PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skal du have en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en måde at sikre din fremtid på. Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge en person, du har tillid til, som kan varetage dine interesser, hvis du en dag selv bliver for syg eller dement til at kunne gøre det.

Nogle mennesker kommer desværre på et tidspunkt til et sted i livet, hvor de ikke længere kan træffe beslutninger på egne vegne omkring økonomi og personlige forhold. En fremtidsfuldmagt er din garanti for, at dine interesser bliver varetaget, hvis du en dag befinder dig i denne ulykkelige situation.

Men hvad er en fremtidsfuldmagt helt præcist, og hvordan laver du den? Vi besvarer de fem vigtigste spørgsmål og hjælper dig, hvis du ønsker at oprette en.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er præcis, hvad det lyder som: en fuldmagt der gælder i fremtiden. I den står, hvem du ønsker, der skal handle på dine vegne, hvis du i fremtiden bliver ude af stand til at gøre det selv. Uden en fremtidsfuldmagt er det nemlig Familieretshuset, der tager denne beslutning.

I fremtidsfuldmagten skal du skrive, hvad den fremtidsfuldmægtige skal kunne bestemme på dine vegne.

I en fremtidsfuldmagt står der standardoplysninger om dig selv og din fremtidsfuldmægtige – dvs. den, du giver fuldmagten til. Derudover skal der stå i den, hvad du ønsker den fremtidsfuldmægtige skal kunne bestemme på dine vegne. Det kan være, han eller hun skal kunne tage alle beslutninger, men det kan også være, at du vil begrænse fuldmagten til at omfatte enten personlige forhold (fx din medicin) eller økonomiske forhold (fx betaling af regninger).

Hvem kan jeg gøre til fremtidsfuldmægtig?

Du skal overveje det nøje, når du vælger, hvem du udpeger som fremtidsfuldmægtig i din fremtidsfuldmagt. Du behøver ikke begrænse det til én person – du kan godt skrive, at du gør fx begge dine børn til fremtidsfuldmægtige.

 

Flere fremtidsfuldmægtige

Hvis du gør mere end én person til fremtidsfuldmægtig, skal du beslutte, hvordan de skal tage beslutninger for dig, hvis det bliver nødvendigt en dag. Det kan du gøre, præcis som du ønsker – du kan fx vælge en af disse modeller:

 • Dine fremtidsfuldmægtige skal blive enige om alle beslutninger – men husk at det kan betyde konflikt, hvis de ikke kan nå til enighed
 • Du vælger én fremtidsfuldmægtig, som tager alle beslutninger, men også en fremtidsfuldmægtig, der kan tage over, hvis den første person ikke kan varetage opgaven
 • Du giver én fremtidsfuldmægtig ansvar for økonomiske forhold og en anden fremtidsfuldmægtig ansvar for personlige forhold

 

Valg af fremtidsfuldmægtig

Som udgangspunkt kan du gøre enhver person over 18 år (på tidspunktet for fuldmagtens oprettelse) til fremtidsfuldmægtig. Dog ikke hvis personen er under værgemål eller selv har en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Uanset om du vælger en eller flere fremtidsfuldmægtige, er det vigtigt, at det er nogen, du har tillid til. Ikke kun nu, men også i fremtiden, når det faktisk gælder.

Det er altid en god idé at tale med den eller dem, du ønsker at udpege som fremtidsfuldmægtig(e). På den måde sikrer du dig, at de er indforståede med at påtage sig opgaven og det ansvar, der medfølger.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og ”i stand til at handle fornuftsmæssigt”.

Da der er tale om et dokument, som omhandler meget private forhold, er det en god idé at rådføre dig med en advokat. Vi hjælper dig gerne med at oprette en fremtidsfuldmagt, så du har garanti for et professionelt dokument tilpasset netop din situation. Klik her for at oprette fremtidsfuldmagt.

Du skal bekræfte for en notar, at du vedkender dig fremtidsfuldmagten.

Sådan gør du fuldmagten gyldig

Når du har udarbejdet din fremtidsfuldmagt, skal den gøres gyldig. Det sker i to trin:

 

 1. Du opretter fuldmagten og underskriver den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med dit NemID på Tinglysning.dk.
 2. Du møder op i byretten med offentlig billedlegitimation (fx pas eller kørekort) og bekræfter for en notar, at du ønsker at vedkende dig fremtidsfuldmagten, og at den er dit eget ønske. Notaren skal her sikre sig, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Har du ikke mulighed for at møde op i byretten, kan notaren møde op på din adresse eller på hospitalet. Hvis du er fritaget for digital post, skal du i stedet medbringe og underskrive din fremtidsfuldmagt hos Familieretshuset.

Hvad end du selv møder op i byretten, eller notaren kommer til dig, koster det en retsafgift på 300 kr. (tal fra 2024). Skal notaren komme hjem til dig, skal du forvente, at der tillægges udgifter til transport.

Har du brug for hjælp?

Lad os oprette din fremtidsfuldmagt

Hos Advodan kan du få hjælp af en advokat til at oprette din fremtidsfuldmagt. Vi rådgiver dig om reglerne for fremtidsfuldmagter og klarer alt det praktiske for dig. Læs mere, om hvordan vi kan hjælpe dig. 

Opret fremtidsfuldmagt

Hvornår gælder en fremtidsfuldmagt?

Selvom du har oprettet en fremtidsfuldmagt, gælder den først, når Familieretshuset sætter den i kraft. Du er altså selv fuldmægtig, indtil Familieretshuset vurderer, at du ikke længere kan varetage personlige eller økonomiske forhold.

 

Hvordan træder den i kraft?

Hvis du selv er i stand til at se, at du snart ikke kan handle fornuftsmæssigt længere, kan du bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Ellers er det din(e) fremtidsfuldmægtige, som beder Familieretshuset om det, hvis det en dag viser sig nødvendigt. Hvis din(e) fremtidsfuldmægtige fremsætter anmodningen, skal vedkommende:

 • fremlægge en lægeerklæring om din tilstand
 • underrette dine nærmeste pårørende om anmodningen
 • tale med dig og din ægtefælle/samlever om anmodningen


Anmodningen koster et gebyr på 1010 kr. (tal fra 2024). På baggrund af anmodningen beslutter Familieretshuset, om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft.

 

Hvordan ophører den?

Hvis du dør, ophører fremtidsfuldmagten automatisk. Mens du endnu lever, kan den ophøre hvis

 • du eller din(e) fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål
 • din(e) fremtidsfuldmægtige har oprettet egen fremtidsfuldmagt, der træder i kraft
 • din(e) fremtidsfuldmægtige ikke ønsker at være fremtidsfuldmægtig
 • Familieretshuset vurderer, at der er tvivl om din fremtidsfuldmægtiges evner som din repræsentant

Kan jeg ændre en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan som udgangspunkt godt ændres. Hvis du endnu ikke har vedkendt den for en notar, kan den ændres eller tilbagekaldes ved den digitale selvbetjeningsløsning på tinglysning.dk. Har du vedkendt den for en notar, skal du ændre/tilbagekalde dokumentet ved ham eller hende, så notaren sikrer sig, at du stadigvæk kan handle fornuftsmæssigt, og at du foretager ændringen efter eget ønske.

Er fremtidsfuldmagten allerede trådt i kraft, er det ikke lige så simpelt at ændre eller tilbagekalde den. Du kan anmode Familieretshuset om det, og så er det dem, der afgør, om du forstår, hvad det indebærer. De kan altså godt afvise din anmodning, hvis de ikke mener, at du kan handle ”fornuftsmæssigt” længere.

Godt at vide om fremtidsfuldmagter

 • Ønsker du aktivt tilsyn med din(e) fremtidsfuldmægtig(e), kan du udpege en tredjepart (fx en advokat) i din fremtidsfuldmagt til at stå for dette
 • Din fremtidsfuldmægtige skal holde hans/hendes og din økonomi adskilt, medmindre vedkommende er din ægtefælle eller samlever
 • Din fremtidsfuldmægtige må ikke lave aftaler med sig selv på dine vegne
 • Din fremtidsfuldmægtige må ikke bruge fuldmagten på områder, hvor han/hun og du kan have modstridende interesser
 • Når din fremtidsfuldmagt træder i kraft, kan relevante aftaleparter og offentlige myndigheder se i Personbogen, at din fremtidsfuldmægtige må handle på dine vegne

Klik her og få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt.

Indsender formularen...

Læs vores e-bog om familie og arveret. Her kan du blive klogere på, hvordan du bedst kan sikre dig selv og din familie.