PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Procesrente – sådan er reglerne

Når en kunde ikke betaler sin faktura til tiden, har du mulighed for at opkræve procesrente for den tid, kunden fortsat undlader at betale.

Hvornår kan der beregnes renter?

Ifølge renteloven er du berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdagen, når forfaldsdatoen er fastsat i forvejen, fx da du indgik aftalen med kunden. Det er som hovedregel ikke tilstrækkeligt at sende en faktura, hvor rentebetingelsen er anført.

Hvis forfaldsdagen/betalingsfristen ikke er aftalt i forvejen, kan du tidligst kræve renter 30 dage efter, du har sendt fakturaen, altså fakturadato. Er betalingsfristen længere end 30 dage, kan du først kræve renter efter denne dato, fx ved en betalingsfrist på løbende måned + 20 dage.

 

Procesrente og privatkunder

I forhold til privatkunder må der altid beregnes procesrente (også kaldet morarente). Procesrenten er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. Dit lokale Advodan-kontor kan oplyse dig den aktuelle procesrente.

Har du aftalt en højere rente end procesrenten i dine aftaler med privatkunder, kan disse være ugyldige. Spørg os til råds om, hvornår du må tage højere renter end procesrenten.

 

Procesrente og erhvervsdrivende

Rentebetingelserne skal aftales med kunden og fremgå tydeligt af tilbud, ordrebekræftelse eller de standard salgs- og leveringsbetingelser, som din kunde har kvitteret for modtagelsen af. Betingelserne skal senest udleveres til kunden som en del af handlen, hvis de skal gælde som et gyldigt handelsvilkår.

Hvis en højere rente end procesrenten ikke er aftalt eller følger af branchesædvane, kan du kun lovligt kræve procesrenten som i forbrugerforhold.

I forhold til erhvervsdrivende må du gerne aftale en højere rente end procesrenten. Vær opmærksom på, at rentevilkår, der kun står på fakturaen, kan være et gyldigt handelsvilkår. Dog forpligter det ikke kunden, fordi kunden ikke har accepteret rentevilkårene ved aftalens indgåelse. I visse brancher gælder der særlige sædvaner for rentesats.

Hvis en højere rente end procesrenten ikke er aftalt eller følger af branchesædvane, kan du kun lovligt kræve procesrenten som i forbrugerforhold.

 

Det er derfor vigtigt at indgå en fast aftale om salgs- og leveringsbetingelser med erhvervskunder.

 

Rykkergebyrer og kompensationsbeløb

Hvis din kunde ikke betaler rettidigt, kan du – foruden procesrente – pålægge kunden at betale rykkergebyrer for de rykkerbreve, du fremsender som påmindelse om betalingen. Det gælder, uanset om din kunde er privat- eller erhvervskunde.

Siden den 1. marts 2013 har du desuden som kreditor i erhvervsforhold haft ret til at opkræve et fast kompensationsbeløb på 310 kroner for forsinket betaling. Kompensationsbeløbet er ikke momspligtigt, og det kan opkræves udover rykkergebyrer og inkassogebyr. Du bestemmer selv hvornår i forløbet, du vil opkræve kompensationsbeløbet.

Kompensationsbeløbet kan opkræves pr. forfalden faktura. Det kan du læse mere om her.

Har du ikke allerede selv pålagt kompensationsbeløbet, vil Advodan automatisk pålægge beløbet for dig ved sagens opstart.

Læs mere om, hvordan vi du kan få hjælp til inddrivelse af gæld, her.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?