PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsarv

Har afdøde ikke oprettet testamente, træder arveloven i kraft. Familien vil altid være de naturlige arvtagere, og ifølge loven arver ægtefælle og børn først.

Tvangsarvinger og livsarvinger

Ved udtrykket livsarvinger forstås dine børn, børnebørn, oldebørn, osv. Tvangsarvinger omfatter de arvinger, som har krav på tvangsarv, dvs. dine livsarvinger og din ægtefælle. Alle andre arvinger ifølge loven, f.eks. dine forældre, søskende, nevøer og niecer er ikke tvangsarvinger.

Ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn er tvangsarvinger, som ikke kan gøres arveløse. Tvangsarvinger har krav på en fjerdedel af den efterladte formue, mens det er muligt ved testamente at råde frit over tre fjerdedele af sin egen formue. Hvis man er gift og har formuefællesskab, kan den enkelte ægtefælle dog kun råde over 3/8 af formuefællesskabet.

Er børnene døde, går arven videre til børnebørnene. Er der hverken livsarvinger eller ægtefælle, men forældre, går arven til dem; subsidiært søskende og mere subsidiært søskendes livsarvinger.

Den ugifte samlevende arver aldrig, hvis der ikke er oprettet testamente.

Tvangsarvingerne har ikke pligt til at tage imod den pågældende arv. Også tvangsarvinger kan give afkald på arv – både før og efter dødsfaldet.

Arveloven er kompliceret og hos Advodan Lyngby hjælper vi dig med at få overblik over de familiemæssige og økonomiske forhold, der har betydning for arven.

Brug for hjælp?

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

0 kommentarer