PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forældelse af gæld

Som hovedregel sker forældelsen af fakturagæld efter 3 år. Det vil sige, at du ikke kan kræve gælden betalt, hvis du ikke gør noget aktivt for at inddrive gælden indenfor 3 år.

Skyldner behøver ikke betale sin gæld til dig, hvis den er forældet. Derfor bør du holde styr på fristen for forældelse, og få den 3-årige forældelse afbrudt. Et gældskrav forældes først efter 10 år, hvis der er opnået fundament – dvs. en dom, 2. påtegning af betalinspåkrav, underskrevet skylderklæring, frivilligt forlig osv.

Enhver form for indbetaling på gælden kan også afbryde forældelsen, da det er en indirekte anerkendelse af skyldforholdet.

Frist for forældelse af gæld

  • Gæld der forældes efter 3 år: Fakturakrav uden et opnået fundament.
  • Gæld der forældes efter 10 år: Krav, hvor der er opnået fundament i form af dom, 2. påtegning af betalingspåkrav, underskrevet skylderklæring, frivilligt forlig osv.

Afbrydelse af forældelsen af en gæld

Forældelsen af gæld kan afbrydes, hvorefter der løber en ny forældelsesfrist af samme længde som den afbrudte. Dog vil forældelsesfristen altid være på 10 år efter seneste opgørelse i fogedretten.

Du kan ikke udsætte forældelsesfristen blot ved at sende en påmindelse om et gældskrav. Gældskravet skal være skriftligt anerkendt i form af et underskrevet gældsbrev, skylderklæring, frivilligt forlig eller ved opnåelse af dom/2. påtegning fra fogedretten.

Hvis du kontakter skyldner omkring gælden, skal du have dokumentation for, at gælden ikke er forældet. Hvis I er uenige om, hvorvidt gælden er forældet, er det op til domstolen at vurdere, hvem der har ret.

Hvis skyldner mener, at gælden er forældet

Hvis en skyldner mener, at vedkommendes gæld er forældet, kan han/hun vælge at ignorere dig som kreditor. Hvis du kontakter skyldner omkring gælden, skal du have dokumentation for, at gælden ikke er forældet. Hvis I er uenige om, hvorvidt gælden er forældet, er det op til domstolen at vurdere, hvem der har ret. For at undgå misforståelser og krav, der falder for forældelsesfristen, anbefaler Advodan, at du kontakter en Advodan-inkassospecialist i god tid inden udløb af forældelsesfristen.

 

 

Hold øje med dine fundamenter

Som kreditor er det en god idé, at du jævnligt gennemgår dine gamle fundamenter. Et retsligt fundament er fx en dom, en underskrevet skylderklæring, et gældsbrev eller lignende, hvor forældelsesfristen er ændret fra 3 år til 10 år. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende: Renter forældes indenfor 3 år fra seneste opgørelse i fogedretten, mens kravet forældes i sin helhed inden for 10 år fra seneste opgørelse i fogedretten.

Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du kontakte en inkassoadvokat fra Advodan, og få hjælp til at identificere de sager, som er parat til afbrydelse. På den måde kan vi hjælpe dig med, at du får sikret dine krav og kan inddrive dine udeståender.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til