Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Børnebidrag: Få svar på de 10 hyppigste spørgsmål

  • Af Mette Rasmussen
  • 07. mar 2016
  • 583 Spørgsmål & svar

Advokat Karen Wung-Sung ADVODAN i Holbæk får løbende mange spørgsmål fra forældre, som er i tvivl om reglerne om børnebidrag. Hun giver her svar på de 10 hyppigste spørgsmål om børnebidrag.

1. Skal der betales børnebidrag i en 7/7 ordning?

Som udgangspunkt skal der ikke betales børnebidrag, hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og I begge opfylder jeres forsørgelsespligt. Hvis barnet fx kun er 4-5 dage hos den ene forælder over en 14-dages periode, skal der normalt betales børnebidrag. Den forælder, som har barnet hos sig 5 dage eller færre over en 14-dages periode, opfylder som udgangspunkt ikke sin forsørgelsespligt. Spørg i Statsforvaltningen, hvis I er i tvivl.

2. Hvad er taksterne for børnebidrag?

Bidragets størrelse afhænger af, hvor meget den bidragspligtige tjener. Normalbidraget i 2016 ligger på 1.307 kr. om måneden, men det kan forhøjes, hvis den bidragspligtige tjener mere end 480.000 kr. om året. Du kan altid se de aktuelle takster på Statsforvaltningens hjemmeside.

3. Stiger taksterne hvert år?

Børnebidraget bliver reguleret hvert år. Beløbet reguleres for, at beløbet ikke skal blive udhulet i forhold til inflation og de almindelige prisstigninger i samfundet.

4. Er der en øvre grænse for børnebidrag?

Som modtager kan du i visse situationer være berettiget til at få fastsat et børnebidrag, som er højere end normalbidraget. Det kræver, at den bidragspligtige, som kun har forsørgelsespligt over for ét barn, har en indkomst på over 480.000 kr. (i 2016). Hvis den bidragspligtige har forsørgelsespligt over for flere børn, skal indkomstniveauet være endnu højere.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan du se hvad grænserne er for at blive pålagt forhøjet børnebidrag. Statsforvaltningen indhenter selv økonomiske oplysninger fra SKAT.

5. Har min opsparing betydning for fastsættelse af børnebidrag?

Som bidragspligtig har din opsparing ingen betydning for fastsættelse af børnebidrag. Der bliver alene set på din indkomst.

6. Kan vi selv lave en aftale om børnebidrag, eller skal Statsforvaltningen ind over?

I behøver ikke at have en aftale, I selv laver, godkendt i  Statsforvaltningen. I kan selv printe en aftale om børnebidrag fra Statsforvaltningens hjemmeside.

I skal dog være opmærksomme på, at det kan være meget vanskeligt efterfølgende at  få ændret en privat aftale, og I skal derfor overveje, om I inden indgåelsen har behov for professionel hjælp.

7. Koster det noget at få Statsforvaltningen til at fastsætte børnebidraget?

Hvis Statsforvaltningen tidligere har behandlet en sag om børnebidrag, og du søger om ændring eller fastsættelse af dette bidrag, skal du i de fleste tilfælde betale et gebyr på 2.700 kr.

8. Gælder reglerne for børnebidrag også bonusbørn?

Du har som forælder kun forsørgelsespligt over for dine egne biologiske børn. Det har derfor ingen betydning for fastsættelsen af børnebidrag, at du har bonusbørn, som du er med til at betale til.

9. Hvornår skal jeg betale uddannelsesbidrag?

Hvis et barn er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde fastsætte et uddannelsesbidrag. Et uddannelsesbidrag kan blive pålagt, indtil barnet fylder 24 år.

10. Hvad gør jeg, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget. Udbetaling Danmark kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget og derefter opkræve beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget.

Vil du vide mere?
Anna Øding Bjerregaard

Anna Øding Bjerregaard

Advokatfuldmægtig | Vis faglig profil
Spørgsmål
Lene Elm
25-05-2016 08:36:38

På vegne min søn, der er virksomsindehaver men ansat spørger jeg om hvad begrebet indkomst "betyder" ved bidragsfastsættelse. Han har et barn på 7 år og normalt samkvem.
Er indkomst den løn han får udbetalt af virksomheden som ansat direktør eller er det også de virksomhedsindkomster som henstår regnskabsmæssigt til tab og konstituering...
Med venlig hilsen
Lene Elm

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
26-05-2016 07:06:33

Kære Lene,

Det er svært lige præcist at svare på, da det bl.a. afhænger af ejerforhold i virksomheden etc.

Jeg vil anbefale, at han tager direkte kontakt til statsforvaltningen, og kan derudover henvise til vejledning om børne- og ægtefællebidrag, hvor det fremgår hvad statsforvaltningen lægger vægt på.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Asia
1/12/2020 7:31:39 PM

Hej, jeg hedder Aseel. Jeg vil have en rigtig skilsmisse, men jeg vil spørge om børnebidrag. Hvad kan min søn få fra støtte? Jeg får kun Su, men hans far tager mere end det. Han tager omkring 20.000 tusinde om måneden. Skal jeg betale børnebidrag? jeg tog lige Su og sikkerheden som vi bor nu vi bor er hans hus registreret i hans navn
Ikke på mit navn
Mister jeg mine rettigheder hvis jeg ansøgte om skilsmisse

Erik K
10-06-2016 15:13:18

Kære Karen,
Min søn fylder 18 i år og bor 7 dage hos mig og 7 dage hos hans mor. Mit spørgsmål er om hans mor kan få tildelt uddannelsesbidrag selvom hun tjener omkring 30.000,- pr. måned.
Mvh
Erik

Karen Wung-Sung
13-06-2016 07:00:40

Kære Erik,

Ved fastsættelse af uddannelsesbidrag vil der blive set på bidragsbetalerens indkomst, som skal være rimelig høj, og på den unges egen indkomst, som ikke må være særlig høj.

Derudover vil der blive set på, om du bidrager på anden måde til barnets uddannelse, hvilket du som udgangspunkt vil kunne dokumentere, at du gør, når I har ham lige meget hver.

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
26-10-2016 12:46:12

Ved fastsættelse af børnebidragets størrelse, kan man trække 'rimelig pension' fra lønindtægten, hvor meget er rimelig pension og hvorfor står det ikke, fremfor at det er en individuel vurdering?

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
27-10-2016 07:32:10

Kære Marianne,

Tak for din mail.

Udgangspunktet er, at en rimelig pension er din arbejdsgiverpension, uanset om denne måtte være eksempelvis 10% eller 18%.

Jeg kan ikke svare på, hvorfor der står, at det bør bero på en konkret vurdering, andet end at der kan være særlige forhold og særlige aftaler, eks. med arbejdsgiveren, som kan føre til et andet resultat.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
28-10-2016 11:56:06

Mange tak for dit hurtige svar :-)
Synes jo bare ikke at det er særligt rimeligt, at hvis man har råd til at sætte 1/5 af sin høje løn til side i en opsparing, så kan lønindtægten komme ned under grænsen for at skulle betale mere end normalbidraget.
Ved godt at jeg kan lyde lidt bitter, men synes ikke det er rimeligt.
Vores datter er udviklingshæmmet og har ikke mulighed for selv at tjene penge ved et fritidsjob eller senere i livet at kunne forsørge sig selv.
Jeg selv har nedsat erhvervsevne, grundet stress og nedslidning, så har derfor meget lav indkomst, så jo jeg er nok lidt bitter og ked af det, over at hun har en far som ikke ønsker at bidrage mere end allerhøjst nødvendigt til hendes opvækst, selv om han og hans nye kone har gode indtægter.
Studser i øvrigt også over at der i skemaet for indtægtsgrænser for forhøjet børnebidrag også står "ca." foran alle beløbsgrænserne - så det beror også på vurdering fra sagsbehandleren?
vh
Marianne

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
30-10-2016 18:28:35

Kære Marianne,

Jeg er ikke klar over, hvorfor der står cirka. Jeg vil anbefale, at du forespørger Statsforvaltningen herom.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Thi Nguyen
8/3/2018 7:53:05 AM

Min ex-mand bor i udlandet, kan man få særlig børnebidrag til mine børn? Jeg har søgt men han ville ikke svare på at han vil betale særlig børnebidrag. Hvad skal jeg så gøre? så kan jeg ikke få hvis han ikke vil betale, selvom han bor i udlandet? Håber at I kan hjælpe mig at svare på dette spørgsmål ... Mange tak

KH

Thi

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/5/2018 5:40:58 PM

Kære Thi Nguyen,

Du kan indsende en ansøgning til Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag, såfremt du mener at han bør betale forhøjet bidrag. Statsforvaltningen vil herefter få indsigt i hans lønindkomst og fastsætte bidraget på baggrund heraf. Nægter han at betale, kan du anmode Udbetaling Danmark om bistand. Kan Udbetaling Danmark ikke opkræve beløbet hos ham, vil sagen blive videresendt til SKAT mhp. inddrivelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jon Jensen
07-12-2016 20:10:17

Jeg er virksomhedsmedejer med ikke bestemmende indflydelse. Jeg er ansat som direktør i virksomheden. Er det min løn som er gældende ved fastsættelse af bidragsstørrelsen ? hvis jeg har formue har det også indflydelse ? Har hørt at hvis jeg f.eks betaler 3 x normalbidraget så er det muligt at exhustruen får normalbidraget og de resterende 2xnorbidraget kan indsættes på en opsparingskonto som børnene kan få udbetalt når det bliver voksne ?? vh JJ

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
08-12-2016 15:01:05

Kære Jon,

Når du ikke har bestemmende indflydelse er udgangspunktet, at det er din løn, som er gældende, og der alene tages højde for udbytte fra virksomheden.

Evt. formue har ingen betydning for størrelsen af bidraget.

Hvis du pålægges at betale forhøjet børnebidrag, så er det som betaling for din forsørgelsespligt, og derfor er der ikke dele af dette bidrag, som du kan forlange indsat på en opsparingskonto.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
02-02-2017 10:53:43

Jeg deler min 6-årige søn 50/50 med hans far. Vores søn har folkeregisteradresse hos sin far pga. skolevalg, men vi har fælles forældremyndighed. Hans far overfører hvert kvartal børnepenge + enlig forsørger tillæg til en fælleskonto, som bruges til betaling af SFO osv.

Mit barns far har den fordel, at han kan trække børnepengene fra i skat, da det jo er ham, der modtager dem. Mit spm. er, om jeg slet ingen muligheder har for at få fradrag eller andre skattefordele af nogen slags, trods at vi har akkurat samme udgifter til vores barn, og trods fælles forældremyndighed og 7/7 ordning?

mvh Julie

Karen Wung-Sung
02-02-2017 15:14:05

Kære Julie,

Som jeg læser din mail, så overfører din søns far den kvartalsvise børneydelse til en fælleskonto. Det er et beløb, som går ind til bopælsforælderen, og som man får skattefrit, men ikke et beløb, der kan trækkes fra i skat.

Jeg er derfor ikke helt sikker på, at jeg forstå dit spørgsmål.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Julie
02-02-2017 15:26:04

Kære Karen

Tak for hurtigt svar. Jeg har åbenbart forvekslet børnebidrag med børneydelse. Så der er umiddelbart slet ikke noget problem.

Bedste hilsner Julie

Anne
05-02-2017 09:34:10

Hvad gør man hvis faren SIGER at han ikke tjener over 480.000kr og derfor ikke skal betale forhøjet bidrag.

Men jeg ved at han er meget godt uddannet og bør tjene LANG over...

Nu hvor det koster 2700kr pr ansøgning kan det jo være en dyr omgang at søge igen og igen.

Han er nemlig typen der skifter job rigtig ofte og imellem jobs tager sig nogle fri-måneder... så pr måned tjener han nok ret godt. Men (måske) ikke pr år... hvordan gør andre hvis ex ikke vil afslører sin rigtige indtægt??? særligt nu hvor ansøgnings-prisen er blevet SÅ høj?

Karen Wung-Sung
06-02-2017 13:23:21

Kære Anne,

Du kan desværre ikke gøre andet end at søge Statsforvaltningen og betale gebyret. Gebyret er forhåbentlig hurtigt tilbagebetalt.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Rønsholt
08-02-2017 16:52:34

Hej
Jeg har en bidragssag i Statsforvaltningen.
Vi har en 8/6 ordning, pigerne er mest ved moderen.
Jeg betaler pt fuld børnebidrag.
Jeg ønsker at bidraget bortfalder og at vi deles om udgifterne.
Jeg har tøj til pigerne og kører dem til deres fritidsaktiviteter, når jeg har dem.
SF har efter 1 år, stadig ikke kommet med en afgørelse.
I dag fik jeg et brev, hvor jeg skulle komme med kvitteringer, 1 år tilbage, på hvad jeg havde brugt på pigerne. Jeg gemmer ikke disse kvitteringer, og tænker også at det er u vedkomne, hvor meget jeg bruger, bare at de får det de skal. SF sagde også, at det ikke er nok at komme med en hensigtserklæring, men jeg skulle kunne påvise at jeg ville være med til at dele udgifterne, altså at jeg i 1 år skulle betale fuld børnebidrag + halv udgifter til alt andet.
Det kan da ikke være rigtigt?
Hvorfor opfylder jeg ikke min forsørgelsespligt?
På forhånd tak
vh Lars

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
09-02-2017 12:28:34

Kære Lars,

Jeg kan vanskeligt svare på en helt konkret sag, som behandles i Statsforvaltningen.

Udgangspunktet er, at du skal kunne dokumentere, at du opfylder din forsørgelsespligt overfor pigerne.

Du vil formentlig ud af kontoudtog etc. kunne vise hvad du har betalt til pigerne oveni børnebidraget.

Det er vanskeligt at få børnebidraget til at bortfalde ved en 8-6 ordning, hvis du ikke har afholdt andre udgifter end børnebidraget. Det er desværre ikke nok at have et ønske om at deles om udgifterne.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Jensen
15-02-2017 17:11:18

Hej

Jeg betaler almindelig børne bidrag med tillægget til 2 børn, og er samvær forældre, på 9/5 samvær, - jeg afhenter børnene til mit samvær i børnehaven, og får tøj mv. der passer til samværet. - jeg aflevere tøj og børnene til børnehaven efter endt samvær.

En dag er det afleverede tøj forsvundet i børnehaven, herefter nægter moren i fremtiden at medsende tøj mv. med børnene.

Da børnene skal have skiftetøj, må jeg købe noget hertil, der passer til samværet - og afleverer det nyindkøbte med børnene tilbage til moren, - og gør moren opmærksom på, at de børnepenge og bidrag moren får udbetalt, og skal dække de fornødenheder, som et samvær "kræver", - og fremsender mpren et krav på dækning af mine udgifter, - jeg taler naturligvis ikke om mad og lignende.

Det eneste moren nu henviser til, er hun ikke i fremtiden vil medsende tøj mv. med børnene til samværet, - og henviser til det forsvundne tøj må være nok til et samvær i fremtiden? og jeg skal selv afholde samtlige omkostninger til nyindkøb mv. i fremtiden, idet det ikke er aftalt mellem os, at jeg er berettiget til at få noget refunderet hos moren.

Det lyder underligt, men det er stort set ordret fortalt ..... men sådan kan noget forsvundet tøj udvirkle sig til et problem?

Jeg mener ikke, at moren i en tilstrækkelig grad overholder sin forsøgelsespligt, som bopælsforælder.

Hvad er reglerne i det lidt usædvanlige - lad os sige: i en mors adfærd .......

MVH / Jan Jensen

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
20-02-2017 06:41:37

Kære Jan,

Udgangspunktet er helt korrekt, at du opfylder din forsørgelsespligt ved at betale børnebidrag, og moderen så skal sørge for tøj etc. med til samvær.

Det er ærgerligt, at der skal komme en tvist ud af det her, ved noget forsvundet tøj. Der sker formentlig kun en gang.

Du bør derfor holde fast i jeres gamle ordning.

Hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Røssel
28-02-2017 07:52:32

Hej Karen

Jeg vil høre om man stadig skal betale børnebidrag til en på 22 når han få en form for støtte fra kommunen han går i noget specialskole og får omkring 3500 om måned. Han bor hos sin mor og betaler hende for det. ?
Hvis ja er det så til ham selv eller moren der skal have pengene.?
Mvh Camilla

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
28-02-2017 12:19:57

Kære Camilla,

Nej, børnebidrag betales kun til barnet fylder 18 år.

Hilsen
Karen

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Røssel
28-02-2017 12:32:28

Hej karen
Tak for svaret. Det vil sige at man ikke skal betale til ham mere altså børnebidrag.
Men hvad er det så man skal betale til indtil de 24 år. ? Og hvilke regler gælder? Når de selv tjener penge?
Mvh Camilla

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
28-02-2017 13:48:36

I særlige tilfælde kan man blive pålagt at betale uddannelsesbidrag indtil barnet fylder 24. år,
hvis barnet er i gang med at tage en uddannelse.

Statsforvaltningen fastsætter ikke uddannelsesbidrag, hvis den unges indkomst inkl. SU overstiger kr. 6.000 pr. måned, og hvis ikke bidragsbetaleren har en indkomst på over kr. 370.000 om året.

Du kan se mere på Statsforvaltningens hjemmeside.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Røssel
28-02-2017 14:02:48

Hej
Har læst på siden men der står ikke noget om hvilke uddannelser . Er det nogen specialeudannelse der gælder? Det ikke nogen uddannelse han er ved at tage da det en specialskole.
Mvh Camilla

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
28-02-2017 14:05:39

Det er jeg ikke bekendt med.

Jeg vil foreslå, at du retter henvendelse til Statsforvaltningen.

Hilsen
Karen

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Røssel
28-02-2017 14:07:10

Ok. Tak
For svar ☺

Besvar indlæg
Lærke
02-03-2017 13:24:50

Kære Karen

Min mand betaler børnebidrag til 3 børn, der ud over skal han selv sørge for alt tøj ved samvær hver 2. weekend. Det er blevet sådan da mor nægter at sende tøj med. er der nogen mulighed for at han køber tøj og dermed kan få nedsat børnebidrag?

Venlig Hilsen
en meget fustreret bonusmor
til tre fantastiske dejlige børn

Karen Wung-Sung
06-03-2017 12:07:42

Kære Lærke,

Moderen har en forpligtelse til at sende tøj med til samværet, da din mand opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale børnebidrag.

Jeg vil anbefale, at I retter henvendelse til statsforvaltningen, som vil kunne være behjælpelig om, hvilke mulighed din mand har.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sylwia
10-03-2017 12:08:36

Jeg har fået en bekræftelse af Udbetaling Danmark på, at faren til mine to børn skal betale børnebidrag til begge børn, og at de vil udbetale pengene. De kan dog ikke betale forskudsvis, da jeg pt. bor i udlandet. U D skrev at pengene bliver opkrævet af faren og vil blive indbetalt på min nemkonto så snart han betaler. Men mit spørgsmål lyder: Hvad hvis han ikke betaler pengene? Er der konsekvenser for ham? Og hvad kan jeg gøre hvis jeg ikke får pengene til mine børn? Faren har været væk fra børnene siden de var små og er pludselig dukket op og vil have kontakt med børnene...

Karen Wung-Sung
10-03-2017 14:37:27

Kære Sylwia,

Såfremt han ikke betaler, skal pengene forsøges inddrevet. Udbetaling Danmark vil i den forbindelse rette henvendelse til SKAT. Jeg vil foreslå, at du henvender dig hertil og hører nærmere.

Hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
HC Christensen
21-04-2017 16:01:41

Min søn er 16, næsten 17 år, og han er i lære som smed.
Han får 4500 kr hver 14. dag.
Skal jeg virkelig stadig betale børnebidrag?

Mvh. HCC

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
24-04-2017 09:43:56

Kære HCC,

Du har en forsørgelsespligt overfor din søn indtil han bliver 18 år, og denne skal, medmindre andet aftales, opfyldes ved at betale børnebidrag.

Din søns egen indtægt har ingen betydning.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne Jensen
30-04-2017 15:16:30

Min søn på 21 år bliver "ufrivilligt" far til et barn senere på året. Forældrene er gået hvert til sit. Mine spørgsmål er:
-kan han som forælder under uddannelse få børnetilskud?
-vil I anbefale at forældrene får Statsforvaltningen til at lave aftale om børnebidrag, og koster det noget?

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
30-05-2017 11:48:01

Kære Hanne,

Jeg er ikke klar over om han kan få børnetilskud. Jeg vil anbefale, at I kontakter kommunen.

Såfremt han er under uddannelse, vil han alene skulle betale normalbidraget, da jeg formoder, at han bliver samværsforælder.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan moderen søge om børnebidrag, hvilket ikke koster noget.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Morte
04-05-2017 07:48:22

Hej

Vi ændrer til en 7/7 ording på et af vores børn og jeg har tidligere hørt, at det er muligt, at hver forældre betaler børnebidrag til den anden, altså på samme barn. Min indkomst gør dog, at mit bidrag vil være normalbidrag +100% og moderens vil være normalbidrag.
Kan i be- eller afkræfte om det er muligt. Fidusen er naturligvis skattefradraget.

Karen Wung-Sung
08-05-2017 12:56:32

Hej,

Udgangspunktet ved en deleordning er, at I ikke skal betale børnebidrag, men hver især opfylder jeres forsørgelsespligt ved at deles om udgifterne. Såfremt der aftales, at der skal betales børnebidrag vil det være fra samværsforælder til bopælsforælder (altså den der har folkeregisteradressen). Bopælsforælder vil aldrig skulle betale børnebidrag.

Hvorvidt det skatteteknisk er muligt må I spørge SKAT om.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
30-05-2017 11:52:03

Hej,

Den der ikke har barnet boende er samværsforælder og skal betale børnebidrag. Bopælsforælderen har ingen forpligtelse til at betale børnebidrag.

Efter min vurdering vil det alene være den som er samværsforælder, der kan fratrække børnebidrag.

Med venlig hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sine Jensen
08-05-2017 07:54:15

Jeg skal betale børnebidrag til min eksmand da han har vores 2 ældste børn på 13 og 15 boende hjemme. Er det muligt at overføre penge til en konto til hver af børnene så de selv kan disponere over pengene? Mine børn bliver nemlig ikke klippet, kommer i hullede bukser og udslidte sko når jeg skal have dem på besøg. Jeg er nemlig bange for at pengene bliver prioriteret på hest og hans nyeste kones børn privatskole og ikke vores børn som det jo er meningen.

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
08-05-2017 12:52:59

Kære Sine,

Det kan du desværre ikke. Børnebidraget skal betales til bopælsforælder som betaling for din forsørgelse, og du kan ikke bestemme, hvad pengene skal gå til.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jack
23-05-2017 01:12:00

Min søn bor hos sin mor. Jeg har samvær med ham hver anden weekend, jeg betaler børnebidrag. 1333kr pr. Måned. Ud over bidraget betaler jeg ca. Halvdelen af min søns medicin og det tøj m.m han bruger når han er hos mig. Hvor meget ud over børnebidrag kan der kræves at jeg betaler?

Karen Wung-Sung
23-05-2017 11:42:46

Kære Jack,

Du opfylder din forsørgelsespligt ved betaling af børnebidrag. Det vil sige, at det er moderen, der skal sørge for, at han har det fornødne tøj, medicin etc. med til samvær.

De udgifter du skal afholde, udover børnebidraget, er alene i forbindelse med samværet, hvis I tager på en tur, du forærer ham noget.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Connie
14-06-2017 22:46:59

Hej
Jeg har tre børn med min eksmand. Vi har 7/7 samvær med dem alle tre. 1 barn med adresse hos ham hvortil jeg betaler alm børnebidrag. To børn med adresse hos mig hvortil deres far har betalt alm børnebidrag efter vores private skriftlige aftale. Han stoppede betalingen til de to børn 30. juni 2016. Sideløbende har vi i et år haft en børnebidragssag kørende i Statsforvaltningen. Udbetaling Danmark har opkrævet betalingen fra ham og jeg har fået pengene via dem fra han stoppede 30. juni 2016 og indtil nu. I mandags fik vi SF's afgørelse som lyder at han ikke skal betale de to børnebidrag til børnene hos mig. Ikke betale fordi han tilsyneladende opfylder hans forsørgelsespligt på anden vis. Han har ialt på 1 1/2 år købt et par sko i julegave, 2 bluser, betalt en klipning, en klassegave til 50kr samt en tøjgave til dem begge fordi han har været ude at rejse. Herudover har han givet dem 100kr hver i lommepenge pr måned. Er disse nævnte ting nok til at opfylde sin forsørgelsespligt ved en 7/7 uden børnebidrag? Jeg har til dags dato altid sørget for alle indkøb af alt tøj som børnene har haft med frem og tilbage. Jeg har betalt deres mobilabb., sport, lejrskole, cykel, skolepc, klipninger, klassegaver, klassekasser, 100kr til dem hver i lommepenge om måneden, ja alt. I SF's afgørelse om at han ikke længere skal betale skriver de ligeledes at jeg skal betale udbetaling danmark 2x6 måneders børnebidrag tilbage pga sagens alt for længe behandlingstid hos SF. I de 6 måneder er det jo udelukkende mig som allerede har betalt alt som børnene bruger lige meget på begge adresser.
SÅ jeg betaler altså børnebidrag til 1 barn og han har nu retten til ikke at skulle betale børnebidrag til to siden nov. 2016 samtidig med at han ingen udgifter har haft udover det helt selvfølgelige ved samvær som mad, shampoo....som jeg også har.
Er det en korrekt afgørelse? Skal jeg klage over afgørelsen? Og kan jeg få noget ud af at klage?
Mvh Connie

Karen Wung-Sung
15-06-2017 09:35:56

Kære Connie,

Tak for din mail.

Det er lidt vanskeligt at være behjælpelig i en sag, hvor der foreligger en konkret afgørelse.

Du bør i den forbindelse overveje om du skal kontakte en advokat, som kan være dig behjælpelig.

Udgangspunktet er, at der ikke skal betales børnebidrag, når der en deleordning. Du skal derfor heller ikke betale børnebidrag til ham,

Såfremt du kan dokumentere, at han ikke har afholdt udgifter til børnenes daglige og basale omsorg, bør du klage og bilægge dokumentation for de afholdte udgifter.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
sanne skovgaard
19-06-2017 11:46:46

Hej.

Jeg syntes det er svært at finde svar på hvad børnebidraget helt præcis skal dække.
Jeg er klar over det skal dække, tøj, sko, fritidsinteresser.
Jeg har en10/4 ordning, og sørger for ovenstående. Men hvad med når barnet trænger til en ny cykel, er jeg forpligtet til at sørge for dette?
Hvad med medicin? speciel creme/solcreme? - er det børnebidrags modtageren?

Jeg tænker også på konfirmation, er børnebidrags modtageren forpligtet til at betale tøj, og faderen kun betaler for hans egne gæster?

Mvh. Sanne Skovgaard

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
20-06-2017 09:37:48

Kære Sanne,

Du er ikke forpligtet til at sørge for en ny cykel, medmindre det alene er dig, som mener der er behov for en cykel, eller hvor cyklen kun bruges hjemme hos dig.

Medicin skal bopælsforælderen give dig med, men hvis barnet bliver sygt, mens det er hos dig, så skal du selv afholde udgiften.

Du skal sørge for de daglige fornødenheder, herunder også solcreme.

Hvordan udgifterne fordeles ved en fælles konfirmation er der ingen regler for. Hvis parterne ikke kan blive enige, så skal bopælsforælder afholde alle udgifter, herunder også til tøj, og så kan der søges om et konfirmationsbidrag, men så holder man formentlig heller ikke festen sammen.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Britt Jørgensen
22-06-2017 19:03:19

Mine børns far bor i Holland og betaler ikke børnepenge til tiden - skylder mig pt for de sidste 4 mdr.
Han betaler aldrig til tiden og jeg skal rykke ham mange gange.

Jeg har kæmpet med statsamtet, anket min sag og endelig efter 11 år fået fastsat børnebidraget. Jeg kan får refusion, men kun fra 1/1-16.
Han har betalt ca 1200,- pr barn, hvor normalbidraget er fastsat til 1333,- pr barn - altså når han har betalt.

Da han ikke havde noget sted at bo, når han var i DK, så boede han hos mig. For ca 5 år siden sagde jeg stop, da jeg ikke kunne klare det mere. Så lejede han sig ind på hoteller, men sagde at han ikke kunne have børnene med på hotel - så de var hos mig og han så dem hos mig. For 3 år siden kunne jeg ikke klare det mere og han købte en campingvogn, som han har stående på lokal campingplads. Det fungerer ok og drengene er indforstået i at de skal være der, når deres far er i DK.

Han ser kun børnene 4-6 gange om året - så jeg har dem ca 320 dage om året.

Det har jeg selvfølgelig ikke lyst til, men jeg føler mig magtesløs.
Jeg bruger så meget energi på at opkræve penge fra ham og holde en god tone mellem os. Men jeg kan snart ikke mere.. Han skylder mig over 20.000 og det har jeg bare ikke råd til ... Jeg vil allerhelst, at vi kan samarbejde og at han betaler til tiden og for det han lover (han beder mig lægge ud for fx computer til drengene og så betaler han ikke) og jeg føler mig totalt til grin.
Han svarer ikke på mine beskeder før det passer ham.
Jeg gør alt, hvad jeg kan for at holde en god tone mellem os, for ellers er jeg bange for, at han slet ikke vil se drengene....
Jeg er bange for at, hvis jeg beder udbetaling DK udbetale, så kommer han ikke og besøger drengene.
Men jeg holder ikke til at han ikke svarer og betaler...

Mit spørgsmål er, om jeg kan forbyde ham at se drengene, før han betaler det han skylder???
Eller om jeg skal risikere, at han ikke ser drengene, hvis jeg vælger at få børnepengene fra udbetaling DK

På forhånd tak
Britt

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:31:05

Kære Britt,

Jeg har svært ved, ud fra din beskrivelse, at udlede om I selv har lavet aftale om samvær og børnebidrag, eller om I har inddraget Statsforvaltningen ifm. fastsættelse heraf. Har Statsforvaltningen fastsat samvær, kan du ikke forbyde ham at se børnene. Det er kun Statsforvaltningen, der kan ophæve et eksisterende samvær, hvis det vurderes, at det er bedst for barnet, at der ikke er noget samvær. Har I derimod ikke inddraget Statsforvaltningen, kan du godt nægte faderen samvær – og så må han selv søge om samvær via Statsforvaltningen.

Hvis faderen ikke betaler et fastsat børnebidrag, kan du (som du selv nævner), anmode Udbetaling Danmark om udbetaling af børnebidraget. Udbetaling Danmark vil hernæst, i første omgang, forsøge at indkræve beløbet fra den bidragspligtige. Lykkedes dette ikke sendes sagen til SKAT, mhp. inddrivelse af de skyldige bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
04-07-2017 16:56:30

Kort spørgsmål lang forklaring...

Kan man tvinge en forælder til at tage et barn på sin adresse?

Jeg er bopælsforælder, min eksmand er samværsforælder, vi har en 7/7 deling (12 og 15 år). Vi bor 500 meter fra hinanden. Jeg modtager B&U, ordinært og ekstraordinært tilskud, og afholder derfor 90% af alle udgifter. Jeg afleverer hver anden uge ALT tøj og sko (undtagen strømper, undertøj og nattøj) og personlig pleje til samvær.

Min eksmand bidrager med lommepenge (250 kr. kun til brug hos ham), én fritidsaktivitet (225 kr.) og x-antal kroner (strømper, nattøj, undertøj). Dermed opfylder han sin forsørgerpligt, og nægter at betale mere, da jeg modtager de ca. 3000 kr. i tilskud pr. måned.

Jeg bruger i gennemsnit 4000 kr pr. måned på børnerelaterede udgifter. Altså udgifter af egen lomme til at dække forbruget. Jeg tjener pt. 32 000kr pr. måned, men er opsagt pr. august. Han tjener 70 000 kr. månedligt.

Kan jeg tvinge ham til at tage vores søn på sin adresse og dermed tvinge ham til selv at forsørge vores søn? Min eksmand bor med sin kæreste, og de har tilsammen en indkomst på 1, 6 milioner. Det vil sige, at han ikke kan få de to tilskud, som jeg får og får vel en nedsat B&U check.

Med 20.000 kr. før skat på dagpenge kan jeg ikke få budgettet til at hænge sammen med den nuværende fordeling. Eller skal jeg opgive begges adresse hos mig? Gå med til en 8/6 hos ham og betale ham børnebidrag, så han skal afholde alle udgifter?

Usikker og trist. Christina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:36:13

Kære Christina,

Da I benytter jer af en 7/7 ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. Ved vurderingen af forælderens opfyldelse af forsørgelsespligten ses der som udgangspunkt ikke på udgifternes størrelse, det er nemlig op til den enkelte forælder at bestemme, hvordan barnet forsørges – herunder om barnet er tilmeldt en fritidsaktivitet, hvor mange lommepenge der gives og hvor dyrt tøj der købes. Børnenes fader skal dog selv sørge for tøj og sko til børnene under hans samvær, og kan således ikke kræve at du medsender dette.

Du kan dog anmode Statsforvaltningen om at foretage en vurdering af, hvilke forsørgelsesudgifter i begge har. I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til barnet fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendig.

Kan I ikke blive enige om hvor barnet skal bo, er det op til retten at vurdere hvor det vil være bedst for barnet at bo – herunder om bopælsskifte vil have betydning for institution/skoleskifte, barnets behov for ro og stabilitet, barnets tilknytning til forældrene, samt forældrenes samarbejdsevner.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
14-07-2017 07:26:19

Hej!

Min mand betaler fuldt børnebidrag + 100%. Nu har han for nyligt "foreslået", at pengene bliver sat ind på en fælles konto, som vi begge kan tage af til større udgifter til børnene, da det jo "er børnenes penge". Han forlangte det bl.a. fordi vores søn mente, han ikke bidrog nok til dem, og min eksmand mener dermed, dette bliver mere synliggjort på denne måde. Dermed (siger han) er der også fx en opsparing til børnenes kørekort senere. Tanken er (tror jeg, han svarer ikke på mit spørgsmål), at pengene kan gå til større, løbende udgifter som fx computere etc. Dette kommer altså ud over min egen, personlige opsparing.
Jeg kan ikke se det rimelige i det og føler min økonomi overvåget. Ret beset ER det jo penge, der indgår i MIN husholdning (han har børnene hver 2. weekend).
Aftalen endte med, at jeg gik med til 2000 om måneden. Jeg vil hellere have ro fra hans side end bedre økonomi, da det trods alt drejer sig om børnene og ikke så meget pengene for mig.
Men for det første kan han vel ret beset ikke forlange sådan noget? Og for det andet kan jeg vel i princippet når som helst annullere aftalen og overføre pengene til min egen konto? Jeg tænker på, hvis der fx ophober sig mange tusinde kroner på pågældende konto og er rigeligt til fx at betale deres kørekort i fremtiden (hvilket han sådan set HELLER ikke kan "forlange", at jeg sparer op til og skal betale for børnene).

Mvh
Bettina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:37:35

Kære Bettina,

Du har fuldstændig ret i, at faderen til børnene ikke kan kræve børnebidraget indsat på en særskilt konto til børnene. Børnebidraget har til hensigt at dække alle fornødne udgifter til børnene – herunder institution, skole, tøj, fritidsaktiviteter, telefonregning, lommepenge etc. Beløbet er blevet fastsat mhp. på hvad der anses som nødvendigt og tilstrækkelig til at dække børnenes fornødenheder.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kurt Petersen
24-06-2017 10:07:16

Hej Jeg er 70 år og betaler børnepenge til min datter på 15 år For et år siden fandt jeg ud af at jeg kun skal betale bidrag 150 kr pr.md men jeg har jo så betalt for meget børnepenge i 4 år Spørgsmål kan jeg få de for meget betalte børnepenge retur ? Da man kun skal betale fuld børnebidrag til man er 65 år Hilsen Kurt

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:38:48

Kære Kurt,

Det er ikke korrekt, at man som pensionist ikke skal betale børnebidrag. Du kan derimod ansøge om særligt børnetilskud til en hel eller delvis dækning af dine forpligtelser. Du ansøger om børnetilskud på www.borger.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Joakim
16-07-2017 11:59:31

Hvis den 19 årlige søn som har boet hos mor hele livet, og indtil i dag ikke har haft nogen kontakt med sin biologiske far - kan man så pr efterkrav kræve børnepenge udbetalt, for de sidste 18 år, til moren??

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:54:20

Kære Joakim,

Forældre har forsørgelsespligt over for deres biologiske børn, uanset om de har haft et samvær med disse eller ej. Moderen kan dog ikke anmode om børnebidrag med tilbagevirkende kraft. Ansøgning skal ske inden to måneder fra den samværsophørende begivenhed – i dette tilfælde fra barnets fødsel, idet faderen intet samvær har haft med barnet. Da ansøgning først er sket længe efter den samværsophørende begivenhed, kan bidragspligt først løbe fra ansøgningens modtagelse hos Statsforvaltningen. Da barnet er over 18 år, kan der således ikke kræves bidrag. Alt afhængig af sønnens indkomst, kan moderen ansøge om uddannelsesbidrag, såfremt hun fortsat afholder udgifter til sønnen. Modtager sønnen udeboende SU, kan uddannelsesbidrag næppe kræves.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
16-07-2017 15:10:34

Hej.

Vi har pr december måned, fundet enighed omkring en 7/7 ordning på vores søn. I december måned sagde jeg så, at jeg synes børnebidraget skulle bortfalde, da jeg også før (9/5 ordning) selv har stået for tøj, klipning, transport osv. Det ville hun tænke over, men vi er stadig ikke nået frem til noget. Skal jeg via statsforvaltningen så betale 2700 for at for at det ændret ? Mvh Jens

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:56:10

Kære Jens,

Da der ikke sker en automatisk regulering af børnebidragets størrelse eller bortfald, skal der indsendes en ansøgning til Statsforvaltningen mhp. bidragets ophør. Du slipper desværre ikke for at betale gebyr herfor. Bidragspligtens ophør vil først træde i kraft fra tidspunktet for Statsforvaltningens afgørelse. Gebyret vil til gengæld hurtigt have betalt sig selv tilbage.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
17-07-2017 11:16:38

Jeg har 3 børn som jeg betaler normalbidrag til.
Skal jeg også betale normalt bidrag til moren i den periode børnene ikke er ved deres mor?
Altså når jeg har dem 3 uger i sommerferien, skal jeg så stadig betale fuldt bidrag for den periode de er hos mig, og hvor jeg har forsørgerpligten?
Moren har jo ikke udgifter til forsørgelse i den periode!
Jeg kunne jo bruge de penge på at lave noget sammen med børnene i stedet for.
Vh. Søren

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:57:07

Kære Søren,

Statsforvaltningens udmåling af bidragspligten tager udgangspunkt i den faste fordeling der er blevet aftalt forældrene i mellem. Da der ikke sker automatisk regulering, vil ferieperioder ikke have betydning for bidragets størrelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Elise
19-07-2017 03:34:58

Hej, min søns far har lige arvet over en million kroner, er det noget man skal oplyse angående børnebidrag?

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:57:54

Kære Elise,

Børnebidraget tager kun udgangspunkt i den bidragspligtiges indkomst, og ikke opsparinger, arv, gave m.m. Bidraget kan derfor ikke søges forhøjet på baggrund af den bidragspligtiges pludselige formueforøgelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna
20-07-2017 15:47:19

Hej

Jeg har et spørgsmål vedr. økonomi og 7/7 deleordning.

Vi har to fælles drenge på 10 og 12 år, hvor vi har en 7/7 ordning. Begge drenge har bopælsadresse hos mig og derfor får jeg de offentlige tilskud, både de alm. børnepenge og de ekstra fordi jeg bor alene med mine børn. Faderen betaler ikke børnebidrag til mig da vi har børnene lige meget. Faderen betaler alene kun for deres tøj de har hos ham, og en gang imellem klipning. Jeg står så for resten, forsikringer til børnene, sportkontingenter og sportstøj, klassekasse, og lejr-ture og hvad der ellers er af økonomiske poster. Vi er dog blevet enige om at vi deler udgifter til overtøj og sko.
Vi har diskuteret økonomi med jævne mellemrum, og er efterhånden træt af det, og vil derfor gerne vide hvilke regler der er omkring udgifter til børnene, når man har dem lige meget og ingen betaler børnebidrag til hinanden, og jeg får de offentlige tilskud. Iøvrigt er jeg på SU og får derfor friplads til institution (klub).

Mvh Anna

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 08:59:05

Kære Anna,

Da I benytter jer af en 7/7 ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. Ved vurderingen af forælderens opfyldelse af forsørgelsespligten ses der som udgangspunkt ikke på udgifternes størrelse, det er nemlig op til den enkelte forælder at bestemme, hvordan barnet forsørges – herunder om barnet er tilmeldt en fritidsaktivitet, hvor mange lommepenge der gives og hvor dyrt tøj der købes. Børnenes fader skal dog selv sørge for tøj og sko til børnene under hans samvær, som I rigtig nok har styr på.

Du kan dog anmode Statsforvaltningen om at foretage en vurdering af, hvilke forsørgelsesudgifter i begge har. I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til barnet fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna
14-08-2017 20:04:18

Hej igen.
Tak for svar. Ja, så må vi gå igennem statsforvaltningen.
Mvh Anna

Lotus
3/27/2019 1:30:55 PM

Hej..

Mig og min ex kæreste har 7/7på vores datter ..Vi har fælles myndighed men jeg har bopæl pligten ..
Jeg betale alle vores datter faste udgifter som klub ..tlf..forsikring..fritidsaktivitet hver md ..
Jeg får ik noget bidrag fra faren.
Og han har ind i mellem købt tøj til vores datter ..
Ellers har hun en taske med her fra med tøj når hun er hos ham .

Kan det være rigtig jeg skal bidrag hendes tøj når hun er hos ham
Og børne penge der kommer hver kvartal vil han ha vi skal dele hvor jeg har forklaret ham de går ind på mit budget som ivrig ik dækker for div udgifter jeg har på vores datter hver md..

Hvordan er reglerne for det ...

Mvh Lutuz


Anna Øding Bjerregaard
3/28/2019 1:55:14 PM

Kære Lotus,

Du er ikke forpligtet til at sende tøj med på samvær hos faderen. Når man har en 7/7-ordning, forventes det at barnet har tøj begge steder, således at dette ikke skal transporteres frem og tilbage. Du er således ikke forpligtet til at sende tøj med på samvær.

Du er ligeledes heller ikke forpligtet til at dele børnepengene. Det forventes at disse går til institution, skoleremedier m.m.

Såfremt du afholder samtlige/størstedelen af alle udgifterne vedrørende barnet, kunne det være relevant at anmode Statsforvaltningen om at fastsætte bidrag. I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle de udgifter i afholder til barnets fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forældre tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
marie
3/12/2018 11:15:12 AM

Hej, jeg læser med interesse jeres råd - har dog et tillægsspørgsmål. Min ex og jeg har 3 børn i 7/7 (deleordning), jeg har bopæl på et barn - min ex to. Jeg modtager således børne-unge-ydelse til et barn - han til to. Udover det har vi indgået gensidig bidragsordning (mest af skattemæssige hensyn) - men jeg mener dermed også at vi er fri for at diskutere, hvem der afholder omkostninger, idet disse primært må ligge hos bopælsforælder. Vi køber hver især tøj, sko og mindre fornødenheder. Problemet opstår når der er tale om større udgifter (fx skolerejse til kr. 4000). Her mener jeg, at udgiften må afholdes der hvor indtægten er - altså hos bopælsforælder. Min ex er af den diamentralt modsatte holdning - nemlig at udgiften afholdes der hvor barnet "tilfældigvis" opholder sig i den uge, hvor aktiviteten foregår. Det er således HELT tilfældigt, hvem af forældrene, der kommer til at afholde udgiften, hvilket jeg synes er totalt uacceptabelt.
Skal man i en deleordningen deles 50/50 om alle udgifter til trods for, at jeg kun modtager 1/3 af børne-ungeydelsen? eller hvad er praksis og ret og rimeligt?

På forhånd tak og venlig hilsen.

Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 8:12:47 AM

Kære Marie,

Når I har indgået en gensidig aftale om betaling af bidrag, betragtes du som udgangspunkt for at overholde din forsørgelsespligt. Du skal således alene betale for basale fornødenheder når børnene er på ophold hos dig.

Nu nævner du, at denne aftale imidlertid blot er en formalitet.
Ifølge praksis vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag når der gælder en 7/7-ordning. Her forventes det at begge forældre tager del i udgifterne. Ifølge praksis forventes det, at hver forælder betaler for de fritidsinteresser som den pågældende forælder har besluttet at tilmelde barnet. Er der enighed mellem forældrene om tilmelding af barnet til en fritidsinteresse, forventes det at de deles om udgifterne hertil. Børne- og ungeydelsen forventes at skulle udligne institutionsomkostninger m.m., skolebøger, skoleremedier m.m. Umiddelbart vil skoleudflugter, rejser, udveksling mv. kunne betragtes som ekstraordinære udgifter, som begge forældre umiddelbart må tage del i, men samværsforælderen kan ikke påtvinges at tage del i disse udgifter. Har bopælsforælderen derimod ingen institutionsomkostninger m.m. vedr. barnet, kan dette tale for, at skoleudflugter, rejser, udveksling mv. til dels må dækkes af børne- og ungeydelsen, men intet er direkte reguleret herom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
10/1/2019 11:55:09 PM

Nu har jeg læst flere af de svar der er givet i forhold til en 7/7 ordning. Der dog en ting jeg undres over, jeg læser det som om der er en forventning til at udgifterne bliver delt ligeligt - bliver der ikke taget højde for at bopælsforældren modtager børne unge ydelse? Disse kan jo i vid udstrækning dække mange af de udgifter der er forbundet med at have børn, er det noget statsforvaltningen tager med i overvejelsen ved en evt. Ansøgning om børnebidrag ?

Anna Øding Bjerregaard
12/18/2019 11:42:54 PM

Kære Peter

Jo som udgangspunkt går børne- og ungeydelsen til afholdelse af insitutionsomkostninger samt øvrige omkostninger til skole, skoleremedier m.m. Bidragsmodtager skal således kunne dokumentere, at afholde alle øvrige primære omkostninger vedrørende barnet, for at der er grundlag for fastsættelse af bidrag i en 7/7-ordning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
29-07-2017 10:35:02

Hej
Tak for en super brevkasse.
Mine kone og jeg skal skilles efter 15 år, vi har 2 børn på 10 og 11 år. Vi er enige om at vi laver en 7/7 ordning og at vi hver har et fastboende barn på vores bopæl udfra et skattemæssigt fradrags synspunkt. Vi er også enige om at lave en fælles konto, som vi kan bruge til de faste udgifter børnene har som fx SFO, forsikringer, fritidsinteresser, skole kasse etc, vi har også snakket om at når man købte tøj så trak man fra denne konto.
Jeg har en højere indkomst end hende og udfra dette mener hun at jeg skal betale mere i børnebidrag end hun skal, er det korrekt?
Mvh Claus

Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 09:01:36

Kære Claus,

Det er korrekt, at I kan opnå skattefradrag for jeres bidrag. I skal dog være opmærksom på risikoen for, at man ikke vil få anerkendt fradraget, såfremt størrelsen på de aftalte gensidige børnebidrag står i misforhold til jeres indkomstniveau.

Det er korrekt, at bidragsstørrelserne vil tage udgangspunkt i jeres individuelle indkomster. Der er herved en risiko for, at du ville skulle betale et større bidrag. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendig.

Alternativt kan I aftale, at der ikke gælder nogen bidragspligt, da I afholder udgifterne til hver jeres hjemmeboende barn.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanette
01-08-2017 14:32:37

Hejsa
Jeg har siddet og læst trådene igennem. Men synes ikke jeg kan få svar på mit spørgsmål
Min kæreste har en dejlig dreng, hvor han kører 7/7 ordning med moren. Men betaler børnebidrag, dette er noget de har aftalt
Vil hører om det kan være rigtig at han skal betale for tøj, aktiviteter mm. Moren mener at det er kun de store udgifter hun skal betale for. Vi skal selv betale for tøj, halvdelen til kontingent og hvad der eller fører med der
Hvad har han pligt til?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 09:02:27

Kære Jeanette,

Da de benytter en 7/7 ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet, og deler de fornødne udgifter mellem dem. Da de selv har indgået aftale om børnebidrag er sagen jo en anden. Indbringer I sagen for Statsforvaltningen vil de i deres udmåling tillægge det betydning hvem der står for hvilke udgifter. Der er klart, at afholder moderen alle større udgifter – herunder institution, skole, forsikringer, medicin etc., kan hun have ret til bidrag. Det er dog korrekt, at faderen selv skal sørge for tøj, mad, sko etc. under hans samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sabrina
09-08-2017 10:44:27

Hejsa.

Jeg har et spørgsmål ang. 7/7-ordning og børnebidrag.

Situationen er den, at min eksmand og jeg blev skilt i oktober '16 hvor vi samtidig aftalte en 7/7-ordning for vores to drenge på knap 4 og 8 år. (dog skulle vi ændre den hvis de ikke trives i denne ordning)
Jeg flyttede herefter i en lejlighed i samme by og drengene flyttede med mig. I denne forbindelse aftalte vi indbyrdes og skrev under på en børnebidragsaftale, som lyder på at, min eksmand betaler børnebidrag til mig og jeg står så for alt vedr. børnene. dvs. at han ingen udgifter har udover det mad de skal have når de er hos ham.
Det har fungeret fint indtil nu, hvor han pludselig mener at han aldrig har skulle betale bidrag til mig (børnene) og at han opfylder sin forsørgelsespligt bare ved at have dem 7/7.

Kan det virkelig være rigtigt at han opfylder sin forsørgelsespligt bare ved at have dem i en uge og, at han ingen udgifter skal have, udover det som det koster ham i mad når de er hos ham?

Mvh. Sabrina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10-08-2017 09:05:43

Kære Sabrina,

Da I benytter en 7/7 ordning, vil Statsforvaltningen som oftest ikke fastsætte børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet, og deler de fornødne udgifter mellem dem. Da I selv har indgået aftale om børnebidrag er sagen jo en anden. Indbringer I sagen for Statsforvaltningen vil de i deres udmåling tillægge det betydning hvem der står for hvilke udgifter. Det er klart, at afholder du alle større udgifter – herunder institution, skole, forsikringer, medicin etc., kan du have ret til bidrag. Det er dog korrekt, at faderen selv skal sørge for tøj, mad, sko etc. under hans samvær.Du skal dog være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sabrina Dalsgaard
11-08-2017 11:18:02

Tak for svar!

Som sagt, betaler jeg alle udgifter til vores børn - institutioner, forsikringer, frisør, medicin, gaver til kammerater, børnefødselsdage, tøj, sko, overtøj osv.
Derudover sørger jeg også for at de har tøj liggende hos deres far fast, så hvis der mangler noget, er aftalen, at han siger det og så køber jeg det!

På det grundlag, mener jeg at han skal bidrage økonomisk til sine børn. Men det mener han ikke, da jeg jo modtager børne & unge ydelse hver 3. måned!

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
21-08-2017 14:44:10

Kære Sabrina,

At du modtager børne- og ungeydelsen ændrer ikke på din ret til at modtage børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ksh
10-08-2017 20:12:19

Hej.

Jeg har for 4 mdr. Siden fået et planlagt barn med en kvinde jeg ikke er i forhold med, eller samboende med.
Barnet bor sammen med moren, og jeg kommer på besøg.

Hun ønsker ikke børnepenge. Så nu spørger er jeg dig.

Skal der være nogle dokumenter der understøtter at hun ikke ønsker børnebidrag? Eller skal hun bare lade være med at ansøge om det?

Og kan hun komme om fx. 10 år og sige, jeg vil have børnepenge nu, og med tilbagevirkende kraft?

På forhånd tak.

Anna Øding Bjerregaard
22-08-2017 07:09:43

Hej Ksh,

Uanset aftale, kan en forælder altid indsende anmodning om fastsættelse af børnebidrag til Statsforvaltningen. Vurderer Statsforvaltningen, at moderen er berettiget til at kræve børnebidrag, kan du uanset aftale ikke undgå at skulle betale.

Moderen kan ikke anmode om børnebidrag med tilbagevirkende kraft. Ansøgning skal ske inden to måneder fra den samværsophørende begivenhed – i dette tilfælde fra barnets fødsel, idet I – som jeg læser det – ikke deler samvær med barnet 7/7. Bidragspligt vil først kunne løbe fra ansøgningens modtagelse hos Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ksh
22-08-2017 07:14:55

Mange tak for dit svar, det var meget behjælpelig.

Kurt
13-08-2017 17:58:06

Hej

Jeg har 2 børn med min eks. Som vi pt har en 12/2 ordning på. Børnene bor hos mig og har kun weekendsamvær med moren. Statsforvaltningen har i marts mdr fastsat at moren skal betale børnebidrag + forhøjet bidrag altså 1333 kr plus 100 %. I alt 2513 kr.
Moren har dog valgt ikke at betale siden afgørelsen, og jeg har nu bedt Udbetaling Danmark overtage kravet. De betaler nu normalbidraget på 1333 kr. Forud hver mdr. Og opkræver herefter moren. Desuden forsøger de at i drive det forhøjet bidrag.
Indtilvidere har hun ikke lavet nogen afdragsaftale med dem og hun er ikke begyndt at betale til mig.

Som jeg læser det vil udbetaling Danmark efter nogen tid videregiver kravet til skat. Men hvad gør skat ??

Jeg kan godt læse om lønindholdelse og andre fine ting. Men det er jo sådan at Skats systemer ikke har fungeret i mange år og pt ikke gør det. Så lige pt er jeg bange for det slet ikke sker noget.
Morens gæld til (mig og staten) vil jo bare vokse med 2500 kr om måneden. Men vil jeg nogen side få mit forhøjet bidrag ?

Kan jeg som privatperson indkræve pengene, eller få sendt det til fodgerette/inkasso ?
Og er der en forældelsesfrist for børnebidrag.

PT er sagen jo hos Udbetaling Danmark. Er jeg i trygge hænder ?

Hilsen Kurt

Karen Wung-Sung
18-08-2017 07:13:20

Kære Kurt,

Du har helt ret i, at Udb. Danmark anmoder SKAT om at være behjælpelig med at foretage lønindehold etc., og at SKAT de senere år har manglet ressourcer.

Jeg har fået oplyst, at der vil blive tilført ressourcer til iværksættelse af inddrivelse.

Umiddelbart er det eneste jeg kan anbefale dig, at du kontakter Udb. Danmark og Skat, og hører hvad du eller de kan gøre.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hvm.
14-08-2017 22:13:33

Hej,

Jeg har 2 børn der har bopælsadresse hos deres mor og som er 8 dage hos hende, og 6 dage hos mig.

Jeg har hele tiden betalt børnebidraget og samtidigt afholdt alle udgifter til tøj,sko,overtøj,fritidsaktiviteter, medicin, børnefødselsdage, osv mens de er hos mig.
Iflg. Statsforvaltningens hjemmeside kan børnebidraget bortfalde ved alt over 5 dage ved den anden forælder....

Er det korrekt?
Hvad kræver det?
Vil der blot blive tale om nedsættelse ?

Hvis det kan bortfalde helt, hvordan undgår jeg så at moderen udnytter det at vi skal "dele" alle udgifter..
Kan hun frit komme med kvitteringer jeg skal betale det halve af??
Kan hun med andre ord pålægge mig at betale for noget jeg ikke selv har ønsket at købe?

Mvh.
Hvm.

Karen Wung-Sung
18-08-2017 07:18:05

Kære Hvm.

Du kan ansøge Statsforvaltningen om, at børnebidraget bortfalder, da du allerede opfylder din forsørgelsespligt ved at betale de ting du nævner.

Det skal du så kunne dokumentere overfor Statsforvaltningen i form af kvitteringer etc.

Hvis Statsforvaltningen kommer frem til, at børnebidraget bortfalder, skal du fortsætte med at betale det du gør, så du fortsat opfylder din forsørgelsespligt.

Moderen kan ikke komme med kvitteringer eller pålægge dig til at betale noget, som du ikke ønsker, at der skal købes.

Mvh
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hvm
18-08-2017 22:25:53

Tak for svar.

Hvordan ser det så ud ifht børnepengene?

Tilfalder de moderen uanset børnebidraget bortfalder, og vi hver især afholder de nødvendige udgifter mens børnene er hos moderen og jeg, hhv.8 og 6 dage, eller for den sags skyld 7 - 7 ??

Indgår børnepengene blot i moderens husholdning, således at hun stadig kan gøre krav på at jeg fx.betaler den halve SFO??
Eller er børnepengene på en eller anden måde øremærket børnene således, at hun ikke kan gøre krav på fx halv SFO betaling??

Med andre ord, er moderen stadig berettiget til alle børnepengene, selvom alle andre udgifter til børnenes forsørgelse er delt ligeligt mellem forældrene??

Mvh.
Hvm.

Karen Wung-Sung
20-08-2017 20:09:23

Hej igen,

Jeg formoder du mener børneydelsen.

Ja, den tilfalder fortsat hende, da hun er bopælsforælder. Du kan ikke gøre krav på dele af ydelsen.

Hun vil ikke kunne kræve, at du skal betale halvdelen af SFO'en.

Statsforvaltningens holdning er i den forbindelse, at der er udgifter som vil lægge hos bopælsforælderen, som får børneydelsen, og dette er en af dem.

Hilsen

Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
22-08-2017 16:39:29

Hej
Vi overvejer at lade børnene bo fast et sted og så flytter vi som forældre ind og ud på skift i en 7/7 ordning. I dag betaler jeg børnebidrag for de 2 børn, som har bopæls adresse ved deres mor. Da børnene ved en sådanne ordning vil have fast adresse på min adresse, er mit spørgsmål så om jeg kan betale børnebidrag til moderen fremover ?. Hun vil forsat skulle opretholde en anden bolig og have samme omkostninger som i dag, ligesom hun vil skulle dække hendes andel af omkostningerne til børnene.

Med venlig hilsen
Lars

Anna Øding Bjerregaard
29-08-2017 10:29:04

Kære Lars,

Som udgangspunkt fastsættes der ikke børnebidrag ved 7/7-ordninger, medmindre den ene forælder afholder væsentligt flere udgifter til børnene end den anden. Du kan ansøge Statsforvaltningen om bortfald af din bidragspligt med henvisning til den ligelige fordeling af bopæl og udgifter.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
28-08-2017 17:32:33

Min datter er nu fyldt 18 år, og bor hjemme hos mig. Hun er på besøg hos sin far en weekend om måneden.
Hvor længe er vi forældre juridisk forpligtigede til at betale for hendes transport til/fra weekend samvær? Er det ud fra hendes alder eller bopæl?

På forhånd tak
Mvh Hanne

Anna Øding Bjerregaard
30-08-2017 15:54:15

Kære Hanne,

Da barnet er fyldt 18 år, ophører forsørgelsespligten automatisk. Det har den konsekvens, at man ikke kan opnå ret til børnebidrag medmindre, barnet er under uddannelse, fortsat bor hjemme og ikke selv har en tilstrækkelig indkomst til at dække egne fornødenheder. Transportudgifter hører dog ikke under bidragsdækningen. Bidraget skal anvendes til dækning af bidragsmodtagerens udgifter til afholdelse af barnets fornødenheder. Transportudgifter afholder forældrene selv. Ønsker faderen således samvær, skal han betale for barnets transport til sin adresse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Diana B. Wøhler
31-08-2017 19:04:27

Note og spørgsmål til punkt 10:

Hvad gør jeg, hvis børnebidraget ikke bliver betalt?

Hvis bidraget ikke bliver betalt til tiden, kan du anmode Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget. Udbetaling Danmark kan lægge ud for det, der svarer til normalbidraget og derefter opkræve beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget.

– – –

Jeg faldt over følgende formulering:

Opkrævning og inddrivelse af bidrag: Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet. En dansk myndighed kan opkræve og inddrive bidrag, når:

– bidraget er fastsat i en dansk aftale eller afgørelse. Det gælder også aftaler og afgørelser, der er truffet i Grønland eller på Færøerne.

– bidraget er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.

Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

– – –

Hvis nu faren ikke betaler børnepenge, og sagen er indbragt for Statsamtet, som efter 2,5 år endnu ikke har truffet afgørelse, fordi faren undlader at give Statsamtet de nødvendige oplysninger.

Lad os bare sige, at udgangspunktet er den mindste bidragssats på 1333 kr. x 2,5 år = ca. 37.000 kr. Det er jo mange penge at lægge ud for en enlig mor.

Eller hvis bidraget skal modsvare det han betaler til sin anden datter og som der tidligere er udarbejdet skriftlig aftale på (men aldrig effektueret, fordi han krævede, at jeg skulle afstå et års børnepenge + nogle andre ublu betingelser) på kr. 5.350 x 2,5 år = 151.670 kr.

Er der nogen anden retslig mulighed... kan Statsamtet, hvis de ikke får oplysninger fra faren, fastsætte et beløb, som faren skal betale?

Eller skal jeg fortsat lægge ud for faren? Det er ikke fordi han ikke har betalingsevnen – det er fordi han ikke vil... og selvfølgelig fordi han tror, han rammer mig.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
07-09-2017 16:05:46

Kære Diana,

Når statsforvaltningen modtager en ansøgning om fastsættelse eller ændring af et børnebidrag, indhenter statsforvaltningen som udgangspunkt oplysninger om de økonomiske forhold (indkomstforhold) hos den forælder (bidragsbetaleren), der efter ansøgningen ønskes pålagt at betale bidrag til barnet. Nægter bidragsbetaleren, at afgive de nødvendige oplysninger om sin indkomst, indhenter Statsforvaltningen som udgangspunkt oplysningerne via terminaladgang til SKATs registre, herunder indkomstregistret. Statsforvaltningen orienterer parterne om denne fremgangsmåde, inden oplysningerne indhentes.

Så snart der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen, kan du ansøge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget, såfremt faderen ikke betaler. Udbetaling Danmark inddriver hernæst bidraget hos faderen. Nægter faderen at betale, sender Udbetaling Danmark sagen til SKAT, der inddriver skyldige bidrag.

Jeg vil opfordre dig til, at rykke og rykke Statsforvaltningen for en afgørelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Diana Wøhler
07-09-2017 16:28:10

Hej Anna, tak for svar.

Der er, som frygtede og forventede, ikke noget at gøre ud over at rykke Statsamtet og rykke min datters far, som jeg gør med jævne mellemrum.

Sagen kompliseres, ud over at faren ikke giver Statsamtet de oplysninger de udbeder sig, at min datters far bor i udlandet, og kun har dele af sine indtægter i Danmark.

Så længe sagen står på, som den har gjort i nu 2,5 år, er jeg 100% eneforsørger for min datter. Jeg kan intet stille op, fordi der ikke foreligger en afgørelse fra Statsamtet.

Jeg har stor forståelse for, at Statsamtet kæmper min sag, men min økonomi drænes langsomt.

Besvar indlæg
Papmoderen
04-09-2017 12:27:34

Kære Karen
Sikke en fantastisk brevkasse du har, hvor er det dejligt, at du kan hjælpe så mange, men hvor er det dog trist at samarbejdet er så besværligt for mange af os.

Jeg er så heldig at være bonus mor til tre dejlige børn.

Vi har børnene i en 6-8 ordning, hvor de er 6 dage hos os og alle børnene har bopælsadresse hos moderen.

Mit spørgsmål går på, hvad børne-ungeydelserne skal dække af udgifter?

Skole? Fritidsaktiviteter? Udflugter med skolen? Stævneaktiviteter med f.eks. fodbold og håndbold? Gaver til klassefødselsdage? Medicin hos begge? Udstyr der skal bruges i undervisningen f.eks. computer/iPad? Telefonregninger? Er der andet?

Hvilke udgifter skal deles? Tøj og sko? Lommepenge? Cykler?

Vores udfordring er, at svaret hos moderen altid er, at det er der ikke økonomi til - uanset hvad det er.
Så håber du kan vejlede os til et bedre samarbejde med et par gense retningslinier 😊

På forhånd tak.
Mvh

Besvar indlæg
Diana B. Wøhler
04-09-2017 23:47:50

Kære Papmoderen – der findes ikke et forældre-ydelsesmæssigt begreb, der heder børne-unge-ydelse!

Der findes børnebidrag som er indtægtsafhængig, og der findes uddannelsesbidrag, når barnet fyklder 18 år.

Ved en 6-8 ordning, sørger hver forældre for det, hver forældre synes, hver forældre skal sørge for...

Og hvis den ene forældre ikke ønsker at betale, er det ikke meget at gøre...

Besvar indlæg
Papmoderen
05-09-2017 08:48:16

Hej Diana B. Wøhler

Jeg har som dig sendt et spørgsmål til en advokat for at få udspecificeret hvad børneungeydelsen skal dække for bopælsforældre - jeg er faktisk ikke interesseret i din personlige mening.

Tidligere har Karen svaret på et andet spørgsmål, at:

"Hun vil ikke kunne kræve, at du f.eks. skal betale halvdelen af SFO'en.

Statsforvaltningens holdning er i den forbindelse, at der er udgifter som vil lægge hos bopælsforælderen, som får børneydelsen, og dette er en af dem".
Hilsen
Karen Wung-Sung"

Derfor vil det være super rart at høre, hvad Statsforvaltningen lægger af ydelser hos bopælsforældreren. Så vi kan få et nemmere samarbejde uden misforståelser.

Mvh

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
07-09-2017 16:12:37

Kære Papmoderen,

Jeg læser din forespørgsel som om, at der ikke er indgået en aftale om børnebidrag mellem forældrene. Da forældrene benytter sig af en 6/8-ordning, vil Statsforvaltningen som oftest ikke fastsætte børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt og deler udgifterne til børnene i mellem sig. Som udgangspunkt bør forældrene dele udgifter til institution, dagpleje, børnehave m.m. for at opfylde deres forsørgelsespligt. Ved vurderingen af forælderens opfyldelse af forsørgelsespligten ses der som udgangspunkt ikke på udgifternes størrelse, det er nemlig op til den enkelte forælder at bestemme, hvordan børnene forsørges – herunder om børnene er tilmeldt fritidsaktiviteter, hvor mange lommepenge der gives og hvor dyrt tøj der købes. Det er således op til den enkelte forælder, at bestemme hvilke fritidsaktiviteter børnene går til under samværet hos forælderen, hvor mange lommepenge der gives, og hvor dyrt tøj der købes. Forældrene skal selv sørge for tøj, sko, medicin og mad til børnene under samvær.

Er der tydelige forskelle i de udgifter som forældrene afholder, kan moderen anmode Statsforvaltningen om at foretage en vurdering af, hvilke forsørgelsesudgifter forældrene har, med henblik på fastsættelse af børnebidrag. Forældrene vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til børnenes fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende børnene, og i denne vurdering, tillægges det betydning, at moderen modtager børne- og ungeydelsen. Der skal dog være væsentligt store forskelle i forældrenes afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendigt. Desværre kan man ikke direkte angive hvad børne- og ungeydelsen skal anvendes til, og forældrene kan ikke kræve den delt mellem sig. I kan argumentere for, at moderen med ydelsen bør afholde fx institution, børnehave etc. Men andre udgifter såsom fritidsaktiviteter, cykel, gave til klassefødselsdage, ipads, telefon m.m. må forældrene selv betale ifm. deres samvær med børnene, og alt afhængig af hvem der har tilmeldt børnene eller har et ønske om at børnene skal gå til forskellige aktiviteter.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, Advokatfuldmægtig

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
05-09-2017 12:22:58

Hej

Jeg vil lige forhøre mig om et par ting.

Min datter har fået boplæsadresse hos sin far for et år siden, da jeg flyttede til en anden by.
Jeg har efterfølgende betalt børnebidrag til faderen - eller min datter om man vil..

Jeg har min datter hver anden weekend nu. Jeg har igennem hele dette år ikke modtaget ekstra tøj når hun er kommet op til mig. Jeg er blevet nødsaget til at købe div, da jeg syntes det er synd at hun skal gå rundt og fryse. både om fødder, arme ben mm.. Bla er hun kommet i November mdr. 2016 i t-shirt og uden nogen jakke med, og/eller ekstra tøj. Hun kommer i det tøj hun har på og ikke noget andet ekstra i en taske. Det er hendes såkaldte "rejsetøj" som jeg får at vide.

Kan det passe at jeg skal bidrage til at hun har tøj hos hendes far og samtidig selv skal købe fuld garderobe til hende, når hun er hos mig?

Er der noget jeg kan gøre for at ændre på det. Vi har været i statsamtet til et møde, men faderen er ikke villig til at samarbejde pga en gammel regning, som vi er uenige om hvem der skulle have betalt. Det sagde han selv åbenlyst til mødet. Han har trods alt truet mig med, at vores datter kun får sendt ekstra tøj med, hvis jeg gør som han syntes. Den regning der er tale om har med en hel anden sag og gøre en dette. Syntes det er at blande tingene sammen fra hans side over nag han har. Men faktum er - Jeg betaler børnebidrag hver mdr. Hvem stå for udgifter til tøj/vinterjakker/sko mm. Hvad gør jeg i så fald af, at det er ham der står for det, og stadig ikke sender noget med pigen... Andet end det ene sæt hun bliver sendt afsted i??

Kan jeg stoppe med at betale børnebidrag.. Jeg har ikke råd til at betale udgifterne for hende i forhold til tøj i to hjem.

Mvh. Anne

Anna Øding Bjerregaard
07-09-2017 16:02:38

Kære Anne,

Det er bidragsmodtageren, altså faderen, der skal sørge for, at barnet har tøj med på samvær. Der findes ikke generelle retningslinjer for, hvilket og hvor meget tøj et barn skal medbringe til samvær, og det er heller ikke noget Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om. Det følger imidlertid af praksis, at bidragsmodtageren skal sørge for, at barnet har ”passende tøj” med på samvær. Det vil sige almindelig pænt tøj i en tilstrækkelig mængde, der passer til årstiden. Såfremt du har afholdt udgifter til større mængder tøj, kan Statsforvaltningen i helt særlige tilfælde efter en konkret vurdering give fradrag i bidraget. Du vil i så fald skulle kunne bevise, at du ikke fik udleveret tøj af faderen, at barnet havde brug for tøjet, at indkøbet fandt sted under samværet og at du kan fremvise kvittering for indkøbet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
07-09-2017 17:19:54

Hej Anna

Tak for dit svar.
Ville lige høre om det er korrekt forstået, at jeg godt kan sige til faderen, at hun skal minimum 1 ekstra sæt tøj med og evt et sæt regntøj/svømmedragt f.eks, hvis vi ved det bliver regnvejr dagen efter hun kommer. Eller vil i svømmehallen osv?
Eller hvis vi skal til fin fest...
Hvis ikke skal jeg gemme kvitteringer på det vi bliver nødsaget til at købe.
I sommerferien havde hun bla også kun det sæt hun kom med på og ikke andet.

Med venlig hilsen

Anne

Anna Øding Bjerregaard
14-09-2017 06:56:14

Kære Anne,

Faderen skal blot sørge for at barnet har passende tøj med på samvær. Almindeligt tøj i en tilstrækkelig mængde der passer til årstiden – herunder regntøj hvis der kan være brug for det. Du kan dog ikke kræve at faderen medsender festtøj, badetøj eller fx skitøj såfremt dette skal benyttes til aktiviteter som du har arrangeret. Faderen kan dog ikke kræve at det medsendte tøj er blevet vasket inden barnet tilbageleveres, men omvendt kan du heller ikke kræve så stor en mængde tøj, at du ikke er nødsaget til at vaske, såfremt samværet er over en længere periode (fx i ferier).

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kit
13-09-2017 08:53:29

Hej
MIn eks betaler børnebidrag til begge sine børn, som har bopæl hos mig. Datter på 14 er hos ham 5 dage ud af 14 dage, og sønnen på 17 er fuld tid hos mig.

Vi har en skriftelig aftale ang. samvær og omkostninger som siger:
"Omkostninger i forbindelse med børnenes fritidsaktiviteter, mobiltelefon, tøj m.v. betales af den, der modtager børnebidrag.
Aktiviteter så som skoleudflugter (over de dage barnet er hos pågældende forælder) børnefødselsdage, fester og lignende aktiviteter betales af den barnet er hos på det pågældende tidspunkt."
Mit spørgsmål er nu: Datter går til badminton fast (det betaler jeg selvfølgelig) men hun deltager også i stævner som tilmeldes seperate i løbet af året. Indtil nu har jeg betalt hvis stævnet lå i min weekend, og far har betalt hvis han tilmeldte hende et stævne i hans weekend. (sådan har det være de sidste 3 år) Nu mener far at stævnerne hører ind under fritidsaktiviteter og at jeg skal betale for stævner han tilmelder hende i hans weekend.

Hvordan skal jeg forholde mig her??
På forhånd tak

Anna Øding Bjerregaard
14-09-2017 07:08:49

Kære Kit,

Der er ikke noget definitivt svar på hvem der skal afholde udgifterne til fritidsaktiviteter, men i praksis ses det, at forældrene som udgangspunkt afholder udgifter til de fritidsaktiviteter som forældrene ønsker børnene skal gå til under deres samvær. Faderen kan godt nægte at betale fritidsaktiviteterne under hans samvær såfremt han ikke ønsker at bidrage hertil. Alternativt skal du selv betale for stævner under hans samværsperiode, eller også skal barnet ikke gå til stævner i faderens weekender.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
fortvilet far
25-09-2017 11:47:02

Min datter på dengang 16 flyttede hjem til sin mor 1-6-2016 efter en 7-7 aftale , vi har haft aftaler om jeg betaler til min datter tøj mobil osv og har overført til moren hvis der var brug for det.
hun har så søgt børnebidrag og det er sat til køre fra 15-9-17 og betaler jeg selvfølig.
Mor vil så så have med tilbagevirkende kræft altsår fra 1-6-16.statforvaltningen sir til mig at det kan hun ikke få da hun har søgt for sent.Hun vil så tale med en advokat for få mig dømt til betale for alle de måneder fra 1-6-16 kan man det ???

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
03-10-2017 14:39:58

Hej,

Ved en 7/7-ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. Opfylder en forælder ikke sin forsørgelsespligt, kan forælderen blive pålagt, at betale børnebidrag. Bidragspligten kan max blive pålagt med 2 mdrs. tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgningen indsendes inden 2 mdr. fra den bidragsophørende begivenhed. Vurderes det således, at du ikke har opfyldt din forsørgelsespligt siden d. 01.06.2016, og har din ekskone først netop ansøgt om bidrag, vil bidraget blive fastsat fra den dag anmodningen blev modtaget hos Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
N.G.
03-10-2017 13:16:28

Hej
Min kæreste (samværsforældren) er fornyligt blevet gjort opmærksom på, at moren (bopælsforældren) til deres fælles barn får hel eller delvis friplads til deres barns institution/SFO. De har fælles forældremyndighed og kører en 7/7 ordning.
Min kæreste har forsøgt, at kontakte deres barns mor i forhold til, at blive oplyst hvorvidt hun har fået friplads eller ej. Til dette får han svaret, at "det kommer ikke dig ved" eller "det skal du ikke blande dig i" - også selvom han hver måned overfører det halve af beløbet til institutionspladsen.
Kan det være rigtigt, at hun kan hemmeligholde hvorvidt hun har fået tildelt friplads eller ej og hvorfor må pladsanvisningen ikke oplyse hvorvidt der er tildelt friplads, når samværsforældren nu er med til, at betale det halve af institutionspladsen? Det virker for os meget besynderligt.

Anna Øding Bjerregaard
11-10-2017 10:39:47

Hej,

Der er en generel formodning for, at forældre i en 7/7-ordning opfylder deres forsørgelsespligt, ved at dele diverse udgifter ifm. barnets forsørgelse i mellem dem. Herunder bør forældrene dele udgifterne til bl.a. institution/SFO. Vil moderen imidlertid ikke oplyse hvorvidt der betales udgifter til institution eller ej, ser jeg intet i vejen for, at din kæreste stopper med at finansiere halvdelen heraf. Afholder moderen derimod udgift hertil, må hun jo dokumentere dette. Skulle det komme sig så vidt, at hun på baggrund af manglende betaling fra din kærestes side vælger at anmode Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag, vil Statsforvaltningen bede begge forældre udfylde et skema over afholdte udgifter samt dokumentation herpå. Her vil moderen ikke kunne notere institutionsudgiften såfremt der ikke eksisterer en sådan. Det bør desuden nævnes, at bopælsforælderen må påregne sig flere udgifter end samværsforælderen, også selvom der er fastsat en 7/7-ordning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sarah
07-10-2017 16:20:39

Kan jeg forlange børnebidrag når jeg tjener flere penge end faren?
Jeg får ca. 24.000 kr. udbetalt, han får ca 15.000 kr.

Anna Øding Bjerregaard
11-10-2017 10:41:47

Kære Sarah,

Statsforvaltningen sammenligner ikke jeres indkomst ved fastsættelse af børnebidrag. Børnebidrag kan uanset indkomst søges fastsat såfremt faderen ikke overholder sin forsørgelsespligt. Du skal således kunne dokumentere, at du afholder samtlige udgifter til barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Aly
07-10-2017 20:14:39

Hej
Jeg bor i 6 år i Danmark med min mand og 3 børn.Min mor er pensioneret,og har sklerose, men bør i Rumænien.Jeg vil gerne tag hende hos mig,hun kan få gratis lægehjælp her i Danmark?har brug for økonomisk bevis?kan hun bor med os?
Med venlig hilsen
Aly

Anna Øding Bjerregaard
11-10-2017 10:43:36

Kære Aly,

For at din mor kan flytte til Danmark, skal hun søge om opholdstilladelse i landet. Nærværende henvendelse er imidlertid ikke af relevans for denne chat om børnebidrag, og jeg kan derfor ikke rådgive dig yderligere.
Du kan finde mere information på følgende link: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=b1f7344c-bbe7-41d8-b2b4-e4905507fca7&referringPageId=e75cae5c-37bd-4b81-acbd-9a19f22f1e7e

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny
10-10-2017 22:07:06

Hej :) Jeg har et spørgsmål ang. regulering af børnebidrag, hviket min søns far ikke har gjort siden 2011. Jeg har pga stress ikke haft overskud til at kæmpe for at få restancen, men nu hvor jeg har lidt mere overskud, og jeg ser, at beløbet løber op i næsten kr. 5000, så vil jeg selvfølgelig gerne have de penge, han skylder. Han betaler udelukkende normalbidrag, hvilket jeg har accepteret, men det er det bidrag, han ikke har reguleret de sidste 6 år. Hvilke muligheder har jeg for at få restancen udbetalt, hvis han ikke gør det på min opfordring?

Anna Øding Bjerregaard
11-10-2017 11:08:15

Kære Conny,

Hvis I selv har indgået en aftale om, at faderen skal betale dig normalbidraget, bør bidraget ændre sig i takt med normalbidragets prisregulering. Du bør snarest indkræve disse beløb, bl.a. henset til forældelsesfristen. Nægter han at betale, bør du rette henvendelse til Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny
11-10-2017 13:02:13

Kære Anna

Tak for dit svar :)

Mange hilsner Conny

Annegrethe Jørgensen
13-10-2017 17:28:29

Jeg har en dejlig søn på 9 årsom bor hos mig og er hos sin far hver anden weekend. Sagen er at de skal rejse på ferie og han mener at jeg SKAL betale pas og vacciner da han siger at det er det børne unge ydelsen også dækker, jeg er bare meget interesseret i om han kan kræve dette da det er mange penge for mig

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
18-10-2017 07:53:52

Kære Annegrethe,

Forældre må selv afholde udgifter til ferier, da disse ferier er I deres egen interesse. Faderen kan ikke kræve at du afholder udgifter til vacciner og pas.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sheila
16-10-2017 13:22:44

Hej. Jeg får udbetalt det her månedlige bidrag af udbetaling Danmark, men kan jeg finde ud af om min eks overhovedet betaler til dem??
Han får vel blot tilsendt en regning derfra.
Mvh

Anna Øding Bjerregaard
18-10-2017 08:00:46

Kære Sheila,

Udbetaling Danmark vil opkræve bidraget hos din eksmand, og betaler han ikke denne opkrævning, sendes sagen videre til SKAT. Denne proces har ikke betydning for din udbetaling, da Udbetaling Danmark sørger for at du får det du har krav på. Udbetaling Danmark kan imidlertid kun forskudsvist betale dig normalbidraget. Bliver normalbidraget forhøjet, kan dette kun blive forskudsvist udbetalt fra Udbetaling Danmark såfremt beløbet er indkrævet fra din eksmand.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sheila Nielsen
18-10-2017 08:20:57

Tak for svar, men alt det ved jeg godt.
Selvom jeg modtager fra udb dk, er det jo ikke sikkert at han overhovedet betaler regningen, han modtager fra dem.
Er der nogen måde jeg kan finde ud af om han betaler eller om han faktisk står i restance???

Besvar indlæg
Jonas
18-10-2017 18:08:19

hej

Jeg er registreret far til 3 børn, som har 3 forskellige mødre. Jeg er ikke sammen med nogen af mødrene.
Min årlige indtægt er ca. 360.000,- før skat.
Jeg betaler bidrag til min søns ældstes mor, og det kører fint. Har samvær med min 5årige søn hver anden weekend.
Min mellemste datters mor går jeg udfra får pengene gennem udbetaling danmark. Der har været en masse tumult omkring samvær mv., så hende ser jeg kun hver anden week i 24 timer. (Jeg betaler ikke bidrag til hverken udbetaling DK eller hende, og har aldrig gjort det. Dog smider jeg hver måned 1300,- over på en opsparing for jeg ved, at pengene på et tidspunkt bliver indkrævet af enten udbetaling DK eller skat) Har forsøgt, at kontakte udbetaling danmark mhp herpå, så jeg kan få orden i sagerne, men det er svært at få en opgørelse.
I 2016 fik jeg besked på at jeg var faren til et tredje barn. Jeg har aldrig set hende, og har kun på papiret vedkendt mig faderskabet, fordi mit DNA matchede hendes. Jeg er ikke interesseret i at have samvær med ham grundet forskellige omstændigheder.


Jeg bor sammen med min kæreste, og hun tjener fint, så kan ikke få boligsikring. Hvis hun ikke betaler for vores husholdning, halvdelen af huslejen mv., kan jeg ikke få tingene til at køre rundt.
Mit problem er, at jeg ikke har råd til at betale for det sidste barn. Jeg har gæld (afbetaling på bil og forbrugslån).
Jeg føler mig økonomisk meget udfordret, og jeg ville spørge om der er nogen mulighed for at jeg kan undgå at betale for det sidste barn? / eller om man kan lave en afdragsordning med Udbetaling DK eller skat? Eller om du evt. har andre råd?

Hilsen Jonas

Anna Øding Bjerregaard
30-10-2017 08:48:46

Kære Jonas,

Du kan desværre ikke slippe for at skulle betale børnebidrag til dit tredje barn. Indgår du ikke en frivillig ordning med moderen, kan hun anmode Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag, og anmode Udbetaling Danmark om hjælp til udbetaling og indkrævning. Der er ikke andet for, end at du må afvente en afgørelse fra Statsforvaltningen. Når du modtager en opkrævning fra Udbetaling Danmark, vil jeg råde dig til at ringe dem op mhp. drøftelse af din betaling.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
24-10-2017 16:45:46

Hvem skal betale for hendes transport hjem? Jeg, far eller datter selv
P.f.t.
Hanne

Anna Øding Bjerregaard
30-10-2017 08:51:44

Kære Hanne,

Som udgangspunkt må forældrene selv indgå aftale om fordeling af transportomkostninger. Statsforvaltningen træffer ikke afgørelse herom. Kan parterne ikke blive enige, må det imidlertid være op til samværsforælderen at betale for transport til samvær såfremt denne ønsker at have samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole Johansen
17-11-2017 09:46:15

Kære Hanne

Jeg betaler børnebidrag til min eks, men hun kan ikke overskue, at tager børnene med for at købe tøj til dem, til samværet hos mig. Jeg har bedt om noget tøj for snart 2½ måneder siden, men stadig ikke fået det. Fornyligt har hun tilbudt, at jeg selv bruger tid og pungen på at få tøjet købt, og hvis jeg sender hende kvitteringerne, vil hun overføre pengene til min konto. Her tænker jeg, at det vel er ligegyldigt, om hun overføre pengene (tilbage) til mig, eller om jeg trækker det fra næste opkrævning vedr. børnebidraget. På den måde kan jeg være sikker, at hun ikke fortryder, at have lavet denne aftale med kvitteringerne. Og så synes jeg det virker skørt, at jeg overfører penge, som skal overføres tilbage!?
Hvad tænker du herom?
Hvordan tror du UD ser på det? Ville de synes, at det ikke var ifølge aftalen, hvis jeg trak beløbet fra næste opkrævning af børnebidraget?

Med venlig hilsen
Ole

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
27-11-2017 09:17:48

Kære Ole,

Bopælsforælderen har ansvaret for, at børnene har fornødent tøj med på samvær. Sender moderen ikke fornødent tøj med på samvær trods flere opfordringer hertil, er du berettiget til at indkøbe tøj på moderens regning, og anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om hvorvidt dine indkøb kan refunderes. Imidlertid skal der betales et gebyr for indbringelse af ansøgning, og der er en risiko for at Statsforvaltningen ikke vil give dig medhold. Du skal kunne løfte bevisbyrden for, at du har rykket moderen adskillige gange.

I må gerne indgå særskilte aftaler uanset om aftalen om bidrag er fastsat af jer eller af Statsforvaltningen, og I kan derfor benytte jer både af tilbagehold eller overførsler. Såfremt I vælger at benytte jer af aftale-metoden, vil jeg opfordre dig til at bede moderen om at stille penge til rådighed, inden du foretager dine indkøb, og gemme al dokumentation på det aftale, således at moderen ikke efterfølgende kan påstå at du ikke har betalt det fulde bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Nielsen
23-11-2017 15:02:20

Hej ! Mine sønner er 14 og 17 år gamle, og har folkeregisteradresse hos deres mor. Jeg betaler 3693 kr. i børnebidrag hver måned, for hvert barn, til deres mor. Jeg gætter på, at børnebidraget til den ældste automatisk skal ophøre, når han bliver 18 år ? Eller skal jeg ansøge Statsforvaltningen om dette ? En anden ting er, at mine sønners mor antageligt vil ansøge om uddannelsesbidrag, når den ældste nærmer sig de 18 år. Har jeg ret til at ophøre med at betale børnebidrag for min ældste søn, når han bliver 18 år, og så blot afvente, at hans mor ansøger om uddannelsesbidrag ? Med venlig hilsen, Per.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
27-11-2017 09:21:22

Kære Per,

Bidragspligten ophører automatisk når din søn fylder 18 år. Du stopper blot overførslen.
Hvad angår uddannelsesbidraget afventer du blot moderens ansøgning – men ansøger hun inden to måneder efter de fyldte 18 år, kan uddannelsesbidrag kræves betalt med tilbagevirkende kraft fra de fyldte 18 år. Ansøger hun først to måneder efter, kan du tidligst blive pålagt at svare bidrag fra den dag hvor Statsforvaltningen har modtaget moderens ansøgning. Ved Statsforvaltningens afgørelse, tillægges din søns egen indkomst betydning. Din søn skal selvfølgelig være under uddannelse, førend der kan pålægges bidragspligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
27-11-2017 09:44:37

Hej ! Tak for et godt svar !
Dette burde jo fremgå tydeligt, af teksten på Statsforvaltningens hjemmeside !
Med venlig hilsen, per.

Marianne
28-11-2017 12:09:54

Min søns ekskone er af Statsforvaltningen dømt til at betale 5 måneders børnebidrag tilbage (for 3 børn), dvs ca 20.000. Kan hun slippe for aut betale det beløb, hvis hun kan dokumentere diverse indkøb til børnene i den periode fra 1. juli til 1. november. I den periode har hun modtaget fuldt børnebidrag samt alle offentlige ydelser, da hun har bopæl på alle 3 børn. Hun har derfor haft mulighed får både at have dem med på sommerferie til Spanien og på efterårsferie. Hun har naturligvis også købt overtøj til vintersæsonen mv.
Vil det sige at hun evt kan slippe helt for at betale de 20.000 kr tilbage, som Statsforvaltningen har dømt hende til, når hun samtidig har modtaget alle offentlige børne- og ungeydelser ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
01-12-2017 15:54:41

Kære Marianne,

Det er svært helt konkret svare på dit spørgsmål, når jeg ikke har set Statsforvaltningens afgørelse.

For at en afgørelse om tilbagebetaling af børnebidrag kan tilsidesættes, skal moderen kunne dokumentere, at hun har afholdt de primære udgifter til børnenes fornødenheder, og at faderen ikke har opfyldt sin forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
01-12-2017 16:55:25

Tak for dit svar. Han har opfyldt som forsørgelsespligt, hvilket også er fastsat af Statsforvaltningen.

Besvar indlæg
Lisbeth
29-11-2017 08:42:58

Min eksmand og jeg har i en årrække haft 7/7-samvær med vores børn. Han har betalt børnebidrag til mig i perioden, og jeg har afholdt alle faste udgifter til børnene og stået for det praktiske i forbindelse med køb af tøj/sko/abonnementer. Fra december sidste år, indgik vi en mundtlig aftale om, at vi skulle deles om de faktiske udgifter. I praksis betalte han børnebidraget til mig, og beholdt skattefradraget. Jeg har betalt halvdelen af bidraget tilbage til ham, og sendt opgørelser til ham, over det, der er betalt til vores søn, og betalt/opkrævet iht. det. Nu har han sagt, at han vil stoppe betalingen af børnebidraget, og jeg har indbragt sagen til Statsforvaltningen. De kan ikke stadfæste vores private aftale, da den falder udenfor deres kompetenceområde, og den skal nu behandles som en normal ansøgning om fastsættelse af børnebidrag.

I den forbindelse er jeg kommet i tvivl om, om jeg reelt er enlig forsørger, når vi har haft denne ordning? Jeg bor alene, og har egentlig kun forholdt mig til, om der var andre på adressen, der bidrog til min husholdning. Og det har der ikke været.

Jeg er klar over, at man som udgangspunkt antager, at begge forældre opretholder forsørgerpligten i en 7/7-ordning, men den udmelding jeg har fået fra min eksmand, er, at han kun vil betale halvdelen af udgifterne til telefonabonnement og buskort. Han vil overlade til vores søn at betale, og opkræve hos os. Dvs. at han ikke vil betale til tøj, sko, frisør, ny telefon mv.

Jeg kan dokumentere, at jeg har afholdt omkostninger til telefonabb., telefon, frisør, tøj og sko, men kan min eksmand med rette sige, at han overholder sin forsørgerpligt, når jeg sørger for alt det praktiske og sørger for, at alt bliver betalt? Kan det, at han har købt tøj til min søn i fødselsdagsgave, betegnes som opfyldelse af forsørgerpligten?

Som udgangspunkt tænker jeg, at han HAR opfyldt sin forsørgerpligt indtil nu (idet han har betalt børnebidrag), men at han ikke gør det fremadrettet. Hvad er jeres vurdering?

På forhånd tak for svar :)

Med venlig hilsen
Lisbeth

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
01-12-2017 15:56:00

Kære Lisbeth,

Da I benytter jer af en 7/7 ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. Du skal således kunne dokumentere over for Statsforvaltningen, at det er dig der afholder samtlige udgifter.

Faderens betaling af barnets fødselsdagsgave opfylder selvfølgelig ikke hans forsørgelsespligt.

I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til barnet fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne
30-11-2017 22:20:54

Hej ..
Har et spørgsmål min ex har flere gange undladt at betale børnepenge over de sidste 5 år og betalt for lidt også pr mdr ..hvor langt tilbage kan man kræve og kan man kræve ??
Mvh

Anna Øding Bjerregaard
01-12-2017 15:56:40

Hej Bjarne,

For at børnebidrag kan indkræves med tilbagevirkende kraft, skal ansøgning herom være indgivet inden to måneder fra den dag hvor moderen ikke længere opfyldte sin forsørgelsespligt. Indsendes anmodning senere, kan bidragspligten først løbe fra ansøgningens modtagelse hos Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicki
02-12-2017 08:48:41

Hej

Jeg bliver stadig opkrævet børnebidrag til min datter i Sverige , jeg har bortadopteret min datter til min ex kones nye mand . Mener ikke jeg skal betale børnebidrag mere . Har kontaktet udbetaling Danmark , men de bliver ved med at opkræve med renter . Adoptionen er godtaget for et år siden . Ved i hvad jeg skal gøre ?

Anna Øding Bjerregaard
18-12-2017 09:48:38

Kære Nicki,

Når din datter bliver bortadopteret, mister du som udgangspunkt alle rettigheder og pligter over for hende. Din datter vil efter en adoption blive betragtet som barn af moren og stedfaren.

Det er dog ikke Udbetaling Danmark du skal kontakte med henblik på at lade bidragspligten bortfalde, men derimod Statsforvaltningen.

Du bør indsende en anmodning til Statsforvaltningen om bortfald af børnebidraget. Har du betalt børnebidrag efter adoptionen, bør du i samme omgang anmode Statsforvaltningen om tilbagebetaling af for meget betalt bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicki
18-12-2017 15:46:13

Hej Anna

Mange tak , statsforvaltningen siger de ikke har noget med det at gøre , da det er en international sag . Barnet , moderen og stedfaren er bosiddende i Sverige
Med venlig hilsen
Nicki

Anna Øding Bjerregaard
20-12-2017 13:19:15

Kære Nicki,

For at kunne hjælpe dig yderligere, har jeg behov for at se Statsforvaltningens begrundelse for den internationale kompetence.

Jeg kan træffes på abje@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Naia
03-12-2017 21:24:04

Hej,
Min eksmand og jeg har under vores skilsmisse lave en underskrevet advokataftale om et højt børnebidrag. Desværre holder han den ikke. Er den gældende, selv når vi har børnene 7/7?
Min eksmand er selvstændig men siger, han ikke har nogle penge og skylder penge til det offentlige - men han tager på ferie ca. 4-5 gange om året, har lige købt et hus til 10 mio. og køber mærketøj til sig selv uden undtagelse. Men fordi han er selvstændig, så har han på "papiret" en meget lav indkomst eller 0 kr.

Anna Øding Bjerregaard
19-12-2017 14:39:51

Kære Naia,

En aftale om børnebidrag er som udgangspunkt bindende, og din eksmand er således forpligtet til at betale.

Det kan meget vel være, at din eksmand på ”papiret” ikke får udbetalt noget overskud fra sin virksom-hed, men det påvirker ikke hans forsørgelsespligt.

Alle indtægter bliver inddraget ved fastsættelsen af bidrag - herunder lønindkomst, overtidsbetaling, bonus, honorar, renteindtægter, lejeindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som vedkommende har bestemmende indflydelse over. Uanset om selskabets overskud udbetales eller ej. Underskud fratrækkes dog lønindkomsten.

Imidlertid kan aftalte børnebidrag ikke betales på forskud af Udbetaling Danmark, såfremt faderen nægter at overholde sin betalingforpligtelse. Du er således nødsaget til at indbringe sagen for Statsforvaltningen, der i så fald vil træffe afgørelse om fastsættelse af børnebidrag med udgangspunkt i jeres aftale.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Naia
22-12-2017 11:15:10

Hej Anna,

Tak for dit svar. Jeg har været til Statsforvaltningen og udbetalting Danmark har i en periode betalt mig minimum. Derefter opkræver de så differencen fra min eksmand, men han betaler ikke den difference. Så jeg har stadig modtaget meget mindre end vores aftale.
Han har i 1 år ikke betalt overhovedet og nu betaler han mindre end halvdelen af det, som der står i vores aftale.... men det er dog højere end minimumsbeløbet fra Udbetaling Danmark.
Mit dilemma er at i vores aftale kunne han i juni 2017 vælge at betale minimum 10.000 for alle 3 børn såfremt hans indtægt er under 800.000. Men han betaler kun 6000.- for alle 3 børn. Vi har ikke talt om det, som står i kontrakten og den er ikke lavet om og jeg har ikke skrevet under eller accepteret en ny aftale. Han siger, han ikke har nogen penge og jeg bare kan gå til Statsforvaltningen og få fastsat en aftale... men han tror ikke jeg får noget ud af det. For han "gemmer" jo sine penge alle mulige steder. Han har tilsyneladende nogle penge eller en god kassekredit, da han køber dyre ting til børnene og tager på ferie ofte, og spiser på restaurant flere gange om ugen.
Men han kan/vil ikke give mere.
Og selvom jeg får Statsforvaltningens papir på at han skal betale mig, gør han det jo ikke.
Hvad skal jeg gøre med det, at han ikke overholder kontrakten? Han har ikke overholdt den i 1 år og nu overholder han den heller ikke.
( men han siger, han skylder 400.000 i skat og ikke har penge=)
Hvad er mine muligheder for at få ham til at betale mere retsmæssigt ellers, når han jo har penge til andre ting. Han prioriterer bare ikke børnebidrag til mig.

Anna Øding Bjerregaard
08-01-2018 07:32:16

Kære Naia,

Børnebidraget vil hos Statsforvaltningen blive fastsat på baggrund af den indkomst din eksmand har, herunder virksomhedens indtægter.

Du må rette henvendelse til Udbetaling Danmark, medsende jeres aftale og søge om at få børnebidraget udbetalt forskudsvist, henset til din eksmands manglende betaling. Forskudsvist betaling betyder, at Udbetaling Danmark udbetaler børnebidraget på forskud, hvorefter de opkræver beløbet hos din eksmand. Betaler han fortsat ikke, vil det skyldige beløb blive opkrævet fra SKAT.

Udbetaling Danmark har imidlertid kun mulighed for at udbetale normalbidraget forskudsvist. Beløb der overstiger normalbidraget, vil først blive udbetalt fra Udbetaling Danmark når beløbet er inddrevet fra din eksmand.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
hans poulsen
04-12-2017 22:48:17

Hej
Min søn bliver 18 år den 19/1-2018 og dermed ophører bidraget fra mig.
Ingen uddannelsesstøtte , da min indkomst er under 350.000 kr.

Jeg kan se på mit forskudsskema fra skat, at jeg får fradrag for de første 19 dage i januar, så vil det sige at jeg også "kun" skal betale de 19 dages børnebidrag til moderen?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
18-12-2017 10:22:35

Kære Hans,

Du skal kun svare børnebidrag for de første 18 dage i januar måned, da bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
David Sowry
07-12-2017 22:46:13

Min datter er 17 år gammel og er flyttet hjemmefra, arbejder på fuldtid og bor sammen med sine kæreste.
Skal jeg stadig betale børnebidraget indtil hun bliver 18 år. gammel.
Mvh David

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
20-12-2017 14:40:25

Kære David,

Ja det skal du desværre. Men betaler du forhøjet bidrag, er det muligt at opnå nedsættelse til normalbidraget, hvis det kan dokumenteres, at barnet er selvforsørgende.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Evan
13-12-2017 18:57:49

Hej
Har et spørgsmål ?
Jeg holder ferie med min to børn hver år i uge 7 og betaler børnebidrag .
Nu ligger det sådan at sfoen har en skitur i uge 7 , hvor den ene pige gerne vil med .
Er det rigtig at det er mig det skal betale den skitur , selv om jeg betaler børnebidrag .
( dette har jeg desværre ikke råd til , da jeg er syg og er på resuseforløb , så har ikke mange penge )
Hilsen en fortvivlet far .

Anna Øding Bjerregaard
20-12-2017 13:21:51

Hej Evan,

Nej, du er ikke forpligtet til at betale til din datters skitur. Du er alene forpligtet til at betale børnebidrag, og sørge for forplejning, medicin m.m. under barnets samvær hos dig, medmindre I specifikt har indgået aftale om andet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
18-12-2017 15:44:49

Vi fik i september 2017 afgjort en sag i ankestyrelsen, vedrørende uddannelsesbidrag. Vi fik medhold i vores sag, da barnet efter deres afgørelse havde tjent for meget i perioden januar 2017 til juni 2017. Nu har moren søgt igen, med tilbagevirkende kraft 1/9-2017. Det virker for mig fuldstændigt vanvittigt at hun kan gøre det, og at statsforvaltningen overhovedet tager sagen op igen. Jeg syntes at have læst at der skal gå en periode før de vil kigge på sådanne en sag igen. Det kan man bestemt ikke påstå at er tilfældet her.
Hvordan kan vi forholde os bedst i dette tilfælde?
Med venlig hilsen
Rikke

Anna Øding Bjerregaard
20-12-2017 13:48:33

Hej Rikke,

Moderen er i sin ret til at ansøge om uddannelsesbidrag igen. Barnets indkomst kan have ændret sig, således at moderen vil være berettiget til uddannelsesbidrag.

Moderen kan dog kun søge med tilbagevirkende kraft, hvis ansøgning indbringes inden 2 mdr. for barnets ændrede indkomstforhold.

Såfremt I er af den opfattelse, at barnets indkomst ikke har ændret sig, kan i meddele dette over for Statsforvaltningen, indsende ankestyrelsens afgørelse og evt. nævne at der kan være tale om chikane, og at der på baggrund heraf ikke bør fastsættes bidragspligt.

Vi er jer gerne behjælpelige.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Zornig Petersen
21-12-2017 22:08:03

Hej Anna

Vi vil meget gerne have hjælp, da vi ikke har bestilt andet siden 2015, at forsvare os i forholdet til statsforvaltningen, og ankestyrelsen. Det er for os en opslidende kamp, som ingen mennesker kan være tjent med.
Vi skal inden 21 dage svare statsforvaltningen, og for at være helt ærlig har vi mest lyst til at lade alt fra fra den kant, ligge og ikke gøre noget, men det kommer der hellere ikke noget positivt ud af. Vi er bare så enormt trætte af at skulle komme med beviser for dit og dat, og vente på afgørelser.
Men hvordan svare vi bedst statsforvaltningen i denne sag.

Med venlig hilsen
Anders & Rikke

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
08-01-2018 07:27:56

Hej Rikke,

Barnets egen indkomst må ikke overstige ca. 6.000,00 kr. om måneden. Modtager barnet SU, vil det udbetalte beløb herfra være en del af barnets indkomst. Uddannelsesbidrag fastsættes derfor sjældent hvis barnet modtager SU efter satsen for udeboende.

Såfremt I er af den opfattelse, at barnet har en indkomst på mere end 6.000,00 kr., må I argumentere herfor. Det skulle dog umiddelbart ikke være svært for Statsforvaltningen at vurdere om barnet har en indkomst der overstiger dette beløb. Statsforvaltningen vil ifm. deres vurdering, indhente oplysninger fra SKAT, mhp. at få oplyst om barnet tjener sine egne penge.

Jeg kan kontaktes på abje@advodan.dk såfremt I ønsker bistand ifm. jeres svar til Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte
04-01-2018 19:19:39

Hej.
Min bror har en datter, som han betaler børnebidrag til. Moderen har flere gange ansøgt om forhøjelse af børnebidraget og har fået det fastsat til normalbidrag plus 100 procent i statsamtet.
Min bror har vekslende årsindkomst omkring højst 450.000 kr, men statsamtet har lavet beregning ud fra et enkelt år hvor han har tjent 530.000 kr og udbetalt de ekstra 100 procent til hende ud fra den beregning. Han står nu i den situation at han står til at skylde skat for at have betalt for lidt til hende i børnebidrag. Udbetaling Danmark oplyser at han burde have ansøgt om nedsættelse.
Mit spørgsmål er nu om det kan være rigtigt at han hæfter for denne gæld, når beregning er lavet ud fra forkerte oplysninger on hans indkomst. Det er jo eksen, der har fået for meget udbetalt i forhold til hvad hun er berettiget til. Hvordan står han i denne sag?

På forhånd mange tak

Mvh Dorte

Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:28:59

Kære Dorte,

Det er korrekt, at din bror skulle have ansøgt Statsforvaltningen om ændring af børnebidraget. Han skal i den anledning fremlægge dokumentation på, at hans indkomst har ændret sig. Indtil der er truffet afgørelse om bidragets størrelse med udgangspunkt i de nye oplysninger, skal din bror svare det fastsatte bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lykke
05-01-2018 10:17:41

Min eksmand og jeg har en datter på 17, der lige nu går i 10. klasse. Egentlig hed vores ordning 7/7, hvorfor vi deles om udgifter (til privatskole, buskort og træning), men vores datter har siden august 2017 været hos mig. Nu er min datters computer gået i stykker, og far nægter at betale. Har man som forældre ikke pligt til at sørge for udstyr i forbindelse med skolegang så som computer?

Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:32:29

Kære Lykke,

I en 7/7-ordning er der en forventning om, at forældrene deles om de fælles udgifter, således at de begge opfylder deres forsørgelsespligt. Imidlertid er der ingen regel der påtvinger faderen at betale halvdelen af reparationsudgifterne til jeres datters computer.

Ud fra et retfærdighedssynspunkt bør han selvfølgelig afholde halvdelen af udgifterne, men indbringes sagen for Statsforvaltningen vil de ud fra en konkret vurdering af jeres udgifter nå frem til at faderen opfylder hans forsørgelsespligt. Hvordan i internt fordeler udgifterne tager Statsforvaltningen sig ikke af.

Du oplyser at du har haft jeres datter boende siden august 2017. Hvis I ikke har haft 7/7-ordning, men du har haft hende boende mere, har du som udgangspunkt krav på bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Linda
07-01-2018 21:34:43

Et kort spørgsmål...
Min datter bliver 18 her i februar. Skal hendes far betale bidrag for hele februar eller kun til den dato hun fylder 18?

Anna Øding Bjerregaard
08-01-2018 07:43:23

Kære Linda,

Faderen skal betale bidrag til og med dagen før hun fylder 18 år, og ikke for hele februar måned.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Linda
08-01-2018 09:38:54

Tusind tak for hurtigt svar 😊

Jan
08-01-2018 12:43:29

Hej .
Normalt har ordningen med børnene heddet 7/7 men er nu blevet ændret til 10/4 hvilket gjorde at jeg skulle begynde at betale børnebidraget. Mine børn får nu hverken morgenmad med til skolearrangementerne , pakkegaver til pakkeleg i skolen, får ikke skolemælk og render rundt i tynde forårsjakker , samt for store , ret så slidte sko mm... alt dette som jeg “stod for” før.
Hvad gør man i en situation som denne? .
Hilsen en meget frustreret far.

Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:34:29

Kære Jan,

Moderen har som bopælsforælder og bidragsmodtager pligt til at sørge for de daglige fornødenheder til børnene, herunder tøj, medicin, institution, mad m.m. Imidlertid er det op til den enkelte forælder at vurdere hvilke øvrige udgifter vedkommende ønsker at afholde. Skolemælk og pakkegaver vil imidlertid ikke være at betragte som daglige fornødenheder. Moderen må således selv vurdere om hun ønsker at afholde disse udgifter.

Fsva børnene tøj skal kvaliteten af tøjet selvfølgelig leve op til de behov børnene har – en vinterjakke og støvler om vinteren, regntøj m.m. Kommer børnene til samvær hos dig uden at medbringe nødvendigt tøj, må du indkøbe det nødvendige. Du kan anmode Statsforvaltningen om fradrag for udgifterne i børnebidraget. Du skal dog kunne redegøre for, 1) at det ikke har været muligt at få tøjet udleveret fra bopælsforælderen, 2) at barnet havde brug for tøjet på samværet, og 3) at indkøbet fandt sted under sam-været, og 4) at du kan fremlægge dokumentation for de afholdte udgifter.
Mener du i øvrigt at moderen ikke overholder sin forsørgelsespligt, vil jeg opfordre dig til at anmode Statsforvaltningen om at tage stilling hertil.
Du kan kontakte mig på abje@advodan.dk såfremt du ønsker yderligere bistand.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
H
10-01-2018 15:48:10

Min kæreste og jeg bor sammen og har den 31/7 fået en søn. min kæreste betaler et fast beløb til hans eks som han har en søn med. Det er blevet fastsat af statsforvaltningen. Kan det ændres nu her hvor vi har fået et barn sammen?
Hans søn er her kun hver 2. Weekend. Fra fredag aften til søndag aften.
Mvh

Anna Øding Bjerregaard
11-01-2018 13:35:47

Hej,

Din kæreste skal som minimum betale normalbidraget til moderen. Bidraget ændrer sig kun såfremt han betaler mere end normalbidraget.

Hans indkomst skal udgøre min. 560.000 kr. p.a. for at skulle betale normalbidrag + 100 %, 800.000 kr. p.a. for at skulle betale normalbidrag + 200 % og 1,5 mio. kr. p.a. for at skulle betale normalbidrag + 300 %.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mike
12-01-2018 14:38:44

Jeg er 26 år og under uddannelse, er der nogle støtte jeg kan benytte mig af rent økonomisk? Næsten 1400 kr./måned er en kæmpe udgift for mig.

Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 11:39:38

Kære Mike,

Det er desværre kun bopælsforælderen der modtager børne- og ungeydelsen, og som kan søge om børnetilskud.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mads
12-01-2018 23:27:07

Hej Anna

Har lige et spørgsmål om børnebidrag. Min kone og jeg blev skilt for 2 år siden. Vi har det godt sammen i forhold til børnene. Jeg betaler normal bidrag plus det løse, så som deres telefon regning og lidt tøj i ny og næ. Og det har jeg det fint med. Jeg har et arbejde hvor jeg er væk i 14 dage som så er efterfulgt af 3 ugers fri. I de 3 uger jeg har fri, der har jeg mine børn 14 dage. Der er flere der har sagt til mig at jeg ikke skal betale fuld bidrag når jeg har dem ca. 150 dage om året. Men det har jeg det okay med, bare de har det godt og vi kan finde ud af det. Men, nu er moren begyndt at rasle med sablen omkring at søge forhøjet børnebidrag. Så nu vil jeg lige høre hvordan jeg skal forholde mig til det?

Hilsen en nysgerrig Far

Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 11:51:06

Kære Mads,

Statsforvaltningen tager udgangspunkt i en slags minimumsgrænse der hedder 8/6, og tager desværre ikke hensyn til skæve samværsaftaler. Har du en tilstrækkelig høj indkomst som ud fra statsforvaltningens bidragstakster egentlig bør pålægge dig at betale forhøjet bidrag, kan din ekskone anmode om fastsættelse heraf.

Jeg vil opfordre dig til at nå frem til en rimelig løsning sammen med din ekskone, således at det ikke pludselig går ud over dit samvær med børnene. Taksterne for børnebidrag er forsøgt fastsat på et rimeligt grundlag henset til bidragsyders indkomst. Alternativt kan du foreslå din ekskone at du tager del i flere af udgifterne.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
MM
16-01-2018 09:30:35

Hej
Jeg har en 7-7 deleordning for min søn på 6 år. Hans far er bopælsforælder og kan få det ekstra børnetilskud + den almindelige børnefamilieydelse. Vi har aftalt ved skilsmissen, at der ikke skal være ægtefællebidrag eller børnebidrag mellem os forældre. Hvilke udgifter er jeg som samværsforælder forpligtet til at betale, og hvilke er bopælsforælderen?

Jeg betaler for mad og almindeligt tøj, når min søn er her. Jeg vil mene, at udgifter til overtøj og fodtøj ligger hos bopælsforælderen, fordi han får børnetilskud. Derudover også at bopælsforælder skal betale institution og skolerelaterede udgifter - det passer nogenlunde med børnefamilieydelsen.

Min eksmand har generelt en presset økonomi, og han forsøger at få mig til at betale mere - men det mener jeg umiddelbart ikke, at han har krav på, at jeg gør. Men hvad er jeg forpligtet til?

Tak for hjælpen!

Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 11:52:07

Hej,

Det er ikke direkte reguleret hvem der skal afholde hvilke udgifter, når der fungerer en 7/7-ordning. Imidlertid gælder der, som du selv nævner, en generel formodning i praksis om, at børne- og ungeydelsen samt eventuelt børnetilskud bør dække institutionsomkostninger.

Yderligere omkostninger til tøj, telefon, internet, fritidsinteresser bør derimod afholdes ligeligt af begge forældre, herunder overtøj og fodtøj, betragtes som generelle forsørgelsesudgifter.

Du er således kun forpligtet til at svare børnebidrag, hvis du ikke opfylder din forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina Beckmann
17-01-2018 12:03:30

Hej.

Min mands tidligere samlever har ansøgt om uddannelsesbidrag til deres fælles søn, som som nu bliver 18år.
På statsamtet hjemmeside står der at det er bestemt ud fra indkomst om man skal betale, og hvor mange biologiske børn man har. Min mand har 3 børn og indkomst på 500.200kr før am-bidrag som vidst nok trækkes fra. Altså lander vi på 460.000kr. 40.000kr under hvad de skriver på hjemmesiden man ca. skal have i indkomst ved 3 biologiske børn(500.000kr). De medregner også evt bonuser, det er her medreget men han aner heller ikke om han kommer til at få nogle?. Men der står kun ca..? Vi er nu meget bange for vi skal betale, jeg er førtidspensionist pga sygdom og derfor kører vi kun lige rundt herhjemme. Vi vil egentlig meget gerne betale misforstå os ikke, men vores økonomi er ikke til det desværre. Hvad siger erfaringer, kommer man til at betale når man efter am-bidrig "kun" har 460.000kr og 3 biologiske børn?
mvh Karina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 11:53:16

Kære Karina,

Den vejledende børnebidragssats hedder i 2018 500.000 kr.

Nej som udgangspunkt skal din mand ikke betale uddannelsesbidrag, hvis han indkomst i 2018 udgør mindre end 500.000 kr. Statsforvaltningen tager i deres afgørelse udgangspunkt i seneste skatteopgørelse. Viser den seneste skatteopgørelse, at din mand fast får udbetalt visse bonusser, således at hans indtægt overstiger 500.000 kr., men ikke må forvente disse bonusser fremadrettet, må han redegøre herfor.

Vi er jer gerne behjælpelige i jeres korrespondance med Statsforvaltningen. Jeg kan kontaktes på abje@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Natascha Simonsen
18-01-2018 09:26:02

Hej
Jeg har en kæreste der har en søn med en anden. Sønnen er 4 år og bosat hos hans mor. Moren vil have at faren skal betale og søger for fragt frem og tilbage når faren skal have ham hver 2 weekend. Derudover påsætter hun ham os det økonomiske ansvar. Han er i tvivle om hvad han skal betale i børrneydelse og hvor vidt moren skal samarbejde ang. Samværd og fragt af barnet fra Sjælland til Nordjylland.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 11:58:49

Kære Natascha,

Statsforvaltningen er ikke behjælpelig f.s.v.a. fordelingen af udgifter til transport. Det er op til forældrene selv, at nå til enighed om hvem der skal betale hvad. Fx far betaler når han henter hos mor, og mor betaler når hun henter hos far. Kan forældrene ikke blive enige, er der egentlig ikke andet for, end at faderen må betale for at hente og bringe sin søn, hvis han ønsker at se ham.

Din kæreste skal desuden selv betale for barnets fornødenheder under samværet – herunder mad, medicin m.m. Moderen skal derimod sørge for at sende behørigt tøj med på samvær, herunder overtøj der passer til årstiden.

Forældre kan selv fastsætte størrelsen af børnebidrag, og en aftale herom vil blive tillagt betydning såfremt moderen skulle indbringe sagen for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vurderer hernæst om en indgået aftale er rimelig. Statsforvaltningen fastsætter bidrag efter følgende satser (2018):

Normalbidrag + tillæg: 1.360 kr. om måneden.

Udgør din kæreste indtægt mere end 500.000 kr. p.a., fastsættes bidraget til normalbidraget + 100 %. Er indkomsten over 700.000 kr. p.a., fastsættes bidraget til normalbidraget + 200 %. Er indkomsten over 1,3 mio. kr. p.a., fastsættes bidraget til normalbidraget + 300 %.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus-Ole Ryborg
19-01-2018 20:56:45

Hej Advodan.

Engang i sommeren 2004 da vi var gift, arbejde min ekskone i et firma, hvor medarbejderne fik tilbud om køb af aktier. Min ekskone havde ikke råd, så jeg betalte de 8000,- for at hun kunne købe, men jeg husker ikke hvor mange. Vi blev skilt i 2009, og i 2010 lavede vi, en fælles underskrevet aftale om, at pengene fra dette aktieudbytte, skulle bruges til vores sønners konfirmationer.

Aftalen bekræfter, at jeg har betalt, og salget af aktierne er øremærket til børnene, og deres konfirmationer.

Ingen af ungerne er siden hen blevet konfirmeret.

Jeg ville derfor meget gerne have disse aktier solgt og udbetalt, så jeg kan give ungerne hver deres andel. 50/50. Vores børn er nu 16 og 19 år gamle.

Iflg. vores fælles underskrevne aftale, hvis er ejerskabet af disse aktier, når jeg har betalt? De er købt i min ekskones navn, men betalt af mig i perioden hvor vi var gift.

På forhånd tak.

Klaus.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 12:01:20

Kære Klaus,

Det er svært at give dig et konkret svar, uden at have sæt jeres aftale. Det kræver en konkret fortolkning af aftalen – herunder hvad er reguleret såfremt drengene ikke ønsker at blive konfirmeret, kan pengene gå til en fest i stedet, eller skal drengene have beløbene udbetalt og i så fald hvornår? Skal de selv administrere dem?

Imidlertid kan der argumenteres for, at pengene bør tilhøre drengene, uanset at der ikke er holdt konfirmationer. Aktierne står dog i moderens navn, og tilhører derfor hende, imidlertid er hun dig et beløb stort 8.000 kr. skyldig. Da det ikke tyder på at I har reguleret et evt. afkast, men kun beløbet stort 8.000 kr., vil jeg mene at hun blot er forpligtet til at udbetale beløbet, uanset om dette i så fald skal stamme fra aktierne eller ej.

Vi er dig gerne behjælpelig i processen. Jeg kan kontaktes på abje@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per LN
20-01-2018 20:39:55

Min søn på 17 Har fået læreplads. Så nu kommer han jo selv til at træne penge. Så skal jeg forsat betale børnepenge. Han bor 5 x 9 og har adresse hos mor.

Anna Øding Bjerregaard
23-01-2018 12:03:56

Kære Per,

Du skal betale børnebidrag til og med dagen før din søn fylder 18 år.

Bor din søn stadigvæk hjemme efter det fyldte 18. år, kan moderen søge om fastsættelse af uddannelsesbidrag. Du skal imidlertid ikke betale uddannelsesbidrag, hvis din søns indkomst overstiger ca. 6.000 kr. om mdr.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lee-duncan Witte
22-01-2018 15:56:53

Hej.
Jeg er en enlig far skilt på 5 år.
Vi har 7/7 og 2 børn nu på 9-7.

Hun har fast bopæl med dem. Jeg bor 400m væk.

Hun får alle bidragene og ydelser.
Vi deles 50/50 om SFO ca 1300 hver.

Jeg får så overført fra hende 1000kr hvert gang der er børnechek, hver 3 mdr ,så jeg også kan købe lidt tøj til børnene hjemme hos mig.

Mit spørgsmål.

Jeg har så flere gange bedt om at det i det mindste blev hævet til 2000 kr kvartalet. Ikke meget tøj jeg kan købe for 1000 . Men det nægter hun. Det er en sweet deal for mig siger hun.

Nu har jeg så fundet ud af forleden, at hun så i alle de 5 år. Også har modtaget enlig forsørger bidrag og andre forhøjet bidrag. Vi tjener ca det sammen om året.

Men kræver at jeg betaler halvdelen af den reelle SFO pris. Så jeg betaler åbenbart 1300 og hun så kun 300.

Nu har hun så stoppet de 1000 kr. For det er der ikke råd til , efter jeg har bedt om og se en kopi af hvad det reelle beløb fra Roskilde kommune er på . Det kommer ikke mig ved siger hun hvad hun får af bidrag. . Hvad kan jeg som far gøre. Følger mig som en slave der står overfor en plantageejer og har intet og sige eller gøre.

Hvorfor er det sådan . At den som har fast bopæl. Sidder på magten også over for den anden selvom man har børnene 7/7 . Hvorfor er faren altid den som ender med ingenting. Det er ikke ligestilling. Det buder deles 50 50 .


Vh.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
30-01-2018 15:25:59

Kære Lee-Duncan,

Det er ikke direkte reguleret hvad børne- og ungeydelse samt eventuelle børnetilskud skal anvendes til. Imidlertid gælder der en generel formodning i praksis om, at disse ydelser bør dække eventuelle institutionsomkostninger. Du er derfor i din fulde ret til at lade være med at betale de 1.300 kr. til SFO.

Yderligere omkostninger til tøj, telefon, internet, fritidsinteresser bør derimod afholdes ligeligt af begge forældre, herunder overtøj og fodtøj, betragtes som generelle forsørgelsesudgifter.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Annisette Drejer
25-01-2018 22:49:26

Kan man søge om uddannelsesbidrag, hvis man ikke kender farens indtægt? (han bor i udlandet og der er ingen kontakt)

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
30-01-2018 15:26:56

Kære Annisette,

Ja du kan godt søge om uddannelsesbidrag. Imidlertid skal faderen have en indtægt på over 380.000 kr., og barnet ikke tjene mere end ca. 6.000 kr. om måneden.

Når statsforvaltningen modtager en ansøgning om fastsættelse eller ændring af et børnebidrag, indhenter statsforvaltningen som udgangspunkt oplysninger om de økonomiske forhold (indkomstforhold) hos den forælder (bidragsbetaleren), der efter ansøgningen ønskes pålagt at betale bidrag til barnet (dette gælder også indtægt i udlandet). Nægter bidragsbetaleren, at afgive de nødvendige oplysninger om sin indkomst, indhenter Statsforvaltningen som udgangspunkt oplysningerne via terminaladgang til SKATs registre, herunder indkomstregistret. Statsforvaltningen orienterer parterne om denne fremgangsmåde, inden oplysningerne indhentes.

Så snart der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen, kan du ansøge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget, såfremt faderen ikke betaler. Udbetaling Danmark inddriver hernæst bidraget hos faderen. Nægter faderen at betale, sender Udbetaling Danmark sagen til SKAT, der inddriver skyldige bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole
26-01-2018 12:35:14

Kan man som bopælsforælderen betale børnebidrag til samværsforælderen og få fradraget herfor?

Anna Øding Bjerregaard
30-01-2018 15:28:53

Kære Ole,

Som bopælsforælder formodes det at du allerede opfylder din forsørgelsespligt, og skal derfor ikke betale bidrag til samværsforælderen.

Det er kun samværsforælderen der kan få fradrag for betaling af børnebidrag til bopælsforælderen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
29-01-2018 12:12:36

Hej.
Børnenes far og jeg gik fra hinanden i 2010. Vi aftalte selv børnebidrag som bare skulle følge normal takst. I 2013 sidder jeg ved et bankmøde og får oplyst at taksterne stiger hvert år, hvilket jeg oplyser ham om. Nu sidder jeg så og gennemgår økonomi og kan se han nu i 2018 stadig betaler 2013 takst. Kan jeg kræve restbeløbet han ikke har betalt de sidste 4 år? . Men vil ikke beklage mig, hvis ikke det er en ret jeg har.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
01-02-2018 15:16:59

Kære Camilla,

Hvis det udtrykkeligt fremgår af en skriftlige aftale, at børnebidraget skal ændres i takt med Statsforvaltningens vejledende takster, har du ret til at kræve betaling.

Nægter faderen at betale, kan du anmode Udbetaling Danmark om at udbetale det skyldige beløb, hvorefter Udbetaling Danmark inddriver bidraget hos faderen.

Har I derimod kun indgået en mundtlig aftale, må du søge Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag, og indsende dokumentation på bidragsoverførslerne. Imidlertid vil ændringen først gælde fra Statsforvaltningens afgørelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ric
01-02-2018 15:45:06

Hej

Min søn som snart fylder 16 år har nu valgt at flytte hjem til sin mor på permanent basis. Til dags dato har vi haft en 7/7 ordning og delt udgifterne til tøj rejser o.s.v. I al denne tid har drengens mor fået børnepenge da han har bopæladresse hos hende, dog har jeg aldrig set skyggen af penge til hjælp netop tøj rejser mm. Er jeg nu forpligtet til at betale børnebidrag til hende da vores dreng bor permanent hos sin mor på trods af jeg aldrig har fået nogen økonomisk hjælp fra hende i al den tid vi havde en 7/7 ordning.

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:34:58

Kære Ric,

Ja, det vil desværre være tilfældet. Du har ikke været forpligtet til at sørge for tøj til din søn under hans ophold hos sin moder. Ligesom du heller ikke vil være forpligtet til at sørge for tøj til ham nu hvor han er flyttet hjem til sin mor. Du skal kun sørge for almindelige fornødenheder, tøj m.m. under barnets ophold hos dig. Moderen skal sende tøj med på samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise
01-02-2018 19:51:44

Hej

Vi har en 8/6 aftale på skrift (mail), men reelt har jeg vores drenge 9/5 pga. ferier, faders forretningsrejser, møder m.m. Har jeg krav på børnebidrag fra børnenes far?

Mvh

Lise

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:35:31

Kære Lise,

Ja du vil som udgangspunkt have krav på børnebidrag. Du skal imidlertid kunne føre dokumentation for, at du afholder de primære udgifter til børnene, og at I ikke trods ordningen deles 50/50.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle
03-02-2018 09:30:48

Skal bidrags betaler betale fuld bidrag den mdr barnet fylder 18?

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:36:04

Kære Helle,

Du skal kun betale børnebidrag til og med dagen før dit barn fylder 18 år. Bidraget for den måned hvor barnet fylder år, vil således udgøre en skæv betaling.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders
05-02-2018 21:48:30

Hej

Jeg betaler normalbidrag til min datters mor, samlet 1360 kr. pr. måned. Min datter, der er 17 år gammel, bor og spiser ved mig ca. fire til syv dage hver anden uge. Udover normalbidraget betaler jeg, hver anden uge, bl.a. for min datters frokost på det gymnasium hun går på. Desuden betaler jeg for tøj når hun har behov for det. Mit spørgsmål går på, hvad skal normalbidraget, som jeg indsætter hver måned til min datters mor, rent faktisk dække?

De bedste hilsner, Anders

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:36:33

Kære Anders,

Normalbidraget til moderen skal dække skole, tøj, fritidsaktiviteter, mobil m.m. Du skal kun afholde almindelige fornødenheder, medicin m.m., under barnets ophold hos dig. Du er ikke forpligtet til at indkøbe tøj, det skal moderen sende med på samvær.

Hvis I imidlertid etablerer en fast ordning der hedder 8/6 – således at du har barnet hos dig 6 dage ud af 14 dage, og du deltager i udgifter til tøj, mobil, fritidsaktiviteter, lommepenge m.m., vil du som udgangspunkt opfylde din forsørgelsespligt og ikke dermed ikke være forpligtet til at betale børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
06-02-2018 21:07:39

Kære Karen,

Min ekskone og jeg har delt forældre myndighed over vores søn på 6 år (7/7 ordning). Vi deler alle udgifter lige - tøj, sko, fritidsaktiviteter mm. - dog ikke SFO. Kan det være rigtigt at jeg skal betale normalbidrag til min søns mor, samtidig med at hun også modtager alle børnepengene?

Mvh. Per

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:40:30

Kære Per,

Nej, når man han en 7/7-ordning og man tager del i alle udgifterne, skal man ikke betale børnebidrag. Børne- og ungeydelsen, samt evt. yderligere tilskud som moderen modtager, skal som udgangspunkt dække udgifterne til SFO/institution m.m.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
09-02-2018 07:16:27

Kære Karen
Hvis man betaler normalbidrag for 3 børn, har man så andre økonomiske forpligtelser udover det? Altså, tøj, ny cykel osv.?

Dbh. Lars

Anna Øding Bjerregaard
09-02-2018 09:41:04

Kære Lars,

Nej det har man ikke. Du skal kun betale for almindelige fornødenheder, medicin m.m. under børnenes ophold hos dig. Moderen skal sende tøj med på samvær og afholde alle institutionsomkostninger.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
pia
10-02-2018 14:19:22

Forældes et krav på ikke-betalt bidrag? Og hvornår?

Min søn er flyttet hjem til sin far, og jeg forsøgte i den forbindelse at frasige mig børnebidraget som hidtil er blevet udlagt via Udbetaling Danmark. Fik at vide at jeg ikke var den rette ansøger.
Jeg har ingen kontakt med min eksmand. Han må efterfølgende selv have ansøgt, for for nogle måneder siden, modtag jeg en bidragsresolution som satte mig i bidrag til min søsn far. Det finder jeg kun rimeligt og har ikke foretaget mig noget i den forbindelse. Men jeg har ikke hørt noget siden, hverken fra ham eller fra UD. Har min eksmand en frist til at effektuere kravet om bidragets betaling? Jeg kender ikke hverken hans kontonummer eller adresse.

Mvh pia

Anna Øding Bjerregaard
19-02-2018 00:23:12

Kære Pia,

Børnebidrag kan fastsættes fra det tidspunkt, hvor din søn flyttede hjem til sin far, men kun såfremt ansøgningen indsendes inden for to måneder efter ændringen. Ellers fastsættes børnebidraget fra faderens ansøgningstidspunkt. Faderen må imidlertid sørge for at oplyse hvortil bidraget skal overføres, eller alternativt lade Udbetaling Danmark opkræve det fra dig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
25-02-2018 16:54:36

Hej Anna.

Bidraget er fastsat, men jeg har ikke hørt fra hverken min søns far eller udbetaling danmark. Så mit spørgsmål går på, om der er en forældelsesfrist for min eks til at bede om pengene?

Mvh Pia

Anna Øding Bjerregaard
3/1/2018 7:38:55 AM

Kære Pia,

I medfør af forældelseslovens § 8, forældes en forsørgelsesmæssig ydelse efter 10 år, regnet fra den dag, da det sidste bidrag blev betalt, eller hvis igen betaling har fundet sted, fra den dag, da den første ydelse kunne kræves betalt.

Du bør således sætte pengene til side, med forventning om bidragene på sigt vil blive opkrævet. Når faderen selv har anmodet om fastsættelse af bidrag, må han have haft en interesse i at modtage disse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
pia
3/1/2018 4:03:30 PM

Hej Anna.
Tak for svar. Det undrer mig også at jeg ikke hører noget, men heldigvis drejer det sig kun om 10 måneder, så fylder min søn 18 og jeg tjener vist ikke så meget at jeg kan pålægges uddannelsesbidrag efterfølgende.

Mvh Pia

Annemette
13-02-2018 19:20:40

Dette spørgsmål angår uddannelses bidrag. Den unge som lige er fyldt 18 år går på en ungdoms uddannelse og bor ved far. Far har ansøgt om uddannelses bidrag ved mor. Men der er oprettet en opsparing tideligt i barnets opvækst, men det har været en åben konto kaldt skole konto. Da farmor har lavet en låst opsparing “ børneopsparing” til barnet. Der er en gang efter skilsmissen hævet på kontoen til nogle udgifter til et efterskole ophold. Da Barnet fyldte 18 år kom opsparingen til udbetaling til ham. Statsvaltningen vil nu på den baggrund at der har været muligt at hæve kontoen revurdere sagen om at jeg skal betale uddannelses bidrag alligevel da denne opsparing ikke er at betragte som en udannelses opsparing, da man har kunne hæve på kontoen?. Dette stiller jeg mig undrende over for en opsparing er vel en opsparing? Og barnet har fået opsparingen til sin rådighed? Der er fuld dokumentation for at jeg har indbetalt halvdelen af opsparingen ?

MVH
Annemette

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
19-02-2018 00:28:11

Kære Annemette,

Det er svært at svare på dine spørgsmål, uden at se Statsforvaltningens skrivelse.

Udgangspunktet er dog, at at en uddannelsesopsparing kan dække uddannelsesbidraget for en given periode, alt efter opsparingens størrelse, såfremt opsparingen kommer til udbetaling ved barnets fyldte 18 år. Der skal således kunne føres dokumentation for, at opsparingen ikke har været brugt til andre forhold. Du bør kunne argumentere for, at den hævning der sket fra kontoen har været uddannelsesrelateret.

Imidlertid vil du blive oplagt at skulle betale uddannelsesbidrag, når opsparingen er ”opbrugt”. Opsparingen betragtes som opbrugt, når det beløb der kommer til udbetaling, ikke længere dækker det uddannelsesbidrag, som du ville have været pålagt at betale. Medmindre din søn har en indkomst på mere end 6.000 kr.

Vi er dig gerne behjælpelige i din korrespondance med Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Annemette
4/28/2018 12:23:20 AM

Statsforvaltningen har truffet den afgørelse at vi skal betale uddannelses bidrag, trods den udbetalte opsparing. Begrundelsen er den ene hævning og der ikke er enighed om opsparingens formål? Har tænkt at klage over afgørelsen .... har du erfaring med klager over statsforvaltningens afgørelser? hvad vil evt. bistand til dette koste?

Mvh
Annemette

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/1/2018 8:35:39 AM

Kære Annemette,

Jeg skal henvise til vor særskilte mail-korrespondance herom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Barbara
3/2/2018 12:44:59 PM

Hej Advodan.

Min veninde er blevet pålagt af statsforvaltningen at skulle betale børnebidrag til hendes eks kæreste, da deres fælles søn har bopæl hos sin far.
Begge forældre har været i konflikt i halvandet år og efter et år, hvor min veninde prøvede at få faren i tale f.eks. via et konfliktmæglingsmøde hos Statsforvaltningen.
For et lille halvt års tid siden, sagde hun at deres søn kunne få adresse hos faren og hans nye kæreste, i håb om at dét kunne få faren i tale pg forhåbentlig imødekomme hendes ønske om en samværsaftale, da han tidligere har udtalt at hun scorede alle børnepengene til sig selv og ikkr sørgede for deres søn (han er 9 år og hun har været alene med ham i næsten 7 år)
Efter faren fik sit ønske om at få sønnens adresse flyttet, måtte hun flytte til en billigere lejlighed, da hun "mistede" børnetilskud og det ekstra ordinære tilskud til enlige forældre.
Indtil november sidste år, havde de en 7-7 ordning, hvor de hver især betalte udgifter for samværet.
Indtil slut december 17 har hun hverken set eller hørt fra sin søn, fordi faren siger at sønnen ikke vil besøge sin mor.
Faren be'r hende om at lade være med at skrive til sin søn. Hvilket han gør i samme besked, hvori han også fortæller at sønnen ikke kommer hjem til hende. (Sådan en besked får hun ca. hver anden uge, når hun spørger, hvornår sønnen kommer, så hun kan planlægge hvad de skal lave, mens han er hos hende.
I går fik min veninde en mail fra SF om at hun skal betale børnebidrag til faren, hvilket i princippet er rigtigt, da deres søn jo mest er hos ham. Jeg synes dog det er urimeligt at han får lov til at nægte at møde op til et konfliktmæglingsmøde (som er efterspurgt på min venindes vegne, mange mange gange) så de kan få fastsat en samværsaftale OG at han ikke lader hende se eller tale med sin søn!?
Det er mig et under at forældre kan opfører sig ud fra egne behov, i stedet for barnets.
Samtidig forstår jeg ikke at der ikke er konsekvenser for at trække et manglende og ,som jeg kan se det, nødvendig konfliktmæglingsmøde ud. Hvorfor går SF ikke ind og pålægger ham mødepligt, for deres søns skyld?!
Min veninde, har i mine øjne gjort og gør stadig hvad hun kan, for at få lov til at se sin søn.
Men nu skal hun betale, selvom hun ikke får lov til at være sammen med ham....og der er ingen der pålægger faren at han SKAL få en samværsaftale i stand!?
De har stadig fælles forældremyndighed! Det burde da betyde noget....
Ydermere er hun på s.u og aner ikke sine levende råd, mht. hvordan hun skal få råd til at betale for både mad, logi og børnebidrag OG hvis hun er så heldig at få sin søn hver anden weekend, betale for fornøjelser o.a.!

Jeg ved godt at du ikke kan udtale dig om en konkret sag, men jeg håber du kan ane mine spørgsmål, blandet ind i den lange besked.

Vh. Barbara

Besvar indlæg
Karen Wung-Sung
3/5/2018 12:09:11 PM

Kære Barbara,

Umiddelbart lyder det for mig som, at hun skal kontakte fogedretten med henblik på udlevering af sin søn, da man jo ikke blot kan tilbageholde et barn.

Hvis det er fordi, der ikke er skriftligt samværsaftale, må hun straks søge Statsforvaltningen om fastsættelse af samvær, og ikke anmode om konfliktmægling.

Derudover tænker jeg, at hun bør kontakte skolen, så hun kan komme til at se barnet, alternativt møde op i skolen, for at få lov til at tale sammen.

Overfor Statsforvaltningen må hun gøre det klart, at der er aftalt en deleordning, og at faderen ulovligt tilbageholder, hvorfor der ikke skal pålægges børnebidrag.

Held og lykke.

Hilsen
Karen Wung-Sung

Med venlig hilsen
Karen Wung-Sung
Karen Wung-Sung Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Andersen
3/7/2018 12:41:23 PM

hej
jeg har en kæreste som bor i Thailand og hun venter vores barn til maj
hvordan ser det ud hvis jeg vil sende børnepenge til hende hver måned
kan jeg trække det fra i skat
og hvis hvad gør jeg
mvh
Peter

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 7:44:25 AM

Kære Peter,

Såfremt I har indgået en skriftlig aftale om betaling af børnebidrag, eller Statsforvaltningen har truffet en afgørelse herom, kan du få fradrag for børnebidraget. Dog ikke for tillægget.

Fsva registreringen heraf, vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til SKAT.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
3/10/2018 9:33:33 PM

Har en veninde hvis x-mand ,og far til hendes ældste datter ,er bosiddende i et andet EU-land.
Han har nu gennem 8 år ikke betalt børnebidrag.
Mit spørgsmål går på om min veninde ikke kan gøre noget ,og evt. Få børnebidrag udbetalt med tilbagevirkende kraft , og hvis hvor langt kan man gå tilbage.

På forhånd tak
Mvh. Heidi

Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 7:31:27 AM

Kære Heidi,

Din veninde kan desværre ikke anmode om børnebidrag med tilbagevirkende kraft. Ansøgning skal ske inden to måneder fra den dag hvor faderen ikke længere opfyldte sin forsørgelsespligt. Bidraget vil således først blive fastsat fra den dag hvor ansøgningen indsendes til Statsforvaltningen.

Så snart der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen, kan din veninde ansøge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af normalbidraget, såfremt faderen ikke betaler. Udbetaling Danmark inddriver hernæst bidraget hos faderen. Nægter faderen at betale, sender Udbetaling Danmark sagen til SKAT, der inddriver skyldige bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
3/11/2018 3:17:06 PM

Jeg er far til et barn fra 2003, der sammen med sin mor er udvandret til Australien, inden barnet fyldte et år. Jeg har aldrig levet sammen med moderen eller barnet, men jeg har betalt børnebidrag via danmark frem til 2013, hvor moderen stoppede med at søge om det, da barnet havde fået en 'ny far'. Nu søger moderen om børnebidrag igen, men via de australske myndigheder som har andre regler, end dem vi har i Danmark og som tilgodeser bidragsmodtageren. Kan man på nogen måde søge medhold i, at sagen skal køre via de danske regler? Vi er begge dansk statsborgere. Hvem kan jeg søge rådgivning hos i denne sag? på forhånd mange tak! Vh

Anna Øding Bjerregaard
4/9/2018 2:26:42 PM

Kære Peter,

Moderen har ret til at søge børnebidrag via de australske myndigheder, når barnet bor og opholder sig i Australien. Da Australien både er medlem af FN-konventionen og Haagerkonventionen, er Danmark forpligtet til at anerkende bidragsafgørelser herfra.

Har du indsigelser mod afgørelsen, kan du anmode Statsforvaltningen om bistand til at vurdere afgørelsen. Blev afgørelsen om børnebidrag derimod truffet i Danmark, ville der ligeledes blive taget højde for leveforholdene i Australien. Er leveomkostningerne fx højere end i Danmark, vil bidraget kunne fastsættes højere, og mindre i modsat fald.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ivan pedersen
3/17/2018 12:34:14 PM

Min datter på 17 år har boet et halv år ved mig nu og flytter på et værelse på kollegial den første april. Vi har fælles forældremyndighed og jeg betaler børnepenge til moder da hun har boet der indtil for et år siden da hun flyttede med sin kæreste og da ville min datter ikke bo der.
Kan min datter kræve børnepenge fra os begge? Eller skal jeg fortsat betale moderen?

Hilsen faren

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 7:05:12 AM

Kære Ivan,

Du skal fortsat betale børnebidrag til moderen, medmindre du kan dokumentere at din datter har en indkomst på mere end 6.000 kr. om måneden, og derfor kan forsørge sig selv. Din datter kan ikke kræve børnebidrag fra jer begge.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Peder
3/20/2018 10:30:32 AM

Skal høre om jeg skal betale børnebidrag til min børns mor hvis at mine børn vælger at flytte hjemme fra når de fylder 16.år
Eller er det så mine børn der skal have dem

Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 7:07:33 AM

Kære Peder,

Du skal fortsat betale børnebidraget til børnenes moder. Det forventes fortsat, at hun skal afholde de fornødne omkostninger til dem.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens Brixtofte
3/30/2018 3:23:57 PM

Har igennem mange år været skilt, men elsker mine to døtre..Min x og jeg indgik en "privat" aftale, om et fornuftigt børnebidrag,..meget tæt på det officielle.Denne aftale har jeg overholdt, siden skilsmissen og frem til i dag, og har et iøvrigt gensidigt kærligt forhold til mine 2 piger, der bor 100 meter, fra mig. Bliver nu, af uvis grund, truet af Statsforvaltningen at hvis ikke jeg slipper ved kasse 1, pudser de skat på mig.Jeg er efterlønner og har ca 2800,- kr i rådighedsbeløb pr. måned. Jeg har dog også klaget, til Ankestyrelsen, fordi der gælder visse regler om bla "betalingsevne", med meget mere.Jeg føler mig som en dårlig far, og det er mig og mine døtre ked af.Hvad skal jeg gøre?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 7:22:57 AM

Kære Jens,

Når forældre ikke opfylder deres forsørgelsespligt, skal de i stedet betale børnebidrag, uanset bidragsbetalerens indkomst. At I har indgået en fordelagtig aftale hvorefter du skal betale mindre i børnebidrag end efter de fastsatte takster er kun en fordel for dig, men ændrer ikke på det faktum, at aftalen skal overholdes. Du risikerer at moderen anmoder Statsforvaltningen om at fastsætte bidrag efter de gældende takster, og du derfor skal betale mere. Betaler du ikke, kan hun anmode Udbetaling Danmark om forskudvis udbetaling af bidraget. Kan Udbetaling Danmark ikke opkræve beløbet hos dig, vil sagen blive sendt videre til SKAT.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
4/3/2018 1:15:02 PM

Prøver lige at spørge her:

Har en 7/7 ordning og bopæl er hos mig. Sidder selv stramt i det. Spørgsmålet er her ang betaling til klassekasse og div ture. Hænger det hele på mig, når det er den ordning? Håber at du forstår spørgsmålet

Anna Øding Bjerregaard
4/3/2018 6:00:40 PM

Kære Dorthe,

Som udgangspunkt forventes det, at børne- og ungeydelsen skal dække skole- og insitutionsomkostninger. Imidlertid er der også en forventning om, at forældre i 7/7-ordning deles om diverse udgifter til barnet. Jeg vil opfordre dig til at drøfte fordelingen af de pågældende udgifter med barnets fader.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
4/3/2018 6:38:53 PM

Tak for svar. Blot meget svært da vi intet samarbejde har.

Anna Øding Bjerregaard
4/4/2018 7:05:02 AM

Kære Dorthe,

Du må argumentere for, at børne- og ungeydelsen ikke er tilstrækkelig til at dække sådanne udgifter, og at det, når der fungerer en 7/7-ordning, forventes at forældrene deles om barnets udgifter. Statsforvaltningen bistår desværre ikke forældre ifm. fordelingen af udgifterne.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Line
4/5/2018 12:47:21 PM

min ex-mand betaler min. sats af børnebidraget til begge børn, men er nu begyndt at fratrække penge, hvis han har valgt at købe f.eks. tøj til pigerne. De får alt hvad de skal bruge fra mig. Jeg betaler alt fra privatskole, tøj, tlf. skolerejser, forlystelser mm.
Må han godt selv regulere hvor meget han overfører til mig hver måned? I forvejen betaler jeg 3/4 af alle udgifterne, så det irritere mig lidt, at han ikke overføre som han skal.

Anna Øding Bjerregaard
4/9/2018 2:24:48 PM

Kære Line,

Nej din eksmand må ikke selv regulere hvad han overfører til dig hver måned. Når han betaler børnebidrag til dig, er han ikke forpligtet til at sørge for tøj til jeres børn. Du har derimod pligt til at sørge for indkøb af tøj, samt sørge for at de har tøj med på samvær hos deres fader. At din eksmand beslutter sig for at købe tøj til børnene, give dem lommepenge eller købe andre ting til dem, har ikke betydning for størrelsen af bidraget.

Afholder han derimod institutionsomkostninger, kan have kræve disse udgifter afholdt af dig.
Jeg vil opfordre dig til at anmode Udbetaling Danmark om at overføre de skyldige beløb til dig med tilbagevirkende kraft, og i samme omgang anmode dem om at opkræve fremtidige børnebidrag, således at du ikke længere skal bekymre dig om hvorvidt du får de rette beløb udbetalt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lisbet Danix
4/5/2018 9:47:39 PM

Hej.

Vi har lige fået en afgørelse fra statsforvaltningen, om at børnebidrag bortfalder. Min mand har en søn fra tidligere, og vi køre 7/7 ordning.
Min bonus søn skal på lejrtur snart, og moderen er nu kommet i tanke om, at vi skal betale hele gildet, fordi han skal afsted i vores uge. Hun siger hun har læst i “loven” at det er sådan det hænger sammen. Vi har hele tiden sagt, at vi selvfølgelig betaler det halve af turen, og halvdelen af lommepengene. Hvis hendes påstand er korrekt, kan du så indsætte et link hvor vi kan læse det ?

Mange hilsner
Lisbet

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/9/2018 2:25:45 PM

Kære Lisbet,

Det er ikke direkte reguleret hvordan fordelingen af udgifter til fritidsaktiviteter, lommepenge, rejser m.m. bør fordeles mellem forældre. Der er imidlertid etableret en forventning om, at de fritidsaktiviteter som en forælder har tilmeldt barnet til, uden inddragelse af den anden forælder, ikke kan kræve at den anden forælder tager del i udgifterne hertil.

Det ses dog ofte, at forældre er enige om at tilmelde et barn til en fritidsaktivitet, og begge møder om til diverse stævner m.m., bidrager til tøj/remedier hertil og deles om de generelle kontingentudgifter m.m. I sådanne tilfælde forventes det i praksis, at hver forælder betaler for transportudgifter til/fra fritidsaktiviteten under deres samvær med barnet, men at forældrene ellers deles om kontingentudgifter, tøj/remedier samt udgifter til større ture og arrangementer. Men dette betyder ikke, at I kan kræve, at hun skal betale halvdelen af turen desværre, og I kan ikke anmode Statsforvaltningen om hjælp hertil.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
4/30/2018 7:06:42 PM

Hej

Vores datter har brug for at gå til psykolog. Hvem skal betale? Jeg er samværsforældre tre dage om ugen. Jeg betaler normalbidrag. Betaler hendes telefon, samt en del lommepenge og lidt tøj, hvis min datter spørger efter det.

Mvh J

Anna Øding Bjerregaard
5/1/2018 8:43:10 AM

Kære Jens,

Det skal bidragsmodtager/bopælsforælder. Bopælsforælderen skal ligeledes betale for evt. medicin til barnet, men får barnet brug for medicin under samvær med dig, skal du betale for indkøb heraf.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
bente thye kristensen
5/1/2018 3:14:19 PM

min exmand og jeg har 2 børn den ene har adresse ved ham og den anden hos mig
vi har talt om at betale børnepenge til hinanden, (for at få skattefradrag)
er det lovligt

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/2/2018 7:39:46 AM

Kære Bente,

Det er korrekt, at I kan opnå skattefradrag for jeres bidrag (men ikke for tillægget). I skal dog være opmærksomme på risikoen for, at man ikke vil få anerkendt fradraget, såfremt størrelsen på de aftalte gensidige børnebidrag står i misforhold til jeres indkomstniveau.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Munch
5/3/2018 6:07:59 PM

Hej
min mand har børn uden for vores ægteskab
i denne forbindelse har han en søn på 16 som
skal på efterskole her efter sommerferien
hvordan er reglerne for børnebidrag ( han har bopæl hos moderen )
skal min mand betale bidrag når drengen kommer på efterskolen eller ikke
drengen vil formenligt have adresse på efterskolen når han starter
Hilsen pia

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/6/2018 10:47:52 PM

Kære Pia,

Din mand skal fortsat betale bidrag selvom hans barn er på efterskole. Dette skal din mand gøre indtil barnet fylder 18 år. Det forventes fortsat at moderen afholder diverse fornødne udgifter til barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Hansen
5/5/2018 9:24:48 PM

Hej. Jeg har 2 børn, der bor hos min eks. Vi har en ordning der hedder 5/9, ergo 5 dage hos mig. Udover børnebidrag til begge børn, betaler jeg også halvdelen af udgiften til deres privatskole ca 1700kr. For begge børn. Det jeg gerne vil spørge om er, om jeg opfylder min forsørgerpligt og kan slippe for at betale børnebidrag til børnene eller evt få det nedsat. Mvh Tina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/6/2018 10:55:11 PM

Kære Tina,

For at opfylde sin forsørgelsespligt, skal forældre deles om udgifterne til barnet. Det være sig tøjindkøb, fritidsordninger, lommepenge, telefon, transport, medicin m.m., hvorfor bortfald af børnebidrag kræver at du kan dokumentere at du afholder halvdelen af disse udgifter.

Bidraget tager udgangspunkt i din indkomst, hvorfor dette alene kan nedsættes i medfør af de fastlagt bidragssatser. Satserne kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Idet du betaler børnebidrag, stilles der imidlertid ikke krav om, at du skal afholde halvdelen af udgifterne til børnenes privatskole, idet du allerede har opfyldt din forsørgelsespligt ved at betale bidrag. Ofte ser vi dog, at forælder med børn på privatskoler deles om udgifterne hertil - henset til de ellers større udgifter for bopælsforælderen, og at valget om privatskole oftes har været en fælles beslutning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas
5/13/2018 8:40:35 AM

Hvis jeg og min kone køber en virksomhed sammen og kun jeg har bør fra tidlig forhold
Hvordan kan vi så gøre hvis jeg en dag dør før min kone så mine to børn ikke kan rør verken vores hus og firma sammen så min kone beholder det og ikke skal dele med mine børn

Anna Øding Bjerregaard
5/14/2018 11:22:00 AM

Kære Thomas,

Du kan ikke afskære dine børn fra at arve helt, men du kan få udarbejdet et testamente som begrænser børnenes arv til deres tvangsarv. Hvis du skulle gå bort skal børnene samtykke til at din kone kan sidde i uskiftet bo med hele ejendommen og hele virksomheden. Samtykker de ikke, skal din kone skifte med dem, hvorefter testamentet kommer ind i billedet og begrænser børnenes arv.

Du kan kontakte mig på abje@advodan.dk såfremt du ønsker bistand til udarbejdelsen af et testamente.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mie Christensen
5/19/2018 4:48:00 PM

Hej. Mine forældre og jeg kom til at snakke om hvor meget jeg får i børnebidrag fra mine børns fædre (de har ikke samme far) jeg har to sønner en på 4 år og en på 17 år.
Den yngstes far betaler og har gjort altid ingen problemer, men den ældstes far har måske nok betalt kommunen pengene men jeg har ikke modtaget børnebidraget fra kommunen i 10-12 år hvad gør jeg ?
Jeg mener jo at der må ligge nogle penge til mig i kommunen eller hvad ?
Kan han slippe for at betale til vores søn ?
Håber på et svar, på forhånd tak :-)

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/23/2018 10:59:12 AM

Kære Mie,

Det er korrekt at begge fædrene er forpligtede til at betale børnebidrag såfremt børnene er bosiddende hos dig og I ikke har en 7/7 ordning eller 8/6 ordning kørende, og du afholder alle fornødne udgifter til børnene. Forpligtelsen afhænger imidlertid af at du aktivt gør krav på børnebidraget. Har du ikke de seneste 10-12 år gjort dit krav gældende, kan du ikke søge børnebidraget betalt med tilbagevirkende kraft.

Ansøgning skal ske inden to måneder fra den samværsophørende begivenhed – i dette tilfælde fra den dag hvor I gik fra hinanden/den dag hvor der ikke længere fungerede en 7/7 eller 8/6-ordning. Bidragspligten vil blive fastsat fra den dag anmodningen blev modtaget hos Statsforvaltningen, eller fra den dag du kan dokumentere at I havde en skriftlig aftale om betaling af bidrag.

Da din søn er 17 år, skal du være opmærksom på, at bidragspligten bortfalder fra det fyldte 18. år. Bor han fortsat hjemme, er under uddannelse, har en indkomst på mindre end 6.000 kr., og har faderen en indkomst på mere end ca. 380.000 kr., kan du ansøge om uddannelsesbidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Freja Jensen
5/24/2018 8:47:46 PM

Ved at man betaler børnebidrag til bopælsforældren- men hvordan ser det ud hvis man kører 5/9 ordning?
Betaler man så stadig fuld bidrag og hvad indbærer det af betaling for samværsforældren? Hvad skal denne forældre stå for?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/25/2018 3:55:27 PM

Kære Freja,

Som udgangspunkt skal samværsforælderen betale børnebidrag i en 5/9 ordning. Det er alene i 7/7 eller 8/6-ordninger at der ikke skal betales bidrag, idet det forventes at forældrene deles om udgifterne. Forældrene kan dog til enhver tid aftale at der ikke skal betales bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanja
5/29/2018 10:32:17 PM

Min søns far ( ingen kontakt ) har i mange år betalt forhøjet børnebidrag

Han oplyser at han i 2015 har indbetalt for meget

Jeg har afleveret dem personligt til ham

Nu kræver udbetaling Danmark dokumentation for han har fået dem

Kan de kræve det 3 år efter ? Og stoppe betaling i normal bidrag når de ikke kan indkræve det han skylder mig ?

De blev afleveret personligt så kan ikke dokumentere en disse men han kunne jo også have sagt at det var ekstra og ligegyldigt

Anna Øding Bjerregaard
6/20/2018 11:57:43 AM

Kære Tanja,

Du er nødt til at tilbagebetale det for meget betalte bidrag til Udbetaling Danmark, da det er dem der har "lagt ud" for det børnebidrag som faderen skulle have betalt, og kræve beløbet tilbagebetalt fra faderen.

De kan imidlertid ikke stoppe udbetalingen af normalbidraget til dig, selvom de ikke modtager betaling fra faderen. Når Udbetaling Danmark ikke kan indkræve det skyldige beløb fra faderen, sendes sagen videre til SKAT mhp. lønindeholdelse m.m., men de skal fortsat udbetale normalbidraget til dig. Faderens gæld hober sig dog tilsvarende op.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Nielsen
6/5/2018 9:07:40 AM

Min bonusdatter har fået tilkendt bopælsretten til børnene i Statsforvaltningen, men pt. har forældrene stadig samme adresse, da kommunen ikke har tilbudt/kan tilbyde hende en anden bolig.
Kan hun søge om børnepenge af faderen, da han ikke vil betale til institutioner, husleje, mad osv.?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/20/2018 12:00:16 PM

Kære Thomas,

Som udgangspunkt har faderen uanset bopæl, pligt til at opfylde sin forsørgelsespligt. Tager han ikke del i udgifterne, vil jeg opfordre til bonusdatter til at rette henvendelse til Statsforvaltningen.

Imidlertid kan der opstå nogle bevismæssige problemer ift. hvorvidt de har ophævet samlivet/er blevet skilt, hvilket hun skal kunne dokumentere. Endvidere bør hun aktivt lede efter bolig, og ikke overlade det til kommunen alene.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Karina
6/5/2018 10:20:48 PM

Hej

Jeg har et lille spørgsmål - min x betaler ikke børnebidrag til sin datter, jeg har bopælen, og fuld forældremyndighed, han har ikke set hende siden hun var 6 måneder (hun er 6 år nu)

Jeg har tidligere (sidst i 2013) modtaget børnebidrag fra ham, men da det langsomt gik op for mig han ikke ønskede at se hende igen, ringede jeg til udbetaling dk og bad dem stoppe med at opkræve penge fra ham. Nu til mit spørgsmål, er han forpligtet til at betale/forsørge hende? Hvad hvis han ikke gør? Jeg er i vildrede da jeg idag har fået oplyst at det faktisk anses som en gave fra mig når jeg ikke får det fra ham og han ikke betaler på anden vis - hvilket han jo ville skulle beskattes af? Er dette korrekt?

Og hvis jeg skal have børnebidrag til hende, gælder den gamle afgørelse så stadig? Eller skal der søges på ny? (Kontaktede kun udbetaling dk dengang) - ville jeg overhoved kunne få børnebidrag igen efter alle de år hvor jeg ikke har hørt fra ham?

Vh. Den forvirrede

Anna Øding Bjerregaard
6/20/2018 12:06:11 PM

Kære Karina,

Selvom faderen ikke har set barnet de sidste 5,5 år ændrer ikke på hans forsørgelsespligt. Jeg vil opfordre dig til at kontakte Statsforvaltningen mhp. fastsættelse af bidrag. Den gamle afgørelse har ikke længere nogen betydning, da det er hans nuværende indkomst der skal lægges til grund. Statsforvaltningen kontakter faderen mhp. indsigt heri.

Det betragtes ikke som en gave, at faderen ikke har betalt bidrag, og der er intet skattemæssigt heri. Faderen bliver alene fradragsberettiget HVIS han begynder at betale bidrag, men det er dig uvedkommende.

Fastsætter Statsforvaltningen bidragspligt på baggrund af din ansøgning, og betaler faderen efterfølgende ikke, kan du anmode Udbetaling Danmark om udbetaling af normalbidraget. Hvilket vil sige, at fastsætter Statsforvaltningen et bidrag på mere end normalbidraget, kan det resterende beløb ikke kræves udbetalt. Du skal være opmærksom på, at bidragspligten først vil blive pålagt fra tidspunktet for din anmodning om fastsættelse af bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Malgorzata Stach
6/15/2018 12:03:41 PM

Jeg har ikke forældremyndighed over børnene siden 2013 og flyttede til jylland i slutningen af 2013. Jeg har ikke haft kontakt med børnene siden forår 2013. Det står hos skat, at jeg har gæld+renter for manglende betaling af underholdningsbidrag/børnebidrag op til børnene er 18år august 2018. Jeg kan ikke søge om dansk statsborgersskab uden en advokat (har ikke råd til en advokat), som kunne forklare til uim.dk om gælden til danske myndigheder. Hvad skal jeg gøre ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
7/9/2018 1:31:20 PM

Kære Malgorzata,

Jeg vil anbefale dig at rette kontakt til SKAT med henblik på betaling af børnebidrag. I henhold til dansk lovgivning, har du forsørgelsespligt over for dine børn. Bidrager du ikke til deres forsørgelse på anden vis, skal du betale børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
8/8/2018 4:51:09 PM

Min kæreste har en datter med autosime, moren betaler børnebidrag. datteren har rigtig mange udfordringer og ødelægger meget af sit tøj og legetøj.
Kan man søge ekstra børnebidrag fra moren på denne begrundelse?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/9/2018 12:50:48 PM

Kære Camilla,

Man kan desværre ikke søge ekstra børnebidrag, der skal din kæreste søge kommunal støtte. Man kan alene søge om ekstra børnebidrag ifm. fx. dåb, konfirmation m.m.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
8/15/2018 8:56:11 PM

Kan udbetaling Danmark omstøde en afgørelse fra statsforvaltningen ang børnebidrag, min veninde har atatsforvaltningens afgørelse af ex manden skal betale børnebidrag, men da sagen blev overdraget til udbetaling Danmark omstødte de afgørelsen pga af en SMS sendt flere mdr forinden, denne sms var ikke fremme da atatsforvaltningen traffede deres afgørelse, ej heller inden for klage fristelsen tid.
SMSen er sendt mellem parterne inden sagen røg i atatsforvaltningen.

Anna Øding Bjerregaard
8/16/2018 9:05:04 AM

Kære Lars,

Nej, Udbetaling DK har ikke bemyndigelse til at ændre en afgørelse fra Statsforvaltningen. Din veninde kan evt. bede Statsforvaltningen om skriftligt at bekræfte, at afgørelsen stadigvæk finder anvendelse og at afgørelsen ikke ses påklaget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
9/3/2018 8:41:59 PM

Jeg har spørgsmål ift. Ægtefælle bidrag og børnebidrag.
Hvis den ene part tjener ca. 450.000kr om året og den anden tjener ca. 170.000kr om året. Der er to børn som bor hos den part som tjener mest.
Hvis den part som tjener mindst ikke vil betale børnebidrag, fordi det siger personen, at personen ikke har råd til, og hvis den hvor børnene bor hos søger om det, så vil den anden søge om ægtefællebidrag.

Kan man godt det? Vil den der tjener mindst være berettiget til ægtefællebidrag, når der også er to børn som skal forsøges?

Anna Øding Bjerregaard
9/4/2018 10:26:32 PM

Kære Mette,

Ægtefællebidraget kan alene søges ifm. skilsmisse. Er I således allerede blevet skilt, og har den ene part ikke krævet ægtefællebidrag ifm. skilsmissen, kan man ikke efterfølgende ombestemme sig. Børnebidrag og ægtefællebidrag er ikke sammenhængende bidrag, da bidragene har til hensigt at hjælpe hhv. børn og ægtefælle økonomisk, disse bidrag er således uafhængige af hinanden. Uanset ægtefællebidrag, har bopælsforælderen ret til at kræve børnebidrag fra samværsforælderen, hvis denne ikke bidrager til børnenes forsørgelse på anden vis.

Hvis det er den samme ægtefælle som skal betale hhv. børnebidrag og ægtefællebidrag, vil børnebidraget blive fratrukket vedkommendes bruttoindkomst inden udregning af ægtefællebidraget.

Hvorvidt en ægtefælle er berettiget til ægtefællebidrag afhænger af dennes økonomi og hvordan parterne økonomisk har haft indrettet sig i ægteskabet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Patrick
9/6/2018 5:49:49 PM

Hej :)

Hvis jeg påduttes at købe tøj til mit samværsbarn, er det så en udgift jeg kan modregne mit børnebidrag?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
9/7/2018 9:56:18 AM

Kære Patrick,

Du kan ikke blive påtvunget at købe tøj til dit samværsbarn, dette skal bopælsforælderen sørge for. Sender bopælsforælderen imidlertid ikke tilstrækkeligt tøj med på samvær til vejrforholdene, trods flere opfordringer fra dig, kan du rigtig nok modregne dette i børnebidraget. Men det kræver at du kan føre dokumentation for dine opfordringer og kvitteringer for dine indkøb. Du kan kun modregne udgifter til tøj som barnet er afhængig af (fx vinterjakke om vinteren, regnjakke til efteråret, varmt tøj hvis der er behov herfor m.m.). Du kan således ikke modregne udgifter til tøj som du blot synes barnet bør have, eller hvis du ikke synes det tøj barnet får med er pænt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Johannes
9/7/2018 10:55:57 PM

Jeg er en studerende mand på 31. Fraskilt og med to børn. Samværsforælder. Jeg har mine børn i en 5-9 ordning. Har ønsket mere samvær, men SF har fastsat 5-9 fordi børnene er små. Min ex er AC ansat i kommunen og har en fin indtægt. Jeg modtager min SU, som jeg skal betale hende 2x1370 kr af. Der ud over modtager jeg en kreditorbeskyttet arbejdsskadeerstatning på ca 11.000 fra Forsvaret pga nedsat arbejdsfunktion pga post traumatisk stress efter traumatiserende oplevelser i Afghanistan. Jeg leverer alt tøj til mine børn når de er hos mig. Jeg leverede vinterstøvler i vinters og en flyverdragt. Jeg har som min ex de samme udgifter til at holde en bolig kørende. Begge mine børn er diagnosticeret med en sjælden knoglesygdom som de har arvet fra mig, og jeg betaler deres kontingent til patientforeningen. Jeg betaler deres ulykkesforsikring. Vores ældste går i skole og der er derfor kun en lille betaling til Fritidsordning. Vore yngste går i børnehave, men prisen er kun ca 900 pr måned inkl frokostordning. Børne går der ud over til svømning som mor betaler. Prisen er dog lav og er betalt mange gange af mit bidrag. De koster jo heller ikke noget synderligt at have på kost i den alder, så de 4 dage mere om ugen hun har børnene betyder jo ingen ting. Jeg betaler altså ikke kun for deres fulde institutionsplads via børnebidraget, men også for fritidsinteresser. Mor hæver så lige børnechecken oven i, men det kan da simpelhen ikke være rigtigt at det skal være en overskudsforretning af have fået "æren" af at have bopælstitlen. Kan man ikke kræve transparens i de reelle udgifter til børnene, og så kræve dem delt ligeligt og så man ved at børnepenge og check faktisk går til børnene? Jeg føler mig groft udnyttet af systemet, der totalt ignorerer at det udsulter farens økonomi og fodrer en i forvejen fed gås, på bekostning af kvaliteten af samværet når de er hos mig.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
9/10/2018 10:36:58 AM

Kære Johannes,

Først og fremmest skal du ikke sørge for tøj til børnene, dette skal bopælsforælderen sørge for, at de har med på samvær. Du skal alene sørge for tøj, hvis de ikke har tilstrækkeligt tøj med på samvær, og du trods flere opfordringer, har opfordret bopælsforælderen til at indkøbe og medsende tilstrækkeligt tøj. Følger der stadigvæk ikke tilstrækkeligt tøj med på samvær, må du indkøbe og modregne i børnebidraget, mod fremlæggelse af kvitteringer på dine indkøb.

Du kan endvidere kræve, at bopælsforælderen betaler for forsikringer, institution, børnehave, frokostordning, fritidsaktiviteter m.m., samt fast medicin. Du er ikke forpligtet til at betale til disse ting. Du skal alene betale kost og transport under dit samvær, samt evt. medicin de akut måtte have brug for under samvær hos dig. Du opfylder din del af forsørgelsespligten ved at betale børnebidrag til bopælsforælderen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Johannes
9/10/2018 10:55:24 AM

Jeg er klar over, at jeg principielt ikke "skal" betale for mere og har opfyldt min forsørgerpligt ved at indbetale penge til min ex og dermed direkte subsidiere hendes privatøkonomi. Det kan jeg dog ikke leve med som far. Er det ikke også min ret at være den forælder, der får "lov" til at give børnene og se deres glade ansigter når de får en ny jakke? Må børnene ikke også føle sig berettiget til at få et par nye smarte vinterstøvler af far? Eller har vi et samfund, hvor det er mors privilegium at være den søde giver, imens far skal være det vrede skaffedyr? Det er en voldsom umyndiggørelse og forælderfremmedgørelse på den måde at afkræve forsørgerpligten opfyldt by proxy. Jeg har ikke lyst til at opfylde min forsørgerpligt via indbetalinger til en mor, der i forvejen subsidieres af staten med penge, jeg som fællesforældermyndighedshavende far ikke automatisk får del i. Jeg forstår ikke hvorfor samværet med mig skal stilles økonomisk ringere end med mor. Jeg vil leve op til forsørgerrollen via den forsørgelse jeg som ligeværdig og fællesmyndig forælder udøver i samværet med mine børn. Jeg vil finde ud af hvordan jeg kan leve op til rollen som forsørger til trods for ikke at have en 7-7 eller 6-8 ordning, når jeg har en 5-9 imod min vilje og samtidig leverer mere end jeg bør. Og jeg er villig til at tage den i retten.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
9/10/2018 11:28:37 AM

Kære Johannes,

Såfremt man over for Statsforvaltningen dokumenterer, at man tager del i forsørgelsespligten, er der sandsynlighed for, at de vil lade bidraget bortfalde.

Såfremt du ønsker vor bistand i denne proces, kan du kontakte mig på abje@advodan.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
thomas jacobsen
9/18/2018 9:38:38 AM

Hej.Blev kendt "ikke far" i faderskabssag Malmøs tingsret 1990.Blodprøve ikke sikker nok.Pigen som sagen handler om iøvrigt født 5.1986 har nu fundet mig på nettet fordi hun ønsker at finde faderen,og hendes nu afdøde mor havde fortalt hende at det temmelig sikkert var mig der var hendes far. OK, hun ønsker nu at vi tager en dna test.Spørsmålet til Jer: Hvis vi får lavet en dna test,og prøven viser at jeg er hendes far kan der så på nogen måde blive tale om en tilbagebetaling af børnepengene til Malmø kommune, som har betalt til moren alle de år.Altså, hvis de for kendskab dna testen.Venligst........

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
9/24/2018 9:49:45 PM

Kære Thomas,

Jeg er ikke bekendt med den svenske lovgivning inden for dette område, men ifølge dansk lovgivning vil staten ikke indkræve tilbagebetaling af børnepenge m.m.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Jørgensen
9/19/2018 2:15:26 PM

Jeg har lige fået etableret en 9-5 ordning med mit barns far. Jeg har bopælen og overvejer nu om jeg skal søge børnebidrag. Han har været meget opmærksom på at afholde halvdelen af udgifterne til tøj, fritidsinteresse og klip hidtil. Vi har et meget højt konfliktniveau og at skulle koordinere tøjindkøb mm. fremadrettet er rigtig svært. Jeg vil derfor gerne have fastsat et bidrag, så jeg kan købe de ting som hun skal have uden at skulle aftale det med ham. Jeg ved dog ikke om man vil sige, at idet han er opmærksom på at betale halvdelen af de udgifter som vi har til tøj mm. så opfylder han sin forsørgelsespligt og der skal derfor ikke betales børnebidrag.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
9/20/2018 11:09:44 PM

Kære Camilla,

Almindeligvis betragtes samværsforælderen ikke for at opfylde sin forsørgelsespligt - netop henset til de mindre samvær - medmindre vedkommende ekstraordinært kan dokumentere at vedkommende afholder så stor en andel af omkostningerne til barnet, at forsørgelsespligten må anses for opfyldt.

Du kan anmode Statsforvaltningen om at vurdere sagen. Har I indgået en aftale om at der fx ikke skal betales bidrag, vil denne aftale blive taget med i Statsforvaltningens betragtning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Janus Thomsen
9/27/2018 6:47:08 AM

Jeg har mine tre børn boende hos mig fast og har haft det siden 2011. Fra 2011 til januar 2014 betalte børnenes mor børnebidrag som var fastsat af statsforvaltningen og udbetalt via udbetaling danmark.

I januar 2014 "lykkes" det børnenes mor at få ændret bopælsadressen til hende for en periode på 3 uger inden det gik op for mig hvorefter den blev flyttet tilbage igen.

Den eller normale udbetaling af børnebidrag indtil 2014 forløb fint men herefter skete der ingen udbetaling. Dette gik først op for mig i slutningen af 2017 og jeg spurgte hende om ikke vi kunne få det bragt i orden men hun svare ikke tilbage.

Som jeg forstår det på statsforvaltningen så kan de ikke gå længere tilbage end 2 måneder med opkrævning og udbetaling danmark kun 1 år.

Mine spørgsmål er så,
1. kan jeg på nogen måde få moren pålagt at betale børnebidrag fra 2014 til 2017 med tilbagevirkende kraft via statsforvaltningen eller udbetaling danmark?

2. Eller skal jeg anlægge en civilsag imod moren for at få dom på den manglende betaling

3. Kan jeg opkræve beløbet i fogedretten uden at der forligger en dom hvis hun erkender den manglende betaling i fogedretten?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/5/2018 2:33:27 PM

Kære Janus,

Bidragspligten kan alene fastsættes med tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgningen indsendes inden 2 mdr. fra ændringen af forholdene. Hvilket vil sige, at du skulle have søgt om børnebidrag senest 2 uger efter du igen fik bopælen over børnene. Bidragspligten fastsættes således først fra den dag hvor du anmoder om fastsættelse af bidrag.

Du kan ikke anlægge en civil retssag eller en sag i fogedretten herom - Retterne vil henvise til Statsforvaltningen og om reglerne for ansøgning om bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
10/4/2018 12:06:29 PM

Hej
Jeg vil høre hvordan det forholder sig, når et barn, jeg modtager bidrag til, skal på ophold i udlandet i ca et halvt år. Opholdet koster ca 40.000. Vi har endnu ikke aftalt, hvordan de 40.000 skal fordeles imellem os.
Jeg får 4.000 i bidrag pr måned. Skal min exmand fortsat betale bidraget, selvom barnet ikke opholder sig hos mig i de 6 mdr?
Barnet er hos mig 10 ud af 14 dage, så vi har ikke 7/7 ordning

MVH
Marianne Baun

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/5/2018 2:35:20 PM

Kære Marianne,

Du har stadigvæk krav på børnebidrag selvom dit barn tager på udlandsophold - idet det må forventes at du stadigvæk afholder omkostninger til tøj, forplejning, mobil m.m. for barnet. En andel af de 40.000 kr. til opholdet derimod, kan du ikke kræve betalt af din eksmand - medmindre han selvfølgelig indvilliger heri.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Laila
10/9/2018 10:47:50 PM

hej. Jeg har et spørgsmål til børnepenge. Jeg har svært ved at læse tydeligt hvad børnepenge skal gå til - må man som skilt forældre også bruge penge til at lægge til side til ferie med barnet, eller skal det "kun" bruges på lommepenge, tøj, sportskontingent m.m. Jeg mangler en definition et sted, da min eks ser helt rødt ift. at jeg bør betale ALLE sportsture m.m. Vi har en 6-8 ordning og der er derfor ikke børnebidrag ml. os.
På forhånd tak.

Anna Øding Bjerregaard
10/10/2018 2:03:13 PM

Kære Laila,

Det står ikke skrevet noget sted, hvad børnepengene skal bruges til. Men det forventes, at disse skal udgøre en støtte til skole, institution m.m. For så vidt angår fritidsinteresser, forventes det at forældrene afholder omkostningerne til de fritidsinteresser som forældrene selv har tilmeldt børnene til/ønsker at børnene skal gå til. Vi anbefaler naturligvis at begge forældre tager del i udgifterne til fritidsaktiviteter, hvis det er børnene ønske at gå til disse. Det er ikke meningen at børnepengene skal gå hertil.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sanne Jørgensen
10/23/2018 2:39:36 PM

Jeg er klar over at jeg som modtager af børnebidraget skal sørge for tøj, overtøj, fritidsaktiviteter og institution.
Men skal jeg fx også betale lommepenge til barnet både hos mig selv men også hos samværsforældren? Hvis vi nu siger at han hos mig får 100 kr om måneden i lommepenge - skal jeg så også betale 100 kr i lommepenge til barnet hos far, som de så disponerer over?

Samværsforældre mener, at hvis han har sønnen med til et fodboldstævne og han fx skal have en sodavand og en Frank hotdog, så skal jeg som bidragsmodtager også betale for det?!

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/25/2018 6:47:20 AM

Kære Sanne,

Nej du skal ikke betale lommepenge imens barnet er hos faren. Derimod har faren heller ikke pligt til at betale lommepenge til barnet blot fordi du gør i de uger du har barnet.

Du skal heller ikke betale for mad m.m. under farens samvær med barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jesper pedersen
10/23/2018 6:51:06 PM

Jeg har mistet forældre myndigheden og samtid blev min datter trukket igennem en børnesamkyndig samtale der endte med hun ikke ønskede kontakt med mig .. skal jeg så stadig betale børnepenge .

Tænker hvis hvis hun ikke øsnker at se mig og moderen gør alt for at holde min datter i den syge tro hvorfor er mine penge så gode nok

Ser frem til at høre fra dem

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/25/2018 6:52:29 AM

Kære Jesper,

Ja, du har fortsat forsørgelsespligt til dit barn, selvom du ikke har kontakt til barnet. Dette vil du have indtil barnet fylder 18 år. Det eneste du kan gøre, er løbende at sikre, at børnebidraget stemmer overens med din indtægt, således at du alene betaler det i bidrag, som du iht. din indtægt er forpligtet til. Du vil som minimum altid skulle betale normalbidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Brygger Andersen
10/26/2018 2:47:41 PM

HEJ KAREN.

Min søn på 16 år er startet på gymnasie i august i år og skal gå der 3 år.
Forventer man mon fra Statsamtets side, at jeg pålægges et uddannelsesbidrag i endnu 6 år efter sønnen fylder 18 år. ?
Jeg er førtidspensionist efter 2003 og har en sparsom økonomi.
Min ekskone og hendes nye mand er begge i gode job
og tjener tilsammen imellem 1,5 - 2.0 millioner om året.
Så jeg mener nu nok, at de ikke lider nød.

Med Venlig Hilsen
Lars Brygger

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/30/2018 8:18:23 AM

Kære Lars,

I særlige tilfælde kan man blive pålagt at betale uddannelsesbidrag indtil barnet fylder 24. år,
hvis barnet er i gang med at tage en uddannelse.

Statsforvaltningen fastsætter ikke uddannelsesbidrag, hvis den unges indkomst inkl. SU overstiger kr. 6.000 pr. måned, og ikke hvis bidragsbetaleren har en indkomst på under kr. 380.000 om året.

Du kan se mere på Statsforvaltningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette Schwenn
10/29/2018 9:00:12 PM

Min søn er gift igen. Det samme er min tidligere svigerdatter. Der er 3 børn. De deler 7/7.
Min tidl. sviger får børnepenge til børnene, men min søn intet. Hun vil ikke betale til ham. De har begge to høje stillinger. Hun har ikke betalt i et år. Hvad kan man gøre? Cykel er der købt til børnene, men hun vil ikke betale sin andel.

Noget være rod.

Med venlig hilsen
fortvivlet farmor

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/30/2018 8:25:43 AM

Kære Jette,

Det står ikke skrevet noget sted, hvad børnepengene skal bruges til, eller om forældrene skal dele disse penge. Men det forventes, at disse skal udgøre en støtte til skole, institution m.m., indkøb af bøger, remedier m.m., hvorfor din søn må forvente at moderen afholder omkostningerne hertil, medmindre børnene går på privatskole, hvor omkostningerne må forventes at overstige børnepengene.

Øvrige omkostninger, såsom fritidsaktiviteter, tøj, lommepenge, studieture m.m., bør afholdes af begge forældre - og bør finansieres uafhængigt af børnepengene.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Sonja Eriksen
11/8/2018 1:10:34 PM

Hej
Min barndomsveninde står i en rigtig skidt periode i hendes liv. Hun boede i 5 måneder på et krisecenter med sine 3 små børn, efter at have forladt en voldelig mand, hun har boet sammen med i ca 15 år. Nu har min veninde og hendes 3 børn, fundet et lille rækkehus, og prøver at få livet til at gå op i en højere enhed. Min mand og jeg prøver så godt vi kan at hjælpe hende, men det er en lille smule op ad bakke, derfor har jeg nogle spørgsmål: Hendes nu ex-mand betaler ingenting til deres 3 fælles børn på 2,3,7 år. (Kommunen har ikke hjulpet hende økonomisk) Hun er sygeplejerske og dermed er hendes løn ikke i den høje ende. De to mindste børn ser deres far 3 timer hver anden søndag. Det store barn, ser ikke sin far pt. da man mener det vil skade barnet. Hvad har min veninde mulighed for at søge om ved kommunen? (her mener jeg boligsikring, fripladser mm) Jeg prøver at stykke sammen, hvad hun kan få at hjælp, men det hele er lidt en jungle at finde rundt i. Når man ser på børnepengene faren skal betale, som han endnu ikke har gjort, hvad dækker disse penge så, for som jeg læser det, så dækker det de ting børnene har brug for i det daglige, men jeg tænker at beløbet på ca 1300 kr pr barn, jo ikke kan dække ret meget, her tænker jeg på fx nu hvor det er vinter, kan du jo dårligt få et par støvler og en flyverdragt for de penge... Skal disse penge BÅDE dække de ting barnet har brug for i det daglige, samt mad, bleer osv? Jeg ved at hun i april i år, samtidig med at hun flyttede på krisecenter med børnene, har søgt om at faderen skal betale børnepenge, men SA har ikke lavet en afgørelse i sagen... hvor længe skal hun forvente faren kan trække den uden at skulle betale? Faren er politibetjent, hvorfor det må være rimelig nemt at afgøre hvad han skal betale, da der jo er faste løn takster i den slags job. Jeg ville være meget taknemmelig hvis du vil hjælpe med at besvare ovenstående, da hendes overskud til at gå i dybden med tingene er meget lille, og jeg desværre ikke kender til dette område at livet.

De bedste hilsner og tak på forhånd
Sonja Eriksen

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/16/2018 7:15:27 AM

Kære Sonja,

Faderen er selvfølgelig pligtig til at forsørge sine børn. Og er hans indkomst ikke højere end 640.000 kr. p.a. skal han ikke betale mere end normalbidraget. Såfremt han ikke betaler, kan din veninde anmode Udbetaling Danmark om at få beløbene udbetalt. Uanset hvilke udgifter hun til børnene - skole, vintertøj, fritidsinteresser, mad m.m., kan hun ikke forlange mere af faderen. Hans betragtes for at have opfyldt sin forsørgelsespligt når hun modtager børnebidrag.

Såfremt din veninde er enlig og ikke har giftet sig på ny, kan hun have mulighed for at søge kommunen om børnetilskud. Beløbet udgør kr. 1.413,00 pr. mdr. pr. barn. Hertil kan man få et ekstra børnetilskud på i alt kr. 1.440,00 pr. mdr., uanset antal børn. Din veninde kan læse mere herom på: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt/boernetilskud

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
11/9/2018 6:34:34 AM

Hvad skal far betale hvis moren har en højre indtægt ind ham..?? Og faren tjener under 450.000 om året..

Anna Øding Bjerregaard
11/16/2018 7:18:49 AM

Kære Søren,

Man kigger slet ikke på bidragsmodtagers indkomst, men alene på bidragsbetalers. Han vil skulle betale kr. 1.360,00 pr. barn pr. mdr.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
11/17/2018 8:07:38 PM

Hej brevkasse har et spørgsmål vedr. børnebidrag.

Jeg har et barn på 17 år, hvor mor har fuld forældremyndighed.

Mor har forhindret mig og min familie i at have kontakt med barnet i de sidste 7 år.

Nu har barnet valgt at flytte fra sin mor og hjem til mine forældre, han ønsker ikke kontakt med sin mor, grundet han har fundet ud af at det er hende der har forhindret samvær de sidste 7 år samt mistrivsel i mors hjem.

Det er på grund af uddannelse som ligger langt væk fra min bopæl, at han opholder sig ved mine forældre og har adresse der, han er ved mig alle weekender.

Mit spørgsmål er hvem skal betale børnebidrag og hvem skal modtage dem ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/20/2018 9:11:22 AM

Kære Michael,

Idet barnet jo hverken bor hos mor eller far, bør du ikke betale børnebidrag til moderen, men i stedet til dine forældre - selvom de i praksis ikke kan søge børnebidrag. Såfremt børnebidraget betales til via Udbetaling Danmark, bør du kontakte Udbetaling Danmark og bede dem om at annullere betalingen. Du kan være nødsaget til at anmode Statsforvaltningen om at lade bidraget bortfalde, med argumentet om, at moderen ikke afholder udgifter vedrørende barnet.

Du kan ikke selv søge om bopælen når du ikke har forældremyndigheden over din søn, og vil først skulle opnå delt eller fuld forældremyndighed, hvilket sandsynligvis ikke kan nås inden din søn fylder 18 år.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke Bertelsen
11/17/2018 10:54:49 PM

Hej
Min eks mand og jeg har i to år haft en 7/7 ordning for vores to piger (14 og 16 år). Vi er hver i sær bopæls forældre til en af pigerne og betaler således ikke bidrag til hinanden, men modtager begge to børnepenge for et barn. Jeg afholder alle udgifter til den yngste af børnene som har bopæl hos mig og faren afholder alle udgifter til det ældste barn som har bopæl hos ham. Nu er det imidlertid sådan at den ældste pige har boet 90% af tiden hos mig, siden skilsmissen, og siden juni 2018 har også den yngste pige boet 100% hos mig. Kan jeg kræve børnebidrag af faren for den yngste? Og opfylder jeg min forsørger pligt for den ældste når hun bor 90% af tiden hos mig.

Mvh. Rikke.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/20/2018 9:07:03 AM

Kære Rikke,

Du bør anmode om flytning af barnets bopæl hos faderen - i skal udfylde et kontaktskema som I kan finde på Statsforvaltningens hjemmside. Herefter kan du søge om børnebidrag for begge børn, såfremt du kan dokumentere at 7/7-ordningen ikke længere fungere.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Memis Caliskan
11/19/2018 3:44:30 PM

Hej Brevkasse.

Jeg er far til min søn på 7 år. For 3 år siden gik mig og min søn mor fra hinanden og vi har fra dag 1 af haft en 7-7 ordning og det køre uden problemer. MEN når vi kommer til ferier så har vi problemet, jeg mener at man ved ferie skal skifte hvert år, altså hvis hun har efterårsferien i år så skal jeg have ham næste år. Men hun mener det er hende som skal bestemme hvordan landet ligger? Hvad kan jeg gøre? Hun har haft ham hvert år i julen dels fordi jeg har sagt ok for det, jeg vil så gerne have ham i denne jul men Så siger hun at i år er det hendes tur så det kan jeg ikke? Hvad kan jeg som far gøre og har vi lige meget ret til at bestemme når vi nu har ham 7-7 ? Er jeg dårligere stillet fordi hun har bopælspligten ?
Venlig hilsen
Memis

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/20/2018 8:51:23 AM

Kære Memis,

Besvarelsen af dit spørgsmål afhænger af hvorvidt der er etableret en samværsaftale som regulerer fordelingen af diverse ferier.

Såfremt der er indgået en aftale om samvær, og du heri har ret til at have din søn denne jul, er moderen naturligvis forpligtet til at udlevere barnet. Siger samværsaftalen derimod, at moderen har barnet denne jul, kan du ikke kræve barnet udleveret, selvom du de seneste 2 jul har givet hende lov til at have barnet.

Eksisterer der ingen samværsaftale der regulerer fordelingen af ferier, vil jeg anbefale dig at få udfærdiget én. Hertil kan du anmode Statsforvaltningen om hjælp, eller kontakte mig nærmere herom på abje@advodan.dk såfremt du ønsker bistand. Imidlertid er det usandsynligt at du kan nå at få en samværsaftale på plads inden julen er forbi i år. Du kan dog over for Statsforvaltningen gøre et forsøg, og argumentere for, at det vil være urimeligt såfremt mor har ret til barnet 3/4 år i træk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans Christensen
11/19/2018 7:42:11 PM

Hej,
I en situation, hvor der gennem eet år er betalt væsentligt forhøjet børnebidrag, baseret på en forventet helårs indkomst svarende til det høje leje, og når så året er omme, det viser sig indkomsten som man hele året har betalt forøget bidrag baseret på, er væsentlig lavere, kan man og hvordan, får man så det for meget betalte bidrag retur fra moderen ?
Mvh.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/20/2018 8:45:50 AM

Kære Hans,

Du kan desværre kun anmode om ændring af børnebidrag med tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgning indsendes inden to måneder fra ændringen i din indkomst. At du ved årets afslutning finder ud af at din indkomst har været lavere end hvad der ved fastsættelsen af bidraget er taget udgangspunkt i, ændrer ikke herved. Bidragets størrelse vil således først kunne ændres fra den dag ansøgning om ændring indsendes til Statsforvaltningen. Du kan således ikke kræve for meget betalt bidrag tilbagebetalt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jannie Larsen
11/21/2018 10:30:55 AM

Jeg er under uddannelse og lige blevet skilt fra min mand igennem 20 år.
Da jeg gerne vil fortsætte min uddannelse er jeg flyttet hjem til mine forældre og får i den forbindelse hjemmeboende su.
Børnene bliver hos min mand i vores gl hus, da jeg med en su på kr 2600 ikke har råd til have børnene boende (og bor for langt væk fra deres hverdagsliv) eller overtage huset.
Vi har selv vurderet at der er en friværdi i huset på ca 700000 og den har vi "delt" så min ex skylder mig 300000 kr på papiret. Vi trækker så ca 6000 fra om måneden, der gerne skulle svare til normalbidraget. vores ordning er 12/2.
Mit spørgsmål går på om det er muligt at få hjælp til at betale børnebidraget da min økonomi jo ikke kan bære det? (min su går til forsikringer og en bil og min uddannelse tager 3 år endnu)

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/23/2018 12:21:43 PM

Kære Jannie,

Dit bidrag kan ikke blive nedsat, og kommunen kan heller ikke betale en andel for dig. I stedet opnår du ekstra SU-klip samt et større fribeløb når du er under uddannelse. Du kan imidlertid ikke få tildelt børnetilskud eller forsørgertillæg, når du ikke har barnet boende hos dig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
René
11/22/2018 1:47:25 PM

Hej.

Jeg har et par børn, som jeg har haft bopælsadressen på i 6 år, men deler børnene i en 7/7 ordning.
Jeg har i min naivitet ikke tjekket børnenes selvangivelse/skatteopgørelse, men kan nu se at deres mor har oplyst til skattevæsenet, at hun giver mig børnebidrag og dermed kan trække 1/3 fra i skat.
Sagen er, at hun overfører et fast beløb pr. måned og jeg ligeså til min konto i min bank. Det er for at vi ikke skulle diskuttere hvem som denne gang skal betale et barns fodboldtur, klub, mobilabonnement etc. Så betaler jeg alle de regninger, som vi som 7/7 forældre skal/bør dele i min optik.
Skal jeg fortælle Skat, at vi ikke har en aftale om børnebidrag og jeg mener at hun faktisk snyder i skat ved at trække en 1/3 del fra?

Kan det ramme mig selv?

Med venlig hilsen

René

Anna Øding Bjerregaard
12/13/2018 7:36:42 AM

Kære René,

Løbende bidrag til en fælles konto med henblik på fordeling af udgifter til børn i en 7/7-ordning, kan ikke betragtes som børnebidrag. Når forældre har børnene lige meget, betales der som udgangspunkt ikke børnebidrag, hvorfor barnets moder ikke er fradragsberettiget af indbetalingerne.

En indberetning bør ikke ramme dig, når du har været udvidende om moderens fradragsangivelser.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
T
11/25/2018 11:07:25 AM

Hej :)

Min kone og jeg blev enige om skilsmisse primo 2016. Jeg hjalp hende med ny bolig, sørgede for møblering, sørgede for bil, flytning, hendes nye budget, overtog fælles lån etc etc. Vi aftalte i den forbindelse, at begge vore børn af økonomiske årsager skulle være hos hende, herunder at jeg skulle betale hende børnebidrag for begge børnene. MEN... denne aftale var med baggrund i, at børnene stille og roligt skulle overgå i en 7/7 ordning på sigt (ca. svarende til deres alder), og således mest for at "hjælpe" hende godt igang det nye sted. Der er intet hos nogen af os, der taler imod en 7/7 ordning.

Vi påbegyndte denne aftale med at øge samværet fra 4 til 5 dage for vores ældste datter i april 2017, da hun fyldte 5 år, mens den yngste efter vor begges vurdering havde mest brug for sin mor i de tidligere år. Hun er netop fyldt to år .Vor yngste datters samvær er dog efter morens ønske øget med 200% på een gang, og hun har nu 4/10 ordning som sin storesøster. Da jeg gerne vil have begge mine børn så meget som muligt er det en god løsning også for mig. Men det var noget af en mundfuld for vor yngste datter, og jeg er stadig i tvivl om det var den rigtige set i lyset af en så lille piges behov. Hun blev født efter vi var skilt.

Situationen er nu den, at man i medierne ultimo 2017 begyndte at tale om, at børnechecken fra det offentlige måske skulle deles såfremt man havde sine børn i en 6/8 eller 7/7 ordning. Fra denne dag har intet fungeret og min ekskone stritter imod med alt hvad hun har lært, da hun ikke vil miste eneretten til det offentliges børnecheck. Det er mig ikke muligt at få opretholdt den aftale vi lavede oprindeligt. Vi er "strandet" på en 4/10 ordning, idet hun så er sikker på, at hun fortsat kan beholde alle pengene selv og at jeg fortsat skal afholde bidrag til begge piger.

Vi er pt. i Statsforvaltningen, desværre med store konflikter, der bevidst opretholdes fra hendes side, idet hun ved at deleordning ikke kan opnås ved konflikt. Hun er løbet eftertrykkeligt fra vore aftaler med anden begrundelse end den reelle, og vore børn bliver taget som gidsler da hendes ønske om ikke at dele af de offentlige midler, bliver sat over vore børns egne ønsker og behov. Hertil en række uheldige handlinger og usandheder, tilbagerullen af en allerede indgået aftale i Familiehuset hvor vi var oppe på en 5/9 ordning etc.

Vor ældste datter og jeg ønsker begge at øge samværet. Faktisk ønsker hun den omvendte situation - at være her 10 dage og hos sin mor 4 dage. Hun græder hver evig eneste gang hun skal hjem til sin mor, og jeg føler mig aldeles magtesløs overfor dette. Ikke mindst fordi jeg føler stort set ingen lydhørhed fra SF side, og kan ikke forstå hvordan moren kan sætte penge over børnene. Jeg har som den eneste beskrevet og forklaret alle forhold så sagligt som muligt til SF, mens moren intet har gjort andet end siger, at hun "ikke føler vores datter er klar til at øge samværet". Det er ganske usandt og stik imod både vores datters og mine ønsker, men åbenbart vægter denne ene korte forklaring mere end mine begrundede forklaringer og henvisninger til institutionerne som også anerkender vores datters ønske og oplever hverdagen og hvad hun siger.

Både SF og moren ved at vor datter ønsker samværet byttet om. Hun bliver 7 år om kort tid. Nok om alt det :)

1. Kan man klage over Statsforvaltningens håndtering af processen, herunder deres manglende opgave i at forholde sig til hvordan virkeligheden egentlig forholder sig? Indtil nu har jeg ikke gjort noget, da jeg er bange for det giver modsatte virkning. Man føler sig sekundær i forhold til moren - eller det har jeg ihvertfald måttet sande.

2. Vil jeg kunne forvente, at en eventuel saglig og begrundet klage vil yde negativ indflydelse når nu sagen skal afgøres af juridisk afdeling? Jeg er bange for, at gøre noget som helst pga. risikoen for konsekvens ved en evt. klage - omend jeg ved de skal forholde sig neutrale og saglige. Men det ER trods alt kun mennesker vi har med at gøre, og der ER forskel på de enkelte sagsbehandlere, og det jeg har oplevet hos SF indtil nu bestyrker kun min frygt. Hvad er din erfaring?

2. Vil en bevidst opretholdelse af en konflikt fra morens side slet ingen konsekvens have? SF siges at være blevet bedre til også at tilgodese faderen, men jeg har bestemt ikke oplevet tingene sådan. SF ved at der søges opretholdt en konflikt. Det har jeg kunnet påvise mange mange gange, men det møder ingen lydhørhed?

3. Jeg har betalt børnebidraget til begge vore børn lige fra dag 1. Indtil nu har moren ikke villet give mig tøj med til den ældste. Jeg ved at det skal hun. Jeg betaler også andre ting til begge børnene, som jeg ikke behøver. Men de skal ikke lide under vi voksnes pinagtige problemer og farcer. Da moren til stadighed bliver ved at søge at skabe problemer, og opretholde den konflikt, så har jeg til hensigt at fastholde min ret til, at hun skal medlevere det tøj... Men det er ikke sket endnu.

Kan jeg tilbageholde et beløb fra hendes børnepenge, som svarer til det jeg har købt de sidste 2,5 år (kun tøj)?

Vil en sådan handling fra min side være reel begrundet hvis jeg dokumenterer alle udgifterne og på forhånd fortæller hende min hensigt samt (endnu engang) giver hende mulighed for selv at tilbageføre de udlæg?

4. Hvis samværet af SF juridiske afdeling bliver fastlåst i nuværende 4/10 ordning, vil denne beslutning så blive fulgt af reelle argumenter og saglige forklaringer? Spørgsmålet skal ses i lyset af, at de besvarelser/forklaringer der hidtil er givet af SF i deres notater, er ekstraordinære "tynde" og ikke fuldt retningsvisende??

5. Vil jeg have mulighed for nogen form for anke? Eller søge om bopælsretten over det ene af vore børn?

6. Sidste spørgsmål - ved forrige møde hos SF blev ferier drøftet. Min eks kone er studerende og har som følge heraf 7 - 8 ugers ferie fra skolen, mod normalt 3 ugers ferie. I sommerferien 2018 så jeg ikke mine børn i 33 på hinanden følgende dage. Moren holdt dem fra mig på trods af jeg bad om at "låne" dem blot to timer på et tidspunkt efter hendes valg. Jeg tog den op hos SF som blot neglicerede det faktum, at der reelt var gået hele 33 dage hvor vi ikke så hinanden (sjovt nok var argumentet for, at den yngstes samvær skulle øges drastisk, at hun havde behov for at se sin far oftere - jeg har/havde hende både i lige og ulige uger)??

"Forklaringen" var, at moren har ret til sin ferie med børnene i 3 sammenhængende uger. Men jeg blev ikke givet samme muligheder, og jeg blev heller ikke oplyst om, at hvis jeg ikke tog børnene i præcis to af de 4 dage i en to måneders periode jeg blev "tilbudt", så ville jeg miste retten helt og samværet ville bortfalde??? Jeg startede nyt job præcis den dag moren ønskede jeg skulle holde min ferie med pigerne - som så i øvrigt kun var to sammenhængende dage? Også denne del blev oplyst på det møde, og at jeg jo ikke kunne udsætte noget så vigtigt som jobstart. På anmodning om ikke vi kunne finde en anden periode, var svaret blot nej. Og SF gjorde/sagde ingenting.

Når jeg prøver at læse lidt op på nettet omkring de juridiske forhold, ferie mm., så kan jeg ganske enkelt ikke se, at man på nogen måde skulle have ret til at kunne holde børnene og jeg fra hinanden i så mange sammenhængende dage?? Og da slet ikke moralsk? De skulle hverken ud at rejse eller noget. Børnene blev placeret hos bedsteforældrene i en god del af tiden.

Er det legalt at moren SF´s velsignelse kan holde børnene væk fra mig i mere end en hel måned, og inddrage al samvær i så lang en periode, når der ingen rejser var planlagt eller andre saglige begrundelser for at skulle inddrage samværet både før og efter - altså 2 hele 14- dagsperioder?

Jeg er klar over du formentlig slet ikke kan svare korrekt på alle spørgsmål, og at meget må bero på vurderinger du ikke kan foretage ud fra denne mail. Men jeg håber du vil prøve alligevel, da jeg føler mig magtesløs hele vejen rundt her.

Mange tak :(

T

Anna Øding Bjerregaard
12/13/2018 7:54:53 AM

Kære T,

Jeg kan ikke svare på alle dine spørgsmål i denne tråd, som vedrører børnebidrag. Men du skal være velkommen til at kontakte mig på abje@advodan.dk.

Det er svært at give dig gode råd, når vi ikke har indsigt i sagen og kan danne os et indtryk af børnenes behov. Statsforvaltningen skal naturligvis søge at træffe en afgørelse som stiller børnene bedst muligt, under hensyntagen til alder, behov m.m.

Jeg vil anbefale at du rådfører dig med en advokat, og evt. bringer advokaten med hos Statsforvaltningen.

Fsva. børnebidrag, tøj m.m., har du ret i at moderen skal sende tøj med på samvær. Såfremt hun fortsat, trods opfordringer, undlader dette, er du berettiget til at indkøbe tøj, og indsende kvitteringerne til Statsforvaltningen - herefter vil de vurdere om det tøj du har købt har været fornødent, med efterfølgende mulighed for at trække beløbene fra i børnebidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul
11/28/2018 3:12:11 PM

Jeg har et barn på 10 år, og fik det 1 måned efter jeg fyldte 15 år. Det var ikke mit ønske at få barnet, og moren var 17 på dette tidspunkt. Jeg har intet med barnet at gøre i dag. Kan man på nogen måde slippe for at betale børnebidrag og samtidig den gæld som har opbygget sig, når det er sex med mindreårig?

Anna Øding Bjerregaard
12/13/2018 8:00:35 AM

Kære Poul,

Du kan ikke slippe for at skulle betale børnebidrag, uanset som man har været enige om at få barnet eller ej. Der følger en almindelig forsørgelsesforpligtelse med, når man sætter børn i verden.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Pilunnguaq Enoksen
12/5/2018 1:22:19 AM

Hej
Min mand har en søn på 9 år som han gennem en blodprøve fik at vide han var far til, da barnet var 4 år gammel, dvs. i 2013 (barnet blev født i 2009). Han fik på daværende tidspunkt en kæmpe regning fra skattestyrelsen fordi han ikke havde betalt børnebidrag i de 4 år han ikke vidste han var far. Hans gæld skal afbetales og nu undrer vi os over om det er rigtigt at han også skal betale for de måneder hvor han ikke vidste han var far?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
12/13/2018 8:15:56 AM

Kære Pilunnguaq,

Din mand kan alene blive pålagt at betale bidrag fra tidspunktet for barnets fødsel, hvis moderen har indledt en sag om faderskab i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgning om fastsættelse af børnebidrag er indgivet inden 2 måneder efter afslutningen af faderskabssagen. Bidraget fastsættes dog først fra afslutningen af sagen om faderskab, hvis sagen om faderskab først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

Kontakt mig endelig på abje@advodan.dk hvis vi skal kigge nærmere på sagen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
søren larsen
12/6/2018 9:00:17 PM

hej jeg har tre børn med en dame som jeg har været gift med vi blev skilt i 2001 og vi har ikke en skriftelig aftale om betaling af børnebidrag kun en mundtlig og jeg har betalt hver måned kontant i hånden nu er børnene 24 22 og 18 nu mener hun at jeg stadig skal betale hver måned for alle 3 ellers vil hun sige at hun aldrig har fået nogen børnepenge og jeg kan jo ikke bevise at jeg har betalt dem når hun har fået dem kontant mvh søren

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
12/13/2018 8:18:42 AM

Kære Søren,

Da børnene alle er myndige, skal du ikke længere betale børnebidrag. Såfremt nogle af børnene fortsat bor hjemme og er under uddannelse, er der sandsynlighed for at moderen kan anmode om uddannelsesbidrag, men det kræver at børnene selv ikke tjener mere end kr. 6.000,00 pr. mdr.

Moderen vil ikke kunne søge om børnebidrag med tilbagevirkende kraft.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus Christensen
12/20/2018 10:01:47 PM

Vi er skilt. Vores søn er under 2 år og bor derfor hos sin mor. Vi har fælles forældremyndighed. Jeg har samvær med ham 3 timer ugentligt pt. Jeg betaler fuld børnebidrag +100% pga. Min indkost. Jeg har to andre børn, hvis mor jeg også betaler bidrag til.
Hans mor ønsker nu at forhøje bidraget.
Hendes samlede økonomi er MARKANT bedre end min.
Er det udelukkende min aktuelle indkomst der lægges til grund for beregningen af bidragets størrelse?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/2/2019 1:37:10 PM

Kære Klaus,

Ja, det er udelukkende din aktuelle indkomst der lægges til grund. Statsforvaltningen kigger ikke på bidragsmodtagers indkomst.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Poul
12/22/2018 8:22:38 AM

Hej

Moren til min datter og jeg, blev enig om at flytte min adresse, men bor stadig sammen, med hendhold på vores datter, pga. moren til min datter havde en gældsernæring hun skulle igennem, for ikke at trække min inkomst med ind over den.

Hvis vi flytter hver for sig, hvordan står jeg så, med hendhold til, hvem der har bopæls pligten. Datteren har bopæl ved moren nu.
Er det så moren der har bopæls pligten?

Hvordan fungere 7/7 ordningen?
Som det kører nu, så er jeg stort set kun hjemme, når moren er på arbejde, hun har skiftende arbejdstider og har nogen gange flere dage om ugen fri, da hun har timerne de andre dage.
Skal jeg så betale børnepenge?

Med venlig hilsen
Poul

Poul
12/22/2018 8:27:51 AM

Vi har fælles forældre myndighed

Anna Øding Bjerregaard
1/2/2019 1:41:13 PM

Kære Poul,

Da barnet bor på moderens adresse, har moderen bopælen over barnet, og vil modtage børne- og ungeydelsen.

Du skal alene betale børnebidrag hvis du ikke opfylder din forsørgelsespligt. Såfremt moderen anmoder om bidrag, vil du således skulle dokumentere at du er med til at afholde samtlige udgifter til barnet og at I har 7/7-ordning. Udgangspunktet er, at man ikke skal betale børnebidrag når man har en 7/7-ordning, da det forventes at man deles om udgifterne når man har barnet lige meget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mor
1/3/2019 2:13:55 PM

Hej
Jeg er mor til 3 børn, den ældste er over 18 år, og skal starte på uddannelse her i januar, hun bor ikke hos mig eller far, men jeg forsørger hende med telefon, lommepenge, mad, tøjvask osv. Hun har søgt SU, har ikke noget job ved siden af, da hun har en del udfordringer.

Faren betaler børnebidrag til de 2 små, der bor hos mig.
Faren ophørte med bidrag til den ældste, da hun blev 18 år, og har intet bidraget til hende siden.
Jeg ved ikke præcis, hvad han tjener, men ved han har en god løn. Det er svært, at blive klog på om, jeg kan søge uddannelsesbidrag til hende, da han jo stadig har forsørgelsespligt for de 2 mindste.
I det skema, der er på statsforvaltningens hjemmeside, kan jeg ikke finde ud af om, det er for 2 eller 3 børn beløbet skal fastsættes ud fra, og om det har betydning, hvilken uddannelse barnet starter på, eller om hvor stor betydning det har, at hun ikke har bopæl hos mig (det havde jeg ikke råd til, som mange andre enlige når deres barn bliver 18 år, og tæller som en voksen i husstanden mht. boligydelse og friplads).
Jeg synes det er uoverskueligt at hitte ud af eller hvor man kan finde hjælp til, at finde ud af det
Vh. en mor

Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 3:21:33 PM

Kære du,

Såfremt din datter modtager udeboende SU, vil hun almindeligvis ikke være berettiget til uddannelsesbidrag, idet det forventes at din datter med sin SU-støtte forsørger sig selv. Du har derimod ikke pligt til at afholde omkostninger til forsørgelse, telefon, tøj m.m., og kan derfor heller ikke kræve faderens støtte hertil.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Far
1/5/2019 6:54:55 AM

Hej.

Jeg er far til 2 børn på 7 og 10 år, som bor hos deres mor i en 9/5 ordning. Vi har fælles forældremyndighed. Jeg har pga. min indkomst de sidste 3 år betalt børnebidrag med et tillæg på 100%. Dog er jeg blevet opmærksom på, at ligesom børnebidraget reguleres hvert år, så gør indkomstgrænsen for, hvornår man skal betale 100% i tillæg det også. Derfor er jeg nu i tvivl, om jeg stadig er forpligtet til at betale de 100% i tillæg.

Indtægsgrænsen for at betale 100% i tillæg for 2 børn er i 2019 fastsat til: ca. 570.000 kr.

Statsforvaltningen oplyser selv, at de til beregning af indkomst anvender bidragsbetalerens indkomst, før der er fratrukket skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dog fratrækkes udgiften til ATP og rimelige pensionsordninger (15-18%).

Når jeg kigger på min sidste lønseddel fra dec. 2018 ser regnestykket således ud:

Indkomst før der er fratrukket skat og arbejdsmarkedsbidrag: kr. 592.094,-

ATP: kr. 3.408,-

Pension 15% (5% medarbejder beløb): kr. 31.254,-

Dvs. kr. 592.094,- minus kr. 3.408,- minus kr. 31.254,- lig med kr. 557.432,-

Det er ca. kr. 12.000,- under 100% beløbsgrænsen på ca. kr. 570.000,-

Spørgsmålet er nu, hvorfor står der "ca." foran 100% beløbsgrænsen fastsat af Statsforvaltningen? Hvad siger jeres erfaring jer, er det umagen og kr. 2.800,- i gebyr værd, at søge om en nedsættelse af børnebidraget i ovenstående tilfælde?

På forhånd tak.

Mvh.

En far.

Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 3:48:19 PM

Kære du,

Såfremt der ikke er udsigt til en ændring af din indkomst, og de angivne beløb er korrekte, vil du som udgangspunkt alene skulle betale normalbidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulrik
1/5/2019 1:52:33 PM

Hvis jeg betaler børnebidrag til modparten.
Hvad skal hun så betale for eller hvor kan jeg læse om det ?

For eksempel :
Er det bleer, tøjvask, tøj, fodtøj, legetøj, dyne og hovedpude med tilhør, seng, institutioner, autostole, fritidsaktiviteter osv.

Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 3:53:40 PM

Kære Ulrik,

Hun skal betale for alt til barnet, bortset fra mad, fornøjelser og medicin under barnets ophold hos dig.

Du vil selv skulle betale for bleer, du vil selv skulle sørge for at barnet har en seng hos dig, herunder dyne og pude, autostol til din egen bil samt legetøj hos dig.

Bopælsforælderen skal sende tøj med på samvær, finansiere institution, fodtøj m.m.

Betaling til fritidsaktiviteter afhænger af hvilken forælder der ønsker at barnet skal gå til den pågældende aktivitet. Moderen vil naturligvis ikke skulle betale til fritidsaktiviteter som du har tilmeldt barnet til.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
1/7/2019 5:49:30 AM

Hvis man betaler 1360,- kr pr barn hvor meget mere skal faren så betale.??

Skal han også betale det halve af dagplejepladsen.? Og andre udgifter til barnet.??

Og hvis moren ønsker at barnet skal gå i privatskole skal faren så også betale det halve af det beløb.??

Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 3:56:43 PM

Kære Søren,

Hvis du betaler børnebidrag, forventes det ikke at du afholder yderligere udgifter. Du skal alene betale for tøj og generelle fornødenheder til barnet under barnets ophold hos dig.

Dagplejeplads forventes finansieret gennem børnebidrag samt børne- og ungeydelse fra Staten. Du er ikke forpligtet til at betale yderligere, blot fordi moderen ønsker at barnet skal gå på en privatskole.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
1/7/2019 11:43:57 AM

Jeg har været skilt fra min datters far i snart 6 år. Og da vi deler forældremyndighed og samvær 50/50, har jeg hvert kvartal overført halvdelen af børneungeydelsen til ham.
Jeg modtager tillige enlig forsørger tillæg, og nu ønsker han også at modtage halvdelen af dette.
Han har aldrig betalt børnebidrag, heller ikke da vi havde 5/9 ordning, (i ca. 3 af de 6 år) da jeg mente vi kunne finde ud af det.

Min datter har bopælsadresse hos mig.

Er jeg forpligtet til at dele tillægget med ham? Det er desværre en nødvendighed i mit budget, at jeg modtager disse penge. Og han tjener langt flere penge end jeg gør.

Vh. Heidi.

Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 4:00:51 PM

Kære Heidi,

Du har ikke pligt til at aflevere halvdelen af børne- og ungeydelsen og ej heller halvdelen af dit enlige forsørger-tillæg. Det forventes derimod at du afholder udgifter til institution vha. børne- og ungeydelsen. Det enlige forsørger-tillæg er personligt, og møntet særligt på dig, idet du bor alene og dermed skal afholde udgifter vedr. ejendom, faste udgifter m.m., som mange andre er 2 om at betale.

Såfremt du afholder alle udgifter vedrørende barnet, kan du dokumentere dette over for Statsforvaltningen og på dette grundlag anmode om fastsættelse af børnebidrag. Imidlertid fastsættes der almindeligvis ikke børnebidrag når I har en 7/7-ordning - men hvis du åbenlyst afholder alle omkostninger, kan det være relevant at søge om bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Martha Hansen
1/7/2019 2:25:54 PM

Hej
Min datter (som bor ved mig) rejser som udvekslingsophold næste skoleår. Vil børne-unge ydelsen stadig blive udbetalt når hun skifter adresse? Vil faderen stadig skulle betale børnepenge til mig?
Mvh Martha

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 4:13:16 PM

Kære Martha,

Ja udvekslingsophold sidestilles med efterskoleophold, hvor det fortsat forventes at du afholder omkostningerne til barnets forsørgelse.

Du vil modtage børne- og ungeydelsen og faderen vil fortsat skulle betale børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Cæcilie
1/8/2019 8:41:01 AM

Hej

Vi har en forholdvis velfungerende 9/5 ordning. Vi har aftalt at han betaler 2500 k. i børnebidrag hver måned (2 børn) og derudover selv sørger for tøj når de er hos ham.

Hvordan skal vi forholde os til småudgifter som lommepenge til f.eks. diskofest i sfo’en (40 kr.), shoppetur med sfo’en (150 kr.) når de er hos ham. Han bliver spurgt hver gang der er sådanne aktiviteter i hans samvær og han godkender inden de bliver meldt til. Han mener at de skal have lommepengene med ”hjemmefra” og han ikke skal betale.

Mvh. Cæcilie

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/11/2019 4:38:19 PM

Kære Cæcilie,

Du har ikke pligt til at sende lommepenge med børnene på samvær. Som udgangspunkt kan han ikke påtvinges at afholde de nævnte udgifter under barnets ophold hos ham, men omvendt kan du heller ikke. De pågældende udgifter må forældrene således forsøge at nå til enighed om afholdelsen af.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Marc
1/8/2019 4:45:37 PM

Hej Advodan

Jeg er blevet tilkendt i USA at skulle betale et ret høj børnebidrag (bor i DK). Moderen i USA har søgt om at få et højt bidrag igennem på USD 1000 mdl., men jeg har en anden datter i Finland som jeg i forvejen betaler et andet børnebidrag til på forhøjet sats med DKK 2000 mdl.

Kan USA virkelig opkræve så højt et beløb i Danmark, da jeg selvfølgelig ønsker at føre et normalt liv i DK og ikke komme i RKI og fortsat kunne betale julegaver og fødselsdagsgaver til dem begge på lige fod og eventuelt spare op til dem udover til kørekort og opsparing. Min indtægt ligger på DKK 495.000 årligt før skat

Kan det virkelig passe at jeg skal prioritere min datter i USA frem for min datter i Finland grundet den høje sats de opkræver i USA.

Er der noget jeg kan gøre for at få opkrævning ned på menneskeligt niveau?
Skal jeg hive fat i en dyr amerikansk advokat og få dem til at føre en sag for mig derovre? Det er min økonomi ikke lige gearet til og med tanke på at grave et endnu dybere hul vil jeg helst ikke gøre det værre ende det er.

Jeg er selvfølgelig velvillig til at betale til begge mine døtre, men sætter alle ting overstyr økonomisk ved at betale ca. DKK 9000 mdl i børnebidrag samlet ud af en økonomi på DKK 24500 efter skat mdl.

Er der noget jeg kan gøre selv eller er det bare at betale USA som det er. Der er jo vildt forskel på både skat og indtægter begge steder, så man kan vel ikke bare behandle sager i USA som i Danmark. Vores skattetryk er jo en del højere here.

mange tak
Med vänlig hälsning
Marc
Anna Øding Bjerregaard
1/17/2019 4:20:56 PM

Kære Marc,

Vi er desværre ikke bekendt med hvad normalen for børnebidrags størrelse er i USA. Men kan alene vejlede inden for landets grænser. Jeg vil opfordre dig til at kontakte en advokat i USA, mhp. fastsættelse af bidragsbeløbet. Jeg er enig med dig i, at det lyder meget højt.

I Danmark tages der højde for hhv. bidragsbetalers indkomst, hvor mange børn bidragsbetaler har samt de sædvanlige takster.

Der gælder et princip ifølge EU-ret om, at bidragsbeløbet skal være sammenhængende med leveomkostningerne i det land hvor barnet bor. Disse regler gælder inden for EU. Men vi er desværre ikke bekendt med hvad der gælder i USA. Der ses således afgørelser hvor bidraget i fx Polen er lavere end bidraget i Danmark, da leveomkostningerne er lavere.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Elisabeth
1/10/2019 5:42:22 PM

Hej,

Min mand betaler et aftalt fastsat børnebidrag til sin søns mor hver måned. Nu vil moren gerne have at sønnen skal på efterskole så hun har bedt os om at betale halvdelen af efterskoleopholdet udover det faste børnebidrag. Vi har sagt at vi vil betale det aftalte børnebidrag samt et midlertid tillæg/tilskud så vores andel er 50% inkl. Børnebidraget.

Kan min mand få pålagt at betale 50% af efterskoleopholdet udover det aftalte børnebidrag?

Og er han overhovedet forpligtet til at betale til efterskoleopholdet?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/16/2019 8:26:05 AM

Kære Elisabeth,

Nej han er ikke forpligtet til at betale til efterskoleopholdet når han betaler børnebidrag. Der er naturligvis noget morale og etik i spørgsmålet - idet din mands manglende betaling til efterskoleopholdet i værste fald kan resultere i at hans barn ikke kan komme på efterskole.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla Bennike Mack
1/14/2019 12:39:05 PM

Hej
Kan jeg som bopælsforældre trække friskolebetaling fra?

Jjeg står i den situation at børnenes far ikke vil medfinanciere friskole til vores 11 årige datter (vi har Fælles forældremyndighed) men han vil bestemme at hun skal flytte i friskole. Jeg har bare ikke særlig mange penge idet jeg pt. er ledig. Han mener at når han betaler forhøjet børnebidrag må det være rigeligt til også at dække en friskoleplads.

Jeg kan læse mig til at han (som ikke bopælsforældre) faktisk kan tække beløbet fra, men spørgsmålet er om jeg (som bopælsforældre) også kan?

Med venlig hilsen
Ulla

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/16/2019 8:37:49 AM

Kære Ulla,

Faderens betaling af forhøjet børnebidrag har ingen betydning ift. en friskoleplads. Bidraget er alene til forsørgelse af barnet.

Nogle friskoler tilbyder at yde et tilskud til egenbetalingen til bopælsforældre med lav husstandsindtægt. Hvorvidt der kan ydes tilskud til dig, afhænger af hvilken kommune friskolen befinder sig i, og hvad der følger af den pågældende friskoles egne regler. Jeg skal således opfordre dig til at rette kontakt til den pågældende friskole, og høre dem nærmere ad omkring
hvad de kan tilbyde af tilskud.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ulla Bennike Mack
1/16/2019 11:26:55 AM

Tak for hurtigt svar.
Jeg har læst mig til at samværdsforældre også kan trække ekstra bidrag fra ... altså udover det lovpligtige (indtægts bestemt) børnebidrag. Er det korrekt?

Kan samværdsforældre bestemme at vores datter skal på friskole?

MVH Ulla

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/16/2019 1:34:29 PM

Kære Ulla,

Ja det er korrekt. Bidragsbetaler er ikke fradragsberettiget hvad angår tillægget på 159 kr., men fradragsberettiget i sin skattepligtige indkomst for et bidragsbeløb, der i 2019 overstiger 1.908 kr.

Såfremt I har fælles forældremyndighed skal I være enige om skolevalg. Har du forældremyndigheden alene, kan du derimod beslutte hvor barnet skal gå i skole.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
1/15/2019 8:55:15 AM

Hej.
Jeg vil høre om man kan slippe for at betale børnebidrag.
Hvis man ikke må se sit barn for moderen. ?

mvh Michael.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/16/2019 8:39:01 AM

Kære Michael,

Nej, du kan ikke slippe for at betale børnebidrag.
Du bør derimod kontakte Statsforvaltningen, omkring muligheden for at få etableret samvær med dit barn såfremt du ønsker dette.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia Pedersen
1/21/2019 6:48:39 AM

Hej
Min mand har en datter som fyldte 18år i januar 2018. Han har indtil nu betalt frivilligt uddannelsesydelse til moderen (fortsat børnepengene). Datteren er nu blevet 19år og er flyttet i egen lejlighed, hun får nu udeboende SU. Jeg har 2 spørgsmål.
1. Kan han trække ydelsen fra i skat for år 2018?
2. Hvis han fortsætter ydelsen, men nu til datteren, indtil uddannelsen stopper, kan han så trække det fra i skat?
Det har været en frivillig ordning mellem ham og moderen indtil nu.

Mvh. Pia

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
1/21/2019 11:55:54 AM

Kære Pia,

Dine spørgsmål bør rettes til SKAT - men vores vurdering er, at din mand alene kan få fradrag for uddannelsesstøtte betalt til moderen for år 2018, såfremt datteren har opfyldt betingelserne for at få uddannelsesbidrag - således ikke haft en indkomst over ca. kr. 6.000,00 og have været under uddannelse.

Din mand kan derimod ikke opnå fradrag for støtte til hans datter for 2019 - både fordi det betales til datteren, og ikke til moderen, men også fordi datteren ikke længere er berettiget til støtte ved at modtage udeboende SU.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
søren Vissinger
1/23/2019 5:41:25 PM

Min datter som jeg alene havde forældremyndighed over da hun fyldte 18 boede i et par måneder hos moderen da ca hun var 19, derefter flyttede hun for sig selv. Mens hun boede hos moderen blev jeg pålagt uddannelsesbidrag hvilket er fair nok. Men kan det i den situation passe at moderen som jo i den situation kun får bidraget fordi barnet her betragtes at være i pleje, kan opretholde bidraget i hele statsforvaltningens sagsbehandlingstid som nu er oppe på et år...og efter jeg betalte 2700kr i gebyr?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/3/2019 4:53:15 PM

Kære Søren,

Såfremt uddannelsesbidraget alene vedrører et par måneder der for længst er passeret, skal du ikke betale uddannelsesbidrag derefter. Såfremt Statsforvaltningen når frem til at du fx skal betale bidrag i de 2 mdr. hvor din datter har boet hos moderen - skal dette beløb naturligvis betales, men herefter bør din betaling ophører. Moderen vil blive pålagt at tilbagebetale det beløb som hun måtte have modtaget for meget efter afgørelsen - men det er jo ikke sikkert at pengene længere eksisterer, og så kan det være besværligt at indkræve dem i praksis - og sjældent økonomisk betale sig at skulle indkræve beløbet via fogedretten.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Roro
1/26/2019 1:50:49 PM

Hej!

Jeg har i 15 år fået børnepenge for min søn. De er altid gået ind på min konto. Jeg smed min mand ud sidste år og blev skildt, da han er alkoholiker og det er blevet værre med årene. Efter terapi blev vi enige om at prøve igen i December og han flyttede ind hos mig, men jeg bad ham om at flytte igen d. 5 januar. Han har nægtet at flytte sin addresse siden.

Her til januar fik jeg for første gang ikke børnepenge. Jeg ringede til udbetaling Danmark og fik et brev hvori der står at pengene er udbetalt til en anden forældre (antageligvis min exmand) og at der ventes på partshøring.

Hvordan kan det være at efter 15 år er pengene pludselig udbetalt til ham, og endda uden at jeg fik besked om at der var sket nogen ændring? Jeg ved at han ikke tjekker sin eboks og derfor ikke gør noget i forhold til partshøringen. Yderligt mere ved jeg at jeg ikke kan kontakte ham for at få børnepengene, da han allerede har drukket dem op, hvilket betyder at jeg ikke har nogen penge til mad resten af måneden. Er der slet ikke noget jeg kan gøre?

Mvh Roro

Anna Øding Bjerregaard
1/27/2019 9:02:21 PM

Kære Roro,

Du må blot så sørge for at meddele Statsforvaltningen, at børnene har bopæl hos dig, hele tiden har haft det, og at børnepengene derfor skal udbetales til dig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Joakim
1/29/2019 12:25:22 PM

Hej Advodan,

Min tidligere partner og jeg bor ikke sammen længere, men af praktiske årsager og fordi jeg blot låner et værelse hos et familiemedlem, er vi stadig registreret på samme adresse.

Jeg betaler børnebidrag, men idet vi stadig er registreret på samme adresse, kan jeg så få fradrag for det ?

Med venlig hilsen

Anna Øding Bjerregaard
2/3/2019 5:02:53 PM

Kære Joakim,

Ift. fradragsspørgsmålet må du tage fat i SKAT.

Men udgangspunktet er, at man ikke skal betale børnebidrag når man bor sammen - hvorfor du i teorien ikke skal betale bidrag, og derfor heller ikke er fradragsberettiget. Stopper du med at betale bidrag, med argumentet om fælles bopæl, risikerer du imidlertid at barnets moder igennem kommunen kan kræve din adresseregistrering ophævet hos hende, således at hun kan kræve børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lotte Andersen
1/30/2019 2:39:16 PM

Kan man blive pålagt, at betale børnebidrag, når man har børnene lige meget i 7/7 ordning?
Og hvis Statsforvaltningen har i afgørelse har vurderet, at der ikke skal betales børnebidrag, hvor der efterfølgende bliver klaget om over afgørelsen - hvad er erfaringen her?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/3/2019 6:23:32 PM

Kære Lotte,

Udgangspunktet er at man ikke skal betale børnebidrag i en 7/7-ordning. Medmindre den ene forældre kan dokumentere at denne afholder alle udgifterne alene, trods opfordringer til den anden forælder om at tage del i udgifterne - herunder skole, fritidsaktiviteter, tøj, udflugter, telefon, transport m.m.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanja
1/31/2019 12:58:39 PM

hej.

jeg er enlig forsørger med dvs. tilskud man nu kan få. jeg har min datter i en 10-4 ordning.
Faren vil ikke betale noget andet end tøj og mad hos ham.
Kan jeg få børnebidrag fra ham?

Mhv Tanja

Anna Øding Bjerregaard
2/3/2019 6:26:47 PM

Kære Tanja,

Ja, han bør betale børnebidrag til dig. Kan I ikke blive enige om betalingen, kan du anmode Statsforvaltningen om at fastsætte bidraget, og Udbetaling Danmark om at betale beløbet til dig såfremt han ikke betaler. Du skal dog være opmærksom på, at det forventes at du ved at modtage børnebidrag afholder alle udgifterne vedrørende jeres datter - herunder også tøj som skal sendes med på samvær hos faren. Faren skal alene betale for almindelige fornødenheder når hans datter er hos ham - fx medicin og mad.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lena
2/11/2019 10:04:49 AM

Jeg har to børn med min eksmand. Børnene har hidtil boet hos mig, og min eksmand har betalt normalbidraget + 50%. For godt 1 år siden er mit ene barn flyttet til min eksmand. Dermed har det ene barn bopæl hos mig, og det andet hos min eksmand. Jeg er på overførselsindkomst, men min nuværende mand tjener godt.

Vi er startet ud med ikke at betale børne bidrag til hinanden, da vi tænkte, at det gik lige op. Jeg er dog kommet i tvivl om det er rigtigt, da jeg er på overførselsindkomst og derfor har langt mindre indkomst end min eksmand.

Spørgsmål 1: Regnes min nuværende mands indkomst med i min indtægt, eller er det kun min egen indkomst som skal lægges til grund for mit børnebidrag til den udeboende søn?

Spørgsmål 2: Hvis jeg kun skal betale normalbidraget, kan jeg så kræve det resterende tilbage for det sidste godt 1 år?

Spørgsmål 3: Kan jeg trække betalt børnebidrag fra i skat, når jeg modtager børnebidrag fra min eksmand for et hjemmeboende barn?

Mvh

Lena

Anna Øding Bjerregaard
2/12/2019 8:28:49 AM

Kære Lena,

Børnebidraget hænger naturligvis sammen med hvilken samværsordning I benytter. Hvis I hver har børnene 7/7, skal der som udgangspunkt ikke betales bidrag, idet det forventes at I hver især afholder udgifter til børnene når de er hos jer. Din indkomst har ingen betydning ift. hvorvidt du er berettiget til børnebidrag. Den eneste indkomst der lægges til grund, er bidragsbetalerens - også selvom at bidragsmodtageren har en høj indkomst, og også selvom at der er flere i husstanden.

1. Din mands indkomst har således ingen betydning ift. hvad du måtte skulle betale i bidrag.

2. Nej du kan ikke kræve børnebidrag tilbagebetalt med tilbagevirkende kraft. Ændringen vil først træde i kraft fra ansøgningens modtagelse hos Statsforvaltningen, eller fra den dag I selv indgår en anden aftale.

3. Du er alene fradragsberettiget for bidrag som du betaler til din eksmand, og ikke for bidrag du modtager fra ham.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ellen
2/12/2019 4:01:20 PM

Hej
Vi deler vores to børn 7/7 og betaler børnebidrag til hinanden hver måned. Jeg har hørt, at man ikke rent fysisk behøver at overføre til hinanden, og fordi det går i 0, så kan vi stadig få fradrag af overførslen. Kan I be- eller afkræfte?
:-)

Anna Øding Bjerregaard
2/14/2019 2:42:57 PM

Kære Ellen,

Dette er et skatteretligt anliggende, men vi vil generelt altid opfordre til at beløb overføres, således man til enhver tid kan føre dokumentation for sin fradragsret.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
ove jørgensen
2/12/2019 7:34:53 PM

Jeg blev i 1948, blandt andre,udtaget som mulig børnefader og blev dømt til, ifølge en bidragsresolution, at betale bidrag i 18 år.

Jeg har nu mødt barnet og vi har udtaget 2 dna prøver ,som hver især viser ,at jeg ikke er fader til barnet.
Kan jeg få de betalte bidrag refunderet?
Med venlig hilsen Ove Jørgensen

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/14/2019 2:53:20 PM

Kære Ove,

Nej du kan ikke kræve børnebidraget tilbagebetalt. Ifølge lovgivningen skal der protesteres over en faderskabssag inden 6 mdr. fra barnets fødsel. I helt særlige tilfælde - fx hvis der er sket en fejl, skal sagen genoptages inden 3 år fra barnets fødsel.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hannah
2/17/2019 5:43:03 PM

Jeg vil lige høre hvordan det forholder sig. Jeg vil gerne giftes med min kæreste, vi bor allerede sammen. Jeg har to børn med min eksmand, han betaler 200% ekstra i børnebidrag da han tjener godt. Jeg er bange for om han kan sige han vil betale mindre, nu vi bliver gift ? børnene bor os min kæreste og jeg og er kun hos deres far hver anden weekend.

Anna Øding Bjerregaard
2/19/2019 3:04:09 PM

Kære Hannah,

Din kommende mands indkomst har ingen betydning. Børnebidraget bliver alene fastsat på baggrund af bidragsbetalers indkomst. Til gengæld kan du ikke længere modtage enlig forsørgerydelse når du bor sammen med din kæreste/mand.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Malene Bliksted Christensen
2/21/2019 7:45:04 AM

Hej

Vi skal til at starte en 7/7 ordning op og har før haft 9/5 til mig - mit spørgsmål går på - det forhøjede børnebidrag får jeg stadig det; når jeg har bopæl?

Hvis far får bopæl hvad betyder det så? og hvilke rettigheder giver en bopæl egenligt? hvem skal betrale SFO ved en 7/7 ordning

VH Malene

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/21/2019 1:34:48 PM

Kære Malene,

Hvis du modtager bidrag fra Udbetaling Danmark med udgangspunkt i en afgørelse om bidrag truffet af Statsforvaltningen, skal faderen anmode Statsforvaltningen om bortfald af bidragsordningen, førend denne bortfalder. Du vil efterfølgende modtage et brev fra Statsforvaltningen hvor du bedes redegøre for, om du er enig i bidraget skal bortfalde.

Statsforvaltningen vil almindeligvis lade bidragsordningen bortfalde når der fungerer en 7/7-ordning - medmindre du kan føre dokumentation for at du fortsat afholder alle udgifterne vedrørende børnene, og faderen derfor ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Anmoder faderen om bortfald inden 2 mdr. fra etableringen af 7/7-ordningen, fastsættes bortfaldet fra den dato hvor ordningen blev fastsat - hvorfor du kan blive pålagt at tilbagebetale bidrag som faderen efterfølgende måtte have overført. Anmoder han derimod først om bortfald efter 2 mdr., vil afgørelsen træde i kraft for fremtiden.

Har I derimod selv indgået en aftale om bidrag uden om Statsforvaltningen, kan faderen godt stoppe med at betale bidrag. Du vil efterfølgende kunne anmode Statsforvaltningen om at fastsætte bidrag, men indledning af en sådan sag vil alene give mening såfremt du afholder alle udgifterne vedrørende børnene.

Som udgangspunkt skal man deles om alle udgifter vedrørende børnene, når der ikke betales bidrag. Imidlertid er der en uskreven regel om at børnepengene bør gå til skole og institution.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
2/21/2019 1:38:04 PM

Hov jeg glemte at svare på dit spørgsmål om bopæl. Hvis faderen får bopælen over børnene, kan du ikke som samværsforælder få mere samvær end ved en 7/7-ordning. Du vil således ikke kunne få en 9/5 igen eller en 8/6 ordning - man skal have bopælen over børnene for at kunne få mere samvær end den anden forælder.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Ole
2/21/2019 9:29:07 AM

Hej.
Jeg overfører i dag børnebidrag via en almindelig bankoverførsel. Findes der en anden måde hvorpå det kan blive trukket automatisk, således at jeg ikke selv skal holde øje med stigninger hvert år mm.?

vh Ole

Anna Øding Bjerregaard
2/21/2019 2:03:37 PM

Kære Ole,

Nej, bidragsbetaler kan ikke anmode Udbetaling Danmark, om at udbetale beløbet - det kan alene bidragsmodtager såfremt bidragsbetaler ikke betaler.

Jeg kan alene anbefale dig, at oprette en fast betalingsoverførsel i din netbank. Denne skal så reguleres én gang årligt ved årsskiftet, når bidragssatserne reguleres.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth Sørensen
2/26/2019 10:55:30 PM

Kære Advodan

Hvis min kone g jeg har lavet en skriftlig aftale om at jeg ikke skal betale børnebidrag eller hustrubidrag idet hun fik en del penge med og lige ledes bopæl på vores børn som vi har haft 7/7 indtil hun tager børnene fra mig med nogle grimme beskyldninger som jeg er frikendt for men ser ikke børnene endnu desværre.

Hun har igennem statsamtet fået udbetalt børnebidrag som jeg jo ikke vil betale idet vi har lavet den skriftlige aftale og lige ledes må jeg ikke se mine børn trods jeg er frikendt i retten.

Kan jeg blive pålagt at betale og kan jeg kræve pengene retur fra min ex kone. ?

Mvh den ulykkelige far

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
3/17/2019 6:58:40 PM

Kære Kenneth,

En aftale om at du ikke skal betale børnebidrag, kan tilsidesættes af Statsforvaltningen hvis de finder den urimelig. Bidrager man ikke på anden vis til børnenes forsørgelse, vil en sådan ordning almindeligvis blive tilsidesat, hvilket lyder til at være tilfaldet i din situation. Såfremt du ikke over for Statsforvaltningen kan dokumentere, at du tager del i børnenes forsørgelse, skal du betale bidrag.

At din ekskone forhindrer dig i at se børnene er derimod en anden sag. Du har krav på at se dine børn, medmindre Retten når frem til en anden afgørelse. Jeg vil opfordre dig til at starte en sag om samvær i Statsforvaltningen. Vi tilbyder gerne vores hjælp ifm. hermed. Nedenfor, følger mine kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Bartelsen
2/27/2019 1:37:57 PM

Jeg er kommet i en situation, hvor jeg vil søge om fuld forældremyndighed. Skal faren stadig betale børnebidrag, hvis jeg gør det?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
3/17/2019 7:01:07 PM

Kære Tina,

Ja, forældremyndigheden ændrer ikke herpå. Det er alene ved bortadoption, at man ej længere har forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
René Mørkhøj
2/28/2019 9:35:45 AM

Hej
Jeg er Far til 2 drenge på 4 og 12 år som bor hos mig. Yngste dreng er i 6/8 ordning og ingen børnebidrag.
Drengen på 12 år er hos Mor hver anden weekend. Statsforvaltning har fastsat at Mor skal betale bidrag for ham fra den dato hun flyttede, 01.11.2018.
Mor begynder først at betale 01.01.2019.
Betaling for november + december 2018 kommer i afdrag på ca. 200 kr/md. Det er ikke ret meget. Hun skylder stadig knap 2000 kr dd.
Jeg overvejer at søge pengene ved udbetaling Danmark.
Er der en forældelsesfrist på tilbagebetaling af manglende afdrag?
Betaling af børnebidrag gælder fra 01.11.2018.
Er der en tidsfrist på hvornår jeg kan søge udbetaling Dk hvis Mor nu ikke vil betale dem?
Jeg er bekymret for om hun med vilje udsætter afdragene for at tidsfristen udløber.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
3/17/2019 7:07:38 PM

Kære René,

Nej, du kan stadigvæk anmode Udbetaling Danmark om at indkræve beløbet - samt betale det forfaldne beløb til dig. Jeg vil samtidig opfordre dig til at bede Udbetaling Danmark om at indkræve bidraget fremadrettet, så du ikke står i samme situation igen.

Udbetaling Danmark kan dog alene udbetale beløbet, hvis bidragsaftalen er fastsat af Statsforvaltningen - ellers skal aftalen igennem Statsforvaltningen først. Du kan endvidere alene få udbetalt normalbidraget forskudsvist - forhøjede bidrag skal indkræves gennem SKAT.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
René
5/27/2019 8:40:28 AM

Tak for svaret.
Det giver god mening at familieretshuset kan lave en samlet vurdering.
At dokumentere udgifter syntes jeg er svært.
Er der vejledning i hvilke slags udgifter som er væsentlige?
Transport, børnepasser, betaling til fritidsaktiviterer, køb af udstyr og briller?

Anna Øding Bjerregaard
5/28/2019 12:55:52 PM

Kære René,

Det er lige præcis de udgifter som du opremser der er relevante - herunder tøj, mobiltelefon, lommepenge etc.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
3/14/2019 2:20:57 PM

Hvor henvender man sig hvis den unge (17 år) ikke bor hos hverken mor eller far og denne(fælles forældremyndighed)ikke vil udbetale ungeydelsen til den unge?

Anna Øding Bjerregaard
3/17/2019 8:16:56 PM

Kære Anne,

Den unge kan anmode kommunen om at lade børne- og ungeydelsen udbetale til sig - men alene såfremt den unge i væsentligt omfang forsørger sig selv.

Den forælder som modtager børne- og ungeydelsen kan risikere at blive pålagt at udrede det uberettigede beløb til den unge, såfremt den unge har forsørget sig selv i en længere periode.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/28/2019 1:05:30 PM

Kære Anne,

Bopælsforælderen er ikke pligtig til at lade børne- og ungeydelsen udbetale til barnet. Ydelsen tildeles bopælsforælderen mhp. at beløbet bliver benyttet til barnets forsørgelse - uanset om pengene i praksis bliver anvendt på barnet, og i virkeligheden "tilhører" barnet.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
David
4/9/2019 3:12:07 PM

Hej,

Håber på jeres snarlige svar på nedenstående.

Siden 1.3.2017 har min ekskone og jeg via en privat børnebidragsaftale, og via formular fra Statsforvaltningens hjemmeside, haft en fordeling, hvor jeg har haft vores to sønner på hhv 12 og 16 år, ca. 4 dage ud af 14 dage, og min ekskone har haft dem ca. 10 ud af 14 dage. I den omtalte børnebidragsaftale er det aftalt at bidragsyder, alstå jeg, skal betale DKK 2500 til hvert af vores børn. Vores sønner har folkeregisteradresse hos min ekskone. Efter årsskiftet aftalte vi på min anmodning at ændre til at vores sønner er hos mig 7 ud af 14 dage, og 7 dage hos deres mor. Denne ordning har så virket - ganske fortrinligt,i øvrigt - i praksis siden den 1.1. i år. Vi har ikke ændret på den hidtidige skriftlige børnebidragsaftale, og jeg er usikker på, hvordan jeg skal forholde mig til mit ønske om ikke at fortsætte med den nuværnde månedlige bidragsydelse, grundet de fakto-ændringerne i samværet.

I følge den indgåede aftale skal bidragsbetaler, altså jeg, som sagt betale DKK 2500 pr. barn. Ergo har jeg siden aftalens skriftlige indgåelse pr. 1.3. 2017 betalt DKK 5000 i børnebidrag til min ekskone. Dette ønsker jeg i sagens natur ikke længere at gøre, og med udgangspunkt i at vi nu i praksis har, og siden 1.1. d.å. har haft, en 7/7-ordning, hvad er da den rette måde at tilgå min ekskone herefter?

Mvh David

David
4/9/2019 3:29:35 PM

For en god ordens skyld: Min ekskone og jeg har fælles forældremyndighed.

Anna Øding Bjerregaard
4/10/2019 3:39:07 PM

Kære David,

Hvis I ikke selv kan blive enige om at bidraget skal bortfalde, må du anmode Familieretshuset (forhenværende Statsforvaltning) om at lade det bortfalde, henset til den ændrede samværsordning.

Det kan meget vel være at Familieretshuset beder dig om at udfylde et forsørgelsesskema, hvor du skal redegøre for de udgifter som du afholder vedrørende børnene - hvorfor du jo fint kan opsummere hvilke udgifter du har ifm. fremsendelsen af din anmodning om bortfald af bidraget. Vurderer Familieretshuset at din ekskone fortsat afholder de primære udgifter, kan de fastholde bidraget, men det er ikke almindeligt i en 7/7-ordning.

I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til barnet fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Statsforvaltningen vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet. Du skal dog være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Statsforvaltningen på nogen måde finder bidragspligt nødvendig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
3/24/2019 11:03:34 PM

Hej

Mit spørgsmål går ud på størrelsen af det børnebidrag jeg betaler.

Jeg har en søn på 12 år som jeg deler med hans mor. Vi er overgået til en 7/7 ordning, hvor han er skiftevis en uge hvert sted. Lige nu betaler jeg fuldt børnebidrag og hun får børne unge ydelsen. Hun står for står for alt hvad der skal købes til ham. Det er en ordning som er gået meget godt. Dog vil jeg efter at vi har skiftet til 7/7 ordningen have sat beløbet ned, da jeg har halvdelen af leveomkostningerne.

Vil jeg kunne få sat beløbet ned og stadig beholde den ordning vi har med at det kun er en af os som sørger for tøj, frisør, medicin osv.? Til fx ca det halve af hvad det er nu. Det har været en god ordning som har været god ved os begge, så vi ikke kommer til at diskuterer hvad han skal have på osv.


Med venlig hilsen

Lars

Anna Øding Bjerregaard
3/28/2019 2:00:04 PM

Kære Lars,

Nej desværre ikke. Statsforvaltningen tage kun stilling til hvorvidt der skal betales børnebidrag eller ej. Såfremt du fremadrettet tager dele i alle omkostningerne (bortset fra institution, skole m.m., som det forventes at børne- og ungeydelsen går til), kan du anmode Statsforvaltningen om at lade bidraget bortfalde. I så fald vil du selv skulle sørge for indkøb af tøj m.m.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
4/9/2019 3:12:53 PM

Hvilke indtægter bliver regnet med, når der fastsættes børnebidrag? Bliver overarbejde fx regnet med?

Anna Øding Bjerregaard
4/11/2019 11:37:33 AM

Kære Jens,

Ikke enkeltstående overarbejde. Men såfremt bidragsbetaler fast har overarbejde, og indkomsten derfor kan siges grundlæggende at være steget, kan bidragsmodtager søge om højere bidrag, såfremt overarbejdet er med til at hæve indkomsten til at lægge inden for Familieretshusets vejledningstakster for et højere bidrag. Såfremt det kun er for en kort periode, og overarbejde ikke må forventes fremadrettet, bør bidraget ikke forhøjes.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
David
4/10/2019 4:18:52 PM

Kære Anna,

Tak for din hurtige reaktion. Værdsat.

Blot for at sikre min forståelse: Jeg betaler hver måned DKK 5000 til min ekskone i børnebidrag, og så afholder hun de væsentlige udgifter, inkl. tøj, medicin, kontingenter m.m. Når jeg har haft udgifter til tøj o.a. har hun for det meste refunderet mine udgifter til mig, qua børnebidragsordningen.

Det er i bund og grund ovennævnte, jeg vil have ændret til at jeg afholder udgifterne, når sønnerne er hos mig, og hun vice versa, og derudover deler vi de væsentlige udgifter. Så umiddelbart er min "eneste" dokumentation for udgifter de månedlige DKK 5000, der overføres til hende.

Jeg agter i øvrigt ikke at gøre krav på delingen af de offentlige børnepenge, jfr. den nylige lovændring. Og jeg håber naturligvis på at min ekskone og jeg kan ordne dette i mindelighed, privat. Så dine svar er med til at klæde mig på til min samtale med min ekskone.

Tak, igen.

Hilsen David

David
4/10/2019 4:39:17 PM

Og mit spørgsmål var: Er mine månedlige bidragsoverførsler dokumentation nok?

Hilsen David

Anna Øding Bjerregaard
4/11/2019 11:45:05 AM

Kære David,

Jeg mener ikke at de månedlige bidragsoverførsler er relevante. Du har jo til hensigt at opfylde din forsørgelsespligt ved at deltage i afholdelsen af udgifterne, og skal ikke længere betale bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
4/11/2019 11:41:13 AM

Kære David,

Du kan godt overfor din ekskone eller evt. Familieretshuset (måtte det komme sig så vidt), oplyse at du har til hensigt at tage del i de fælles udgifter vedr. børnene - herunder mobil, fritidsinteresser, lommepenge, tøj, medicin m.m., henset til at der nu fungerer en 7/7-ordning. Samtidig har din ekskone ikke længere pligt til at sende tøj med børnene på samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
5/1/2019 3:02:32 AM

Hej.

Jeg er ssmværsforælder, og betaler børnebidrag gennem UD.
Jeg skal have min datter med på sommerferie i Tyrkiet. (8dage)
Skal jeg dække udgiften til vaccination af vores barn?
Hvor kan jeg finde lovtekst for hvilke udgifter jeg skal afholde udover normalbidraget? Det er kun lovtekster mor har respekt for.

Hilsen
Niels

Anna Øding Bjerregaard
5/2/2019 11:58:05 AM

Kære Niels,

Reglerne regulerer alene børnebidraget. Retspraksis fastsætter betingelserne for hvordan øvrige udgifter fordeles. Ifølge retspraksis skal du selv betale for vacciner som din datter skal have på dine egne ferier - ligesom at mor skal betale for vacciner på hendes ferier. Du vil ligeledes selv skulle betale for medicin som din datter har brug for mens hun har samvær hos dig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
kenneth 6
5/8/2019 10:42:54 AM

Jeg har desværre mistet min forældremyndighed i efteråret. Eks. har søgt om at få stoppet samvær og har fået midlertidigt stoppet med min ældste 7år.
Imidlertid har hun nu udmeldt børnene af deres institutioner og meddelt at hun er flyttet til spanien, hun ikke overholdt det 6 ugers varsel ved denne flytning.
Hun har nu ikke ladet de sidst 2 samvær gennemføre, som jeg har indbragt for familieretshuset/fogedretten.
mht. børnepenge, så er der sket en reduktion i min indtægt, og jeg kan derfor ikke betale de ekstra 100% i tillæg. Mit spørgsmål er hvordan kan jeg få nedsat indbetalingen? - hun har hemmelig adresse, så jeg kan ikke få at vide i hvilket land de nu bor.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/14/2019 4:19:44 PM

Kære Kenneth,

For at få nedsat bidraget skal du anmode Familieretshuset om en nedsættelse. De vil rette henvendelse til moderen, mhp. at hun kan fremkomme med sine bemærkninger. De vil samtidig anmode dig om at fremsende oplysninger om din indkomst. Såfremt de efterfølgende vurderer, at du alene skal betale normalbidraget, vil bidraget blive nedsat fremadrettet. Det er ikke dit problem såfremt de ikke kan få fat i moderen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bonusmor
5/14/2019 2:24:21 PM

Min mand har et tvillingepar, der bliver 18 om et halvt års tid. Børnenes mor har i den anledning varslet, at hun vil søge om uddannelsesbidrag. Min mand har altid opfyldt sin forsørgelsespligt (og mere til) og desuden lavet et stor børneopsparing til dem hver. Jeg er bekendt med, at uddannelsesbidraget kan bortfalde såfremt børneopsparingen kommer til udbetaling når de bliver 18. Som det er nu, er den sat til udbetaling når de bliver 21, men det vil vi nu forsøge at få ændret. Mit spørgsmål går på, at det "desværre" er hans forældre der har oprettet børneopsparingerne. Har det nogen betydning, når han selv har betalt 2/3 af indskuddet fra dag 1? Det kan man jo påvise via bankudtog? Han vil meget gerne undgå at betale uddannelsesbidrag, da han finder det både uretfærdigt og utidssvarende, ligesom han har svært ved at forstå at pengene skal betales til moren, når det er børnene der bliver beskattet af dem.

Bedste hilsner bonusmor

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:15:23 AM

Kære bonusmor,

Det er et krav, at opsparingen kommer til udbetaling, når uddannelsesbidraget skal fastsættes, for at faderen kan undgå at betale bidrag. Udbetalingen skal således senest ske, når barnet fylder 18 år. Hvorvidt udbetalingstidspunktet kan ændres, er et anliggende med det pågældende pengeinstitut.

Det er moren der betaler til barnets forsørgelse, hvorfor det er hende pengene bliver udbetalt til.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Simon
5/14/2019 5:33:45 PM

Jeg er enlig far til sønnike i en 9-5 ordning med hans mor.

Jeg betaler et fast børnebidrag på 1.500kr om måneden, men min søns mor brokker sig over, at jeg ikke betaler for hans institution ved siden af. Det har jeg ganske enkelt ikke råd til - Kan det blive mig pålagt at skulle betale for institution og uddannelse også??

Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:17:08 AM

Kære Simon,

Nej det forventes at den børne- og ungeydelse som moderen modtager, dækker institutionsomkostninger. Så længe du betaler dit børnebidrag, kan du ikke blive pålagt af afholde yderligere udgifter.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Joakim
5/15/2019 1:39:33 PM

Hvis man i en længere periode er bortrejst og unden indtægt, har det så nogen betydning for om og hvormeget man skal betale i børnebidrag?

Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:19:36 AM

Kære Joakim,

Ja det vil det have. Du vil over for Familieretshuset (som fastsætter bidraget efter anmodning), skulle fremlægge dine seneste lønsedler, årsopgørelser samt fx udtalelse fra chef m.m. om hvordan din indtægt i fremtiden vil komme til at se ud. Du er nødt til at fremlægge dokumentation, for at Familieretshuset har mulighed for at danne sig et helhedsindtryk af din indtægtssituation.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Linda
5/15/2019 1:55:46 PM

Hej.
Jeg vil gerne vide om det er muligt at skrive den biologiske far på - men undlade at bede om børnebidrag? Jeg vil gerne have ham på papiret, men ønsker ikke at modtage økonomisk hjælp/støtte fra ham.

Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:20:59 AM

Kære Linda,

Ja, faderen skal alene betale børnebidrag, såfremt I ved aftale bestemmer dette, eller Familieretshuset efter anmodning træffer en afgørelse herom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nalle
5/21/2019 6:17:24 PM

Hej, spørgsmål: har et barns indkomst indflydelse på hvad man skal betale i børnebidrag. Hvis f.eks barnet får en elevplads som 17 årig og man betaler normalbidrag+100%. Kan noget af bidraget så bortfalde hvis man søger om det?
Mvh Nalle

Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:23:47 AM

Kære Nalle,

Barnets egen indkomst har alene betydning ift. fastsættelse af et fremtidigt uddannelsesbidrag (fra barnets fyldte 18. år), men ikke fsva. børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Rene
5/22/2019 8:34:32 AM

Hej
Et spørgsmål omkring børnebidrag ved 6/8 ordning.
Min dreng har bp hos mig og er i 8/6 ordning hos sin Mor. Altså 6 dage hos mor. Og dermed ingen bidrag fra moren ifølge SF.
Men jeg syntes ikke det er helt fair. Moren bidrager ikke til andet end mad de dage drengen er hos hende.
Fritidsaktiviter, forældremøder, og alt andet sørger jeg for.

Har jeg nogen chance for at få medhold i at Moren skal betale børnebidrag hvis jeg ansøger hos familieretshuset?
Mvh. René

Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:26:08 AM

Kære René,

Ja, såfremt du overfor Familieretshuset kan dokumentere, at du afholder størstedelen af alle udgifterne vedr. jeres barn. Familieretshuset vil bede jer anføre i et forsørgelsesskema hvilke udgifter i hver især afholder, og på baggrund heraf træffe en afgørelse. Hér kan det være oplagt at fremsende diverse kvitteringer med som dokumentation.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jes Ørnsted
5/23/2019 1:28:22 PM

Jeg er skilt, har 2 børn, som jeg pt. deler med moderen 4/10 (4 dage hos mig) og derfor betaler et forhøjet børnebidrag til på 2 x 100%, da min årlige indtægt er ca. 725.000, ex pension. Hvad sker der, hvis den ene af børnene kommer på 7/7 - vil man da se på min indtægt og anvende grænserne for forhøjet bidrag ud fra 1 barn eller 2 børn? Tager man det ene barn ud af ligningen og siger: 1 barn, indtægt 725.000 udløser 200% ekstra? Eller siger man 2 børn, indtægt 725.000 = 100% ekstra pr. barn, jeg skal betale bidrag til?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:29:06 AM

Kære Jes,

Man kigger stadigvæk på skemaet som om at du har 2 børn. At du opfylder din forsørgelsespligt ved at tage del i udgifterne vedr. barnet i en 7/7-ordning, ændrer ikke herpå. Betragtningen bygger på at du har forsørgelsespligten over 2 børn, og bygger ikke på hvordan du opfylder din forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian Schumann
5/24/2019 3:25:54 PM

hejsa jeg er i den situation at jeg har 2 piger jeg ikke har forældremyndihed over og jeg har ikke set dem i 12 år kan jeg på nogen måde undgå at skulle betale for deres moders grådighed

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
5/26/2019 11:30:07 AM

Kære Brian,

Nej desværre ikke. Man er pligtig til at opfylde sin forsørgelsespligt uanset om man ser sine børn eller ej.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanja
5/26/2019 7:16:19 PM

Hej.
Vi har en 10/4 ordning med vores 2 piger. Faderen har adressen på den ældste og jeg på den yngste - mit spørgsmål er, om ikke han burde betale børnebidrag, nu når pigerne er mest hos mig?
Mvh
Tanja

Anna Øding Bjerregaard
5/27/2019 9:40:30 AM

Kære Tanja,

Du er alene berettiget til børnebidrag vedr. det barn som har bopæl hos dig - ligesom at faderen er berettiget til børnebidrag vedr. det barn som har bopæl hos ham. Men hvis du har børnene 10 dage og han 4 dage, bør du have bopælen på dem begge, idet samværsforælderen ikke kan have mere samvær end bopælsforældren - man kan således max have en 7/7 ordning som samværsforælder - lige så snart man som samværsforælder har børnene 8/6 eller mere, er man bopælsforælder.

Bidrag kan af jer begge alene kræves såfremt den anden ej opfylder sin forsørgelsespligt på anden vis.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
5/28/2019 9:56:29 AM

Hvordan forsætter man sit børnebidrag efter barnets 18 år fødselsdag ??
Kan jeg forsætte med at overføre 2500.- mdl. til barnets moder - uden at hun bliver gave beskattet eller skal pengene ind på barnets private konto og figurerer som en del af det skatte frie beløb på ca. 65,000.- som barnet må modtage årligt. ??

På forhånd tak

mvh.

Anna Øding Bjerregaard
5/28/2019 1:00:48 PM

Kære Lars,

Du er ikke længere pligtig til at betale børnebidrag når barnet er fyldt 18 år. Du kan risikere at blive forpligtet til at betale børnebidrag, såfremt du har en hvis indkomst, den unge bor hjemme og ikke har indtægt der overstiger 6.000 kr. om måneden (heri inkluderet SU).

Ønsker du derimod fortsat at bidrag til barnet - vil disse beløb ikke længere være fradragsberettigede, men blive betragtet som gaver hvor de almindelige skatteretlige regler gælder.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth
6/2/2019 9:37:51 PM

Hey min kæreste har 2 børn hun har begge børn på adressen men fælles forældremyndighed med faren.. det ene barn bor kun hos moren det andet køre 7-7 mit spørgsmål lyder: hende der køre 7-7 skal i et længerevarende forløb hos fysioterapeut og faren vil ikke betale halvdelen det samme gælder buskort hvor han dog betaler ca 20% (den del det koster fra hans adresse til skolen(han bor tættest på skolen)) så alt i alt har moren bopæl og udgift sådan generalt.. kan hun søge børnebidrag når han ikke vil være med til at betale udgifter selvom datteren køre 7-7.. god arbejdslyst

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/5/2019 10:44:50 AM

Kære Kenneth,

Hun kan anmode om børnebidrag fsva. begge børn, såfremt faderen ikke bidrager til børnenes forsørgelse, uanset at der fungerer en deleordning med det ene barn. Forældrene vil blive bedt om at udfylde et forsørgelsesskema over de udgifter de hver især afholder, og såfremt moderen afholder alle de primære udgifter vedrørende børnene, vil faderen som udgangspunkt blive pålagt at betale bidrag.

Såfremt faderen bliver pålagt at betale børnebidrag, kan moderen ikke kræve at han tager del i nogle udgifter - så står hun for alt, også udgifter til fysioterapeut. Transportudgifter derimod må far betale hen til sig, hvis han ønsker at se sine børn.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kenneth
6/5/2019 9:00:11 PM

mange tak for dit svar det var også sådan jeg selv forstod det da jeg forsøgte at læse paragraffen men ville bare være helt sikker før jeg sagde det videre til min bedre halvdel... hun har fra idag søgt børnebidrag på dem begge.. så er der kun tilbage at dokumentere at det er hende der har stået for udgifterne.. som sagt mange tak er virkelig glad for hjælpen med at oversætte paragraffen hehe.. håber du/i får en god arbejdslyst mvh kenneth

Besvar indlæg
Lasse Billing
6/12/2019 4:41:08 PM

Når man fast sætter uddannelsesbidraget, så er der en grænse for hvad faderen skal tjene, og hvor mange børn man har.
Satserne er afhængigt af bidragsbetalerens årlig indkomst samt antal børn. Jeg har 3 sønner på 5, 9 og 18, samt en datter på 23.
Tæller min datter stadig som et barn og skal men så stadig kigge på listen under 4 børn ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/25/2019 6:57:53 AM

Kære Lasse,

Nej, dine børn på hhv. 18 og 23 år skal ikke medtages i beregningen, da du ikke længere er forsørgelsespligtige over for dem - de skal heller ikke medtages i beregningen selvom du betaler uddannelsesbidrag til dem. Du vil således skulle kigge på listen under 2 børn.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Lasse
6/25/2019 8:59:21 AM

Tusinde tak for svaret.

Anette Andersen
6/13/2019 5:20:34 PM

Hvornår betales der børnepenge?


Der er en 8/6 ordning. To børn der går i SFO og privatskole. Kommunen betaler ikke tilskud til privat skoler.

Den månedlige skole+ SFO udgift er ca. 6300 kr.


Der betales ikke børnepenge. Kan man søge hjælp nogen steder?

VH Anette

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/25/2019 7:02:49 AM

Kære Anette,

Der kan alene søges børnebidrag, såfremt faderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt på anden hvis. Selvom I har en ordning på 8/6, og du derfor har børnene i længere tid end ham, kan han godt opfylde sin forsørgelsespligt, hvis han bidrager til børnenes udgifter lige så meget som dig, uanset den skæve samværsordning.

Såfremt du afholder alle de primære udgifter vedr. børnene, kan du enten selv kontakte din eksmand mhp. fastsættelse af en aftale om børnebidrag, eller du kan søge Familieretshuset om hjælp til at fastsætte det, mod at betale et gebyr på 2.800 kr.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
6/14/2019 2:26:26 PM

Jeg er samværsforælder (4/10-fordeling)og betaler forhøjet børnebidrag til mine 2 børn. Nu skal den ene på efterskole. Er omkostningerne til dette ophold dækket af mit børnebidrag?

Anna Øding Bjerregaard
6/25/2019 7:05:33 AM

Kære Søren,

Nej det vil det ikke. Men moderen kan ikke kræve, at du er med til at betale til efterskoleopholdet. Du opfylder din forsørgelsespligt ved at betale børnebidraget hver måned.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren H.
6/17/2019 1:32:15 PM

Jeg har betalt kr. 61.270,00 for meget i børnebidrag siden 2015.
Kan jeg kræve dem, tilbagebetalt eller kompenseret i resten af forløbet?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/25/2019 7:17:19 AM

Kære Søren,

Familieretshuset har ikke bemyndigelse til at indkræve dit tilgodehavende, dette vil kræve indledning af en civil retssag om tilbagebetaling. Du kan ikke modregne i de fremtidige børnebidrag, idet Udbetaling Danmark vil opkræve normalbidraget, iht. det nuværende bidragsaftale.

Betaler du derimod forhøjet bidrag, opkræves dette ikke af Udbetaling Danmark, men på sigt at Skat Inddrivelse (når de kommer op at køre igen), du vil således kunne undlade at betale det forhøjede bidrag, men forvente at Skat på sigt vil forsøge at inddrive det skyldige beløb - her kan du meget vel have en god sag ift. dit tilgodehavende hos moderen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren Hansen
6/25/2019 7:11:18 PM

Hej Anne.
Tusind tak fordi at du tog dig tid til at besvare mit spørgsmål - det er værdsat.

Jeg har her på siden, flere steder bemærket, at du skriver at SKAT inddriver det forhøjede bidrag. Du nævner også noget omkring det i dit svar til mig, hertil vil jeg tilføje at mit forhøjede bidrag inddrive af udbetaling Danmark i sammenhæng med normalbidraget.

Iøvrigt ser jeg ingen rimelighed i at jeg nu skal køre en civil retssag for at få mit tilgodehavende retur- hverken for barnet, moderens eller min skyld.Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/26/2019 7:32:57 AM

Kære Søren,

Jeg forstår din frustration, men Udbetaling Danmark forholder sig alene til den nuværende aftale, og indkræver beløb iht. denne, de forholder sig ikke til tilbagebetalingskrav. Udbetaling Danmark opkræver det fulde bidrag - herunder også evt. forhøjet bidrag, man kan kun til moderen forlods udbetale normalbidraget såfremt du ikke betaler.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Solvejg
6/24/2019 12:19:02 PM

Hej
Min søn har været igennem en faderskabssag, hvor han fik af vide, at ud af 10.000 tilfældige mænd var der størst sandsynlighed for. at han er far til barnet. Barnet er nu 15 mdr. og familie-rets-huset har skrevet, at de selv skal finde ud af betalingen. Min søn har bedt moderen til barnet om et konto nr. så han kan indbetale bidraget, men moderen har ikke svaret, derfor har han ringet til familie-ydelse ved udbetaling Danmark. De fortalte, at det eneste han kan gøre er, at vente på at barnets mor ansøger om bidraget hos dem. Så er spørgsmålet, om der er nogle regler for, hvor lang tid der må gå, inden barnets mor kan søge bidrag, kan hun søge efter flere år med tilbage virkning far barnets fødsel?.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
6/25/2019 7:20:32 AM

Kære Solvejg,

Såfremt I ikke har indgået en aftale om børnebidrag, og der heller ikke er fastsat en afgørelse herom af Familieretshuset, er han ikke pligtig at svare børnebidrag førend sådan en afgørelse er truffet.

Er der truffet en afgørelse om børnebidrag, og mangler han alene at få oplyst konto.nr., er han stadigvæk pligtig at overføre beløbet, og må sætte dette til side indtil moderen sender de nødvendige oplysninger.

Er der derimod ikke truffet en afgørelse om børnebidrag, kan han tidligst blive pålagt at betale bidrag fra den dag hvor der på sigt bliver truffet en afgørelse herom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Annelise
7/1/2019 9:45:16 PM

Min niece som er 15 år er flytte ind hos mig efter hendes mor er død. Dette er sket med kommunens accept da der har være store problem med stort fravær i skolen hvor forældrene hentede pigen hjem ofte efter et par timers skolegang. Hun ønsker ikke at være hos faderen og han har accepteret dette og vi har holdt møde om dette. Det er økonomisk hårdt da, faderen ikke vil underskrive så jeg kan få børnebidrag. Har jeg nogle rettighedder eller skal jeg selv betale alt fx psykologbehandling, buskort m.m

Venlig hilsen
Annelise

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
7/2/2019 11:24:52 AM

Kære Annelise,

Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen. Faderen har fortsat en forsørgelsespligt, men hvorvidt bidraget skal betales til dig eller kommunen er jeg ikke bekendt med.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
7/4/2019 8:45:09 PM

Michael

Jeg er fraskilt, min søn bor hos hans mor, min søn er 17 og fylder 18 d.16/8-2019

Mit spørgsmål lyder:

Min søn er i lære som mekaniker og tjener hans egne penge så
Hvornår skal jeg betale børnepenge sidste gang inden han bliver 18 år, eller når min søn er færdig uddannet??

Hilsen Michael.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
7/9/2019 9:32:20 AM

Kære Michael,

Du skal betale børnebidrag til og med den 15. august 2019 - bidraget for august måned skal således udregnes pr. dag.

Alt afhængig af din indkomst samt din søns lærepenge, kan du risikere at blive pålagt at skulle betale uddannelsesbidag - men alene såfremt moderen søger om det. Såfremt din søn tjener mere end ca. 6.000 kr. pr. mdr., vil der imidlertid ikke blive pålagt bidragspligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine
7/8/2019 12:25:28 PM

Hej,
Min x siger at jeg står for at sørge for tøj da jeg får børnecheck. Vi kører syv syv og han betaler ikke børnebidrag. Skal han ikke selv sørge for tøj?

Anna Øding Bjerregaard
7/9/2019 9:33:46 AM

Kære Trine,

Jo - ved en 7/7-ordning sørger begge forældre selv for tøj. Børne- og ungeydelsen forventes kun at gå til skole, institution, skolesager m.m. Betaler faderen derimod børnebidrag, forventes det at du sørger for tøj til børnene.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
anja june nielsen
7/11/2019 2:31:38 PM

hvordan er det hvis mit barn på 15 tager skole ophold i udlandet ikke EU
skal faren forsat betale bidrag?
og bortfalder min skattefradrag?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/5/2019 6:23:00 PM

Kære Anja,

Faderen skal fortsat betale bidrag, medmindre barnet får udeboende SU/har en personlig indkomst på over ca. 6.000 kr.

Faderen er fradragsberettiget for det bidrag han betaler.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffan
7/11/2019 11:30:18 PM

Hej

Hvilke udgifter skal børne- unge ydelsen dække?
Hvilke udgifter skal børnebidraget dække?

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Steffan

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/5/2019 6:28:43 PM

Kære Steffan,

Børne- og ungeydelsen er ment til at dække institutionsomkostninger.

Børnebidraget er ment til øvrige omkostninger - herunder fritidsaktiviteter, mobil, buskort, lommepenge, tøj m.m. Betales der bidrag skal bidragsbetaler alene sørge for almindelige fornødenheder ved barnets ophold hos sig. Bidragsmodtager skal sørge for at barnet får tøj med sig på samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffan
10/22/2019 2:37:34 AM

Hej Anna

Tak for dit svar.

Jeg må indrømme at man godt kan blive lidt forvirret over de regler vi har på skilsmisseområdet her i landet... De giver ikke altid mening.
Hvis børne- unge ydelsen skal dække udgifter til institution, hvorfor er der så noget der hedder friplads? Og hvad dækker den ekstra børne-unge ydelse man kan få pr. barn som enlig forsørger/bopæls forælder?
Når man så har friplads til institution, hvad dækker børne- unge ydelsen så?

Mvh Steffan

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
12/18/2019 11:41:02 PM

Kære Steffan

Jeg kan bestemt godt forstå din frustration/undren over reglerne. Som udgangspunkt skal børne- og ungeydelsen gå til alle omkostninger vedr. skole/institution - herunder indkøb af skoleremedier, skoletaske, bidrag til diverse aktiviteter, skoleudflugter, skolemælk m.m.

Hvis bidragsmodtager ikke kan dokumentere at have de store udgifter vedrørende barnet, grundet friplads m.m., bør dette tillægges betydning i forbindelse med vurderingen af hvorvidt der overhovedet skal svares bidrag. Men bidraget er endvidere sammenhængende med samværet. Hvis man praktiserer en 7/7 eller 8/6-ordning, har disse tilskud en betydning - men uanset friplads/tilskud, skal der betales bidrag hvis man har mindre samvær end i medfør at de to nævnte ordninger.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nina Rud
7/14/2019 9:35:16 AM

Skal faderen blive ved med at betale faderbidrag, når moderen gifter sig?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/5/2019 6:31:41 PM

Kære Nina,

Ja, bidragsmodtagers forhold har ingen betydning for bidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
E. Kjær
7/22/2019 11:07:52 AM

Samværsfar er ikke tilfreds med de sko vore datter har fået med og har købt nye til hende, da han ikke er tilfreds med dem hun har med ,mener ikke hun kan lære at gå i dem. Hos mig øver hun sig i at stå og tage få skridt i bare fødder eller med skridsikkert Stømper. Han vil modregne dem i børnepengene. Selv om han beholder dem. Er det korrekt at han kan dette.

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/5/2019 6:56:11 PM

Kære E,

Nej, faderen kan ikke modregne. Dette var alene tilfældet hvis du ikke havde sørget for at jeres datter have sko med på samvær, og du fortsat undlod at sende sko med trods flere opfordringer fra faderen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten
7/31/2019 11:58:31 AM

Min datter bliver 18 år den 2. oktober 2019. Hun bor hos mig og faren betaler børnebidrag. Mit spørgsmål er, om han skal betale for hel otober måned/ forholdsvis eller slet ikke betale noget?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/6/2019 8:47:32 AM

Kære Kirsten,

Han skal betale forholdsmæssigt, dvs. alene for den 1. oktober. Fra og med den 2. oktober skal han ikke længere betale - medmindre der er grundlag for uddannelsesbidrag, men dette skal søges særskilt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christine
8/1/2019 4:53:42 PM

Hej med jer.

Jeg har fælles forældremyndighed med min datters far.
Hun går i en privat børnehave. Far og jeg deler egenbetalingen efter mit tilskud fra kommunen.
Mit spørgsmål er så, hvis jeg flytter sammen med min nye kæreste, har han så forsørgerpligt overfor min datter med hensyn til hendes børnehave betaling?
Frafalder mit tilskud så automatisk?

Tak for svar. Vh Christine

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/6/2019 8:50:12 AM

Kære Christine,

Nej din nye kæreste har ikke forsørgelsespligt, men din enlige forsørgerydelse vil automatisk bortfalde. Du vil fortsat modtage børne- og ungeydelsen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Flemming
8/8/2019 6:40:29 PM

Hej Min, kæreste er en ubehagelig situation lige nu, hendes datter skal på efterskole, og der var aftalt en 7/7 ordning som faderen så ikke har overholdt, og hun bor nu hos faderen men ser sin mor i weekenderne.
Moderen betaler børnepenge og datteren har adresse hos sin far.
Han mener nu at moderen også skal betale for efterskole opholdet, kan det være rigtigt ? at hun kan tvinges til det ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/16/2019 2:54:01 PM

Kære Flemming,

Nej det kan hun ikke forpligtes til.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mia
8/13/2019 1:20:27 PM

Hej, Jeg er så heldig, at jeg er blevet beriget med verdens skønneste bonusdatter ;)
Min kæreste betaler normalbidrag til moderen, men betaler også for datterens friskole.
Er det korrekt, at han skal det...?

På forhånd mange tak.

Anna Øding Bjerregaard
8/16/2019 2:56:35 PM

Kære Mia,

Heldige dig :)

Nej det skal han ikke. Når han betaler bidrag, er han sådan set ikke forpligtet til at betale andet end alm. fornødenheder når barnet opholder sig hos jer. Moderen skal ligeledes sende tøj med på samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
8/14/2019 1:13:17 PM

Hej

Har den ene forældre fradrag for betalte børnepenge, når der er en fælleskonto/indsigt i hvad pengene bruges til? (Det hedder vist fælleskonto og -forsørgelse)

Til info er der fælles forældremyndighed.

Begge børn har adresse hos den anden forældre, men bor lige meget hver sted.

Beløbet betales i henhold til indgået aftale mellem forældrene.

På forhånd tak.

Mvh Christina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/19/2019 10:29:16 AM

Kære Christina,

Et børnebidrag er som udgangspunkt fradragsberettiget for bidragsbetaleren, uanset om beløbet indsættes på modtagers konto eller en fælles konto til brug for barnet.

Det skal dog bemærkes, at der som udgangspunkt ikke er bidragspligt, når børnene bor lige meget hos begge forældre.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
8/19/2019 11:19:56 AM

Hej Anna,

Dit svar undrer mig, da jeg efterfølgende tog kontakt til SKAT.
Fik fat i en person som ikke var 100% sikker og derfor drøftede det med sin kollega.
Svaret var, at der ikke er fradrag såfremt at det er fælleskonto og bidragsyderen har adgang til kontoen og selv kan hæve derfra.
Kan du henvise til en paragraf hvor du har dit svar fra.
Det er nemlig ret relevant for os.
På forhånd tak.

Mvh
Christina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/19/2019 11:27:35 AM

Kære Christina,

Der er ingen bestemmelser i den familieretlige lovgivning som regulerer fradragsretten, dette er alene skatterelateret.

Men udgangspunktet i den familieretlige praksis er, at så længe I kan dokumentere at indbetalingerne udgør børnebidrag så er de fradragsberettigede.

Nu da I rent faktisk har taget kontakt til SKAT, vil jeg imidlertid opfordre jer til at følge deres instruks.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
8/19/2019 11:32:17 AM

Hej igen,

Vi kan sagtens dokumentere at indbetalingerne udgør børnebidrag, hvorfor jeg ikke kan se, hvorfor vi bør følge SKATs instruks.
På sigt vil det dreje sig om mange penge, hvis ikke der er fradrag for beløbene.

Men jeg er meget i vildrede, når SKAT siger det ene og du det andet.

Mvh
Christina

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
8/19/2019 11:56:45 AM

Kære Christina,

Jeg kan alene oplyse om vores erfaringer, og ikke vejlede dig yderligere om SKATs praksis. Såfremt SKAT afviser at lade bidragsbetaler opnå fradrag for de seneste års indbetalinger, vil jeg råde dig til at kontakte en skatteretsadvokat.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christina
8/19/2019 2:00:30 PM

OK - tak for dine svar :-)

Besvar indlæg
Claus
8/14/2019 7:06:09 PM

Jeg betaler forhøjet børnebidrag til mine to børn, som bor 9 dage hos min exkone og 5 dage hos mig. Nu skal det ene barn et par uger på sprogrejse. Jeg kan ikke finde nogen regler, der beskriver hvem der skal betale for rejsen og lommepenge. Er der nogen "normal" for hvordan det håndteres?

Anna Øding Bjerregaard
8/16/2019 3:01:48 PM

Kære Claus,

Du opfylder din forsørgelsespligt ved at betale bidrag, hvorfor du ikke er forpligtet til at betale for sprogrejsen eller for lommepenge i forbindelse hermed.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Esther
8/16/2019 7:11:45 AM

Hej
Min bonusdatter er kun her hver anden weekend.
Moren får børnepengene, faren betaler pt ikke børnebidrag.
De deles pt om udgifterne til briller, fritidsaktiviteter, vinterjakker/støvler (altså de lidt større udgifter).
Nu vil moren og hendes nye mand have børnebidrag fra faren, det er hun vel også i sin ret til, men er det så hende der står for alle udgifter så som briller osv. eller skal de stadig deles de udgifter?

Den anden bonus datter er 7/7, skal børnepengene så ikke deles lige over når de afholder ligeligt med tøj?
Moren aflevere pt 550 kr i kvartalet til faren, resten beholder moren og siger at der også gives lommepenge til barnet ud af børnepengene.
Mvh en frustreret bonusmor

Anna Øding Bjerregaard
8/16/2019 3:08:47 PM

Kære Esther,

Din mand kan alene forpligtes til at betale bidrag, hvis han ikke deltager i børnenes forsørgelse, men idet han gør det ved at afholde halvdelen af omkostningerne (og kan dokumentere dette), kan moderen ikke kræve bidrag.

Så er spørgsmålet blot om det vil være rarere (og måske sågar billigere?) for din mand, at betale bidrag, således at moderen afholder alle udgifter. Herved kan hun ikke kræve at han tager del i afholdelsen af yderligere udgifter, og din mand ved, at han alene er pligtig til at betale et fast bidrag hver måned.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susan
8/20/2019 11:56:47 AM

Hej Anna

Kan en enke søge børnebidrag?
Forældrene har levet sammen, indtil mandens død.

Venlig hilsen

Susan

Anna Øding Bjerregaard
8/26/2019 7:08:44 AM

Kære Susan,

Udebetaling Danmark udbetaler automatisk et særligt børnetilskud, foruden den almindelige børne- og ungeydelse, til den efterlevende forælder. Får moderen ikke automatisk det særlige børnetilskud udbetalt, vil jeg råde hende til at kontakte Udbetaling Danmark.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susan
8/26/2019 7:19:27 AM

Hej igen, Anna

Spørgsmålet gik på børnebidrag, ikke børne- og ungeydelse eller ekstra børnetilskud :)

/Susan

Anna Øding Bjerregaard
8/26/2019 8:00:47 AM

Kære Susan,

Nej, der er jo ingen der har en forsørgelsespligt, bortset fra den tilbageværende forælder :) Derfor tildeles der særligt tilskud fra staten.

Såfremt du spekulerer i opkrævning af børnebidrag fra dødsboet, kræver det at at faderen før sin død var pligtig til at betale børnebidrag (fastsat ved aftale eller via Statsforvaltningen/Familieretshuset). Har han undladt at betale, og har han ved sin død været skyldig et specifikt beløb, kan Udbetaling Danmark anmodes om at udbetale normalbidraget, imens et evt. forhøjet bidrag skal anmeldes i dødsboet. Er dødsboet allerede afviklet, er der ikke mere at gøre. Har der derimod ikke før faderens død været fastsat bidrag, har moderen fortabt sin mulighed for at gøre børnebidrag gældende.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Susan
8/26/2019 10:47:37 AM

Tusind tak - så er det på plads.

/Susan

Poul
12/5/2019 11:53:36 AM

Hvid er hjemlen til at der kan opkræves børnebidrag i dødsboet?

Anna Øding Bjerregaard
12/20/2019 4:01:58 PM

Kære Poul

Det følger af de almindelige proklamaregler i medfør af dødsboskifteloven.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
9/2/2019 6:28:06 PM

Min datter er bopælsforælder og hendes datter har en 10/4 ordning.
Der er underskrevet et dokument fra familieretshuset, hvor det fremgår at far vil betale 1500kr i ekstra børnebidrag indtil barnet er 18år(barn er 5 år pt) nu har far stoppet denne betaling, da han mener han ikke har råd. Han har betalt de sidste 5 måneder og der er ikke nedgang i hans løn, vil bare ikke betale!
Vil han blive opkrævet at betale? Dokumentet er vel gældende når det er underskrevet. Der er lavet en ansøgning til familieretshuset. Kan der være noget der gør han ikke behøves at betale.
Vh Pia

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 8:54:01 PM

Kære Pia,

Nej så længe han ikke har anmodet om nedsættelse af bidraget via Familieretshuset, og de har imødekommet en ansøgning herom, kan han ikke uden videre lade bidraget bortfalde. Din datter bør kontakte Udbetaling Danmark - de kan ikke udbetale de ekstra bidrag, men de kan sende sagen videre til SKAT inddrivelse, som herefter tager sig af inddrivelsen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Svend
9/9/2019 1:40:37 PM

Hej

Jeg betaler børnebidrag til 2 børn (normalbidrag + 200%). Jeg har mine børn hver anden weekend.

Jeg har hørt at børnebidraget falder på et tidspunkt (også før børnene fylder 18 år). Jeg kan ikke finde noget omkring dette noget sted. Er det korrekt?

Mvh Søren

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 8:57:23 PM

Kære Svend,

Børnebidraget falder ikke automatisk, og falder ikke medmindre du anmoder om det, og der iht. din indkomst er grundlag for et fald heri.

Når barnet fylder 18. år kan bopælsforælderen søge om uddannelsesbidrag, såfremt barnet fortsat bor hjemme og ikke tjener sine egne penge. Der gælder imidlertid nogle andre takster herfor.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nick
9/10/2019 9:55:25 AM

Hej

Jeg har ikke set min datter i 2 år, da min ex og jeg selv kom op og skændes om penge, hun ville lige pludselig ikke samarbejder selv om vi haft et godt samarbejde i 5 år, jeg søgte hjælpe i statsamtet til nogle møder, men lige meget hjalp det, til et af møderne ville min datters mor lige pludselig have at min datter ikke skulle være så meget ved mig, kom som et chok da min datter altid har været fars pige 😢 efter hun ikke var så meget ved mig mere begynde hun at ændre sig, og kom nogle gange og sagde, hvorfor har du sagt sådan om mor også videre, det gik sådan et halv år med møder i statsamtet og lige pludselig ville min datter ikke se mig mere, til det sidste møde i statsamtet havde jeg samlet så mange beviser mod min ex, at de kunne se ar hun havde løget i statsamtet men deres kommentar var nu er hun 11 så hun må selv bestemme. Så de kunne ikke gøre mere, nu efter 2 år viser det sig så, at skolen og lægen har sendt indberetninger til komunnen, min ex har fået et sammenbrud har meldt til komunnen hun ikke mangter hendes datter på 13 mere, og hun ikke kan stå for hendes sikkerhed 😢 og hun ikke kan have hende mere, nu fra i fredags den 06.09.2019 har min datter boet med mig, komunnen er ind over, der er sat 2 på der skal hjælpe hende, men de har så selv sagt det bliver svært, da min datter er langt ude i noget skidt, hun skal også i retten om 2 dage, ja der er mane ting, og jeg kæmper for at finde ud af det, og hjælpe hende med alt, selv om jeg ikke har set eller hørt fra hende i 2 år.
Nu giver jeg min ex så 3700kr i måneden hvad gør jeg der, nu bor hun ved mig, hvordan skal jeg forholde mig til det? Da hun jo bor ved mig nu, hun har stadig adresse ved hendes mor, men skal bo ved mig et langt stykke tid, ringet til statsamtet der var jeg nummer 57 i kø, så de er jo ikke til meget hjælp. Står virkelig i et problem og tager det en efter en, min datter er rigtig ked af det, at hendes mor ikke vil se hende, og hun er meget svær at styre da hendes mor de sidste stykke tid har haft opgivet hende og hun har måttet passe sig selv, håber virkelig du kan hjælpe for er rådvild

Nick

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:02:44 PM

Kære Nick,

Såfremt moderen ikke vil acceptere en adresseændring via Folkeregisteret, skal du indsende en ansøgning til Familieretshuset om ændring af barnets bopæl. Når bopælen er ændret, bortfalder bidraget automatisk. Såfremt du ikke vil vente på Familieretshusets behandling af bopælsagen, kan du anmode Familieretshuset om bortfald af børnebidrag - det kræver imidlertid at du kan fremlægge dokumentation for at du afholder alle de primære udgifter vedr. barnet.

Vi bistår dig meget gerne i begge sager. Jeg kan kontaktes på nedenstående oplysninger.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
janet
9/10/2019 2:54:55 PM

hejsa

min datter bor hos mig fuld tid, men jeg er ikke bopælsforældre, og betaler børnebidrag til barnets mor.

da min datter har læse besvær har jeg tilmeldt hende efterskole, efter pigens eget ønske.
kan jeg gøre dette uden samtykke fra hendes mor

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:37:24 AM

Kære Janet,

Du kan godt skrive hende op, men det er bopælsforælderen der skal tillade det endelige adresseskifte til efterskolen. Hvis barnet bor hos dig det meste af tiden, var det oplagt at søge om at få tildelt bopælen.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
9/11/2019 4:47:55 PM

Jeg betaler 100% forhøjet børnebidrag til mine 4 børn - dette har jeg gjort siden min ekskone og jeg blev skilt for 7 år siden, også selvom jeg nu tjener under de 750.000 om året. Vi har 5/9 ordning. Derudover betaler jeg for børnenes telefonabonnementer, telefoner, computere og cykler, lommepenge og madpenge(både når de er hos mig og hos deres mor), og sørger også selv for det tøj de bruger når de er hos mig. Desuden har jeg det sidste års tid betalt for børnenes privatskole, da min ekskone påstår det er min pligt.
Kan det være rigtigt? Jeg har bedt skolen sende regningerne til min ekskone fremadrettet, da det er min opfattelse at det er hendes pligt som bidragsmodtager fra mig og modtager af børnetilskud fra kommunen, at betale børnenes skole. Dette har skolen dog nægtet, og de kræver nu jeg betaler halvdelen af skolepengene. Kan de det?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:18:15 PM

Kære Michael,

Nej det kan de ikke. Når du betaler børnebidrag, har du ikke pligt til at afholde yderligere udgifter vedr. dine børn, bortset fra almindelige fornødenheder under deres ophold hos dig. Du har ikke pligt til at betale for alle de udgifter du opremser, og du har heller ikke pligt til at indkøbe tøj, dette skal moderen sende med på samvær.

Overvej om det giver bedre mening at lade bidragene bortfalde, og tage del i de fælles udgifter, som det allerede lyder som om at du afholder de primære af. Du kan anmode Familieretshuset om at lade bidrag bortfalde, ved at føre dokumentation for alle dine udgifter. Selvom at bidragspligten måtte bortfalde, vil moderen fortsat modtage børne- og ungeydelsen, som har til hensigt at finansiere skole/institution, hvorfor det er begrænset for stor en andel heraf du vil skulle afholde.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
9/13/2019 2:28:47 PM

Vi har en 7/7 ordning på vores 11 årlige søn.
Min eksmand har bopæl pga skolevalg.
Normalt er vi fælles om alt, men pga hans utilregnelige opførelse, har jeg valgt at hans beholder børnepengene.
Så er mit spørgsmål, hvad skal jeg stadigvæk betale?
Han siger jeg skal betale til sport osv.

Vh camilla

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:21:50 PM

Kære Camilla,

I har en fælles forsørgelsespligt, når der ikke er fastsat børnebidrag, hvorfor du skal være med til at afholde de faste udgifter vedr. barnet. MEN heri ligger ikke kontingent til fritidsaktiviteter - hvis du ikke ønsker at betale hertil, kan han ikke tvinge dig hertil. Det forventes imidlertid at du tager del i skole-/institutionsomkostninger (en stor del heraf bør børne- og ungeydelsen som han modtager imidlertid gå til), tøj, transport etc.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michella
9/16/2019 12:08:03 PM

Hej,

Hvad kan man gøre når bopælsforælderen ikke vil aflevere tøj og får betalt børnebidrag?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:32:08 PM

Kære Michella,

Såfremt du efter flere skriftlige opfordringer, ikke modtager tøj med på samvær, er du berettiget til at indkøb tøj og modregne udgifterne i børnebidraget.

Men det kræver at du kan føre dokumentation for dine opfordringer og kvitteringer for dine indkøb. Du kan kun modregne udgifter til tøj som barnet er afhængig af (fx vinterjakke om vinteren, regnjakke til efteråret, varmt tøj hvis der er behov herfor m.m.). Du kan således ikke modregne udgifter til tøj som du blot synes barnet bør have, eller hvis du ikke synes det tøj barnet får med er pænt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mia
9/21/2019 11:46:01 AM

Hej,

Vedr. ændring af børnebidrag.

Hvilke muligheder har manden, hvis han har overført (via bank) kr. 2.000,00 til moderen i 9 år (uden en skriftlig aftale), og han nu ønsker, at beløbet skal fastsættes af familieretshuset...?

Efter beregning er han kun forpligtiget til at betale kr. 1.387,00. Manden har betalt for barnets privatskole siden barnet startede i skolen i 2018.

Familieretshuset skriver, at han fortsat skal betale kr. 2.000,00 til moderen, hvis hun kan dokumentere, at beløbet er betalt (og det kan hun).
Manden kan dokumentere, at han har betalt skolen OG børnebidraget.
Hvilke muligheder har manden for at fastholde børnebidraget på kr. 1.387,00...?
Barnet er hos moderen 9 dage og hos faderen 5 dage.

På forhånd mange tak.

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:34:51 PM

Kære Mia,

Som udgangspunkt bliver faderen bundet af at have betalt det faste beløb over en længere årrække. Han kan imidlertid forsøge at søge om nedsættelse, men det kræver at det fastsatte bidrag er urimeligt fastsat, og ikke er i sammenhæng med hans indkomst.

Det er i praksis svært at få ændret en privat aftale om børnebidrag, hvis der ikke er nogle særlige forhold der har ændret sig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Betina
9/21/2019 5:41:33 PM

Min datters far har igennem mange år betalt børnebidrag til mig, da han har hende hver anden weekend. Nu er hun taget til USA på High School og nu vil han ikke betale børnebidrag. Kan han undgå at betale?
Opholdet i USA har kostet 120.000 og han har kun ville bidrage med 20.000. Jeg havde sagt, at hvis han bidrog til turen på lige fod med mig, kunne vi aftale at han ikke skulle betale i den periode hun er væk, men da han kun har bidraget med en femtedel, er den aftale ikke længere gældende.
Men kan han juridisk undgå at betale børnebidrag i den periode hun er væk?

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:38:16 PM

Kære Betina,

Faderen er ikke forpligtet til at tage i del i betalingen af hendes skoleophold. Og han er ej heller pligtig til at betale børnebidrag, såfremt hun er over 18 år og modtager udeboende SU.

Er hun derimod under 18 år, og modtager hun ikke SU, således at du forsøger hende, skal han fortsat betale børnebidrag, men han kan ikke blive pålagt at betale mere end hvad der gælder iht. de fastsatte takster - opholdet har ingen betydning i denne udregning.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
10/7/2019 9:39:08 PM

Jeg er godt klar over at han ikke kan pålægges at betale til turen. Det har jeg kalkuleret med. Men siger du at han stadig er pålagt at betale børnebidraget mens hun er væk (hun er kun 16 år) også selvom han har betalt et beløb til rejsen? Det er ikke sådan at det beløb han har betalt til rejsen, vil kunne fratrækkes det han har pligt til at betale i børnebidrag, vel?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/8/2019 7:23:17 AM

Kære Bettina,

Han skal fortsat betale børnebidrag. Det kan være, at han forsøger at argumentere for, at de 20.000 kr. må betragtes som en slags "forudbetalt" børnebidrag, hvorfor han først skal betale bidrag igen når de 20.000 kr. er "opbrugt". I så fald må du henvise til jeres aftale, herunder at de 20.000 kr. alene vedrører et beskedent bidrag til hendes ophold, og alene en andel af det aftalte, men at han desuagtet dette tilskud, fortsat er pligtig til at betale børnebidrag. Nægter han at betale, må du anmode Udbetaling Danmark om hjælp til at indkræve bidragene.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina
10/8/2019 8:03:06 AM

Mange tak for dit hurtige svar. Jeg er gået i gang med at søge.

Besvar indlæg
lars
9/22/2019 8:23:25 PM

hej min ekskæreste vil børnebidrag,hvis hun få børnebidrag må jeg stadig se min børn uden problemmer,

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:40:08 PM

Kære Lars,

Børnebidrag og retten til samvær har ingen sammenhæng. Du skal betale børnebidrag uanset om du ser dit barn eller ej, medmindre at I praktiserer en 7/7-ordning og således har barnet boende lige meget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jakob
9/24/2019 9:35:25 AM

Hej,

jeg har en søn der snart fylder 18 år, herudover har jeg 2 andre børn under 18.
pt betaler jeg alm. børnebidrag dvs ca 4200 om måneden.
Når min søn bliver 18 skal jeg jo ikke betale for ham mere, men til gengæld kan jeg se min indkomst er så høj at jeg så kan risikere at få opkrævet dobbelt børnebidrag. Kan det virkelig passe, at jeg så skal til at betale mere, og kan jeg samtidig blive opkrævet et uddannelsesbidrag på ham over 18???

Bh
Jakob

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:51:19 PM

Kære Jakob,

Ja det er korrekt, at du kan risikere at blive opkrævet mere, såfremt bidragets bortfald til dit ældste barn, påvirker satsen for hvad der skal betales i bidrag til de øvrige børn.

Men hvis du bliver pålagt at betale uddannelsesbidrag til den ældste, indgår han i beregningen af børnebidraget ovenfor.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
9/26/2019 2:36:42 PM

Hvad er grunden til at børnebidraget skal stige , hvis man først får en højere indkomst efter skilsmisse ?

Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 9:54:07 PM

Kære Brian,

Bidraget fastsættes på baggrund af din indkomst på ansøgningstidspunktet for fastsættelse af bidraget. Stiger din indkomst efter skilsmissen, kan bidragsmodtager ansøge Familieretshuset om en forhøjelse i henhold hertil. Bidraget behøver således ikke at være det samme hele bidragsperioden igennem. Såfremt din indkomst måtte falde, kan du ligeledes ansøge om nedsættelse af bidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Randi Ehmsen
10/6/2019 10:13:57 AM

Vedr. Uddannelseshjælp

Kan man få uddannelseshjælp til et barn over 18, hvis faderen er død?
Er der andre muligheder for økonomisk støtte til forsørgelse af barn over 18, når man som jeg er fuldstændig alene om forsørgelse....eller er barnet nærmest nødt til at komme ud på arbejdsmarkedet uden uddannelse?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/6/2019 10:01:49 PM

Kære Randi,

Jeg ved at Udbetaling Danmark udbetaler et særligt børnetilskud, foruden den almindelige børne- og ungeydelse, til den efterlevende forælder, såfremt man har børn under 18 år.

Jeg er ikke bekendt med om der tilbydes et tilsvarende tilskud til forældre til børn over 18 år, men min umiddelbare vurdering er, at dette ikke er tilfældet. Såfremt den unges fader havde været i livet, havde han alene skulle betale uddannelsesbidrag såfremt han havde haft en indkomst af en særlig størrelse - der er således ikke samme betalingstvang fsva. uddannelsesbidrag, som børnebidrag. Jeg vil opfordre dig til at kontakte Udbetaling Danmark samt anmode om indsigt i dine familieydelser via borger.dk.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Mikkel
10/11/2019 8:11:08 PM

Hvis min kone og jeg er enige om at jeg ikke skal betale børnenidrag.
Er det så rigeligt at vi laver en skriftlig aftale sammen eller skal den forbi familiehuset

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:39:38 AM

Kære Mikkel,

I kan sagtens selv udarbejde en børnebidragsaftale. I bør dog i denne tage stilling til hvor "nemt" det skal være at ændre aftalen. Du har en interesse i at den ikke uden videre kan ændres. I skal være opmærksomme på, at en aftale kan tilsidesættes af Familieretshuset, hvis den vurderes som urimelig og ikke til barnets bedste.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anni
10/15/2019 10:20:52 AM

Kære Avodan.

Jeg er bonusmor til et barn på 9 år. Han er hos os (hans far og jeg) fra tirsdag efter skole - søndag efter aftensmaden (i de lige uger). Når vi tæller dagene får vi det til at vi har ham på en 6/8 ordning. Skal vi blive ved med at betale børnebidrag til hans mor hver måned? De har fælles forældremyndighed, men hun har bopælspligten. De har aldrig været i stats-forvaltningen og har på nuværende tidspunkt en aftale om at hun modtager 1000 kroner i børnebidrag hver måned.

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:43:37 AM

Kære Anni,

Som udgangspunkt skal din mand ikke betale børnebidrag, hvis han bidrager på lige fod til barnets forsørgelse som moderen gør. En fast overførsel af 1.000 kr. pr. måned, kan dog betragtes som om at der er indgået en aftale om betaling af bidrag, som Familieretshuset kan fastholde.

Jeg vil opfordre til at din mand drøfter muligheden for bortfald af bidrag med barnets moder, og alternativt bede Familieretshuset fastsætte, at der ikke skal betales bidrag, mod fremvisning af diverse kvitteringer som dokumentation for hans overholdelse af sin forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Karl
10/16/2019 8:28:52 PM

Hejsa. Mit, vores, spørgsmål er angående betaling af efterskole ophold. Der er 7/7 ordning i mellem moren og faren. Derfor betales der ikke børnepenge. Barnet har bopæl ved moren. Faren har betalt tilmelding gebyret på efterskolen her til andet år. Kan faren tvinges til at betale det halve af opholdet?? Hvis ja, hvor skal man så ansøge om dette?? Alle aftaler går gennem barnet, ingen kontakt mellem forældre.

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:46:31 AM

Kære Karl,

Samværsforælderen har ingen pligt til at finansiere halvdelen af efterskoleopholdet. Betaling hertil betragtes ikke som en del af den generelle forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Nanna
10/18/2019 5:45:13 PM

Hej.
Min mand har et barn som han ikke ser eller har kontakt med. Er han forpligtet til at betale børnepenge når han helt fra start har meddelt at han ik vil have barnet? Moderen til barnet har forklaret barnet at hendes far er død, og hun kender derfor ik til sin rigtige far. Moderen får stadig børnepenge af min mand. Kan han på nogen måde komme ud af det bånd med barnet, når han aldrig her ønsket sig det barn.

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:51:15 AM

Kære Nanna,

Nej, faderen har forsørgelsespligt over barnet, uanset om han ser barnet eller ej.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dora
10/20/2019 4:43:07 PM

Hej
Når mit barn er på efterskole, skal jeg så fortsat betale børnebidrag, når vi deles om efterskoleudgiften og barnet jo reelt ikke bor hjemme?
vh

Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 7:53:06 AM

Kære Dora,

Betaling til efterskoleophold har intet med den almindelige forsørgelsespligt at gøre. Der skal således fortsat betales børnebidrag. Men hvis I deles om alle øvrige udgifter vedr. barnet - indkøb af tøj, transportudgifter, fritidsaktiviteter, telefon m.m., kan du anmode Familieretshuset om bortfald af børnebidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffan
10/22/2019 3:03:00 AM

Hej Anna

Ved man noget om hvornår der evt. kommer nogle ændringer i lovgivningen igen?

Mvh Steffan

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
10/22/2019 8:03:23 AM

Kære Steffan,

Nej det ved vi ikke. Der blev lavet lidt småændringer i børnebidragsloven i forbindelse med indførelsen af den nye lov om Familieretshuset den 1. april 2019. Både Familieretshusets og dets brugere skal vende sig til de nye regler, hvorefter nogle småjusteringer i løbet af den næste årrække kan forekomme.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
10/24/2019 11:36:36 AM

Hej,

Min mands x er nu ude med riven....igen!

Nu er det så 3. barn hun påvirker til at ændre samværsordning. De har lige nu 7/7 med drengen, og det er problematisk, da hun vil have dækket udgifter til dyrt tøj, men vil intet betale, når drengen er til frisør, hvilket han bliver tilskyndet til af mor, når han er hos os.
Vi mener jo, at frisør, cykler, overtøj, sko osv., som bliver brugt i begge hjem er fælles udgifter, og tøj er nogle udgifter, man har hver især, underordnet om det er mærketøj eller ej.....er det helt forkert??

Da der nu har været disse økonomiske gnidninger, er drengen(13) nu begyndt at ytre, at han har snakket med sin mor om at være mindre hos os. Og det tænker vi jo ikke er helt tilfældigt, men hvordan forholder vi os her?

Vi er ikke interesserede i at se ham mindre, og vi har allerede været møllen igennem med deres 2 andre børn, som vi nu betaler børnebidrag til. Det virker til, at x kun har økonomi for øje....det at FÅ penge fra min mand, er hun vældig glad for tilsyneladende.

Hun får desuden alt, hvad der hedder børne/ungeydelser til alle 3 børn, da de har adresse hos hende. Er der egentlig nogen udsigt til, hvornår det laves om for 7/7 børn?

Udover det, så ytrer x selv, at det er kompliceret at have alle 3 børn, da de hver især har deres udfordringer, og så giver det jo ingen, bortset fra økonomisk, mening, at drengen skal være mere sammen med sine søskende.

Vi synes, det er vildt frustrerende, at skulle kæmpe sådan for at kunne se børnene:-(

Mange hilsner
Anja

Anna Øding Bjerregaard
11/6/2019 3:53:03 PM

Kære Anja

Så længe din mand afholder sin andel af udgifterne (og måske sågar de fleste udgifter), kan han som udgangspunkt ikke blive pålagt et betale mere i børnebidrag, heller ikke selvom 7/7-ordningen ikke følges helt til fulde. Så længe han kan dokumentere at han tager del i barnets forsørgelse - herunder gemmer kvitteringer for tøjindkøb, frisør, kontingenter til fritidsordninger, lommepenge, medicin, transport m.m., kan han ikke pålægges at betale bidrag.

Såfremt I er bekymret for barnets trivsel ved at opholde sig mere hos sin mor, må faderen indbringe en sag for Familieretshuset - men så længe moderen har bopælen over barnet, kan der ikke blive fastsat mere samvær end 7/7 til fordel for faderen. For at faderen skal kunne få mere samvær end 7/7, er han nødsaget til at ansøge om at blive bopælsforælder.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Steffen andersen
10/24/2019 7:56:06 PM

Hej jeg betaler forhøjet børnebidrag idag men er blevet opsagt . Og får i den forbindelse iflg funktionærloven en godtgørelse med udgangen af januar efter 20 års ansættelse . Tæller denne godtgørelse med i opgørelsen i forbindelse med fastsættelse af børnebidrag . Eller tæller godtgørelse ikke med . Da det jo er en engangs indtægt ?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/6/2019 4:18:41 PM

Kære Steffen

Godtgørelsen tæller som udgangspunkt ikke med i din indkomst, da udbetalingen ikke kan betragtes som en godtgørelse du kan forvente gentager sig, som f.eks. en bonus.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Bungaard Rasmussen
10/24/2019 10:03:46 PM

Hvis en forældre bliver tilkendt at modtage børnebidrag med tilbagevirkende kraft. Kan udgifterne til efterskolen (4 måneder), frisør, transport, telefon, lommepenge, tøj mv modregnes i beløbet?

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 4:32:47 PM

Kære Helle

Familieretshuset kan tillade fradrag for udgifter i kommende bidrag, såfremt der er tale om udgifter af uopsættelig karakter. Der tages kun hensyn til institutionsudgifter (herunder efterskole). Der tages således ikke hensyn til udgifter til blandt andet fritidsaktiviteter, mobiltelefonabonnement, tøj, sko og lignende.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus
10/29/2019 1:24:55 PM

Kære Advodan

Når min søn (bor hos sin mor) ønsker at komme på efterskole, skal jeg så betale for opholdet, når jeg betaler børnebidrag, og statsstøtten til opholdet bliver beregnet på baggrund af min ekskones hustandsindkomst?

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 4:39:50 PM

Kære Klaus

Nej du er ikke forpligtet til at betale til efterskoleopholdet når du betaler børnebidrag.

Det står jer dog frit for at indgå en aftale om at lade bidraget bortfalde det år hvor barnet går i efterskole, og i fællesskab finansiere opholdet. Jeg vil anbefale at en sådan aftale behørigt nedfældes på skrift.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
10/30/2019 3:21:42 PM

Min eksmand og jeg har 2 børn sammen, som han betaler børnebidrag til, da de bor hos mig og kun hver anden weekend hos ham. Han har fået 3 børn med sin nye kone - så han har i alt 5 børn. Han tjener omkring 1 mio om året, så jeg er berettiget til forhøjet bidrag, men hvordan tæller man antallet af børn. Vi har 2 sammen - men regner man i udregningen af bidraget med, at han har 5?
Dbh Charlotte

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 4:44:27 PM

Kære Charlotte

Alle faderens børn medtages i vurderingen af hvorvidt der skal betales forhøjet bidrag. Sted- eller plejebørn medtages ikke, og ej heller børn over 18 år som bor sammen med bidragsbetaler eller som vedkommende betaler uddannelsesbidrag til.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
betina
11/1/2019 8:44:48 AM

Kære Charlotte
Jeg har netop fået en afgørelse fra familieretshuset (i går). Jeg har betalt 2800 kr for at de kunne afgøre om min exmand skulle betale 200% i bidrag (lige som jeg gør til vores søn der bor hos ham) eller fortsætte med sit nuværende 100%. De har medholdt at han nu tjener så meget at han skal betale 200%.
Tilgengæld mener de IKKE at jeg skal have med tilbagevirkende kraft eller at han selv skulle have henvendt sig ved væsentlig indkomst stigning. Vi taler ikke sammen så det er helt tilfældigt at jeg er faldet over at han er blevet forfremmet på sit arbejde. Ved ikke hvornår det er sket. Da statsforvaltningen tidligere har afgjort bidragssats synes jeg at have læst at vi har pligt til at informere statsforvaltningen ved væsentligt indkomstændring. Det mener de ikke. Kan jeg lave indsigelse. Eller er du enig?. Det forekommer mig dog mærkeligt at et par som netop ikke kan blive enige (og derfor har haft brug for statsforvaltningens hjælp tidligere), selv skal "holde øje" med ex´en private forhold og at jeg samtidig skal betale knap 3000 kr for at få ændringen gennemført.
Hvad mener du?
Venlig hilsen
Betina

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 4:51:57 PM

Kære Betina

Jeg er enig med Familieretshuset. Pligten til at orientere Familieretshuset og hinanden om ændringer i jeres forhold (herunder lønstigninger), gælder kun under bidragets behandling, og således ikke efter bidraget er fastsat.

Der er desværre ikke noget at gøre. Bidrag kan alene kræves betalt med tilbagevirkende kraft, såfremt du ansøger om ændring af et bidrag inden 2 mdr. efter grundlaget for bidraget har ændret sig, hvilket vil sige inden 2 mdr. efter bidragsbetaler har modtaget sin lønforhøjelse, og altså ikke inden 2 mdr. fra at du bliver bekendt med bidragsbetalers lønforhøjelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Michel
11/1/2019 4:24:27 PM

Hej,

Jeg betaler lige nu 5.000 kr om måneden i bidrag til min søns mor, jeg har også et barn fra et andet forhold så jf. min indkomst skal jeg betale normal bidrag + 100% altså 2615 kr. Jeg har dog valgt at hjælpe min eks ekstra i en periode frem til sommeren 2020, da hun havde svært ved at betale husleje i københavn (15.500 kr pr måned). Nu er hun flyttet til Holstebro og mener forsat at hun skal have 5.000 kr, frem til sommeren 2020, men da forudsætningen for vores mundtlige ikke gælder mere sætter jeg beløbet ned. Det brokker hun sig ikke over den første måned, men da jeg vil have hende til at dække nogle at mine transport udgifter og hun ikke vil, overføre jeg "kun" normal bidrag. Hun har nu klaget til familieretshuset og de behandler lige nu sagen som om jeg søger nedsættelse af bidrag, da vi jo har en mundtligt aftale som gælder til sommeren 2020. Hvis hun får medhold har jeg ikke mere råd til at besøge min søn hvilket jeg er rigtig rigtig ked af. Hvis hun får medhold og den ikke nedsættes til 2615 kr om måneden er der så noget jeg kan gøre? derudover hvem skal betale skat af de omkring 1.500 om måneden som min søns frikort ikke dækker?

Mvh
En frustret far

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 5:08:49 PM

Kære Michel

Familieretshuset kan vælge at respektere jeres aftale om et bidrag på 5.000 kr., såfremt de ikke finder aftalen åbenbart urimelig. Imidlertid lader det ikke til at bidraget alene tager udgangspunkt i barnets forsørgelse, men ligeledes moderens, hvilket som udgangspunkt ikke bør indgå i aftalen omkring børnebidraget. Dette bør du understrege over for Familieretshuset.

Vi bistår dig gerne i sagen, og hjælper dig med at udarbejde skrivelser til Familieretshuset.

Normalbidraget er skattefri indkomst for børn under 18 år. Bidrag der rækker ud over normalbidraget bliver beskattet hos barnet. Bidraget vil dog ofte være skattefrit grundet personfradragets størrelse, hvorfor du ikke har grund til bekymring herom. Beskatningen får først betydning når dit barn når en alder hvor barnet kan arbejde og tjene sine egne penge.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
11/6/2019 10:29:32 AM

Min datter har 2 børn under 18 år med sin fraskilte mand. Han har været på førtidspension, hvorfor hun har fået børnebidrag via Udbetaling Danmark. Nu er børnenes far desværre død. Boet efter faderen er insolvent.
Min datter er blevet oplyst, at børnebidraget fremover bliver udbetalt kvartalsvis sammen med børneydelser, første gang til januar.
Kan det have sin rigtighed at hun skal mangle pengene for oktober, november og december.

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 5:19:46 PM

Kære Per

Ja, både børne- og ungeydelsen samt særlige tilskud til enlige forældre betales forud for hvert kvartal, og betales første gang i kvartalet efter din datter opfylder betingelserne for at få tilskuddet.

Når børnene fylder 15 år, vil ungeydelsen blive udbetalt hver måned, imens tilskuddet fortsat betales kvartalsvis.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bente
11/6/2019 10:05:19 PM

En far som er folkepensionist , skal han betale uddannelses bidrag til sin søn., på 18 år. Han har kun sin folkepension. Sønnen agter at gå i lære som Automekanikker

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 5:59:19 PM

Kære Bente

Man kan alene blive pålagt at betale uddannelsesbidrag såfremt barnet bor hjemme, ikke selv arbejder og modtager løn (hvorfor en læreplads kan ændre herpå) og såfremt bidragsbetaler har en indkomst på min. 390.000 kr. (gælder ved forsørgelsespligt over 1 barn).

Pligten til at betale uddannelsesbidrag afhænger således at en minimumindkomst hos bidragsbetaler, modsat børnebidraget hvor bidragsbetaler, uanset indkomst, minimum pålægges normalbidraget.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans Jørgen Bjerre
11/13/2019 2:53:19 AM

Jeg har et barn i Thailand jeg har betalt til de sidste 11 år og stadig betaler til. Kan jeg fratrække dette i min indkomst

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 6:04:41 PM

Kære Hans Jørgen

Du kan opnå skattefradrag for det bidrag du betaler, så længe det aftalte bidrag ikke i står i misforhold til dit indkomstniveau. Bidraget skal således være rimeligt, således at det ikke kan tolkes som et forsøg på at omgå skattereglerne.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Henriette
11/13/2019 8:48:59 AM

Hej

Hvis min datter vil bo hos mig, og Familieretshuset "giver lov", kan min ex så afvise en adresseændring? Og vil han skulle betale børnebidrag til mig, selvom hun officielt har adresse hos ham (hvis han afviser)?

Hilsen Henriette

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 6:10:02 PM

Kære Henriette

Du kan ikke uden bopælsforælderens samtykke ændre barnets adresse. Men I kan ved enighed ændre barnets bopæl uden Familieretshuset involvering.

Såfremt I ikke kan blive enige om at lade barnet skifte bopæl til dig, må du anmode Familieretshuset om at få tildelt bopælen. Barnets ønske vil her blive tillagt betydning.

Faderen kan alene blive pålagt bidragspligt såfremt du er bopælsforælder, hvorfor barnet skal flytte adresse til dig, førend bidrag kan pålægges. Faderen skal alene betale bidrag såfremt han ikke på anden vis opfylder sin forsørgelsespligt.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Inger
11/13/2019 3:03:38 PM

Vi har pt deleordning så der er ingen bidrag imellem os. Hvis vores barn skal på efterskole når han er fyldt 15 - kan jeg ansøge om bidrag fra faren i perioden, da han ikke vil betale udgifterne til efterskolen?

Anna Øding Bjerregaard
11/17/2019 6:33:18 PM

Kære Inger

Nej det kan du ikke, kun hvis faderen på anden vis ikke bidrager til den fælles forsørgelse.

Efterskoleophold kan man ikke kræve at den anden forælder bidrager til. Men faderen skal fortsat tage del i alle øvrige udgifter vedrørende barnet, gør han ikke det, kan du søge om bidrag.


Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Inger
11/22/2019 9:33:10 AM

Hej Anna
Tak for svar. Jeg tænker blot at der jo stort set ikke er andre udgifter end dem som er dækket via efterskoleopholdet, når han nu bor der, og de 75000 kr jeg betaler alene for opholdet stort set dækker alle udgifter - men det er måske irrelevant?

Anna Øding Bjerregaard
11/22/2019 9:46:37 AM

Kære Inger

Ja, desværre. Men såfremt du indsender en ansøgning til Familieretshuset, bør du klart anføre at du afholder udgiften til efterskolen - men de vil ligeledes kræve at se at du fortsat indkøber tøj, betaler telefonregning, rejsekort, lommepenge, medicin - altså at du forsøger dit barn.

Men der er stor sandsynlighed for at de ikke vil fastsætte bidrag, særligt henset til af I praktiserer en deleordning. Faderen vil formentlig også kunne fremlægge kvitteringer for diverse indkøb.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
11/19/2019 11:39:38 PM

Jeg bor i Århus og har fået en dejlig kæreste i Odense. Vi har talt om at flytte sammen i de uger hvor vi ikke har børn da det passer sammen.

Min kæreste mener at hvis nogen opdager at jeg bor hos hende halvdelen af måneden og jeg stadigvæk har bopælspligt i Århus så vil hendes bidrag fra kommunen og fra ex-manden bortfalde. (Fordi det kan tolkes som socialt bedrageri at jeg bor hos hende)

Jeg har min søn hver 14. dag og ønsker for nuværende at beholde min bopæl i Århus og alligvel have muligheden og frihed til at bo hos kæresten.

Hvilke regler/lovgivning er der omkring dette så kæresten ikke kommer i klemme?

Hilsen Christian

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/20/2019 6:56:59 AM

Kære Christian

Bidraget fra faderen vil ikke kunne bortfalde ved at I flytter sammen. Men det vil hendes enlige forsørger tilskud gøre, da hun ved jeres sammenflytning ikke længere betragtes som enlig forsørger.

Børnetilskuddet pr. barn er 1.441 kr. pr. kvartal. I bør måske overveje, om det at flytte sammen er mere værd for jer, end tabet af dette tilskud - særligt henset til at bidraget fra faderen ikke bortfalder.

Jeg kan ikke svare på hvor meget kontrol kommunen fører med hvor meget du opholder dig i hendes hjem, uden at have adresse der. Men som udgangspunkt skal I jo være samlevende, for at tilskuddet bortfalder.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
11/20/2019 10:07:48 AM

Tak for konkret og klart svar Anna Øding Bjerregaard

Med venlig hilsen
Christian

Besvar indlæg
Thomas
11/20/2019 10:43:08 AM

Jeg har et spørgsmål til en eksisterende samvær ordning som jeg har med min ex kone og vores to børn.
Vi har jf. mig en såkaldt 9/5 ordning hvor jeg har begge børn 5 dage ud af de 14.

Vi er lidt uenige om det reelt er en 9/5 ordning eller 10/4.

Jeg har børnene fordelt således:
Lige uger: Torsdag efter skole/børnehave (ca.kl.16.00) og frem til fredag morgen hvor jeg afleverer dem i skole/børnehave

Ulige uger: Torsdag eftermiddag efter skole/børnehave til søndag eftermiddag kl. 16.00.

Og hvordan er reglerne omkring fordeling af det økonomiske i forbindelse med samvær ordningen?
Jeg betaler pt. minimum satsen for børnebidrag for begge børn til min ex. Og hun modtager 100 % alle børnepengene.

Håber i kan hjælpe med svar på mine spørgsmål.

Anna Øding Bjerregaard
11/21/2019 9:34:03 AM

Kære Thomas

Samvær beregnes på baggrund af overnatninger, hvorfor I praktiserer en 10/4-ordning.

Du er ved en sådan ordning som udgangspunkt forpligtet til at betale børnebidrag, og moderen er berettiget til at modtage den fulde børne- og ungeydelse.

Når du betaler bidrag, skal du alene afholde udgifter vedrørende børnene når de er hos dig - til almindelige fornødenheder og medicin. Moderen skal afholde alle øvrige udgifter, samt sende tøj med på samvær hos dig.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Hussein
11/21/2019 6:21:52 PM

Hej
Min kone har ikke forældremyndigheden alene og hun har bragt vores barn til udlandet og tilbageholder barnet der uden mit samtykke .
Hun tilbageholdt barnet der for 9 år siden jeg har forsøgt at tale med hende om at tage barnet tilbage til Danmark men uden held jeg har besøget mit barn nogen gang hvor jeg satte mit liv i fare . jeg har sendt penge til barnet i løbet af det 9 år men det var ikke som børnebidrag fordi vi har ikke lavet nogen aftaler her i landet fordi vi var stadig gift .
Nu hun søge om børnebidrag til Egypten spørsmål er har hun ret til at søge børnebidrag jeg har ikke set mit barn i mere end 4 år fordi jeg tør ikke at gå til området jeg er bange for min kones familie jeg har stoppet at sende penge til dem og fordi jeg kan ikke får lov til at tage mit barn med til Danmark ikke en gang på besøge. Har hun ret til at søge børnebidrag ? Tak

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
11/28/2019 7:54:50 AM

Kære Hussein

Ja, moderen har ret til at søge børnebidrag, også selvom at hun forhindrer dig i at se dit barn. Du må kontakte Familieretshuset med henblik på bistand ift. at se dit barn mere.

Der kan imidlertid være grundlag for at bidraget kan fastsættes til mindre end efter de danske takster, såfremt levevilkårene er anderledes.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne
11/21/2019 10:01:31 PM

Jeg underskrev for snart 10 år siden en resolution om at betale børnebidrag mod at få mere samvær med vores søn. Vi har de sidste 7 år haft en 7/7 ordning, og jeg har ikke bedt om at få ændret børnebidraget af hensyn til vores søn. Siden slutning af August har vores søn, som i dag er 12 år taget ophold hos mig, og han vil ikke se sin mor, selvom jeg opfordrer ham til det. I mellemtiden betaler jeg stadig børnebidrag, mens hans mor ikke afholder de udgifter, som hun som bopælsforælder er forpligtet til. Jeg betaler derfor computer og andet skolemateriale samt nyt tøj, hvilket tærer på min økonomi. Jeg har søgt om ændring af bopæl, samvær og børnebidrag d. 9 september i Familieretshuset, og vi har desuden på morens foranledning været i Familieretten to gange siden da. Anden gang efter vores søn havde været til samtale, hvorefter retten rådede os til at ændre bopælen til mit hjem. Moren har siden afvist dette. Vi er nu indkaldt til møde i Familierretshuset sidst i februar. Til den tid har jeg betalt bidrag i 6 måneder mit spørgsmål er derfor, hvad der sker, hvis jeg stopper med at betale børnebidraget inden da.

Mvh Bjarne

Anna Øding Bjerregaard
11/28/2019 7:49:08 AM

Kære Bjarne

Der sker det, at Udbetaling Danmark/SKAT vil forsøge at inddrive beløbet fra dig, såfremt moderen anmoder dem herom, idet du fortsat er bidragspligtig så længe du er samværsforælder. Imidlertid er du ikke forpligtet til at afholde de udgifter vedrørende barnet som du gør, og der kan derfor være grundlag for modregning. Du kan anmode Familieretshuset om at tage stilling til et evt. modregningskrav.

Når/såfremt du bliver tildelt bopælen på sigt, ophører bidragspligten, da man som bopælsforælder ikke skal betale bidrag. Du kan derimod selv søge om, at moderen skal betale bidrag. Du skal være opmærksom på, at bidraget skal søges inden 2 mdr. fra bopælens tildeling, såfremt bidragspligten skal pålægges fra den dato hvor du får bopælsretten.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Bjarne
11/28/2019 5:35:59 PM

Kære Anna

Tak for dit svar. Min erfaring siger mig, at det bliver svært at få refunderet noget, uden at min søn bliver inddraget, hvilket er en pris, jeg ikke vil betale. Men det luner, at vide, at der i princippet er mulighed for modregning.

Mvh Bjarne


Anja
11/22/2019 12:57:14 PM

Hej. Jeg har tre børn på hhv. 14, 16 og 18 (snart 19) år. Den mellemste har valgt at bo hos mig for snart 1,5 år siden, og er kun hjemme hos sin far og hans nye kone, hver 2. Weekend. Årsagen til, at hun har valgt at bo hos os, er at hun ikke trives og/eller føler sig velkommen hos sin far, hans nye kone og hendes børn. Han betaler, meget mod sin vilje, 2000 kr. pr. måned til mig. De skal dække alle udgifter, i og med, at han ikke mener, at han skal betale noget som helst udover dette beløb. Ej heller rejsekort, mobiler, medicin og andre vigtig ting. Disse udgifter (incl mad mv.) kan slet ikke kan dækkes af de 2000 kr. Nu har den ældste, som fylder 19 år, også valgt at bo hos mig og min mand. Af samme grund som den mellemste. Men min ex-mand nægter at betale til min ældste, fordi han mener, at det er ikke noget man gør/skal, når de har den alder. Det er jeg selvfølgelig ret ked af, da det pludselig er mange ekstra udgifter jeg vil få. Kan det være rigtigt, at han ikke skal betale for min ældste? Den yngste er stadig i en 7/7 ordning (indtil videre, og på 9. år). Mvh Anja

Anna Øding Bjerregaard
11/28/2019 8:09:30 AM

Kære Anja

Det er korrekt, at din eksmand ikke er forpligtet til at afholde yderligere udgifter vedrørende jeres barn på 16 år, når han betaler bidrag. Du bør dog undersøge, om der er grundlag for at han skal betale mere i børnebidrag, end hvad han gør - hvis han fx har en høj indtægt. Lige nu betaler han en mellemting mellem normalbidrag på 1.387 kr. og et forhøjet bidrag (100 %) på kr. 2.615 kr.

Da jeres ældste barn er over 18 år, skal faderen ikke længere betale børnebidrag. Der kan derimod være grundlag for at han skal betale uddannelsesbidrag. Dette kræver dog, at han har en indkomst på minimum 510.000 kr. (beregnet ud fra at han har 3 børn). Du kan anmode Familieretshuset om at fastsætte uddannelsesbidrag, såfremt du er bekendt med at han har en indkomst der overstiger dette. Den unge må dog ikke selv tjene mere end 6.000 kr. pr. mdr., og skal være under uddannelse.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Dan
11/28/2019 12:20:27 PM

Hej

Jeg betaler børnebidrag efter de satser man skal, for mine 2 børn. Mit spørgsmål er: Skal jeg stadigvæk betale for en fuld måned, når børnene er f.eks. på sommerferie hos mig i 3 uger? Min ekskone får jo ikke ekstra udgifter, når de er hos mig i de 3 uger, men det gør jeg. Er man stadigvæk forpligtet til at betale fuld bidrag i den tid?

Mvh
Dan

Anna Øding Bjerregaard
11/28/2019 5:42:56 PM

Kære Dan

Ja du er fortsat forpligtet til at betale bidrag - det er nemlig alene udgifter af uopsættelig karakter der kan modregnes i bidraget, såsom institutionsomkostninger. Til gengæld har moderen pligt til at sørge for at børnene har tilstrækkeligt med tøj med på samvær.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
L Brinch
11/29/2019 1:04:03 PM

Kære advokat,

Jeg har et spørgsmål vedrørende børnebidrag. Jeg har fået et barn med en dansk kvinde i udlandet. Vi boede begge permanent i England og barnet blev født i landet. Efter to år flytter moren og barnet til Danmark. Jeg bliver boende i England. Kan jeg blive afkrævet at skulle betale børnebidrag af Skatteforvaltningen?

I mit tilfælde går der mange år for jeg modtager et betalingskrav fra Udbetalings Danmark. Jeg bor stadigvæk i udlandet. Kravet går også på indbetalinger for de år, hvor jeg har været uvidende om at skulle betale børnebidrag. Er det lovligt?

Med venlig hilsen

faderen

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
12/3/2019 9:40:06 AM

Kære L Brinch

Udbetaling Danmark kan ikke opkræve børnebidrag, uden at tage udgangspunkt i en bidragsaftale. Du må således have modtaget besked herom i e-boks. Har du ikke modtaget besked, eller har du ikke e-boks, må du anmode Udbetaling Danmark og Familieretshuset om indsigt i den aftale som danner grundlag for Udbetaling Danmarks opkrævning.

Du har forsørgelsespligt over dit barn, og betaler du ikke på anden måde til barnets underhold, er du pligtig til at betale børnbidrag.

Såfremt der oprigtigt eksisterer en børnebidragsaftale, og denne trådte i kraft for flere år siden, er moderen berettiget til at indkræve bidrag tilbage i tid.

Med venlig hilsen Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Emilie
11/30/2019 4:04:03 PM

Hej,

Hvad kan man gøre hvis far vil ikke søge om børnebidrag genem udbetaling Danmark og jeg vil meget gerne have et bevis at jeg har betalt, så jeg vil gerne have at betaling foregår genem Udbetaling Danmark. Jeg har ringet til UD men de siger at vi skal selv lave et aftale, men jeg har ikke kontakt med ham og han vil ikke have aftale før det bliver masser penge efter masser tid?

mvh
Emilie

Anna Øding Bjerregaard
12/3/2019 9:42:26 AM

Kære Emilie

Udbetaling Danmark kan ikke opkræve børnebidrag uden at have en børnebidragsaftale at tage udgangspunkt i. Faderen må anmode Familieretshuset om at fastsætte en aftale om børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Alicja Rylka
12/15/2019 7:57:45 PM

Jeg har et spørgsmål.
Jeg betaler underholdsbidrag på 3100 dkk. hvor meget jeg kan trække fra min skat, hvis mine børn blev født i et ægteskab.
Fordi hvis de er fodt uden for aegteskabet ,er de bare et almindelig belob.
Mvh
Alicja

Besvar indlæg
Anna Øding Bjerregaard
12/18/2019 1:52:14 PM

Kære Alicja

Jeg skal råde dig til at kontakte SKAT herom.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Per
12/17/2019 1:14:15 AM

Jeg er blevet dømt ved retten til at være fader til et barn. Jeg har boet i udlandet fra før barnets fødsel. Moderen har fået tilkendt 3- eller 4- dobbelt børnebidrag baseret på hendes oplysninger om mine lønforhold (som hun iøvrigt ikke kender til). Barnet er 7 år

Mit spørgsmål er hvordan beregnes børnebidrag i denne situation?
- Jeg bor i udlandet og har en efter danske forhold en høj indtægt, men landet har tilsvarende meget høje leve- og bo- omkostninger. Vi taler her 2 til 3 gange omkostninger i Danmark
- Jeg har to børn som jeg betaler børnebidrag til og dermed bliver barnet her det tredie. Jeg har tilbudt at betale samme beløb som til mine to andre børn men hun kræver det maksimale hvilket er uacceptabelt under de givne omstændigheder
- Jeg er gift nu på 5. år og forsøger min kone som ingen indtægter har og som iøvrigt også har 3 børn

Mit problem er at myndighederne blot slår op i en tabel baseret på danske forhold og ikke forholder sig til de faktiske omstændigheder. Altså at min, efter danske forhold, høje løn måske ikke har den samme værdi i det land jeg bor i.

Det skal siges at jeg har nægtet at betale det urimelige beløb, men har flere gange tilbudt samme beløb som jeg betaler til mine to børn. Jeg har aldrig mødt barnet pga den knudrede situation. Istedet bliver jeg bare væk fra Danmark. Sagen er blevet principiel for mig og jeg vil hellere dø end betale det urimelige beløb. Jeg har ellers altid været meget omhyggelig med at betale regninger og gæld. Men denne her nægter jeg!

Med venlig hilsen
Per


Anna Øding Bjerregaard
12/18/2019 2:15:40 PM

Kære Per

Vi har alene erfaring med nedsættelse af børnebidrag på baggrund af anderledes levevilkår, såfremt barnet bor i et andet land end Danmark, og hvor levevilkårene er ringere end vores, og den danske takst derfor ikke er sammenhængende hermed.

Det kan være at din situation kan sidestilles hermed. Det kræver at der indsendes en anmodning til Familieretshuset om nedbringelse af bidraget. Vi bistår dig gerne i processen. Jeg kan kontaktes på nedenstående oplysninger.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten
12/23/2019 5:56:53 PM

Min exhustru og jeg har fælles forældremyndighed over vores dreng i en 7/7-ordning. Han har bopælsadresse hos hende.

Jeg har to spørgsmål:

Jeg har i Statsforvaltningen skrevet under på en aftale om at betale normalbidrag. Min ex betaler ikke omkostninger udover mad til vores søn, når han er hos hende. Det vil sige, at jeg betaler for fritidsaktiviteter, frisør, tøj (som drengen får med over til sin mor), lommepenge, telefonabonnement, studieture, computer, m.m. Derfor vil jeg nu kræve normalbidraget nedsat eller fjernet. Kan jeg det med lov i hånd, og i givet fald hvordan?

Min exhustru skal giftes 1. februar med en mand, der er på arbejdsmarkedet med en normal løn. Hidtil har hun som enlig forsørger med lav indkomst fået tilskud fra kommunen til dækning af hovedparten af udgifter til den privatskole, vores søn går på. Resten har jeg betalt, da alternativet er, at han må stoppe. Vi er enige om, at vores søn skal gå på privatskolen - men ikke om finansieringen.

Jeg går ud fra, at min exkone ikke længere vil kunne få tilskud fra kommunen, når hun bliver gift? Kan jeg pålægge hende fremover at betale en andel af udgifterne til privatskolen?

På forhånd tak for svarene.

Anna Øding Bjerregaard
1/9/2020 1:43:28 PM

Kære Morten

Du bør anmode Familieretshuset om bortfald af børnebidrag, og i forbindelse hermed dokumentere dine udgifter, og oplyse at du opfylder din forsørgelsespligt.

Som udgangspunkt skal børne- og ungeydelsen som moderen modtager gå til afholdelse af udgifter vedr. skole, hvorfor du ikke bør have udgifter forbundet hermed. Imidlertid oplyser du, at jeres søn går i privatskole, hvorfor udgifterne hertil kan risikere at overstige børne- og ungeydelsen, hvorefter forældrene har en fælles forpligtelse til at afholde din post, såfremt du fortsat ønsker at din søn skal forblive i skolen.

Umiddelbart er der grundlag for at du kan søge refusion af hele/dele af dine udgifter vedr. skolen i børnebidraget, hvilket du endvidere bør instruere Familieretshuset i at forholde sig til.

Moderen vil rigtig nok miste sin enlige forsørgerydelse/tilskud, men hun vil fortsat modtage børne- og ungeydelsen selvom hun bliver gift.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
kim
12/28/2019 7:59:37 AM

jeg har fuld forældermyndighed og for børnebidrag fra hans mor skal min søns mor så
hjælpe med betaling af en efterskole

venlig hilsen
kim

Anna Øding Bjerregaard
1/9/2020 1:46:16 PM

Kære Kim

Nej hun er ikke forpligtet til at betale til efterskoleopholdet når hun betaler børnebidrag. Moderens forsørgelsespligt er opfyldt ved betaling af børnebidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv.fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
kim jessen
1/9/2020 1:59:04 PM

ok tak for svaret det regnede jeg heller ikke hun var

Besvar indlæg
Sanne
1/1/2020 12:04:32 PM

Hej,

Allerførst rigtig godt nytår ☺️☺️

Mit spørgsmål omhandler børnebidrag/indkomst.

Min mand har hidtil betalt børnebidrag til 2 ud af tre børn(den sidste er 7/7 ordning)

Den ældste bliver nu 18 og bidrag bortfalder.

Nu skal vi så kun betale til ét barn, men kan det så være rigtigt, at bidraget skal være højere, da min mand tjener over 510.000? Så altså børnebidrag + tillæg + 100% ?
Eller har han hele tiden skulle betale dette for begge børn?

Moren får desuden alt andet økonomisk vedrørende børnene....

Mange hilsner
Sanne

Anna Øding Bjerregaard
1/9/2020 1:50:54 PM

Kære Sanne

Din mands betaling af bidrag kan godt blive højere i takt med at han ikke længere har forsørgelsespligt over det ene barn. Bidraget beregnes nemlig på de antal børn man har forsørgelsespligt over.

Men hvis han pålægges at betale uddannelsesbidag til den ældste, vil den ældste igen blive medtaget som værende et barn som han har forsørgelsespligt over.

De to umyndige børn skal medtages i vurderingen - også selvom der praktiseret en 7/7-ordning, da din mand også har forsørgelsespligt over dette barn, selvom han ikke betaler bidrag.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard, adv. fm.

Med venlig hilsen
Anna Øding Bjerregaard
Anna Øding Bjerregaard Advokatfuldmægtig | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
1/3/2020 11:59:23 AM

Hej,
Jeg har min datter på 12 år hos mig hver anden weekend altså en 11-3 deling.
Jeg betaler børnebidrag og vi deler ferie og helligdage ligeligt.
Jeg bidrager ligeså til div ekstra omkostninger så som gymnastik, skoletaske, vinterjakke osv Skal bidraget beregnes som 11/14 eller skal jeg betale fuldt bidrag i det øjeblik, at jeg ikke opfylder forsørgelsespligten. Er det alt eller intet? Vi ønsker begge at lave aftalen privat,