PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Betalingspåkrav – formål og betingelser

Hvis du forgæves har sendt rykkerbreve og inkassovarsel til din kunde, kan fogedretten hjælpe dig med at indkræve din gæld. Det kan ske efter fremsendelse af et betalingspåkrav.

Et betalingspåkrav er en forenklet inkassoproces, der kan bruges, når den samlede gæld er højst 100.000 kroner (ekskl. renter og sagsomkostninger).

 

Hvorfor fremsende betalingspåkrav?

Hvis du har problemer med at få inddrevet gæld, kan Advodan sende din sag direkte i fogedretten ved hjælp af et betalingspåkrav.

Med betalingskravet kan du opnå:

  • 10 års forældelsesfrist (i stedet for 3 år)
  • Eventuel politifremstilling eller udkørende fogedforretning
  • Tvangsinddrivelse og evt. bortauktionering
  • 1. påtegning med tilkendte sagsomkostninger. Beløbet forhøjes på skyldners gæld og er samtidig med til at dække dine omkostninger
  • 2. påtegning, der svarer til en dom eller en underskrevet skylderklæring (et dokument hvor skyldner erkender sin gæld)
  • Besparelse af tid og omkostninger, da en forudgående dom er unødvendig

 

Hvad koster det?

Foruden vores omkostninger skal du betale et gebyr på 750 kr. til staten, når du indgiver betalingspåkrav til fogedretten.

 

Betingelser for betalingspåkrav

Fogedretten kan kun hjælpe dig med at indkræve din gæld efter et betalingspåkrav, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Når fogedretten har videresendt betalingspåkravet, får skyldner en frist på 14 dage til at protestere mod det.
  • Du har sendt en faktura samt efterfølgende rykkerbreve/inkassovarsel til skyldner
  • Skyldner har ikke gjort indsigelse i kravet

Når fogedretten har videresendt betalingspåkravet, får skyldner en frist på 14 dage til at protestere mod det. Gør skyldner indsigelser, kan sagen fortsættes som en almindelig sag i civilretten. Det kan en inkassoadvokat fra Advodan hjælpe dig med.

Læs mere om indsigelse mod et krav her.

Advodan kan hjælpe dig

Hos Advodan kan vi hjælpe med inkasso. Vi tilbyder:

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?