trække bidraget fra i skat. Modtageren af konfirmationsbidraget skal ikke betale skat af bidraget.

 

Frister for ansøgning

Du kan tidligst søge om konfirmationsbidraget tre måneder inden dit barns konfirmation og senest dagen før konfirmationen. Søger du senere, mister du retten til at få konfirmationsbidraget. 

 

Hvis barnet ikke skal konfirmeres

Hvis dit barn ikke skal konfirmeres, kan du søge om et beklædningsbidrag fra og med dagen, hvor dit barn fylder 13 år og frem til dagen, hvor barnet fylder 15 år. For at få bidraget udbetalt, skal du dog kunne dokumentere, at du har haft de relevante udgifter.

 

Fælles forældremyndighed

Med fælles forældremyndighed har I begge forsørgelsespligt, og Familieretshuset fastsætter som udgangspunkt ikke konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder opfylder sin forsørgelsespligt – fx ved at holde en anden fest for barnet. 

Hvis I selv bliver enige om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag, skal du kun ansøge ved Familieretshuset, hvis du vil sikre dig, at udbetalingen kan betales forskudsvist af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan herefter lægge beløbet ud og derefter inddrive beløbet ved bidragsyderen.

Hvis du er i den situation, at den anden forælder ikke overholder sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen, skal du også søge om fastsættelse af konfirmationsbidrag i Familieretshuset.

 

Eneforældremyndighed

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed og ikke kan blive enige om et konfirmationsbidrag, vil Familieretshuset normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du som indehaver af forældremyndigheden har haft udgifter til konfirmationen. Ved fastsættelsen af konfirmationsbidraget tager Familieretshuet hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med forældremyndighedsindehaveren har afholdt i forbindelse med konfirmationen.

Læs mere om konfirmationsbidrag på Familieretshusets hjemmeside.

104 kommentar

Charlotte

Hej. Jeg har ikke kunnet finde oplysninger om det her. Min datter skal konfirmeres nu her. Jeg har fælles forældremyndighed med hendes far. Hun har bopæl hos mig. Han ønsker ikke en fælles fest derfor holder vi en hver. Dvs han opfylder sin forsørgelsespligt på den måde, men hvad med alle andre øvrige udgifter såsom tøj, frisør, sko etc. Det vil han ikke betale, det har jeg udelukkende stået for - det er vel en del af konfirmationens fællesudgifter? Hvad gør man her? Kan jeg kræve betaling for de her ekstra udgifter, som jo er til vores datter fordi hun skal konfirmeres. I så fald, hvordan får jeg ham til at betale. Mvh Charlotte

Johnny

Hej Jeg står i en situation, som jeg føler jeg står alene med. " Det her er ikke for at sige at der er nogen, som har ret til mere end andre!!" Vi vil jo alle sammen vores børn det bedste. Jeg har 2 drenge og en pige. Jeg deltog ikke i den sidste konfirmation pga. skam. Jeg havde ikke noget at give pga. skilsmissen. Men der hvor jeg står i dag, er, at jeg meget gerne vil deltage i min drengs konfirmation. Men der er ikke noget sted for en far, som vil alle sine børn det bedste. Derimod er der ofte hjælp til mødre – uden kriterier for at modtage hjælp. Jeg tager imod al slags hjælp, råd og vejledning. Mvh. Johnny

Malene

Hvis der er fælles forældremyndighed kan der så søges om konfirmationsbidrag: - Hvis festen holdes sammen, der betales for hver sine gæster og lige deling af omkostninger til tøj og 2 dags tøj? - Hvis far holder egen fest en anden dag end selve konfirmationsdagen? Skal konfirmationsbidraget så fortsat betales til den, der holder fest på selve dagen? - Hvem har ret til barnet på konfirmationsdagen, er det efter den aftale forældre har. Hvis det er en ulige weekend og det er faderens weekend, kan han så bestemme om han ønsker ex’en må deltage?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Malene, Tak for din henvendelse. Ved aftale om at hver forældre betaler for egne gæster og øvrige omkostninger deles lige, har bopælsforælderen ikke ret til konfirmationsbidrag. Hvis begge forældre holder hver sin fest, opfylder begge forældre hver sin forsørgelsespligt, hvorfor der ikke kan søges om konfirmationsbidrag. Hvis konfirmationen falder i farens weekend, har faren som udgangspunkt til at afholde festen på dagen. Med venlig hilsen

Vibeke

Hejsa. Jeg har et barn der skal konfirmeres i maj i år, men hun har ingen far, så jeg kan ikke få fastsat et beløb i Familieretshuset (= ingen bidrag). Hvor kan jeg ellers gå hen? Mvh Enemor

Sheila

Betragter man Nonfirmation og konfirmation på lige linje i forhold til at søge beklædnings hjælp fra samværs forælderen? Jeg skal holde Nonfirmation for sønnen, men faderen vil ikke holde noget da han ikke bliver Konfirmeret. Kan jeg stadig søge hjælp?

Brian

Hej Mie, skal der søges om konfirmationsbidrag, hvis forældrene er enige om, at jeg (faren) betaler det. Kan jeg så ikke bare nøjes med, at angive det på årsopgørelsen, når denne kommer?

Janni

Hej Mie Kan man søge konfirmationshjælp til vores søn som er anbragt på et opholdssted og hvor gør vi det henne? Mig og far bor sammen og er gift?

Caterina

Hej Mie Jeg har lige fået fuld forældremyndighed over 2 børn. Den ene skulle konfirmeres næste år, men ville hellere på “ferie”. Vi har derfor lige været 4 dage i Manchester hvor hun var til koncert med Little Mix osv. Er det nok til at jeg kan søge om beklædningsbidrag…? På forhånd tak for hjælpen.

Ann

Hej Min mands ex har ansøgt om konfirmationsbidrag på deres fælles datter. Ex’en har fuld forældremyndighed … men datteren er på 3. år anbragt uden for hjemmet og ex’en har under 5 timers samvær om md med datteren. Ex’en bidrager ikke til datterens forsørgelse (vi betaler børnepenge). Festen afholdes af plejefamilien og ex’en (eller broren vi har boende) er ikke inviteret. Ansøgning blev afvist med begrundelse at kun forsøger kan ansøge. 2 uger efter afslaget får vi orientering at KOMMUNEN har ansøgt om konfirmationsbidrag. Kan dette virkelig være rigtig, at kommunen ansøger os om dette? … og hvis så, hvem får så pengene? Kommunen? Ex’en? Eller plejefamilien?

Tanja

Hej Mie Min datter skal konfirmeres i år. Jeg har søgt bidrag og fået det tildelt, fået dokument, hvor på der står hvad der skal betales. Vi har fælles myndighed. Faren ønskede tidligere ikke at deltage. Nu ønsker han det så, her 3 uger før tid. Han betaler for sig selv og få af hans egen gæster. Han øsnker ikke at betale noget af datterens kuvert pris eller nogen former for tøj eller andre ting til vores fælles barn. Jeg føler mig ærlig talt snydt! Festen Skal afholdes på et lækkert sted, med alt betalt og fotograf. Konfirmation kjole, frisør og anden dagstøj , samt andre små udgifter til vores fælles barn. Kan jeg opkræve ham det bidrag jeg er blevet tildelt ? Tak fordi du tager dig tid.

Susanne

Hej Mie skal man som førtidspensionist betale konfirmation hjælp, eller får man så hjælpen fra kommunen

Brian

Jeg har en søn der skal konfirmeres til maj. Han bor hos min ex. Nu har min ex ansøgt om konfirmationsbidrag. Og nu spørg jeg så.. ? hvis nu jeg have en konfirmation børneopsparing til ham. Er der så et mindste beløb som konfirmation børneopsparing skal være på?? For at en ansøgning kan blive afvist.. ??

Henriette

Kan det passe, at det kun er mig som samværsforældre, der har ret til at komme med til min søns konfirmation? Hvis jeg betaler det fulde konfirmationsbidrag? Bopælsforældre truer med at jeg ikke kan få nogle af mine gæster med, hvis jeg ikke oveni konfirmationsbidraget osse betaler kuvertpris for mine gæster.

Heidi

Hej Jeg har den fulde forældremyndighed over min søn som skal konfirmeres i år. Hans har er ikke en del af hans liv og har aldrig været det. Hans far er ikke dansk statsborger og bor ikke i Danmark. Han er fastslået som far af retten. Kan det passe at jeg ikke kan søge konfirmationsbidrag til min søns konfirmation, fordi hans far ikke har er dansk personnummer ? Med venlig hilsen Heidi

Kristina

Hej, min datter skal snart konfirmeres Hendes far er amerikansk statsborger og jeg har den fulde forældremyndighed, kan jeg stadig godt søge konfirmationsbidrag? Jeg forsøgte på borger.dk men den popper ikke op med min datters informationer når jeg i taster hendes fars navn og fødselsdag, dette er det eneste jeg har på ham lige pt.. Bør jeg kontakte familierestshuset og rådføre mig med dem?

Susanne

Hej Jeg har afholdt en konfirmationsfest for min søn, som far (vi har fælles forældremyndighed) ikke på nogen måde var en del af. Jeg har derfor søgt om konfirmationsbidrag. Far har oplyst til Familieretshuset, at han vil holde en mindre fest for min søn, hvor de går ud og spiser. Ifølge mine oplysninger, så er det rigtigt at de skal ud at spise, men jeg vil ikke definere det som en fest. Ifølge mine oplysninger, så skal far, hans kone, hans papsøn og papsvigerdatter, vores fælles datter og svigersøn samt vores søn (konfirmanden) ud af spise på Bones og derefter i biografen. Er det definitionen på en konfirmationsfest ifølge den lovgivning som Familieretshuset skal lave en afgørelse ud fra? Med venlig hilsen Susanne

Camilla

Hej, vi skal afholde fælles konfirmation, hvor aftalen er at vi betaler hver vores udgifter ift gæster der inviteres. Dvs vores udgifter er større da vi har flere gæster med. Der er ikke fælles forældremyndighed. Barnets mor søger nu om fuldt konfirmations/beklædningsbidrag oveni (kr 3500). Kan hun det? Fair nok at dele betaling til tøj og evt 2.dag, men det løber jo ikke op i 7000 kr. Kan vi bede om dokumentation for udgifter ift at dele ligeligt? Og er bidraget egentlig tænkt hvis man ikke bidrager med andet til festen?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Camilla Da forældrene har aftalt, at de deler udgifterne til konfirmationen på den måde, bør der ikke blive pålagt konfirmationsbidrag. Bidraget er tiltænkt de situationer, hvor der ikke er enighed omkring de konkrete udgifter. Hvis I holdt en egen fest for barnet, uden at det var efter aftale med moderen, ville hun kunne søge bidraget. Her betaler de til den samme fest, hvorfor forsørgelsespligten bør være opfyldt. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Rene

Hej. Min Kæreste og hendes ex mand, har fælles forældremyndighed. Mit spørgsmål er Far vil ikke betale til konfirmation, men vil kun være gæst. Han vil i stedet tage knægten med i Heidepark med en overnatning. Er det nok ? Han gør det kun for at slippe billigst ( han mangler ikke penge ) Vi vil selvfølgelig invitere ham og hans kæreste + kærestens børn, fars forældre, søskende osv. Der skal ikke mangle noget, og knægten skal ikke straffes. Men kan han slippe så nemt ? på forhånd tak René

Mie Rahbek Thomsen

Hej René Når de har fælles forældremyndighed, kan de selv vælge, hvordan faderen vil opfylde forsørgelsespligten. Det betyder, at Familieretshuset ikke fastsætter konfirmationsbidrag, hvis far opfylder sin forsørgelsespligt ved for eksempel at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tage barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen. Det er dog ikke nok at give barnet en stor konfirmationsgave. Her kan det diskuteres, om der er tale om en stor gave, hvilket jeg vil mene ud fra det beskrevne. Derfor bør der kunne søges konfirmationsbidrag gennem Familieretshuset. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Martin

Hej Mie Min søns mor har fuld forældremyndighed Og mit spørgsmål lyder: Hvis jeg overfører konfirmationsbidraget via ex. mobilepay og skriver '' Konfirmationsbidrag'' er jeg så sikret, at hun ikke kan søge pengene ved kommunen også?

Anne-Mette

Vil gerne vide med hensyn til det berømte beklædnings bidrag og nonfiamationen. Jeg er mor til en datter som har holdt nonfiamation hos faderen som var den heldige også at have æren af at være bopælsforældre. Nonfiamationen blev afholdt hos datterens farmor og var meget beskeden da faderens familie er lille, jeg kan ikke få oplyst hvad nonfiamationens omkostninger måtte være og prisen på min datters beklædning og ud fra hvad jeg hører hvor fra de fik maden og beklædningens forfatning, ser det ikke ud til nonfiamationen på nogen måde ryger op på det forlangte beløb man forlanger i forhold til det forlangte beklædningsbidrage. Et beklædningsbeløb af den takst vil alene betale både tøj og maden bragt ude fra som jeg ser det! Jeg satte et beløb ind på datters konto af 10.000kr i den tro der så var til datter selv kunne komme ud og købe det sæt hun ønskede (i god tid) så hun ihvert tilfælde ikke skulle mangle til tøj til fest og ekstra fremover en lang periode og jeg mente dermed at have gjort hvad jeg kunne der til for at bidrage på tros af min ringe økonomi. Nu har vi Corona og har haft den tid over os med at skal passe på hinanden og jeg er nød til at passe på med smitte, jeg har ikke set min datter mere end en håndfuld gange det sidste år, ville gerne selv have lavet en fest for hende, men har været uklar omkring Corona og fest, så ville vente med det til vi er mere trykke ved en fest.... Kan det være rigtigt man forlanger beklædningsbidrag af 3xbørnebidrag oven i de allerede resterende bopæls forælderen får hver måned og hvordan kan så højt et beløb indkræves når beklædningen og hvad datter har af udgift til dagen aldrig vil nå op på et sådan beløb? Jeg ville som det mindste gerne se udgifterne til det jeg betaler til, men det lader sig tilsyneladende ikke gøre, ser familieretshuset overhovedet en eneste kvittering på en nonfiamation og hvorfor skal man betale for en fest til en X- kærestes families fordel når ikke engang man er velkommen til begivenheden. Hvis ikke man blev drevet til vanvid før så ved jeg da snart ikke hvad systemet har gang i nu, men man forlanger simpelthen fra familiehuset at der skal betales og jeg ser ingen fair lovgivning i den måde man har sat systemet sammen på når det kommer til måden man forvalter børnebidrag på. Hvor kan man forsøge at ændre lovgivningen henne hvis man er utilfreds med lovens lange arm? Hilsen en mor som savner sine børn

Mie Rahbek Thomsen

Hej Anne-Mette Det afhænger af, om I har fælles forældremyndighed. Har I det, kan du have opfyldt din forsørgelsespligt ved at indbetale beløbet til din datter. Er der fuld forældremyndighed hos far, skal det være aftalt med ham, at du opfylder forsørgelsespligten således. Hvis han søger beklædningsbidrag bør du dog bede om dokumentation for udgifterne, da du ikke vil skulle betale mere end halvdelen. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Ukendt

Hej Mie, VI står i en situation, hvor vi har afholdt barnet's konfirmation, min mands eks-kone har nu skrevet til Familieretshuset, at hun er i tvivl om udgifterne og Familieretshuset, har nu bedt os om at indesende dokumentation for udgifter i forbindelser med hans konfirmation, vi har kun været få tilstede, i det der har været Corona, og man ikke måtte være flere end fem tilstede og det også har været barnets ønske at der ikke var særlig mange tilstede . Vi har heller ikke gemt kvittering for de madvarer vi har købt i forbindelse med hans konfirmation ( grundet vi ikke er blevet oplyst forinden at man åbenbart skulle gemme dette - da vi kun er blevet oplyst at forsøgerpligten er opfyldt ved man bare afholder noget for barnet) Mit sprøgsmål er kan Familieretshuset kræve dokumentation for udgifter ifb. med konfirmation, med henblik på at se hvor mange penge man har brugt? ( trods de har modtaget dokumentation hvor de kan se konfirmation er afholdt, og dette også er bekræftet af barnet ) og kan de på baggrund af hvor mange penge man har brugt til konfirmationen siger man ikke har opfyldt sin forsørgelsespligt?

Jane

Hvor skal jeg søge konfirmationshjælp når faren er ukendt og jeg er ene forsøger vh Jane

Michael

Hej Mie Familieretshuset har pålagt mig at betale påklædningsbidrag til fællesbarns mor. Vi har fællesforældremyndighed. Jeg ville gerne selv have afholdt en ferie eller fest med mit barn inden 15 års fødselsdag. Dette lykkedes ikke pga covid-19 og har udsat. Dette har FRH ignoreret og pålagt mig at betale. Det har jeg ikke lyst eller råd til, da jeg stadig gerne vil holde fest eller rejse med fællesbarn. Kan jeg klage? Kan jeg nægte at betale? Hvad er konsekvenserne? Hilsen Michael

Mie Rahbek Thomsen

Hej Michael Det er min vurdering, at du skal betale bidraget. Da du ikke har holdt en fest selv – i hvert fald ikke endnu – har du ikke bidraget til forsørgelsen ift. konfirmationen. Derfor bliver du pålagt at betale bidrag. Hvis du ikke betaler, kan beløbet udlægges af Udbetaling Danmark, hvorefter du vil blive opkrævet beløbet af det offentlige. Du kan godt påklage afgørelsen, men den vil formentlig ikke blive omgjort. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Louise

Hej På et tidspunkt havde man krav på at se de udgifter såsom tøj, lokale osv hvis man skal betale konfirmations bidrag kan man stadivæk det.? Mere barnet siger der ikk er nogle fest og mor har søgt om beløbet.

mette Trolddal jensen

Hej skal spørge for en kammerat, hvis ens barn bor på opholdssted og skal konfirmeres kan opholds stedet så søge om penge fra faderen selv om han selv holder en fest for barnet?

Henrik

Hej Mit spørgsmål går ud på hvordan er det med betaling i forbindelse med konfirmations festen? Vi har barnet 7-7. Mor får børnebidraget fra det offentlige, da barnet har bopæl hos hende. Hvor meget kan mor kræve og hvad skal jeg betale? MVH Henrik

Mie Rahbek Thomsen

Hej Henrik Hvis I har fælles forældremyndighed, vil du kunne undgå at betale bidrag, hvis du i øvrigt medvirker til forsørgelsen ifm. konfirmationen, eks. hvis du selv holder en fest. I modsat fald skal du betale bidraget, som udgør ca. kr. 3.700,00. Ved eneforældremyndighed skal forældremyndighedsindehaveren have godkendt din udgift til konfirmationen, og så kan du ikke nødvendigvis undgå bidraget, selvom du holder en fest selv. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Lars

Hej Hvem kan holde konfirmationsfesten på dagen barnet bliver konfirmeret, når vi ikke ønsker at holde festen sammen? Jeg er bopælsforælder, men moderen har samvær med vores barn på selve konfirmationsdagen. Mvh Lars

Helle Lina

Hvor lang tid må der være imellem konfirmationsdagen og den 'fest' samværsforælder holder for barnet før det ikke anses som være i forbindelse med konfirmationen? Er en hel måned efter stadig i 'forbindelse' med konfirmationen? På forhånd tak

Margrethe

Hej. Jeg har betalt halvdelen af tøjet til konfirmationen og betaler halvdelen af festen. Skal jeg så også betale blåmandagstøj og udgifter til udflugt blåmandag?

Caroline

Mig og min ex mand har fælles forældre myndighed over vores søn. Han har dog bopælsadresse hos min ex mand. Han skal konfirmeres 30 maj. Min udgift til konfirmationen er 17000. Hvor meget af det beløb kan jeg trække fra i skat og under hvilken kolonne?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Caroline På SKATs hjemmeside er følgende angivet: "Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen. I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag." Hvis du kan dokumentere udgifterne, skulle du derfor kunne fratrække udgifterne på din selvangivelse. Mht. kolonnen må jeg dog henvise til SKAT. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Carina Qvist

Hej Om 2 år skal vores 3. datter konfirmeres. Min eksmand og jeg har tidligere holdt 2 konfirmationer sammen. Mange ubehagelige ting er sket siden sidste konfirmation og jeg ønsker derfor ikke at holde den sidste konfirmation i samarbejde med min eksmand (far til alle 3 piger). Vi har fællesforældremyndighed, en fælles opsparing hvortil vi har betalt lige meget, vi har 3 x 7/7 samvær med børnene og konfirmationsdatoen er faldet på en mor uge. Jeg ønsker at meddele min eksmand mit budskab om selv at holde min egen fest for vores datter. Er jeg 100% sikret at kunne arrangere fest på selve konfirmationsdatoen nu hvor den falder i min samværsuge? (Skal jo booke lokaler). Jeg har intet imod at vores datters far og hans side af familien kommer og deltager i den kirkelige del. Mvh Carina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Carina Du kan selv bestemme, om du vil holde en fest for hende på selve konfirmationsdagen, da den falder i din uge. Hvis I ikke skal holde festen sammen, og faderen og dennes familie ikke bliver inviteret, skal I nok aftale, hvad I gør med opsparingen. Den skal eventuelt splittes op, så han for sin egen halvdel kan holde en fest for hende. Jeg håber, at jeres datter får en god konfirmation. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Carina Qvist

Hej Mie Tak for dit svar! Ja vi skal dele vores fælles opsparing lige over når jeg får udmeldt min beslutning. Men min eksmand bliver med garanti sur over min nye/min egen beslutning. Men for mig er nok nu NOK ift 3 1/2 år med hans modbydelige samarbejdsmetoder. Pigerne har brug for at opleve at deres mor ikke bare bliver ved med at tage imod. Opleve at deres mor siger fra, også selvom at det er overfor deres far, når nok er nok, hvilket de iøvrigt også har en alder til både at kunne regne ud/høre og se. At samles om 3. konfirmation er ikke godt for nogen, ikke en gang konfirmanden. Nå men jeg vil blot være sikker på at selve konfirmationsdagen tilfalder mig nu hvor den helt tilfældigt er landet i en mor-uge?? Den følger vel blot almindelig samvær som feks fødselsdage ikke??? Mvh Carina

Mie Rahbek Thomsen

Hej Frk. Madsen Hvis I har fælles forældremyndighed, kan faderen holde en fest for sin datter, og dermed opfylde sin forsørgelsespligt ift. konfirmationen. Hvis din datter ikke ønsker at deltage, er det imidlertid en anden situation. Jeg vil derfor mene, at du vil kunne søge konfirmationsbidrag med henvisning til, at din datter kun deltager i en fest. Det skal faderen selvfølgelig have besked om, så han ikke står med udgifterne uden grund. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Frk Madsen

Hvad gør jeg når min datter ønsker en fælles fest i anledning af hendes konfirmation. Vi har for et års tid siden aftalt at det var sådan det skulle være og at jeg skulle stå for festen og at hendes far så skulle betale udgiften til mad og drikke til hans del af familien, ca 1/3 del af gæsterne da jeg betaler for venner og lign. Nu har hendes far så egenrådigt besluttet at han selv vil holde en fest. (Jeg tænker det er fordi han ikke vil dække nogen af udgifterne) og meddelt min datter at hun nu skal have 2 fester i stedet for en fælles. Min datter er grædefærdig da dette bestemt ikke er hendes ønske, og hun ønsker derfor ikke at deltage i "hans fest". Jeg har lovet hende at invitere begge sider af familien og så må hendes far så selv vælge om han vil deltage. Men hvordan er det så med reglerne for tilskud til festen fra ham når nu vores datter ikke vil deltage/møde op til den fest han vil holde, kan jeg så stadigvæk ikke søge om tilskud fra ham til hendes konfirmation?

hanne

hej Mie ville lige høre. vi har fælles forældremyndighed. jeg har ikke søgt om noget bidrag, da jeg i min vildeste fantasi ikke troede at det ville blive et problem. vi holdt konfirmationen sammen. fader deltager maks med 3 timers arbejde i det. jeg tager en selvbetalt fridag, for at nå det hele. alt i alt kostede det mig ca 20.000,-, faderen købte nogle af drikkevarerne svarende til omkring 1200,-. nu her efter vil han ikke betale yderligere, han synes at jeg får nok igennem normalbidraget. jeg havde gudskelov lavet en konfirmationsopsparing.... hvad har jeg af muligheder, da jeg kan se at alle frister er udløbet mvh Hanne

Camilla

Hej Hvad hvis jeg laver en børneopsparing til mit barn, angående konfirmation, som kan dække nogle af udgifterne, er der et krav på dens størrelse? Skal det være mindst de 3612kr der står på eller kan det godt være lavere end det? Mvh

Else Norup

Hej Mie Jeg har en søn som hedder T han skal konfirmeres D 29.4-2018 Han bor hos mig, og han ser sin far når han har lyst, men ikke så tit. Vi har meget svært med at kommunikere sammen og ingen ting kan vi blive enig om. Jeg skal holde T...`s konfirmationsfest for min side af familien. Min søn har fortalt mig at, hans konfirmationsfest skal holdes sammen med hans "bonus bror" da far har fået sig en ny kæreste med børn. Noget syntes jeg, så er lidt underligt, min større søn D... er inviteret med til festen, men det fremgår ikke i indbydelsen at, hans lillebror T.. også holder sin konfirmationsfest samme dag. Jeg ser det sådan, at så må lillebror T.. jo gæst til sin egen konfirmation ??? Jeg betaler selv for konfirmationstøjet som jeg køber til T... og jeg ved hans far forventer, at han får tøjet med den dag han skal holde festen, det syntes jeg ikke er rimeligt, så står jeg alene med alt !! Jeg ved kun hvad min søn har oplyst mig om, hans far har ikke nævnt noget som helst om det til mig. Indbydelsen har jeg set, da min støtte søn fik den. Jeg syntes det virker meget hemmelighedsfuld og uskyldig. Vh E.

Else Norup

Hov glemte lige noget. Min søn har oplyst han skal holde sin konfirmationsfest D 6 Maj Jeg har valgt at vælge en anden dag for ikke at skabe en konflikt på den store dag. Dette har jeg gjort i samråd med min søn, som syntes det er helt perfekt.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Else Det kan være svært at vurdere, om din søns far egentlig afholder nogen udgifter til en egentlig konfirmation ud fra din beskrivelse. Jeg vil derfor anbefale dig at søge konfirmationsbidrag gennem Statsforvaltningen, således at de kan vurdere, om han opfylder sin forsørgelsespligt, eller om du kan få konfirmationsbidrag. Du skal dog skynde dig, da man senest skal søge bidraget inden konfirmationsdagen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Patrick

Hej Mie. Hvordan ser det ud når forældre har fælles forældremyndighed. Barnet vil nonfirmeres men far er kun Gæst. Har ikke del i noget men er heller ikke ønsket inddraget. Skal faderen så også betale bidrag eller bortfalder dette ved en nonfirmation?

Toke

Er stadig gift og skal holde konfirmation for vores datter. Kan vi ikke også trække udgifterne fra som alle dem der er separeret ? Udgifterne er jo de samme. Det er jo ret diskrimerende for os der bliver sammen.

Rikke

Hej Mie Min eksmand og jeg har fælles forældremyndighed. Min søn har bopæl hos mig. Jeg holder konfirmation for min søn i april og i den forbindelse har jeg søgt konf. bidrag hos far. Far har set sin søn 3 x siden april 2016. Far svarer så tilbage på min ansøgning om konf. bidrag, at han selv afholder konfirmation. Hvordan argumenter jeg bedst i mit svar? Findes der et minimumsantal personer der skal deltage før man kan kalde det en "fest"? (fra en der har overhørt samtale mellem far og dennes kone ved jeg at hans plan er at inviterer søn ud at spise). Føler det helt til grin hvis han kan få lov at slippe afsted med bare at inviterer søn ud at spise.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Rikke Du kan nok ikke svare andet end at faderen formentlig kun vil invitere jeres søn ud at spise, og at du beder om at få dokumentation for eventuelle afholdte udgifter. Når I har fælles forældremyndighed må samværsforælderen opfylde sin bidragspligt ved selv at holde en fest eller tage jeres søn med ud at rejse. En middagsinvitation er i hvert fald ikke nok. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Louise

Hej Mie Min eksmand og jeg holder konfirmation for vores søn sammen med både min familie og eksmandens familie. Og han deltager i al planlægning osv. Min eks betaler i forvejen normalbidrag + 200% i børnebidrag til vores børn til dagligt. Hvad er normal kutyme her? Skal jeg stå for alle udgifter til festen selvom det både er for min og eksens familie, fordi jeg får (forhøjet) børnebidrag? Eller deles man om disse udgifter? Hilsen Louise

Mie Rahbek Thomsen

Hej Louise Ideelt set vil man dele udgifterne til konfirmationen, hvis begge forældres familier deltager på lige fod. Det gælder også, selvom du får et større børnebidrag, dag de penge skal bruges til daglige fornødenheder og udgifter. Kan man ikke opnå enighed, kan man søge konfirmationsbidrag i stedet. Det er dog kun 3xnormalbidraget. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Heidi

Min ex og jeg har 2 børn. 1 datter og 1 søn. Vores datter har adresse, hos mig og min søn hos sin far, af hensyn til at udbetaling af børnecheck/børnefamilieydelsen m.m. tilfalder os begge, ligeligt. Begge børn bor hos os 7/7 dage. Da min datter blev konfirmeret, kunne jeg ansøge om konfirmationsbidrag og fik det, da jeg holdt fest for vores datter og ex'en ikke "matchede" festen, iform af gaver, rejse eller andet. Nu skal vores søn konfirmeres og jeg holder fest for ham, hvor faderen også deltager. I kraft af, at vores søn har bopælsadresse, hos sin far, har jeg forstået det, således, at ex uden videre kan "slippe" for at betale noget til festen? -Skønt han modtager børnecheck/børnefamilieydelse m.m. til vores søn? Således kan han deltage i festen, få mad og drikke serveret, læne sig tilbage og ikke betale en krone?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Heidi Statsforvaltningens regler er udarbejdet ud fra den formodning, at det er bopælsforælderen, som holder festen for barnet. Derfor kan man søge konfirmationsbidrag fra samværsforældren. Hvis I beviseligt gør det omvendt, vil jeg formode, at du også vil kunne søge konfirmationsbidrag fra faderen, selvom han teknisk set er bopælsforælderen. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Thorsten Enghave

Hej Mine 2 tvillingedrenge blev konfirmeret i maj måned. Den ene har adresse hos mig og den anden hos sin mor. Vi har lavet en gensidig aftale om børnebidrag (x-ordning på samme beløb hvor der reelt ikke overføres penge). Vi valgte at holde konfirmationen sammen for begge drenge og delte udgifterne. Spørgsmålet er nu, kan vi lave tillæg til vores frivillige aftale om børnebidrag, på udgifterne til konfirmationen og derved trække dem fra ? Hvis ja, hvilket beløb kan bruges - reelle udgifter eller 3x standard bidrag ?

John Ejnar Keiwe

Min datter blev konfirmeret 25.maj 2017, og jeg har betalt halvdelen af udgifterne til festen. Kan jeg fratrække de 10.000,- det drejer sig om på min selvangivelse? På forhånd tak.

Mie Rahbek Thomsen

HejJohn På SKATs hjemmeside er følgende angivet: "Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen. I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag." Hvis du kan dokumentere udgifterne, skulle du derfor kunne fratrække udgifterne på din selvangivelse. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

John Petersen

hej Mie vi har aftalt, jeg betaler blå mandagstøj, og betaler for 20 gæster som skal med, kan jeg trække det hele beløb fra (20 x 450kr + Blå mandagstøj ) på selvangivelsen hun har komfirmat på hendes adresse mvh John

Mie Rahbek Thomsen

Hej John Ifølge SKAT kan du som samværsforælder fradrage engangsudgifter til konfirmationen. Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00. Du har således ifølge SKAT fradragsret for dokumenterbare udgifter i forbindelse med dit barns konfirmation. Det gælder formentlig også udgifterne til tøj til blå mandag, da det er en fast tradition i forbindelse med en konfirmation. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Poul Erik

Hej, Kan man få fradrag for det betalte Konfirmationsbidrag, når man har fælles forældremyndighed i en 10-4 ordning, og begge forældre deltager i samme fest? Og hvad hvis de faktiske udgifter iøvrigt deles ligeligt?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Poul Erik Ifølge SKAT kan du som samværsforælder fradrage engangsudgifter til konfirmationen. Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00. Du har således ifølge SKAT fradragsret for dokumenterbare udgifter i forbindelse med dit barns konfirmation. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Allan

Min x kone har forældremyndigheden over vores fællesbarn, og vores fællesbarn er muslim. Hvor vidt kan moderen søge beklædningsbidrag? Har hun ret til det når vores fællesbarn er muslim? Må jeg selv købe beklædning i tilfælde af at hun får medhold?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Allan Dit barns mor vil formentlig kunne søge beklædningsbidrag, selvom dit barn er muslim. Jeg har i hvert fald ikke kendskab til, at man afskærer muligheden, hvis barnet har en anden religion. Du vil ikke kunne opfylde kravet om at betale beklædningsbidrag ved selv at købe tøj, da bidraget er en refusion af en af moderen afholdt udgift. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

martinnordbeck

hej jeg søgte statsforvaltningen og konfirmationsbidrag som jeg skulle og så søgte jeg udbetalingdanmark så er det at jeg gerne vil vide hvor langtid har de over i udbetalingdanmark til at betale de penge for jeg ved at moren hun betaler ikke mvh martin nordbeck

Puk

Lige en rettelse til mit spørgsmål ovenover... Moren blev IKKE ringet op af statsforvaltningen, det var moren der tog kontakt dags dato for at hører hvornår pengene vil blive udbetalt. Og fik det svar at faren nu har 8 uger. Det jeg ikke forstår er hvorfor udbetaler statsforvaltningen ikke pengene og opkræver dem hos faren???????????? . Tak for at du vil svarer på mine 2 spørgsmål ialt :-)

Mie Rahbek Thomsen

Hej Puk Når Statsforvaltningen træffer afgørelse om konfirmationbidrag, tager de stilling til betalingstidspunktet i afgørelsen. Betaleren skal have et rimeligt varsel til at betale, og i dette tilfælde har faderen fået 8 uger til at betale. Overholder han ikke betalingsfristen, kan beløbet udlægges af Udbetaling Danmark, som derefter opkræver pengene hos faderen. Det er ressourcekrævende at skulle involvere Udbetaling Danmark i alle sagerne, og derfor betaler Udbetaling Danmark ikke automatisk. Hvis man ønsker bidraget så hurtigt som muligt, skal man søge om konfirmationsbidrag 3 måneder før konfirmationen, som er det tidligste tidspunkt man kan søge. Statsforvaltningen får dagligt mange henvendelser, og der må derfor forventes en vis sagsbehandlingstid. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Puk

Min venindes datter blev konfirmeret den 5. maj 2017. Faren har ikke betalt konfirmationsbidreag til moren og hun har ansøgt om udbetaling af de penge. Nu her den 9. juni har hun fået et brev om at de har modtaget hendes ansøgning og at faren nu har 8 uger til at betale og hvis han ikke betaler så vil statsforvaltningen lægge pengene ud for faren. Kan det være rigtigt at moren skal vente 3-4 mdr efter konfirmationen før hun får udbetalt pengene fra statsforvaltningen fra faren?????? Ser frem til hurtigt svar. Og Tusind tak Puk Brüel

Dom

I forbindelse med den såkaldt konfirmation hvori samværsforældre skal bidrage til konfirmationen. Ses det markant og tydeligt at kvinde børne har en dårlig måde at administer deres privat økonomi. Det er jo kvinde børne selv som har valgt at børnene skulle bo hos dem. Og ser man rigtigt godt efter. Så betaler samværsforældre stort set flere penge til bopælforældre flere penge så bopælforældre ikke har noget udgifter. For det betaler samværsfoeældre jo. Men selvfølgelig for at forstår den slags. Kræver naturligvis faglighed at kunne forstå.

Arne espersen

Hej, min eks kone og mig holdt en fest for vores yngeste søn i maj 2016, delte alle udgifter 50/50,jeg betaler alm børnebidrag for vores to drenge, vi betalte hver 7000 til tøj og fest, børnene har adresse ved deres mor og vi har fælles forældremyndighed, er de penge fradragsberettigede mvh Arne

Mie Rahbek Thomsen

Hej Arne Jeg har drøftet dit spørgsmål med SKAT som oplyser, at uanset om bidraget til konfirmationen er aftalt mellem forældrene eller er gået igennem Statsforvaltningen, så vil samværsforældren kunne fradrage engangsudgifter til konfirmationen. Fradragsretten begrænses som udgangspunkt ikke af, at beløbet overstiger det af Statforvaltningens fastsatte konfirmations- eller beklædningsbidrag, som udgør 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb svarende til kr. 3.540,00 i 2017. Barnet vil dog blive beskattet af den del af bidraget, som overstiger kr. 3.540,00. Har forældrene hver især egne udgifter i anledning af fødsel, dåb eller konfirmation, fx fordi I afholder hver deres fest, er der imidlertid ikke tale om et bidrag, som der er fradragsret for, men det er ikke tilfældet i din situation. Ifølge SKAT har du derfor fradragsret for de kr. 7.000,00, som du har betalt til din søns konfirmation. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Nina

Hvordan bliver barnet beskattet, hvis det ikke har nogen indkomst?

Casper

Barnet bliver beskattet ved at Skat danner en selvangivelse i marts måned, hvoraf der fremgår at der skal betales restskat. Det er den forældre som barnet har adresse hos, som skal betale beløbet til Skat. Det er ikke populært at indberette så meget at barnet skal betale skat. Jeg har lige været igennem det, da knægten fik et fritidsjob i 2016. Hans skattepligtig indkomst blev Mit bidrag: 44.000 kr. Fratrukket "Ikke skattepligtigt normalbidrag": ca. -16.000 kr. Hans løn: 15.000 kr. Total indkomst for ham: 43.000 kr. Børn under 18 har et bundfradrag på 33.000 kr. Så han skulle betalte skat af 10.000 kr. Vi valgte at dele udgiften, men det er dårlig forretning - både for mig og moderen. p.s. Jeg er ikke Advokat, men bare skilt :-)

Mie Rahbek Thomsen

Hej Nina Caspers beskrivelse er korrekt, idet at et barn bliver beskattet af børnebidrag, som betales af forælderen ud over normalbidraget. Når det kommer til konfirmationsbidrag, bliver barnet imidlertid ikke beskattet, såfremt konfirmationsbidraget udgør 3 x normalbidraget. Skattefritagelsen omfatter kun den del af bidraget, der ikke overstiger 3 gange det månedlige normalbidrag ved konfirmation. Det er således kun differencen, der kommer til beskatning, hvis bidraget overstiger denne grænse. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Conny Weng

Hej... Min datter skal konfirmeres her 14. Maj og hendes far afgik desværre ved døden den 28. marts nu står jeg i den situation at jeg ikke har søgt konfirmationsbidrag da jeg jo regnede med at han ville være i live ........... hvordan står jeg nu kan der søges andet steder ??? Med Venlig Hilsen Conny Weng

Mie Rahbek Thomsen

Hej Conny Desværre kan man kun søge konfirmationsbidrag betalt hos barnets forælder, så du har ikke mulighed for at søge hjælp hos Statsforvaltningen. Jeg tør ikke sige, om der findes eksempelvis fonde, som yder legater til hjælp til afholdelse af konfirmation, men der er ikke nogen offentlig hjælp at hente. Jeg håber, at I får en god konfirmationsdag. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Morten Jakobsen

Min ekskone og jeg har fælles forældremyndighed og vores ældste søn skal konfirmeres. Vi har aftalt at vi hver især skal betale for vores gæster til en fælles fest, men min ekskone vil ikke deltage i betaling til sko, frisør, tøj, bordkort, bordpynt osv. Min ekskone vil gerne dele omkostninger til eksempelvis fotograf Jeg er bopælsforælder. Hvis jeg søger konfirmationsbidrag, er der så en realistisk chance for at der bliver set positivt på det?

Morten Vadsholt

Hej Min søn blev konfirmeret i april 2016. Vi har fælles forældremyndighed, og min søn bor hos sin mor. Jeg betaler børnebidrag hver måned. Da min søn blev født oprettede vi en konfirmationsopsparing, og efter skilsmissen fortsatte vi med at betale lige meget ind på kontoen hver måned helt op til konfirmationen. Opsparingen kunne dække alt i forbindelse med konfirmationen... fest, tøj, gave. Konfirmationen holdt vi sammen, både med min familie og min ekskones familie. Der er ikke lavet nogen aftale med statsamtet, så nu er mit spørgsmål om jeg kan fratrække de 3540,- altså tre gange normalbidragets størrelse? Venlig hilsen Morten Vadsholt

Mie Rahbek Thomsen

Hej Morten Jeg er ikke sikker på, om du kan fradraget noget som helst i skat, idet aftalen er indgået udenom statsforvaltningen. På SKATs hjemmeside står der: "Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen. I forbindelse med dåb bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end det månedlige normalbidrag. I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag." Konfirmationsbidraget udgør i 2017 kr. 3.540,00. Jeg må henvise dig til SKAT for nærmere svar. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Martin

Hej Min søn blev konfirmeret sidste år. I den anledning blev barnets mor og jeg enige om at jeg skulle betale 20.000 kr af det som festen kostede. Aftalen blev indgået udenom statsforvaltningen. Samtidig gav jeg gaver til min søn for 5.000 kr. samt en rejse for ham og mig til 10.000 kr. (samt at vi brugte yderligere 7.000 kr. på rejsen til shopping/mad/oplevelser etc. til ham) Mit spørgsmål er hvor meget af disse i alt 42.000 kr. kan jeg trække fra i skat? Mvh Martin

Mie Rahbek Thomsen

Hej Martin Jeg er ikke sikker på, om du kan fradraget noget som helst i skat, idet aftalen er indgået udenom statsforvaltningen. På SKATs hjemmeside står der: "Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen. I forbindelse med dåb bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end det månedlige normalbidrag. I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag." Konfirmationsbidraget udgør i 2017 kr. 3.540,00. Jeg må henvise dig til SKAT for nærmere svar. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Thomas

Hej, Vi har fælles forældremyndighed over barnet, som skal konfirmeres til foråret. Barnet har adresse hos sin mor, men er hos os begge (10 dage hos mor og 4 dage hos far). Jeg betaler normalbidraget gennem kommunen. Vi holder konfirmationen sammen og betaler for hver vores gæster. Hvilke andre udgifter forventes der, at jeg skal være med til at dække?

Mie Rahbek Thomsen

Hej Thomas Når man har fælles forældremyndighed, forventes det som sådan, at man selv fordeler udgifterne til konfirmationen. Ud over gæster og mad skal der også indkøbes konfirmationstøj og 2. dags tøj, lokale, blomster mm. Det man kan forpligtes til gennem statsforvaltningen er, at betale konfirmationsbidrag stort ca. kr. 3.400,00. Betaler man i forvejen det beløb for gæster, kan man ikke tilpligtes at betale yderligere. Det er altså helt op til jer at aftale. Jeg håber, at I får en god konfirmation. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Jb

Hej Mie, Skal begge forældre give tilladelse til/skrive under på konfirmation ved fælles forældremyndighed? Vores barn er ikke døbt, samværsforælderen bor i udlandet og ser sit barn i skoleferier svarende til 7 uger om året. Samværsforælderen vil ikke tillade konfirmation (og dåb). Er det nødvendigt at samværsforælderen samtykker eller kan bopælsforælderen tage beslutningen og gennemføre dåb og konfirmation som barnet ønsker? De bedste hilsner, jb

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jb Som udgangspunkt skal man være enige om religiøse forhold, hvilket dåb og konfirmation må høre inde under. I det praktiske liv mener jeg dog, at børn sagtens kan konfirmeres, selvom begge forældre ikke har skrevet under. Jeg vil foreslå, at du drøfter det med præsten i dit sogn, som givetvis har stået i situationen tidligere. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Marlene Nielsen

Hej min svigerinde har en søn som er anbragt uden for hjemmet han skal konfirmeres til foråret, hun har fået lov af plejefamilien at hun må holde hans konfirmation, de talte om at hun kunne få det betalt af kommunen men vi kan ikke finde noget om reglerne omkring at holde konfirmation for sit anbragte barn, hvordan er de og hvor finder man dem

Frank Petersen

Jeg blev skilt fra min ekskone for 6 år siden. Vi fik fælles forældremyndighed med vores 2 børn. Drengen er nu 13 og pigen 19. Jeg adopterede pigen da hun var ca 6 år gammel. Faderen stod som ukendt,men moderen er bekendt med hvem han er. Jeg har ikke haft kontakt til min datter siden skilsmissen, hvor hun med sin mors hjælp fik kontakt med sin biologiske far. Han er fra Tyrkiet, og jeg ved at de har været i hans hjemland, for at besøge hendes "familie" der.Hun kalder ham for far idag, og hun ser ham som sin far. Hvordan er mine muligheder for ophævelse af adoptionen? Du havde iøvrigt min skilsmissesag for ca 6 år siden. Med venlig hilsen Frank Petersen

Pia

Når nu min mand har fået gældsagningen kan han så blive fri for at betale de 3 mrd børnepenge til hans søn konfirmation

Malene Lange

Hej Mie Hvordan er mine tvillinger stillet i forhold til konfirmation i foråret. De har ikke samvær med deres far hvilket er en statsforvaltningen afgørelse. Men der er stadig fælles forældremyndighed. Der er ingen kontakt. Men kan der søges tilskud til konfirmationen og hvis der kan skal deres far så kende dato for konfirmationen ? Hvor meget er tilskudet? Mvh Malene

Mie Rahbek Thomsen

Hej Malene Du kan søge konfirmationsbidrag til dine børn gennem statsforvaltningen ved at udfylde ansøgningsblanketten fra 3 måneder før selve konfirmationen og frem til selve konfirmationsdagen. Jeg tør ikke svare på, om faderen nødvendigvis skal ende konfirmationsdagen, men formentlig er det ikke et krav. Du kan læse mere om satsen på www.statsforvaltning.dk, men for 2016 udgør bidraget 3.471,00. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Søren

Hej Jeg er så heldig at vi taler sammen uden alt det fnidder som jeg her kan læse om, men jeg har dog et spørgsmål.. Min søn bor hos sin mor, og vi har fælles forældrer myndighed, vi har lige holdt en fælles fest, hvor jeg har sagt at jeg betaler halvdelen af udgifterne, det er en del mere end 3x normalbidrag, mit spørgsmål er så: Da det er en deling af udgifterne, vil jeg så stadigvæk kunne få fradrag for det, og er det det beløb jeg har betalt, eller kun 3 x normalbidrag? mvh Søren

Mie Rahbek Thomsen

Hej Søren Hvis du allerede har betalt ½ af festens udgift, har du opfyldt din forsørgerpligt til UG. Det vil sige, at hvis mor mod forventning søger Statsforvaltningen om konfirmationsbidrag, så kan du oplyse og dokumentere, at du allerede har betalt ½ af festen, og de udgifter bliver modregnet. Havde du betalt 2.000,00 vil du skulle betale det resterende beløb, men da du har betalt mere end konfirmationsbidraget, skal du ikke betale yderligere. Du får dog heller ikke penge tilbage :) Jeg håber, at det besvarer dit spørgsmål. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Ron

Jeg er blevet pålagt at betale bidrag, men min ex-kone har ikke selv afholdt udgifter til konfirmation. Det er mine egne forældre, som jeg ingen kontakt har med, der har betalt ALT og festen er holdt i deres hjem. De har videre givet bonner til hende så hun havde bilag til statsforvaltningen. Jeg er nu blevet bekræftiget i mine anelser om snyd (skete også ved tidligere konfirmation) af min ældste datter som bl.a. fortæller at mors dk-kort er brugt til at betale mad og at farmor straks swippede pengene retur til mor. Alle drikkevare er købt i tyskland af farfar og de mange "rester" er blevet drukket henover sommeren i deres hjem. Kan jeg på nogen måde få mit bidrag tilbage ? Kan min datter vidne uden at opgive navn, hun er endnu ikke 18 år.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Ron Uanset hvem der har afholdt udgiften til konfirmationen, så er der blevet holdt en fest. Hvis dine forældre har betalt, så kan de have lavet en aftale med din datters mor om, at hun betaler tilbage, eller at de modtager bidraget. Det er derfor ikke afgørende, hvem der reelt har betalt festen, så længe du ikke selv har dækket udgifterne. Afgørelsen om konfirmationsbidrag vil derfor i mine øjne ikke blive omgjort. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Benny Greve

Hej. Jeg står og skal holde konfirmation for min søn næste år. Han bor til hverdag hos sin mor og den weekend han skal konfirmeres er det min dag og jeg holder selvfølgelig fest for ham den dag. Men da jeg skal holde for ham i min weekend. Er det så mig der skal stå for tøjet på denne dag? For holder jo både en fest og giver gave som man skal.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Benny Sædvanligvis er det bopælsforælderen, som står for konfirmationen. Tøjet må være en del en "pakken", når man holder konfirmation, og kan man ikke indbyrdes aftale fordeling af udgifterne, kan du søge konfirmationsbidraget gennem statsforvaltningen. Jeg håber, at I får en god fest. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

CC

Ang konfirmationsbidrag, skal man så betale 2 x 3471,- pr barn når det er tvillinger? Der er jo "kun" en fest som skal holdes... Mvh CC

jan rasmussen

Hej Mine børn er ikke tvillinger men skal alligevel konfirmeres sammen og vi har ikke fælles forældremyndighed er det så stadig 3 gange normal bidragssats pr.barn=ca.7842,-for begge eller er der andre regler når det er samme dag en fest Vh.jan

Mie Rahbek Thomsen

Hej Jan Det er jo et godt spørgsmål... Jeg kender ikke umiddelbart svaret, men hvis du holder festen vil jeg foreslå, at du søger 2 bidrag. Hvis du er den forælder, som skal betale bidraget, så vil jeg anbefale dig over for Statsforvaltningen at argumentere med, at festen koster det samme, hvorfor der kun bør være 1 bidrag. Umiddelbart er mit gæt, at der vil blive fastsat 2 bidrag, men det er en lidt speciel situation, og derfor kender jeg ikke til nogen fortilfælde. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

bettina

Skal konfirmationsbidraget søges igennem faren ? Jeg har ikke kontakt til mit barns far pga specielle omstændigheder. Jeg modtager normalbidrag fra udbetaling danmark, og kan ikke få fat og ønsker ikke kontakt med ham. Er der nogen mulighed for at søge det direkte igennem statsforvaltningen? Tak på forhånd.

Lars

Hej. Jeg er Far til tvilling drenge, som blev konfirmeret i april i år. Deres mor og jeg, har fælles forældremyndighed. Jeg holdet fest 14 dage før deres konfirmation, men på dagen for vores fest, valgte min ene søn at blive væk. Festen var narturligvis for begge drenge og gæsterne havde gaver med til dem begge, så det var ikke så rart, at skulle fortælle gæsterne, at min ene søn valgte at blive væk. Nu har deres Mor søgt om konfirmationsbidrag og jeg er nu dømt til at betale 3471kr, for den dreng som selv valgte at blive væk. Kan det være rigtigere at jeg skal betale, når der var fest, gaver og ja vi havde også købt tøj til ham? Han valgte jo selv at blive væk fra festen. Mvh. Lars

Mie Rahbek Thomsen

Hej Lars Det hedder sig, at såfremt man selv holder en fest for barnet, skal man ikke betale konfirmationsbidrag. Det gør du, og det faktum, at din ene søn vælger at blive væk, ændrer jo ikke på, at du har afholdt udgifterne og holdt festen. Samtidig ændrer det ikke på moderens udgifter. Derved vil jeg mene, at du ikke skal betale konfirmationsbidrag. Det er dog en speciel situation, som man nok ikke kunne forudse, da man lavede reglerne om konfirmationsbidrag. Du kan forsøge at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, men jeg tør ikke sige, om de ændrer Statforvaltningens afgørelse. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

PSA

Har fået afgørelse fra Statsforvaltningen(konfirmationsbidrag): Jeg kan ikke holde fest mv., idet jeg ikke har samvær med min datter. Min ex. har fortiet overfor kirken, at der var fælles forældremyndighed. Hun har derved handlet i ond tro. Jeg var således ikke vidende om konfirmation, har intet underskrevet overfor kirken. Konfirmationsbidrag er søgt 1 dag før konfirmationen, således at jeg ikke kunne handle.. Jeg skulle aktivet have gjort gældende overfor min ex./kirken, at jeg modsatte mig konfirmationen. Dog har jeg hverken adresse, telefon eller andet på min datter-vidste ikke engang, om hun overhovedet ville konfirmere. Skal jeg klage over afgørelsen. MvH PSA

Per Jensen

Hej Vi har fælles forældremyndighed, men jeg mit barn vil ikke ha kontakt til mig. Min eks. har søgt konfirmationsbidrag, men jeg vil gerne holde fest for min søn eller give ham en ferie. Har inviteret ham til fest eller ferie efter hans ønske. Han vil ikke deltage, skal jeg så betale bidrag.

PSA

Vi er blevet skilt/separaret for 4 år tilbage, og jeg har ikke haft samvær/talt med min datter i 4 år. Moderen har gjort alt, for at dette ikke kunne lade sig gøre. Vi har fælles forældremyndighed, selvom jeg ikke kan se, hvad jeg kan bruge den til. Nu bliver jeg stillet over for en regning på konfirmationsbidrag. Vidste intet om dato mv. Skal forældre ikke været enige om, at barnet skal konfirmeres? Skal der ikke underskrives papirer af begge forældre til kirke mv.? Kan jeg afholde en separat fest/en rejse, selvom jeg ikke har haft samvær i 4 år? Tak for svar.

Mie Rahbek Thomsen

Kære PSA Det er sådan, at bopælsforældren kan søge konfirmationsbidrag uanset om der er samvær. Hvis du opfylder din forsørgelsespligt ift. konfirmationen på anden vis, skal man ikke også betale konfirmationsbidrag. Jeg læser dit spørgsmål sådan, at det ikke er tilfældet. Hvis du ikke har samvær, har du heller ikke mulighed for at holde en fest selv, og på den måde opfylde din forsørgelsespligt. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Tor

Jeg har i den forbindelse i dag modtaget via digital post fra amtet om at jeg skal betale konfirmation bidrag. Vi har ikke fælles forældremyndighed. Jeg havde kendt hende i en måned. Jeg fik brev om at jeg skulle betale børnepenge og det var i 2002. Jeg havde forsøgt at opnå kontakt via statsamtet og det lykkes da han var cirka 5år gammel i 2007. Vi skulle starte med overvåget samvær da han skulle lærer mig at kende. Hun ændret det til at samværet skulle forsætte hjemme hos hende. Da vi aldrig har kunne komme overens valgte jeg så ikke at møde op hos hende af hensyn til barnet. Jeg har aldrig haft ham på weekend men er blevet opkrævet børnepenge. Vi har aldrig boet sammen. Hun har selv valgt at afholde alle udgifter til ham. Jeg er førtidspensionist og på grund af sygdom har jeg ej heller mulighed for at kan forøge min indtægt på nogen måde. Kan man bare sådan søge om alt mulig og så skal jeg ellers bare makke ret. Grunden til jeg spørger er om jeg ingen rettigheder har Mvh Tor

Mie Rahbek Thomsen

Kære Tor Som far til barnet har du en lovmæssig forsørgelsespligt, som gælder uanset om du har kontakt til barnet. Moderen kan søge almindelige børnepenge, men også et konfirmationsbidrag, og disse ydelser bliver man pålagt at betale uafhængigt af egne indtægtsforhold. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Tor

Det vil sige at moderen har alle rettigheder uden jeg kan indvende noget. Glemte at nævne at han er født uden for ægteskabet eller hvad man nu kalder sådan forhold. Det eneste jeg kan se at man tilgodeser moderen og ikke faderen. Det kan simpelthen ikke passe at man kan droppe p piller og så samtidig tjene penge på denne måde. Grunden jeg nævner dette er fordi hun har en søn i forvejen og fik stukket i hoved at nu havde hun krav på en større lejlighed. Ved godt det er ude for debatten men synes bare at det ikke kan være rimligt at man kun tilgodeser hvad en mor har krav på og ikke manden. Hun har jo stor set frit slag til at kan ødelægge et andet menneske psykisk men også økonomisk. Reglerne burde være mere klare på dette område

Mette

Min situation er den modsatte af Martins, jeg er blevet bopæl i dec hvor min eksmand og sønnen havde planlagt festen hos far. Min eksmand mener dog ikke han skal betale til sønnens blå mandag fordi vores søn er hos mig den dag. Jeg betaler sønnens 2. Dagstøj og det de skal på dagen (gocart, Tivoli friheden,mad,drikke og hvad der ellers er af udgifter til en sådan dag) kan min eksmand få konfirmationsbidrag eller opfylder jeg min forsøgerpligt ved at betale 2.dagen?

Mie Rahbek Thomsen

Kære Mette Det er svært at svare på, om du vil kunne blive pålagt at betale konfirmationbidrag, selvom du betaler til 2. dagen. De udgifter er som sådan ikke en del af selve konfirmationsfesten, men er dog en del af "pakken". Såfremt din eksmand søger konfirmationsbidrag vil det blive afgørende om Statsforvaltningen mener, at udgifterne til 2. dagen er en del af selve konfirmationen. Jeg kan desværre ikke svare mere direkte end det. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Martin

Hej Mie Jeg har haft bopælen indtil for nyligt, moren og jeg er enige om at jeg (fortsat) skal afholde konfirmationen. Moren har muligvis planer om at afholde en større 15års for barnet 5 mdr efter konfirmationsdagen. Har jeg som samværsforælder ret til at søge konfirmationsbidrag? Mvh Martin

Mie Rahbek Thomsen

Kære Martin Jeg tillader mig at gå ud fra, at I har fælles forældremyndighed. Det betyder også, at I selv kan aftale, at mor betaler konfirmationsbidraget til dig. Hvis ikke en sådan aftale kan indgås, vil jeg umiddelbart mene, at du vil kunne søge bidraget - også selvom du er samværsforælder, hvis du kan dokumentere at du afholder alle udgifter til konfirmationen og for nylig har været bopælsforælder. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Christina

Fik ikke problemet med som er konfirmationshjælp ?

Christina

Faderen er ukendt, og man er åbenbart totalt låst med at hente hjælp nogle steder fra. Eller er der alligevel en mulighed ??? kommune siger blankt nej til hjælp, men har altså hørt 2 der har fået uden problemer

Jakob

Hej Vi har fælle forældremyndighed og til daglig betaler jeg ikke noget til moderen, da vi har barnet ligemeget. (Vores søn har adresse hos moderen.) Omkring konfirmationen, er vi enig om at dele udgifterne lige, efter hvor mange gæster vi hverisær invertere. Kan jeg trække mit beløb fra i skat. Hilsen Jakob

Pernille Kristensen

Hvad skal konfirmationsbidraget dække? Når man betaler børnepenge og efterfølgende konfirmationsbidrag, har modtager af pengene så pligt til at betale for konfirmationen? (Og pligt til at spare op til det undervejs?) Med venlig hilsen Pernille Kristensen

Mie Rahbek Thomsen

Kære Pernille Konfirmationsbidraget skal dække samværsforælderens bidrag til konfirmationsudgifterne, når man ikke kan blive enige om andet. Resten af udgifterne må så afholdes af den forælder, som holder konfirmationen. Har samværdforælderen betalt nogle af udgifterne, kan man ikke derudover opkræve konfirmationsbidraget. Med venlig hilsen Mie Rahbek Thomsen

Helene Blum

Hej. Hvor længe efter konfirmationen kan man søge den anden firældre om bidraget? Er der en forældelsesfrist?

Mie Rahbek Thomsen

Kære Nadia Hvis din datter gerne vil konfirmeres, vil faderen kunne ansøge om, at du som samværsforælder betaler konfirmationsbidrag, hvis du ikke på anden måde betaler til konfirmationen. Dette gælder desværre også, selvom du ikke er enig i, at jeres datter skal konfirmeres. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Nadia

Håber på lidt hjælp her. Min ex og jeg har altid været enige om at vores børn ikke skulle døbes og konfirmeres, da vi har nogle religiøse uoverensstemmelser. Vores børn er derfor ikke døbt og aftalen var at de selv kunne tage religiøs stilling når de blev 18 år. Nu er min datter 12 år og har siden august haft bopæl hos sin far. Faderen og dennes familie mener nu at min datter skal konfirmeres. Og hun vil jo gerne være som de andre og have fest og gaver. Jeg står ved mine principper om nul religion! Vi har fælles forældremyndighed, men hvad gør statsforvaltningen når vi er uenige om konfirmation? Kan de "godkende" dåb og konfirmation selvom jeg siger nej? Og hvis ja, skal jeg så oven i købet betale for noget der går imod mine principper?? Mvh

Stefan L Jørgensen.

Så står der $ tegn i øjnene på de enlige mødre igen! Penge penge... Mødre for endnu engang fordelen, mens os fædre bliver trådt på...hvis BF ikke tjener penge og ikke kan betale bidraget til konfirmationen, så bliver pengene bare inddrevet. I stedet for at sige, jamen så holder man bare konfirmation for 3000 kr mindre! Statsforvaltningen burde nu hedde den statslige rødstrømpe forvaltning.

Brian Bang

tænker du kan have ret, men der er også "gode" kvinder som bruger ordet hør se her er situationen ungen skal konfirmeres, men da du ikke ønsker at være en del af denne seance ja/nej . I mit tilfælde jeg fik mail du skal betale hallo har og vil intet have med ungen at gøre kontaktede sf, tjaa dine muligheder betal ved kasse 1.... ingen valgmuligheder har ikke set ungen og nu er han i konfirmationsalderen, fik en kommetar fra sf du skal være far for dit barn uanset hvad, og betale hvad det koster. Så er det fandme op ad bakke med sådan nogen pengegriske BIPPP og du så lige får serveret det er forældreret du er dømt at betale

Brian Bang

Hej Joan Hvad har man af rettigheder til at nægte at betale dette bidrag?? Jeg er i den situation at jeg har et barn som jeg aldrig har set eller generel kendskab til, og det er mit eget ønske skal lige siges. Hans mor er typen der kun går efter pengene, og så er det jo jeg tænker, hvis der forholder sig sådan at man stort set ingen nej ret har, hvor er retfærdigheden så henne?? Du kan jo heller ikke kontrollere om barnet er konfirmeret, vupti 3500 lige i lommen, fed deal for moderen Venlig hilsen Brian

Anette Schmidt

Hej Min datter skal konfirmeres til maj i år. Hun bor hos hendes far og bonusmor og er hos mig hver 14 dag i weekenden, plus det løse. Vi har fælles forældremyndighed, jeg betaler børnepenge og vi har egentligt et godt samarbejde. Vi holder hendes konfirmation sammen og mit spørgsmål lyder så, om det er regelsat, at jeg skal betale det halve af "gildet", når de er to voksne derude og jeg er mig og på førtidspension..? Vi bliver 49 til festen, de 10 af dem er fra min side, resten er fordelt på farens og bonusmorens side.. Mvh Anette

Mie Rahbek Thomsen

Kære Anette Når I har fælles forældremyndighed, har I begge forsørgelsespligt, og udgangspunktet er, at man aftaler sig frem til en rimelig fordeling af udgifterne. Kan I ikke blive enige, kan faderen søge om konfirmationsbidrag, og du vil i så fald ikke være forpligtet til at betale yderligere. Hvis I holder festen i fællesskab, kan man måske forestille sig, at I deler udgiften forholdsmæssigt i forhold til hvor mange gæster I hver især inviterer. Mvh. Mie Rahbek Thomsen

John

Hej Mie, Jeg har en datter der i foråret 2016 skal konfirmeres, moderen har fuld forældremyndighed over denne datter. Vi har tidligere afholdt 2 konfirmationer for vores 2 andre børn, hvor vi deltes om planlægning og udgifter. Denne gang bliver jeg ikke orienteret om nogen overhovedet, og moderen har bedt min datter om ikke at oplyse mig om hvad der skal ske. Jeg får ikke lov til at være med i forberedelserne af nogen art. Jeg har derfor besluttet mig, for selv, at afholde en fest eller tage ud og rejse, for at fejre hendes konfirmation. Nu kommer min datter så og fortæller at hun gerne vil have mig og min hustru med til festen. Og så er spørgsmålene: Når nu i min ex og jeg ikke har noget aftalt overhovedet, da hun jo ikke informerer mig om noget, hvordan er jeg så stillet? Er jeg så forpligtet til at betale konfirmationsbidrag? Kan jeg deltage i festen uden af skulle betale bidrag, når nu jeg selv afholder noget for min datter? mvh John

Mie Rahbek Thomsen

Kære John Da I ikke har fælles forældremyndighed skal du som udgangspunkt betale konfirmationsbidrag, hvis din datters mor søger om det. De udgifter, som du har haft til konfirmationen kan modregnes i bidraget, men kun hvis udgiften har været aftalt med mor. Hvis ikke du deltager i festen, men holder din egen fest eller I rejser, så forsøg af aftale, at I betaler hver jeres, idet mor har planlagt konfirmationen uden om dig.

Keld Hansen

Kære Mie Jeg har en søn der skal konfirmeres næste år, som bor hos mig og er på weekend hos mor hver anden weekend. Mor har nævnt at hun muligvis ikke vil deltage i konfirmationen, men hellere selv vil holde noget. Mit spørgsmål går på, hvad skal der til for at man kan definere det som, at holde noget? Er det nok, at sidde derhjemme med mor og lillebror og spise lidt finere end normalt, eller gå på restaurant eller kræver det at holde noget, at man inviterer gæster mm. ?? Jeg spørger bla. fordi jeg er interesseret i hvornår man som 2. forældremyndighedsindehaver kan undlade at betale konfirmationsbidrag, ved selv at holde "noget". Mvh Keld

Mie Rahbek Thomsen

Kære Keld. Den anden forælder kan blive tilpligtet at skulle betale konfirmationsbidrag, hvis vedkommende ikke opfylder sin forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen. Statsforvaltningen skriver i deres vejledning, at forsørgelsespligten kan opfyldes ved, at den anden forælder holder en fest for barnet. Hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt afhænger i alle tilfælde af en konkret vurdering, som foretages af Statsforvaltningen.

Susanne Schjærff

Hej Mie ! Hvordan skelner man mellem en rejse i anledning af Konfirmationen , kontra en sommerferie.... ? En sådan rejse skal finde sted senest 3 mdr efter konfirmationen og vil uværlig ramme ind i sommerferien ? Er det juridisk ok at en bedsteforælder og halvsøskende deltager i en konfirmations-rejse , da de jo selvfølgelig ville have været med til festen , hvis valget havde været en sådan ? I det her tilfælde ønsker barnet en shoppetur til London , for ikke at have fravær fra skolen kan den jo kun lægges i en sommerferie-uge for at overholde tidsfristen med de 3 mdr efter konfirmationen. Er det rimeligt at vi har købt og betalt for en sådan rejse, og så kan ende med udgiften til konfirmations-bidraget oveni ? Vh. Susanne

Mie Rahbek Thomsen

Kære Susanne. Hvis I har fælles forældremyndighed er udgangspunktet, at I hver især beslutter, hvordan I ønsker at opfylde jeres forsørgelsespligt. Hvorvidt forsørgelsespligten er opfyldt vil være en konkret vurdering. Statsforvaltningen har i sin vejledning anført, at en ferierejse som udgangspunkt vil være tilstrækkelig for opfyldelse af forsørgelsespligten. Såfremt barnets far søger om konfirmationsbidrag er det vigtigt, at du oplyser Statsforvaltningen om den bestilte ferie.

Allan

vil min eks blive informeret om at jeg søger om konfirmationsbidrag hvis det ikke bliver godkendt? Vi har i forvejen et højt konfliktniveau og jeg vil helst undgå at det stiger hvis det alligevel ikke bliver godkendt.

Ulla

Jeg har fuld forældremyndighed over vores datter og hendes far har hende i to uger hver sommerferie. Mere ses de ikke. Hun skal konfirmeres næste år. Han vil gerne deltage i festen med nogle enkelte af hans familiemedlemmer. Han betaler deres kuvertpriser. Jeg er gift nu. Kan jeg søge konfirmationsbidrag?

jimmy Mikkelsen

Min ekskone og jeg har ikke fælles forældremyndighed for vores søn. Hun vil holde hans konfirmationsfest på dagen, hvor jeg og min nye familie ikke ønsker at deltage, vi vil holde vores egen fest for min søn. Hvor meget skal jeg betale til hans beklædning? Er det det store beløb på 3 X månedligt bidrag eller hvad hans tøj reelt kommer til at koste? For jeg skal vel ikke betale konfirmationsbidrag når jeg afholder en fest selv? Mvh Jimmy

Mie Rahbek Thomsen

Kære Jimmy. Når Statsforvaltningen fastsætter størrelsen for konfirmationsbidraget tages der alene hensyn til de udgifter du har afholdt efter aftale med bidragsmodtageren. Hvis din fest ikke afholdes som følge af en aftale mellem dig og bidragsmodtageren vil Statsforvaltningen som udgangspunkt ikke tage hensyn til dine udgifter ifm. festen og du risikerer derfor at skulle betale fuldt konfirmationsbidrag. Konfirmationsbidraget udgør kr. 3.423,-

Heidi Sørensen

Min datters far og jeg har fælles forældremyndighed. Min datter blev konfirmeret, 1. maj 2015, hvor jeg havde fået afgørelse, fra Statsforvaltningen, at faderen skulle betale konfirmationsbidrag, da han ikke havde svaret på deres henvendelser. Imidlertid har jeg sidenhen modtaget mail fra SF, at faderen har klaget; klagen bliver ikke uddybet, men han har planer om at tage min datter med til Lalandia og/eller Berlin og fyn. Kan en truffet afgørelse om ; konfirmationsbidrag, juridisk omstødes? I givet fald: hvor lang tid har faderen til at indfri sine løfter? -Det svarer SF nemlig ikke på. Jeg nævner,at min datter kun meget sporadisk besøger sin far. Det være sig 6 x årligt. Med venlig hilsen Heidi.

May-Britt

Hej Der fælles forældremyndighed over min søn som lige er blevet nonfirmeret. Jeg har således søgt om beklædningsbidrag fra faderen, da han ikke holder en fest for barnet. Statsforvaltningen har nu afgjort, at fader ikke skal betale bidrag, da han vil invitere vores søn på restaurant. Dette har jeg anfægtet jævnfør forvaltningens egne regler om, at der skal en tilsvarende fest eller rejse til, for ikke at skulle betale bidrag. Alligevel har de afgjort, at et restaurantbesøg er nok til at opfylde forsørgelsespligten. kan det virkelig være rigtigt??

Søren

Hej. Når man har et barn som man aldrig har set eller haft samvær med, også man ikke kender noget til og moderen aldrig har villet have det, er man så forpligtet til at betale et konfirmationsbidrag?

Helle Bang Nielsen

Hej :) Min datter skal konfirmeres her 26. April: Hun har altid boet hos mig og jeg har haft den fulde forældremyndighed indtil for 2 år siden, hvor han søgte den fælles. Den gav jeg ham " frivillig ". Han siger nu, at han kan slippe for, at betale konfirmationsbidrag/ beklædningsbidrag, når han selv holder fest for hende ugen efter. Han vil ikke hjælpe med betaling til tøjet i forbindelse med konfirmationen....kan han sllippe. Jeg er førtidspensionist og han tjener rimeligt. Hilsen Helle

Britt

Hej Min søn skal konfirmeres d. 3. maj, (han bor hos sin far, men vi har fælles myndighed.) Jeg har ikke hørt noget om dagen (har selv haft fat i præsten for at høre hvad dag og tidspunkt), vi taler ikke sammen faderen og jeg, da han har svinet mig til overfor børnene. Han har sagt at jeg ingen penge har og at jeg jo ikke har styr på en pind (hvilket han ikke kan vide noget om, og hvilket heller ikke passer..) Han har inviteret noget af min familie i kirken, et hold med indbydelse og en hold uden, og en hold er slet ikke inviteret... Han har så sagt til nogle af dem at han regner med at jeg holder noget for dem,, hvilket så ikke helt er i overensstemmelse med at han siger jeg ingen penge har... Den stores konfirmation holdte vi sammen 1 mdr. efter at vi var enig om at gå fra hinanden, hvor jeg stod for alt... Jeg føler at "vi" nu laver forskel på vores børn ved at den lille nu skal have to fester hvor den store fik en...jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre

Mie Rahbek Thomsen

Kære Britt. Med fælles forældremyndighed kan du som udgangspunkt selv bestemme, hvordan du vil opfylde din forsørgelsespligt i forbindelse med din søns konfirmation. Det betyder at Statsforvaltningen ikke fastsætter et konfirmationsbidrag, hvis du opfylder din forsørgelsespligt. Hvordan forsørgelsespligten opfyldes er som udgangspunkt op til dig. Du er ikke forpligtet til at holde en fest for din søn.

Lone

Hej jeg har den fulde forældremyndighed over min datter faderen vælger selv at holde konfirmation for hende for han vil ikke holde med mig det er hans valg ... Kan jeg søge om konfirmationsbidrag fra ham af for jeg har også udgifter for 2 dagstøj Han ser hende hver 14 dag og det er fastlagt for statsamtet for han vil ikke samarbejde hvordan og hvorledes gør jeg hun skl konfirmeres næste år april 2016

Harald Lund

Hej. Jeg har betalt konfirmationsbidrag for begge mine børn. Det ene var i 2011 og sidst her i 2014. Jeg har dog glemt at trække det fra i skat eller jeg vidste faktisk ikke at man kunne det. Mit spørgsmål lyder, kan jeg stadig nå at trække det fra i skat eller hvad ?? Mvh. Harald Lund

Mie Rahbek Thomsen

Kære Harald. Du har fortsat mulighed for at få fradrag for bidraget i 2014. Du skal blot angive bidraget i din årsopgørelse fra 2014. For så vidt angår beløbet fra 2011 vil jeg anbefale, at du kontakter SKAT og hører om dine muligheder for at opnå fradrag.

lars svendsen

lars. mit spørgsmål lyder, hvis man har fælles forældremyndighed, og den der ikke holder fest yder bidraget, er der så nogle regler omkring at yderen så må være med til festen eller bliver man snydt for den glæde. mvh lars svendsen

Mie Rahbek Thomsen

Kære Lars. Hvis I har fælles forældremyndighed beslutter i som udgangspunkt selv, hvordan I ønsker at opfylde forsørgelsespligten. Det er som udgangspunkt op til dig at beslutte, hvorvidt din forsørgelsespligt skal opfyldes ved at yde et bidrag til festen eller om forsørgelsespligten skal opfyldes på anden vis. Der findes ingen regler for, hvorvidt bidragsyderen har ret til at deltage i festen eller ej.

Jane

Hvad dækker konfirmationsbidraget? Er det prisen for faderens gæster forudsat, at festen holdes samlet, eller er det tøj til konfirmanden, blå mandags tøj, arrangement blå mandag, billeder og lignende? Vi er ikke enige om det:-( Mvh Jane

Mie Rahbek Thomsen

Kære Jane. Hvis I har fælles forældremyndighed er det en konkret vurdering, hvad der skal til førend forsørgelsespligten er opfyldt. Det er som udgangspunkt op til den enkelte af jer at bestemme, hvordan I ønsker at opfylde forsørgelsespligten. Mener du ikke at forsørgelsespligten bliver opfyldt af den anden forælder, kan du ansøge Statsforvaltingen om at fastsætte et konfirmationsbidrag.

Benjamin Serena

Jeg vil gerne kende mine økonomiske forpligtigelser ift. min datters forestående konfirmation. Jeg er fraskilt, betaler bidrag og har samvær 5 dage/hver 14. dag... Min ekskone holder konfirmation for min datter - på dagen - og jeg holder konfirmationsfest for min datter, dagen efter konfirmationen... Skal jeg betale bidrag til den fest, hendes mor holder? Skal jeg betale bidrag til min datters Blå Mandag? Er der øvrige udgifter jeg skal/bør tage del i? Mvh. Benjamin...

Mie Rahbek Thomsen

Kære Benjamin. Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I som forældre selv vælge, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten, når jeres barn skal konfirmeres. Ved at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen, vil du som udgangspunkt opfylde din forsørgelsespligt. Når du opfylder din forsørgelsespligt vil Statsforvaltningen ikke pålægge dig at betale yderligere konfirmationsbidrag.

Karina

En samværsforældre kan holde en fest eller andet og blive fritaget for konfirmationsbidraget. Kan en Samværsforældre også blive fritagett for Beklædnigsbidraget, hvis denne kan dokomenter at havde bidraget med tøj til barnet ?

joan Jørgensen

Hvor og hvordan kan man få hjælp hvis barnets far er død? Vh joan

Maibritt

Hvad gør man, hvis man har eneforældremyndighed, barnet ikke har kontakt (samvær) med den anden forælder? Og den anden forælder gang på gang har nægtet at samarbejde? Fastsætter Statsforvaltningen så alligevel konfirmationsbidrag? Er den forælder der ikke har del i forældremyndigheden forpligtet til at betale uanset hvad? På forhånd tak for svar.

Mie Rahbek Thomsen

Hej Maibritt. Du har mulighed for at søge om konfirmationsbidrag ved Statsforvaltningen. Hvis bidraget fastsættes af Statsforvaltningen og barnets far ikke udbetaler i henhold hertil kan du anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for konfirmationsbidraget. Udbetaling Danmark vil herefter sørge for at inddrive beløbet fra bidragsbetaleren. Du kan udfylde ansøgningen her: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5021

Helle Sørensen

Udbetaling Danmark fastsætter det godt nok, har lige fået brev om det og i den står der jeg selv skal finde ud af at at få faren til at betale, ellers er muligheden at kontakte udbetaling Danmark, så kan de inddrive dem, og det gør så at man tidligst får dem på dagen. :( bare så man er ups på det.

Majbritt

Jeg har et spørgmål omkring min søn han bor i familiepleje men han kommer på besøg hos mig så er mit spørgmål kan jeg få hjælp til gaver og transport til min søn og konfirmation hjælp da jeg har holdt fest for ham .jeg har den fulde forældremyndighed over ham og har søgt fra hans far i gemmen statsforvaltning og venter bare på at få pengene vi holdet hans fest d 5.5 2018

KNUD DTABELL

KONFIRMATIONSBIDRAG ? Den ene mere hysterisk og verdensfjerne regel kommer efter den anden, og uden smålig hensyn til hvorfra og hvem der er dømt til at betale ! Det er ikke underligt, at flere og flere skal i psykiatrisk behandling - det er en branche der fortsat er i rivende udvikling til glæde for meget få og til skade for mange