Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Inkasso

Få svar på dine spørgsmål om inkasso og dårlige betalere. Prøv inkassoberegneren, læs vores guides, download vores håndbog og brug rykkerskabelonerne. Du kan også teste din virksomhed og få svar på, om dit værn mod dårlige betalere er godt nok.

Beregn dine omkostninger til inkasso

Du bør altid overveje nøje, om det kan betale sig at gå efter de penge, som du har til gode hos en skyldner. Prøv vores beregner og kend dine omkostninger. 

Guides til inkasso
Undgå dårlige betalere
Kredit- og rykkerpolitik
Rykkerprocedure
Forældelse af et krav
God inkassoskik
Inkasso ordforklaring
Advodans inkassoprodukter
Inkasso i udlandet

RYKKERSKABELONER

JURATJEK DIN VIRKSOMHED - ER DU SIKRET MOD DÅRLIGE BETALERE?

NYHEDER OM INKASSO
Det skal du vide om persondata og inkasso
15. maj 2018 12 kommentarer

Inkassosager mod private forbrugere indeholder altid personoplysninger. Derfor har den nye persondataforordning også stor betydning for, hvordan du behandler inkassosager i din virksomhed. Her er fem vigtige persondataregler, du skal kende.

Ny højesteretsdom: Gebyr for folkeregisteroplysning må ikke pålægges skyldner
02. jun 2017 9 kommentarer

Det har i mange år været almindelig praksis i inkassosager at pålægge skyldner det gebyr, der skal betales for at hente en folkeregisteroplysning i CPR-registeret. Men det må man ikke, fastslår Højesteret i en ny dom.

Ny dom: Kompensationsbeløb kan opkræves på alle forfaldne fakturaer
11. maj 2016 26 kommentarer

En ny dom fra Landsretten slår fast, at kompensationsbeløbet, som skal dække kreditorers inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling, kan pålægges alle forfaldne fakturaer. Det gælder også, selvom fakturaerne bliver indgivet under ét betalingspåkrav til fogedretten og overdraget til inkasso samtidigt.

Må du bruge mail og facebook til inkasso?
11. jan 2016 32 kommentarer

Når din virksomhed skal sende rykkere, eller du vil tjekke skyldneres økonomi, er det nemt og hurtigt at bruge mail eller sociale medier. Men det kan stride mod persondataloven. ADVODAN-advokat Simon Mortensen giver dig her tre konkrete anbefalinger, når jeres inkassorutiner går online.

Nye forkyndelsesregler stiller indirekte større krav til kreditorer
16. sep 2013 4 kommentarer

Den 1. juli 2013 fik retterne en række nye værktøjer, som de kan tage i brug, når de skal forkynde en stævning over for en privatperson eller en virksomhed. Som kreditor kan det til gengæld betyde mere arbejde, fordi man fremadrettet skal levere flere oplysninger til retterne.

Højesteret giver kreditorer mulighed for at tage udlæg i mælkekvoter
28. aug 2013

En ny højesteretsdom fra den 15. august 2013 gør op med hidtil praksis i forbindelse med udlæg i mælkekvoter. Dommen slår fast, at landmændenes kreditorer fremadrettet kan foretage udlæg i mælkekvoterne.

Inkasso

Inkasso er den retslige disciplin, der beskæftiger sig med inddrivelse af gæld. Inkassoloven og fogedretten danner rammen om inkasso.
Men inkasso er meget mere end blot stringent forfølgelse af de retslige virkemidler. Mange gange kan en dygtig og forhandlingsorienteret advokat finde en løsning på problemet med restancer igennem dialog med skyldneren.

Hos ADVODAN kan du få hjælp til at gennemtænke procedurer vedrørende alt fra udarbejdelse af fakturaer til inkassoproces, så du undgår overraskelser og har dit på det tørre. Med gode og gennemarbejdede fakturaer, kontrakter og ordrebekræftelser er du et godt stykke af vejen, og ender det i inkasso og retssager, skal du også have faste procedurer til at takle det. Vi hjælper dig med at indkræve forfalden gæld og med at være på forkant, så du kan undgå ubetalte regninger og dårlige betalere.

 

INKASSOOMKOSTNINGER

Inkassoomkostninger er de udgifter kreditor har ved at en sag tages til inkasso. Inkassoomkostninger pålægges skyldner. 
Prøv vores inkassoberegner og find dine inkassoomkostninger her  


Rykkerprocedure og rykkerbrev

Hvis kunderne ikke betaler, bør du være hurtig med at rykke for betaling. På den måde viser du over for kunden, at du har styr på tingene og dit bogholderi.

Bliver det nødvendigt at sende en rykker til en kunde, skal du være opmærksom på at gøre det rigtigt. En god rykkerprocedure skal opfylde specifikke krav, for at være juridisk gyldig. Her er det en god ide at benytte vores skabeloner til rykkerbreve og vide hvilke rykkergebyrer som du må indkræve.

Du kan læse mere om Rykkerprocedure og inkasso rykkerbrev her

Inkassovarsel

Hvis rykkerbrevene ikke har fået skyldner til at betale fakturaen inden ti dage, skal du sende et såkaldt inkassovarsel. Her skal ordlyden i brevet være mere direkte og oplyse skyldner om, at ved fortsat manglende betaling vil sagen overgå til inkasso og oplægges udgifter.

Du skal fremsende inkassovarsel inden du overdrager sagen til inkasso. Har du ikke fået sendt inkassovarsel kan vi sende det for dig.

Du kan læse om inkassovarsel her

Inkasso indsigelse

Hvis du oplever, at en skyldner gør indsigelser mod et krav, bør du hurtigst muligt tage stilling til indsigelsen og sende et svar til skyldner.

Sender du sagen til inddrivelse hos ADVODAN, skal du ud over kopi af faktura, rykkerbreve m.v. medsende kopi af skyldners indsigelser, dit svar til skyldner og/eller din stillingtagen til indsigelsen.

Kan du afvise indsigelsen som åbenlyst ubegrundet, fx hvis skyldner oplyser at have betalt uden at kunne fremvise kvittering, og betaling ikke er modtaget, kan du tage kravet til inkasso uanset, om skyldneren har gjort indsigelse.

Inkassoprocedure

Hvis skyldner hverken reagerer på rykkerbreve eller inkassovarsel, bør du overgive sagen til inkasso, så snart betalingsfristen er udløbet.

ADVODAN inkasso tilbyder forskellige typer opstartsinkasso og kan hjælpe dig med at vælge den form, der passer bedst til dig. Du kan læse mere om Basisinkasso og No cure no pay inkasso her.

Du er her
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.