PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lovpligtige oplysninger

ADVODAN Roskilde A/S er etableret på følgende adresse:
Algade 43
4000 Roskilde

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 46 35 15 15 samt på e-mailadressen roskilde@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 33 37 41 94.

ADVODAN Roskilde er organiseret som aktieselskab.

ADVODAN Roskilde har klientbankkonti i Nordea Bank. Kontonummeret til klientkontoen er 2232 - 5950 200 201.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos ADVODAN Roskilde er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVODAN Roskilde er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Roskilde uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

ADVODAN Roskilde anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVODAN Roskilde er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af ADVODAN Roskilde, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Vil du vide mere?

0 kommentar

0 / 700 tegn