PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan undgår du at komme i klemme ved jobskifte

Når du skifter job, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på, både før du stopper, og efter du er startet det nye sted.

Det er ikke helt lige meget, hvilke informationer du tager med dig videre i dit nye job, og hvilke e-mails du sletter fra din indbakke, når du gør klar til at lukke ned. Det er heller ikke helt ligegyldigt, hvordan og hvornår du gør omverdenen opmærksom på dit jobskifte. Samtidig er der nogle helt praktiske ting, du gør klogt i at tjekke op på, når du får en ny arbejdsgiver. Her får du overblik over, hvad du skal være opmærksom på før og efter et jobskifte.

 

Hvilke informationer må slettes?

Du skal være varsom med at slette e-mails og oplysninger, som kommer til en indbakke, din virksomhed har stillet til rådighed. Private e-mails må du gerne slette, når du stopper. Men alle arbejdsrelaterede e-mails tilhører virksomheden, og dem må du som udgangspunkt ikke slette uden din arbejdsgivers tilladelse.

Når du skifter job, er det bedste derfor at lade alle arbejdsmæssige oplysninger være tilbage eller aftale med arbejdsgiveren, hvilke oplysninger du kan slette. På den måde udgår du at komme i problemer efterfølgende.

Må du kontakte tidligere kunder og samarbejdspartnere?

Selvom du ikke er bundet af en kunde- eller konkurrenceklausul, er der begrænsninger i markedsføringsloven for, hvordan du må kontakte tidligere kunder.

Du skal derfor være varsom med at sende en specifik meddelelse ud om jobskiftet til tidligere kunder og samarbejdspartnere. Orienteringen skal holdes i generelle vendinger og sendes ud til en bred potentiel kundemasse - og ikke kun til tidligere kunder. Det vil ofte være en god idé at lade din nye arbejdsgiver stå for at sende orienteringen ud fx på virksomhedens LinkedIn-side eller at lade din tidligere arbejdsgiver stå for at orientere kunderne om din fratrædelse.

 

Må du fortælle om jobskiftet på fx LinkedIn?

Du skal være loyal over for din arbejdsplads – også når du skifter job. Det betyder, at du ikke må annoncere dit jobskifte, før du officielt er fratrådt din stilling. Samtidig har du også en vis loyalitetsforpligtelse til at ”deaktivere” din tidligere stilling på LinkedIn, når du er fratrådt stillingen.

Overtræder du din loyalitetspligt, mens du stadig er ansat, risikerer du i værste fald at blive pålagt et erstatningskrav over for din arbejdsgiver.

Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie, du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt.

Hvad sker der med din optjente ferie?

Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie, du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 7. i den anden måned, efter du fratræder.

Er du privatansat og har ekstra feriedage fx feriefridage eller den 6. ferieuge, kan det stå i din kontrakt eller personalehåndbog, hvad der sker med dem. Der kan være mulighed for, at du får dem udbetalt, når du stopper. Men du kan også risikere, at de bortfalder. Tag derfor fat i din arbejdsgiver og spørg, hvad der sker med dem.

Hvis du er ansat i en region eller en kommune og har særlige feriedage eller feriedage fra 6. ferieuge, som du ikke har holdt, vil de som udgangspunkt blive udbetalt direkte til dig på fratrædelsestidspunktet.

 

Hvad sker der med din pension?

Har du fået nyt job med pensionsordning, kan du ofte sammenlægge den "gamle" pension med den nye. Er din nye pension i et andet pensionsinstitut, sikrer en jobskifteaftale mellem pensionsinstitutterne, at dette er muligt i de fleste tilfælde, uden at du skal afgive helbredsoplysninger og uden de store omkostninger.

Får du ikke en pension i dit nye job, kan du selv fortsætte med at indbetale til din eksisterende pension.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Vil du vide mere?

27 kommentar

0 / 700 tegn

Nikolaj

Hej Jeg har sagt op i mit nuværende arbejde (b) for at tiltræde i en tilsvarende stilling i en konkurrerende virksomhed (c). I mit nuværende job, har jeg et mobilnr. som jeg har taget med ind i denne virksomhed fra min tidligere arbejdsgiver (a). Jeg ønsker, at (b) overdrager/overfører dette mobilnr. til min kommende arbejdsgiver (c), men har jeg nogen ret til det, hvis nu (b) ikke vil acceptere dette ?

Jonas Hansen

Hej, Jeg skiftede arbejde d. 1/12 2018, hvorefter min gamle virksomhed indbetalte min optjente ferie (for perioden 1/1-30/11 2018) på feriekonto i indkomståret 2018. I efteråret 2019 afholdte jeg 4 ugers ferie jf. min ret til ferie. Ferien blev afholdt uden løn (da jeg jo ikke havde optjent ferie hos min arbejdsgiver), hvilket betød, at jeg fik en lønnedgang svarende til 4 ugers løn i efteråret 2019. Nu skifter jeg så arbejde igen pr. 1/11 2020. Er det korrekt forstået, at når man skifte arbejde, bliver ens tilgodehavende ferie beregnet ud fra ens lønindtægt? Dvs. ens tilgodehavende ferieudbetaling bliver reduceret, hvis man har afholdt ferie uden løn, da man ikke optjener ferie eller ferietillæg i den periode (for de dage/uger), hvor man har holdt ferie uden løn? Med andre ord, man bliver "straffet" for at afholde ferie (uden løn), selvom antallet af feriedage er indenfor ens ret til ferie jf. overenskomsten. Der er jo virksomheder, hvor det er påkrævet, at man holder minimum 2-3 ugers ferie i sommerferieperioden lige meget om man har optjent ferie eller ej. Grunden til, at jeg har spekuleret over om man bliver "dobbelt"-straffet er, at jeg kan se at beregningsgrundlaget, for udbetaling af min indefrosne feriepenge, er min lønindtægt for perioden 01.09.2019-31.03.2020. Da jeg har afholdt 4 ugers ferie uden løn i efteråret 2019, er min lønindtægt derfor blevet reduceret. Dette har betydet, at mine indefrosne feriepenge (åbenbart) tilsvarende er blevet reduceret. Så sammenlignet med en tilfældig "person", som har arbejdet i samme virksomhed uafbrudt i perioden 2017-2020, så bliver jeg straffet for at skifte arbejde (og derigennem være nødt til at holde ferie uden løn) selvom jeg har haft fast arbejde uafbrudt (ligesom "personen") i samme periode (2017-2020). Er det rigtigt forstået?

Per Nielsen

Hvis du var funktionær, optjente du ret til ferie. Udbetalingen skete således først, når du afholdt ferien. Når du skiftede arbejde, blev den optjente ferie beskattet og resten blev overført til Feriefonden. På den måde blev skatten af ferien fremskyndet. Hvis du var timelønnet, blev feriepengene beskattet og indbetalt til Feriefonden. Med den nye ferielov optjenes hver måned ferie. Der sker i princippet det samme ved skift af arbejde. Loven går fra indbetaling bagud til indbetaling samtidig. Problemstillingen handler om de feriepenge, der er indbetalt i overgangsperioden 01.09.2019-31.03.2020. Disse feriepenge ville efter loven blive indefrosset indtil pensionstidspunktet. Folketinget har besluttet, at overgangsbeløbet, der svarer til 3 ugers ferie, kan udbetales. Men først skal pengene ind på FerieKonto. Det sker uden skattetræk. Der sker derfor først beskatning ved udbetaling. Hvis du er omfattet af reglerne, skal du derfor regne på, om det er bedre at lade pengene stå i FerieKonto. Der skal søges om at få pengene udbetalt. Det kan først ske til oktober. Du vil kunne følge med i, om din arbejdsgiver har indberettet ved at se på din feriekonto. Det er fortsat uklart, hvornår arbejdsgiverne skal indbetale pengene til FerieKonto. Du er skiftet arbejde efter skæringsdagen. Din gamle arbejdsgiver skal derfor afregne på normal vis ved fratrædelser: Det optjente beløb beskattes, og resten indbetales til Ferie Konto. Det er en god idé at holde øje med din feriekonto. Du har ret i, at beskatningen fremrykkes - men sådan var det også efter den gamle Ferielov. Beløbet beskattes ikke igen, hvis du beder om udbetaling af det indefrosne beløb.

Per

Jeg har skiftet job her pr. 1/5 i år og får nu et skattesmæk pga. af at feriepenge bliver indbetalt og skal beskattes .. det er vist desværre meget normalt, men nu skifter hele ferieårsberegningen her pr. 1/9 og vi skal have vores feriepenge udbetalt.. men det betyder vel jeg allerede har betalt skat af dem een gang så, og ikke skal beskattes igen af dem jeg evt. får udbetalt i forbindelse med at man kan søge om at få sin opsparet ferie udbetalt.. eller har jeg misforstået det helt.. Det virker bare underligt at man får et skattesmæk for at skifte arbejde, altså at der følger en regning med? Mvh Per

Malene Løkkegaard

Hej Bente Første gang, du bliver selvforskyldt ledig er sanktionen 3 ugers karantæne. Bliver du igen selvforskyldt ledig kan du ikke få dagpenge igen før end du i et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer i en sammenhængende periode (månedslønnede). Hvis du ikke overholder betingelserne for at modtage dagpenge bliver det også betragtet som selvforskyldt ledig - f.eks. hvis du afviser et jobtilbud eller ikke kommer til samtale mv. Jeg anbefaler, at du søger mere konkret rådgivning vedrørende din situation hos din fagforening.

Bente

Jeg har fundet et andet job ca 1/10- 1/11. Vi har ikke skrevet kontrakt men er blevet enige om at jeg kan starte der. Jeg vil gerne i mellemtiden sige op på mit nuværende arbejde da jeg ikke er glad for at være her. Jeg vil gerne bruge tiden til at se om et brancheskift måske mere er mig ved at søge vikartimer i børnehaver. Min fagforening siger at jeg slet ikke vil kunne få dagpenge frem 1/9 hvis jeg har et andet job på hånden når jeg siger op før mit nye job starter. Jeg mener at det højest er de. 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed jeg kan komme i. Har de ret ?

Malene Løkkegaard

Kære Gabrielle Tak for din henvendelse. Det er et meget konkret spørgsmål du stiller, hvor svaret afhænger af, hvilke aftaler du har indgået med din arbejdsgiver om afholdelse af ferie samt reguleringen af 6. ferieuge. Generelt kan jeg oplyse, at du har krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. Det er i praksis suverænt arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår ferie kan afholdes under hensyntagen til virksomhedens drift. 6. ferieuge er ikke reguleret af ferieloven, medmindre I har aftalt det. Arbejdsgiver skal varsle afholdelse af hovedferie (de tre sammenhængende uge) med mindst 3 måneder, og den resterende ferie skal varsles med 1 måned. De almindelige regler om varsel af afholdelse af ferie kan fraviges, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det har for mange virksomheder været aktuelt i forbindelse med Corona-krisen. Jeg håber, at du kan bruge mit svar, ellers er du velkommen til at kontakte mig direkte.

Gabrielle

Hej Kim Min 2 årig kontrakt udløber pr. 31/08-20. I den forbindelse har jeg 16,65 dage ferie samt 6 ferie uge og 2 omsorgsdage Har jeg ret til at kunne afholde det hele inden jeg slutter? Eller kan de vælge at udbetale det der er tilbage efter hovedferien? På forhånd tak

Malene Løkkegaard

Kære Anna Tak for din henvendelse. Det korte svar er, ja det kan de godt, forudsat det er begrundet i driften. Det følger af ferieloven, at arbejdsgiver fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår feren skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie, men det er arbejdsgiveren, der suverænt afgør, hvad virksomhedens drift tilsiger. Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål.

Anna

Jeg er blevet ansat i en kommune på et plejecenter pr 1. Feb. I år. De har ikke på noget tidspunkt spurgt ind til hvornår jeg påtænker at holde min sommerferie. Kan de nægte mig at holde de uger jeg allerede har planlagt med resten af min familie, med begrundelse i at det ikke passer ind i deres plan. Mvh Anna

Poul

Jeg mødte ind en morgen på min arbejdsplads d.18.12.2019 på mit kontor hvor min chef og 2 andre sad og ventede. Jeg fik 2 tilbud forelagt: A: “Vi bekræfter hermed, at du efter gensidig fratræder den 30 april for at gå på pension” 4 måneders opsigelse og 3 måneders bonus for tro tjeneste Det andet tilbud B: Fritstilling med 6 mdrs. løn og forlade virksomheden med det samme uden at nå at sige farvel til kollegaer. Jeg følte mig under pres, de sagde at jeg skulle beslutte mig nu (20 min) og skrev under på tilbud A. Havde jeg ikke ret til rådgivning fra andre om hvad der ville være bedst for mig? Senere fortrød jeg d. 1.1. 2020 og sagde at jeg godt ville tage imod tilbud B. Det sagde man ja til og vi blev enige om d. 31.1.2020.(De kalder det: “Efter gensidig aftale opsiges du hermed” Hvad er forskellen på de 2 opsigelser/tekster Jeg føler at det var tilbud C Men de påberåber sig så at jeg selv har sagt op og derfor ikke kan få en måneds fratrædelsesgodtgørelse ud over de 6 måneders løn. Er dette korrekt, må de det? Jeg mener ikke at jeg selv har sagt op, jeg valgte bare tilbud B i stedet for A, med deres tilladelse. Jeg føler at de har sendt mig et tilbud C. De vil ikke lade mig se tilbud B Jeg har været ansat uafbrudt fra 1.4.2008 Opsigelsen går dermed ind over d. 1.4.2020. Så jeg har dermed været ansat i over 12 år og mener derfor at jeg har ret til en fratrædningsgodtgørelse på 1 måned Mvh Poul

Malene Løkkegaard

Kære Poul Tak for din henvendelse. Dit spørgsmål går ud over, hvad jeg kan svare på i dette forum. jeg anbefaler, at du får konkret rådgivning om den aftale, der er indgået med din tidligere arbejdsgiver, så dine krav og rettigheder bliver sikret - også i forhold til evt. usaglig afskedigelse og andre mulige krænkelser. Du er meget velkommen til at kontakte mig direkte for en indledende og uforpligtende drøftelse af din sag.

Malene Løkkegaard

Hej Lea Dit spørgsmål er meget konkret og uden henvisning til hvilken overenskomst, dit ansættelsesforhold er omfattet af, derfor kan jeg svare specifikt på dit spørgsmål. Generelt er udgangspunktet, at hvis et ansættelsesforhold har været reelt afbrudt, og den pågældende medarbejdere ansættes i samme firma igen, regnes ancienniteten for det nye ansættelsesforhold fra tidspunktet for opstarten af det nye ansættelsesforhold. Hvis du gerne vil have et mere konkret svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig direkte.

Lea

Hej. Kan det virkelig passe, at der er forskel på brancheanciennitet og anciennitet? Ifølge min overenskomst vil “medarbejdere der genansættes i en virksomhed efter højest 8 måneders fravær indtræde i tidligere optjent anciennitet”. Jeg er blevet genansat i samme virksomhed efter ca. 5 mdr. efter afbrudt ansættelse pga. virksomhedsoverdragelse I en afdeling. Da jeg herefter kommer tilbage til samme virksomhed i en anden afdeling, men under samme CVR. Nr og indtræder i samme stilling, får jeg at vide, at jeg ikke kan modtage anciennitetstillæg, da der i overenskomsten er tale om brancheanciennitet og ikke anciennitet. Dette lyder for mig underligt. Kan det virkelig passe?

Malene Løkkegaard

Hej Natasja Regionerne har indgået aftale om ferie for personale ansat i regioner. Ved fratræden for feriegodtgørelse med 12,5 % af den ferieberettigede løn for det løbende år samt for ikke afholdt ferie fra tidligere ferieår. Du anmoder om udbetaling af feriegodtgørelsen på borger.dk, hvor du også kan se, hvor meget feriegodtgørelse du har optjent samt har til gode. Godtgørelse for 6. ferieuge udbetales i forbindelse med fratræden med 2,5 % af den ferieberettigede løn.

Natasja

Hej. Jeg er lige nu regions ansat på sygehus, men skifter over til kommunal ansættelse herfra d. 1 november. Jeg har en del rest ferie fra mit nuværende job og har stadig min 6.ferieuge, hvad sker der med min ferie når jeg stopper, bliver den overført til det nye job selvom jeg foregår til det kommunale? Hilsen Natasja

Kim

Hej, Jeg har opsagt min nuværende stilling som sælger. Da jeg blev ansat, havde jeg mit private telefonnummer med, hvilket jeg også har haft i andre stillinger. Arbejdsgiveren overtog nummeret ved ansættelsen, da arbejdsgiveren, i følge ansættelseskontrakten, betaler udgifter til telefoni (Fri telefon) og derfor gerne ville administrere dette gennem dennes telefoniaftale. Jeg har bedt min nuværende arbejdsgiver om, at overflytte nummeret til mig, senest ved ophør af min ansættelse, men det nægter arbejdsgiver. Begrundelsen herfor er, at arbejdsgiver vurderer nummeret har for høj markedsmæssig værdi til, at arbejdsgiver vil overdrage nummeret. Arbejdsgiver har på intet tidspunkt gjort opmærksom på, hverken mundtligt eller skriftligt, at nummeret på sigt kunne beholdes af arbejdsgiver og ved ansættelse forklarede jeg netop, at nummeret har fulgt mig gennem flere stillinger. Jeg har for øvrigt haft dette nummer i mere end 15 år. Hvilke rettigheder har jeg, i forbindelse med ovenstående?

Malene Løkkegaard

Hej Kim Hvis du i forbindelse med indgåelsen af ansættelseskontrakten har accepteret at overdrage dit tlf.nr. til din arbejdsgiver uden samtidig at indgå en aftale om, hvad der skal ske med det pågældende nr. i forbindelse fratræden, vil udgangspunktet være, at du ikke kan kræve at få nr. med dig ved fratræden, Dog kan konkrete omstændigheder ved den enkelte sag fører til en anden vurdering. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en vurdering af din sag.

Malene

Hej, Jeg har fået nyt job pr. 1. maj i år og er fratrådt min gamle stilling pr. 30. april. Tjekkede min konto i dag og kunne se, at der også gået løn ind fra mit gamle job, plus ferie tillæg, plus ekstra ferietillæg (som der altid kommer med maj-lønnen derfra. Vores lønsedler er ikke elektroniske, så jeg har fået en tidligere kollega til at tage et billede af min lønseddel derinde fra! Har godt undret mig over, at der stadig ikke var gået feriepenge ind på Feriekonto (da jeg havde et par feriedage i starten af maj, var de ventet med længsel). Hvordan skal jeg forholde mig til dette? De skal vel have alle pengene tilbage eller hvordan? Og hvordan med mine feriepenge? Og ferietillæg og ekstra ferietillæg (som jo er udbetalt med majlønnen) De har en deadline som snart er meget tæt på, hvis jeg har læst korrekt? Men de har jo åbenbart ikke styr på, på lønningskontoret, at jeg er stoppet! Håber I kan hjælpe? Med venlig hilsen Malene

Malene

Hej Malene Ferietillæg skal udbetales senest samtidig med afholdelsen af ferien. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan arbejdsgiver ikke kræve ferietillægget tilbagebetalt. Herudover kan arbejdsgiver som udgangspunkt ikke modregne evt. krav i feriepengekravet. Når en funktionær fratræder, skal arbejdsgiver indbetale feriepengene til feriekonto senest den 7. i den anden måned efter fratrædelsesdatoen. Da du er fratrådt med udgangen af april var betalingsfristen den 7. juni. Hvis feriepengene fortsat ikke er indbetalt til feriekonto bør du rykke din tidligere arbejdsgiver skriftligt. Hvis de fortsat ikke indbetaler dine feriepenge til feriekonto, er du velkommen til at kontakte mig direkte.

Carsten

Jeg har i dag d. 22. maj fået besked om at jeg har fået et nyt job. Jeg skal starte på det nye job torsdag den 1. August (uge 31). En af de nærmeste dage vil jeg sige op på mit nuværende job. Jeg har i mit nuværende job fast månedsløn og ferie med løn. Min sommerferie har længe været planlagt til afholdelse i ugerne 28-30. Kan jeg sige op nu, med sidste ansættelsesdag d. 26. juli (fredag i uge 30) og stadig holde min betalte ferie i uge 28-30 ?

Malene Løkkegaard

Hej Carsten Du kan afholde den planlagte ferie. Opsigelsen ophæver ikke aftalen om afholdelse af ferie, når det er dig, der siger op. Dog har din arbejdsgiver som hidtil fortsat adgang til at ændre ferien, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I det tilfælde har du krav på at få erstattet eventuelt økonomisk tab som følge af ferien. Påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Johannes

Hej Jeg er ansat i et mæglerfirma og har selv sagt op. Jeg har ikke holdt al min ferie i indeværende ferieår og bad derfor, at om at afholde de sidste dage inden jeg fratrådte, men det har min arbejdsgiver nægtet mig. Der står i min kontrakt, at jeg har ret til ferie i henhold til ferieloven. Jeg har vist dem ferieloven, hvor der står, at der er ret til ferie med løn. Men de henviser til, at de har indbetalt feriegodtgørelse til feriekonto og så har jeg ikke krav på mere. Jeg mener, at jeg har til at få min ferie udbetalt, når arbejdsgiver ikke vil lade mig afholde den. Det drejer sig om 4,5 dage. Kan i give mig et råd om hvad jeg kan gøre?

Malene Løkkegaard

Hej Johannes I første omgang bør du kontrollere, hvilket beløb samt det antal feriedage din tidligere arbejdsgiver har indbetalt til Feriekonto. I forbindelse med fratræden er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale feriepenge for ikke afholdte feriedage til Feriekonto. Arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke udbetale feriepengene direkte til medarbejderen. Hvis de indberettede dage/indbetalte feriepenge ikke stemmer med det, du havde til gode på fratrædelsestidspunktet, bør du kontakte din tidligere arbejdsgiver omkring dit krav.

Jesper

Hej Mads Jeg har skiftet job med start d. 1/1/2019. Jeg er dog lidt forvirret over hvad jeg skal skrive ind på min årsopgørelse. Jeg har både i mit gamle og nye job ferie med løn. Så jeg har fået mine feriepenge ind på min Feriekonto, hvor der også er betalt skat af det. Dvs. sige at min nye arbejdsgiver jo trækker mig i løn når jeg afholder ferie, da jeg ikke har optjent det os dem endnu. Så hvis jeg tjener 40.000 kr i måneden vil jeg jo normalt opgive 12*40.000= 480.000 til SKAT. Men hvis jeg afholder 5 ugers ferie så har jeg jo tjent groft set 50.000 kr mindre. Skal jeg så opgive 430.000 til SKAT? Mvh. Jesper

Malene Løkkegaard

Hej Jesper Dine arbejdsgiver er forpligtet til at indberette og indbetale A-skat. I forbindelse med din fratræden, er der sket udbetaling af feriegodtgørelse, og der bør være indberettet og indbetalt A-skat heraf af din tidligere arbejdsgiver. Din feriegodtgørelse er således blevet beskattet i fratrædelsesåret og skal ikke beskattes igen i udbetalingsåret.

Thomas B

Hejsa Jeg har skiftet arbejde pr. 1/8 og på min sidste lønseddel fra juli, kan jeg se at mine feriepenge har påvirket min årsindkomst med et anseeligt beløb. Således har jeg i juli "tjent" 130.000 ekstra og betalt en del ekstra skat. Men det betyder at min forskudsopgørelse h2ar været for lav. Og sikkert også trækprocenten, hvorfor jeg skal af med ekstra penge. Jeg har ikke været opmærksom på det tidligere da jeg jo fik udbetalt det samme som altid. Så kan det passe at overførslen til feriekonto påvirker min årsindtægt så voldsomt, håber det giver mening? (eller kan tidligere arbejdsplads have indberettet forkert?)

Malene Løkkegaard

Hej Thomas Optjent feriegodtgørelse medregnes i opgørelsen af den personlige indkomst i fratrædelsesåret. Feriegodtgørelsen kan dermed godt påvirke din årsindtægt.

Louise

Hej Mads, Jeg har pr. 1/9-18 skiftet job og har fået overført ferie fra mit gamle arbejde til til feriekonto. Men jeg tror ikke de har overført hele min optjente ferie, kun den del, der er sparet op i 2017. Er det således, at de kan vente med at udbetale for optjeningsåret 2018 til ferieårets start 1 maj 2019? Mvh, Louise.

Malene Løkkegaard

Fristen for indbetaling af feriepenge for fratrådte funktionærer er senest den 7. i den anden måned efter fratrædelsen. Det fulde beløb burde derfor være indbetalt 7. oktober 2019. Der kan dog være lidt forsinkelse på fra Feriekontos side i forhold til, hvornår du kan se indbetalingen. Det er vigtigt, at du reagerer overfor din tidligere arbejdsgiver, hvis enten indberetningen er forkert, eller hvis det fulde beløb ikke er betalt. kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, forældes hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Amalie

Hej Mads, Min mand flyttede fra England til Danmark og startede nyt arbejde den 4/12/2017. Hans afdeling blev lukket 7/6/2018, men formåede at få arbejde det samme arbejdssted i en anden afdeling d. 1/9/2018. Han har nu takket ja til et nyt arbejde fra den 1/1/2019. Hvad sker der med hans ferie, som han endelig havde optjent? Skal han nu "starte forfra"? Mange tak for din hjælp på forhånd! Med venlig hilsen, Amalie

Mads Cramer-Kam

Kære Amalie, Tak for din mail. Den ferie, som din mand har optjent, vil normalt ved arbejdsforholdets ophør, blive indsat på FerieKonto, således at han kan anmode om at få feriepenge udbetalt, når han skal holde ferie. Din mand kan tjekke sin feriepenge-status på: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie

Mikael

Hvis man kommer tilbage til en tidligere arbejdsgiver i en funktionærstilling, fx efter halandet år et andet sted, kan man så kræve at indtræde i sin gamle opsigelsesanciennitet og få dette med i kontrakten? Det fremgår ikke rigtig af funktionærlovens pgf 2 om den kan fraviges til gunst for medarbejderen for så vidt angår opsigelsesvarslets længde. mvh Mikael

Mads Cramer-Kam

Hej Mikael, Tak for din mail. Jeg forstår denne således, at selve ansættelsesforholdet har været afbrudt i 1½ år, hvorefter man får en stilling på ny hos sin tidl. arbejdsgiver. Hvis dette er korrekt forstået, har man ikke som medarbejde krav på at kunne inddrage sin tidligere anciennitet i det nye ansættelsesforhold. Hvis parterne kan blive enige om det, kan det sagtens aftales direkte i kontrakten dog. Denne bevarelse er under forudsætning, at der er tale om et privat ansættelsesforhold, da der kan gælde særlige regler omkring anciennitet ved offentlige ansættelsesforhold.

Rikke Lund

Hejsa. Jeg er startet nyt job d. 1/1-18 men er i tvivl om hvor mange dage det nye job skal betale i den nye ferie år (1/5-18-1/5-19) Kan du hjælpe mig med det? Mvh Rikke

Mia

Er det korrekt at man hverken får feriepenge eller feriedage med videre til næste job, når man er blevet fyret og har en fritsstillingsperiode på 5 måneder ? pft Mia

Mads Cramer-Kam

Hej Mia, Tak for dit spørgsmål. Ja, i den forstand, at din tidligere arbejdsgiver skal indbetale dit feriepengetilgodehavende til din Feriekonto, som du så kan hæve fra, når du holder ferie. Hvis dit spørgsmål relaterer sig til, hvorvidt du har opbrugt din ferie/feriepenge i opsigelsesperioden, så afhænger det af, hvorvidt din arbejdsgiver har bedt dig afholde ferie i opsigelsesperioden, samt om hvorvidt en sådan ferie er varslet korrekt. Med venlig hilsen Mads Cramer-Kam Advokat

Vivi Grandal

Hej Mads Tak for din info, men jeg mangler lige at høre regler mht feriepenge når man (som jeg) har pt ferie med løn.... hvad sker der i tilfælde af man man stopper på nuværende job??? Med venlig hilsen Vivi

Mads Cramer-Kam

Hej Vivi, Tak for dit spørgsmål! Hvis du frem til ansættelsesforholdets ophør har optjent ret til betalt ferie, uden at have afholdt denne, skal arbejdsgiveren ved ansættelsesforholdets ophør beregne en feriegodtgørelse svarende til 12,5% af den skattepligtige indkomst, du har haft i optjeningsperioden. Denne feriegodtgørelse skal indsættes på FerieKonto. Arbejdsgiveren kan dog afhængig af opsigelsesvarslet kræve, at du afholder optjent ferie i opsigelsesperioden, under hensyntagten til de gældende varslingsregler for ferieafholdelse. Med venlig hilsen Mads Cramer-Kam Advokatfuldmægtig