PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Inkassoomkostninger: Hvad koster inkasso?

Inkasso med retslig behandling betyder, at en inkassosag mod en skyldner bliver ført ved retten. Det medfører bl.a. retsafgifter og ekstra inkassosalær.

Retslig inkasso eller udenretlig inkasso

Inkasso uden retslig behandling bliver ført uden om domstolenes indblanding. En inkassosag kan dog godt ændre sig til retslig behandling undervejs i forløbet, hvis du ønsker det.

Inkasso med retslig behandling betyder, at en inkassosag mod en skyldner bliver ført ved retten. Det medfører bl.a. retsafgifter og ekstra inkassosalær. Advodan vil estimere dine udgifter for fogedsagsbehandlingen. Sager over 100.000 kroner kan kun inddrives ved stævning og føres ved civilretten.

 

Retsafgift (grundgebyr og fogedgebyr)

Ved inkasso med retslig behandling tilgår en retsafgift som består af et grundgebyr og et fogedgebyr.

Retsafgifter bliver beregnet ud fra, hvor meget der skyldes.

 

Inkassoomkostninger

Inkassoomkostninger er de beløb, der kan pålægges skyldner at betale i forbindelse med inkassosagen. Advodan lægger inkassoomkostninger oven i skyldners gæld. Betaler skyldner gælden fuldt ud, betaler skyldner altså alle de tilkendte sagsomkostninger.

Inkassoomkostninger følger de takster, som er fastsat af Justitsministeriet, og som tilgår, før sagen eventuelt overgår til retslig behandling. Inkassoomkostningerne er variable og ændrer sig efter gældens størrelse.

Advodans inkassosalær

Sagsomkostningerne er typisk en del af Advodans inkassosalær for sagens behandling ved fogedretten. Uanset om der er fuld eller delvis betaling, skal der betales salær til Advodan. Ved delvis betaling fastholdes restkravet over for skyldner, og en eventuel fogedsag fortsætter.

Husk at tage fakturaen fra Advodan med i jeres momsregnskab, så I får momsrefusion.

Er du ikke momsregistreret, vil de inkassoomkostninger, der er pålagt skyldner, indeholde moms. Der er dermed skyldner, der indbetaler momsen.

 

Når Advodan inkasso varetager din sag, sker følgende:

  • Dit krav inklusive inkassogebyr, rykkergebyr, kompensationsgebyr og renteberegning gøres op i henhold til gældende lovgivning.
  • Vi tjekker skyldners adresse og igangsætter sagsbehandlingen ud fra oplysninger fra RKI og Debitor Registret.
  • Vi sørger for udsendelse af inkassoskrivelse med skylderklæring, samt frankeret svarkuvert, hvorefter skyldner må kontaktes telefonisk eller via e-mail.
  • Vi varetager god inkassoskik, der gælder for alle parter i sagen.
  • Hvis skyldner ikke er kommet med indsigelser, indberetter vi kravet til RKI.
  • Hvis skyldner gør indsigelser mod et krav, bør du hurtigst muligt tage stilling og sende et svar til skyldner. Kan du afvise indsigelsen som åbenlyst ubegrundet (fx hvis skyldner oplyser at have betalt uden at kunne fremvise kvittering, og betaling ikke er modtaget) kan du tage kravet til inkasso, uanset om skyldneren har gjort indsigelse.
  • Vælger du inkasso med efterfølgende retslig behandling, vil du blandt andet opnå fundament i sagen, RKI-registreringen vil blive åbnet, og vi indberetter til Debitor Registret.
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til