PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til arbejdsgiver: Sådan håndterer du stressramte medarbejdere

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine medarbejdere trives på arbejdspladsen. Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt med stress, har du pligt til at gribe ind og sikre, at medarbejderen bliver hjulpet på den rigtige måde.

Advokat Rasmus B. Kronborg fra Advodan Thisted fortæller her, hvordan du bedst muligt hjælper medarbejderen og samtidig overholder lovgivningen på området.

 

1. Gå i dialog tidligt i forløbet

Som arbejdsgiver bør du reagere med det samme, når en medarbejder bliver sygemeldt med stress. Jo hurtigere du handler, des større chance er der for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet.

Senest fire uger efter første sygedag, skal du indkalde medarbejderen til en samtale, hvor I snakker om, hvornår og hvordan medarbejderen eventuelt kan vende tilbage til arbejdet.

Snak også med medarbejderen om hvilke forhold på arbejdspladsen, der havde betydning for sygemeldingen. Måske er der nogle organisatoriske forhold, der kan forbedres, så du forebygger, at flere medarbejdere sygemeldes med stress.

 

2. Tilbyd medarbejderen hjælp

Har du mulighed for det, er det ofte en stor hjælp at kunne tilbyde medarbejderen professionel hjælp fra fx en autoriseret psykolog med erfaring inden for stress. Har virksomheden eller medarbejderen en sundhedsforsikring, vil den kunne hjælpe. I mange tilfælde kan kommunen også hjælpe.

 

3. Få en varighedserklæring

Du har også mulighed for at bede medarbejderen om at aflevere en varighedserklæring, hvis medarbejderen har været sygemeldt i mere end 14 dage. I varighedserklæringen får du en lægelig vurdering af, hvor længe sygdomsforløbet forventes at vare – og hvilke tiltag lægen vurderer, der skal til for, at medarbejderen helt eller delvist kan genoptage arbejdet.

 

4. Vurder situationen løbende

Der er ikke nogen regler for, hvor længe arbejdspladsen skal vente på, at en medarbejder kommer tilbage. Hvert sygdomsforløb er forskelligt, og derfor er det altid nødvendigt at lave en konkret vurdering af den enkelte medarbejders sygdomsforløb.

Måske kan det være en mulighed at se på, om mængden og typen af opgaver kan ændres i en periode, så medarbejderen langsomt kan komme tilbage.

I nogle tilfælde giver det mening for virksomheden at vente lang tid på, at en dygtig medarbejder kan vende tilbage, og andre gange er det tydeligt allerede tidligt i forløbet, at medarbejderen ikke kommer tilbage – og så bliver virksomheden nødt til at forholde sig til det.

 

5. Få rådgivning fra en advokat

Har medarbejderen været syg så længe, at det går ud over virksomhedens drift, kan en sidste udvej være at opsige medarbejderen. Er det tilfældet, bør du tage en advokat med på råd, så du sikrer, at opsigelsen sker på et sagligt grundlag.

Er dine medarbejdere ansat som funktionærer, kan 120-dages reglen eventuelt komme i spil. Det forudsætter dog bl.a., at det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, at 120-dages reglen må benyttes, og at du som arbejdsgiver søger for at tælle antallet sygedagene korrekt sammen. 

Læs mere om 120-dages reglen

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

2 kommentar

0 / 700 tegn

hanna

Jeg har en lærling med kronisk sygdom med §56 ordning. Lærlingen er på en 1,5 årig uddannelse og pt har fravær på 45% på hele uddannelsen og det er lige så godt som sikkert det bliver forøget. Sygemeldinger er dokumenteret ved lægeerklæringer. Sygdommen blev forlænget nogle gange og i mine øjne, er det usikkert hvornår vedkommende vender tilbage. Vedkommende vil ikke kontaktes på nogen måder og betragter det for chikane. Hvordan kan dette situation håndteres?

Rasmus B. Kronborg

Hej Hanna En såkaldt §56 aftale er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og den ansatte. Aftalen indgås med Kommunen som godkender og bevilger aftalen. Det ligger jo i §56 aftalens natur, at den ansatte har og vil få et større antals sygedage over et år - i forhold til medarbejdere, som er ansatte på sædvanlige ansættelsesvilkår. Det følger deraf, at man som arbejdsgiver må tåle et større antal sygedage end sædvanligt. Dog er den ansatte pligtig til med passende mellemrum at dokumentere (overfor arbejdsgiver, som skal dokumentere overfor kommunen ved anmodning om refusion), at sygdommen netop relaterer sig til den sygdom, som §56 bevillingen er udstedt for. Det er således IKKE alle sygdomme, der berettiger til refusion iflg. §56 bevillingen, men kun "relevant sygdom omfattet af bevillingen". Måske du skulle drøfte med den ansatte og kommunen, om en revalidering ikke ville være mere relevant end en §56 ordning, sygdomsforløbet taget i betragtning? Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg

Lars lindebjerg Pedersen

Ejer firma og er ansat funktionær i firmaet Har været sygemeldt med stress siden 1/11 2017 . Fik trukket 2 tænder ud og sat bøsninger til implantater i ca 1 md før = 1/10 2017 på en tandlæge rejse i Ukraine De bøsninger skulle være i i 3 - 4 måneder og så skulle jeg komme retur og få sat tænder i Det har længe været planlagt at jeg skulle derned den 7/2 til afstøbning og så have sat de 2 tænder i den 12/2 . Hvorefter jeg så rejste hjem igen Nu er der jo sket det i mellemtiden at jeg er midt i en stress syge periode og kommunen betaler syge penge til firmaet De siger at hvis jeg rejser ned og for sat de tænder i . Så holder jeg ferie og dermed ikke nogen syge penge til firmaet. Er dette korrekt ? Mvh Lars elitegruppen Slagelse ApS Har de ret i det ?.

Rasmus B. Kronborg

Hej Lars Tak for dit spørgsmål. Mit svar kan ikke blive helt præcist og sikkert førend jeg får flere oplysninger omkring din rejse til udlandet. Er rejsen til udlandet helt koncentreret tidsmæssigt til at få sat tand - implantaterne i, eller er der på rejsen tillige afsat nogle dage til fri disposition / sigthseeing? Du kan måske få "tandfirmaet" i udlandet til at bekræfte, om det tidsmæssigt er koncentreret til behandling og så retur rejse - eller om det modsatte er tilfældet. HVIS du får en skriftlig beskrivelse og bekræftelse på, at det tidsmæssigt er helt koncentreret til kun at være tandbehandlingen, skal du med det dokument i hånden bede kommunen om at bekræfte, at udbetalingen af dagpenge ikke ophører ved behandlingsrejsen. Måtte det modsatte være tilfældet (nemlig tid på egen hånd / sigthseeing) vil det blive svært at fastholde kravet på sygedagpenge, da det vel er meget rimeligt at betragte disse "fri dage i udlandet", hvor der ikke er behandling som en slags ferie. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg, advokat, Advodan Thisted I/S

Lars lindebjerg Pedersen

Tak Jeg for en bekræftelse på at jeg for aftryk taget om torsdagen og så 3 dage til at de for lavet de 2 implantater hvorefter jeg kan få dem monteret mandag Hurtigere kan det ikke gå . Og det har jeg betalt 100 euro Xtra for i overarbejde til en tandtekniker. Normalt skulle jeg blive der 6 dage. Dette ? Omkring rigtigheden om hvorvidt jeg for sygedag penge under det de kalder ferie har gjordt mig temmelig irriteret . Da det intet har med ferie at gøre Røv sygt at være i Kiev i snestorm. Men endnu engang tak Mvh Lars lindebjerg Pedersen

Rasmus B. Kronborg

Hej igen Lars Jeg tænkte nu med mit svar, at du skulle få fremgangsmåden forhåndsgodkendt hos kommunen, således at du ikke stod i risiko for, at de ville anskue rejsen som en delvis ferie. jeg læser det som om du ellerede er afsted uden denne dialog med kommunen. Nå, men held og lykke med projektet i udlandet. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg

Lars lindebjerg Pedersen

Altså intet svar fra dig. Har jo fortalt kommunen at jeg rejste uanset hvordan de betraktede det . Havde fået tiden 1 md før min sygemilding og skal jo for h. have de tænder i. Jeg nævnte til en samtale med kommunen ( Jobcenter ) af jeg ville tage derned og få sat dem i, i det hurtigeste tempo det kunne lade sig gøre. Ikke noget ferie eller lign. Hun sagde . Hvis du gør det så trækker kommunen dit firma i sygepenge. Jeg spillede med åbne kort og spurgte og de sagde . Hvis du rejser betragter vi de dage som feriedage og dermed ikke nogen penge. Det er da helt hen i vejret. Mit spørgsmål er jo så til dig. Har de ret til dette ???????????????. Kan da ikke spørge mere præcist. Det må jo stå i lovene. Hvid det koster penge at få svar, så skriv det . Mvh Lars Lindbjerg Pedersen

Rasmus B. Kronborg

Hej igen Lars Helt nøjagtigt fremgår det af Sygedagpengeloven, at man ikke må afholde ferie i sygeperioden. Man skal som sygemeldt tillige som udgangspunkt opholde sig hjemme samt deltage i evt. helbredsfremmende aktiviteter, som måtte være eller blive aktuelle efter kommunens anvisninger. Hvis man ønsker midlertidigt at tage ophold andetsteds end hjemme, skal det ske efter forudgående aftale med kommunen - deraf mit tidligere svar. Det er ikke umuligt at få lov at opholde sig andetsteds end bopælen, dog forudsat at man fortsat er berettiget til sygedagpenge. Det er altid en konkret vurdering, om man er berettiget eller ej. Du skal da argumentere for, at opholdet kun strækker sig over det antal dage, som var nødvendige for at få tandoperationen udført, og at der ikke har været "ledige dage/feriedage" derudover. Og fastholde, at du fortsat er syg, og at opholdet ikke ændrer på dette. Det er dog ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til, at du bevarer retten til sygedagpenge under opholdet. Det var begrundelsen for mit svar og anbefaling. Hvis kommunen trods din redegørelse (som ovenfor beskrevet) nægter at udbetale dig sygedagpenge i perioden, og hvis du vil klage over denne afgørelse, kan det ske ved at indlevere klage, som vil blive behandlet af Ankestyrelsen. Jeg kan ikke give dig et mere præcist svar - og slet ikke en garanti for, at du vil få ret i en klagesag i Ankestyrelsen, da din sag (som de fleste andre) hviler på en konkret vurdering af din berettigelse til sygedagpenge overfor argumentet om, at du er rejst til udlandet uden forudgående skriftlig aftale med kommunen. Med venlig hilsen Rasmus B. Kronborg