PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Udlændige kan købe sommerhus/flexbolig i Danmark

Udlændinge KAN købe sommerhus/flexbolig i Danmark, hvis der opfyldes visse krav. Mange har fejlagtigt den opfattelse, at udlændinge ikke kan købe fritidsbolig i Danmark - men der skal faktisk alene opfyldes visse krav for at opnå tilladelse.

Tidligere ophold i Danmark

Efter praksis lægges hovedvægten af tilknytningsvurderingen på om ansøgeren regelmæssigt igennem en længere periode har afholdt en væsentlig del af sine ferier i Danmark.

F.eks. vil regelmæssige ferie over en periode på 25 år eller mere være udtryk for en særlig tilknytning til Danmark, medens ferieophold der fordeler sig over kortere tid end en 10-årig periode, sædvanligvis ikke betragtes som en tilknytning.

Hvis en ansøger tidligere har boet fast i Danmark i en periode af mindst 6 måneder, vil dette ligeledes indgå i vurderingen.

Det er vigtigt at perioder og eventuelt dokumentation fremgår af ansøgning.

Familiemæssig tilknytning til Danmark

Det indgår også i vurderingen, om ansøgeren har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark. F.eks. om ansøgeren har forældre eller bedsteforældre her i landet, som de pågældende har hyppig kontakt til. Det kan ligeledes dreje sig om ansøgere, hvis ægtefælle har bopæl eller anden særlig tilknytning til Danmark i erhvervelseslovens forstand.

 

Sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark 

Det indgår i den samlede tilknytningsvurdering, om ansøgeren har sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark. Det kan foruden kendskab til det danske sprog f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har særligt kendskab til dansk historie, kulturliv og samfund og f.eks. holder sig orienteret via danske medier, er tilknyttet eller deltager i danske foreninger, kulturinstitutioner i udlandet eller lignende.

Andre relationer til Danmark kan også indgå i vurderingen af ansøgningen.

Mange udlændinge har opholdt sig i Danmark i kortere eller længere perioder i en del år - enten på ferier eller via arbejde, når lysten til at købe fritidshus i Danmark melder sig.

Der bliver givet flexboligtilladelser til rigtig mange hyggelige landejendomme i disse år - og reglerne for køb af flexbolig er de samme som sommerhus.

Ved køb af helårsejendomme kan køb altid ske, når ejendommen enten skal tjene til helårsbolig for køber eller erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

Efterspørgslen på køb fra udlændinge er stigende, og Advodan Lolland-Falster har hjulpet mange udlændinge igennem købsprocessen.

0 kommentar

0 / 700 tegn