PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Højesteret: Sådan skal der tælles 120 sygedage ved delvis sygemelding

To principielle afgørelser i Højesteret slår nu fast, hvordan 120 sygedage skal beregnes, når en funktionæransat er delvist sygemeldt.

Der har i flere år været usikkerhed om, hvordan man beregner 120 sygedage for en funktionær, der er deltidssygemeldt. Men det retter de to nye afgørelser nu heldigvis op på, fortæller advokat med speciale i ansættelsesret Christian Vestergaard Løvgren fra Advodan i Holbæk. 

 

Kun ”faktisk fravær” indgår i beregningen

Hidtil har man anvendt en gennemsnitsmetode, hvor man har regnet et forholdsmæssigt antal fraværstimer for weekender og andre arbejdsfrie dage med under en deltidssygemelding.

”Et eksempel på denne metode kunne se sådan ud: Ved et delvist sygefravær på 16 timer ud af en ugentlig arbejdstid på 32 timer ville en arbejdsfri weekend indgå i optællingen med 16/32. Set over hele ugen ville det sygefravær, der kunne tælles med, opgøres til 7 dage x 0,5 fraværsdage svarende til 3,5 sygedage. Men denne gennemsnitsmetode er nu afvist én gang for alle, ” forklarer Christian Vestergaard Løvgren og fortsætter:

”Er man deltidssygemeldt, er det kun de faktiske fraværstimer, der tæller med, og weekender eller andre arbejdsfrie dage kan derfor ikke længere indgå i beregningen. Efter den nye afgørelse, skal sygefraværet i stedet opgøres til 5 dage x 0,5 fraværsdage svarende til 2,5 sygedage. ”

Beregningsmetoden for en deltidssygemelding adskiller sig fra en fuldtidssygemelding, hvor praksis viser, at weekender, helligdage og eventuelt andre arbejdsfrie dage netop skal medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage, hvor en funktionær er fuldtidssygemeldt.

Højesteret har desuden slået fast, at man ved opgørelsen af de 120 sygedage kun kan medtage én sygedag pr. dag medarbejderen er syg, uanset om medarbejderen arbejder flere timer end de almindelige 7,4 timer eller arbejder forskudte timer – fx morgen- og aftenarbejde på samme arbejdsplads.

 

Arbejdsgiver kan afvise delvis sygemelding


I den anden afgørelse, som også relaterer sig til beregningen af 120 sygedage for en deltidssygemeldt, er Højesteret kommet frem til, at man som arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere en delvis sygemelding fra en medarbejder.

”Som arbejdsgiver må man gerne takke nej til en funktionærs delvise arbejdskraft, selvom det medfører, at funktionæren så fortsat vil være fuldtidssygemeldt. I forhold til beregningen af funktionærens 120 sygedage, er arbejdsgiveren dermed berettiget til at tælle fulde sygedage, hvor medarbejderen modtager løn, med i opgørelsen af de 120 sygedage. Og det gælder altså også, selvom det er arbejdsgiveren selv, der har afvist at benytte funktionærens delvise arbejdskraft, ” siger Christian Vestergaard Løvgren.

 

Mange faldgruber

Som arbejdsgiver kan det være rigtig svært at tælles til 120 sygedage, fordi lovgivningen er så kompliceret, som den er, mener Christian Vestergaard Løvgren. 

”Jeg vil til enhver tid anbefale arbejdsgivere at få juridisk rådgivning, inden de opsiger en funktionær efter 120-dages reglen. Det er utrolig nemt at komme til at overtræde reglerne, og det kan efterfølgende blive rigtig dyrt, hvis der skal betales godtgørelse for en uretmæssig opsigelse”. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om ansættelsesretten og sygemeldinger?

8 kommentar

0 / 700 tegn

Anonym :)

Hej Jeg er selv deltidssygemeldt med dårligt knæ. Nogen gange går det godt, andre gange går det meget skidt med knæet. Det vil altså sige, at jeg på en uge f.eks. kan arbejde 2 dage, og ringe ind om morgenen og melde mig syg den næste dag. Ville den slags for sygemelding, tælle med som en del af min overordnede/deltidssygemelding. Eller vil den tælles som alm. sygefravær?

Linda

Hvis man er ansat i fleksjob på 9 timer om ugen og arbejder hver anden dag og bliver sygemeldt, hvordan tæller man så sygedage? Er det kun de dage man skulle have været på job der tæller? Hvis man så bliver delvist sygemeldt, hvordan tæller man så sygedage? Linda

Steen Marslew

Hej Linda Ved beregningen af 120 sygedage gør det ingen forskel, om du som medarbejder er i fleksjob eller ej. Hvis du er fuldtidssygemeldt medregnes alle dage (som hele dage) – også f.eks. weekenddage, hvis du er syg op til weekenden og stadig på den anden side af weekenden. Hvis du er deltidssygemeldt er det kun arbejdsdage, der tælles med i opgørelsen, og kun med det faktiske sygefravær (dvs. de timer, hvor der skulle have været udført arbejde de pågældende dage). 7,4 timer udgør herefter en hel sygedag i beregningen.

Jane

Jeg har i nu små 6 uger været on / off på jobbet hele dage eller nogle timer, selvom jeg har mange smerter i nedre dele af ryggen / lænden. Har været til undersøgelser hos lægen og henvist til Fysioterapeut samt MR scanning, med mistanke om en diskusprolaps. Afventer dog svar på scanning. Men jeg fornemmer at min arbejdsplads ikke de tror på min forklaring for fraværet, men jeg kan ikke sidde, stå eller for den sags skyld ligge længere end 5-6 min. før jeg skal finde anden position uden smerter i lænden / nederste ryg. Hvad vil være bedst for mig? Få en deltidssygmelding eller fuld sygemelding?

Steen Marslew

Hej Jane. Det er først og fremmest op til din læge at vurdere, om det rigtigste i din situation vil være en deltids- eller fuldtidssygemelding. Hvis du kan passe dit arbejde delvist - uden at forværre din sygdom - bør du tilbyde din arbejdsgiver dette. Men din arbejdsgiver kan faktisk vælge at sige nej tak til arbejdsydelsen, hvis det er driftmæssigt uheldigt at du kun er på arbejde på deltid. Mvh. Steen Marslew

Irene

Tæller sygdom i forbindelse med graviditet med i 120 dages reglen? Vi har en medarbejder (funktionær), som var sygemeldt i 29 dage, så på arbejde 4 uger og derefter sygemeldt pga. graviditet indtil fødsel, derefter barsel og forældreorlov i 26 uger på fuld løn og derefter 21 uger på orlovs dagpenge, så 3 ugers ferie og hun skriver, at hun kommer på arbejde efter ferien. Men istedet for melder hun sig syg og har lige afleveret en friattest med en varighed på sygdommen 1-2 mdr. (?). Hvordan skal man tælle dagene?? Starter den sammenhængende periode her lige efter ferien?? Vh. Irene

Steen Marslew

Hej Irene. Nej - graviditetsbetinget sygdom tæller ikke med. Men hvis du bagud i tid over 12 måneder kan tælle 120 dages egentlig sygdom, så kan I opsige med 1 måneds varsel til en måneds udgang. Men pas på, at dagene er rigtigt optalt! :-) Mvh. Steen Marslew

Irene

Jeg har lige telefonisk afholdt sygefraværssamtale med hende, hvor hun starter med at sige, at hun har bisidder med og at hun stadig er dårlig og muligvis ikke kan fuldføre samtalen. og hun svarede nej til alt - om det var specielle opgaver hun kunne varetage eller sygdommens varighed og hun mente ikke vi kunne gøre noget som helst for at få hende tilbage i arbejde. En meget negativ holdning til samtalen og efter 5 min. lagde hun på med "Jeg slutter nu". Kan jeg give hende en advarsel begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Hun har selv sagt, at hun godt kan forstå, hvis vi gerne vil fyre hende, for hun er ikke populær blandt kollegerne og hun afventer tid hos en speciallæge og vil melde sig syg indtil da. Vh. Irene

Chaima

Hejsa. Jeg står i en situation hvor jeg er sygemeldt fra mit arbejde. Jeg er derfor blevet opsagt på 120 dages reglen som funktionær. Jeg har sat min fagforening på sagen, og der har været fejl i deres optælling af 120 dage. Så istedet for at jeg har en måneds opsigelse, har jeg nu 4 måneder. Men de kræver at hvis jeg raskmelder mig så skal jeg møde på arbejde, da de ikk vil gå med til en fristilling, på trods af at jeg ved jeg vil gå ned igen hvis jeg vendte tilbage til det arbejde. De vil så gerne gå med til at slå halv skade, men det betyder så at jeg vil få karantæne hos min akasse hvis jeg tager imod det. Hvordan kan det være muligt når det er mig der lægger sag an mod dem, og det trods er dem som har lavet fejlen.

Maja Kjeldbjerg

Min arbejdsplads har en elev, der har været syg mere end 6 mdr. på 1 1/2 år. Nu har hun været væk de sidste 3 uger. Hun kommer ikke med læge erklæring som vi har bedt om på et anbefalet brev. Vi har fået af vide at vi ikke kan fyre en elev ? Vi vil absolut ikke ha hende forlænget. Meget uduelig elev. Hva gør vi ? PS. Hun er set i byen og er ikke syg !

Jeppe

Hvis man er blevet sygemeldt i sin planlagte ferie, vil de 5 karensdage så tælle med i de 120 dage? Hvis ikke - tæller så søndag + næste lørdag og søndag med i det regnstykke, hvis man har sygemeldt sig en søndag?

Susanne Lapirtis

Tak for klar information. Hvis en medarbejder er deltidssygemeldt, og der skal tælles timer - hvordan omregnes de optalte timer til dage. Er det ud fra den pågældende medarbejders normtid?

Cecilie de Claville Christiansen

Hej Susanne Såfremt en funktionær er deltidssygemeldt, og har fraværende på grund af sygdom en hel dag, hvor den pågældende skulle have været på arbejde, må dette ses som én sygedag, uanset hvor mange timer funktionæren skulle have arbejdet den pågældende dag. Der kan således ikke for de faktiske hele fraværsdage ske om omregning baseret på forholdet mellem fraværstimer og ugentlig arbejdstid. Ved beregningen af antallet af sygedage, kan de dage, hvor en deltidssygemeldt funktionær har været på arbejde hele dagen, ikke medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage. Afgørelserne tager ikke stilling til, hvordan det faktiske fravær skal opgøres på dage, hvor funktionæren alene er sygemeldt en del af dagen. Det er dog min opfattelse, at man her vil tage udgangspunkt i den effektive arbejdstid den pågældende dag, og holder det op mod det faktiske sygefraværet på den pågældende dag. Skulle funktionæren eksempelvis arbejde 8 timer den pågældende dag, og har medarbejderen været syg i 4 timer den pågældende dag, er der tale om en halv sygedag.

Susanne Lapirtis

Hej Cecilie, Såfremt fraværet er ½ dag er beregningen jo ligetil, men i dette tilfælde er der tale om fx. 1½ time på en vagt på fx. 9 timer - hvordan tælles det så i dage? Der er tale om skiftende vagter (dag, aften og nat) i et rul på 14 dage. Venlig hilsen Susanne

Cecilie de Claville Christiansen

Hej Susanne Højesteret ikke har taget stilling hertil i deres domme, men som nævnt ovenfor er det min opfattelse, at man må holde funktionærens fravær op mod det faktiske sygefravær på den pågældende dag. Har funktionæren således 1,5 times fravær på en 9 timers vag, er funktionæren sygemeldt 1/6 del af dagen. Venlig hilsen Cecilie

Susanne Lapirtis

Hej Cecilie, Vi har tidligere skrevet sammen om principperne for optælling af 120 sygedage, herunder også når den pågældende starter op på arbejde igen på deltid - se ovennævnte. Vi har pt. 2 langtidssygemeldte medarbejdere, som begge er i et praktikforløb via Kommunen, hvor de i Kommunernes system er 100% sygemeldt, dvs. vi kan få refusion for alle timer. De får stadig fuld løn, og arbejder som ekstra person i praktikforløbet. Skal deres praktiktimer tælles som alm. arbejdstimer, eller holdes praktiktimerne helt ude af regnskabet? På forhånd tak. Venlig hilsen Susanne