PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Mediation: Få hjælp til konfliktmægling uden om retten

Har du brug for hjælp til at finde en forligsmæssig løsning på konflikt? Og vil du gerne spare penge og undgå ventetiden i forbindelse med en retssag? Så kan mediation være vejen frem. Med hjælp fra en uddannet mediator, kan du få hjælp til at løse en konflikt uden om domstolene.

Foruden fordelen ved en effektiv behandling er mediation oftest også et langt billigere alternativ til en retssagsbehandling.

Hvad er mediation?

Mediation er en alternativ, effektiv og konstruktiv måde at løse en konflikt på. Når du gør brug af mediation til at løse din konflikt, vil din mediators opgave være at få dig og din modpart til at tale sammen, så I selv kan påvirke udfaldet af jeres sag. I får hver især får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten. På denne måde føler inden sig som tabere, fordi alle parter sammen og frivilligt indgår en aftale.

Målet med mediation er således at finde en løsning, som både dig og din modpart kan være tilfredse med, uanset hvor kompleks og følelsesladet sagen måtte være. Og den løsning kan ofte være en helt anden, end den afgørelse en dommer vil have mulighed for at træffe i en retssag, da et udfald af en mediation ikke nødvendigvis behøver at afspejle retspraksis.

Formålet med mediation er at bringe behov og interesser i fokus frem for krav og anklager. Gennem en konstruktiv dialog er målet, at dig og din modpart afslutter sagen med en nedskrevet bindende aftale.

I hvilke konflikter kan mediation anvendes?

Mediation kan bruges til alle typer af konflikter – både i privat- og erhvervslivet. Det er særligt egnet til sager, hvor partnerne har en længerevarende relation, og skal være i stand til at fortsætte samarbejdet efter konflikten er blevet løst.

Mediation anvendes ofte (men ikke udelukkende) indenfor:

  • Ansættelsesret: fx i situationer, hvor der er opstået interne stridigheder mellem medarbejdere
  • Lejeret: fx tvister i boligforeninger, hvor lejere er raget uklar med hinanden
  • Entrepriseret: ved uenigheder om ansvar i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter
  • Familieret: ved skilsmisser, samværssager, fordeling af arv og lign.
  • Erstatningssager

Der opnås ofte bedre og mere langsigtede løsninger ved brug af mediation. Du har selv indflydelse på løsningen af konflikten, og ofte er forholdet til din modpart bedre efter en mediation end efter en retssag.

Hvordan foregår mediation?

En mediation/konfliktmægling går igennem seks faser. Mediatoren er forhandlingsleder og sørger for, at I får en så effektiv og konstruktiv dialog som muligt.

Processen for mediation forløber således:

Mediator er uddannet i konflikthåndtering og forhandling og kan med denne baggrund medvirke til, at få klarhed omkring sagens kerne og medvirke til, at der sker fremgang i dialogen og forhandlingen. En mediation foregår i et uformelt miljø, hvor alle relevante parter, deres eventuelle advokater og mediator deltager. Hvis mediator finder det hensigtsmæssigt for processen, kan parterne opdeles i separate lokaler.

De tre grundprincipper for mediation

Mediation bygger på tre grundprincipper:

Frivillighed: Det er frivilligt at indgå i et mediationsforløb, og alle parterne såvel som mediator er til enhver tid berettiget til at afslutte forløbet.

Upartisk: Mediator skal være neutral, uafhængig og upartisk. Det vil sige, at mediator ikke må have kendskab til parterne eller sagen på forhånd. Dette afklares af mediator forud for mediationen.

Fortrolighed: Mediation foregår udenom retten og i fuld fortrolighed. Det betyder, at der ikke udarbejdes referater fra møderne, ligesom der ikke sker afrapportering af indholdet fra møderne. Det eneste nedskrevne dokument, der kan fremkomme via mediationen, vil være jeres egen skriftlige aftale, når I når frem til en løsning.

Få hjælp til konfliktløsning med en uddannet mediator

Vores advokat Diana Kjærulff Bendtsen er uddannet mediator. Foruden hendes erfaring med konfliktløsning, har hun også en bred juridisk profil med kendskab til blandt andet ansættelsesret, entrepriseret, aftaleret og familieret.

Når I vælger Diana til et mæglingsforløb, får I en upartisk rådgiver, der kan hjælpe jer med at finde en vej ud af konflikten. Gennem et konstruktivt mæglingsforløb med fokus på ærlighed, åbenhed og den gode tone, gør Diana sit yderste for, at I ender med en holdbar løsning. 

Indsender formularen...

Vil du have hjælp til konfliktløsning?