PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Pia Wind Gram

Advokatsekretær

Pia Wind Gram

Advokatsekretær

Pia Wind Gram

Advokatsekretær
Send mail

Om Pia

Jeg har været ansat hos ADVODAN Tønder siden 2013, og er uddannet advokatsekretær i 2002, og her efterfølgende taget uddannelsen til Juridisk Elitesekretær / Paralegel.

Ejendomshandler
Mit primære arbejdsområde er i ejendomshandler af alle typer, blandt andet køb og salg af almindelige helårsboliger, sommerhuse, grunde, erhvervsejendomme og landbrugsejendomme.

Tinglysning
Jeg arbejder derudover med tinglysningsopgaver af enhver herunder blandt andet, tinglysning af pantebreve, mortifikation af pantebreve, udarbejdelse og tinglysning af servitutter og vedtægter.