PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Jeg er blevet fyret eller opsagt

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder, men også eventuelle forpligtelser, hvis du bliver fyret.

Du skal især være opmærksom på, om din fyring er sagligt begrundet eller ej. Du skal også være opmærksom på klausuler i din ansættelseskontrakt, så du undgår at betale erstatning og samtidig får den kompensation, du har krav på.

Få hjælp og gode råd her på siden, hvis du er blevet fyret fra din arbejdsplads.

Som funktionær har du krav på en saglig grund fra din arbejdsgiver, hvis du bliver fyret.

Er du blevet fyret? 

Det kan have stor økonomisk betydning ved kende sine rettigheder, hvis man bliver fyret fra sit arbejde. Du kan undersøge dine rettigheder selv eller få hjælp af en advokat.

 

 

Kend dine rettigheder, hvis du bliver fyret 

Som funktionær har du krav på en saglig grundgrund fra din arbejdsgiver, hvis du bliver fyret.

Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.

Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Det er derfor altid en god idé at kontakte en advokat, når du bliver fyret.

Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt. For funktionærer anvendes der dog særlige regler. Har du fx været ansat i et år, har du tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt på seks måneder, hvis du har været ansat i bare slut ni år. Læs mere om funktionærloven og opsigelse her.

 

Vi hjælper dig

Hos Advodan står vores advokater klar til at hjælpe dig, hvis du er blevet fyret fra dette arbejde. Du kan fx få en konkret vurdering, hvis du er i tvivl, om din fyring er saglig her. Du kan også få hjælp til at undersøge dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med klausuler, som du kan læse mere om i næste afsnit.

Er du blevet fyret under en sygemelding, så kan du læse mere her.

 

Er du bundet af klausuler?

Bliver du fyret, er det meget vigtigt, at du tjekker, om du er omfattet af klausuler. Klausulerne kan nemlig have betydning for dine fremtidige jobmuligheder og begrænse dig i dine muligheder for frit at vælge branche og virksomhed.

 

Konkurrence- og kundeklausuler

Din konkurrenceklausul bortfalder kun, hvis du bliver fyret af din arbejdsgiver, og opsigelsen ikke skyldes dine forhold. Opsiges du på grund af egne forhold, vil konkurrenceklausulen fortsat kunne gøres gældende.

Har du i ansættelseskontrakten skrevet under på en kundeklausul, må du ikke kontakte din arbejdsgivers kunder i en bestemt periode. Det gælder også, selvom kontakten sker på kundernes eget initiativ.

Er du underlagt en kundeklausul, har du krav på kompensationen i klausulperioden. Arbejdsgiveren har dog ret til at modregne, hvad du eventuelt tjener på lignende arbejde i den periode, du er bundet af kundeklausulen.

 

Det koster at bryde klausulerne

Bryder du en kundeklausul, kan din arbejdsgiver nedlægge fogedforbud mod dig. Det betyder, at du med øjeblikkelig virkning skal stoppe samarbejdet med de kunder, der er omfattet af klausulen. Din arbejdsgiver kan også anlægge en almindelig retssag. Får arbejdsgiveren medhold, kan du risikere at skulle betale erstatning og konventionalbod.

Kan virksomheden dokumentere at have lidt et tab, der skyldes dit brud på klausulen, skal du betale erstatning.

En konventionalbod er en bod, som skal betales, uanset om virksomheden har lidt et tab i forbindelse med overtrædelsen. Boden fastsættes typisk til et bestemt beløb, du skal betale hver gang, du bryder klausulen.

5 råd til dig der er blevet fyret

  1. Få styr på dine rettigheder – måske du kan få fratrædelsesgodtgørelse eller en længere opsigelsesperiode? Læs mere om fyring her på hjemmesiden eller kontakt dit nærmeste Advodan-kontor.
  2. Skab et overblik over din økonomiske situation. Har du fx lån, du kan få svært ved at betale i din nye situation, kan det være en god idé at kontakte din bank.
  3. Fortsæt det gode arbejde til din sidste arbejdsdag og undersøg, om du kan få en anbefaling fra din arbejdsgiver til hjælp i din kommende jobsøgning.
  4. Overvej at spørge din chef, hvad han eller hun vil sige om dig, hvis en potentielt kommende arbejdsgiver henvender sig. Så ved du, om det er en god idé eller ej at give samtykke til indhentelse af referencer, når du søger job.
  5. Husk at du stadigvæk har forpligtelser overfor virksomheden. Læs derfor din ansættelseskontrakt grundigt, så du ikke bryder fx kundeklausuler eller tavshedspligt efter din fyring.


Det er aldrig sjovt at blive fyret. Men prøv om du kan se det som en mulighed for at blive udfordret med nye opgaver i en ny virksomhed. Måske ender din fyring faktisk med at være held i uheld.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til