PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Inkassosager i fogedretten

Fogedretten behandler sager om tvangsgennemførelse af krav og kan derfor hjælpe dig med at inddrive dine penge, når en skyldner ikke betaler.

I Advodan har vi en række inkassospecialister, som kan hjælpe dig med at få overblik og gennemskue en fogedsags mange processer. Vi kan blandt andet sende sagen i fogedretten, føre sagen i retten og gøre udlæg i skyldners aktiver.

 

Hvilke sager behandles i fogedretten?

Fogedretten kan hjælpe med at inddrive dine penge, hvis skyldner har underskrevet en skylderklæring, hvis du har opnået en dom i retten (fx ved en småsagsproces), eller hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Størrelsen på kravet ligger fast. Det vil sige, at der foreligger en konkret aftale, som fx et gældsbrev, hvori kravet står anført som et specifikt beløb.
  2. Skyldneren har hverken gjort indsigelse mod kravet eller størrelsen på kravet og forventes heller ikke at gøre indsigelse på et senere tidspunkt.
  3. Kravet skal være mindre end 100.000 kr. (eksklusive renter og andre sagsomkostninger).

Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt, skal du udfylde en blanket til betalingspåkrav, hvorefter sagen kan komme for fogedretten.

Hos Advodan kan vi hjælpe dig med udfyldning og indlevering af betalingspåkrav. Læs mere om betalingspåkrav her.

Hvad sker der til fogedretsmødet?

Til fogedretsmødet vil du, skyldner og en fogedretsdommer være til stede. Du kan også få din Advodan-advokat til at repræsentere dig på mødet.

 

Hvis skyldner erklærer sig uenig

Under mødet vil skyldner blive spurgt, om han eller hun erkender skyldforholdet. Hvis skyldner ikke gør det, eller hvis skyldner ønsker at klage over andre forhold i sagen, kan skyldner klage til fogeddommeren. Vælger skyldner at erklære sig uenig, vil sagen overgå til juridisk foged.

Hvis skyldner hverken kan betale gælden på stedet eller i form af afdrag, kan han eller hun afgive en såkaldt insolvenserklæring.

Hvis skyldner erklærer sig enig

Hvis skyldner erkender skyldsforholdet, vil fogedretten spørge ind til skyldners økonomiske forhold, herunder de økonomiske forhold i skyldners husstand.

I tilfælde af at skyldner ikke er i stand til at betale sin gæld med det samme, vil skyldner ofte blive tilbudt en afdragsordning. Det betyder, at skyldner afbetaler sin gæld i form af faste afdrag over en periode.

Hvis skyldner hverken kan betale gælden på stedet eller i form af afdrag, kan han eller hun afgive en såkaldt insolvenserklæring.

 

Insolvenserklæring

Får skyldner en insolvenserklæring, kan du først indkalde vedkommende til fogedretten igen efter seks måneder.

For at skyldner kan afgive en insolvenserklæring, skal følgende forhold været opfyldt i skyldners økonomi:

  1. Den forfaldne gæld kan ikke betales
  2. Skyldneren har ikke tilstrækkelige aktiver til sikkerhed for den forfaldne gæld

 

Tilbageholdelse af skyldner

Opgiver skyldner ikke de oplysninger, som fogedretten kræver, kan fogedretten ved kendelse bestemme, at politiet skal tage skyldner i forvaring, indtil skyldner indvilliger i at opfylde sin pligt.

Dette er ikke en særligt anvendt praksis, da det er meget indgribende, men det sker fra tid til anden.

Skyldner kan dog ikke holdes i forvaring i samme sag i mere end seks måneder. Det gælder både i en uafbrudt periode og sammenlagt.

Trangsbenificiet

Har skyldner ikke penge til at tilbagebetale dig, kan der gøres udlæg i skyldners aktiver. Dog gælder der et princip – trangsbeneficiet – om, at skyldner har ret til at beholde de aktiver, der er nødvendige i forhold til, at vedkommende kan opretholde ”et beskedent hjem og en beskeden levefod”. Til et beskedent hjem hører både fladskærms-TV og øvrigt indbo af en vis værdi, mens aktiver, der ikke står i passende forhold eller er uforholdsmæssigt dyre, kan kræves udlagt og bortsolgt. Det gælder fx dyrt sportsudstyr, dyrt computerudstyr osv.

 

Hvis skyldner udebliver fra fogedretten

Hvis skyldner udebliver fra fogedretten, vil din Advodan-advokat sørge for, at skyldner bliver politifremstillet. Alternativt kan du vælge at køre sagen som udekørende fogedforretning på skyldners adresse.

 

Hvad koster det at gå i fogedretten?

I forbindelse med indlevering af sager til fogedretten skal du betale et retsgebyr til staten. Gebyrets størrelse afhænger af, hvilken behandling du ønsker, at fogedretten skal foretage af sagen. Du kan læse mere om retsafgifter her eller kontakte dit lokale Advodan-kontor for at høre mere om priser.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til