Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Skilsmisse? Her er de største misforståelser

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 06. jan 2016
  • 127 Spørgsmål & svar

Sommerferien er slut, og det betyder en ny start for mange ægtepar. Hver for sig. Her giver advokat Rolf Ledertoug fra ADVODAN svar på de tre største misforståelser, når ægteskabet skal opløses.

Hvornår bliver vores til dit og mit?

Når man skal separeres eller skilles, ophører ens formuefællesskab – det vil sige, at man skal finde ud af at dele fællesbo som fx bolig, værdipapirer, bil og indbo. Mange er dog ikke klar over, at formuefællesskabet allerede ophører med udgangen af det døgn, hvor ansøgningen er indsendt til Statsforvaltningen – og ikke først, når en separation eller skilsmisse er bevilget.

”Den ene part kan reelt indsende ansøgningen, uden at den anden part er klar over det. Det betyder, at der kan opstå en periode, hvor måske manden ikke er klar over, at ægtefællens nye computer eller møbler ikke indgår som en del af fællesboet, der skal deles. Og det kan give ekstra økonomiske konflikter,” siger Rolf Ledertoug. 

Skal vi være separeret, inden vi bliver skilt?

”Siden juli 2013 har man kunnet søge om såkaldt lyn-skilsmisse. Det vil sige, at man kan blive skilt med det samme. Misforståelsen hos mange er dog stadig, at man skal have været separeret i seks måneder først. Og det kan give en unødig lang proces, hvis begge parter er sikre i deres sag og gerne vil videre med deres nye liv,” siger Rolf Ledertoug.

Man kan ansøge om skilsmisse direkte på Statsforvaltningens hjemmeside.

Skal vi være enige for at blive skilt?

Ægteparret behøver ikke at være enige om separation eller skilsmisse, før ansøgningen sendes. Det vil sige, at manden fx godt kan sende separationspapirerne ind på egen hånd. Bagefter bliver begge indkaldt til møde i Statsforvaltningen, hvor en sagsbehandler kan hjælpe med at nå til enighed.

“Det er vigtigt at vide, at man godt selv kan sætte gang i processen uden at være enige først. Dermed kan man måske undgå, at en i forvejen hård periode bliver endnu længere, fordi man først skal nå til enighed om at indsende papirerne. Jeg vil dog altid anbefale, at man tænker sig rigtigt godt om og måske tager en separationsperiode, før den endelige beslutning tages,” siger Rolf Ledertoug.

Læs mere om skilsmisse

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Erling
18-05-2016 18:18:38

Hej
Min hustru og jeg skal i gang med bodeling her til juli efter at retten forhåbentlig vil bevilge separation og skilsmisse.
Jeg vil gerne vide om de ting jeg har købt i mit navn og betalt med min driftskonto på min lille landbrugsejendom også tilfalder hende hun har ikke nogen økonomiske forpligtelser på ejendommen da jeg havde erhvervet den før giftemålet så den står på skødet i mit navn og alle lån er i mit navn hun hæfter ikke for noget og har mange penge i banken samt en ny bil som hun har købt
Skal hun have halvdelen af alle maskiner værktøj driftsmidler dyrehold og deslige endskønt hun aldrig har betalt eller erhvervet noget af det, eller betalt foder dyrlæge beslagsmed eller noget som helst i såfald føler jeg mig trynet godt og grundigt
Med venlig hilsen
Erling

Rolf Ledertoug
24-05-2016 09:06:34

Hej Erling,
Hvis I begge har positive nettobodele, dvs. ejer mere end I skylder, og hvis I ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, så skal i værdimæssigt ligedele jeres formue ved separation/skilsmisse. Det betyder at du har førsteret til at udtage de effekter, der tilhører dig, men værdien af dem skal indgå i ligedelingen mellem jer. Hvis jeres ægteskab har været kortvarigt, dvs. under 5 år, kan der måske ændres på dette.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Maddy
10-09-2016 12:26:09

Søger vejledning på vegne af en ven(hun)!
Personen står fremfor en skilsmisse efter 8 års ægteskab. Ingen fælles børn. Han havde da en form for formue fra før og lavede da en særeje som hun underskrev. Hvad som står i den ved jeg ikke.
Han har siden da tabt en god del på spekulationer, aktier osv.
Men han har da stadig sit sommerhus fra før og deres fælles indkøbte hus står i hans navn. Sommerhuset har efter sine været oplånt pga vedligehold under deres ægteskab.
Om det står til ham så går hun ud af dette med en lidt større gæld, mens han har sikret sig. Han har lovet at give henne et beløb svarende til ca 20% af gælden og et mindre månedlig beløb i et år.
Hvordan står hun med tanke på dette særeje og deres fælles bo gennem de 8 år?

Rolf Ledertoug
12-09-2016 14:58:28

Kære Maddy,
Uden at kende indholdet af ægtepagten og uden at kende de konkrete omstændigheder kan jeg ikke give dig et endeligt svar.

Din veninde hæfter dog næppe direkte for sin mands gæld, med mindre hun har accepteret dette ved at skrive under på gældsbrev som skyldner eller som kautionist. Min anbefaling er, at din veninde kontakter et lokalt ADVODAN kontor, der kan rådgive hende herunder gennemgå ægtepagten, så hun ved hvordan hun står.

Mvh.

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
AM
03-01-2017 13:59:13

Hej,
Jeg er i tvivl om hvad der menes med fælles bo. Min mand købte det hus vi bor i inden han mødte mig. Hvis vi skal skilles sidder jeg så op med halvdelen af gælden?

På forhånd tak.

Mvh AM

Rolf Ledertoug
03-01-2017 16:24:20

Kære AM,
Hvis du og din mand ikke har oprettet en ægtepagt om særeje, så har i formuefællesskab.
Man kalder normalt det I ejer under formuefællesskab som jeres "fællesbo".

Hvis I bliver skilt eller separeret skal i dele jeres fællesbo. Dette sker ved at hver ægtefælles formue opgøres for sig.

Hvis din mands gæld overstiger hans formue, så overtager du ikke direkte halvdelen af hans gæld, men hvis din formue overstiger din gæld, så vil du skulle give ham halvdelen af din formue.

Hvis I begge skylder mere end I ejer, så skal I ikke betale noget til hinanden.

Hvis I begge ejer mere end I skylder, så vil det svare til, at I hver skal have halvdelen af det samlede "fællesbo".

Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk herom. Mit direkte tlf. nr. 4614 5031.

Mvh.

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
AM
05-01-2017 09:05:27

Tak for svaret Rolf Ledertoug - det kan meget vel være at jeg lige ringer dig op en af dagene.

mvh AM

Rolf Ledertoug
05-01-2017 10:17:06

Hej AM,

Du er velkommen til at ringe, hvilket jeg blot vil betragte som et gratis formøde.

Direkte nr. 4614 5031.

Mvh.

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
jkl
30-01-2017 16:22:37

Deling af indbo
Hvordan deler man indbo? er der nogle retningslinjer eller skemaer, der kan hjælpe, hvis samarbejde er vanskelligt?
På forhånd tak

Rolf Ledertoug
05-02-2017 16:57:37

Der er desværre ingen skemaer eller vejledninger fra Skifteretten til brug for deling af indbo.

Deling af indbo i fællesbo løses normalt ved, at hver part værdimæssigt udtager halvdelen af indboet, og at man forsøger at blive enige om en sådan deling. I mangel af enighed om, hvem der har førsteret til at udtage indbo, er det normalt den, der har købt/indbragt en bestemt genstand til fællesboet har førsteret ret til at vælge at udtage dette indenfor sit boslod (vedkommendes halvdel af indboet).

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
jkl
30-01-2017 16:25:04

Fraflytning
Hvis den ene part flytter fra fælles hus (50/50 ejerforhold) men undlader at flytte adresse til sin nye bopæl, hvordan er reglerne da mht bopælsforælderskab for fælles børn?

Rolf Ledertoug
05-02-2017 16:51:49

Der er ikke regler, der alene på baggrund af fakta som du har anført ovenfor er bestemmende for hvem, der er/bliver bopælsforælder. Jeg synes du skal kontakte dit lokale ADVODAN kontor og få en indledende samtale med en advokat, hvor du kan give flere oplysninger om din situation. Du kan finde dit lokale ADVODAN kontor ved opslag på www.advodan.dk.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
07-04-2017 17:26:11

Forældrekøb mm
Vi er tæt på at være enige om skilsmisse, og vi er meget i tvivl om, hvilke muligheder der er ang et forældrekøb vi gjorde for 4 år siden. Det er en lille lejlighed, som vores voksne børn bor i.
Vi er begge ejere, 50/50, og vi vil gerne undgå at sælge den, hvis det er muligt.
Kan den ene part købe den anden ud, uden at blive beskattet af et evt overskud? Eller findes der nogle andre løsninger?
Venlig hilsen HK

Rolf Ledertoug
10-04-2017 19:38:12

Der er den mulighed at I sammen sælger lejligheden til jeres barn. En fortjeneste kan udløse skat, men det vil I så begge blive ramt af.

Ellers vil en overdragelse af halvdelen af lejligheden fra den ene til den anden ægtefælle i forbindelse med bodeling ikke udløse ejendomsavanceskat som ved salg til tredjemand. Men når den ægtefælle der overtager hele lejligheden senere sælger til en anden, så kommer vedkommende til at betale hele skatten. I kan læse mere på www.skat.dk under SKATs vejledning pkt C.A.8.3.2.

Husk at aftale nærmere om hvordan den skattepligt som én af jer evt. overtager alene skal indgå i aftalen. Det kan være en god idé at rådføre sig med en advokat, der også kan hjælpe med at skrive bodelingsaftalen og tinglyse evt. overdragelse af lejligheden.

Med venlig hilsen

Rolf Ledertoug

Besvar indlæg
Niels Møller
20-04-2017 20:42:45

Jeg blev separeret 11.01.2008 og der blev ikke foretaget bodeling.Den 16.09.2013 flyttede vi sammen igen,men opløste samværet den 31.12.2013.D.v.s. at vi derfor er at betragte som gifte igen.Nu skal vi muligvis skilles,hvordan med bodelingen,fra hvilken dato skal den foretaget? Jeg har bl.a. købt sommerhus i juli mdr. 2012 og ligeledes købt en autocamper i 2012,indgår de i fælles eje? M.v.h. Niels Møller

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
24-04-2017 11:42:25

Kære Niels Møller,

Når fraseparerede ægtefæller genoptager deres samliv, så bortfalder separationen. Man ser normalt bort fra helt korte genoptagelser af samlivet, der kun varer ganske få uger, fx. 3-4 uger eller kortere tid.

Du oplyser at I har boet sammen igen i 3,5 måneder, hvorfor separationen som udgangspunkt må anses som bortfaldet. Der kan dog være konkrete omstændigheder, der taler i modsat retning. Jeg synes derfor at du skal kontakte det lokale ADVODAN kontor, hvor du grundigt kan drøfte din konkrete sag, inden du endeligt lægger til grund, at separationen er bortfaldet.

Hvis separationen anses som bortfaldet, så vil alle aktiverne indgå i jeres formuefællesskab, herunder sommerhus og autocamper, og dermed også i en deling. Fællesboet vil skulle deles pr. datoen for en ny ansøgning om separation eller skilsmisse. I kan dog indgå anden aftale, hvis I er enige herom.

Mvh. Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny Hansen
05-05-2017 11:03:25

Hejsa
Vi står til at skilles , efter 20 års ægteskab ( har faktisk været på borger.dk 3/5 ) og ansøgt om direkte skilsmisse..
Manden skal nu godkende den ..

Spørgsmålet går på :
Han har et lille firma , et Holding selskab hvor der er indestående posetivt på kontoen i firmaet.
Går halvdelen til mig af indestående , eller ?? er det hans det hele ..

Jeg køber ham ud af huset og bodelingen er vi enige om .

På forhånd tak :-)

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
08-05-2017 10:17:51

Kære Conny Hansen.

Jeg går ud fra, at I ikke har oprettet ægtepagt om særeje, eller i øvrigt har modtaget arv eller gave som særeje. Herudover lægger jeg til grund, at I begge har positive nettobodele, dvs. at I begge ejer mere end I skylder. I givet fald så skal I værdimæssigt dele lige. Herunder skal værdien af din mands holdingselskabet indgå i ligedelingen. Det betyder ikke at du skal have halvdelen af de aktiver, der er i holdingselskabet, da der også kan være forpligtelser, herunder skattemæssige forpligtelser i selskabet. Men det betyder at nettoværdien af selskabet skal indgå i ligedelingen. Det ikke nemt at fastsætte værdien af et selskab, og jeg synes du skal kontakte en ADVODAN advokat for at få hjælp til din bodeling. Ikke for at starte en konflikt, men at for at sikre, at det går rigtigt og rimeligt til.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus
24-05-2017 19:07:21

Hej
jeg skal skilles og er tvivl om jeg evt. er berettiget til et ægtefællebidrag jeg tjener 264.000 kr om året og min tidl. mand tjener 580.000 kr. om året . Jeg vil gerne at vi selv kunne nå til enhed om dette

Rolf Ledertoug
30-05-2017 12:08:16

Hej Sus,

Hvorvidt din mand kan forpligtes til at betale dig ægtefællebidrag afhænger af en del faktorer, herunder hvor længe I har været gift, om I begge har fuldtidsarbejde, om din indtjeningsevne har været påvirket af ægteskabet etc. Jeg synes du skal tage kontakt til en ADVODAN advokat for en kort indledende drøftelse af sagen. Du er velkommen til at kontakte mig på direkte tlf. nr. 4614 5031.

Mvh.

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
sus
30-05-2017 18:50:46

Hej Rolf
Tak for dit svar i år ville vi have haft 20 års bryllupsdag. jeg er ansat i fleksjob det har jeg været siden 2011. Vi er i øjeblikket igang med at tage kontakt til en advokat, det var bare for at have en ide om jeg evt. var berettiget ægtefællebidrag.
venlig hilsen
Sus

Rolf Ledertoug
31-05-2017 12:22:02

Hej Sus,

Da I har været gift i 20 år og da du må have nedsat erhvervsevne siden du er ansat i flexjob, er det sandsynligt, at du er berettiget til ægtefællebidrag. Du bør tage kontakt til egen advokat for at drøfte sagen til bunds. I bør ikke have samme advokat, da I i princippet har modsatrettede interesser fx om ægtefællebidrag.

Med venlig hilsen

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
sus
31-05-2017 20:27:16

Hej Rolf
tak for dit hurtige svar,det har givet stof til eftertanke. tak for hjælpen .
vh. Sus

Sus
6/28/2018 2:30:37 AM

Hej
Jeg har endnu et spørgsmål. Vi har underskrevet en bodelingsoverenskomst, men vi ejer stadigvæk noget skov sammen som ikke er med deri skødet står i min eksmand navn, men vi har lavet et dokument hvorpå der står at jeg ejer halvdelen og vi har begge skrevet under er det rigtig gjort og er det gyldigt ?
Hvor opbevares sådan et dokument?
Glæder mig til at høre fra dig
Venlig hilsen
Sus

Jannie
03-08-2017 16:01:59

Jeg står overfor en skilsmisse. og har i den forbindelse et par spørgsmål.

i 2014 fik vi omlagt lånet i vore hus og i den forbindelse blev der indfriet et udlæg der var i min mands del af huset, det stammer fra en kreditor han havde da han havde firma. det var på 176.000 kr. Kan jeg gøre krav på halvdelen af dette beløb.

Hvordan regner man ud med hensyn til bil. Vi købte ny bil i marts 2016 og jeg har betalt halvdelene af afdragene frem til juni 2017. Vi var enig om at min mand skulle overtage bilen og han har nu fået den omregistreret til han som eneejer. Har indfriet restgælden på ca. 175.000 og har optaget nyt lån i hans navn, Jeg har også betalt halvdelen af forsikringen frem til april 2018, serviceeftersyn frem til marts 2018. Kan jeg gøre krav på halvdelen af disse beløb?

Vi er hverken separeret eller skilt endnu, da jeg mangler et sted at bo.
Håber dette er til at forstå, da jeg føler at jeg bliver taget lidt ved næsen.

Rolf Ledertoug
04-08-2017 16:16:51

Hej Jannie,

Hvis I ikke har særeje, men har almindeligt formuefællesskab, så skal alle jeres aktiver og passiver på ophørstidpunktet (dvs. det tidspunkt I søger om separation eller skilsmisse) medregnes i jeres fællesbo. Du kan derfor næppe gøre noget særligt krav gældende.

Også bilen og billån skal indgå i jeres opgørelse af fællesboet. Udgifter, som I har afholdt inden ophørstidspunktet, er som udgangspunkt uden betydning.

Kort sagt tror jeg ikke at du "bliver taget ved næsen". For at sikre dig at fællesbodelingen sker på korrekt vis, vil jeg anbefale dig at kontakte en lokal ADVODAN advokat, der kan bistå dig.

Med venlig hilsen

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
6/28/2018 1:31:31 PM

Hej Jannie,

Hvis I begge ejer mere end I skylder vil den normale hovedregel være, at I opgør værdien af jeres aktiver og af jeres gæld, og at I skal dele nettoværdien, hvis den er positiv. Mht. din mands gæld, så skal den gæld indgå i opgørelsen. Med hensyn til bilen så skal værdien af bilen og værdien af gælden også indgå i opgørelsen.

Hvis én af jer eller I begge en så stor gæld, at denne overstiger værdien af aktiverne, så deler man ikke såkaldte negative nettobodele.

Hvis du har fornemmelsen af, at du bliver snydt, så anbefaler jeg, at du kontakter en ADVODAN advokat, der kan sikre dig at dette ikke sker.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
03-08-2017 22:55:24

Min ex kone og jeg blev bevilget skilsmisse for et par måneder siden. I den forbindelse overtog jeg huset, og vi fik delt vores indbo. Alt økonomi er delt og på plads. Nu er hun imidlertid begyndt at kræve flere ting udleveret fra huset (møbler, service etc) da hun mener disse er hendes, selvom vi allerede har delt indboet, og hun har haft alle muligheder for at tage det med sig hun ønskede. Hvornår slutter hendes krav på indboet?

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
04-08-2017 16:24:36

Hej Christian,

Hvis du påstår, at der er sket en endelig deling af jeres bo, herunder jeres indbo, så er det som udgangspunkt din bevisbyrde at dokumentere dette.

Hvis I ikke har oprettet en skriftlig aftale herom, så kan det blive svært at bevise. Det er derfor altid en god idé at afslutte en deling af et fællesbo med en skriftlig bodelingsoverenskomst.

Der kan dog være andre omstændigheder, fx mailkorrespondance, eller det faktum, at hun har modtaget en del af indboet og du har overtaget huset, der kan underbygge din påstand om, at boet er endeligt delt. Men hvis du vil have en endelig afslutning, er det min anbefaling at du kontakter en advokat, der kan hjælpe dig med at skrive en bodelingsaftale, hvor du og din tidligere hustru bekræfter at fællesboet er endeligt delt.

Med venlig hilsen

Rolf Ledertoug

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisbet Hansen
24-08-2017 16:18:19

Til Advodan
Min eksmand (skilt 2016)har i 2016 solgt halvdelen af et forældrekøb (andelslejlighed) til vores datter. Advokat for eksmand og administration af andelsforening har godkendt salgsaftale.
Jeg har på intet tidspunkt godkendt dette (ved underskrift) og mener nu at forældrekøbet er ophørt og vores datter kan ikke stå som lejer samt at jeg har en booælspligt jeg ikke overholder da jeg fortsat står som ejer men bor andet sted. Hvordan kan dette løses så min datter eller jeg ikke kommer i klemme. Skal "handlen" gå om. Jeg ønsker ikke at sælge min del til min datter da hun er ung.
På forhånd tak
Vh.
Lisbet Hansen

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
28-08-2017 10:38:02

Hej Lisbet,

Det lyder som om dine spørgsmål i realiteten handler om, hvilke rettigheder og forpligtelser, du har ift. andelsboligforening og lejekontrakt. Jeg synes du skal kontakte en lokal ADVODAN advokat, der beskæftiger sig med andelsboliger for at få drøftet din situation. Herunder kan det være at lejekontrakt skal gennemgås og måske ændres, samt at andelsboligforeningens vedtægter skal granskes.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
04-09-2017 14:56:43

Jeg står foran en separation, og har læst jeres udmærkede indslag om SKILSMISSE OG SKAT.
Jeg har et spørgsmål til punktet "Beskatning af lejeindtægt". Jeg er helt med på, at der bliver betragtet som et lejeforhold hvis man bliver skilt, og den ene par forbliver i en ejerejendom, hvormed den fraflyttede part bliver beskattet af en fiktiv markedsleje eller reel leje.
Men min søster stod i samme situation (skulle dog skllles) for nogle år siden, hvorfor hun kontaktede skat telefonisk, for at forhøre sig om denne beskatning.
Hun fik det svar, at hvis man "kun" bliver separeret, så frafalder denne beskatning, da man i så tilfælde stadig betragtes som værende i familie (også selv om man har separat husførelse m.m.) Hun forsikrer mig at hun skam stillede spørgsmålet på flere forskellige måder, for at være sikker. Hun fik desværre ikke et bindende svar.
Kan det være korrekt. Jeg syntes det lyder underligt.
Det skal nævnes at vi begge forbliver ejere af ejendommen (og den vil kun kunne sælges med et pænt tab)

Lenea
15-09-2017 14:22:37

Hej

Vi blev skilt i 2014 og fik oprettet en ægtepagt hvor jeg overgav alt til min mand, med kun en advokat som var min mands. Jeg havde ingen rådgiver.

Vi bev gift igen 2015, nu er mit spørgsmål gælder den ægtepagt stadig?

Med venlig hilsen

Lenea

Rolf Ledertoug
27-09-2017 17:59:45

Den gamle ægtepagt bør ikke være gældende i det ny ægteskab. For at ligge al usikkerhed i graven, både for dig og din mand, er det min anbefaling, at du drøfter dette med din mand og at I får bekræftet jeres formueforhold i en ny ægtepagt.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Lenea
27-09-2017 20:18:52

Tak for svar tager lige en snak med mind mand

Mvh
Lenea

Majbrit Frederiksen
31-10-2017 15:18:13

Hej jeg er 52 år har kendt min mand siden 1980, vi har tre voksne børn sammen. 5 dejlige børnebørn. Jeg er psykisk syg, valgte for 2,9 år siden at flytte forlig selv i en leje lejlighed. Udover et bord igen sovesofa har jeg intet fået. Har selv købt alt andet. Nu er jeg kommet til det punkt at jeg gerne vil flytte tilbage til min fødeby min mand ønsker ikke skilsmisse ogmener alt erhans hvad gør jeg ?
,

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
31-10-2017 15:28:13

Hej Majbrit,

Jeg tror du har behov for at få talt din situation igennem med en advokat, og foreslår derfor, at du kontakter en lokal ADVODAN advokat, der kan hjælpe dig. Så kan vedkommende advokat spørge mere ind til din situation i det hele taget.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth
02-01-2018 22:19:04

Hvis nu mine børn får bopælsadressen hos min kone, kan jeg forstå at hun har ret til at flytte hvorhen hun vil i Danmark. Er det muligt at vi begge underskriver et dokument, som gør det muligt at ændre bopælsadressen, hvis hun vælger at flytte X antal kilometer væk fra nuværende bopæl, hvis man nu er enige om det?
Jeg har desværre set tilfælde hvor personen med bopælsadressen er flyttet voldsomt langt væk, hvilket har resulteret i store problemer for både børnene, og den tilbageværende.

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
03-01-2018 15:08:51

Kære Kenneth,

I kan som forældre godt lave en hensigtserklæring om, at hvis mor flytter x antal km væk, så skal børnene have bopæl hos dig. Men hvis mor vælger at flytte og på dette tidspunkt ikke længere er enig i, at børnene skal have bopæl hos dig, skal spørgsmålet afgøres af retten, og så vil jeres aftale ikke have nogen betydning. Det som vil være afgørende er hvad der er bedst for børnene, herunder vil det blive tillagt vægt, om de er mest knyttet til mor eller far.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth
03-01-2018 15:17:36

Mange tak for det svar, så der er stadig lidt usikkerhed den vej. Er det set at man deler børnene op, så vi får en hver med bopæls adresse? Der ville jeg måske føle at vi begge kunne være mere sikre, da jeg ikke vil gå ud fra nogle af os kunne finde på at skille dem ad.

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
03-01-2018 15:18:51

Det kan man godt, men det er sjældent at retten kommer frem til det resultat.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin sjelle
3/1/2018 9:25:23 PM

Hej. Min mand og jeg er enige om skilsmisse og har en ægtepagt hvor alt er særeje. Mit hus som vi bor i, min frisørsalon, bil og diverse ejendele har jeg på ægtepagten som særeje. Og ligeledes har han et hus som han lejer ud, en bil og diverse ejendele som særeje på ægtepagten. Er det så bare at underskrive skilsmissepapirerne? Hvad sker der med ægtepagten bagefter? Skal man afmelde den eller er det bare sket automatisk ved skilsmissen
MVH Karin Sjelle

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
3/5/2018 1:56:53 PM

Hej Karin,

I skal jo også blive enige om deling af de aktiver I ejer i sameje, fx er der nok noget indbo mm., der skal deles. Men under alle omstændigheder så er enighed om deling af boet ikke et krav for, at man kan søge om skilsmisse. I skal være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og om evt. lejebolig. Med hensyn til ægtepagten så slettes den ikke, men bliver jo uden betydning. Jeg synes ikke du skal få den aflyst da den jo netop er dokumentation for, at du har særeje og ret til at udtage egne aktiver.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Signe
3/11/2018 3:45:17 PM

Hej Rolf

Jeg står foran en mulig seperation fra min mand. Vi har været gift i 6 år og har et barn på 7.
Vi har ikke haft fællesøkonomi. Min mand har købt det hus vi bor i - for 2 år siden - og kun hans navn står på skødet. Han har en pæn formue i banken - opsparing og arv.
Jeg har betalt alle udgifter i forb m vores barn samt alle daglige husholdingsudgifter gennem årene.
Min mand har betalt ejendomsskatter, varme, el, vand og biler.
Vi har hverken særeje eller ægtepagt.

Jeg har en årsindkomst på ca 480.000kr, og hverken opsparing el gæld.
Det er vanskeligt at finde lejebolig i området og vores barn skal helst blive i samme skole. Det kræver formentligt at jeg køber en mindre lejlighed el lign.
Så - hvordan er jeg stillet økonomisk ved skilsmisse/separation?
Har jeg ret til halvdelen af husets værdi og min mands formue?
Jeg er ikke intr i at kræve mere end nok til at kunne blive boende i nærheden af skolen og min mand, så vores barn kan se os begge mest muligt.

På forhånd tak for hjælpen

Rolf Ledertoug
3/23/2018 3:35:02 PM

Hej Signe,

Du skriver at I ikke har oprettet ægtepagt om særeje. Din mand har modtaget arv. Hvis arven heller ikke er modtaget som særeje, så vil du kunne kræve halvdelen af friværdi i hus mm.

Hvis arven til din mand er særeje, så er det afgørende hvorledes arven er blevet brugt/placeret. Jeg anbefaler derfor, at du kontakter en lokal ADVODAN advokat, der kan bistå dig under bodelingen.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
4/11/2018 5:44:01 PM

Hej Rolf!

Jeg står foran en mulig separation/skilsmisse fra min kone. Vi har været gift i ca. 2,5 år og har ikke oprettet nogen form for ægtepagt om særeje.
Vi ejer et hus halv/halv med en forholdsvis stor friværdi. Derudover har vi en bil i mit navn, som hun har betalt og betaler til.
Vi har ikke andet gæld end i huset, og begge har en opsparing.
Så - hvordan er jeg stillet økonomisk ved skilsmisse/separation?
Hvis den ene ønsker at beholde huset og købe den anden ud, bliver huset så vurderet hvorefter halvdelen af friværdien skal betales til den som flytter eller hvordan fungerer det?

På forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
4/12/2018 12:09:44 PM

Hej Christian,
Ja, det kunne virke som du anfører. I har jo aftalefrihed, så længe at det ikke går udover tredjemand og at den ene ægtefælle kan godkendes til at udtage huset og pantegælden alene.

Udgangspunktet er, at I skal dele ligeligt, herunder at værdi af opsparinger, hus og bil mm. skal indgå i delingsformuen, men I kan altså aftale andet.

Da I kun har været gift i 2,5 år vil jeg dog henlede din opmærksomhed på Ægtefælleloven § 33, hvorefter der kan ske en skævdeling, hvis det anses som mest rimeligt.

Hvis beslutningen bliver at I skal separeres/skilles synes jeg du skal kontakte mig for en uforpligtende drøftelse, hvor jeg kan få flere informationer om jeres økonomiske forhold.


Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Ørlund
4/21/2018 7:35:43 PM

Kan man blive skilt straks og vente ca 3 år med bodeling? Hvis ens eks bliver boende i ejerboligen, som ejes af mig, fælleseje, og jeg fraflytter min bolig, vil jeg så blive beskattet af en evt husleje, som manden så betaler for at blive boende? Hvis vi bliver boende sammen, som fraskilte, skal der så betales skat?

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
4/30/2018 5:19:10 PM

Ja, det er mulig at I først deler boet på et senere tidspunkt, men det er ikke tilrådeligt. Og ja, hvis man bor i sin fraskilte ægtefælles ejendom, så skal ejeren svare skat af lejeindtægt. Inden du træffer en endelig beslutning om jeres bodeling synes jeg, at du skal tale med en lokal ADVODAN advokat.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
6/12/2018 1:51:08 PM

Min kæreste og hans ekskone kan ikke blive enige om, at dele deres fælles bo. Ekskonen har i en lang perioden boet i deres fælles hus (min kæreste flyttede) og skal nu flytte ud pr. 1/7-18. Huset er solgt til os (mig og min kæreste) og de er nu tvunget til at dele. Ekskonen vil ikke samarbejde og det hele skal foregå pr. mail via afkrydsningslister.
Det er lidt svært at dele alle sine ting pr. mail og min kæreste har foreslået at mødes og dele. Det vil hun ikke - hvad skal han så gøre?? Hvordan kommer de videre??

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
6/12/2018 7:31:28 PM

Jeg synes din kæreste skal kontakte sit lokale ADVODAN kontor
og få en advokat til at hjælpe sig. Nogen gange kan det hjælpe bare at kommunikationen går via advokat, og ellers kan advokaten indbringe sagen for Skifteretten.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
6/26/2018 8:03:20 PM

Jeg blev skilt for 4 år siden, vi har et sommerhus sammen tinglyst 50 % hver, og har delt udgifter til alt siden da. Min x-mand døde for 1/2 år siden og mine 2 børn har arvet hans del.
Jeg ønsker ikke at sælge og mine børn ønsker ikke at beholde deres del.
Hvilke muligheder findes for, at jeg kan beholde og overtage hele huset.

Rolf Ledertoug
6/28/2018 12:45:28 PM

Du har mulighed for at købe den halvdel af sommerhuset, som dine børn har arvet. I skal blive enige om en pris, hvorefter du skal undersøge om din bank/kreditforening kan hjælpe dig med finansieringen. Herefter skal du have hjælp af advokat til at få gennemført overdragelsen, herunder til tinglysning mm. Du kan kontakte dit lokale ADVODAN kontor for at få hjælp.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte
6/28/2018 3:32:22 PM

Ligger det fast at man siger ejendomsværdi minus 15% eller kan den regel fraviges, så de selv fastsætter en mindre pris?

Rolf Ledertoug
6/28/2018 3:39:34 PM

Man kan kun fastsætte en lavere pris end 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, hvis det faktisk svarer til markedsprisen, ellers vil det risikere at blive gaveafgiftspligtigt.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Busk Jørgensen
7/4/2018 8:01:22 PM

Hej.
Min mand har søgt om skilsmisse og nu er snakken kommet til bodeling. Vi er nogenlunde enige om fordelingen af ting i huset, men da min mand gennem årene har skaffet sig en masse dyrt værktøj samt en dyr cykel mener jeg at det også må høre under fælles indbo. Værktøjet er primært betaling for udført arbejde og lidt af det er købt fra fælles konto. Han mener at værktøjet og cyklen kun er hans.
Har sagt at han selv kan sætte en værdi for det og løbende betale “ min andel” men hans holdning er stadig at det er hans. Hvad gør jeg ?
Hilsen Rikke.

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
7/30/2018 4:17:35 PM

Hej Rikke,

I følge lov om ægtefællers økonomiske forhold § 31 kan man, uden om boet, udtage genstande til personligt brug, hvis de ikke står i misforhold til boet. Derfor kan dyr cykel og tilhørende dyrt værktøj måske tages ud, uden om boet, hvis boet er stort, dvs. har stor økonomisk værdi. På tilsvarende vis kan du have personlige effekter, der måske ikke skal med i delingsformuen.

Det er en konkret vurdering fra bo til bo om genstandes værdi står i misforhold til boet, og vurderingen er selvfølgelig forskellig om det er et bo med flere millioner kr. eller et beskedent bo.

Hvis du er i tvivl om dette, så må du kontakte din lokale ADVODAN advokat, der gennemgå boet og effekternes værdi og foretage en konkret vurdering af din sag.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
8/8/2018 10:58:24 PM

Hej,
Jeg har været gift med min kone i 1 år pt. Før hun kom ind i mit liv har jeg bygget en formue op som jeg har bygget et hus for. Har hun ret til halvdelen af mit hus som hun ikke står som ejer af efter kun 1 års ægteskab?

Rolf Ledertoug
8/9/2018 12:09:30 PM

Hej Peter,

Nej, det er ikke sikkert, at hun skal have halvdelen af din formue ved skilsmisse, hvis I skilles nu, da lov om ægtefællers økonomiske forhold § 33 i visse særlige tilfælde giver mulighed for at fravige en ligedeling ved kortvarige ægteskaber. Du bør kontakte en lokal ADVODAN advokat, der kan rådgive dig og bistå dig under en evt. kommende sag.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
I.c
8/13/2018 3:15:40 PM

Hej
Min mand eller min Ex og jeg har taget en fælles beslutning om at vi går hver sit. Pga uenighed. Vi begge er blevet enig om vi bliver skilt hvor langtid vil det tage os ?

Rolf Ledertoug
8/15/2018 11:56:38 AM

Hvis I er enige om at ønske skilsmisse og er enige om vilkårene herfor, kan I blive skilt med det samme. Udover at få gennemført selve skilsmissen skal I også have delt boet. Inden du går videre med skilsmisse er det en god idé at drøfte sagen med en advokat for at sikre dig, at du er bekendt med dine rettigheder og pligter og at du får truffet de rigtige beslutninger - både vedrørende vilkårene for selve skilsmissen og vedrørende deling af boet.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit
8/15/2018 2:04:39 PM

Skal separeres, jeg bliver boende i huset. Vi har en aftale om jeg får lov at vente lidt med at købe min mand ud. Vi har delt indbo ( møbler mm )Mit spørgsmål er ; skal der oprettes et dokument om at fortsætte formuefællesskabet på huset, således vi beholder fradragene hver især ?

Rikke Frødstrup
11/5/2018 2:38:02 PM

Kære Birgit

Hvis I bliver separeret eller skilt, og fortsætter med at hæfte solidarisk for lånene i ejendommen, vil I også beholde rentefradragene hver især. I kan altså ikke aftale, at du afholder alle udgifter vedr. ejendommen, og dermed også får det fulde rentefradrag.

Det vil være således, at I hver især kan fradrage 50% af de samlede renteudgifter, og der kan altså ikke indgås aftale om anden fordeling.

Mvh
Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
lh
8/16/2018 3:17:48 PM

Hej
Min kæreste og jeg er gået fra hinanden og aftalen er, at jeg skal overtage huset.
Nu skal vi til at dele indboet, og her er jeg i tvivl om, hvordan vi skal værdisætte eks. sofaer, spisebord og lign. Skal det gøres ud fra nyprisen? Eller skal vi værdisætte det ud fra, hvad tingene er værd nu, hvis vi skulle sælge det?

Rolf Ledertoug
8/17/2018 8:25:53 AM

Ved deling af boer medtager man sædvanligt indbo mm. til brugtprisen og man foretager ikke fradrag for sparede salgsomkostninger. Da det meste indbo har en meget lille brugtpris ift. udgiften til at købe nyt, er det mest sædvanlige at man forsøger at dele indboet nogenlunde ligeligt, således at der ikke skal "betales" herfor af nogen af parterne.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
EC
8/19/2018 1:46:04 PM

Hej Rolf.

Jeg skriver, fordi jeg har søgt om at blive skilt med min kone, hun har så ikke svaret på skilsmisse papirerne, vi har nu været gift i 8 måneder, hun er nu taget hjem til sine forældre, men hendes ting er stadig derhjemme, og hun har kommet nogen gange og hentet ting, imens jeg har været på arbejde. Men der stadig mange af hendes ting der hjemme.

Men enden vi blev gift, fandt vi et ejerbolig og underskrev den sammen, men forhold til pengene, har jeg betalt 20% af banklånet, og lavet lejligheden, fra top til tå, og imens vi har været gift, har jeg siddet og betalt alle vores regninger, (husleje, bil, forsikringer, mobil abonnement, finasining af køkken og møbler osv). Kan det stadig passe, at hun skal have halvdelen, når under vores ægteskab, at det mig der har betalt det hele næsten.

Rolf Ledertoug
8/20/2018 4:19:31 PM


Det er ikke sikkert, at hun skal have halvdelen af din formue ved skilsmisse, hvis I skilles nu, da lov om ægtefællers økonomiske forhold § 33 i visse særlige tilfælde giver mulighed for at fravige en ligedeling ved kortvarige ægteskaber. Du skal dog ikke forvente at blive kompenseret hverken for det arbejde du har udført eller for løbende under ægteskabet at have betalt en større del af jeres udgifter end hun har. Du bør kontakte en lokal ADVODAN advokat, der kan rådgive dig og bistå dig under en evt. kommende sag.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
8/23/2018 12:39:22 AM

Hej Rolf.
Jeg ligger i skillesmisse med min engelske kone. Vi har været sammen i 6 år og været gift i 1 år og 6 dage da skilsmissen blev ansøgt. Da hun kom til Danmark har jeg forsørget hende da hun læste og ikke var berettet til SU, samt hun ikke var berette til barsel da vi fik vores første barn.
Nu kræver hun enten jeg skal give hende retten til at hun kan tage vores børn til udlandet og hvis jeg ikke går med til det vil hun have halvdelen af mit hus samt firma. Jeg synes det er meget unfair hvis hun er berettet til halvdelen af mine ting som jeg selv havde opbygget inden hun kom ind i mit liv, og fordi jeg har forsørget hende og hun ikke har bidraget til nogle udgifterne.
Hun vil kun kræve halvdelen af mit for at skade mig, hun har en erstatning hun har fået på omkring 4,5 millioner så det er ikke fordi hun har brug for penge.
Men som hun siger vil det kun glæde hende at ødelægge mit liv, hvis jeg ikke giver afkald på vores børn.

Hvordan står jeg i denne sag?

Mvh. Morten

Rolf Ledertoug
8/23/2018 4:35:29 PM

Hej Morten,

Helt generelt er det ganske uskønt når sager om børn og bodeling på denne måde sammenblandes, men det er desværre set før.

Længden af et samliv forud for et kortvarigt ægteskab har betydning for, om en skævdeling efter lov om ægtefællers økonomiske forhold § 33 kan komme på tale. Men din hustru kan ikke være sikker på at have ret til halvdelen af din formue, selv med en samlet periode på 6 år (samliv 5 år og ægteskab 1 år).

Du skriver ikke nok om jeres og børnenes forhold til at jeg kan oplyse dig om risikoen for, at din hustru kan få børnene med til England. Jeg synes du skal læse mere om børnebortførelse på vores hjemmeside og kontakte en ADVODAN advokat, der kan bistå dig med sagen. Du bør ikke stå uden rådgivning i en sag som denne.


Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Winnie
10/15/2018 1:01:49 PM

I 2002 lavede min daværende mand og jeg familieoverdragelse af vores fælles hus. Efterfølgende fik vi tinglyst en ægtepagt. Vi blev sidenhen skilt i 2014 og jeg glemte alt om den ægtepagt. Er der noget at gøre ved det så længe efter??
Med venlig hilsen
Winnie

Rolf Ledertoug
10/29/2018 3:13:17 PM

Hej Winnie,

Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så spørger du om man kan få genoptaget en fællesbodeling, der ellers er afsluttet.

Hvis der er indgået en bodelingsoverenskomst så kan skifteretten evt. godt tilsidesætte denne, hvis det fx er åbenbart at den er urimelig eller at der er forhold der er glemt. Hvis sagen har været behandlet i Skifteretten og der under skiftet er væsentlige fejl, så kan der også være mulighed for at søge boet genoptaget. Du bør kontakte en lokal ADVODAN advokat, der kan gennemgå sagen med dig, så I kan vurdere næste skridt.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Maria Damm
10/31/2018 9:10:50 PM

Hej
Jeg har et spørgsmål
Min kæreste har ansøgt om skilsmisse fra sin ex kone
Men problemet er hun ikke vil skrive under på papirerne
Han er nu blevet dømt til at skal betale 5000 kr i underholdsbidrag fra 1 august
Og nu skriver vi altså 1 november
Hun vil heller ikke flytte sin addresse
Hvor længe kan hun trække den

Mvh
Maria Damm

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
11/5/2018 10:33:08 AM

Hej Maria,

Din kæreste skal rette henvendelse til Folkeregisteret/kommunen og anmode om, at hans ekskone frameldes adressen, da jeg forstår, at hun faktisk allerede er flyttet, men blot ikke har ladet dette registrere. De vil så skrive til hende og give hende frist til svar og herefter træffe afgørelse om, hvorvidt hun skal frameldes adressen. Hvor længe dette vil tage kan jeg ikke svare på, men hun vil nok få et par ugers svarfrist, så jeg vil tro, at det mindst vil tage en måned med en sådan sagsbehandling.
Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna
11/7/2018 1:34:38 PM

I starten af oktober 2018 anmodede jeg om skilsmisse. Står nu uden bopæl da min mand smed mig og vores barn ud. Vi har ikke været i kontakt siden.
Han vil ikke reagere på anmodningen. Hvornår kan statsforvaltningen gøre noget uden, at han er ind over?
Jeg vil også gerne flytte vores barns bopælsadresse, når vi finder et fast sted at bo. Bor nu midlertidigt ved mine forældre. Hvad hvis han ikke går med til bopælsændringen?

Rikke Frødstrup
11/8/2018 3:56:26 PM

Kære Anna
Hvis ikke din mand reagerer på Statsforvaltningens henvendelse vedr. skilsmisse, skal du anmode Statsforvaltningen om, at sagen sendes i retten, så du kan blive skilt. Statsforvaltningen kan ikke træffe afgørelse om skilsmisse, men de kan videresende sagen til retten, hvis ikke den ene part reagerer på anmodning om skilsmisse.

Hvis ikke din mand vil acceptere, at bopælen på jeres barn skal tilgå dig, skal denne sag også behandles i retten. Du skal dog starte sagen op via Statsforvaltningen, som vil få afklaret om I kan blive enige om bopælen, og hvis ikke det er tilfældet, kan du bede Statsforvaltningen om, at sagen sendes til retten, så I kan få en afgørelse vedr. bopæl.

Mvh.

Rikke Frødstrup

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Ella
11/22/2018 4:58:35 PM

Jeg blev skilt fra min mand i decembra 2017. Vi blev gift i 23 år og har 2 børn sammen(nu er det voksne børn på 22år og 19 år). Under vores ægteskab købte vi to ajendom hvor på den første ajendom han har lavet ægtepagt med særajer (jeg kunne ikke dansk på nuverrende tidspunkt :( ), ellas så har vi fomuefællesskab sammen. Begge ajendom er registrerret som virksomhed hvor alle det år jeg arbejdede i( jordbær marker og ægproduktion ), det var den tilknytnig til arbejdsmarken som jeg havde i disse år. Vores sag er hos bobehandler man han melder sig nu til konkurs og siger at jeg skal flytte fra huset , fik to uge til det .Jeg har ikke midler ( fik aldrig løn eller A-kasse), kommunen er ikke villig til at hjælpe mig :( , er fuldstændig knust og opgivet.
På forholdt tak.
vh Ella

Rolf Ledertoug
11/29/2018 2:12:04 PM

Kære Ella,

Jeg synes du skal tage kontakt til bobehandler og bede ham om at vejlede dig i situationen, herunder om din mulighed for at søge fri proces til anlæggelse af evt. enkeltsager mod din eksmand.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Ella
11/29/2018 6:54:56 PM

Mange tak , man hvad betyder det “ mod enkeltsager” , hvis jeg må stille et sprøgsmål til .
På forhånd tak for hjælpen Rolf .

Mvh. Ella

Rolf Ledertoug
11/30/2018 3:31:09 PM

Hej Ella,
"Enkeltsager" betyder at få rettens afgørelse af enkelte problemstillinger under en bodeling, som man er uenige om.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Ella
11/30/2018 7:20:23 PM

Mange tak .

Mvh Ella

Edith
12/9/2018 11:07:22 PM

Min mand og jeg har været gift i 4 mdr. med formuefællesskab. Vi har været sammen on/off 3 år før ægteskab. Vi har aldrig haft fælles bopæl, men planlægger at flytte sammen. Vi har begge formue, men min mand har væsenligt større formue end jeg (1:10). Kravene til en §61 i FBSK er opfyldt. Min mand har under vores forhold bidraget med væsentligt mere end jeg, til daglige fornødenheder. Hvordan er jeg stillet ved skilsmisse på nuværende tidspunkt?

Rolf Ledertoug
12/10/2018 12:54:27 PM

Hej Edith,

Du besvarer jo nærmest selv spørgsmålet ved at skrive, at kravene i § 61 er opfyldte. Du må således forvente, at der sker en skævdeling til din mands fordel. Med et så kort ægteskab kan det være at skævdelingen bliver således, at det svarer til, at I ikke har været gift. Måske du kan forhandle dig til et bedre resultat end ved at lade sagen behandle i Skifteretten.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina
1/3/2019 3:54:33 PM

Hej!
Min kæreste har været separeret i næsten 2 år og flyttede fra sin eks den 1/2-2017. Han har søgt om skilsmisse, men hun nægter at skrive under. Hun ignorerer bare mailen fra statsamtet. Hvad sker der så nu? Hvad kan han gøre for at få skilsmissen gennemført?

Venligst
Carina

Rolf Ledertoug
1/9/2019 3:17:28 PM

Han må bede Statsforvaltningen om at sende sagen i retten, der kan behandle sagen. Jeg foreslår at han ringer til Statsforvaltningen herom. Han kan bede Statsforvaltningen om at orientere retten om, at han ønsker at en bestemt advokat skal repræsentere ham når sagen behandles i retten. Han kan derfor evt. med fordel kontakte en advokat inden han tager kontakt til Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Carina
1/9/2019 3:29:56 PM

Hej igen!
Tak for svar.
Vil det sige, at han skal betale for sagsomkostninger for en skilsmisse han i følge reglerne har ret til?
Venligst
Carina

Rolf Ledertoug
1/13/2019 1:57:50 PM

At få behandlet en sag ved retten koster penge. Og nogle gange også for dem, der fra starten af har en ret sikker sag. Det kan dog være, at der er mulighed for at få fri proces og/eller blive tilkendt omkostninger under en retssag, der kan gøre det helt eller delvist omkostningsfrit. Det tager retten stilling til ved behandling af sagen. Hvis han tager kontakt til advokat, så vil advokaten kunne gå dybere og konkret ind i spørgsmålet om sagsomkostninger.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth
1/28/2019 5:41:06 PM

Hej Rolf.
Jeg er blevet skilt fra min kone som jeg har været gift med i 1 år og har haft samliv med i 5 år før ægteskabet.
Nu ligger vi i bodeling, jeg har bragt hele formuen ind o vores forhold (hus, bil og firma) hun har ikke været en del af den fælles økonomi på nær de sidste 5 måneder af vores forhold.
Jeg er bleve oplyst om muligheden for en skævdeling og vi skal have de aktiver med ud som vi kom ind med da det er et kortvarigt ægteskab.
Kortvarigt ægteskab er under 5 år og forhold før ægteskab skal deles i 2 for at regne det til ægteskab.
Er disse oplysninger korrekte? For hvis har vi på papiret et ægteskab på 3,5 år.
Min eks kones advokat mener der skal forgå en ligedeling, hvordan står jeg i denne sag?

Mvh. Kenneth

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
2/1/2019 4:59:14 PM

Hej Kenneth,

Den ny lov om ægtefællers økonomiske forhold § 33 omhandler muligheden for at fravige det almindelige udgangspunkt om ligedeling. Der er ikke en fast formular, hvormed man kan regne ud, om der skal ske skævdeling eller hvorledes en sådan skævdeling skal være.

For at der kan ske en skævdeling efter lovens § 33 skal den væsentligste del af aktiverne have tilhørt den ene ægtefælle ved indgåelse af ægteskabet, eller skal være erhvervet ved arv eller gave. Herudover skal en ligedeling være åbenbar urimelig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning.

Det kræver at du får en advokat til at dykke mere ned i sagen for at vurdere om din sag opfylder disse kriterier. Det kan ikke endeligt af- eller bekræftes, hverken ved din beskrivelse af jeres forhold, eller den påståede "regneregel". Du bør derfor kontakte en advokat for få gennemgået de faktiske forhold i detaljer, hvorefter man bedre kan vurdere sandsynligheden for at komme igennem med en skævdeling.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Manse
2/5/2019 11:00:23 AM

Hej Rolf,

D. 15 november, 2018 indsender jeg Direkte skilsmisse til Statsforvaltning. Efter aftale med min daværende kone, sendte jeg brev igen d. 17 november,2018 da vi ville vente til efter Jul så vores søn William vil få en god jul at huske tilbage på. D. 19 Nov får vi bekræftet at skilsmissebegæringen er sat i bero og genoptages d. 03 Januar 2019. Skilsmissen er bevilliget d. 23 Januar samt fælles forældremyndighed og uden bidragsordninger mm.
Jeg mener at formuefællesskabet ophører med udgangen af det døgn jeg har sendt den, altså d. 15 Nov. Mit firma har givet medarbejdere aktier i gave som er båndlagt i 7 år og der er frigivet nogle aktier d.02-01-2019. Har min eks kone ret til deling af disse aktier?
Mvh Manse

Rolf Ledertoug
2/7/2019 7:46:36 PM

Ja, i følge lov om ægtefællers økonomiske retsforhold § 33 er ophørsdagen den dag, hvor Statsforvaltningen modtog anmodning om separation eller skilsmisse. Så hvis Statsforvaltningen har registreret at skilsmissen er sket på baggrund af en ansøgning af den 15. november 2018, så er det ophørsdagen. Til gengæld lyder det til, at aktierne også var din ejendom inden ophørsdagen, uanset at de er båndlagt. Derfor skal de indgå i bodelingen.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole
2/17/2019 11:34:37 AM

Hej Rolf
Vi står som så mange i den situation at vi skal skilles.
Min kommende eks kone og jeg står begge på skødet som ejer 50/50 .Vi hæfter begge 50/50 på kreditlån og boliglån.
Min kone har skilsmissesæreje i huset med teksten" xxx har forlods ved køb af ejendommen indbetalt xxxx 000 mere end xxxx(Mig) og skal således ved salg af ejendommen have udlagt tilsvarende beløb uden rente og skal betragtes som skilsmissesæreje.
Spørgsmål: Ejendommens sælges til det beløb vi skylder inkl. boliglån.Skal kreidtor så have pengene inden hun skal have sit skilsmissesæreje?.Hæfter jeg for de xxx000 kr. hvis huset bliver solgt med underskud , eller er det kun ved evt. overskud hun kan få pengene?
Mvh.

Rolf Ledertoug
2/20/2019 5:14:11 PM

Hej Ole,

Panthaverne skal have betaling først, da de næppe har respekteret at stå tilbage for et krav fra din hustru.

Man skal være forsigtig med faste konklusioner om en aftale, som man ikke har læst, og jeg kender jo heller ikke til jeres situation i detaljer i øvrigt. Men hvis I ikke har oprettet et gældsbrev eller en samejeoverenskomst, hvoraf det fremgår, at du skylder hende et beløb, så er udgangspunktet at hendes særeje forsvundet, hvis der er tale om en underskudshandel. Så er der jo ikke nogen værdi at have som særeje. Er der derimod også et gældsbrev, en samejeoverenskomst eller andet, der understøtter at du "skylder hende" pengene og at selve dette krav er særejet, så kan situationen se anerledes ud.

Derfor bør du rådføre dig med en advokat, der kan læse jeres aftale(r) igennem og høre i detaljer om jeres situation.Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
2/25/2019 6:34:49 PM

hej,
jeg står og skal skilles, vi har for 5 mdr. siden søgt separation men sagen blev henlagt fordi vi ikke kunne blive enige om hvem af os der skulle betale for den vilkårsforhandling der skulle til... nu har jeg fået bolig men før jeg kan overtage, skal jeg fremvise at vi har boet sammen i mere end 2 år, hvilket kun kan gøres ved at bestille en bopælsattest men de skal bruge det for begge parter fordi der ikke står noget om ham i min... han vil ikke give mig det for det er ikke hans problem... hvad kan jeg gøre? mvh Anne

Rolf Ledertoug
3/5/2019 1:51:23 PM

Hej Anne,

Hvis jeg forstår din mail korrekt, så har du aftalt med din mand, at du skal fortsætte jeres nuværende lejemål og at du i den forbindelse skal kunne dokumentere overfor udlejer, at I har boet på samme folkeregister adresse i mere end 2 år.

Om kommunen, uden din mands samtykke, vil sende dig bekræftelse på, at I har boet sammen i 2 år ved jeg ikke, men jeg synes også du skal prøve at kontakte dem og spørge.

Hvis jeg har forstået dit spørgsmål korrekt vil du jo også have brug for, at han skriver under på, at du kan overtage lejemålet alene. Hvis han hverken vil underskrive boligselskabets blanket eller sende dig udskrift fra Folkeregisteret, der kan bekræfte, at I har boet sammen i 2 år, så må du indringe sagen for Statsforvaltningen på ny. Så kan de tage stilling til, hvem der skal have lejligheden.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
3/18/2019 9:54:36 AM

Hejsa.

Jeg vil utrolig gerne vide hvor længe der går før en ex-ægtefælle ikke længere kan kræve ting.

Skilsmissen er sket for over et år siden, og tidligere ægtefælle kommer hele tiden med nye krav. Senest om nogle skabe.
Da personen fraflyttede blev der sagt at denne ikke ønskede andre ting, så resten efterlod personen. Mange ting er købt sammen så det må jo være fælles eje? Men når personen har for over et år siden sagt at denne ikke ønskede flere ting fra boet, kan denne så komme nu og skal have dem?
Det er utrolig frustrerende at personen bliver ved med at komme ind på livet af en og kræve ting og sager, som denne allerede har frasagt sig eller blot efterladt.

Håber på at det var til at forstå mit spørgsmål.
På forhånd mange tak for svar.

Rolf Ledertoug
3/19/2019 11:29:38 AM

Hej Rikke,

Du skal indgå en endelig og skriftlig aftale om bodeling, hvoraf det fremgår at I er enige om, at alt er delt, herunder også indbo. Efter dette tidspunkt kan du anse sagens som afsluttet. Ellers vil der ganske længe kunne være tale om en uafsluttet sag.

Min anbefaling er, at du kontakter dit lokale ADVODAN kontor for at få hjælp til at udforme en endelig bodelingsaftale, som et punktum på sagen. Hvis ikke din eksmand vil medvirke hertil, så må advokaten hjælpe dig med at få sagen indbragt for Skifteretten, der så kan udpege en bobehandler, der kan lave en boopgørelse.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus Al-Towaiji
4/10/2019 6:15:36 PM

Vi har lejet et hus, af den ene ejer, der er 2, de blev skilt for 7-8 år siden og huset har efterfølgende været lejet ud af 2 omgange,
1 omgang stod hun for det (der vides ikke, om der har været lejekontrakt)
i anden omgang udlejes det ud med kontrakt hvor han stod for det og alene havde udskrevet, efterfølgende fraflytter lejerne lige pludselig.
og han skriver på sms at finder vil nye udlejer, hvor hun svare over sms -" det gør du bare"

vi underskriver lejekontrakten og lejer huset, han giver hende besked over sms at nu er der nye lejer.
men pludselig vil hun ikke udlevere nøglerne fra tidligere lejer til os.

Derved finder vi det nødvendigt at få en låsesmed ud, som kommer ud til huset, dog bliver vi enig om at han køre igen, da han ikke skal komme i klemme, til der er styr på denne problematik.
Fordi hun og ny kæreste/mand,så møder op med en ret uhensigtsmæssigt adfærd, (der er rådført og snakket med politiet, som henviser til advokat men lave en skrivelse om truende adfærd, hvis dette skulle ske igen, og det vil de handle på, men ellers mener de ikke det er deres område)
Udover påråbte hun/de, at lejekontrakten ikke er gyldig. og ligeledes påstår hun ikke har nøgler, tros det er tydeligt at se låsene er blevet skiftet indenfor få dage siden hvor vi så det..
Mit spørgsmål er så er vores lejekontrakt gyldig eller ej?
Venlig hilsen
Josef og Sus

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
4/12/2019 2:30:58 PM

Jeg er ikke ganske sikker på, at jeg forstår sagsfremstillingen. Derfor bør I skal tage kontakt til det lokale ADVODAN kontor for at få drøftet situationen mere indgående. Men nedenfor er mit svar på baggrund af det, jeg har forstået fra jeres indlæg:

Hvis I ved, at der er 2 ejere af et hus og kun den ene skriver under og påstår, at han kan skrive under på begges vegne, så kan det blive et spørgsmål om, hvorvidt I kan bevise, at han havde bemyndigelse til at udleje huset ved også underskrive på hustruens vegne. Hvis han havde den fornødne bemyndigelse, så har I en lejekontrakt. Viser det sig at han ikke havde bemyndigelse fra sin hustru til at underskrive på begge ejeres vegne, så kan han blive erstatningsansvarlig overfor jer, men I kan nok ikke fastholde at have lejet huset, hvis kun den ene ejer har tiltrådt aftalen.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Sus Al-Towaiji
4/12/2019 3:48:57 PM

Så har du misforstået lidt, min fejl..
Det er ex-kone, (som er ene ejer af huset) der via sms har sagt god for det bliver lejet ud igen.. og vi har set dette inden underskift

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
4/12/2019 4:17:48 PM

Hej Sus,

Kantakt jeres lokale ADVODAN kontor og få talt de faktiske forhold godt i gennem, så vedkommende advokat kan give sin vurdering af sagen ud fra de helt korrekte oplysninger.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne M
4/14/2019 10:58:39 AM

Hvordan står min mand og jeg ved skilsmisse, når vi har været gift i 4 år men har levet sammen i 34 år?
Vi har fælles hus. Vi har ikke særeje, men har hver vores opsparingskonto og lønkonto i banken.
Men min mand har en større opsparing på sin konto?
Det er mig der har den laveste indkomst. Men min mand har en lille forfattervirksomhed som giver en ekstra indtjening hvert år. Derfor sparer han mere op end jeg. Ved skilsmisse har jeg dermed ikke nogen særlig stor opsparing.
Hvordan deles sådanne opsparinger ved skilsmisse?

Rolf Ledertoug
4/15/2019 1:59:26 PM

Hej Anne,

Udgangspunktet er, at I kan dele som I vil, så længe I ikke skuffer kreditorer ved dispositionen.

Hvis I er uenige om fordelingen er udgangspunktet, at I skal ligedele alle værdier. Ved kortvarige ægteskaber, dvs. ægteskaber med varighed på under 5 år, kan der blive tale om skævdeling, hvis fx den ene part har haft flere værdier ind i ægteskabet end den anden. Men med 34 års samliv og 4 års ægteskab skal der nok være særligt gode holdepunkter for at fravige udgangspunktet om ligedeling. Du kan tale med en lokal ADVODAN advokat, der kan spørge dig mere ud om din situation og give en konkret vurdering af din sag.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Stine
4/18/2019 4:28:30 PM

Hej

Jeg har en god ven som hjalp mig med at blive boende i mit hus da jeg smed kæresten ud.

Han gik ind og overtog halvdelen af gælden i realkreditlånet, da jeg ikke måtte eje så stor gæld. Der blev lavet en stemplet samejerkontrakt. Jeg hæfter for alle udgifter på huset (og har gjort det i 1 1/2 år) og jeg ejer alt friværdi ca 1.8mill.

Han står nu overfor en skildsmisse om ca 5-6 mdr. Kan hans kommende ex kone kræve nogen af min friværdi? Og skal hans hæftelse af gæld 1.5 mill i mit hus regnes ind som fælles gæld i hans skildsmisse, da de hæfter solidarisk for hinanden.

Hun ved ikke han gik ind og hjalp mig.

Venligst Stine

Rolf Ledertoug
4/23/2019 2:55:05 PM

Hej Stine,

Hvis din ven har almindeligt formuefællesskab, dvs. ikke oprettet et en ægtepagt om særeje, så vil alle hans aktiver og alle hans passiver, herunder hans ejerandel af dit hus og hans andel af pantegælden i huset som udgangspunkt skulle medregnes ved opgørelse af deres skilsmissebo.

Jeg går ud fra, at du har haft advokathjælp til at udarbejde samejeoverenskomsten, så jeg synes du skal tage kontakt til vedkommende advokat og fortælle om din vens forestående skilsmisse, så I kan få håndteret situationen.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Simone
5/2/2019 12:06:39 PM

Min mand og jeg er gift på tredje år. Jeg flyttede i Marts måned i år og vi prøver på mange måder at gør vores forhold bedre. Dog bliver jeg ramt at tanken om at vi skal skilles, inderst inde har jeg ikke lyst.

Vi har et hus sammen som min mand skal overtage så snart banken har styr på det hele og jeg bliver skrevet af huset med en lille sum penge i hånden.

mit spørgsmål er, om man virkelig behøver at blive skilt for at min mand overtage huset?

mvh Simone.

Rolf Ledertoug
5/6/2019 2:42:38 PM

Hej Simone,

Nej, man behøver ikke blive skilt for, at den ene ægtefælle skal overtage et hus alene. Men husk at selvom huset overdrages til din mand alene, så vil det fortsat være omfattet af jeres delingsformue, hvis I ikke har oprettet en ægtepagt tidligere. Du bør derfor samtidig søge rådgivning hos advokat om mulighederne for at oprette en ægtepagt som særeje, herunder hvis fx dit salgsprovenu skal være dit særeje og huset skal være mandens.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Birte
5/10/2019 9:54:57 AM

Hej! Jeg har blot et retorisk spørgsmål. Hvis man ejer en andelslejlighed uden gæld, skal skilles og vil blive boende, hvordan får den anden part så halvdelen af lejlighedens værdi ? Skal man tage et lån og hvem skal i så fald betale DET tilbage? Ikke fair hvis det er personen der har købt lejligheden og ingen gæld har, der skal skylde penge, udover at give halvdelen af sin formue væk.

Rolf Ledertoug
5/16/2019 1:59:52 PM

Hej Birte,

Hvis man ikke fx har en ægtepagt om særeje, købt lejligheden med arvede midler, der var særeje, så er udgangspunktet at lejligheden er omfattet af delingsformuen. Dermed kan man ende op i en situation, hvor man skal "købe" halvdelen af sin egen lejlighed af ægtefællen. En anden undtagelse er ægteskaber af kort varighed, hvor man kan fravige den almindelige hovedregel om ligedeling af delingsformuen.

Hvis man skal låne penge for at betale ægtefællen, skal man også selv betale ydelserne på lånet.

Så vidt jeg forstår dit spørgsmål, så er situationen ikke aktuel for dig, hvorfor du bør tale med en advokat for at drøfte dine muligheder for at beskytte din formue.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Mapsi
5/11/2019 7:57:34 AM

jeg har været gift i seks år, jeg er ikke dansk statsborger. Min mand og jeg har ingen ægtepagt. Han bliver ved at smide mig ude af huset , jeg kender ikke mine rettigheder. Han købt hus før vi gifte os, i seks år jeg har altid betalt for mad, min datters børnehave og ekstra ting tøj, medicin osv. Han sige at jeg har ikke noget rettigheder, kunne i forklar den her til mig ? Jeg vil bare starter mit liv igen .

Rolf Ledertoug
5/16/2019 2:04:41 PM

Når I ikke har oprettet ægtepagt og hvis din mand heller ikke har købt boligen med midler han fx har arvet som særeje, så er udgangspunktet at huset er omfattet af jeres delingsformue. Hvis din mand samlet set ejer mere end han skylder, vil du have ret til halvdelen af hans nettoformue, hvis I bliver skilt.

I det hele taget lyder din situation uholdbar, og jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat, som kan rådgive dig.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Mads
6/11/2019 9:36:58 AM

Hej
Jeg er igang med en skilsmisse. Vi har været sammen i ca 4½ år og blev gift i august. I april fandt min kone dog en anden, så derfor skilsmisse.
Vi er uenige omkring bodeling. Før vi blev gift, men da vi bare var kærester, købte vi en lejlighed. Min eks-kone står på skødet og står for lånet. Siden da har der været en betydelig værdi stigning i lejligheden, som jeg mener jeg har ret til en del af. Hun havde fundet frem til at undtagelse fra regler om bodeling, når man har været gift i under et år. Hvordan forholder dette sig?

Rolf Ledertoug
6/11/2019 1:55:29 PM

Hej Mads,

Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 33 indeholder en regel om, at der kan ske en fravigelse af den almindelige hovedregel om ligedeling for kortvarige ægteskaber, hvis den væsentligste del af formuen har tilhørt den ene ægtefælle alene, eller hvis den ene har erhvervet dette ved arv eller gave, og hvis der ikke har været økonomisk fællesskab af betydning og hvis en ligedeling må anses som åbenbar urimelig. Du bør kontakte en lokal ADVODAN advokat, der kan hjælpe dig med at vurdere din konkrete sag inden du indgår aftaler om deling med din hustru.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Majbrit
6/21/2019 10:42:52 PM

Hej Rolf.
Jeg blev skilt november 2016. Formuedelingen var først endelig juli 2018, underskrevet af begge. Der var mange komplikationer i delingen, da min exmand havde særeje på et hus, v havde et andet fælles hus, hus i Tyrkiet og han var selvstændig med ejet firma.
Spørgsmålet til dig: min ex mand fortæller der er aktier fra firmaet som han solgte for 3 år siden. Hvis de ikke var en del af bodelingen, så er det vel ikke ok. Tænker alt så ikke er opgjort.
Vi var gift i 16 år, samboende i 19 år.
Kan jeg se aktie salg fra firmaer nogen steder?
Det var en lang skilsmisse og hvor jeg havde advokat på, da der netop var mange ting i vores økonomi.
Firmaet blev opgjort og indgik i boet. Kan man tage formue delingen op igen! Hvis det viser sig aktierne ikke var med?

På forhånd tak for svar.

Mvh Majbrit

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
6/25/2019 11:36:24 AM

Hej Majbrit,

Du bør tage kontakt til den advokat, der hjalp dig under bodelingen, så I sammen kan vurdere om din tidligere ægtefælle har holdt oplysninger skjult for dig. I givet fald kan det være, at du har mulighed for at få tilsidesat den indgåede bodelingsaftale. Advokaten kan også hjælpe dig med at få styr på de faktiske oplysninger, herunder der er ejerskab til aktier.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristine
7/4/2019 12:28:35 PM

God eftermiddag Rolf.

Det ville være til stor hjælp med et praj om
hvordan mit instrument kan blive til en
fond for unge musik studerende, når
jeg engang dør! Altså , den bliver solgt og beløbet skaber en fond.
Min mand har to børn af tidligere ægteskab. Jeg har tænkt
meget over hvordan instrumentet ikke kun står i kroner og øre, og diskussion om arv.
En fond er den bedste version synes jeg.
På forhånd tak
Mvh
Kristine

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
7/10/2019 9:54:58 AM

Hej Kristine,

At stifte en fond kræver grundige overvejelser, herunder om der er et rimeligt forhold mellem omkostninger og midler i fonden, eller om man i stedet skal se sig om efter en eksisterende fond eller forening, som man kan betænke i sit testamente. Et grundigt svar egner sig ikke til dette medie, men kræver grundig og konkret advokatrådgivning, så jeg må henvise dig til at tage kontakt til dit lokale ADVODAN kontor og aftale et møde.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
7/24/2019 8:13:12 AM

hej,
Skal måske separeres efter 25 år, og har formuefællesskab, børn er over 18 år. Ægtefælle er udstationeret i udlandet og har meget høj indkomst, min er ret lav, da jeg samtidig tager mig af vores søn som har 2 psykiske diagnoser. Første barn studerer i udlandet, koster 70.000 om året. Andet barn bor i forældrekøbslejlighed i KBH, mod en meget lav ydelse, tredje barn bor hjemme.
Ved at vi ikke kan have fællesøkonomi ved separation, men må vi vælge at hæfte fælles for både forældrekøbslejlighed og fast bolig, og administrere vores økonomi som vi gør pt, så vores børn kan blive boende hvor de bor nu?

med venlig hilsen,
Mette

Rolf Ledertoug
8/12/2019 10:27:19 AM

Hej Mette,

I forbindelse med bodeling kan man godt vælge fortsat at eje et eller flere aktiver i lige sameje. Så I kan godt fx lave en aftale om fortsat sameje af forældrekøbslejlighed mm. Det bør suppleres med en samejeoverenskomst, der regulerer vilkårene for jeres ejerskab, da det fremtidige ejerskab jo ikke vil være reguleret af reglerne for ægtefæller. Du bør derfor søge advokatbistand såvel til bodelingsaftale som til aftale om fremtidigt sameje af én eller flere ejendomme.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Viktoria
8/5/2019 1:26:32 PM

Hej,
Min mand og jeg skal skilles efter 7 års ægteskab. Vi ejer sammen i øjeblikket to ejendomme og prøve på at få begge to solgt. Når de er solgt vil vi komme ud med 2-3 millioner kontant men da vi ikke ved hvor lang tid det tager at få dem solgt er vi i tvivle om hvad der er klogest.
Jeg tjener de fleste penge og har ikke noget problem med at betale største del af diverse bolig afgifter, rente etc. indtil de begge er solgt.
Vores bekymring går på hvad banken siger når de finder ud af at vi skal skilles (og hvordan finder de ud ad det, hvem giver dem besked?).. vil de kunne tvinge igennem et salg, da de bare gerne vil have pengene tilbage og er ligeglade over hvad vi kommer ud med? Ser de det som en “risiko” at vi er skilt? Eller pleje de til at se at syntes det er fint sålænge vi bare betaler det der skal betales, som altid?

Får banken besked på en potentiel skilsmisse når der blive ansøgt om “separation” eller er det først ved den rigtigte “skilsmisse” de får besked?
Mit spørgsmål går således på hvis det er bedre at ansøge om seperation først efter alt er solgt?

Tak for hjælpen!

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
8/12/2019 10:33:46 AM

Hej Viktoria,

Hvis I kun har realkreditlån så er der ingen mulighed for bank eller realkreditinstitut at opsige et kreditforeningslån. Kun hvis lånet misligholdes kan det opsiges. Skal lånet alene overtages af en af jer kræver det samtykke fra kreditforening og ny kreditvurdering.

Hvis I har banklån så vil bankens muligheder for at opsige lån afhænge af vilkårene for jeres lån, som jeg jo ikke kender. Men hvis I nu er 2 låntagere og den ene skal overtage et lån alene, så vil det kræve bankens samtykke, og dermed en ny kreditvurdering.

Men der er næppe grund til at søge at holde en påtænkt separation hemmelig fra banken. Du kan evt. kontakte banken og drøfte dine muligheder med dem, hvor du oplyser at I overvejer separation, men ikke har besluttet jer endnu.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten
8/17/2019 6:46:35 PM

Min søster skal skilles, og det er aftalt, at hendes mand bliver i huset. Han køber hende ud. Så hun får ca 500.000 kr med.

De er enige om deling af indbo. Han beholder bla. møbler i de 3 børneværelser, vaskemaskine og tørretumbler.

Spørgsmålet er nu om de etableringsomkostninger min søster får i form af indskud til lejlighed, etablering af 3 børneværelser, køb af vaskemaskine og tørretumbler, skal betales af dem begge.

Hvad er praksis på dette område ?

På forhånd tak for svar.

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
8/27/2019 1:19:20 PM

Hej Kirsten, Når man ansøger om separation eller skilsmisse er dette ophørsdagen for ens formuefællesskab.

Din søsters efterfølgende udgifter til indskud til lejebolig, køb af hårde hvidevarer til ny bolig mm., går jeg ud fra alle er udgifter, som hun afholder efter denne ophørsdag, hvormed de er hendes mand uvedkommende.

De kan selvfølgelig godt aftale noget andet, hvis de er enige herom og dette ikke vil påvirke andre end dem selv.

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanett
8/19/2019 6:44:28 PM

Hejsa jeg har et spørgsmål vedr bo deling efter skilsmisse, når eks mand/kone er blevet gift med ny partner. Kan det ændre noget på ejer brevet om 50/50 ejerskab. Eller kan det ændre på loven om man sætte huset til salg uden den anden samtykke?

Besvar indlæg
Rolf Ledertoug
8/27/2019 1:32:29 PM

Hej Jeanett, Ud fra din korte besked kan jeg ikke forstå, hvad din faktiske situation er. Du bør kontakte dit lokal ADVODAN kontor telefonisk og beskrive din situation nærmere, hvorefter de evt. kan bistå dig

Med venlig hilsen
Rolf Ledertoug
Rolf Ledertoug Advokat | ADVODAN Glostrup Se faglig profil
Besvar indlæg
lene
8/30/2019 1:54:23 PM

Min mand vil skilles og har søgt på straks skilsmisse. Kort efter han var flyttet kom han i et nyt forhold for ca. 3 til 3,5 måned siden, men hvad hvis jeg ikke er enig og vil separeres først,da jeg synes det må være mest rigtigt, kan det ændres til dette uden at man behøver at skal indkaldes til snak.

Frank Christensen
9/7/2019 6:46:52 PM

Jeg har et ret presserende spørgsmål på vegne af min datter. Min datter og hendes mand skal skilles (papirløst parforhold), de ejer et hus sammen nu på 6 år som han gerne vil overtage (for børnenes skyld hedder det sig) dog til lavest mulig pris, og helst kun til det der skyldes i huset. De skylder realkredit 1.141.000 kr og så har de et boliglån (restgæld) på 127.000 kr. Han har fået vurderet huset som et "hurtig-salg" til kun 1.350.000 kr (hvilket selvfølgelig er i hans interesse, men bestemt ikke i hendes) hos en ejendomsmægler. De har hidtil haft fælles økonomi som nu er blevet adskilt, sådan at de hver især betaler ind på en fælles budgetkonto til de faste fællesudgifter. Det skal bemærkes at i forbindelse med en låneomlægning i 2017 blev huset af Nykredit vurderet til 1.600.000 kr. Hvis han overtager huset og lån (banken har godkendt det, han har en god økonomi/stort rådighedsbeløb, så der er fint plads til et ekstra lån så han kan købe min datter ud af huset) mener både ejendomsmægler og bankrådgiver at hun skal betale ham 69.000 kr svarende til det salær det vil koste at sælge idag, hvis han vælger at sælge på et senere tidspunkt efter overtagelsen (hvilket vi har ham mistænkt for at spekulere i). og det forstår jeg ikke. Jeg troede man tog udgangspunkt i en fair vurdering og trak gælden i huset fra, og så dividerer friværdien med 2, for at få beløbet den ene part der ønsker at overtager huset så skal betale den anden, altså dele formuen i huset 50/50%, og så skulle den ged være barberet. Er det normalt at den ene part skal være med til at financ. den anden parts evt. salgsomkostninger engang ude i fremtiden, hvad er praksis? Ved et evt. "hurtig salg" risikere de jo begge osse at komme ud med et nul muligvis et tab. Jeg kunne selv godt finde på at give et bud og købe huset (inden huset evt. kommer til salg hos ejendomsmægleren) - kan jeg det hvis blot den ene part ønsker det, under forudsætning af mit bud er bedre end det eksmanden ønsker at overtage huset til? Omvendt ønsker eksmanden selv at erhverve huset, må han vel i så fald komme med et endnu bedre bud end mit går jeg ud fra.. 
PS. Forøvrigt mener han ikke at hun skal have noget med af fælles indboet når de går hver til sit. Selv bilen som er reg. i hendes navn vil han have min 1/2-delen af. Bilens værdi er idag ca. 60.000 kr  - da hun i sin tid købte bilen betalte hun selv 1/3-del, han betalte også 1/3-del, og den sidste 1/3-del af købprisen betalte jeg som en gave til min datter. Kan han forlange det? NB. Selv synes hun at 100.000 kr er et passende og fair beløb han bør betale hende hvis han overtager huset, at hun får 1/2-delen af fælles indboet, og at hun naturligvis beholder sin egen bil og andre personlig ejendele. Mange spørgsmål og på forhånd tak for svar. Venlig hilsen Frank Christensen.

Besvar indlæg
Louise
9/9/2019 12:56:02 AM

Jeg overvejer skilsmisse fra min mand, som jeg har været gift med i 4 år. Vi har været samlevende 4 år før ægteskab, så boet sammen i 8 år i alt. Der er formuefællesskab i ægteskabet. Dog er jeg i tvivl, om jeg falder under ægteskabslovens paragraf 33, idet min mand har den største formue bestående af bolig og opsparing. Ingen af os har gæld. Vil gerne finde en fair løsning, men frygter at min mand ikke vil dele hverken værdi af bolig eller formue. Skal jeg forvente, at det vil ske ved en bodeling?

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.611 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.611 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.