PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Bodeling

Når I bliver skilt, ophører formuefællesskabet. Det betyder, at I skal dele jeres fælles gæld og aktiver mellem jer. Vi anbefaler jer at tage kontakt til en skilsmisseadvokat for at få boet opdelt korrekt.

Advokaten vil I samarbejde med jer udarbejde en bodelingsoverenskomst, som sammen med boopgørelsen viser, hvordan I fordeler aktiver og passiver mellem jer. Bodelingsoverenskomsten skal underskrives af begge parter, hvorefter opgørelsen er bindende og sikrer jer begge mod fremtidige uenigheder om deling af aktiver og gæld.

 

I har også mulighed for selv at klare bodelingen. I skal her finde ud af, hvilket beløb I hver især skal modtage eller afgive og fordele ejendelene ligeligt mellem jer. Har I lavet en ægtepagt, inddrages de påskrevne aktiver ikke i bodelingen og skal derfor ikke medregnes ved bodelingen.

 

Bodeling og skat

Ved bodelingen skal I huske at tage højde for eventuel overskudsskat eller restskat for det år, skilsmissen eller separationen fandt sted. Her har ophørsdatoen stor betydning.

 

Ophørsdatoen er den dag, Statsforvaltningen modtager ansøgningen om separation eller skilsmisse. Ejendele købt eller erhvervet efter denne dato medregnes ikke i bodelingen, og eventuel arv efter ophørsdatoen medregnes ikke i bodelingen.

 

Får du eller din eksmand/-kone penge tilbage i skat året efter skilsmissen eller separationen, skal disse penge i et vist omfang medregnes i bodelingen.

 

Hjælp til bodeling i skifteretten

Opstår der uenigheder omkring bodelingen, kan I anmode om hjælp via skifteretten. Personen, som anmoder om hjælp, pålægges et gebyr på 400 kroner af skifteretten for et møde om bodeling.

 

Når sagen overføres til en autoriseret bobehandler pålægges et ekstragebyr på 0,5 procent af boets formue, dog kan dette beløb ikke overstige 10,000 kroner. Ansøgeren skal desuden betale bobehandlerens løn, men har mulighed for at søge om fri proces.

 

Du skal desuden dække udgifter til egen advokat. Der skal på forhånd stilles sikkerhed for dækningen af udgifterne hertil fra banken.

Brug for hjælp?

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

0 kommentarer