PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Andelsboligforeninger

I andelsboligforeninger er det normalt, at andelshaverne hæfter solidarisk for foreningens gæld, hvilket betyder, at foreningens økonomiske forhold også påvirker andelshaverne. Advodan Lyngby kan administrere jeres andelsboligforening og overtage den økonomiske styring og dermed også sikkerheden for både medlemmer og bestyrelse. Advodan Lyngby kan varetage alle foreningens administrative opgaver samt yde rådgivning om daglig drift.

Generalforsamling

Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Det vigtigste formål med den ordinære generalforsamling er at godkende regnskab, fastsætte budgetter og sammensætte bestyrelsen. Det er også på generalforsamlingen, at alle beslutninger vedrørende ejendommen og foreningens aktiviteter bliver truffet.

 

Advodan Lyngby kan sikre jer korrekt gennemførte generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal følge lovens krav og andelsboligforeningens vedtægter. Ellers risikerer I, at jeres beslutninger er ugyldige.

 

Økonomistyring og forsikring

En effektiv økonomistyring er helt nødvendig for, at en andelsforening kan løbe rundt. Der skal blandt andet opkræves boligafgift og a conto bidrag for varme, vand og gas. Advodan Lyngby kan som jeres ejendomsadministrator varetage økonomistyringen af foreningen.

 

Andelsboligforeninger er bundet til at tegne specifikke forsikringer.  Advodan Lyngby vil hjælpe med, at alle forsikringer er korrekt tegnede, så I er sikret ved eksempelvis brand, råd og rørskader.

 

Salg af andel

Hvor højt et beløb en andelsbolig kan sælges for, bestemmes af Andelsboligloven, og det er bestyrelsens ansvar, at både salg og køb foregår efter loven.

 

Advodan Lyngby kan undersøge de særlige forpligtelser, som kan forekomme i salgssituationer. Vi vil derefter foretage papirarbejdet i forbindelse med salget.

Mød vores advokater

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55

Dennis Holm Pedersen

Advokat (H), Partner 46 14 51 09

Uffe Thorlacius

Advokat (H), Partner 46 14 51 14

0 kommentarer