Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Aftaleloven: Hvornår gælder en aftale?

  • Af Amanda Ellekilde Jørgensen, ADVODAN
  • 17. jun 2019
  • 21 Spørgsmål & svar

”Generelt set er det faktisk ret simpelt. En aftale er bindende, så snart den er indgået af begge parter,” fortæller advokatfuldmægtig Maja Juhl Sørensen fra ADVODAN Slagelse og uddyber: ”I praksis betyder det, at hvis du tilbyder at sælge din bil til 60.000 kroner, og en køber takker ja til dette tilbud, så er I begge forpligtet til at overholde aftalen.”

Mundtlig eller skriftlig aftale

Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

”Selvom loven siger, at en mundtlig aftale er bindende, kan det være rigtig svært at bevise sådan en aftale i en retssag. Drejer det sig om en vigtig aftale såsom et bilkøb eller en håndværkerydelse, vil jeg altid anbefale, at man får den på skrift. Til gengæld er det ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan den skriftlige aftale indgås. I de fleste tilfælde kan det ligeså godt foregå over sms, som det kan ske i form af en kontrakt – så længe pris og ydelse altså tydeligt fremgår af teksten,” fortæller Maja Juhl Sørensen.

Frist for accept af aftalen

Hvis en håndværker tilbyder at skifte dit vindue for 2000 kroner, er dette tilbud naturligvis ikke bindende for dig, før du har accepteret det. Håndværkeren er imidlertid bundet af tilbuddet indtil acceptfristen. Håndværkeren kan selv fastsætte denne frist, når han fremsætter tilbuddet. Hvis han beder om svar inden den 30. juni, er han altså forpligtet til at skifte dit vindue for 2000 kroner, såfremt du accepterer tilbuddet inden månedens udgang.

”Hvis tilbudsgiver ikke selv fastsætter en acceptfrist, bestemmes den af aftaleloven. Hvis tilbuddet fremsættes mundtligt, bortfalder det, hvis modtager ikke accepterer det på stedet. Reglerne er dog ikke ligeså simple for skriftlige tilbud. Her afhænger acceptfristen bl.a. af en rimelig betænkningstid for tilbuddet,” forklarer Maja Juhl Sørensen og fortsætter:

”Det er også værd at være opmærksom på, at det ifølge loven betragtes som et nyt tilbud, hvis accepten sker efter acceptfristen. Hvis håndværkeren har sat den 30. juni som acceptfrist, og du accepterer den 3. juli, er du altså forpligtet til at betale 2000 kroner for en udskiftning af dit vindue, hvis håndværkeren accepterer tilbuddet. På den måde er rollerne altså blevet byttet rundt: Du er nu tilbudsgiver, og håndværkeren er tilbudsmodtager.”

Hvis aftalen ikke overholdes

Desværre kan du komme ud for at indgå en bindende aftale, som modparten alligevel ikke ønsker at overholde. I sådan et tilfælde bør du hurtigst muligt kontakte en advokat. Er du tilbudsmodtager, vil det dog være en god idé først at tjekke, at tilbudsgiver ikke har beskyttet sig gennem forbehold. Har tilbudsgiver nævnt forbehold i tilbuddet, er det nemlig ikke nødvendigvis bindende for vedkommende.

Vil du vide mere?
Maja Juhl Sørensen

Maja Juhl Sørensen

Advokatfuldmægtig | Vis faglig profil
Spørgsmål
Lene Frederiksen
6/28/2019 10:24:11 AM

Hektar været ude for at en skriftlig aftale ble brudt hvilke undtagelser findes i sådan et tilfælde mvh Lene f.

Besvar indlæg
Maja Juhl Sørensen
7/15/2019 8:45:10 AM

Kære Lene,

For at kunne besvare dit spørgsmål er jeg nødt til at have nogle flere oplysninger. Du er velkommen til at sende flere oplysninger på min mail: majs@advodan.dk. Herefter kan jeg tage stilling til, om du evt. har et krav som følge af, at den skriftlige aftale ikke er overholdt, herunder hvilke muligheder du har for at forfølge kravet.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
jørgen
7/1/2019 9:18:03 PM

Hej
Min eks kæreste og jeg har et hus sammen 50/50.
Vi er gået fra hindanden i februar måned. Eks er fraflyttet ejendommen og har ikke betalt
til fælles udgifter på huset( Fælles gæld i huset osv,)
Nu vil hun flytte tilbage i huset,
Spørgsmålet er.
Kan hun bare flytte tilbage, da hun har skiftet adresse og har intet betalt
siden februar.
Jeg har også gentagne gange bedt om at få udleveret nøglerne til huset, Dette vil hun ikke.
Og må jeg skifte låsene i i huset.

Håber på hurtigt svar.

Mvh. Jørgen

Besvar indlæg
Maja Juhl Sørensen
7/15/2019 9:04:48 AM

Kære Jørgen,

Tak for dit spørgsmål. Først skal jeg beklage det sene svar, der skyldes sommerferieafholdelse.

Jeg skal i det følgende besvare dit spørgsmål.

Jeg formoder, at I ikke har lavet en samejeoverenskomst i forbindelse med jeres køb af huset. I har altså ikke en aftale, der regulerer hvad der skal ske med huset i tilfælde af f.eks. samlivsophævelse o.l.

Som udgangspunkt ejer I begge ejendommen, og derfor har I begge lige meget ret til denne. Eftersom I ikke har en konkret aftale, er I nødt til at forsøge at finde en løsning sammen. Da I nu er gået fra hinanden, vil jeg anbefale, at I forsøger at finde ud af, hvorvidt ejendommen skal sælges, eller om en af jer skal overtage ejendommen alene. Sidstnævnte kræver, at banken kan godkende den ene af jer til at overtage ejendommen.

Et fortsat sameje er ikke hensigtsmæssigt, nu hvor I er gået fra hinanden. Hvis din ekskæreste flytter tilbage, men fortsat ikke betaler til gælden, vil huset i værste fald ryge på tvangsauktion, hvilket ikke gavner jeres økonomi hver især. Det er derfor i både din og din ekskærestes interesse, at I finder en samlet løsning, hvor I enten sælger ejendommen eller den ene af jer overtager. Så længe I ejer huset sammen, og I ikke har indgået en aftale om, hvad der skal ske, må du heller ikke bare skifte nøglerne til huset.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker ovenstående uddybet.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte Elisabeth
8/25/2019 12:01:34 AM

Jeg har lejet et hus pr 1/9-19 og fået lov at flytte ind før tid.
Iflg tidligere lejer, oplyst pr SMS efter jeg var flyttet ind, er der fugt og skimmelsvamp i huset, som tidligere lejer har affundet sig med, vasket det af hver uge, lige ledes i brusekabinen skulle der komme noget sort ud imellem fliserne.

Det er jo meget sundhedsskadelig - hvad kan jeg gøre? Udlejeren siger, jeg skal sætte varme på for at undgå fugtskaderne, som vil opstå bag møbler mv. Det nægter jeg nu i denne sommer temperatur..

Hvad gør jeg?

Besvar indlæg
Maja Juhl Sørensen
9/4/2019 2:34:19 PM

Kære Gitte,

Tak for dit spørgsmål.

Indledningsvis bemærker jeg, at nedenstående svar er med forbehold for oplysninger, som jeg ikke har kendskab til.

Dine helt konkrete muligheder afhænger naturligvis af, hvor slemt et tilfælde af skimmelsvamp, der er tale om samt hvad du ønsker at opnå.

Hvis der er mangler ved lejemålet, skal udlejer naturligvis udbedre dette. Jeg vil anbefale, at du kontakter udlejer herom straks. Hvis ikke udlejer foretager sig det fornødne, kan du varsle udlejer, at du vil udbedre for udlejers regning.

Er der tale om en væsentlig mangel, hvor der f.eks. er tale om et direkte sundhedsskadeligt forhold, har du ret til at ophæve lejemålet og derved modtage dit depositum retur m.v. Om der er grundlag for ophævelse kan jeg ikke vurdere ud fra de oplysninger jeg har på nuværende tidspunkt.

I visse tilfælde kan der også være grundlag for at man som lejer tilkendes erstatning.

Jeg vil dog anbefale dig at kontakte en advokat, hvis ikke udlejer vil samarbejde omkring at få udbedret skimmelsvampen i lejemålet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker en lidt mere detaljeret gennemgang af dine muligheder.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Steen Bo
9/8/2019 7:43:47 PM

Hej.
Hvordan skal jeg forholde mig på at mundeligt aftale om kompensation.
Jeg købte en ny bil Dec 2018 og fik den den 21.02.2019 men efter kun 8 dages ejerskab blev bilen sat ned med næsten 60.000 kr, og det er lidt surt, men ringer til forhandleren "har navn på vedkomende" og han fortæller at det er en lidt træls situation, men jeg vil få en kompensation i form af en software opdatering til en værdi af 25.000 kr, og det er jo bedre end ingenting. Jeg får det desværre ikke på skrift, men jeg ringer 3 dage senere og den samme sælger fortæller at den er god nok jeg får updateringen gratis om kompensation. Jeg venter så spændt på hvad der sker, men her 7 md efter er der stadig ikke kommet nogen updatering til bilen. Jeg har så rykket og rykket, og nu fået et svar på at jeg ikke vil få den pga jeg ikke har det på skrift. Hvad gør jeg ?

Det skal lige siges at jeg er ikke den eneste der er i samme situation, kender ikke det nøjagtige antal, men lad os sige at der er 50 der fik deres bilen inden 1-3-2019 og de 40 af dem har fået den her lovet updatering da de har fået det på skrift. Men jeg læste på facebook at de lovede den gratis fra en anden kunde som havde købt samme bil og jeg ringede til forhandleren og fik bekræftet 2 gange at den var god nok. Men jeg var desværre så naiv at tro at en mundligt aftale løber så stort et firma ikke fra når de har solgt rigtig mange biler på kort tid.

Mvh Steen

Besvar indlæg
Maja Juhl Sørensen
9/19/2019 8:25:43 AM

Kære Steen,

Tak for dit spørgsmål.

Ifølge aftalelovens regler er en mundtlig aftale nøjagtig lige så bindende som en skriftlig. Udfordringen her består dog i, at det som udgangspunkt er sværere at bevise en mundtlig aftale. Derfor anbefales det altid, at man sørger for at få aftalen på skrift, så der ikke er nogen tvivl.

I din situation vil det umiddelbart være svært at bevise din aftale, hvis du slet ingen dokumentation har.

Det kan dog tale for din sag, hvis du har en masse andre personer, som står i samme situation som dig - og som i givet fald kan bekræfte at være blevet lovet det samme. Det skaber i hvert fald en hvis formodning for den mundtlige aftale, som du henviser til.

Du kan jo med fordel forsøge at opnå kontakt med så mange af de andre personer, som overhovedet muligt - det kan jo være at det kan få forhandleren ud af busken, hvis I er 30-40 personer som henvender jer med et krav. Spørgsmålet er så, om disse personer er interesserede i at køre en sag mod forhandleren med den risiko, der er forbundet hermed.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Jann Pedersen
10/5/2019 10:59:37 AM

Hej

Jeg har fået et tilbud fra en forhandler, det er på mail. har svaret på mail at jeg godt vil købe varen, men han svare ikke tilbage, har også prøvet at ringe uden held. Prøvede så at ringe fra et andet nummer hvor jeg kom i kontakt med ham, men han kunne ikke lige huske tilbuddet. han ville vende tilbage, som han så ikke har gjort.

Skal jeg bare glemme tilbuddet eller forsøge at holde han til aftalen.
Der står ikke noget om forbehold på tilbuddet, og det er accepteret inden for fristen.

Besvar indlæg
Maja Sørensen
10/14/2019 11:12:51 AM

Hej Jann,

Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare.

Hvis du har fået et tilbud, som er accepteret inden for fristen - og din accept ikke i øvrigt indeholder forbehold eller lignende - så er der indgået en bindende aftale. Jeg tager dog forbehold for evt. oplysninger i sagen, som jeg ikke har kendskab til ud fra din besked.

Jeg vil anbefale dig at kontakte forhandleren og holde ham op på den indgåede aftale. Jeg vil tillige anbefale, at du i din skriftlige henvendelse til forhandleren giver ham en rimelig frist til at overholde aftalen og samtidig orienterer om, at du herefter vil være nødsaget til at gå videre med sagen.

Hvis dette ikke giver noget resultat, er du meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan kigge på dine muligheder.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Christoffer
10/15/2019 2:31:10 PM

Hej

Må en håndværkere/virksomhed tage penge for at afgive et tilbud på en evt. arbejdsopgave..?

Min virksomhed har haft besøg af et firma, som skulle komme med et tilbud på installation af noget teknisk udstyr.
For at kunne afgive tilbuddet, havde de behov for at en af deres teknikker kom på adressen og fortog nogle ganske få målinger.
Efter en del ventetid kontaktede jeg firmaet, idet vi endnu ikke havde modtaget noget tilbud. Firmaet oplyste at de havde behov for at fortage en sidste måling for at kunne afgive et endelig tilbud.
Inden vi fik aftalt en ny dato, modtog vi en pæn stor regning for deres første teknikker der havde fortaget målinger.
Mig bekendt så koster det vel ikke noget at få lavet et tilbud - med mindre andet er aftalt eller oplyst herom, hvilket vi ikke var blevet. I så fald havde vi med stor sandsynlighed nok takket nej.
Nu står vi så tilbage med en stor regning, og forsat intet tilbud.
Er vi forpligtiget til at betale denne regning, og i så fald at vi ikke er, hvad kan vi så henvise til af regler, paragraffer eller lign.

På forhånd mange tak.

Besvar indlæg
Maja Juhl Sørensen
10/22/2019 4:11:25 PM

Hej Christoffer,

Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare.

Du har helt ret i dine antagelser. Hvis ikke du har accepteret, at virksomheden opkræver særskilt betaling i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet, så skal du naturligvis ikke betale.

Det er virksomheden som har bevisbyrden for, at der foreligger en accepteret aftale, herunder at man har orienteret dig om denne betaling i forbindelse med afgivelse af tilbuddet, og at du har accepteret dette vilkår. Det er helt grundlæggende aftalelovens bestemmelser om tilbud og accept, som du skal henvise til her.

Du må opfordre firmaet til at redegøre for deres hjemmel til at opkræve denne betaling og i øvrigt sørge for skriftligt at gøre opmærksom på, at du ikke har accepteret denne ekstra betaling. Hvis ikke de har sendt noget på skrift til jer, hvoraf det fremgår, så bliver det svært for dem at løfte denne bevisbyrde.

Så helt kort - hvis ikke du har accepteret at skulle betale noget for tilbuddet, så kan de ikke opretholde kravet mod dig. Din henvendelse til virksomheden er alene en opfordring til at gøre tilbud, og derfor kan de på ingen måde rette et krav mod dig/jer med omkostninger forbundet med tilbuddet, hvis ikke de har en tydelig accept fra dig.

Sørg for at sende dine indsigelser til virksomheden på skrift, så du har dokumentation, hvis der senere måtte blive et sagsanlæg omkring kravet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker bistand i forbindelse med sagen, herunder hvis virksomheden mod forventning opretholder sit krav.Med venlig hilsen

Maja Juhl Sørensen, advokatfuldmægtig

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe
12/13/2019 8:36:27 AM

Til min lønforhandling i juni 2018 aftale jeg med min chef, at jeg kunne få en to årig diplomuddannelse, da han ikke kunne give mig lønforhøjelse, men i stedet foreslog at vi arbejdede på mit CV.
Jeg er påbegyndt uddannelsen, men er nu informeret om at jeg ikke må fortsætte pga. besparelser i firmaet.
Jeg har det desværre ikke på skrift. Er der så ikke mere at gøre?

Maja
12/19/2019 8:23:47 AM

Hej Dorthe,

Tak for dit spørgsmål.

Dit spørgsmål er af lidt mere ansættelsesretlig karakter. Det er svært at svare uden at vide, hvad du har af dokumentation i sagen.

Generelt kan jeg dog oplyse, at såfremt du kan dokumentere, at diplomuddannelsen træder i stedet for en egentlig lønstigning, kan du evt. have krav på at blive godtgjort via din løn i stedet f.eks. med en lønstigning. Helt konkret tror jeg desværre, at sagen - ud fra dine oplysninger - er op ad bakke, hvis du ikke har noget på skrift. Herefter bliver spørgsmålet så, om der er andet korrespondance eller lignende, som på nogen måde kan dokumentere eller sandsynliggøre aftalen mellem dig og din arbejdsgiver.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Stina
12/30/2019 1:14:16 PM

I oktober blev vi kontaktet af en annoncesælger, der fik mig overbevist om at købe en annonce i hans norske blad...dvs. at jeg accepterede hans pris på skrift.
Tiden går og jeg glemmer alt om det, men d. 20/12 bliver jeg kontaktet igen da vi har overset deres faktura og ikke har betalt rettidigt. Jeg oplyser at jeg har overset den - og at vi i mellemtiden faktisk har fortrudt.
Dertil skriver sælgeren at det kan jeg ikke, for deadline for materialeindlevering er for længst overskredet…..

Deadline for materialefrist var tre uger tidligere og det var der ingen påmindelser om …..og i øvrigt går bogen først i trykken sidst i Februar. Dvs. at vi ikke har modtaget en ydelse eller fået udført et stykke arbejde endnu.

Hvordan står jeg juridisk hvis jeg fastholder?


Maja
1/7/2020 8:40:13 AM

Kære Stina,

Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare.

Som udgangspunkt har du indgået en bindende aftale med den pågældende sælger, og derfor skal du betale for annoncen.

Dine muligheder for fortrydelse afhænger lidt af, om du har indgået aftalen som privatperson eller som led i dit erhverv. Uanset dette er den sædvanlige fortrydelsesret for forbrugere dog overskredet på tidspunktet, hvor dette meddeles sælgeren.

Om du helt konkret har nogle muligheder afhænger af indholdet af jeres korrespondance i forbindelse med aftalens indgåelse. Hvis deadline, vilkår m.v. fremgår heraf, vil jeg anbefale, at du betaler og herefter opsiger aftalen på de vilkår, som aftalen evt. foreskriver.

Er der ikke givet nogen form for meddelelse om deadline m.v. kan du ophæve aftalen som misligholdt fra sælgers side og herefter fastholde, at der ikke vil ske betaling, idet du ikke har modtaget den aftalte ydelse.

Helt konkret bør du være meget opmærksom på risikoen for at sælgeren indleder en retssag ved sidstnævnte løsning. Ved en retssag er der altid en procesrisiko, og du risikerer derfor, at det bliver endnu dyrere for dig. Samtidig bør du være opmærksom på evt. værnetingsregler, herunder om sælgeren kan indlede retssagen i Norge.

Hvis du har behov for, at jeg gennemgår din sag med henblik på mere konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Mit svar er med forbehold for, at jeg ikke har set sagens korrespondance og bilag, og at der derfor er forhold, som jeg ikke kender til.

Mvh. Maja Juhl Sørensen, advokatfuldmægtig
Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Lone B.
2/14/2020 11:19:38 AM

Hejsa..

Vedr. Min mand som er gået konkurs med firma og privat i efterået 2019.

Vi købte en landbrugsejendom i 2008 som vi ejer 50/50 og den var med alt inventar og maskiner klar til produktion samt masser af byggematerialer.

Nu har kurator har sat en del på auktion, næsten 200 katalog nr.!!!

Men jeg ejer 50% af mange af tingene, da mange af tingene er købt med ejendommen og ting vi har købt i fællesskab, han har også sat flere af lejerenes ting, legetøj som ejes af vores søn på 11 år, værktøj vores søn på 11 år har arvet fra hans bedstefar m.v

Men kan bare sætte andre folks sager på auktion ???

Så er spørgsmålet hvem skal dokumentere ejerskabet ??

Kurator siger det skal dokumenteres via faktura/kvitteringer...

Men vi har jo boet på ejendommen i 12 år, så det eneste vi kan fremligge er et skøde, hvori der står at ejendommen er købt med løsøre og div. inventar og vi stod selv for oprydningen af ejendommen ved overtagelse.

Lejere har jo ikke fakturaer/kvitteringer på alt de har til at stå på ejendommen.
Det er vel de færreste der gemmer kvitteringer på alt hvad de køber, noget er også arvet, så det er ikke nemt at dokmentere ejerskab!

Kan det passe at det ikke er kurator der skal dokumentere tilhørsforhold ?

Ser frem til at høre fra jer!

Med venlig hilsen Lone

Besvar indlæg
Helle Pedersen
2/24/2020 9:33:35 PM

Hej.
Mit spørgsmål er :
Min mand er startet uddannelse, som er selvbetalende. Han finder ud af at undervisningen er manglefuld og han bliver frustreret og kontakter en anden skole som udbyder samme uddannelse. Hans fornemmelse er korrekt og han beslutter at stoppe på skolen han startede på og skifter til en anden skole. Min mand har spurt flere gange til betaling af kurset, men har ikke fået betalingskort. Han har ikke skrevet under på noget, hverken pr mail eller på udleveret papir, han har deltaget i undervisningen i 6 uger. Selve kurset koster 28.000 i alt ( det er uddannelsen som kørerlærre ) kurset startede op d 7.1.20 med undervisning tirsdag/torsdag fra 16-21. Og slutter slut Maj 20. Underviser blev vred over skiftet og vil have 9000.- for den undervisning min hand har fået. Min mand har været utilfred med undervisningen og har været frustreret over manglende hjælp fra underviser.
Spørgsmålet er, skal min mad betale de 9000.-
Mvh Helle Pedersen

Besvar indlæg
Maja
3/11/2020 2:32:45 PM

Hej Helle,

Tak for dit spørgsmål.

Svaret på dit spørgsmål afhænger meget af en række forskellige forhold, som jeg ikke ud fra din besked har kendskab til. Nedenstående svar er derfor med forbehold for, at der er detaljer i sagen, som jeg ikke kender.

Er der knyttet nogle vilkår til den første uddannelse, i forhold til, hvad der gælder, hvis man stopper uddannelsen før tid? Og er der i øvrigt knyttet vilkår til uddannelsen omkring betaling, hvornår skal der betales, betales der ad én gang etc.?

Hvis ikke I betaler, vil det være op til den pågældende underviser/uddannelsesudbyder at gå videre med sagen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at I straks giver besked til ham med din mands utilfredshed. Hvis ikke I påtænker at betale, skal I samtidig give besked om dette med henvisning til, at undervisningen har været så mangelfuld, at den er uden værdi for din mand. I bør dog være indforståede med, at der er en risiko forbundet med at indtage dette standpunkt - både tidsmæssigt og omkostningsmæssigt.

Svaret på dit spørgsmål er således ikke helt klart, da det kan diskuteres, hvad din mand skal betale for mangelfuld undervisning. Spørgsmålet er, om din mand trods alt har fået noget ud af de 6 uger, og derfor er forpligtet til at betale et eller andet beløb. Det beløb kan man forsøge at forhandle om. Dertil kommer, at det er din mand, som skal bevise, at undervisningen var mangelfuld, hvis man - worst case - endte ud i en retssag omkring problemstillingen.

Jeg vil anbefale, at I forsøger at finde en forligsmæssig løsning med den pågældende underviser eller uddannelsesudbyder, medmindre der er nogle vilkår, som taler til jeres fordel. Jeg kan ikke anbefale, at der køres en retssag omkring forholdet, da det hverken tidsmæssigt eller økonomisk kan betale sig for jer.

Hvis I har brug for rådgivning og/eller bistand i sagen, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
marinne lagholm
3/12/2020 1:23:26 PM

hej jeg har bestilt den 10 feb, internett fra fastspeed, og her efter sendt en router, og et tekniker besøg fastsat til den 11 marts,
de kommer ikke,
ringer dagen efter og spørger hvorfor de ikke kom,, han underliger det, siger han
jeg ringe 4½ time efter, og de har stadig ikke noget svar,, siger jeg så vil annullere aftalen, men der griner han bare og siger at vi er i binding, da der er gået 1 mdr,.
for det første reklamere firmaet med o binding, og derfor troede jeg det , da jeg indgik aftalen,
men nu siger de noget andet,
jeg mener at de ikke har overholdt den såkaldte kontrakt,(der er indgået telefonisk)
da de ikke kom som planlagt,
hvad kan jeg gøre?

Besvar indlæg
Maja Sørensen
3/23/2020 10:52:05 AM

Hej Marianne,

Tak for dit spørgsmål, som jeg her skal besvare.

Nedenstående svar er med forbehold for, at der er oplysninger i sagen, som jeg ikke har kendskab til.

Helt konkret afhænger svaret af, hvad der står i aftalen. Hvis du har en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at der er en bindingsperiode, så er du som udgangspunkt bundet heraf - medmindre:
- Du kan dokumentere, at du er blevet stillet andre vilkår i udsigt
- Du har ret til at hæve aftalen

Hvis der alene har været telefonisk kontakt omkring vilkåret om ingen bindingsperiode, kan det være svært at bevise.

Dog vil jeg sige, at hvis der IKKE fra den erhvervsdrivende er blevet leveret som aftalt og til den aftalte tid, og hvor du har givet virksomheden ny mulighed for at levere, så kan du være berettiget til kompensation for dit evt. lidte tab samt i visse tilfælde også til ophævelse af aftalen. Købeloven kræver normalt, at man som forbruger giver virksomheden en frist for levering i henhold til aftalen, og såfremt der ikke sker levering inden for denne frist, er man berettiget til at hæve købet.

Du kan derfor enten vælge at give dem en frist for levering. Medmindre du allerede skriftligt har gjort dette. Alternativt kan du forsøge at forhandle en forligsmæssig løsning på plads med virksomheden.

Hvis du ikke betaler til virksomheden, er det vigtigt, at du skriftligt fremsender dine indsigelser. Herefter skal de anlægge en retssag mod dig. Du skal dog være indforstået med den økonomiske og tidsmæssige risiko, der er ved en retssag. Dertil kommer procesrisikoen.

Hvis du ønsker en mere konkret vurdering, eller bistand til sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Maja Juhl Sørensen
Maja Juhl Sørensen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Slagelse Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.