PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Annette Krag Hansen

Advokatsekretær

Annette Krag Hansen

Advokatsekretær

Annette Krag Hansen

Advokatsekretær
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Udvalgte ekspertiseområder

Om Annette Krag

Jeg blev færdiguddannet som advokatsekretær i 1988 og har siden 2010 været ansat i Advodan Lolland-Falster. 

Inden min ansættelse i Advodan har jeg beskæftiget mig med bl.a. advokatbogholderi, alm. inkasso, tvangsauktionssager, huslejeinkasso, boligretssager samt lejeadministration, herunder for alment boligselskab. 

Jeg har i min tid hos Advodan beskæftiget mig med tvangsauktionssager, herunder besigtigelse og fremvisning af ejendomme, tinglysning af auktionsskøder, strafferet, privatret, herunder tinglysning af ægtepagter m.v.

Mit primære arbejdsområde i dag er dødsbobehandling, hvor jeg behandler henvendelse fra arvinger, Skifteretten og andre interessenter, foretager sædvanlig sagsbehandling i dødsboer med bl.a. indkaldelse og deltagelse i bomøder, salg af boets aktiver, herunder fast ejendom samt står for udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse.

Jeg er endvidere tilknyttet bogholderiet, hvor jeg primært er ferieafløser.

Vise mere