PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Asyl

Når du ankommer som flygtning til Danmark, skal du søge om asyl for at få lov at til blive i landet.

Vi tilbyder:

  1. Personlig rådgivning
  2. Hjælp til nævnsmødet

Få hjælp til at søge om asyl i Danmark

At få asyl i Danmark betyder, at du får opholdstilladelse som flygtning og dermed er beskyttet mod at blive sendt tilbage til dit hjemland. Det er de danske myndigheder, der vurderer, om du har ret til asyl, og mens din sag bliver behandlet, skal du opholde dig på et asylcenter.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at søge om asyl i Danmark. Når du kontakter os, meddeler vi dit ønske om asyl til Flygtningenævnet, der giver os lov til at føre din sag. Det koster dig ikke noget, idet salæret betales af statskassen.

 

Sådan hjælper vi dig:

  1. Flygtningenævnets sekretariat vil sende os dine sagsakter, og vi vil derefter indkalde dig til et møde – evt. med deltagelse af tolk, hvis det er nødvendigt. Mødet kan sagtens afholdes digitalt, hvis det giver mening (fx på grund af geografisk afstand, sygdom, familieforhold eller andet).
  2. På baggrund af vores samtale og dine sagsakter udarbejder vi en skriftlig ansøgning med argumentation for din ret til asylbeskyttelse. Ansøgningen sendes til Flygtningenævnet med henblik på et nævnsmøde, hvor din sag skal behandles.
  3. Vi deltager i nævnsmødet sammen med dig, hvor vi beder dig svare på en række spørgsmål, så dine synspunkter kommer frem på mødet. (evt. med deltagelse af tolk). Vi taler din sag over for de tre nævnsdommere.
  4. I stort set alle sager modtager vi afgørelsen i forlængelse af nævnsmødet – ofte med en ventetid på et par timer. I den mellemliggende tid rådgiver vi dig om dine muligheder uanset udfaldet af sagen.

Tag en advokat med på råd, når du skal søge om asyl i Danmark. Vi hjælper dig gennem hele processen.

Advodan – personlig rådgivning, lokal indsigt og jura i øjenhøjde

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med personlig rådgivning og juridiske dokumenter inden for alle dele af privatretten. På vores over 20 kontorer fordelt rundt landet arbejder der mere end 110 jurister. Det betyder, at din Advodan-advokat kan trække på viden og erfaring fra sparringspartnere landet over.

Vi ved, at juridiske problemstillinger kan være komplekse i både form og indhold. Derfor er det centralt for os at møde vores kunder i øjenhøjde – både i vores rådgivning og dokumenter. Vi starter også gerne med i fællesskab at afdække dit behov for hjælp, hvis du er i tvivl om, hvilken rådgivning eller hvilke dokumenter der er relevante i din situation.

Indsender formularen...

Vil du søge om asyl i Danmark?