Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Entrepriseret

Entreprenør

Som entreprenør er præcise aftaler med bygherrer, arkitekter, ingeniører, underentreprenører og leverandører den bedste vej til at undgå konflikter. Ofte er det også billigere at lade en advokat hjælpe med aftalerne, end det er at få hjælp til at løse en konflikt senere.

Du er her

Uanset hvem du indgår aftale med, skal aftalerne skabe overblik over dine og dine aftalepartneres rettigheder og pligter i forbindelse med den enkelte opgave. Derfor bør alle dine aftaler tydeligt beskrive, hvem der gør hvad og hvornår.

Sørg for overensstemmelse mellem tegninger og beskrivelser
Tegninger og skriftlige beskrivelser af byggeriet skal stemme overens. Ellers opstår der hurtigt forvirring og uklarhed over opgaver og udførelse. Det kan i sidste ende føre til en konflikt om, hvem der har skylden for en eventuel fejl eller mangel.

Derfor er det vigtigt, at du tjekker, at arkitektens tegninger, ingeniørens beregninger og byggeriets beskrivelse til bygherren hænger sammen og ikke er modstridende eller skaber usikkerhed om, hvordan byggeriet skal gennemføres.

Tjek at alle aftaler stemmer overens
Modstridende aftaler er den sikre vej mod konflikt. Derfor bør din virksomhed altid sikre sig, at hovedentrepriseaftalen og eventuelle aftaler om underentrepriser stemmer overens. Ellers ender det nemt med en utilfreds bygherre og en langvarig tvist mellem hovedentreprenør og underentreprenør om ansvaret.

Uanset om du arbejder som hoved- eller underentreprenør, kan din virksomhed undgå mange konflikter ved at sikre, at byggeriets underaftaler ikke strider imod hovedentrepriseaftalen.

Lav skriftlige aftaler om ekstraarbejder
Undervejs i et byggeprojekt opstår der typisk behov for ekstraarbejder i takt med, at byggeriets detaljeringsgrad stiger. Derfor er disse opgaver ikke en del af den oprindelige entrepriseaftale. Det er en god idé, at du som entreprenør udarbejder særskilte, skriftlige aftaler om aftalte ekstraarbejder.

En skriftlig aftale bør indeholde en præcis beskrivelse af ekstraarbejdet samt pris og betingelser. På den måde kan din virksomhed lettere bevise, at der er udført ekstraarbejder, og at du er berettiget til ekstra betaling i forhold til den oprindelige entrepriseaftale.

Aftal på forhånd, hvordan eventuelle konflikter løses
En aftale kan med fordel også indeholde et afsnit omkring løsning af en eventuel konflikt. På den måde når begge parter hurtigere frem til en afgørelse.

Er du og din aftalepartner allerede enige om en løsningsmodel til at afgøre uenigheder, kan I begge spare tid og penge til ofte dyre og tidskrævende forhandlinger, rets- eller voldgiftssager.

Samtidig er det væsentligt, at du sikrer dig, at en eventuel tvist mellem dig som total- eller hovedentreprenør, bygherren samt en underentreprenør kan behandles samme sted. Dermed undgår du både øget tidsforbrug, besvær, ekstraomkostninger og risikoen for modstridende afgørelser i tilfælde af, at samme sag skal føres parallelt ved henholdsvis domstolene mod bygherren og ved voldgift mod underentreprenørerne.

Få en klar aftale om, hvornår byggeriet betragtes som leveret
Hvornår et byggeri er færdigt og leveret, er ofte et spørgsmål om definition, og det kan føre til uenighed mellem bygherren og dig som entreprenør. Derfor er det en god idé at præcisere i entrepriseaftalen, hvornår byggeriet betragtes som leveret.

Leveringstidspunktet har betydning for, hvornår betalingen falder, hvornår sikkerhedsstillelsen nedskrives, og hvornår risikoen for byggeriet overgår til bygherren. Derfor er det et væsentligt punkt at få defineret og aftalt ved hjælp af en detaljeret beskrivelse af, hvilke opgaver der indgår og skal være afsluttet for, at byggeriet er færdigt og leveret.

Hvem skal stille sikkerhed?
Som entreprenør vil du i langt de fleste tilfælde skulle stille sikkerhed over for bygherren. Sikkerheden er bygherrens garanti for, at du opfylder dine forpligtelser med hensyn til for eksempel udførelse og levering.

Sikkerheden udgør som udgangspunkt i AB92 og ABT93 15 procent af den samlede entreprisesum, indtil aflevering er sket, hvis ikke andet aftales. Herefter nedskrives sikkerheden til to procent efter et år og til nul procent (frigivelse) efter fem år.

Omvendt kan du også kræve, at bygherren stiller garanti i form af en bygherregaranti. På den måde opnår du sikkerhed for betaling af dit arbejde, selvom bygherren skulle gå konkurs, opsige eller ophæve entrepriseaftalen.

Har du brug for hjælp til Entrepriseret?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp? Skriv til os
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Entrepriseret?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.