PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Jeg er blevet syg – hvad er reglerne for min sygemelding?

Du har ret til at holde fri fra dit arbejde, hvis du bliver syg. Men hvornår og hvor længe, samt om du har ret til løn under sygdom, afhænger af dit ansættelsesforhold. Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den første sygedag – og mange overenskomster har også regler om løn i forbindelse med en sygemelding.

Når du melder dig syg, skal det ske på den måde, som din arbejdsgiver har udstedt retningslinjer om. Det er fx ikke nok, at du skriver din sygemelding via e-mail eller en sms, hvis arbejdsgiver i personalehåndbogen angiver, at du skal ringe ind.

Husk, at du ikke er forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, hvilken sygdom du har – og arbejdsgiveren må heller ikke spørge dig om det. Vil du vide mere om reglerne for din sygemelding, herunder dine rettigheder og forpligtelser, så læs videre her.

Fyret under sygemelding

Din arbejdsgiver kan opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller andre forhold. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet.

 

Regler og rettigheder ved fyring under sygemelding

Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for, at din sygdom bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen – eksempelvis hvis din position på arbejdspladsen er svær at fylde med en vikar. Bliver du fyret under sygdom, er det vigtigt, at du ikke blot uden videre godtager den begrundelse, din arbejdsgiver kommer med. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om din opsigelse er berettiget. Hvis den ikke er det, kan du rejse et erstatningskrav, så du får kompensation for uretmæssig behandling.

Du kan også blive fyret, hvis virksomheden må skære ned på grund af økonomiske vanskeligheder. I så fald vil du have ret til dit normale opsigelsesvarsel, da du har ret til dette i alle andre situationer, end når 120- dages reglen anvendes.


Få mere viden om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver fyret under din sygemelding her.

Vær opmærksom på 120-dages reglen

Har du i din ansættelseskontrakt skrevet under på funktionærlovens 120-dages regel, skal du være særligt opmærksom under sygdom. Hvis du sammenlagt har været sygemeldt i mere end 120 dage på et år, har din arbejdsgiver nemlig ret til at fyre dig med en måneds varsel med henvisning til din sygdom.

Det forkortede opsigelsesvarsel kan afgives tidligst på den 121. sygedag og skal formentligt være afgivet senest på den 129. sygedag. Det er ikke usædvanligt. Kontakt derfor en advokat for at sikre dig, at opsigelsen er sket korrekt, da din arbejdsgiver ellers ikke kan benytte sig af det forkortede opsigelsesvarsel og må starte forfra med optællingen af de 120 sygedage.
Læs mere om 120-dages reglen her.

Ferie under sygemelding

Hvis du ønsker at tage på ferie under din sygemelding, skal du huske at spørge din arbejdsgiver eller kommune om lov. De kan måske have indsigelser, fx hvis din ferie er med til at forlænge dit sygdomsforløb.

Hvis du tager på ferie uden at have fået lov, risikerer du, at du mister retten til at modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn.

Du kan godt tage på ferie, hvis din læge kan stå inde for det. Hvis du som led i din sygdom bliver ordineret rekreation, kan din arbejdsgiver ikke betragte din rekreation som afholdt ferie i perioden – heller ikke selvom du tager på en ferierejse.

Læs mere om ferie under sygdom her: Må jeg holde ferie, mens jeg er sygemeldt?

Begrænsninger i fritiden 

Hvis du er sygemeldt, er der begrænsninger for, hvad du må foretage dig i din fritid. Det har nemlig betydning, om dine aktiviteter forhaler din sygdom eller ej.

Hvis du er sygemeldt på grund af rygproblemer, og du alligevel fortsætter med at spille fodbold i den lokale klub, så kan det godt være et problem.

Hvis du har et bijob under din sygemelding, afhænger det af sygdommens og arbejdets karakter om du kan fortsætte med det. Det vil dog ofte være kontroversielt, hvorfor det kræver konkret vurdering.

Hvis du fx arbejder som DJ i weekenden, kunne du måske også passe telefonen eller lave andre mindre opgaver på din sædvanlige arbejdsplads.

Er du syg over en længere periode, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en sygefraværssamtale senest fire uger efter din første sygedag.

Sygefraværssamtale

Er du syg over en længere periode, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en sygefraværssamtale senest fire uger efter din første sygedag. Du har pligt til at deltage i samtalen, men samtalen kan foregå telefonisk, hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op på din arbejdsplads. Udeblivelse fra samtalen uden god grund er ulovligt og kan få konsekvenser for din ansættelse.

Formålet med sygefraværssamtalen er at finde ud af, hvordan du bedst muligt kan komme tilbage i arbejde. I kan fx lave en aftale om deltidssygemelding eller praktiske foranstaltninger på arbejdspladsen. Samtalen skal altså være en hjælp for dig, så du kommer tilbage i arbejde på en måde, der tager hensyn til din sygdom.

Regler for din sygemelding: Vi hjælper dig 

Det kan godt være svært at holde styr på, hvilke regler der gælder for netop din sygemelding. Vi kan hjælpe dig med at navigere i de mange regler, hvis du fx er usikker på, hvad du må gøre i din fritid, eller om du kan blive fyret med henvisning til 120-dages reglen.

Er du blevet fyret under din sygdom, kan du få hjælp til at vurdere, om fyringen er berettiget. Er den ikke det, kan vi hjælpe med at rejse erstatningskrav mod din arbejdsgiver.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til