PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

7 vigtige ting du skal vide om børn og forsikringer

Mange forældre ved ikke nok om forsikringsforholdene for deres børn. Det kan betyde, at man går glip af muligheden for at få erstatning eller selv skal punge ud i visse situationer.

Hvilke forsikringer dækker hvad, når det kommer til dine børn? Det er der desværre rigtig mange forældre, der ikke kan svare på, lyder meldingen fra erstatningsadvokat Lars Nauheimer fra Advodan i Tønder.

Her gennemgår han syv vigtige forhold om forsikringer, du bør kende, hvis du har børn.

 

1: Børn skal have deres egen ulykkesforsikring

Dine børn er ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring, men skal have deres egen forsikring. Det gælder også, når de opholder sig i en daginstitution eller i skolen. Du kan købe en børneulykkesforsikring som en selvstændig forsikring eller som et tillæg til din egen ulykkesforsikring.

Nogle forsikringsselskaber dækker nyfødte børn i en vis periode – herefter skal du selv sørge for at oprette en forsikring til dit barn. Husk at tjekke, hvordan betingelserne er i dit eget forsikringsselskab.

 

2: Familie-/indboforsikringen dækker ikke, hvis dine børn kommer til skade

Nogle forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem husstandens familie-/indboforsikring, hvis de kommer til skade. Men sådan forholder det sig ikke. En indboforsikring dækker ikke, hvis dine børn selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, eller hvis børnene er skyld i, at andre kommer til skade eller ødelægger andres ting.

Ansvarsdækning er typisk en del af en familie-/indboforsikring, og her er børn dækket ind under forældrenes police.

 

3: Særlige aldersgrænser for erstatningsansvar

Hvis dit barn laver person- eller tingskade i sin daginstitution eller i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved uagtsomt forstås, at barnet har handlet anderledes, end et andet barn på samme alder normalt ville have gjort. Dog er der i dansk erstatningsret en hovedregel om, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger.

Normalt bliver skader, som eksempelvis skoleelever laver, dækket af forældrenes familie-/indboforsikring. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsikringsselskabet vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden og graden af barnets uagtsomhed. Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke betalt erstatning.

Ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes forsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader.

 

4: Den offentlige sygesikring dækker indtil barnet fylder 18 år

Hvis dit barn kommer til skade, og barnet ikke har en ulykkesforsikring, vil den offentlige sygesikring dække udgifter til eksempelvis tandskader, genoptræning og hjælpemidler. Men det offentlige går ikke ind og dækker behandling, der er i gang efter, at barnet er fyldt 18 år. Uden en ulykkesforsikring her vil barnet heller ikke få nogen erstatning for varige mén.

 

5: Få straks-erstatning ved brud og tandskader

Mange børneulykkesforsikringer indeholder muligheden for at få udbetalt en straks-erstatning. Den udløses typisk ved brud og tandskader. Udbetalingen sker umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab, og den er uafhængig af, om skaden giver varige mén.

En forsikringssum ved invaliditet på 1.000.000 kr. giver en straks-erstatning på 10.000 kr., som du frit kan disponere over. Straks-erstatningen er tænkt som en økonomisk hjælpende hånd, fordi det ofte medfører nogle besværligheder i hverdagen i en periode, hvis dit barn fx brækker en arm eller et ben. Som forældre skal du måske hente og bringe dit barn til skole, eller du er nødt til at bruge feriedage på at passe barnet derhjemme.

 

6: Børnedækning i andre forsikringer

Ligesom du kan købe en sundhedsforsikring til dig selv, kan du også købe en til dine børn. Med en sundhedsforsikring kan du typisk få dækket udgifter til behandling på privathospital, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, bør du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at udvide forsikringen med en børnedækning.

Hos Sygesikring Danmark kan børn også blive medforsikret hos én af deres forældre, uden at det koster ekstra. Forælderen skal være medlem, have del i forældremyndigheden og samme folkeregisteradresse som barnet. Frem til barnet fylder 16 år, får det samme dækning som forælderen.

 

7: Husk forsikringerne ved skilsmisse

Hvis I bliver skilt og har delebørn, skal I huske at sørge for, at børnene ikke lander mellem to stole uden forsikringsdækning – og på den anden side ikke er dobbelt dækket.

Familie-/Indboforsikringer indeholder ansvarsforsikring for børn med folkeregisteradresse hos forsikringstager. Hvis dit barn ikke har folkeregisteradresse hos dig, skal du derfor tjekke, om den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, har en familie-/indboforsikring. Hvis bopælsforælderen ikke har det, bør du tjekke, om din egen familie-/indboforsikring alligevel dækker barnet - også i de perioder, hvor barnet ikke bor hos dig.

35 kommentarer

Marie

Min søn på 6 år har kastet nogle småsten efter en voksen (mhbp at ramme hans cykelhjelm men altså stadig med vilje). Han rammer mandens briller. 1)Er det indboforsikring der dækker dette? 2) Han er 6 år, men en umoden 6årig som skolen vurderede skulle gå et år om. Har det betydning ? 3) manden er først fremkommet med sit krav en måned senere. Har det nogen betydning ?

Rikke

Hej Min søn på 6 år er kommet til at "tegne" med en pind på min brors bil, da motorhjelmen var blevet støvet efter der var blevet høstet. Hvilken forsikring dækker dette?

Gitte Christensen

Hej. Min datter er 7 år, og kort efter hun blev født, blev det konstateret at hun havde nedsat hørelse på det ene øre, men dog hørelse. Det andet øre er der fuld hørelse på. Jeg tegnede en ulykkesforikring til hende da hun blev født. I marts 2017 blev det konstateret at hun nu var blevet døv på sit dårlige øre. I oktober 2017 skiftede jeg forsikringsselskab, hvor alt dette blev skrevet ind, og det nye forsikringsselskab dækker derfor ikke hendes hørelse. Det er først nu, at jeg pludselig tænker, at det måske skulle have været meldt til det gamle forsikringsselskab. Så nu mit spørgsmål, er det for sent at melde det til forsikringsselskabet nu? Jeg tænker forældelsesfrist. Og da hun er født med nedsat hørelse, vil det så kunne dække noget, når det udvikler sig til døvhed? Vh Gitte

Lars Nauheimer

Kære Gitte Ulykkesforsikringer dækker ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Din datters hørenedsættelse og senere døvhed på det ene øre er derfor ikke at betragte som et ulykkestilfælde, der er dækket af en ulykkesforsikring, Men på det foreliggende grundlag undrer jeg mig lidt over, hvis hendes hørelse på det raske øre ikke er dækket af hendes nuværende ulykkesforsikring.

Anne

Min søn på 4 år har ifølge forudrettede slået på hendes parkerede bil med et skumgummisvær og kastet sand (angiveligt med småsten). Min mand og jeg overværer ikke episoden. Hun henvender sig til os lige efter, og viser nogle småridser, som hun vil have vi skal betale for. Hvordan forholder vi os til dette? De småridser kan vel være forårsaget af almindelige stenslag der kan komme når man bruger sin bil? Vi har ikke overværet episoden, og selvom min søn på 4 siger at han både slog med svær og kastede med sand, så ved vi jo reelt ikke hvad der er foregået, og han forstår jo ikke selv konsekvensen af sine handlinger. Vh Anne

Lars Nauheimer

Kære Anne Som jeg tidligere har svaret er børn først erstatningsansvarlige for deres handlinger, når de har nået femårs alderen. Hvis I fuldstændigt som forældre har svigtet jeres tilsynspligt, kan I selv blive ansvarlige, men der er omvendt i praksis en vis forståelse for, at forældre ikke kan være over deres børn hele tiden.

Amadou

Hej Lars Jeg har min børn i en 5/9 ordning. De har adress ved deres mor i Juelsminde, som nu er flyttet sammen med børnene til hendes kæreste i en lille by som ligger ca 18km fra Juelsminde men både hende og børnene har stadigvæk samme adress i Juelsminde. Kan dette have betydning for børnenes forsikringer osv hvis der skulle ske noget mens de opholder sig fast på en anden adresse? Mvh Amadou

Nader

Hej Kan jeg få erstatning? hvis Den 15/04/2020 Min søn har leget med et af sine legetøj, og desværre ramte det fjernsyn og brød det. Men min indboforsikring bliver slettet pr. 01.05.20, da der altid er en opsigelsesfrist. Forsikringen dækker Valgt Sum Selvrisiko Indboforsikring Ja 731.000 kr. 0 kr. Ansvarsforsikring Ja 0 kr. Retshjælpsforsikring Ja Se betingelser Tricktyveri Ja 0 kr. Id-sikring Ja 0 kr. Elskade Ja 0 kr. Elektronikforsikring Ja Selvrisiko 1.043 kr. Briller og høreapparater Ja Selvrisiko 1.043 kr. Rejse - Verden Ja 0 kr

Zarah

Min søn på 12 år kom i en leg i klassen til at træde på en klassekammerats taske. Deri lå vennens computer og denne er nu gået i stykker. Jeg er selvfølgelig blevet kontaktet af hans forældre. Dækker min ansvarsforsikring eller hvordan løser vi det? Vh Zarah

LS

Hej. Jeg har en søn på 7 år, der under lidt tumult og vild leg har fået trampet på sine briller. Ifølge ham selv, tog en anden dreng (6 år)bevidst brillerne af ham, kastede dem på jorden, og trampede på dem. Hvordan forholder vi os med forsikring? Hvis forsikring bør dække? Vores egen indbo vil gerne dække, men vi skal selvfølgelig selv betale selvrisiko. Det mener jeg jo ikke vi bør, da det er en anden der har ødelagt brillerne. På forhånd tak.

Malene Warming Nissen

Hej LS. Tak for din henvendelse. Det afhænger meget af situationen og hvad der kan bevises. Du skriver, at det er din søn, der fortæller hvordan det er sket. Kan andre bekræfte det? Evt. en lærer, hvis det er sket i skolen. Hvis det kan bevises, at det er den anden dreng, som forsætligt har forvoldt skaden, så hæfter hans forældre op til 7.500 kr.. Så det kræver, at du tager kontakt til dem og kræver et beløb. Alternativt kan kravet rettes mod skolen, hvis det er sket på skolen og de voksne ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med børnene. Så det afhænger meget af situationen, og om det kan bevises. Men jeg kan da sagtens forstå, at det er frustrerende. Jeg håber, at I finder en god løsning. er det sket i skolen, og uden at de voksne har holdt det fornødne tilsyn med børnene, så kan skolen være ansvarlig.

Tom

Jeg har en datter på 13 År, i en 7/7 ordning. Hun har adresse hos moderen. Moderen vil have jeg skal betale det halve af ulykkesforsikringen, som ef tilknyttet moders adresse. Kan hun bede mig om det ? PS. Vi deler bl.a. udgifter til tøj og div. andre ting. :-)

Malene Warming Nissen

Hej Tom. Tak for din henvendelse. Da I benytter jer af en 7/7 ordning, vil der som oftest ikke blive fastsat børnebidrag, idet der i disse tilfælde er en formodning for, at begge forældre opfylder deres forsørgelsespligt over for barnet. Ved vurderingen af forælderens opfyldelse af forsørgelsespligten ses der som udgangspunkt ikke på udgifternes størrelse, det er nemlig op til den enkelte forælder at bestemme, hvordan barnet forsørges. Du skriver, at I deler udgifterne til tøj og diverse andre udgifter. Som udgangspunkt er det ikke et krav, at I også deler udgiften til ulykkesforsikringen, hvis du opfylder din forsørgelsespligt på anden vis. Hvis moderen er uenig i dette, kan hun anmode Familieretshuset om at foretage en vurdering af, hvilke forsørgelsesudgifter I begge har. I vil blive bedt om at udfylde et skema, med oplysninger om alle udgifter til barnet fornødenheder – herunder institution, skole, fritidsinteresser, tøj, sko, lommepenge, mobiltelefon, medicin, forsikring etc. Familieretshuset vil på baggrund af oplysningerne vurdere, i hvilket omfang begge forælder tager del i de samlede udgifter vedrørende barnet. Du skal være opmærksom på, at der skal være væsentligt store forskelle i jeres afholdte udgifter, førend Familieretshuset på nogen måde finder bidragspligt nødvendig. Det er derfor en meget konkret vurdering. Umiddelbart tyder det på, at du bidrager i forvejen, og derfor ikke kan tvinges til at betale halvdelen af udgifterne til forsikringen, men hvis du afviser, risikerer du, at moderen anmoder om at der fastsættes bidrag.

Cecilia

Hej, Min dreng har fået ødelagt sine nye briller af nogle andre drenge i institutionen - hvordan forholder vi os til at få brillerne (det er glassene, der er ødelagt) repareret?

Lars Nauheimer

Kære SI Jeg er enig med dig, men nogen gange er vejen til at få ret besværlig. Den anden dreng handler helt klart uagtsomt, og der er efter min opfattelse ikke nogen egen skyld ved, at din søn står med en telefon i hånden i en skolegård. Den billigste løsning vil være, at skadevolders forældre indbringer deres forsikringsselskabs afslag for Forsikringsankenævnet. Gebyret er 200 kr. og det kan tage op til 8 måneder. Vil skadevolders forældre ikke medvirke, er I nødt til at anlægge en sag mod den anden dreng. I kan søge retshjælpsdækning hos jeres eget indboforsikringsselskab, men det kan blive svært at finde en advokat til så lille en sag. Jeres lokale byret kan eventuelt vejlede om reglerne for småsagsprocesser.

Steven iversen

Hej. Min søn har fået smadret en 4 måneder gammel mobil i skolen. Han står sammen med 2 andre drenge ved en bænk, hvor de kigger i deres telefonen i frikvarteret. Bag dem er der to 15 årige drenge som kaster med en amerikansk fodbold. På et tidspunkt griber den ene ikke bolden, og vælger derfor så at sparke hårdt til den. Det betyder at drengen ikke har styr på bolden længere, og flyver en helt anden vej, for derefter ramme min søn på hånden (han står med ryggen til ved en bænk), så hans mobil flyver ud af hånden på ham, og går i stykker. Jeg har talt med forældrene om at deres indbo/ansvarsforsikring skal dække telefonen, men det nægter forsikringsselskabet. De mener at min søn selv er skyld i det, da han står med sin telefon i skolegården (Dette er ikke et sted hvor der er baner til boldspil) Jeg mener jo ikke det kan passe, for da den 15 årige vælger at sparke til bolden, uden at have styr på den, mener jeg han handler uforsvarligt. Eller er det bare mig som ser det sådan. Håber i kan hjælpe. Mvh SI

Jan

Hej Lars Min søn på 3 år og jeg var ude og besøge en af mine kammerater. I den forbindelse kom min søn til at lave meget tydelige ridser på min kammerats helt nye TV ved at ridse det med noget legetøj vi selv medbragte. Kan jeg forvente at min indboforsikring dækker skaden? Venlig hilsen Jan

Lars Nauheimer

Kære Jan Da din søn kun er 3 år, er han ikke ansvarlig for sine handlinger. Som det fremgår af flere svar ovenfor hæfter forældre for op til 7.500 kr. for skader forvoldt af deres børn, men det forudsætter, at barnet er ansvarligt. Jeg tænker derfor, at dit forsikringsselskab vil afvise skaden, men jeg synes bestemt, at du skal anmelde den. Din kammerat kan også forøge at anmelde skaden til sin indboforsikring, men kan blive ramt af den såkaldte gæstebudsregel

Mette

Min datter på 5 år, blev hentet af en anden forældre og hendes barn på samme alder, som skulle hjem til mig og spise. Hun vælger at tage mit og hendes barn med ned og handle inden hun kommer hjem til mig. Da hun ankommer, siger hun at min datter har åbnet bildøren op i en anden bildør og siger hun har givet mine oplysninger til vedkommende. Er det mit ansvar, at hun ikke parkerer så en 5 årig ikke knalder døren op i den anden bil, og skal jeg betale for det, når jeg ikke selv har været med til at forhindre det? Og er det i følge loven mit ansvar? Gode råd?

Lars Nauheimer

Kære Mette Man kan jo starte med at undre sig over, at man med 5-årige passagerer ikke har slået børnelåsen til. Umiddelbart er det bilens ansvarsforsikring, der bør dække skaden på den anden bil, men det vil formentlig indebære selvrisiko for den anden forælder. Da dit barn er 5 år, vil din indboforsikring vil dække dit barns skadevoldende handlinger, og der er typisk ikke selvrisiko på ansvarsforsikringer. Eneste mulige afvisningsgrund er for mig at se, at der er en bilforsikring involveret. Så i din situation ville jeg nok aftale med den anden forælder, at I prøver at anmelde det overfor din forsikring, men afviser den dækning, anmeldes skaden overfor bilens forsikring. Men det er vigtigt, at du ikke overfor den anden bilist påtager dig noget ansvar på egne eller dit barns vegne, da du ikke kan forpligte dit forsikringsselskab

Michael

Hej Lars Min søn på 8 har spillet dødbold i skolen og ramt en anden dreng i hovedet hvor hans brille røg af og gik i stykker. Er det noget vi skal dække eller vores forsikring eller drengens forsikring? Synes ikke det er vores ansvar da drengen selv udsætter sig for risiko ved at deltage i sådan en leg? Mvh Michael

Lars Nauheimer

Jeg har tidligere linket til justitsministeriets udmærkede pjece http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf Heraf fremgår: Skader under leg Der opstår let skader, når børn kommer i kropskontakt, for eksempel når de leger og dyrker sport, og her er det sjældent, at nogen af børnene kan gøres ansvarlige. Dels indebærer deltagelse i leg i sig selv en vis risiko, dels er det svært at placere ansvaret blandt børnene. Selv om jeres søn således nok ikke er ansvarlig, er der ikke noget i vejen for at anmelde skaden til jeres forsikring og lade dem afgøre spørgsmålet

Jesper

Hej Min har datters tlf blev ødelagt hos mig da den jeg kom til at vælte den ned da den lå mellem nogle aviser ! Hun bor ik hos mig Er det min eller hendes mors forsikring der er ansvarlig ??? Vh jesper

Claus

Hej Fik min datter meldt i Sygesikring Danmark ved fødslen. Moren og jeg er siden blevet skilt. Jeg er flyttet og min datter har ikke mere samme folkeregisteradresse som mig. Gør det mig til en dårligere forælder? Hun kan ikke længere blive forsikret, under mine vilkår! Har også en børne-tillægsforsikring.

Katrine

Hej Min datter på 11 år bor hjemme hos os. Hun har leget med og åbnet vores velux vinduer på loftet - så meget at de tippede indad/nedad uden at vi opdagede det. Det betyder, at der kom vand ind i en af dagens store byger, og vi har nu fået vandskade på trægulvet. Hvordan dækker indboforsikringen når det er ens børn der er skyld i skaden?

Mette Brøndum Bogh

Kære Lars. Min datter på 3 år er kravlet op på en stol og har fundet mine briller på en hylde, som hun herefter smed på gulvet. Brilleglasset er derfor gået itu, og jeg har været nødt til at købe nye briller. Så er jeg kommet til at tænke på, om min indboforsikring mon dækker brillerne. Jeg har ikke en kvittering på brillerne, så jeg kan ikke dokumentere prisen eller købstidspunkt over for forsikringsselskabet, dog har jeg stadig brillerne liggende, som jeg evt. kan fotografere og sende til dem. Mvh Mette

Jesper

Ulykke i udlandet. Hvis ens barn ikke er dækket af en rejse-/ulykkesforsikring og i fx Brasilien, hvor den danske sygesikring ikke gælder, kommer alvorligt til skade, som kræver operation og herefter dyr hospitalsregning, hvem af forældrene (eller dem begge?) er da ansvarlige for at betale den? Der er fælles forældremyndighed og barnet er ude og rejse med den barnet ikke har adresse hos. Mvh Jesper

Malene Warming Nissen

Hej Jesper. Sikke uheldigt - jeg håber at jeres søn har det godt efter omstændighederne. Efter min bedste overbevisning burde mor have sørget for at tegne en rejseforsikring og dermed vil jeg også mene at hun skal betale regningen alene - medmindre I har haft andre aftaler forinden afrejse eller hun har haft en berettiget forventning om at du havde styr på den forsikring som bopælsforælder. Men det er jo ikke et krav at barnet har en sådan forsikring så det kan mor ikke uden videre gå ud fra.

Dennis

Hej Min søn har været på ferie hos mig og min kæreste og har hændeligt ødelagt et vindue ved min kæreste. Min ex siger at min søns forsikring ikke dækker da der ingen glas forsikring er med i samt vil hun ikke give en krone. Skal jeg virkelig stå med den regning selv?🙈 Hun får alle børnebørnene og børnebidrag.

Malene Warming Nissen

Hej Claus. Jeg skal indledningsvis beklage det sene svar. Det er altid en svært vurdering når børn ødelægger noget men jeg forstår det således at din søn har ødelagt vinduet med vilje og dermed er han ansvarlig for skaden. Hvis der er fælles forældremyndighed hæfter I som forældre solidarisk op til 7.500 kr. - i jeres indboforsikring vil der ofte være en ansvarsforsikring som dækker skaden men har I ikke en sådan, ja så hænger I solidarisk på regningen op til de 7.500 og et evt restbeløb skal jeres søn betale. Så undersøg lige om det kan være dækket af en ansvarsforsikring (under indboforsikringen)

Lars Nauheimer

Kære Tina Hansen Uanset om der var skilte eller ej har dit barnebarn spillet bold et sted, hvor der var risiko for, at han kunne komme til at ødelægge noget. Han har selvfølgelig ikke ødelagt lampen med vilje, men det kan have været uforsigtigt/uagtsomt at spille bold et sted, hvor noget kunne gå i stykker. Uagtsomhed defineres som at handle på en anderledes og mere uforsigtig måde, end en almindelig fornuftig 8-årig dreng ville have gjort, Det beror på en konkret vurdering, om det var uagtsomt i den givne situation at spille bold det pågældende sted. Hvis boligforeningen selv har tegnet en forsikring , der dækker den skete skade (og det har den nok), kan den ikke rejse erstatningskrav mod et barn. Det er dit barnebarn, der i givet fald er ansvarlig og ikke forældrene. Forældrene kan dog blive ansvarlige, hvis skaden skyldes manglende tilsyn fra deres side, men deres hæftelse er begrænset til 7.500 kr. Det gode er, at hvis dit barnebarn måtte blive fundet erstatningsansvarlig, dækker forældrenes indboforsikring med stor sandsynlighed skaden. Du kan læse mere her www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

Tina Hansen

Mit barnebarn på 8 år, har ved spil/leg med fodbold i Andelsforeningen hvor han bor, kommet til at smadre/ødelægge en gadelampe. Andelsforeningens formand har sagt den skal erstattes af forældrene. Hvis ikke der fremgår i ordensreglerne eller der er opsat skiltning om boldspil er ulovligt, kan man så pålægge erstatning hos forældrene. Er det ikke et "hændeligt uheld", hvor andelsforeningens forsikring bør dække udgiften. ??

Lars Nauheimer

Det afgørende for besvarelsen af dit spørgsmål er, om I har fælles forældremyndighed. Har I det, hæfter I solidarisk overfor den skadelidte, men i jeres indbyrdes forhold hæfter I med halvdelen til hver. Det er ligemeget, hos hvem barnet har bopæl, og om det skete i en samværweekend. I dit tilfælde kan skolen vælge, om de vil kræve skaden dækket hos din kone eller dig, og den, der betaler, må selv sørge for at kradse halvdelen ind hos den anden forælder.(Men vær opmærksom på, at I som forældre kun hæfter for indtil 7.500 kr., se tidligere svar) Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, er det kun den forælder, der har forældremyndigheden, der hæfter for de max. 7.500 kr.

Lars larsen

Hej lars Hvem skal betale? Jeg er fraskilt far med delebørn, min søn på 11 år ødelagde med vilje nogle vinduer på sin skole. Han har adresse hos sin mor og får erstatningskravet tilsendt til den adresse, men hun påstår at jeg skal betale da det skete i den periode han var hos mig. Han er dog kun hos mig hver anden weekend, fra fredag til mandag. Spørgsmålet er skal jeg betale skade eller er det mor eller snakker vi solidarisk? Jeg har spurgt mit forsikringsselskab og de fortæller at det som udgangspunkt er den forældre hvis barnet har adresse og at hun også kan (i nogle tilfælde) blive pålagt krav på skader han forvolder mens er hos mig, men er det rigtigt? Mvh. Lars

Flemming

Hej Lars Nauheimer. Jeg har fået et krav om at betale 7500 kr for min søns ildspåsættelse,og han skal betale resten af beløbet og ydermere siger de at deres kunde har en selv risiko på 25000 som de også kan kræve,da min forsikrings selvskab ikke vil dække skaden.kan det være rigtig at jeg hæfter for de 7500 kr ?

Lars Nauheimer

Hej Flemming Der er for få oplysninger til, at du kan få et præcist svar, men jeg forudsætter, at din søn med vilje har tændt ild. Det er sådan, at du som forælder altid hæfter for de første 7.500 kr., hvis dit hjemmeboende barn har forvoldt en skade uagtsomt eller med vilje. Hvis du har en indboforsikring indeholdende en ansvarsforsikring, vil den normalt dække beløbet, også selvom barnet har lavet skaden med vilje. Normalt dækker ansvarsforsikringen også husstandens børn. Forsikringen dækker derfor som udgangspunkt også din søns hæftelse for den del, der ligger over 7.500 kr. hvis din søn på skadestidspunktet var 13 år eller derunder. Hvis han var fyldt 14 år, dækker forsikringen ikke, fordi ildspåsættelsen var sket med vilje.

Dennis

Hej Min søn på 4 år har tegnet på vores bil med en sten for nogle uger siden. I sidste uge tegnede han så på loftet indvendigt i bilen. Da bilen er leaset skal det løses inden aflevering. Kan jeg forvente at bilens ansvar/kasko forsikring vil dække denne type skader? Vh. Dennis

Lars Nauheimer

Kære Dennis Det er faktisk et glimrende spørgsmål, men hvor det endelige svar vil afhænge lidt af vilkårene i din kaskoforsikring. Din søn er som 4-årig ikke ansvarlig for sine handlinger, hvorfor skaden i relation til din forsikring er at sammenligne med et almindeligt stenslag fx forårsaget af en anden bil. Denne skade bør ikke give problemer. Som udgangspunkt gælder der det samme i situationen, hvor sønnike har tegnet på loftet i bilen. Det samme kunne være udført af en udefra kommende hærværksmand, men skaden ville måske blive afvist, fordi hærværksmanden havde adgang til en ulåst bil. Det samme synspunkt kunne blive fremført mod din søn. I din situation ville jeg anmelde begge skader til kaskoforsikringen og så tage den derfra. Du må påregne, at der er tale om to skader og følgelig også 2 gange selvrisiko.

Thomas Madsen

Hej.....vi blev ringet op af en drengs forældre, som går i vores søn børnehave. De sagde at han havde taget brillerne ad deres dreng og ødelagt dem...de var vist sure og gale på hinanden...ingen voksne havde set det..Da vi konfronterede vores dreng med det,var det rigtigt,at han havde ødelagt de briller!! Er det ikke meningen vores forsikring skal dække det?? (Det vil de ikke) Tænker bare at vi betaler forsikring ,for at dække de evt skader som børn igennem livet kommer til at lave??

Thomas madsen

Skal lige siges at han er 5 år gammel..

Lars Nauheimer

Kære Thomas Madsen Som angivet i flere svar ovenfor vil børn under 5 år som udgangspunkt ikke kunne gøres ansvarlig for deres handlinger. Det vil sige, at din søn med hans alder ligger lige i grænseområdet. Jeg forstår dine oplysninger sådan, at det ikke skete under leg, og at drengene heller ikke var oppe at slås. Jeg går også ud fra, at det er jeres familie/indboforsikring, der har afvist kravet, og at selskabet har begrundet det i jeres barns unge alder. Jeg ville i den situation nok meddele det andet barns forældre, at da jeres forsikringsselskab har afvist kravet på grund af den unge alder, så er I også nødt til at afvise at det, Hvis kravet fastholdes eller der anlægges en retssag, så post det løbende videre til Jeres forsikringsselskab og sørg for at inddrage det i en eventuel retssag. Med venlig hilsen Lars Nauheimer ADVODAN Tønder

Jakob Mollerup

Hej Lars. Jeg har en søn på 4 år der har været oppe at slogs med et andet barn i børnehaven, mens de var oppe og toppes gik det andet barns briller i stykker. Hvad jeg kan finde på nettet er han ikke ansvarlig da han er under 5 år og ikke kan tage ansvar for sine egne handlinger endnu. På forhånd tak. Mvh Jakob.

Lars Nauheimer

Kære Kim Hansen I den givne situation hæfter forældrene sammen med barnet for den skete skade, fordi beløbet er under 7.500 kr. Det trælse er, at du er afhængig af såvel forældrenes betalingsvilje som deres betalingsevne. Alt efter hvordan det gik til, at brillerne gik i stykker, vil børnehaven kunne være ansvarlig, såfremt det kan lægges til grund, at hændelsen skyldes manglende tilsyn fra de voksnes side. Med venlig hilsen Lars Nauheimer Advodan Tønder

kim hansen

Hejsa Lars Jeg har lige et spørgsmål, min søn på 5 år, har fået ødelagt sin brille til 2400 kr. i børnehaven af et andet barn, og ifølge pædagogerne var dette en bevidst handling fra modpartens side, nu står vi så i den situation at vores egen forsikring ikke dækker ved pludselig skade, da dette ikke er tegnet, og vores forsikring (alm.brand) siger at vi jo selvfølgelig skal have fat i modpartens selskab..og så langt er jeg med, nu har vi så haft fat i forældrene til drengen der har ødelagt brillen, og det viser sig så at de overhovedet ikke nogle forsikringer har, hverken på indbo eller på drengen selv.. og nu kommer mit spørgsmål, hvad kan jeg gøre i denne situation.. På forhånd tak Kim Hansen

Lars Nauheimer

Kære Line Jeg går ud fra, at spørgsmålet går på, om hun er dækket af din indboforsikring. Det er forskelligt fra selskab til selskab, men hos mange selskaber dækker indboforsikringen også fraflyttede børn under 21 år, under forudsætning af at de bor alene. Hvis din datter har barn eller flytter sammen med en anden person, skal hun under alle omstændigheder tegne sin egen indboforsikring. For at kunne være helt sikker så kig først i forsikringsbetingelserne til din forsikring, og findes løsningen ikke der, så spørg dit forsikringsselskab via mail eller på anden skriftlig vis. Med venlig hilsen Lars Nauheimer ADVODAN Tønder

Line Diurhuus

Hej Mit spørgsmål er.. Er min datter på 18 år (snart 19 år) automatisk omfattet min forsikring til hun er 21 år? Hun bor ikke hjemme mere Kunne ikke finde noget konkret om det.

ann madsen

Jeg har både en ulykkeforsikring gennem GF og en børneforsikring gennem "Danmark" på mine 2 børn. Er det ikke for meget?, og hvis jeg skulle få brug for det, ville jeg kunne få erstatning fra begge forsikringer? Mvh Ann

Lars Nauheimer

Dine børns forsikring hos Danmark dækker ikke varige mén, men derimod behandlingsudgifter, medicin etc. Men det er ikke ualmindeligt at have flere ulykkesforsikringer, og har man det, er man berettiget til mén erstatning fra hver forsikring, da der er tale om såkaldte summaforsikringer. Med venlig hilsen Lars Nauheimer ADVODAN Tønder

Lotte Vils

Hej. Jeg er fraskilt og har tre sønner, som indtil nu har haft folkeregisteradresse hos mig. Jeg har (selvfølgelig) tegnet ulykkesforsikring for drengene. Nu flytter de to yngste imidlertid adresse til deres far. Vil de stadig være omfattet af den forsikring, jeg har tegnet, eller skal deres far tegne en ny? Mvh Lotte

Lars Nauheimer

Kære Lotte Det afhænger lidt af forsikringsbetingelserne, men da du formentlig betaler særskilt præmie for de to børn, vil forsikringen stadig gælde, selv om de flytter til deres far. Tegner han også en ulykkesforsikring for børnene, vil de modtage erstatning fra begge forsikringer i tilfælde af tilskadekomst. Med venlig hilsen Lars Nauheimer ADVODAN Tønder