Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Arbejdsgivers guide til funktionærloven

 • Af Stina Askholm Hansen
 • 20. feb 2017
 • 54 Spørgsmål & svar

”Funktionærer er en særlig lønmodtagergruppe, der er sikret bestemte rettigheder i ansættelsesforholdet. Det er mange dog ikke klar over. En udbredt misforståelse er derfor, at arbejdsgiver frit kan bestemme hvilke ansatte, der er funktionærer. Og dermed hvem, der har hvilke rettigheder”, siger advokat Trine Binderup Larsen fra Advodan Aalborg og fortsætter:

”Kort fortalt defineres funktionærer som personer, der laver bestemte typer opgaver, ofte kontorarbejde. Men det inkluderer fx også medarbejdere, som leder eller fører tilsyn med andre funktionærer. Derudover skal lønmodtageren arbejde gennemsnitlig mere end otte timer om ugen for at være ansat som funktionær”.

Her sætter advokaten fokus på de punkter i funktionærloven, som mange arbejdsgivere går galt i byen med.

Før underskriften

Ansætter du medarbejdere som funktionærer, skal du allerede inden ansættelseskontrakten underskrives overveje, om du vil have mulighed for at benytte dig af den såkaldte 120-dages regel. Reglen betyder, at du som arbejdsgiver kan afskedige medarbejderen med en måneds varsel efter 120 dages sygdom under visse betingelser. Men det gælder kun, hvis det er skrevet ind i ansættelseskontrakten på forhånd.

Løn under sygdom

Bliver dine funktionær-ansatte syge, har de ret til at holde fri med fuld løn i perioden. Trækker sygdomsforløbet ud, kan det være en mulighed at bruge 120-dages reglen. I så fald skal du vide, at det gælder for 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Og samtidig skal opsigelsen ske umiddelbart efter den 120. sygedag, ellers kan reglen ikke anvendes.

Funktionær på barsel

Holder en af dine funktionær-ansatte barsel, har vedkommende ret til at vende tilbage til det samme job, som han eller hun forlod. Men som arbejdsgiver du må gerne lave mindre justeringer i opgaverne, hvis det kan begrundes driftsmæssigt. Sker der omvendt væsentlige ændringer, fx at arbejdspladsen flytter til en ny by eller ændring i arbejdstiden, skal du varsle medarbejderen med det antal måneder, som hans eller hendes anciennitet kræver.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at en funktionær har ret til halv løn under fravær på grund af graviditet samt under barsel. Det gælder fra orloven begynder til 14 uger efter fødslen, medmindre I aftaler mere gunstige vilkår.

Husk opsigelsesvarsel

Hvis der opstår problemer, eller du ikke har ansat den rette medarbejder, kan det blive nødvendigt med en opsigelse. Her er det vigtigt at nærlæse kontrakten, så du ikke misser bestemte varsler, som gælder for funktionærer.

Hvis din medarbejder fx har været ansat i fem år, skal du give vedkommende fire måneders opsigelsesvarsel. Men opsigelsen skal ske inden for fem år og otte måneders ansættelse, ellers rammer du næste trin, hvor din medarbejder har ret til fem måneders varsel.

Fratrædelsesgodtgørelse

Opsiger du en funktionær, som har været i virksomheden i 12 eller 17 år, har han eller hun ret til en godtgørelse på henholdsvis en eller tre måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden. Det gælder også, selvom funktionæren efterfølgende kontraopsiger sit ansættelsesforhold.

Fratrædelsesgodtgørelsen udgør det samme beløb pr. måned, som den senest udbetalte bruttoløn. Der beregnes ikke feriepenge af beløbet, hvorimod arbejdsgiverens bidrag til en pensionsordning skal medregnes. Bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse gør sig også gældende i tilfælde af uberettiget bortvisning.

Urimelig opsigelse

Opsiger du en funktionær, der har været ansat i virksomheden i mindst et år, og viser det sig, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal du betale godtgørelse til medarbejderen. Hvor stor en godtgørelse, du skal betale, afhænger af funktionærens anciennitet og andre omstændigheder.

Hvis funktionæren dør

Sker det ulykkelige, at en funktionær dør, mens han eller hun er ansat i din virksomhed, så har boet ret til den sædvanlige løn- og feriegodtgørelse frem til dødsdagen. Derudover har funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, ret til en efterløn svarende til én, to eller tre måneders løn, alt efter om funktionæren ved sin død har været ansat i ét, to eller tre år.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
John Kilhof
28-02-2017 09:00:28

Vi har smede ansat i virksomheden som er på månedsløn. De bliver aflønnet efter gældende overenskomster og får betalt sygedage. Er de funktionærer eller ikke funktionærer?

Venlig hilsen,
John Kilhof

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
28-02-2017 14:20:32

Kære John,

En smed udfører håndværksmæssigt arbejde, og er derfor ikke omfattet af funktionærlovens personkreds.

Såfremt du er i tvivl, kan du kigge nærmere i funktionærlovens § 1.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte Albrechtsen
28-02-2017 09:18:32

Hej ADVODAN Jeg har heldigvis ikke nogle ansatte endnu - for jeg forstår simpelthen ikke artiklen. Men jeg gætter på, at jeg vil ansætte funktionære i stillinger på virksomheden, som er de pladser ved "samlebåndet" som skal "spille perfekt" for at mine kunder/+SKAT, mener at jeg er en plausibel virksomhed og ikke en hobby forretning: nå, det nåede vi heller ikke at leverer idag! Super spændende artikel, jeg glæder mig til at læse mere.
vh. Birgitte Albrechtsen

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
28-02-2017 14:21:04

Kære Birgitte,

Mange tak for din positive respons på min artikel.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars
28-02-2017 14:10:34

Vi har en funktionær ansat den 20 marts 2015. Skal han opsiges den sidste hverdag måneden før, den 19 i en måned eller den sidste hverdag i måneden for at starte hans opsigelsesvarsler? F.eks hvis han bliver opsagt i dag starter hans varsel på 3 måneder så i morgen eller først den 20 eller næste måned?

Trine Binderup Larsen
28-02-2017 15:14:14

Kære Lars,

Ifølge funktionærloven skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst med 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang, jf. din ansattes anciennitet.

Varslet skal altid afgives til en måneds udgang, hvilket fx kunne være i dag. Herefter løber de 3 måneder og din funktionær vil således fratræde stillingen den sidste hverdag i maj.

Hvis du har brug for rådgivning til en konkret opsigelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
John Nielsen Bjørn
20-03-2017 18:00:05

Jeg har været ansat i samme firma i 14 år . Ansat efter Funktionærlovens regler.Fik en opsigelse pr 27 sep 2016 med fratræden 31 03 2017. Har jeg ret til fratrædelsesgodgørelse..?
Jeg er 66 år gammel..

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
27-03-2017 09:14:16

Kære John

Funktionærlovens § 2 a bestemmer, at en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 år eller mere, har herefter ved afskedigelse ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til én måneds løn.

Kravet på fratrædelsesgodtgørelse, svarende til én måneds løn, gælder som udgangspunkt uanset, om du efter ansættelsesforholdets ophør overgår direkte til alderspension, efterløn eller folkepension. Arbejdsgiveren kan således ikke stille krav om, at du er erhvervsaktiv efter ansættelsesforholdets ophør.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
merete
30-05-2017 09:15:11

Hej,

Må man som arbejdsgiver nægte, at ens sygemeldte medarbejder vender tilbage før vedkommende kan arbejde fuldtid igen?

På forhånd mange tak, og tak for en god webside.

Med venlig hilsen

Trine Binderup Larsen
26-06-2017 10:09:20

Hej

Som udgangspunkt skal en arbejdsgiver medvirke til, at en medarbejder kan starte op som delvist sygemeldt med henblik på optrapning til fuld tid. Hvis der er en reel og god driftsmæssig begrundelse, kan det imidlertid som arbejdsgiver være sagligt at kræve, at medarbejderen skal kunne arbejde fuld tid før vedkommende kan vende tilbage.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe Andersen
05-09-2017 17:03:14

Jeg er ansat i flexjob under funktionær loven- og er ikke steget i løn i 5 år nu !? Er det ok i flg. Loven?? Skal den ikke stige hvert år?. Mvh. Dorthe og på forhånd tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
11-09-2017 11:25:47

Kære Dorthe

Det er ikke hjemlet i funktionærloven, at du kan kræve stigning i løn hvert år.

Endvidere skal det nævnes, at hvis du er ansat på et overenskomstdækket område, bliver dine løn og arbejdsvilkår fastsat efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.

På områder, der ikke er dækket af overenskomst, bliver løn og øvrige arbejdsvilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den. Funktionærloven giver dig ret til at kræve forhandling om løn og andre vilkår med din arbejdsgiver.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
christina jensen
16-10-2017 12:46:46

Hej, jeg er blevet opsagt pr. 31/12-17. Min kontrakt startede den 7/8-17. mit spørgsmål går nu på, tæller opsigelsesperioden (én måned) med og er det for hele måneder, dvs. at jeg når at have været her i 6 måneder og ryger derfor op på 3 månder opsigelse efter funktionærloven??

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
23-10-2017 13:04:36

Kære Christina

Dit opsigelsesvarsel, hvis din ansættelse er omfattet af funktionærloven, afhænger af tidspunktet for hvornår du meddeles opsigelse. Dette tidspunkt har du ikke oplyst, men det fremgår som om du har fået 1 måneds opsigelse, hvorfor det ikke tyder på, at du har været omfattet af prøvetid.
Hvis du har været ansat mere end 5 måneder, og du bliver opsagt, så vil du have 3 måneders varsel jf. funktionærloven, indtil da 1 måneds varsel, hvis du ikke er omfattet af prøvetid, der løber de første 3 måneder.

Såfremt du ønsker konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Hansen
21-10-2017 13:44:22

Kan jeg tage til genmæle og få omstødt en usaglig performancevurdering?
Jeg er funktionær (IT udvikler) Jeg er blevet opsagt pga. en performancevurdering.
Der er ikke blevet fremlagt nogen dokumentation for hvad der ligger til grund for performancevurderingen.
Under afskedigelsessamtalen, nævnte min chef nævnte blot én blandt flere hundrede ligeværdige sager som begrundelse.
Dette får performancevurderingen til at virke usaglig, den hviler på et alt for spinkelt grundlag.
Der foreligger intet på skrift omkring de yderligere grundlag for performancevurderingen undtagen ordet performance i afskedigelsesbrevet.
Jeg kan dokumentere at min performance ligger i midten i forhold til kollegaerne på mit team.
Har jeg nogen mulighed for at tage til genmæle i mod den usaglige performancevurdering?
Jeg føler mig krænket over virksomheden har udmeldt til kunder og kollegaer at min performance ikke er god nok.
Dette er skadeligt for min karriere og jobmuligheder.
Jeg kan, som sagt, dokumentere at min performance er i midten i forhold til kollegaerne på teamet.
Jeg kan også dokumentere at performancevurderingen bygger på et usagligt grundlag.
Hvad kan jeg gøre for at få rettet på på mit professionelle renome?
Hvad kan jeg gøre for at få erstatning /kompensation for den usaglige performancevurdering jeg har været udsat for?
Jeg har tænkt lidt på om jeg skulle anlægge en injurie sag?

Trine Binderup Larsen
23-10-2017 13:05:20

Kære Hansen

Jeg har desværre ikke mulighed for at yde dig konkret rådgivning vedr. hvorvidt der er tale om en usaglig afskedigelse eller ej. Dette er et kompliceret og tidskrævende spørgsmål, der gør, at jeg er nødt til at kigge nærmere på din sag.

Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Yvonne
26-01-2018 20:28:36

Jeg har forsøgt at finde svar på dette spørgsmål via funktionærloven og her på google uden held.
Situationen er:
Personen har 2 deltidsjobs - forskellige virksomheder, 2 kontrakter.
Bliver sygemeldt fra det ene job (3 dage i ugen) og opretholder det andet job (2 dage i ugen).
Hvordan stiller det personen i f.t. 120-dages-reglen, som er gældende i begge kontrakter?
Mh. Yvonne

Trine Binderup Larsen
29-01-2018 13:26:13

Kære Yvonne

Udgangspunktet er, at 120 dages reglen gælder for hver enkelt kontrakt, som den er aftalt for. Sygemeldingen fra et job tæller således ikke med i optællingen af de 120 dage i det andet job.

Du er velkommen til at kontakte mig for konkret rådgivning i sagen.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine Andersen
3/13/2018 10:57:38 AM

Hvis man benytter sig af 120 dages reglen kan man så "tvinge" den opsigede til at afvikle ferie, der skal afvikles inden 30.04.
Venlig hilsen Trine Andersen

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
4/10/2018 9:13:57 AM

Kære Trine

Opsigelse efter 120 dages reglen skal ske medens funktionæren endnu er syg helt eller delvist. Sygedagpengelovens sygdomsbegreb er ikke foreneligt med afholdelse af ferie og derfor mener jeg ikke, at du påtvinges at afholde ferie i opsigelsesperioden.

Du er velkommen til at kontakte mig for konkret rådgivning, da det nærmere svar vil kræve en gennemgang af din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
kim Andreassen
11/18/2018 4:18:59 PM

Hej jeg vil lige høre om man kan være timelønnet eller man skal være funktionær for at have medarbejder under sig ( altså være leder for medarbejder)
Venligst Kim Andreassen

Besvar indlæg
Trine Binderup Larsen
11/19/2018 10:24:03 AM

Hej Kim

Der er intet til hinder for at man kan være leder, selvom man er timelønnet.

I mange situationer bliver man imidlertid også omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, c, hvis arbejdet udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
11/27/2018 4:16:27 PM

jeg er funktionær med mere end 17år ansættelse. Jeg har været syg i mere end 120 dage.
Jeg har fået en opsigelse mens jeg var syg på 126sygedag vedr. 120 dages reglen men i opsigelsen er ikke nævnt fratrædelsesgodtgørelsen i henhold til Funktionærloven

Dagen før modtagelse af opsigelsen gav firmaet mig et udkast til en fratrædelsesaftale. I den er nævnt de 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelsen men da firmaet ikke selv har skrevet under på aftale forventer jeg ikke at det bliver gjort.
Aftalen er endnu ikke underskrevet fra nogle parters side af.
Hvis jeg takker nej til fratrædelsesaftalen, så gælder betingelserne vel i min opsigelse, men i den er der er ikke nævnt godtgørelsen på 3 mdr.
Har jeg kun ret til de 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelse hvis det står i opsigelsen?
mvh Søren

Trine Binderup
11/29/2018 1:02:35 PM

Hej Søren

Arbejdsgiver kan ikke fravige funktionærloven omkring godtgørelse efter § 2a, så den vil du være berettiget til uanset om det fremgår af opsigelsen eller ej, forudsat at du selvfølgelig opfylder anciennitetskravet.

Har du brug for konkret bistand er du velkommen til at kontakte mig på trbl@advodan.dk

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Madsen
5/14/2019 8:19:07 PM

Hej
Jeg har lige afskediget en medarbejder , som har været i firmaet i mange, p.g.a at han er langtids sygemeldt , ca 5 måneder.
Det er den eneste mekanikersvend som var ansat. Jeg har selv klaret firmaet i den forgangne periode.
Det er dog ikke muligt for mig at drive virksomheden under disse betingelser. Jeg har derfor ansat en ny mekanikersvend .
Den “gamle” mekaniker har så fået af vide fra Metal , at han har ret til fratrædelses godtgørelse på 7500.00kr.
Kan dette være rigtigt når han er fyret P.g.a 5 måneders sygemelding ?

Besvar indlæg
Trine Binderup
5/16/2019 11:06:34 AM

Hej Michael

Dit spørgsmål kræver nærmere undersøgelser, både i overenskomst og ansættelseskontrakt.
Kontakt mig hvis du ønsker at jeg skal se nærmere på det.

Venlig hilsen

Trine Binderup
93 31 33 29

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Kristensen
5/29/2019 2:33:37 PM

Hej
Er ansat som funktionær og har spørgsmål ang. pension.
Kan arbejdsgiver diktere hvilke forsikringer ansatte skal "købe" af pensionselskabet. Har pt en årlig præmie på 10300,- som bliver trukket fra indbetaling til pension.
Mvh Lars

Besvar indlæg
Trine Binderup
6/6/2019 10:21:59 AM

Hej Lars,

Dit spørgsmål kræver mere specifikke oplysninger, hvorfor jeg ikke kan give dit et svar på stående fod.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Nielsen
6/1/2019 11:15:29 AM

Hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt under prøve perioden, kan arbejdsgiver så stadig opsige kontrakten i prøveperiode?

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/3/2019 11:32:27 AM

Hej Anne,

Der er i udgangspunktet ikke nogen hindring i at opsige en medarbejder under en langtidssygemelding, særligt ikke hvis man befinder sig i prøveperioden. Opsigelsen må dog ikke være i strid med eksempelvis ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Er der tale om en offentlig ansættelse, kræver en opsigelse dog altid en saglig begrundelse.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
johnny vestergaard
6/21/2019 7:47:03 AM

Hej Trine

Jeg går på efterløn næste år og spørger nu. Har jeg krav på 3 måneders fratrædelse ordning når jeg selv vælger at gå på efterløn.Jeg har været ansat samme sted i 25 år

VH Johnny

Besvar indlæg
Trine Binderup
7/3/2019 11:37:24 AM

Hej Johnny,

Der skelnes mellem om, man er funktionær eller ikke-funktionær.

Hvis du er funktionær, og selv har valgt at fratræde, har du som udgangspunkt ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse. Du kan således ikke få fratrædelsesgodtgørelse, medmindre din opsigelse er sket på baggrund af din arbejdsgivers væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Hvis du derimod er ikke-funktionær, kan du efter din overenskomst have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvilket vil kræve nærmere konkret gennemgang af dine forhold. Derudover kan der være aftalt i ansættelsesaftalen, at du har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Holm
7/5/2019 11:03:45 AM

Når en arbejdstager ikke har underskrevet en fratrædelsesordning, men HR afd. og Fagforening har for flere måneder siden......
Hvordan er arbejdstageren så stillet med henblik på arbejdsophør, som egentlig skulle være i oktober..
Tænker jo den først er bindende 6 måneder efter arbejdstager har underskrevet...

vh.

Trine Binderup
7/9/2019 10:45:07 AM

Hej,

En fratrædelsesordning er et udtryk for arbejdstager og arbejdsgivers frie vilje. Arbejdsgiver kan derfor ikke lovligt tvinge arbejdstager til at indgå en sådan, hvorfor arbejdstager ikke er forpligtet til at underskrive en fratrædelsesordning. Derfor bestemmer arbejdstager selv, om vedkommende vil underskrive aftalen og i givet fald hvornår.

Såfremt du imidlertid har givet fuldmagt til at din fagforening skal føre din sag, kan fagforeningen have fuldmagt til at indgå aftalen på dine vegne, og så er aftalen også bindende for dig.

Hvis imidlertid fagforeningen har betinget sig, at aftalen ikke er gyldig før du har underskrevet, så mener jeg ikke at der indgået en gyldig fratrædelsesaftale.

Din sag kræver dog konkret rådgivning og vurdering, hvorfor jeg vil være nødt til at gennemgå sagens bilag før jeg kan give dig et klart svar.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Andreas
8/1/2019 12:20:18 AM

1) Hvis jeg er ansat i en fødevare butik og håndterer bl.a. penge som timelønnet, men med over 8 timer om ugen gennemsnitligt, så går jeg efter min forståelse og ift. Funktionærloven ind under som funktionær. Er dette korrekt?

2) Hvis ja, hæver funktionærloven sig over sin ansættelseskontrakt, eller SKAL det stå beskrevet i sin kontakt, at man er ansat under funktionærloven, for at kunne benytte sig af f.eks. fuld løn under sygdom.

3) Hvis ja, og at der så betyder at ens arbejdsgiver snyder med nævnte (løn under sygdom) hvem kan man så kontakte hvis man ikke har en fagforening.

Tak på forhånd


Besvar indlæg
Trine Binderup
8/14/2019 10:05:04 AM

Hej Andreas,

Ad 1) For at være omfattet af funktionærloven skal du beskæftige dig med kontor, køb og salg, og du skal gennemsnitligt arbejde mere end 8 timer om ugen. Derudover skal du være underlagt instruktion fra en arbejdsgiver/overordnet.

Ud fra de oplysninger du giver mig er det min umiddelbare opfattelse at du opfylder betingelserne, hvorfor du er omfattet af funktionærloven.

Ad 2) Det SKAL ikke stå i din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af funktionærloven, når blot du opfylder betingelserne for at være omfattet af denne lov. Idet du er funktionær, kan du aldrig stilles ringere end efter lovens bestemmelser, uanset hvad der måtte fremgå af din ansættelseskontrakt.

Ad 3) Du er meget velkommen til at kontakte mig i forbindelse med rådgivning herom.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Britta Høgh Hansen
9/2/2019 11:13:25 AM

Hej
Når teksten i overenskomsten siger "ansatte kan efter 6 mdr. uafbrudt sygdom opsiges med en måneds varsel (regnet fra førstkommende 1. efter sygdommens indtræden)". Når ansatte sygemeldte sig 4.3.19 varer de 6 mdr. så fra d.1.4.19 til 1.10.19 ?? Hvis opsigelse er 1 måned varsel ved 6 måneders uafbrudt sygdom, skal opsigelsen så dateres EFTER 1.10.19 med fratræden 1.11.19 eller bliver det til 1.12.19???
Vh. Britta

Besvar indlæg
Britta Høgh Hansen
9/2/2019 4:08:23 PM

Hej Britta

Umiddelbart lyder det for mig til, at det vil være med fratræden til 1.11.19.

Det er dog ikke en gængs formulering jeg har oplevet før i overenskomster, så hvis du vil have et konkret svar af mig, er jeg nødt til at se overenskomsten igennem.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
9/11/2019 8:46:41 PM

Har indgået en fratrædelsesaftale underskrevet af arbejdsgiver og undertegnede.
I aftalen fremgår fratrædelses dato.
Efterfølgende meddeler arbejdsgiver at dato ikke er gældende.
Hvorledes står jeg.
Er en underskrevet aftale af to parter ikke gældende.

Trine Binderup
9/26/2019 9:44:56 AM

Hej Peter

Alle aftaler er som udgangspunkt bindende så snart, at aftalen er indgået, hvorfor den aftalte fratrædelsesdato som udgangspunkt er gældende. Dette kan undtages, hvis din arbejdsgiver i fratrædelsesaftalen har fastsat, at fratrædelsen datoen kan ændres eller ikke er specifikt fastlagt.

I det tilfælde, at vilkårene for fratrædelsen fremstår urimelige, og du fortsat ikke kan finde frem til en mindelig løsning med din arbejdsgiver, anbefaler jeg at du søger fagkyndig bistand.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
9/19/2019 4:06:54 PM

Spændende artikel - hvordan forholder det sig egentlig med fratrædelsesgodtgørelse á 1 månedsbruttoløn v. 12 års anciennitet, såfremt medarbejderen opsiges efter 120 dages reglen? Skal man stadig udbetale den ekstra månedsløn som fratrædelsesgodtgørelse?
På forhånd tak.
Hilsen
Marianne

Besvar indlæg
Trine Binderup
9/26/2019 9:44:13 AM

Hej Marianne

Ja, hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren efter 12 og 17 års ansættelse, har denne som udgangspunkt altid ret til fratrædelsesgodtgørelse. Denne er, som du nævner, svarende til en godtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Dette skyldes, at medarbejderen efter funktionærlovens § 2 a har optjent anciennitet ved lang og tro tjeneste, og derfor er berettiget fratrædelsesgodtgørelse herefter. Denne regel er uafhængig af en eventuel anvendelse af 120-dages reglen. 120-dages reglen åbner alene op for muligheden for at opsige en medarbejder ved sygdom med forkortet varsel i forhold til funktionærlovens almindelige opsigelsesregler.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
1/12/2020 2:57:32 PM

Hej Trine,

Jeg arbejder i en NGO organisation og har i min underskrevne kontrakt under overskriften Opsigelse, en formulering der lyder noget ala:

Vi følger funtionærloven. Fra medarbejderens side er der 3 måneders opsigelse.

Er det lovligt at skrive at man følger funktionærloven, men samtidigt tilføjer en afvigelse i kontrakten, så jeg er stillet dårligere med et 3 mdr. opsigelsevarsel, mod normalt 1 mdr.?

Mvh
Claus

Trine Binderup
1/16/2020 10:07:15 AM

Hej Claus

Ved skriftlig ansættelseskontrakt kan der træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende.

Såfremt opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side ikke er forlænget, fremstår det nævnte vilkår i modstrid med funktionærlovens ufravigelige regler

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
1/16/2020 10:51:44 AM

Hej Trine,

Tak for svaret!

Blot for at være 100% sikker på hvad dit svar betyder for min konkrete sag. Så kan jeg betragte kontrakten for ugyldig, eftersom der ikke er tilføjet 2 mdr. opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side i kontrakten, hvilket svare til forlængelsen af mit varsel?

Mvh
Claus

Trine Binderup
1/16/2020 12:21:24 PM

Hej Claus

Det er alene kontraktvilkåret, der er i modstrid med funktionærlovens regler, hvis opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side ikke er forlænget tilsvarende som det i ansættelseskontrakten anførte.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus
1/17/2020 10:26:31 AM

Hej Trine,

Tusind tak for afklaringen mht. kontrakvilkåret! Fortsat god dag.

Mvh
Claus

Lykke
3/3/2020 7:33:36 PM

Når arbejdsgiver skal udbetale 3 måneders løn efter en ansat funktionærs død, formoder jeg, at det fortsat er den nu afdøde som lønnen anvises til. Skal udbetalingen foregå over 3 måneder eller må virksomheden udbetale alle 3 måneder på en gang evt. med rettelse af skattedage svarende til 3 mdr.

Trine
3/20/2020 2:15:18 PM

Hej Lykke

Hjemmelen til udbetaling af efterindtægt findes i funktionærlovens § 8. Ifølge bestemmelsen tilfalder lønnen funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som funktionæren har forsørgelsespligt overfor.

Hvis der er en efterlevende ægtefælle eller børn skal lønnen derfor anvises til dem, hvorfor arbejdsgiver skal sørge for at få deres fulde navn og cpr-nummer. Det betyder også, at A-skat skal beregnes og trækkes i henhold til den efterlevendes skatteoplysninger.

Hvis der ikke er efterlevende, skal lønnen udbetales til boet. Lønnen kan så anvises til den nu afdødes NemKonto, som boet råder over.

Det er hele den optjente løn, som skal udbetales ved medarbejderens død, som er enten 1, 2 eller 3 måneders løn i henhold til funktionærlovens § 8. For månedslønnede skal udbetaling ske ved udgangen af måneden, hvori dødsfaldet er sket.

Du bør i øvrigt være opmærksom på, at der ikke skal beregnes feriegodtgørelse af efterindtægten.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Tilde
3/13/2020 5:32:04 PM

Hej!

Jeg arbejder som timelønnet med i gennemsnit 10 timer i ugen, fastsat i ansættelseskontrakt, som researcher i en privat bedrift, der jeg for det meste sitter på computeren og samler infomasjon, statistik m.m. Som jeg har forstået det er jeg da funktionær?

Videre er jeg suspenderet /hjemsendt (?) under nogle uger, da det ikke er behov for min arbejdskraft, på grund av de store ændringer i erhvervlivet nu. Jeg fik besked om dette på dagen og har kun fået besked om at jeg skal holdes opdateret om forholdene og eventuelle ændringer. Mit spørgsmål er så om jeg har ret til løn for de timer jeg ikke får arbejdet (10 timer i ugen) under de uger jeg ikke får arbejde, selv om jeg er timeansat, om det stemmer at jeg er funktionær?

Mvh,

Tilde

Trine
3/20/2020 2:11:38 PM

Hej Tilde

For at være omfattet af funktionærloven skal du beskæftige dig med kontoropgaver, og du skal gennemsnitligt arbejde mere end 8 timer om ugen. Derudover skal du være underlagt instruktion fra en arbejdsgiver/overordnet.

Ud fra de oplysninger du giver mig, er det min umiddelbare opfattelse at du opfylder betingelserne, hvorfor du er omfattet af funktionærloven. Hvis du arbejder freelance uden instruktion, kan svaret være et andet.

Hvis du er funktionær, kan du sædvanligvis ikke hjemsendes uden løn. Hvis du bliver sendt hjem uden løn, anses det for en uberettiget ophævelse af ansættelsen.

Funktionærlovens opsigelsesvarsler kan ikke fraviges på grund af force majeure, og kan således ikke begrundes med den nuværende COVID-19 situation. Opsigelse af funktionærer kan derfor kun ske med det almindelige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven, i hvilken periode, du skal modtage løn.

Du er meget velkommen til at kontakte mig i forbindelse med rådgivning herom.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
camilla
3/16/2020 8:03:11 PM

Hej Trine.

Jeg er i tvivl om hvad funktionæres rettigheder er, nu hvor der er tale om coronavirus.
Kan coronavirussen betragtes som force majeure, eller skal dette være skrevet ind i kontrakten forinden ansættelse?
Hvordan er en funktionærs rettigheder ved hjemsendelse eller opsigelse?
Hvordan er en funktionærs rettigheder ved hjemsendelse eller opsigelse grundet coronavirus (hvis det betragtes som force majeure, og ligledes hvis det ikke betragtes som force majeure?)

Ligeledes om coronavirussen kan betragtes som force majeure i forhold til ferielovens § 15, stk. 3?

-Camilla.


Besvar indlæg
Trine
3/20/2020 2:13:07 PM

Hej Camilla

COVID-19 betragtes på nuværende tidspunkt i flere henseender som force majeure, men en funktionærs rettigheder til løn og opsigelse kan ikke fraviges på grund af force majeure. Ved hjemsendelse har en funktionær således ret til løn. Hvis der ikke udbetales løn, anses det for en uberettiget ophævelse af ansættelsen, og funktionæren har krav på løn under det almindelige opsigelsesvarsel.

Som arbejdsgiver kan du forsøge at indgå en frivillig aftale med arbejdstager om lønnedgang eller hjemsendelse uden løn. Alternativt, har regeringen netop introduceret en ny lønkompensationsordning til arbejdsgivere, som vælger at hjemsende deres medarbejderne med fuld løn. Ordningen gælder også for medarbejdere, der er funktionærer. Arbejdsgivere bør derfor undersøge om de kan benytte kompensationsordningen inden de søger at indgå aftaler med deres ansatte. Det forventes, at der åbnes for ansøgning om lønkompensation i midten af uge 13, som er næste uge.

For så vidt angår ferieloven er det min umiddelbare vurdering, at COVID-19 kan betragtes som force majeure, hvorfor arbejdsgiver kan varsle, at medarbejdere, herunder funktionærer, skal afholde eventuel restferie.

Du er velkommen til at kontakte mig for rådgivning herom.

Med venlig hilsen
Trine Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og medarbejdere Ansættelse og medarbejdere

Som arbejdsgiver har du en lang række forpligtelser over for dine medarbejdere.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.725 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.725 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.