PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny dom: Kompensationsbeløb kan opkræves på alle forfaldne fakturaer

En ny dom fra Landsretten slår fast, at kompensationsbeløbet, som skal dække kreditorers inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling, kan pålægges alle forfaldne fakturaer. Det gælder også, selvom fakturaerne bliver indgivet under ét betalingspåkrav til fogedretten og overdraget til inkasso samtidigt.

Advokat og inkassospecialist Simon Mortensen fra Advodan gennemgår konsekvenserne af dommen her:  

I den pågældende sag havde en kreditor forlangt to kompensationsbeløb på 310 kroner (620 kroner i alt) for to ubetalte fakturaer. Fogedretten afviste imidlertid fremgangsmåden med en bemærkning om, at der kun kan pålægges ét kompensationsbeløb, når en eller flere fakturaer bliver indgivet under ét betalingspåkrav til fogedretten og overdraget til inkasso samtidigt.

Landsretten valgte dog at ophæve fogedrettens kendelse med henvisning til et EU-direktiv. I direktivet står der, at en kreditor har ret til at opkræve et fast beløb fra en skyldner, og at dette beløb er en kompensation for kreditors egne omkostninger til inddrivelse. Landsretten fastslog desuden, at det ikke er nødvendigt, at en kreditor fremsender en rykker til skyldner, inden kompensationsbeløbet bliver lagt oven i fakturaen.

Med udgangspunkt i dette konkluderede Landsretten, at kompensationsbeløbet kan pålægges en faktura, så snart en kreditor er berettiget til morarenter (renter, der bliver lagt over på det skyldte beløb efter forfaldsdatoen) – og at det ikke kræver fremsendelse af en rykkerskrivelse først. Kreditoren i den pågældende sag var dermed berettiget til at pålægge to kompensationsbeløb på de to fakturaer i sit betalingspåkrav.

 

Husk at benytte muligheden

Ifølge Simon Mortensen har landsretsdommen nu endeligt afklaret, hvordan kompensationsbeløbet kan og skal benyttes, og det bør alle kreditorer udnytte.

”Det er altid forbundet med udgifter, når ens kunder ikke betaler deres regninger til tiden. Derfor bør man som kreditor altid pålægge kompensationsbeløbet, fordi det er med til at dække de sagsomkostninger, der følger med,” siger han.

 

Fakta om kompensationsgebyret:

  • Siden 1. marts 2013 har kreditorer haft mulighed for at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kroner til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling
  • Kompensationsbeløbet kan godt være højere, hvis det på forhånd er aftalt med kunden og eksempelvis fremgår af salgs- og leveringsbetingelser
  • Kompensationsbeløbet kan lægges på en faktura efter forfaldsdatoen. Det er ikke et krav, at der er udsendt et rykkerbrev, inden gebyret lægges på.
Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til inkasso?

Vil du vide mere?

12 kommentar

0 / 700 tegn

Jacob

Hej Simon Kan et kompensationsbeløb opkræves i forbindelse med et betalingspåkrav for manglende betaling af husleje (erhverv), uden fremsendelse af en rykkerskrivelse, men hvor der blot er fremsendt en betalingspåmindelse (uden gebyrer eller opkrævning af kompensationsbeløb) forinden betalingspåkravet? I "Renteloven med kommentarer" 5. udgave står det angivet at kompensationsbeløbet først kan opkræves ved inddrivelse, herunder bl.a. inkasso. Inkasso forudsætter fremsendelse af rykkerskrivelse forinden, hvorfor enten dommen må være forkert eller "Renteloven med kommentarer" må være forkert. Hvad mener du?

Simon Mortensen

Hej Jacob. Det følger af renteloven, at der kan opkræves fast kompensationsbeløb (kr. 310,00) ved forsinket betaling mellem erhvervsdrivende – altså i det tilfælde forfaldsdatoen overskrides. Det er ikke min opfattelse at opkrævningen af kompensationsbeløbet er bundet til at der foretages rykkerskrivelser eller andet forinden opkrævningen af gebyret. Med venlig hilsen

Thomas

Hej Simon, Hvis man har et skyldigt beløb på over 100.000 kr. og derfor ikke kan benytte sig af fremgangsmåden ved betalingspåkrav, kan man så lægge kompensationsbeløbet oven i det oprindelige beløb som skyldes? der er tale om 20 ubetalte fakturaer, skal stævningsbeløbet så være hovedstolen plus 20 x 310 kr. som der så også betales retsafgift af? God Påske

Alex

Hvis en faktura er betalt, dog 5 dage for sent, uden at der er udsendt rykker eller anden skrivelse om forfald, kan en virksomhed så stadig pålægge kompensationsbeløbet på en efterfølgende ny anden regning mellem samme virksomheder flere måneder senere?

Asger Juul-lassen

Hej Simon. Som jeg har forstået det, kan et kompensationsgebyr godt være højere end de 310kr. Det afhænger af hvor meget arbejde/tid der bliver brugt på kunden i forbindelse med forsøget på, at inddrive det skyldige beløb. Hvis man tillægger kompensationsgebyr på den første rykker og, efterfølgende bruger meget tid og måske penge på, at inddrive gælden, kan man så efterregulere kompensationsgebyret således, at man får dækket de omkostninger, man på et senere tidspunkt reelt har haft ved forsøget på, at inddrive gælden? Med venlig hilsen Asger

Peter

Hej Simon, Vi er en velgørende forening som har fået en rykker fra en virksomhed på 310 kr. Mit spørgsmål går på om de er berettiget til at sende en rykker på 310 kr. til en velgørende forening når loven tilsiger at kompensationsbeløbet på 310 kr. kun kan gøres gældende i erhvervsforhold. Erhvervsforhold foreligger jo i den situation, hvor skyldner er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv. Ja, vi har et CVR-nr., men det har vi kun pga. at det offentlige kræver dette hvis man søger offentlige tilskud/støtte. Vi er frivillige, ulønnede og foreningen er nonprofit. Så det er vel en fejl at anse os som en virksomhed. Dermed er rykkeren vel i strid med god inkassoskik og burde have været på 100 kr... Mvh. Peter

Simon Mortensen

Hej Peter. Hvis i har købt varer eller tjenesteydelser hjem til foreningen igennem foreningen og for foreningens midler, har i handlet som erhvervsdrivende via jeres cvr.nr. Det er ikke afgørend om folk/bestyrelse/medlemmerne er frivillige eller. Min opfattelse er derfor at der med rette, ved forsinket betaling, vil kunne pålægges kompensationsgebyr. Gebyret forfalder så snart forfaldsdatoen er overskredet, og hindrer ikke kreditor i at opkræve rykkergebyr (kr. 100,00) særskilt. Kredit vil derfor kunne opkræve rykker gebyr på kr. 100,00 og kompensationsgebyr på kr. 310,00, ialt kr. 410,00 på første rykkerbrev. Det er sjældent noget vi ser, idet der normalt sendes en "pæn" første rykker uden gebyrer mv., men muligheden er der.

Jan Poulsen

Er der noget krav om oplysningspligt i forhold til kompensationsgebyr? Skal det stå på fakturaen eller kan man opkræve det, når man synes det er på tide? Jeg synes ikke, jeg kan læse mig til det i rentelovens §9 A. Jeg er klar over det kun gælder for B2B, hvilket det også er i mit tilfælde.

Mariann Dahl

Hej Simon Mortensen Jeg har en hestepension - på 26. år - og har for første gang måtte sige en opstalder op. Jeg skriver for at høre om min procedure er korrekt iht. gældende lovgivning. Opsummering af opstaldning – opsigelsessag for perioden 1/2 2018 - d.d. Al korrespondance foregår via mail og sms under hele forløbet. Opstalder reversere en boks medio sep. 17 - ultimo januar 18 Hesten ankommer 31/1-18, denne modtages i en nykalket og ren boks. Opstalder skal betale for boks, halm, wrap – foder er gratis – luftning og mugning afregnes forholdsvis, men under devisen at hjælper man hinanden, findes der ud af det, altså noget for noget. Almindelig opstaldning betales altid forud løbende måned. Der opstår voldsomme uoverensstemmelser, der medfører opsigelse 8/2, hesten skal være ude 18/2. Opstalder vil ikke betale den oprindelige faktura for februar. Der sendes en faktura for perioden 1/2 – 18/2 inc. renter (8% pr.md.) pga. sent betaling. Alle beløb på fakturaen er forholdsberegnet pr. dag. Faktura betales først da der gøres opmærksom på fogedretten, og betales under protest. Hesten flyttes først 24/2. Der sendes en slutafregning for perioden 19/2 – 24/2, for opstaldning og hvad dette indbefatter, der faktureres desuden en rengøring af boksen, da opstalder ikke tømmer sin boks, da denne forlader stedet uden videre. Opstalder nægter at betale slutafregningen, da denne ikke mener at der er en aftale om et betalingskrav. 1/3 sendes en reminder på betaling af slutafregning pr. sms. 15/3 sendes igen en reminder på betaling af slutafregning pr. mail, hvori der henvises til at der efterfølgende kan komme rykkergebyr og kompensationsgebyr til, samt varsling om advokat og inkasso. 27/3 sendes en rykker med rykkergebyr (200,-), samt kompensationsgebyr (310,-) og varsling om advokat og inkasso. Der henstilles til at der betales inden 10 dage. Mit spørgsmål er da som følger, er jeg min procedure korrekt, og hvad gør jeg efterfølgende, hvis opstalder stadig ikke betaler?? Mange hilser Mariann Dahl

Simon Mortensen

Hej Mariann. Udgangspunktet for den "lejeretlige" del vil jeg ikke kommentere på under denne artikel da den kun vedrører kompensations- og rykkergebyrer. Du skal være opmærksom på at opkrævning af rykkergebyrer alene kan ske med minimum 10 dages mellemrum og maksimalt op til kr. 300,00 fordelt med kr. 100,00 per rykker. Derudover kan der alene kræves kompensationsbeløb imellem erhvervsdrivende. Det er derfor afgørende om der på aftalen om leje af boksen er anvist en privat person eller erhverv.

Kay Askholm

Hej Simon Jeg har en retssag kørende mod mig, det er en revisorkontor, som i mange år har revideret mit regnskab, og daglig bogføring. Jeg har nu fyret ham, da det viste sig at det årsregnskab, han leverede, var fyldt med fejl, og derfor nægtede jeg at betale ham. da jeg ikke kunne accepterer det, og har ikke underskrevet det, og han fik tillbudt at lave et nyt, hvilket han ikke vil. Spørgsmål! dagligt regnskab, for sidst ½ år 2016 fremsendes der regning først 30.03.2017 standart betalingsbetingelse 8 dage beløb 6750,00kr. den 26. juni modtages mail, med besked om at årsrapport udarbejdes såsnart udestående er betalt samt faktura på udarbejdelse af årsrapport beløb 8750,00kr. den 27. juni betales 10.000,00kr. den 19.august modtages mail. med tekst gennemgang af bogholderi mangler der indbetaling 5838,0 + renter og gebyr. 1. rykker Han blev fyret 28. august. 31.08.2017 modtages ny faktura, for udført arbejde første ½ år. 3000,00 03. september skriver han at han fremsender kontoudtog, med saldo 9113,14 vi imødeser indbetaling snarest 20. september fremsendes rykker, indbetaling snarest eller inkasso der er nu en retssag i gang, for han vil ikke lave en ny årsrapport i de mange år han har revideret m.m. har der aldrig betalt renter + gebyr betalt regninger inden års udløb, var aftalen SPØRGSMÅL i hans krav gennem advokat, kommer der nu en opgørelse til retten, som indeholder 1. restance af faktura 30. marts 6750,00? heraf er beregnet renter fra 07-04-17 til 27-06-2017 hvor fakturaen er betalt uden bemærkninger om renter efter den 27-06-2017 2* rykker + kompensationsbeløb + inkassogebyr 2. faktura af 26.06.17 tilskrevet renter + kompensationsbeløb + ingen inkasso 3. faktura af 31. 08.17 renter fra 09.09.17 til 29.09.17 + kompensationsbeløb + ingen rykker + og ingen gebyr KAN HAN OPKRÆVE FØLGENDE 1. renter, gebyr, inkasso og kompensationsbeløb, af fakturaen 1. af 30. marts, som er fyldt ud betalt den 27.6.17 uden at der har været rykket udover mail den 26.06.17 men først kommer frem efter at jeg har fyret ham, vi har aldrig betalt renter eller gebyr selv om der er gået flere mdr. og nogle gange er blevet opfordret til afdrag tidligere renteloven skriver i §3 ar der ikke skal betales renter mm. hvis skyldneren ikke er tilfreds og har krav på tid til undersøgelse af ydelsen rigtighed. Med venlig hilsen Kay Askholm

Simon Mortensen

Hej Kay. Det er en lidt længere udredning du har fremsendt, og flere forhold fremgår en smule tvetydige hvorfor du er velkommen til at kontakte mig for en yderligere snak. Udgangspunktet er dog at kompensations beløbet forfalder, og kan opkræves så snart forfaldsdagen på fakturaen er overskredet. Det behøver ikke eksplicit anføres på rykkere eller lignende, men kan opkræves til enhver tid. Dog er det klart, at hvis du har modtaget et påkrav hvor kreditor opgør sit krav uden kompensationsbeløb, og du betaler tilgodehavendet, må det antages at du har betalt hvad kreditor fordrer og således ikke kan mødes med yderligere renter eller gebyrer, med mindre der er taget forbehold herfor.

Kay Askholm

Hej og tak for din meddelelse, Ja det er en længere udlæg, men jeg skal gør det lidt kortere revisoren udsteder en faktura, med 8 dage, har aldrig selv overholdt kravet i mange år. faktura udstedt den 30.03.2017 6750,00kr. den 26. juni modtages mail, med besked om at årsrapport udarbejdes såsnart udestående er betalt samt faktura på udarbejdelse af årsrapport beløb 8750,00kr. den 27. juni betales 10.000,00kr. på dette tidspunkt her27.juni har nu betalt 6750,00kr. og 3250,00 af på 8750,00, af 26.juni det bliver først i august af der sendes rykker ud men der står aldrig andet end renter og gebyr endnu opkrævningen kommer først når der kommer advokat på. som jeg opfatter det du skriver, er ar den faktura fra 30.03.2017 som er betalt den 27.06.2017 ikke kan opkræves værke renter eller gebyr og slet ikke kompensations. Man kan da ikke komme efter at der er betalt regning, og der bliver efterfølgende en sag af 2 andre faktura efter der er betalt, den 27.06.2017 Tak for hjælpen Kan man spørge omkring manglende udført regnskab, af en regnskabskontor, som har lavet fejl i udført regnskab, i årsopgørelsen årsrapport, og man nægter at modtage den og underskrive den, og dermed nægter at betale for udarbejdelsen, og regnskabskontoret har ikke tilbudt at lave et nyt, det betyder at der er indgivet for meget indtægt til SKAT på 43.200,00 kr. og dermed også betalt for meget moms. det viser sig senere, at det har været samme problem i mange år tilbage i tiden til 2011 Jeg vil være taknemlig hvis du kan svare på det. Mange hilsner Kay Askholm

Jørn Nellemose

Hej Simon Jeg har en lejer der for 5 mdr. siden valgte at tilbageholde a´conto for vand selvom han har selvstændig måler.Jeg har sendt ham et påkrav på kr 270,00med betalingsfrist på 14 dg. efter en måned har jeg endnu ikke hørt fra ham kan jeg sende ham kompentationsskrivelse på 310,00 hver mdr. indtil han betaler Mange hilsener Jørn Nellemose

Simon Mortensen

Hej Jørn. Kompensationsbeløbet kan tillægges selvstændige krav én gang. Der kan i ikke tillægges kompensationsbeløb til samme udestående flere gange. Husk i øvrigt, at der kun kan kræves kompensationsbeløb i erhvervsforhold og således ikke overfor private. Du er meget velkommen til at ringe til mig såfremt der måtte være yderligere spørgsmål eller behov for mere afklaring.

Line Andreassen

Hvis man har flere fakturaer, der forfalder samme dag, kan man så opkræve et kompensationsbeløb pr. faktura? Eller er det kun et kompensationsbeløb på 310 kr.?

Simon Mortensen

Kære Line. Det korte svar er ja. Du kan opkræve kompensationsbeløb i erhvervsforhold for enhver faktura der ikke bliver betalt i henhold til forfaldsdagen. Altså kr. 310,00 per faktura. Østre Landsret har for "nyligt" understreget at dette er gældende ret, ved dom U.2016.652Ø. Meget kort fortalt så forlangte kreditor et kompensationsgebyr på 310 kr. for hver af sagens to fakturaer, dvs. i alt 620 kr. Fogedretten afviste det, og henviste til at der alene kunne kræves ét kompensationsgebyr. Landsretten henviste dog kort og kontant til EU-direktivet der ligger til grund for reglen i renteloven, og tillod de to kompensationsgebyrer.

FarT4

Hej Pia, Tak for en god artikel. I dag har jeg modtaget en faktura med krav om kompensationsbeløb, har aldrig hørt om det før og googlede mig frem til dette indslag. Her bider jeg mærke i, at det ikke er nødvendigt at fremsende en rykker - og så til mit spørgsmål... På samme faktura opkræver min leverandør et gebyr for "Rykkerbrev", der aldrig er modtaget - må de det? Bonusinfo: Pågældende leverandør har digitaliseret papirgang, så alt korrespondance modtages pr. mail. Bedste hilsner Pierre

Simon Mortensen

Kære Pierre. Kompensationsbeløbet kan, som du selv påpeger, opkræves uden varsel på ethvert tidspunkt efter forfald. Rykkergebyr kan pålægges ved fremsendelse af rykkere efter forfald. Der er ingen grænse for antallet af rykkere der kan sendes, men der kan ialt maksimalt pålægges kr. 300,00 i rykkergebyr. For at pålægge rykkergebyr skal der fremsendes en rykkerskrivelse - hvis du ikke har modtaget rykkeren kan du således nægte at betale, alternativt bede kreditor om at dokumenterer hvornår der skulle være fremsendt en rykker. Det lægges i udgangspunktet til grund at rykkere er kommet frem med posten, med mindre der kan dokumenteres særlige problemer med levering af post på den konkrete adresse - i tilfælde af rykkere på email, burde det være nemt for kreditor, at dokumentere afsendelsen via sendt post. Måtte du have spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte mig for en drøftelse - tlf. 46 14 59 45

Michael Gjerø

Hej Simon Mortensen! Hvis jeg ikke har skrevet dato for betalingsfrist på fakturaen og der er gået fx. 1-3 måneder efter fremsendelsen af fakturaen. Kan jeg så også forlange kompensationsbeløb? Med Venlig hilsen Michaël Gjerø

Simon Mortensen

Hej Michael. Hovedregelen i dansk ret er, at en debitor er forpligtet til at betale så snart en kreditor forlanger det. En faktura er et påkrav om betaling, og fremgår der ingen betingelse om senere betaling, er forfaldsdatoen at betragte som straks. Det er derfor min opfattelse, at du godt vil kunne pålægge kompensationsbeløb hvis der er gået 1-3 måneder.