PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Privat skifte

Ønsker du sammen med de øvrige arvinger selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge privat skifte. Det betyder, at I selv skal opgøre boet og dele arven imellem jer.

Ved privat skifte skal mindst én af arvingerne være myndig og solvent og underskrive en erklæring på tro og love om dette. I skal desuden udpege en kontaktperson, som skifteretten, skattevæsenet og andre relevante parter kan henvende sig til.

Forenklet privat skifte

For at skifteretten kan behandle et bo som forenklet privat skifte, skal alle de følgende betingelser være opfyldt:

  • Alle arvinger er enige om det
  • Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld
  • Ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge – se ordliste.
  • Afdøde har ikke udelukket privat skifte i sit testamente
  • Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte – f.eks. arvingernes egne private eller økonomiske forhold
  • Der skal ikke betales boafgift i boet
  • Boet skal ikke betale dødsboskat – det vil sige, at boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser
  • Afdøde har ikke været selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet
  • Der er ikke skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver

 

Brug for hjælp?

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

0 kommentarer