PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ophævelse og udsættelse af lejer

Hvis din lejer ikke betaler husleje, depositum eller lignende rettidigt, kan du sende en påkravsskrivelse som påmindelse. Når påkravsfristen er udløbet, kan du ophæve lejemålet, hvis lejer stadigvæk ikke har betalt. Denne ophævelse svarer altså til at smide lejer ud, og det er det, der med en juridisk betegnelse kaldes ”udsættelse af lejer”.

Et alternativ til udsættelse af lejer er at føre en huslejeinkassosag. Det kan du læse mere om her.

Indhold og formalia for ophævelsesmeddelelsen

Før der kan ske en udsættelse af lejer, skal du sende en ophævelsesmeddelelse.

Der er ikke de samme formkrav til en ophævelse, som der er til påkravsskrivelsen. Lejeren skal blot gøres opmærksom på, at lejemålet nu er ophævet og skal fraflyttes inden for en given frist.

Derudover skal det oplyses, at sagen bliver fremsendt til fogedretten, hvis lejer ikke fraflytter inden den nævnte frist.

 

Regler for udsættelse af lejer

Udsættelse af lejer kan først blive aktuelt, når du har sendt både en påkravsskrivelse og senere en ophævelsesmeddelelse til din lejer. Men ophævelsesmeddelelsen kan først sendes efter påkravsfristen. Hvis lejer når at betale inden ophævelsesmeddelelsens fremkomst, er ophævelsen ikke gyldig, selvom betalingen finder sted efter påkravsfristens udløb.

Vi anbefaler, at ophævelsen fremsendes både som almindeligt og anbefalet brev eller som e-mail. På den måde kan du dokumentere, at ophævelsesmeddelelsen er sendt.

 

Få hjælp til udsættelse af lejer

Hvis lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, kan du som udlejer anmode fogedretten om hjælp. Det sker ved, at der sendes en udsættelsesbegæring til fogedretten. En udsættelsesbegæring koster et gebyr, som lejer skal betale.

Fogedretten indkalder herefter til møde på lejers adresse med henblik på udsættelse af lejer. I forbindelse med udsættelse af lejer skal der bestilles en flyttemand og en låsesmed. Udgifterne til det afholdes i første omgang af udlejer. Herefter har du som udlejer rådighed over lejemålet.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til