Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Ansættelse og arbejde

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven sikrer, at du som lønmodtager kan få oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at du får oplysningerne.

Du er her

Det skal du vide om ansættelsesbevisloven

Hvis du som lønmodtager arbejder mere end otte timer om ugen, og det er hensigten, at ansættelsesforholdet skal vare i mere end en måned, har din arbejdsgiver som beskrevet i ansættelsesbevisloven, pligt til at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Få hjælp til at forstå ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiveren pligt ifølge ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiveren skal ifølge ansættelsesbevisloven mindst give lønmodtageren oplysninger om:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan være pensionsbidrag eller kost og logi.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Retten til oplysninger er ikke et udtryk for, at der skal foregå en forhandling mellem dig og din arbejdsgiver om ansættelsesvilkårene. Din arbejdsgiver kan i princippet selv udforme et dokument, der lever op til lovens regler. Du kan så gøre op med dig selv, om du ønsker at arbejde under de udstikkede vilkår.

Varsling af væsentlige ændringer ifølge ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiver har inden for visse grænser ret til at ændre på dine arbejdsforhold. Det kan for eksempel være ændring af opgaver, lønforhold, arbejdssted og arbejdstid.

Ved væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold har du ifølge funktionærlovens bestemmelser krav på at blive varslet med det antal måneder, som svarer til dit opsigelsesvarsel.

Det er svært at vurdere, hvornår ændringer i arbejdsforholdene er væsentlige i funktionærlovens forstand. Tag derfor fat i en advokat, hvis du oplever, at dine arbejdsvilkår ændrer sig. En advokat kan føre din sag, hvis du ikke er blevet varslet efter lovens bestemmelser.

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Har du brug for hjælp? Skriv til os
Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Har du brug for hjælp til Ansættelse og arbejde?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.