PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Salg af bolig

Enhver bolighandel indeholder en masse dokumenter om boligens stand og juridiske forhold. Det er vigtigt at læse alle detaljer grundigt igennem, inden du skriver under på en købsaftale.

Hos ADVODAN Lyngby anbefaler vi dig at tage kontakt til en advokat for at få alle dokumenter på plads og korrekt udfyldt.

Købsaftale

Som boligsælger er det vigtigt at have en korrekt udformet købsaftale, da den er juridisk bindende for både dig som sælger og for køber.

Den normale procedure er, at du som sælger udarbejder en købsaftale med blandt andet oplysninger om kontantpris, udbetaling og overdragelsesdato, som køber derefter skal skrive under.

Købsaftalen er som udgangspunkt bindende, så snart køber har skrevet under, men der kan være vedlagt et advokatforbehold, som giver køber specielle rettigheder i forhold til fortrydelsesret.

En købsaftale indeholder oplysninger om:

 • Navne og adresser på køber og sælger
 • Ejendommens beliggenhed inklusiv matrikelnummer og kommune
 • Dato for overdragelse
 • Kontantpris og udbetaling
 • Løsøre eller andet som følger med i handlen
 • Frister for fx at udarbejde og underskrive skøde
 • Sælgers og købers pengeinstitutter
 • Deponering af udbetaling og restkøbesum
 • Henvisninger til handlens øvrige dokumenter
  (fx salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret, ejerskifteforsikringstilbud, BBR-meddelelse, tingbogsoplysning, forsikringspolice, offentlig vurdering, ejendomsskattebillet, tilstandsrapport, el-installationsrapport, energimærke, ejendomsdatarapport, tinglyste servitutter på ejendommen)

Advokatforbeholdets betydning for sælger

Et advokatforbehold er en tilføjelse, som køber får sat i en købsaftalen, og som betyder, at køber har juridisk ret til at rådføre sig med sin advokat, inden dokumentet er endeligt bindende.

Med et advokatforbehold er køber ikke tvunget til at betale det ellers lovpligtige fortrydelsesgebyr på 1 procent af købssummen, hvis advokaten har væsentlige indvendinger mod købsaftalen.

Boligkøbere har typisk en frist på seks hverdage til at fortryde et boligkøb. Fristen løber fra dét tidspunkt, hvor både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Købers boligadvokat vil almindeligvis se på de konkrete formuleringer i købsaftalen og forholde sig til købsprisen, tilstandsrapport, servitutter mm.

Hvis advokaten har indvendinger mod købsaftalen, betyder advokatforbeholdet at køber trække sit tilbud tilbage, og handlen falder bort.

Skødet

Et skøde er det dokument, der overdrager ejendomsretten til fast ejendom fra sælger til køber. Skødet er ikke en egentlig aftale, men blot et dokument, der fortæller offentligheden, hvem den retmæssige ejer af en bolig er.

Et skøde bliver offentliggjort ved en tinglysning i tingbogen og indeholder oplysninger om eksempelvis ejendommens beliggenhed, navne på køber og sælger, overtagelsesdag og købesum.

Er der betingelser i købsaftalen, som endnu ikke er opfyldt, kan et skøde oprettes som betinget. Det kan fx være, hvis køber endnu ikke har betalt hele købesummen. Når betingelserne er opfyldt, kan skødet blive tinglyst som endeligt.

Som sælger skal du godkende skødet, efter du har modtaget dette fra køber. Uden din godkendelse er skødet ikke gyldigt, og boligen kan ikke skifte ejer.

Skødet skal underskrives af både køber og sælger. Du skal anvende dit NemID for at godkende og underskrive skødet digitalt. Herefter skal du kontakte din bank om eventuelle lån i boligen og ændre disse i forhold til det forestående salg. Så snart dit gamle lån er aflyst, kan du modtage købssummen.

Mød vores advokater

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

Simon Hauch

Advokat (H), Partner 51 64 96 14

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

0 kommentarer