PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Få hjælp og rådgivning til at lave ejeraftale og ejerbog

Ejeraftalen er en juridisk kontrakt mellem ejerne mens ejerbogen er jeres dokumentation for ejernes ejerandele. Begge dokumenter er vigtige og kan have afgørende betydning for jeres økonomiske andele.

  1. Personlig rådgivning
  2. Udarbejdelse af ejerbog og ejeraftale
Jacob Schousgaard
Advokat, Partner

Skal I udarbejde en ejeraftale og/eller ejerbog?

En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem dig og de andre ejere af dit selskab (ApS eller A/S). Formålet med ejeraftalen er at tage stilling til en lang række vigtige spørgsmål vedrørende jeres rettigheder, forpligtigelser og fremtidige samarbejde. En ejeraftale er med andre ord en aftale, der skaber klare rammer for jeres samarbejde. Udformer I ikke en ejeraftale, kan det få konsekvenser, hvis I bliver uenige, eller hvis en af jer ønsker at stoppe samarbejdet.

En ejerbog er selskabets dokumentation for, hvem der er virksomhedens kapitalejere og panthavere, samt hvor stor en andel I hver især ejer. Det er derfor et vigtigt dokument, der redegør for jeres individuelle økonomiske andele i jeres selskab. Er ejerbogen ikke udarbejdet korrekt, kan det derfor gå ud over ejernes økonomiske andele, hvis selskabet fx skal lukkes eller sælges.

Advodan kan hjælpe jer med at lave en juridisk korrekt ejeraftale og oprette en ejerbog, så der ikke hersker tvivl om jeres andele. Vi hjælper med:

  • Udarbejdelsen af ejerbog
  • Udarbejdelse af ejeraftale tilpasset jeres selskab

Du skal udarbejde en ejerbog og en ejeraftale, hvis du ejer et:

  • Aktieselskab (A/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Iværksætterselskab (IVS)
  • Partnerselskab (P/S)
  • Europæisk aktieselskab (SE-selskaber)

Tag kontakt i dag, og lad en erfaren advokat udarbejde din ejeraftale og ejerbog.

Indsender formularen...

Skal vi rådgive jer om ejeraftale og ejerbog? Kontakt os i dag