PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed vil som udgangspunkt altid fortsætte efter skilsmisse eller separation. Det er derimod kun muligt at være registreret på én adresse, og derfor skal I aftale, hvor barnets bopælsadresse skal være. Advodan Lyngby anbefaler, at I kontakter en skilsmisseadvokat, inden I indgår aftale om bopæls- og samværsret.

I har fælles forældremyndighed, hvilket betyder, at I skal være enige om betydningsfulde og store beslutninger vedrørende barnet. Fælles forældremyndighed betyder ikke, at alle beslutninger skal tages i fællesskab, eller at I skal være enige i alle beslutninger. Bopælsforælderen kan afgøre, hvor barnet skal gå i daginstitution, og hvilken landsdel barnet skal bo i. Ved flytning til udlandet skal forældre med fælles forældremyndighed dog være enige.

 

Bopælsret

Når I går fra hinanden, skal I aftale med hvilken forælder, barnet skal bo. Bopælsretten over barnet tilfalder denne forælder. Den forælder, som ikke har bopælsret, har ret til samvær med barnet. At ændre allerede fastsat bopælsret er svært, så kontakt en skilsmisseadvokat inden I indgår aftale om bopæls- og samværsret.

 

 • Når først du har ændret din adresse fra den, dit barn er registreret på, kan der opstå komplikationer ved senere ønske om bopælsretten.
 • Kan I ikke blive enige om, hvor barnet skal have fast adresse, kan I indsende anmodning om bopælsret til skifteretten. I vil herefter blive indkaldt til samtale om aftale. Er det ikke muligt at komme til enighed om bopælsretten, vil sagen overgå til retten og blive fastlagt ved dom.
 • Bopælsforælderen får udbetalt børnefamilieydelsen, også kendt som børnepenge.

Fuld forældremyndighed

Ønsker du fuld forældremyndighed, skal dette aftales med den anden forælder. Det kan ligeledes afgøres ved dom af retten, såfremt I ikke kan komme til enighed.

 

Det er kun i yderste særtilfælde, at retten bevilger fuld forældremyndighed til én forælder. Er I ikke gift og går fra hinanden, tilfalder den fulde forældremyndighed som udgangspunkt moderen. Ønsker I fælles forældremyndighed over barnet, skal faderen registreres hos personregisterføreren i det sogn, I bor i.

Børnebidrag

 

 • Bopælsforælderen har ret til børnebidrag
  Bopælsforælderen har ret til at modtage børnebidrag fra den anden forælder. Bidragets størrelse afhænger af den anden forælders indkomst, og bidraget er fradragsberettiget.

  Bor barnet ligeligt hos begge forældre, fastlægges der generelt set ikke børnebidrag. Bidragsforpligtigelsen bortfalder når barnet fylder 18 år. 
 • Statsforvaltningen afgør børnebidraget ved uenighed
  Kan I ikke komme til enighed om en børnebidragsordning, kan Statsforvaltningen fastsætte, hvor vidt den anden forælder skal betale børnebidrag. Hvis du som bopælsforælder ikke modtager det fastsatte børnebidrag efter aftalen, kan du anmode om hjælp ved Statsforvaltningen. 
 • Børnebidragets størrelse
  Bidragets størrelse fastlæggers ud fra bidragsyders indkomst. Den normale sats i 2014 er på 1270 kroner månedligt. Tjener bidragsyder mere end 470.000 kroner årligt og kun har bidragspligt overfor ét barn, kan beløbet forhøjes med 100 procent. 
 • Udeblivelse af ydelse
  Nægter bidragsyder at udbetale det af Statsforvaltningen fastsatte børnebidrag, kan du bede om hjælp hos Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark vil udbetale normalbidraget til dig og hjælpe med opkrævning af bidraget med tilbagevirkende kraft.
  Har du krav på tillæg ud over normalbidraget, vil du gennem Udbetaling Danmark få udbetalt differencen mellem tillægget og normalsatsen, så snart Udbetaling Danmark har modtaget pengene fra bidragsyder. 
 • Særlige bidrag
  I tillæg til det normale månedsbidrag har bidragsmodtager mulighed for at ansøge om særligt bidrag ved specielle lejligheder, så som barnedåb, konfirmation, sygdom og begravelse.

Brug for hjælp?

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

0 kommentarer