Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Højesteret: Sådan skal der tælles 120 sygedage ved delvis sygemelding

  • Af Pia Eskildsen
  • 26. jan 2018
  • 21 Spørgsmål & svar

Der har i flere år været usikkerhed om, hvordan man beregner 120 sygedage for en funktionær, der er deltidssygemeldt. Men det retter de to nye afgørelser nu heldigvis op på, fortæller advokatfuldmægtig med speciale i ansættelsesret Cecilie de Claville Christiansen fra ADVODAN i Holbæk. 

Kun ”faktisk fravær” indgår i beregningen
Hidtil har man anvendt en gennemsnitsmetode, hvor man har regnet et forholdsmæssigt antal fraværstimer for weekender og andre arbejdsfrie dage med under en deltidssygemelding.

”Et eksempel på denne metode kunne se sådan ud: Ved et delvist sygefravær på 16 timer ud af en ugentlig arbejdstid på 32 timer ville en arbejdsfri weekend indgå i optællingen med 16/32. Set over hele ugen ville det sygefravær, der kunne tælles med, opgøres til 7 dage x 0,5 fraværsdage svarende til 3,5 sygedage. Men denne gennemsnitsmetode er nu afvist én gang for alle, ” forklarer Cecilie de Claville Christiansen og fortsætter:

”Er man deltidssygemeldt, er det kun de faktiske fraværstimer, der tæller med, og weekender eller andre arbejdsfrie dage kan derfor ikke længere indgå i beregningen. Efter den nye afgørelse, skal sygefraværet i stedet opgøres til 5 dage x 0,5 fraværsdage svarende til 2,5 sygedage. ”

Beregningsmetoden for en deltidssygemelding adskiller sig fra en fuldtidssygemelding, hvor praksis viser, at weekender, helligdage og eventuelt andre arbejdsfrie dage netop skal medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage, hvor en funktionær er fuldtidssygemeldt.

Højesteret har desuden slået fast, at man ved opgørelsen af de 120 sygedage kun kan medtage én sygedag pr. dag medarbejderen er syg, uanset om medarbejderen arbejder flere timer end de almindelige 7,4 timer eller arbejder forskudte timer – fx morgen- og aftenarbejde på samme arbejdsplads.

Arbejdsgiver kan afvise delvis sygemelding
I den anden afgørelse, som også relaterer sig til beregningen af 120 sygedage for en deltidssygemeldt, er Højesteret kommet frem til, at man som arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere en delvis sygemelding fra en medarbejder.

 ”Som arbejdsgiver må man gerne takke nej til en funktionærs delvise arbejdskraft, selvom det medfører, at funktionæren så fortsat vil være fuldtidssygemeldt. I forhold til beregningen af funktionærens 120 sygedage, er arbejdsgiveren dermed berettiget til at tælle fulde sygedage, hvor medarbejderen modtager løn, med i opgørelsen af de 120 sygedage. Og det gælder altså også, selvom det er arbejdsgiveren selv, der har afvist at benytte funktionærens delvise arbejdskraft, ” siger Cecilie de Claville Christiansen.

Mange faldgruber
Som arbejdsgiver kan det være rigtig svært at tælles til 120 sygedage, fordi lovgivningen er så kompliceret, som den er, mener Cecilie de Claville Christiansen. 

”Jeg vil til enhver tid anbefale arbejdsgivere at få juridisk rådgivning, inden de opsiger en funktionær efter 120-dages reglen. Det er utrolig nemt at komme til at overtræde reglerne, og det kan efterfølgende blive rigtig dyrt, hvis der skal betales godtgørelse for en uretmæssig opsigelse”. 

Vil du vide mere?
Steen Marslew

Steen Marslew

Advokat og partner | Vis faglig profil
Spørgsmål
Susanne Lapirtis
4/5/2018 11:58:56 AM

Tak for klar information.
Hvis en medarbejder er deltidssygemeldt, og der skal tælles timer - hvordan omregnes de optalte timer til dage. Er det ud fra den pågældende medarbejders normtid?

Besvar indlæg
Cecilie de Claville Christiansen
4/5/2018 2:39:58 PM

Hej Susanne

Såfremt en funktionær er deltidssygemeldt, og har fraværende på grund af sygdom en hel dag, hvor den pågældende skulle have været på arbejde, må dette ses som én sygedag, uanset hvor mange timer funktionæren skulle have arbejdet den pågældende dag. Der kan således ikke for de faktiske hele fraværsdage ske om omregning baseret på forholdet mellem fraværstimer og ugentlig arbejdstid.

Ved beregningen af antallet af sygedage, kan de dage, hvor en deltidssygemeldt funktionær har været på arbejde hele dagen, ikke medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage.

Afgørelserne tager ikke stilling til, hvordan det faktiske fravær skal opgøres på dage, hvor funktionæren alene er sygemeldt en del af dagen. Det er dog min opfattelse, at man her vil tage udgangspunkt i den effektive arbejdstid den pågældende dag, og holder det op mod det faktiske sygefraværet på den pågældende dag. Skulle funktionæren eksempelvis arbejde 8 timer den pågældende dag, og har medarbejderen været syg i 4 timer den pågældende dag, er der tale om en halv sygedag.

Besvar indlæg
Susanne Lapirtis
4/9/2018 9:58:31 AM

Hej Cecilie,
Såfremt fraværet er ½ dag er beregningen jo ligetil, men i dette tilfælde er der tale om fx. 1½ time på en vagt på fx. 9 timer - hvordan tælles det så i dage?
Der er tale om skiftende vagter (dag, aften og nat) i et rul på 14 dage.
Venlig hilsen
Susanne

Besvar indlæg
Cecilie de Claville Christiansen
4/9/2018 10:09:24 AM

Hej Susanne
Højesteret ikke har taget stilling hertil i deres domme, men som nævnt ovenfor er det min opfattelse, at man må holde funktionærens fravær op mod det faktiske sygefravær på den pågældende dag.

Har funktionæren således 1,5 times fravær på en 9 timers vag, er funktionæren sygemeldt 1/6 del af dagen.

Venlig hilsen Cecilie

Besvar indlæg
Susanne Lapirtis
11/1/2018 8:58:46 AM

Hej Cecilie,
Vi har tidligere skrevet sammen om principperne for optælling af 120 sygedage, herunder også når den pågældende starter op på arbejde igen på deltid - se ovennævnte.

Vi har pt. 2 langtidssygemeldte medarbejdere, som begge er i et praktikforløb via Kommunen, hvor de i Kommunernes system er 100% sygemeldt, dvs. vi kan få refusion for alle timer.
De får stadig fuld løn, og arbejder som ekstra person i praktikforløbet.

Skal deres praktiktimer tælles som alm. arbejdstimer, eller holdes praktiktimerne helt ude af regnskabet?

På forhånd tak.

Venlig hilsen
Susanne


Besvar indlæg
Steen Marslew
11/1/2018 1:24:05 PM

Hej Susanne.

Cecilie er fratrådt her på kontoret - så jeg svarer lige på hendes vegne.

Jeg forstår det sådan, at der udbetales fuld løn for alle timer - selv om der er tale om praktiktimer.

Hvis 120 dages reglen er aftalt i ansættelsesforholdene, mener jeg derfor at alle dage skal tælles med fuldt ud.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeppe
1/18/2019 3:13:16 PM

Hvis man er blevet sygemeldt i sin planlagte ferie, vil de 5 karensdage så tælle med i de 120 dage? Hvis ikke - tæller så søndag + næste lørdag og søndag med i det regnstykke, hvis man har sygemeldt sig en søndag?

Steen Marslew
1/21/2019 10:51:26 AM

Hej Jeppe.

Ja - hvis man som medarbejder ønsker erstatningsferie, fordi man er blevet syg i ferien, så må også de første 5 dages sygdom betragtes som helt normal sygdom i forhold til 120 dages reglen - også selv om man ikke får erstatningsferie for disse dage.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Maja Kjeldbjerg
2/4/2019 11:02:12 PM

Min arbejdsplads har en elev, der har været syg mere end 6 mdr. på 1 1/2 år. Nu har hun været væk de sidste 3 uger. Hun kommer ikke med læge erklæring som vi har bedt om på et anbefalet brev.
Vi har fået af vide at vi ikke kan fyre en elev ?
Vi vil absolut ikke ha hende forlænget. Meget uduelig elev.
Hva gør vi ?
PS. Hun er set i byen og er ikke syg !

Besvar indlæg
Steen Marslew
2/6/2019 11:57:03 AM

Hej Maria,

En elevaftale kan ophæves, hvis der er tale om grov misligholdelse - og ulovligt fravær er som udgangspunkt grov misligholdelse.

Jeg vil anbefale, at I kontakter jeres lokale ADVODAN-advokat for at få hjælp til en evt. ophævelse af aftalen.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Chaima
2/26/2019 5:56:21 PM

Hejsa. Jeg står i en situation hvor jeg er sygemeldt fra mit arbejde. Jeg er derfor blevet opsagt på 120 dages reglen som funktionær. Jeg har sat min fagforening på sagen, og der har været fejl i deres optælling af 120 dage. Så istedet for at jeg har en måneds opsigelse, har jeg nu 4 måneder. Men de kræver at hvis jeg raskmelder mig så skal jeg møde på arbejde, da de ikk vil gå med til en fristilling, på trods af at jeg ved jeg vil gå ned igen hvis jeg vendte tilbage til det arbejde. De vil så gerne gå med til at slå halv skade, men det betyder så at jeg vil få karantæne hos min akasse hvis jeg tager imod det. Hvordan kan det være muligt når det er mig der lægger sag an mod dem, og det trods er dem som har lavet fejlen.

Steen Marslew
2/28/2019 1:51:45 PM

Hej Chaima.

Du har ikke en ubetinget ret til fritstilling i en opsigelsesperiode. Du modtager løn - og din modydelse er arbejde, så længe du ikke er syg.

Hvis der ikke kan indgås en aftale, må du derfor passe dit arbejde, med mindre du er sygemeldt.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Irene
3/11/2019 2:39:40 PM

Tæller sygdom i forbindelse med graviditet med i 120 dages reglen?

Vi har en medarbejder (funktionær), som var sygemeldt i 29 dage, så på arbejde 4 uger og derefter sygemeldt pga. graviditet indtil fødsel, derefter barsel og forældreorlov i 26 uger på fuld løn og derefter 21 uger på orlovs dagpenge, så 3 ugers ferie og hun skriver, at hun kommer på arbejde efter ferien. Men istedet for melder hun sig syg og har lige afleveret en friattest med en varighed på sygdommen 1-2 mdr. (?). Hvordan skal man tælle dagene?? Starter den sammenhængende periode her lige efter ferien?? Vh. Irene

Steen Marslew
3/12/2019 11:32:06 AM

Hej Irene.

Nej - graviditetsbetinget sygdom tæller ikke med. Men hvis du bagud i tid over 12 måneder kan tælle 120 dages egentlig sygdom, så kan I opsige med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Men pas på, at dagene er rigtigt optalt! :-)

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Irene
3/26/2019 12:21:02 PM

Jeg har lige telefonisk afholdt sygefraværssamtale med hende, hvor hun starter med at sige, at hun har bisidder med og at hun stadig er dårlig og muligvis ikke kan fuldføre samtalen. og hun svarede nej til alt - om det var specielle opgaver hun kunne varetage eller sygdommens varighed og hun mente ikke vi kunne gøre noget som helst for at få hende tilbage i arbejde. En meget negativ holdning til samtalen og efter 5 min. lagde hun på med "Jeg slutter nu". Kan jeg give hende en advarsel begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Hun har selv sagt, at hun godt kan forstå, hvis vi gerne vil fyre hende, for hun er ikke populær blandt kollegerne og hun afventer tid hos en speciallæge og vil melde sig syg indtil da.
Vh. Irene

Steen Marslew
3/26/2019 12:47:59 PM

Hej Irene.

Jeg vil foreslå, at du kontakter din lokale ADVODAN-advokat, som kan hjælpe dig videre med din sag.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Jane
4/5/2019 9:14:09 AM

Jeg har i nu små 6 uger været on / off på jobbet hele dage eller nogle timer, selvom jeg har mange smerter i nedre dele af ryggen / lænden. Har været til undersøgelser hos lægen og henvist til Fysioterapeut samt MR scanning, med mistanke om en diskusprolaps. Afventer dog svar på scanning. Men jeg fornemmer at min arbejdsplads ikke de tror på min forklaring for fraværet, men jeg kan ikke sidde, stå eller for den sags skyld ligge længere end 5-6 min. før jeg skal finde anden position uden smerter i lænden / nederste ryg.
Hvad vil være bedst for mig? Få en deltidssygmelding eller fuld sygemelding?

Steen Marslew
4/6/2019 9:46:57 AM

Hej Jane.

Det er først og fremmest op til din læge at vurdere, om det rigtigste i din situation vil være en deltids- eller fuldtidssygemelding.

Hvis du kan passe dit arbejde delvist - uden at forværre din sygdom - bør du tilbyde din arbejdsgiver dette. Men din arbejdsgiver kan faktisk vælge at sige nej tak til arbejdsydelsen, hvis det er driftmæssigt uheldigt at du kun er på arbejde på deltid.

Mvh. Steen Marslew

Med venlig hilsen
Steen Marslew
Steen Marslew Advokat og partner | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og medarbejdere Ansættelse og medarbejdere

Som arbejdsgiver har du en lang række forpligtelser over for dine medarbejdere.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.