Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny dom: Kompensationsbeløb kan opkræves på alle forfaldne fakturaer

  • Af Pia Eskildsen
  • 11. maj 2016
  • 25 Spørgsmål & svar

Advokat og inkassospecialist Simon Mortensen fra ADVODAN gennemgår konsekvenserne af dommen her:  

I den pågældende sag havde en kreditor forlangt to kompensationsbeløb på 310 kroner (620 kroner i alt) for to ubetalte fakturaer. Fogedretten afviste imidlertid fremgangsmåden med en bemærkning om, at der kun kan pålægges ét kompensationsbeløb, når en eller flere fakturaer bliver indgivet under ét betalingspåkrav til fogedretten og overdraget til inkasso samtidigt.

Landsretten valgte dog at ophæve fogedrettens kendelse med henvisning til et EU-direktiv. I direktivet står der, at en kreditor har ret til at opkræve et fast beløb fra en skyldner, og at dette beløb er en kompensation for kreditors egne omkostninger til inddrivelse. Landsretten fastslog desuden, at det ikke er nødvendigt, at en kreditor fremsender en rykker til skyldner, inden kompensationsbeløbet bliver lagt oven i fakturaen.

Med udgangspunkt i dette konkluderede Landsretten, at kompensationsbeløbet kan pålægges en faktura, så snart en kreditor er berettiget til morarenter (renter, der bliver lagt over på det skyldte beløb efter forfaldsdatoen) – og at det ikke kræver fremsendelse af en rykkerskrivelse først. Kreditoren i den pågældende sag var dermed berettiget til at pålægge to kompensationsbeløb på de to fakturaer i sit betalingspåkrav.

Husk at benytte muligheden

Ifølge Simon Mortensen har landsretsdommen nu endeligt afklaret, hvordan kompensationsbeløbet kan og skal benyttes, og det bør alle kreditorer udnytte.

”Det er altid forbundet med udgifter, når ens kunder ikke betaler deres regninger til tiden. Derfor bør man som kreditor altid pålægge kompensationsbeløbet, fordi det er med til at dække de sagsomkostninger, der følger med,” siger han.

Fakta om kompensationsgebyret:

  • Siden 1. marts 2013 har kreditorer haft mulighed for at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kroner til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling
  • Kompensationsbeløbet kan godt være højere, hvis det på forhånd er aftalt med kunden og eksempelvis fremgår af salgs- og leveringsbetingelser
  • Kompensationsbeløbet kan lægges på en faktura efter forfaldsdatoen. Det er ikke et krav, at der er udsendt et rykkerbrev, inden gebyret lægges på.
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Michael Gjerø
19-05-2016 16:14:08

Hej Simon Mortensen!
Hvis jeg ikke har skrevet dato for betalingsfrist på fakturaen og der er gået fx. 1-3 måneder efter fremsendelsen af fakturaen. Kan jeg så også forlange kompensationsbeløb?
Med Venlig hilsen
Michaël Gjerø

Besvar indlæg
Simon Mortensen
20-05-2016 11:15:50

Hej Michael.

Hovedregelen i dansk ret er, at en debitor er forpligtet til at betale så snart en kreditor forlanger det.

En faktura er et påkrav om betaling, og fremgår der ingen betingelse om senere betaling, er forfaldsdatoen at betragte som straks.

Det er derfor min opfattelse, at du godt vil kunne pålægge kompensationsbeløb hvis der er gået 1-3 måneder.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
FarT4
07-10-2016 20:27:13

Hej Pia,

Tak for en god artikel. I dag har jeg modtaget en faktura med krav om kompensationsbeløb, har aldrig hørt om det før og googlede mig frem til dette indslag. Her bider jeg mærke i, at det ikke er nødvendigt at fremsende en rykker - og så til mit spørgsmål...

På samme faktura opkræver min leverandør et gebyr for "Rykkerbrev", der aldrig er modtaget - må de det?

Bonusinfo: Pågældende leverandør har digitaliseret papirgang, så alt korrespondance modtages pr. mail.

Bedste hilsner
Pierre

Simon Mortensen
10-10-2016 08:46:11

Kære Pierre.

Kompensationsbeløbet kan, som du selv påpeger, opkræves uden varsel på ethvert tidspunkt efter forfald.

Rykkergebyr kan pålægges ved fremsendelse af rykkere efter forfald. Der er ingen grænse for antallet af rykkere der kan sendes, men der kan ialt maksimalt pålægges kr. 300,00 i rykkergebyr.

For at pålægge rykkergebyr skal der fremsendes en rykkerskrivelse - hvis du ikke har modtaget rykkeren kan du således nægte at betale, alternativt bede kreditor om at dokumenterer hvornår der skulle være fremsendt en rykker.

Det lægges i udgangspunktet til grund at rykkere er kommet frem med posten, med mindre der kan dokumenteres særlige problemer med levering af post på den konkrete adresse - i tilfælde af rykkere på email, burde det være nemt for kreditor, at dokumentere afsendelsen via sendt post.

Måtte du have spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte mig for en drøftelse - tlf. 46 14 59 45

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Line Andreassen
14-03-2017 09:30:01

Hvis man har flere fakturaer, der forfalder samme dag, kan man så opkræve et kompensationsbeløb pr. faktura? Eller er det kun et kompensationsbeløb på 310 kr.?

Besvar indlæg
Simon Mortensen
14-03-2017 11:27:51

Kære Line.

Det korte svar er ja.

Du kan opkræve kompensationsbeløb i erhvervsforhold for enhver faktura der ikke bliver betalt i henhold til forfaldsdagen. Altså kr. 310,00 per faktura.

Østre Landsret har for "nyligt" understreget at dette er gældende ret, ved dom U.2016.652Ø.

Meget kort fortalt så forlangte kreditor et kompensationsgebyr på 310 kr. for hver af sagens to fakturaer, dvs. i alt 620 kr.
Fogedretten afviste det, og henviste til at der alene kunne kræves ét kompensationsgebyr. Landsretten henviste dog kort og kontant til EU-direktivet der ligger til grund for reglen i renteloven, og tillod de to kompensationsgebyrer.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørn Nellemose
27-06-2017 17:35:14

Hej Simon
Jeg har en lejer der for 5 mdr. siden valgte at tilbageholde a´conto for vand selvom han har selvstændig måler.Jeg har sendt ham et påkrav på kr 270,00med betalingsfrist på 14 dg. efter en måned har jeg endnu ikke hørt fra ham kan jeg sende ham kompentationsskrivelse på 310,00 hver mdr. indtil han betaler
Mange hilsener Jørn Nellemose

Besvar indlæg
Simon Mortensen
03-07-2017 09:18:15

Hej Jørn.

Kompensationsbeløbet kan tillægges selvstændige krav én gang.

Der kan i ikke tillægges kompensationsbeløb til samme udestående flere gange.

Husk i øvrigt, at der kun kan kræves kompensationsbeløb i erhvervsforhold og således ikke overfor private.

Du er meget velkommen til at ringe til mig såfremt der måtte være yderligere spørgsmål eller behov for mere afklaring.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kay Askholm
07-12-2017 18:10:25

Hej Simon
Jeg har en retssag kørende mod mig, det er en revisorkontor, som i mange år har revideret mit regnskab, og daglig bogføring.
Jeg har nu fyret ham, da det viste sig at det årsregnskab, han leverede, var fyldt med fejl, og derfor nægtede jeg at betale ham. da jeg ikke kunne accepterer det, og har ikke underskrevet det, og han fik tillbudt at lave et nyt, hvilket han ikke vil.
Spørgsmål!
dagligt regnskab, for sidst ½ år 2016 fremsendes der regning først 30.03.2017 standart betalingsbetingelse 8 dage beløb 6750,00kr.
den 26. juni modtages mail, med besked om at årsrapport udarbejdes såsnart udestående er betalt samt faktura på udarbejdelse af årsrapport beløb 8750,00kr.
den 27. juni betales 10.000,00kr.
den 19.august modtages mail. med tekst gennemgang af bogholderi mangler der indbetaling 5838,0 + renter og gebyr. 1. rykker
Han blev fyret 28. august.
31.08.2017 modtages ny faktura, for udført arbejde første ½ år. 3000,00
03. september skriver han at han fremsender kontoudtog, med saldo 9113,14 vi imødeser indbetaling snarest
20. september fremsendes rykker, indbetaling snarest eller inkasso
der er nu en retssag i gang, for han vil ikke lave en ny årsrapport
i de mange år han har revideret m.m. har der aldrig betalt renter + gebyr betalt regninger inden års udløb, var aftalen
SPØRGSMÅL
i hans krav gennem advokat, kommer der nu en opgørelse til retten, som indeholder
1. restance af faktura 30. marts 6750,00? heraf er beregnet renter fra 07-04-17 til 27-06-2017 hvor fakturaen er betalt uden bemærkninger om renter
efter den 27-06-2017 2* rykker + kompensationsbeløb + inkassogebyr
2. faktura af 26.06.17 tilskrevet renter + kompensationsbeløb + ingen inkasso
3. faktura af 31. 08.17 renter fra 09.09.17 til 29.09.17 + kompensationsbeløb + ingen rykker + og ingen gebyr

KAN HAN OPKRÆVE FØLGENDE
1. renter, gebyr, inkasso og kompensationsbeløb, af fakturaen 1. af 30. marts, som er fyldt ud betalt den 27.6.17 uden at der har været rykket udover mail den 26.06.17 men først kommer frem efter at jeg har fyret ham, vi har aldrig betalt renter eller gebyr selv om der er gået flere mdr. og nogle gange er blevet opfordret til afdrag tidligere
renteloven skriver i §3 ar der ikke skal betales renter mm. hvis skyldneren ikke er tilfreds og har krav på tid til undersøgelse af ydelsen rigtighed.

Med venlig hilsen
Kay Askholm

Besvar indlæg
Simon Mortensen
19-12-2017 14:36:42

Hej Kay.

Det er en lidt længere udredning du har fremsendt, og flere forhold fremgår en smule tvetydige hvorfor du er velkommen til at kontakte mig for en yderligere snak.

Udgangspunktet er dog at kompensations beløbet forfalder, og kan opkræves så snart forfaldsdagen på fakturaen er overskredet. Det behøver ikke eksplicit anføres på rykkere eller lignende, men kan opkræves til enhver tid. Dog er det klart, at hvis du har modtaget et påkrav hvor kreditor opgør sit krav uden kompensationsbeløb, og du betaler tilgodehavendet, må det antages at du har betalt hvad kreditor fordrer og således ikke kan mødes med yderligere renter eller gebyrer, med mindre der er taget forbehold herfor.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Kay Askholm
19-12-2017 16:56:36

Hej og tak for din meddelelse, Ja det er en længere udlæg, men jeg skal gør det lidt kortere
revisoren udsteder en faktura, med 8 dage, har aldrig selv overholdt kravet i mange år.
faktura udstedt den 30.03.2017 6750,00kr.
den 26. juni modtages mail, med besked om at årsrapport udarbejdes såsnart udestående er betalt samt faktura på udarbejdelse af årsrapport beløb 8750,00kr.
den 27. juni betales 10.000,00kr.
på dette tidspunkt her27.juni har nu betalt 6750,00kr. og 3250,00 af på 8750,00, af 26.juni

det bliver først i august af der sendes rykker ud men der står aldrig andet end renter og gebyr endnu
opkrævningen kommer først når der kommer advokat på.
som jeg opfatter det du skriver, er ar den faktura fra 30.03.2017 som er betalt den 27.06.2017 ikke kan opkræves værke renter eller gebyr og slet ikke kompensations.
Man kan da ikke komme efter at der er betalt regning, og der bliver efterfølgende en sag af 2 andre faktura efter der er betalt, den 27.06.2017
Tak for hjælpen
Kan man spørge omkring manglende udført regnskab, af en regnskabskontor, som har lavet fejl i udført regnskab, i årsopgørelsen årsrapport, og man nægter at modtage den og underskrive den, og dermed nægter at betale for udarbejdelsen, og regnskabskontoret har ikke tilbudt at lave et nyt, det betyder at der er indgivet for meget indtægt til SKAT på 43.200,00 kr. og dermed også betalt for meget moms. det viser sig senere, at det har været samme problem i mange år tilbage i tiden til 2011
Jeg vil være taknemlig hvis du kan svare på det.
Mange hilsner
Kay Askholm

Besvar indlæg
Simon Mortensen
20-12-2017 13:24:49

Hej Kay.

Du er velkommen til at kontakte mig for en snak over telefonen så det kan udredes lidt mere tilgængeligt.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Mariann Dahl
3/28/2018 10:05:47 AM

Hej Simon Mortensen
Jeg har en hestepension - på 26. år - og har for første gang måtte sige en opstalder op.
Jeg skriver for at høre om min procedure er korrekt iht. gældende lovgivning.

Opsummering af opstaldning – opsigelsessag for perioden 1/2 2018 - d.d.
Al korrespondance foregår via mail og sms under hele forløbet.
Opstalder reversere en boks medio sep. 17 - ultimo januar 18
Hesten ankommer 31/1-18, denne modtages i en nykalket og ren boks.
Opstalder skal betale for boks, halm, wrap – foder er gratis – luftning og mugning afregnes forholdsvis, men under devisen at hjælper man hinanden, findes der ud af det, altså noget for noget.
Almindelig opstaldning betales altid forud løbende måned.
Der opstår voldsomme uoverensstemmelser, der medfører opsigelse 8/2, hesten skal være ude 18/2.
Opstalder vil ikke betale den oprindelige faktura for februar.
Der sendes en faktura for perioden 1/2 – 18/2 inc. renter (8% pr.md.) pga. sent betaling.
Alle beløb på fakturaen er forholdsberegnet pr. dag.
Faktura betales først da der gøres opmærksom på fogedretten, og betales under protest.
Hesten flyttes først 24/2.
Der sendes en slutafregning for perioden 19/2 – 24/2, for opstaldning og hvad dette indbefatter, der faktureres desuden en rengøring af boksen, da opstalder ikke tømmer sin boks, da denne forlader stedet uden videre.
Opstalder nægter at betale slutafregningen, da denne ikke mener at der er en aftale om et betalingskrav.
1/3 sendes en reminder på betaling af slutafregning pr. sms.
15/3 sendes igen en reminder på betaling af slutafregning pr. mail, hvori der henvises til at der efterfølgende kan komme rykkergebyr og kompensationsgebyr til, samt varsling om advokat og inkasso.
27/3 sendes en rykker med rykkergebyr (200,-), samt kompensationsgebyr (310,-) og varsling om advokat og inkasso. Der henstilles til at der betales inden 10 dage.

Mit spørgsmål er da som følger, er jeg min procedure korrekt, og hvad gør jeg efterfølgende, hvis opstalder stadig ikke betaler??

Mange hilser
Mariann Dahl

Besvar indlæg
Simon Mortensen
4/3/2018 1:39:58 PM

Hej Mariann.

Udgangspunktet for den "lejeretlige" del vil jeg ikke kommentere på under denne artikel da den kun vedrører kompensations- og rykkergebyrer.

Du skal være opmærksom på at opkrævning af rykkergebyrer alene kan ske med minimum 10 dages mellemrum og maksimalt op til kr. 300,00 fordelt med kr. 100,00 per rykker.

Derudover kan der alene kræves kompensationsbeløb imellem erhvervsdrivende. Det er derfor afgørende om der på aftalen om leje af boksen er anvist en privat person eller erhverv.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Poulsen
11/25/2018 1:40:26 PM

Er der noget krav om oplysningspligt i forhold til kompensationsgebyr?
Skal det stå på fakturaen eller kan man opkræve det, når man synes det er på tide? Jeg synes ikke, jeg kan læse mig til det i rentelovens §9 A.
Jeg er klar over det kun gælder for B2B, hvilket det også er i mit tilfælde.

Besvar indlæg
Simon Mortensen
11/26/2018 10:10:44 AM

Hej Jan.

Kompensationsgebyret kan pålægges på et hvilket som helst tidspunkt efter fakturaens forfald.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
11/26/2018 10:16:07 AM

Det jeg gerne vil frem til er, skal det stå på fakturaen? Med tryk på skal.

Simon Mortensen
11/26/2018 10:18:26 AM

Nej det skal ikke anføres på fakturaen, da det jo er den indledende opkrævning - men det skal anføres på en eventuel rykker du måtte sende efter forfald, således at du overfor debitor gør gældende at du opkræver kompensationsgebyr.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan
11/26/2018 10:21:45 AM

Mange tak for svar. 👍🏻

Peter
8/8/2019 10:06:26 PM

Hej Simon,

Vi er en velgørende forening som har fået en rykker fra en virksomhed på 310 kr. Mit spørgsmål går på om de er berettiget til at sende en rykker på 310 kr. til en velgørende forening når loven tilsiger at kompensationsbeløbet på 310 kr. kun kan gøres gældende i erhvervsforhold. Erhvervsforhold foreligger jo i den situation, hvor skyldner er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv. Ja, vi har et CVR-nr., men det har vi kun pga. at det offentlige kræver dette hvis man søger offentlige tilskud/støtte. Vi er frivillige, ulønnede og foreningen er nonprofit. Så det er vel en fejl at anse os som en virksomhed. Dermed er rykkeren vel i strid med god inkassoskik og burde have været på 100 kr...

Mvh.
Peter

Simon Mortensen
8/16/2019 2:36:34 PM

Hej Peter.

Hvis i har købt varer eller tjenesteydelser hjem til foreningen igennem foreningen og for foreningens midler, har i handlet som erhvervsdrivende via jeres cvr.nr. Det er ikke afgørend om folk/bestyrelse/medlemmerne er frivillige eller.

Min opfattelse er derfor at der med rette, ved forsinket betaling, vil kunne pålægges kompensationsgebyr.

Gebyret forfalder så snart forfaldsdatoen er overskredet, og hindrer ikke kreditor i at opkræve rykkergebyr (kr. 100,00) særskilt. Kredit vil derfor kunne opkræve rykker gebyr på kr. 100,00 og kompensationsgebyr på kr. 310,00, ialt kr. 410,00 på første rykkerbrev.

Det er sjældent noget vi ser, idet der normalt sendes en "pæn" første rykker uden gebyrer mv., men muligheden er der.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
8/16/2019 9:32:13 PM

Hej igen,

Hvorfor kaldes en forening, der har et almennyttigt formål som vores så for en "ikke-erhvervsdrivende forening" ?

Mvh. Peter

Simon Mortensen
8/19/2019 9:40:10 AM

Hej Peter.

Du er velkommen til at kontakte mig for en yderligere drøftelse.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Asger Juul-lassen
6/28/2020 9:46:27 AM

Hej Simon.

Som jeg har forstået det, kan et kompensationsgebyr godt være højere end de 310kr.
Det afhænger af hvor meget arbejde/tid der bliver brugt på kunden i forbindelse med forsøget på, at inddrive det skyldige beløb.
Hvis man tillægger kompensationsgebyr på den første rykker og, efterfølgende bruger meget tid og måske penge på, at inddrive gælden, kan man så efterregulere kompensationsgebyret således, at man får dækket de omkostninger, man på et senere tidspunkt reelt har haft ved forsøget på, at inddrive gælden?

Med venlig hilsen

Asger

Besvar indlæg
Simon Mortensen
8/14/2020 12:45:55 PM

Hej Asger.

Jeg er ikke bekendt med sager hvor man har kunne opjustere, eller i øvrigt er kommet igennem med et højere beløb end de kr. 310,00 som er udgangspunktet i forordningen der ligger til grund for hjemlen til opkrævningen.

Hvis du har nærmere indsigt heri, må du meget gerne kontakte mig på tlf. 30 78 87 45.

Med venlig hilsen
Simon Mortensen
Simon Mortensen Advokat | ADVODAN Maribo Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Inkasso Inkasso

Vil du vide mere? Læs guides og prøv vores inkassoberegner. Du kan også tage downloade gratis skabeloner til rykkere og læse vores håndbog.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.743 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.743 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.