PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsfjernelse

Anbringelse af børn uden samtykke omtales normalt som tvangsanbringelse og tvangsfjernelse. Advodan Lyngby kan hjælpe jer og jeres barn gennem alle sagens instanser.

Proces og instanser

Du har ret til gratis advokathjælp, hvis dit barn bliver tvangsfjernet. Retten til gratis advokatbistand omfatter behandling i Børn- og ungeudvalget, Den Sociale Ankestyrelse og retten.

 

  • En tvangsfjernelse skal altid godkendes af Børn- og ungeudvalget. Hos hver kommune er der et børn- og ungeudvalg bestående af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, en dommer og to pædagogisk/psykologisk sagkyndige.
  • Børn- og ungeudvalgets afgørelse om tvangsfjernelse kan tages til Ankestyrelsen.
  • Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for byretten, og byrettens dom kan indbringes for landsretten.

0 kommentarer