PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skilsmisse

Ved ønske om skilsmisse har I to muligheder – at blive skilt med det samme eller at forsøge med separation først.

 

Forskellen på skilsmisse og separation er, at ved separation gennemgår I en adskillelsesperiode, hvor I overvejer, om ægteskabet skal genoptages. Ved skilsmisse er det definitivt, og man skilles permanent.

 

Ansøgning om separation eller skilsmisse skal sendes til Statsforvaltningen og kan gøres med NemID eller almindelig post.

 

Der skal betales et gebyr på 900 kroner ved skilsmisse eller separation.

 

Et vejlednings- og forligsmøde ved Statsforvaltningen koster et gebyr på 1000 kroner.

 

Uenighed om skilsmisse eller separation

Er der uenighed om, hvorvidt I skal separeres eller skilles, kan den ene part fortsat søge om dette via Statsforvaltningen. Statsforvaltningen indkalder jer derefter til en vilkårsforhandling, hvor en sagsbehandler vil informere jer om de gældende regler og forsøge at løse uenighederne omkring beslutningen.

 

Kan I ikke blive enige, vil sagen overgå til byretten. Det er en god idé at have en advokat med både på mødet hos Statsforvaltningen og i byretten.

Regler ved separation

Når man bliver separeret, ophæves mange af de regler, et ægtepar normalt er underlagt, eksempelvis ophæves formuefællesskabet og arveretten.

 

Hvis I har søgt om separation, er det vigtigt at huske, at ansøgningen om skilsmisse ikke sker automatisk, og I skal derfor selv sørge for, at ansøgningen bliver sendt, såfremt i beslutter jer for at gennemføre skilsmissen.

 

For at sikre, at papirerne er udfyldt korrekt, bør du tage kontakt til en advokat, inden du indsender dem. Hvis papirerne er udfyldt forkert, risikerer du at fraskrive dig retten til eksempelvis ægtefællebidrag.

 

 • En separation ophæver ikke ægteskabet, og man kan derfor ikke gifte sig på ny uden først at blive skilt.
 • Inden for 3 måneder efter indsendelse af separationspapirerne skal I flytte hver til sit. Optager I på ny ægteskabet i separationsperioden, bortfalder separationen, hvilket betyder, at I skal ansøge om separation på ny, hvis I alligevel ønsker at gennemføre separationen.
 • Såfremt der er økonomiske forhold, der gør at I ikke har mulighed for at flytte fra hinanden, skal en advokat lave en erklæring på det. Uden denne erklæring bortfalder separationen efter 3 måneder.

Ægtefællebidrag

 • Hvornår skal der udbetales ægtefællebidrag?
  Ægtefællebidrag, også kendt som underholdningsbidrag eller hustrubidrag, er relevant, hvis den ene part tjener betydeligt mere end den anden. Bidragets størrelse fastsættes ud fra faste satser og er fradragsberettiget. Uenighed om, hvorvidt der skal udbetales ægtefællebidrag, afgøres i retten. Bidragets størrelse aftales indbyrdes. Ved uenighed afgøres beløbet af Statsforvaltningen. 
 • Ægtefællebidragets størrelse
  Hovedreglen ved fastsættelse af ægtefællebidrag er, at det sættes som en femtedel af differencen mellem jeres indkomster. Har begge en årlig indkomst mellem ca. 270.000 kroner til 310.000 kroner, vil der normalt ikke blive fastsat bidrag. Er modtagers årsindtægt mindre end ca. 270,000 kroner, vil bidragets størrelse normalt fastsættes, så modtagers årsindtægt bliver mellem 270.000 kroner og 310.000 kroner, inkl. ægtefællebidraget. I særlige tilfælde, hvor bidragsyder har en usædvanlig høj indkomst, er der mulighed for at modtage bidrag, selvom modtagers indkomst overskrider 310.000 kroner årligt. I de tilfælde, hvor bidragsmodtager ingen indkomst har, vil ægtefællebidraget udregnes ud fra en fiktiv årsindtægt på 120.000 kroner, eller 10.000 kroner månedligt. 
 • Ændringer i ægtefællebidragets størrelse
  Alle aftaler om ægtefællebidrag kan ændres af retten ved dom, hvis der sker store økonomiske forandringer for parterne. Har I selv fastsat bidragets størrelse og ønsker at ændre ordningen, kan I selv fastsætte et nyt beløb. Har Statsforvaltningen fastsat bidraget, skal I sende en ny ansøgning, hvis I ønsker at ændre bidraget.
 • Afkald på ægtefællebidrag
  Såfremt du har afskrevet dig retten til ægtefællebidrag, er det ikke muligt at ansøge om dette senere hen. Det er normalt, at modtager giver afkald på ægtefællebidrag mod at modtage et større engangsbeløb ved skilsmissens start.  
 • Hvis bidraget udebliver?
  Hvis du ikke modtager det fastsatte bidrag efter aftalen, skal du gå til kommunen og bede om hjælp. Skat har mulighed for at tilbageholde det fastsatte beløb fra din fraskilte partners løn.

Brug for hjælp?

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

0 kommentarer