PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Deltidssygemelding – hvad er mine muligheder?

Hvis du ikke kan arbejde fuld tid i en periode på grund af sygdom, kan du blive delvist sygemeldt. Få svar på de 3 vigtigste spørgsmål om deltidssygemelding her.

En deltidssygemelding kan være vejen frem, hvis du er ramt af sygdom, men godt kan arbejde i et reduceret omfang. Her på siden gør vi dig klogere på, hvad det indebærer at være delvist sygemeldt. Vil du vide mere om reglerne for sygemelding, kan du læse mere her

Hvorfor vælge deltidssygemelding? 

En deltidssygemelding betyder, at du er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom og derfor arbejder mindre end fuld tid. Det kan være en god løsning, hvis du ønsker at bibeholde en nogenlunde normal hverdag og bevare kontakten til din arbejdsplads, selvom du er syg.

Når du er deltidssygemeldt, skal dine arbejdstimer som udgangspunkt fordeles jævnt, så du ikke overbelastes. Det findes der dog ingen konkrete regler for.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver godt kan vælge at afvise din deltidssygemelding

Hvornår kan jeg blive deltidssygemeldt?

Du kan blive deltidssygemeldt allerede fra din første sygedag, eller du kan blive det undervejs i din fuldtidssygemelding. Vælger du denne løsning, skal du være sikker på, at det ikke skader dit helbred at fortsætte arbejdet på nedsat tid. I værste fald kan det forlænge dit sygdomsforløb, hvis du ikke lytter til din krop.

 

Din arbejdsgiver kan afvise din deltidssygemelding

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver godt kan vælge at afvise din deltidssygemelding. Det er ikke sikkert, at en deltidssygemelding giver mening for din stilling eller arbejdsplads. Hvis din arbejdsgiver nægter dig deltidssygemelding, skal du altså fuldtidssygemeldes, selvom du føler dig i stand til at arbejde på nedsat tid.

 

Får jeg få løn eller sygedagpenge?

Når du er delvist sygemeldt, vil du modtage løn for de timer, du arbejder, og sygedagpengepenge for de timer du er sygemeldt. Har du ret til fuld løn under sygdom, vil du ikke modtage dagpenge, men få udbetalt din almindelige fuldtidsløn. Arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion for de timer, du er fraværende fra arbejdspladsen.

Du opnår ret til sygedagpenge ved delvis sygdom, når tre betingelser er opfyldt:

  1. Du er delvist uarbejdsdygtig
  2. Dit sygefravær er på minimum fire timer om ugen
  3. Du har ret til sygedagpenge fra kommunen

Det er dog ikke en varig løsning, at du får udbetalt sygedagpenge. Derfor vil kommunen, hvis din deltidssygemelding trækker ud, undersøge om du kan raskmeldes til at varetage et andet arbejde, eller om der skal igangsættes andre initiativer.

Læs mere om, hvordan du som lønmodtager kan søge om sygedagpenge på borger.dk

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til fuld løn under sygdom, eller om du lever op til kravene for modtagelse af sygedagpenge, kan du til enhver tid få rådgivning hos dit Advodan-kontor.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?