PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Medarbejderes overarbejde kan koste dyrt

Der er grænser for, hvor mange timer om ugen i gennemsnit dine medarbejdere må knokle over en periode på fire måneder. Overholder du ikke reglerne, kan du som arbejdsgiver risikere at skulle betale en godtgørelse.

Uanset om en lønmodtager er højt- eller lavtlønnet, landbrugsmedarbejder eller jurist, så må vedkommende aldrig arbejde mere end de lovbestemte 48 timer ugentligt i gennemsnit over en periode på fire måneder. Og det er i sidste ende dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at arbejdstidsloven bliver overholdt. Det fortæller advokatfuldmægtig og specialist i ansættelsesret Trine Binderup Larsen fra Advodan Aalborg.

Arbejdstidsloven bygger på et EU-direktiv, og den gælder medmindre lønmodtageren er omfattet en overenskomst, der som minimum sikrer samme vilkår som arbejdstidsloven.

 

Godtgørelser på flere måneders løn

Ifølge Trine Binderup Larsen viser flere domme, at lønmodtagere er blevet tilkendt godtgørelser i størrelsesordenen 1-2 måneders løn i tilfælde, hvor den lovbestemte 48 timers regel over en fire måneders periode er blevet overskredet.

”Reglerne gælder også, selvom medarbejderen selv ønsker at arbejde mere end en almindelig 37 timers arbejdsuge og får korrekt løn for det. Overarbejde kan stadig godt aftales, men det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer dig, at den samlede arbejdstid ikke overstiger 48 timer om ugen i mere end fire måneder i streg”, påpeger Trine Binderup Larsen.

Hun råder både lønmodtagere og arbejdsgivere til løbende at registrere arbejdstiden, så arbejdstidslovens regler ikke bliver overtrådt.

 

Fakta om arbejdstidsloven:

  • Reglerne gælder for alle lønmodtagere - på nær de såkaldte mobile lønmodtagere, som findes i transportsektoren.
  • Det er ligegyldigt, hvornår på året fire måneders perioden ligger, men det skal være fire måneder i forlængelse af hinanden.
  • Selv mindre overskridelser af reglerne kan udløse godtgørelse for arbejdsgiveren.
  • Hvis lønmodtageren frivilligt har påtaget sig ekstra arbejde, kan det få indflydelse på godtgørelsens størrelse, men ikke på ansvaret for arbejdsgiveren i øvrigt.
  • Perioder med særlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i beregningen af gennemsnittet.
  • En afskediget lønmodtager kan godt rejse krav om godtgørelse for overskridelse af 48 timers reglen. Hvis reglerne er overtrådt, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.
Indsender formularen...

Har du styr på overarbejde og dine ansættelsesforhold?

13 kommentar

0 / 700 tegn

Per

Hej Trine. Jeg arbejder i en byggemarkedskæde, hvor jeg den ene uge åbner byggemarkedet kl. 6.00, der har jeg hidtil fået tid fra 15 min. før åbningstid. Min nye mødeplan har jeg tid fra kl. 6.00 og den anden uge har jeg lukkevagt. Butikken lukker kl. 17.00 I min mødeplan havde jeg 10 minutter efter lukketid til at få de sidste kunder ud, gøre kasse op og rette evt. fejl, når alarmen gik ved udgang. Den nye mødeplan har jeg tid til kl. 17.00 og skal stadig gøre de samme ting efter kl. 17.00. Er det tilladt arbejdsgiveren at pålægge "gratis" arbejdstid?

Trine Binderup

Hej Per Som udgangspunkt kan din arbejdsgiver ikke tvinge dig til at arbejde gratis. Hvordan du derimod skal kompenseres for den beskrevne overtid (før og efter dine skemalagte vagter), afhænger af dit ansættelsesforhold. I nogle situationer optjener man overtidstimer og skal kompenseres herefter. Du kan med fordel tage spørgsmålet op med din tillidsrepræsentant, som kender det præcise omfang af dit ansættelsesforhold. Jeg vil anbefale dig at tage en snak med din arbejdsgiver, hvis ikke du allerede har gjort det. Dette kan forebygge en eventuelt længerevarende konflikt. Hvis ikke dette løser din problematik, vil jeg gerne være behjælpelig med en mere dybdegående undersøgelse.

Kim

Hej Trine . På min arbejdsplads har vi nogle medarbejdere som lægger sig syge, men det virker til at være planlagt og strategisk. De indgiver ønske om at få ekstra vagter, og når de har opnået omkring 48 timer om ugen over en periode på 4 uger( vi kører 4 ugers rul) lægger de sig syge ... Normalt er de i fast skema, men melder sig på ekstra vagter . Når de er syge skal de så have løn for de ekstratimer som de ikke præstere, hvis det er tilfældet så udhuler det jo fimaet økonomi, da der skal findes vikarer som skal have løn for de timer. og det betyder jo også at fimaet skal betale ekstra omkostninger ved at en medarbejder lægger sig syg. jeg er indforstået med at medarbejderen skal have løn under sygdom i det faste skema. men jeg undrer mig hvis de også skal have løn for ekstra timer de ikke præstere. Venter spændt å dit svar. Bedste hilsen Kim

Trine Binderup

Hej Kim Hvordan det foregår omkring afregning af vagter under sygdom afhænger af ansættelseskontrakten, eventuel overenskomst og arbejdstidsaftaler. Det er derfor ikke muligt at svare på dit spørgsmål uden at vide yderligere. Udgangspunktet må imidlertid være, at hvis man har fået tildelt vagter og det fremgår af en vagtplan, så skal man også have løn under sygdom, såfremt det i øvrigt gælder jf. ansættelseskontrakten og/eller eventuel overenskomst. Det lyder dog uanset ikke som en god idé at en medarbejder har omkring 48 timer ugentligt, men det er så en anden ting.

Kathrine

Hej! Jeg arbejder som tjener i det private uden en overenskomst. Min arbejdsgiver har netop indført (men jeg har ikke skrevet under på en ny kontrakt endnu), at når vi arbejder over 4 timer får vi automatisk fratrukket 15 min. pause. Når vi arbejder over 6 timer får vi automatisk fratrukket 30 min. pause fra lønnen. Og over 8 timer, så får vi automatisk fratrukket 45 min. pause fra vores løn! Dette sker som nævnt automatisk - sagt på en anden måde så er vi ikke garanteret at sidde ned eller overhovedet holde pause selvom det faktisk bliver fratrukket.. Føler mig lidt snydt, da jeg føler jeg så reelt arbejder et kvarter til 45 min. "gratis"... Kan min arbejdsgiver tillade sig dette? Eller er vi berettiget til at sidde ned nu, hvor vi faktisk bliver trukket i løn for det lige meget hvad? Også vores drikkepenge går til såkaldte "personalearrangementer", men vi ser ikke noget til dem, og vi bliver bedt om at bruge dem til at fikse kassedifferencen. Synes heller ikke dette er fair, men ved ikke om, der gælder nogle regler på området?

Trine Binderup

Hej Kathrine Som udgangspunkt skal arbejdstagere naturligvis have mulighed for at afholde pause, særligt også i den af dig nævnte situation. Dine spørgsmål kræver ikke uvæsentlige undersøgelser af dels dit ansættelsesforhold, dels gældende lovgivning og praksis, hvorfor det er min anbefaling at du søger rådgivning. Du er velkommen til at kontakte mig på 96313329 for konkret bistand.

Maria

Ifølge Arbejdstidsloven må den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Men betyder det, at reglen er brudt, hvis timerne ikke er hos samme arbejdsgiver men hos flere arbejdsgivere, og hvis ja, kan arbejdsgiveren så overhovedet blive ansvarlig, hvis denne er uvidende om timerne hos anden arbejdsgiver?

lena

Jeg har en medarbejder der arbejder 21 timer om ugen. Kan jeg bede hende om at arbejde en anden dag, hvis der er helligdage ? For ellers får hun ikke sine 21 timer om ugen. Bedste hilsner Lena

Nicolai

Hej Trine Binderup. Er det korrekt at såfremt det er ved overskridelse af 48timer pr uge i fire måneder i træk, hvornår nulstilles dette er det ved eksempel 3mdr med 50 timer pr uge 1 måned med 30timer pr uge herefter 2 mdr med 49timer pr uge vil dette så være fint ? Med venlig hilsen Nicolai

martin jeppesen

hejsa jeg er ansat i en catering virksomhed og fordi vi køre med hvad vi gør så har vi ingen frokost pause vi bliver heller ikke trukket for det det osse fint men nu de ude i af hvis vi skal holde køre hviletid så bliver vi trukket i løn for det må de trække os for det

Thomas

Hej, Jeg har i 3,5 år arbejdet 37 timer om ugen (som oftest mere..) på kontor, og derudover været tilgængelig 24/7 i min “fritid” inkl. de fleste weekender og helligdage. Jeg har som udgangspunkt kun haft rigtigt fri, når jeg har afholdt min ferie. At være tilgængelig indbefatter en forventning fra arbejdsgiver om, at telefonopkald svares straks, at e-mails bliver læst kontinuerligt, og at problemer løses med det samme (hjemmefra). Dem er der typisk en del af.. Er nysgerrig på, om ovenstående er i strid med gældende regler, og i så fald, om jeg kan gøre krav på godtgørelse samt i hvilken størrelsesorden. Uanset om arbejdsgiver har ændret på forholdene, og nu overholder reglerne. Og uanset størrelsen af min løn (som er uden tillæg for arbejde udover 37t). Tak Mvh Thomas

Trine Binderup

Hej Thomas Hvis du kan påvise, at du reelt har arbejdet mere end 48 timer ugentligt i en periode på minimum 4 måneder, kan du som udgangspunkt rejse krav om godtgørelse fra din arbejdsgiver. Det er derfor afgørende, at både lønmodtageren og arbejdsgiveren løbende registrerer arbejdstiden. Der forefindes dog undtagelser, herunder at hvileperioden kan nedsættes for særlige former for arbejde. Jeg vil derfor anbefale dig, forudsat at ovennævnte kan påvises, at du søger konkret bistand. Du er meget velkommen til at kontakte mig i dette henseende.

Morten

Hej Hvordan udregnes 48 timers reglen? Hvis man er til rådighed for arbejdsgiver er det så arbejdstid? Hvis jeg arbejder 24 timer men de sidste 8 timer står jeg til rådighed og skal kun arbejde hvis der kommer noget, jeg får løn for 16 timer, men er der 24 timer, vil den så tælle for 24 timer i arbejdstid Jvf 48 timers reglen? Skal 6 ugers ferie trækkes fra når man laver udregningen, sådan at antallet af vagter ÷ med 46 uger og ikke 52? På forhånd tak

Trine Binderup

Hej Morten Udregning af 48-timers reglen kan alene ske på baggrund af en konkret undersøgelse i hvert enkelt tilfælde. Det beror også på en konkret vurdering om rådighedstjeneste medtages som arbejdstids i arbejdstidslovens forstand eller ej. Perioder med særlig betalt ferie medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Der skal således være tale om 48 timer ugentligt i gennemsnit over en periode på fire måneder. Hvis du ønsker yderligere bistand og konkret undersøgelse af dit ansættelsesforhold, er du meget velkommen til at tage kontakt til mig på 96313329.

Mark Nielsen

Hej Trine, Vi er en gruppe af rejsende superintendent engineers og service engineers, der rejser ud i verden og udfører jobs på skibe. Vi overholder vores 11 timers hvile og ugentlig hviledag. Er vi omfattet EU’s 48 timers regler i vores rejsearbejde? Venlig hilsen Mark

Trine Binderup

Hej Mark I er som udgangspunkt omfattet af arbejdstidslovens, specifikt EU’s arbejdstidsdirektivets, regler om, at den samlede gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer om ugen. Arbejdsgiver kan risikere at skulle udbetale en godtgørelse til de berørte medarbejdere, også selvom medarbejderen er indstillet på at arbejde mere end 48 timer om ugen og modtager retmæssig løn. Hvileperioden kan dog nedsættes for særlige former for arbejde, hvis arbejdet er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, som ligger bag arbejdstidsloven. Ligeledes fastslår en generel undtagelse til arbejdstidsloven i EU-direktivet, at der kan fraviges fra reglerne hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller når den ansatte selv kan fastsætte den. Det er dog en konkret vurdering, som alene kan foretages på baggrund af en undersøgelse af jeres ansættelsesforhold. Kontakt mig gerne, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

Karsten kragh

Hej Trine, Jeg har 2 spørgsmål. Det ene drejer sig om, at hvis man får 3 timers vagter (arbejder for et vagtselskab) er det så ikke indskrevet i overenskomst hos vsl, at man får 4.5 timer? Og hvordan var det med EU's regel om hvornår ens arbejdstid starter. Var det ikke når man forlod sit hjem?

Trine Binderup

Hej Karsten, Dit første spørgsmål kræver nærmere konkrete undersøgelser, og gennemgang af overenskomst. Såfremt du ønsker konkret bistand er du velkommen til at kontakte mig. Det er korrekt, at det er fastslået ved EU-Domstolen, at transporttid fra hjemmet og ud til den første kunde er "arbejdstid". Denne dom gælder for alle ansatte, der ikke har et fastlagt og stationært arbejdssted. Dvs. hvis du kører direkte fra hjemmet ud til den første kunde, starter din arbejdstid allerede på det tidspunkt, hvor du kører hjemmefra. Det samme gælder, hvis du kører fra din sidste kunde og hjem, så slutter arbejdstiden først, når du er hjemme på din bopæl.

Mikkel Hansen

Hej Trine Jeg arbejder i et firma hvor vi har arbejdet 8 og 9 dage i træk, ca. 2-3 uger om året, og ledelsen siger det er lovligt. Vi har lige haft et møde med vores fagforening hvor vi fik af vide, at vi ikke måtte arbejde i mere end syv dage i træk! Vi arbejdede også nogle gange med kun 8 timers pause, f.eks slutter nogen kl. 23:00 og starter igen næste dage kl. 7:00. Siden er det møde, er den fagforeningsmand blev “kylet ud af vagten”, netop pga. tolkningen af reglerne! Kan man overhovedet indgå arbejdstidsaftaler som ser bort fra arbejdstidsloven? Jeg fik i dag en mail fra min tillidsmand, om at vi godt måtte arbejde i mere end 7 dage alligevel! Han skriver nu at han som tillidsrepræsentant kan lave en lokalaftale, så vi går fra 6 til 7 arbejdsdage i træk til 7 til 12 dage i træk og at det skal godkendes af organisationerne. Dette var ikke muligt ifølge den fagforeningsmand der nu er “kylet ud” ? Tillidsmanden har derfor søgt om at få godkendt 9 dage så vi kan bibeholde at arbejde 7 dage og have 7 dage fri (7/7) Det hele startede med at vores nye chef opsagde vores arbejdstidsaftale per 1. september i år Han ville have at vi skulle arbejde efter overenskomst og kun have fri hver 3. weekend ! Det gjorde folksure ! Mærkeligt nok har vi nu fået den samme aftale tilbage !? Spørgsmålet er hvad der er op og ned i disse regler ! Der står højt og tydeligt at man kun må arbejde 7 dage og at 11-timersreglen skal overholdes ! Mvh Mikkel

Trine Binderup

Hej Mikkel En del af det du spørger om kræver konkrete undersøgelser ud fra din ansættelseskontrakt og overenskomst. Det afhænger nemlig af hvad der står i din overenskomst, og hvorvidt arbejdstidsloven er inkorporeret i overenskomsten. Der er typisk mulighed for at indgå lokalaftaler, men der er selvfølgelig også grænser for hvad de kan indeholde. Kontakt mig på 96 31 33 29, hvis jeg konkret skal bistå dig i din sag.

Katrine Sørensen

Hej. Jeg håber i kan hjælpe! Jeg arbejder i en lounge i Københavns Lufthavn. Sagen er den, at vi får vores vagtplan ca en uge før vores pågældende udløber. Og når vi så får den, har vi ikke fået fri de dage vi ønsker, så vi har ingen mulighed for at planlægge vores liv. Vi er desværre ikke dækket af nogen overenskomst, så spørgsmålet er om der er en lov omkring hvornår man senest skal have sin vagtplan, og om man har ret til at få fri de dage man har ønsket, når man bliver varslet så kort tid før. Mvh. Katrine Sørensen

Trine Binderup

Hej Katrine Hvis ikke du er omfattet af en overenskomst, er der som sådan ikke nogen regler, der regulerer hvor tidligt man skal have sin vagtplan i hænde. Dog skal din arbejdsgiver altid overholde bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn. Det betyder, at du altid har krav på 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer, og samtidig har du for hver periode på 7 døgn også har krav på et fridøgn. Ellers bør du stille krav om at det reguleres i din ansættelseskontrakt.