Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

3 ting du bør få styr på, inden din ægtefælle skal på plejehjem

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 01. feb 2019
  • 14 Spørgsmål & svar

”I de fleste tilfælde har ældre behov for at komme på plejehjem, fordi de er demente eller syge. Derfor er det vigtigt at stoppe op og gøre sig nogle overvejelser om ens alderdom, allerede inden det kommer så vidt,” siger Mie Rahbek Thomsen, der er advokat og partner i ADVODAN Slagelse.

I det følgende anbefaler hun tre juridiske områder, som du og din ægtefælle bør tage stilling til, så I er bedst muligt sikrede i jeres alderdom.

1. Skal der ændres i testamentet?

Først og fremmest anbefaler advokaten, at I har lavet et testamente, hvor I fastlægger, hvordan arven skal fordeles, når en af jer går bort. Testamente er særligt vigtigt, hvis I ikke er gift, da I så ikke automatisk arver hinanden.

”Har I allerede skrevet testamente, bør I overveje, om testamentet skal ændres, hvis en af jer skal på plejehjem. Måske er det relevant, at den fælles ejendom eller andre fælles aktiver overføres til den, der ikke skal på plejehjem, da det sandsynligvis bliver den længstlevende part i ægteskabet,” forklarer Mie Rahbek Thomsen.

2. Har I en ægtepagt?

Det kan også være relevant at lave en ægtepagt, hvor et eller flere aktiver kan gøres til særeje for den raske ægtefælle, sådan at eksempelvis den faste ejendom ikke er omfattet af parrets formuefællesskab. 

”Normalvis har ægtefæller såkaldt formuefællesskab, og derfor skal alle aktiver deles lige ved dødsfald, så den efterladte ægtefælle og eventuelle børn arver lige meget efter afdøde. Men det kan stille ægtefællen økonomisk dårligt. Derfor kan det være en fordel at give den ene ægtefælle særeje over fx ejendommen eller formuen, når den anden ægtefælle skal på plejehjem,” siger Mie Rahbek Thomsen.

3. Overvej en fremtidsfuldmagt

Endelig anbefaler advokaten, at I i god tid udarbejder en såkaldt fremtidsfuldmagt. Det giver jer hver især mulighed for at råde over fx fælles hus, formue og andre aktiver samt tage helbredsmæssige beslutninger, hvis den anden part fx får demens og ikke længere er mentalt habil.

”Det er vigtigt at udarbejde fremtidsfuldmagten, mens begge parter stadig er mentalt raske. Uden en gyldig fuldmagt kan den raske ægtefælle på et senere tidspunkt risikere at stå uden adgang til den fælles konto eller uden mulighed for at sælge huset, fordi det kræver den anden ægtefælles samtykke – et samtykke, der måske ikke kan gives på grund af sygdom. Så kræver det i stedet en længere proces på mange måneder, hvor den raske ægtefælle skal opnå et værgemål gennem Statsforvaltningen – og det er bestemt ikke fordelagtigt i akutte situationer,” forklarer Mie Rahbek Thomsen.

Vil du vide mere?
Mie Rahbek Thomsen

Mie Rahbek Thomsen

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Ilse Engstrøm
2/26/2019 11:26:08 AM

Jeg er enlig med 2 børn og har oprettet testamente, hvor børnene arver som særeje.
Er der behov for, at jeg opretter fremtidsfuldmagt?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:03:56 PM

Hej Ilse

Hvis du skulle blive syg, så du ikke længere kan tage stilling til økonomiske og personlige forhold, eksempelvis ved en hjerneblødning eller demens, vil det være en stor fordel, hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt til dine børn. De vil så kunne foretage betalinger på dine vegne, sætte dit hus til salg om nødvendigt mm.

Hvis du bliver syg uden en fuldmagt, vil de først kunne hjælpe dig, når de har fået et værgemål etableret gennem Statsforvaltningen. Det kan imidlertid tage mange måneder, hvor al økonomi i mellemtiden er låst.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Grethe Skov Knudsen
2/26/2019 4:56:55 PM

En fremtidsfuldmagt, kan man selv lave den ?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
3/1/2019 12:06:53 PM

Hej Grethe

Der er ikke noget i vejen for, at man selv laver fremtidsfuldmagtsteksten. Den skal dog uploades i tinglysningssystemet, hvilket mange synes er lidt svært.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
6/7/2019 4:46:32 PM

Hej Mie.

Tak for en god artikel. Jeg har dog et spørgsmål.
I forbindelse med salg af hus og efterfølgende nyt køb af hus, valgte min mand og jeg, at jeg alene skulle står på skødet, da han er en del ældre (87 år) og har alzheimers.
Har vi så grund til at lave en ny ægtepagt med særeje, eller har jeg allerede særeje over huset? Myndigheder osv. sender alle regninger til mig, som om jeg alene ejer huset...... For os var det bare en formel sag, som ville gøre det lettere for mig den dag min mand ikke er her mere.
I håbet om at få et svar, Annette

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
6/12/2019 11:23:03 AM

Hej Annette

Du har ikke særeje på ejendommen ved at stå som eneejer af ejendommen.Værdien af ejendommen er stadig delingsformue, som skal deles med din mand eller boet efter ham engang.
Hvis du vil undgå det, skal I lave en ægtepagt, så du kan beholde værdien af huset uden deling. Det kræver imidlertid at din mand er habil til at underskrive en ægtepagt. Er hans Alzheimers for fremskræden, vil det ikke være muligt for dig at lave en ægtepagt med særeje.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Grethe Knudsen
6/10/2019 9:49:06 AM

kan man frasige sig formodet arv, hvis man er på kontanthjælp, inden man formoder at arve,?

Besvar indlæg
Mie Rahbek Thomsen
6/12/2019 11:24:10 AM

Hej Grethe

Du kan godt give arveafkald både før og efter et dødsfald. Det skal gives over for den person, som du ellers vil arve. Husk at tage stilling til, om du skal kunne kalde arveafkaldet tilbage.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanni
1/14/2020 2:04:56 PM

Hvis vi har oprettet en fremtidsfuldmagt som giver mig råderet over økonomi mv. og har en andelsbolig og min ægtefælle er nød til at flytte på plejehjem, vil den fælles formue vi har i andelen og de penge jeg har på mine bankkonti, blive regnet med i indtægterne hos den der flytter på plejehjem, som har sin egen konti og opsparing.

Mie
1/16/2020 9:51:23 AM

Hej Jeanni

Pensionsydelser og forskellige tillæg søges individuelt og uafhængigt af selve fremtidsfuldmagten. Hvorvidt hele husstandsindkomsten lægges til grund ved beregningen af tillægget afhænger derfor af de konkrete regler på området. Du kan læse mere på borger.dk eller på ældre sagens hjemmeside.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Sanne andersen
2/25/2020 9:03:30 PM

Med baggrund i ny situation mellem mine forældre der har været gift i 55 år, står vi i den situationen At min far på 83 år skal flytte på plejehjem. Da huset de bor i står i min fars navn på skødet, det gjorde man i 60’erne ejendomsværdi samt han har et depot i sit navn i banken, ja så tolker vi det at alle værdierne tæller med som min fars formue i forhold til beregning af betaling af plejehjemsplads. Det vil sige total egen betaling. Jeg har læst noget om ægtepart. Kunne denne skrive så fx. Husetværdi så overgår til min mors formue. Eller skal der tinglysning nyt skøde på huset.

Besvar indlæg
Mie
3/18/2020 3:31:08 PM

Hej Sanne

Da ejendommen er ejet af din far, kan din mor ikke få særeje på værdien. Man kan kun få særeje på egne aktiver. Aktiverne vil altså skulle overdrages til din mor, og huset omskødes, hvis ejerforholdet skal ændres. Jeg tør dog ikke sige, om det kan få konsekvenser for beregningen af betalingen for plejehjemspladsen, hvis værdierne overføres - altså om overdragelsen kan "omstødes".

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Karin
6/25/2020 2:03:03 PM

Hej Mie.
Jeg er gift. Vi vil gerne oprette testamente.
Jeg har særeje på vores formue, hus, bil m.m. Min mand har bare gæld. Jeg ønsker at min mand skal kunne blive i boligen til sin død, på de vilkår der er gældende på tidspunktet for testamentes udfærdigelse.
Vi har 3 sammenbragte voksne børn.Tvangsarven går til min søn - øvrige arv fordeles ligeligt mellem de 3.
Efterlevende ægtefælle har livsvarig brugsret til boets evt. bil og øvrige køretøjer, som ved dennes død overgår til min søn.
Ingen arv kan udløses før efter min mands død.
Er der nogen hindringer for at vi kan gennemføre et testamente med det indhold?
På forhånd tak.
mvh Karin

Mie
7/2/2020 3:17:00 PM

Hej Karin

I kan ikke lavet et testamente med det indhold, da det principielt er et uskiftet bo, hvilket kræver samtykke fra afdødes særbørn.

Derudover må jeg fraråde en livsvarig bopælsret/brugsret, idet det binder arvingerne til nogle aktiver, som giver dem udgifter løbende, men som de ikke kan afhænde, da der er en lejer/bruger.

Afhængigt af din særejeform kan din mand evt. sidde i uskiftet bo med aktiverne ved din død, men har han kreditorer, vil de kunne søge sig fyldestgjort i aktiverne.

Mvh. Mie Rahbek Thomsen

Med venlig hilsen
Mie Rahbek Thomsen
Mie Rahbek Thomsen Advokat | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.735 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.735 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.